Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Svetovláda! Fikcia alebo realita?


Svetovláda! Fikcia alebo realita?

Fašizmus pokročil vo svojich snahách o ovládanie más dopredu tým, že okrem nevyhnutnej hrubej sily začal masívne využívať aj silu slova - silu propagandy.

 

Hitlerovské Nemecko malo svoje ministerstvo propagandy, ktorého úlohou bolo cielené a účelové masírovanie verejnej mienky tak, aby sa obyvateľstvo stalo nakloneným režimu a uverilo jeho ideám a zámerom. Sila tejto propagandy dokázala mnohých Nemcov vyburcovať až k fanatizmu. K fanatickej viere vo vlastnú nadradenosť, na základe ktorej majú právo vládnuť menejcenným rasám, či k fanatickému presvedčeniu v konečné víťazstvo nemeckých zbraní. Toto ich presvedčenie bolo napríklad tak veľké, že keď na začiatku roku 1945 už takmer celý svet vedel, že Nemci vojnu prehrajú, oni sa urputne bránili dúfajúc, že sa môže ešte všetko obrátiť.

 

Hrubú silu a silu propagandy využíval aj režim komunistický. Prostredníctvom hrubej sily likvidoval svojich vnútorných odporcov a prostredníctvom propagandy neustále masíroval spoločenské povedomie za účelom dosiahnutia poslušnosti režimu.

 

Fašistická a komunistická propaganda sa zakladali na princípe tisíckrát opakovanej lži, ktorá sa nakoniec stáva pravdou. A vskutku, v oboch spomínaných režimoch existovali celé masy ľudí, ktorí vo svojej pohodlnosti veci hlbšie neskúmali a ktorí slepo verili tomu, čo sa neustále hlásalo. Pod vplyvom propagandy sa mnohí stotožnili s predkladanými ideami až do takej miery, že sa stali presvedčenými fašistami alebo komunistami. Tisíckrát vyslovovaná lož, ktorej podstatu z vlastnej pohodlnosti nikdy neskúmali sa pre nich naozaj stala pravdou.

 

Bolo by však nesmierne naivné myslieť si, že po páde fašizmu a komunizmu ustali i všetky snahy o ovládanie más a svetovládu. Tieto tendencie sú stále živé! Iba nadobudli inú formu a prispôsobili sa moderným podmienkam. Zdokonalili sa a transformovali sa. Dokonca by sa dalo povedať, že celé dejiny ľudstva boli vždy poznamenané iba hľadaním a zdokonaľovaním snáh určitej elity o ovládanie širokých más obyvateľstva. Zo začiatku sa tak dialo bezvýhradne iba prostredníctvom hrubej sily, kým v dvadsiatom storočí k tomu pribudlo i spolupôsobenie propagandy.

 

Na konci 20. a začiatkom 21. storočia však došlo k obrovskému pokroku v tom, že stará, dobrá a osvedčená hrubá sila, ktorá sa ešte stále efektívne využíva bola predsa len do značnej miery nahradená ovládaním ľudí a krajín prostredníctvom sily kapitálu. Čisto ekonomicky!

 

No a podmienkam modernej doby bola prispôsobená i propaganda, ktorej úlohou je ohlupovanie más a manipulovanie s nimi prostredníctvom slova. Maximálne efektívne k tomu boli využité moderné informačné technológie. Deje sa to tak, že prostredníctvom elektronických a printových médií je zámerne šírené obrovské množstvo lacných, plytkých a povrchných informácií, ktorých nadmiera má zamedziť tomu, aby si človek v návale povinnosti a lavíny informácií našiel čas zastaviť sa a o všetkom, čo sa okolo neho deje samostatne premýšľať. Aby jednoducho natrvalo zostal iba súčasťou nemysliacej masy, ktorá slepo a bez rozmýšľania prijíma to, čo sa jej sprostredkováva.

 

Cieľom súčasnej formy propagandy je formovanie nemysliacich a konzumnému spôsobu života podrobených bytostí, ktoré takýto štýl života považujú za to jediné a najvyššie, čo vôbec jestvuje a o čo treba usilovať.

 

Takmer všetko, čo ku nám dnes prichádza z televízie, z novín, z internetu, z rozhlasu, z kníh a časopisov je účelovo zamerané na duševnú degradáciu človeka! Ide o cielenú propagandu, ktorej účelom je vytvorenie prázdnej, povrchnej, nemysliacej a preto ľahko ovládateľného bytosti. Bytosti lenivej myslieť. Lenivej a časom už ani neschopnej uvažovať mimo hraníc duševného štandardu určeného propagandou.

 

Človeku, ktorý sa tomu podvolí a dlhodobo žije a uvažuje iba v rámci takto stanoveného duševného obzoru postupne ochabuje jeho schopnosť samostatného myslenia. Takýto človek je chytený do osídiel. Je zotročený a uväznený bez toho, že by musel byť zavretý vo väzení. Je totiž zotročený duševne! Zlomený duševne! Odsúdený stať sa iba slepým konzumentom prázdnej konzumnej spoločnosti! Je uvrhnutý do neslobody tak rafinovaným spôsobom, že si celú biedu vlastného zotročenia ani neuvedomuje. Ba dokonca v nej nachádza záľubu a potešenie!

 

Súčasný spôsob propagandy učinil z ľudských bytostí konzumných živočíchov a duševne zdegradované, neslobodné masy, ktoré si o sebe myslia, že sú slobodné. Že sú slobodné, keď sledujú stupídne televízne seriály a filmy plné násilia, keď hrajú počítačové hry a čítajú bulvár, keď surfujú po internete a hľadajú stále nové pikantnosti a zaujímavosti, keď majú neustále sluchátka na ušiach a počúvajú hudbu a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko však nie je žiadna sloboda, ale účelové vymývanie mozgov! Vymývanie mozgov za účelom duševnej degradácie človeka v nemysliacu bytosť, s ktorou sa dá ľahko manipulovať, ovládať ju a čokoľvek jej nahovoriť.

 

No a vrcholným produktom tohto úsilia je človek, ktorý sa na svojej pravidelnej dávke ohlupovania a vymývania mozgu stane závislý podobne, ako na drogách a ktorý sa sám nenávistne postaví voči každému, kto by sa mu snažil pomôcť. Kto by sa mu snažil otvoriť oči a ukázať mu jeho ľudsky nedôstojný stav, ako i spôsob, ako sa z neho vymaniť. O to totiž už takáto obeť nemá mnohokrát vôbec žiadny záujem. Naopak, cíti sa byť ohrozenou zo straty toho, na čo si už zvykla. A preto znenávidí každého, kto by nejakým spôsobom siahal na jej pohodlie a návyky.

 

A tak paradoxne otrok útočí voči tomu, kto ho chce z jeho zotročenia oslobodiť. Toto je husársky kúsok a vrcholný produkt úspešného, moderného, propagandistického vymývania mozgov.

 

Nehádžte perly sviniam, aby sa neobrátili proti vám a neroztrhali vás! Je nebezpečné hovoriť duševne zdegradovaným obetiam propagandy konzumizmu o ich zotročení. Mohli by sa totiž obrátiť voči vám. Už im totiž všetko vyhovuje tak, ako to je. Už nechcú viac. Už sa ani len vo svojej mysli nie sú schopní povzniesť vyššie, pretože myslenie ich bolí a padne im zaťažko.

 

A predsa! Predsa len má byť hovorené o ceste von z toho marazmu! O ceste ku skutočnej dôstojnosti, slobode a veľkosti človeka! Je to cesta, smerujúca k pravým životným hodnotám, ktoré sú hodnotami ducha! Cesta k nadobúdaniu hodnôt ducha! Sú to spravodlivosť, čestnosť, ušľachtilosť, čistota, ľudskosť a túžba po poznaní zmyslu života.

 

Je to cesta, na ktorej musí mať človek dosť guráže a odvahy odvrhnúť od seba absolútne všetko, čo sa prieči týmto hodnotám. Lebo jedine úsilie o tieto hodnoty môže dať jeho životu skutočnú veľkosť a pravú ľudskú dôstojnosť. Jedine nimi sa človek stáva naozaj človekom.

 

Na zemi totiž nežijeme len preto, aby sme si tu užili koľko sa len dá, ako sa nám to snaží nahovoriť konzumizmus. Náš život na zemi, so všetkým, čo sa nám v ňom ponúka nie je hlavným účelom nášho bytia! Nie je hlavným účelom, ale iba prostriedkom k dosiahnutiu tohto účelu.

 

Hlavným účelom nášho bytia je dosiahnutie duchovnej zrelosti! Dosiahnutie vysokej mravnej a morálnej vyspelosti! Tým sa potom stávame spôsobilými pre vstup do ríše ducha, z ktorej všetky duchovné hodnoty pramenia a pochádzajú a z ktorej pochádza a do ktorej sa má vrátiť i človek samotný.

 

Hodnoty ducha nepochádzajú z hmoty! Pochádzajú z duchovnej ríše a preto sú hmotnosti tejto zeme tak cudzorodé. Preto ľuďom, žijúcim na zemi padne tak zaťažko usilovať o spravodlivosť, čestnosť, ušľachtilosť, čistotu, ľudskosť a o poznanie zmyslu vlastného života. To hmotné ich totiž načisto ovládlo a oni zabudli, že majú usilovať o duchovné, z ktorého pochádzajú a kam by sa mali jedného dňa vrátiť.

 

Ľudia nežijú správne a ich bytie na zemi sa zredukovalo iba na maximálne užívanie si všetkého, čo sa im ponúka. To sa stalo jediným zmyslom ich bytia. Prepadli plytkosti, pohodlnosti a lenivosti myslenia, pretože sa ženú iba za hmotou a peniazmi. Vysoké duchovné hodnoty ako sú spravodlivosť, čestnosť, ušľachtilosť a ľudskosť pre nich mnoho neznamenajú a preto ich pokojne obchádzajú. A nejavia záujem ani o poznávanie zmyslu vlastného života. Preto sa ich duševný obzor zužuje. Dochádza k ich osobnostnej devalvácii a degradácii, až sa nakoniec stávajú len akýmisi humanoidným živočíchmi, podobajúcimi sa človeku, avšak nesmierne ďaleko vzdialenými tomu, čo pojem "človek" v skutočnosti znamená.

 

A potom niet divu, že za takéhoto stavu sa vždy nájde určitá elita, ktorá z toho ťaží. Ktorá chce ľudí úplne ovládať ako poslušné stádo a ktorá má preto eminentný záujem, aby boli čoraz hlúpejší. Aby ich raz absolútne ovládli a mohli si s nimi robiť, čo len budú chcieť.

 

Svedectvom takýchto snáh o absolútne ovládanie ľudí je napríklad aféra amerických tajných služieb, ktoré sledujú všetku emailovú komunikáciu, alebo odpočúvajú doma i v zahraničí. A určite to bude pokračovať stále ďalej. Nedávno sa napríklad u nás hovorilo o čipovaní psov. Časom možno prídu na rad aj ľudia.

 

Kiež by sa preto mnohým podarilo pochopiť, prehliadnuť a uvedomiť si hĺbku nedôstojného stavu, v ktorom sa ako ľudia nachádzajú a kiež by mnohí našli v sebe silu prekročiť svoj vlastný tieň, vzopnúť sa všeobecnej nízkosti prázdneho konzumizmu a vyšvihnúť sa k pravému človečenstvu.Author: Peter Balaz # VimaXabo70
Svet2013-11-1418
-
 80% ( 25 people voted )
+
O dakujem Ti Peto za pekny clanok a hlavne za to, ze neni zamerany na velebenie RKC alebo inej cirkevnej "autority". Mas uplnu pravdu a nemam k tomu co dodat, davam plus.
one # KeneGydu10
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-14 17:57:00 bcfcab76
"Nikto nie je tak beznádejne zotročený ako tí, ktorí sa mylne domnievajú, že sú slobodní" (J.W.Goethe). V demokracii nie je nutné opakovať sto krát tú istú lož. V demokracii stačí opakovať lož iba raz za štyri roky.
Regency # KyjiHibo22
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-14 19:22:47 c35b6ccf
Aj ja autorovi ďakujem. Pekné pojednanie.
Musím sa však zastať mladých, ktorí sa do tejto doby narodili alebo v nej trávia svoju dozrievajúcu mladosť. Ich rodičia si toho zo socializmu veľa nepriniesli, tak im ani nemajú ako pomôcť pri zakladaní rodiny. Ak si chce mládež zaistiť strechu nad hlavou a počať dieťa, nemá inú možnosť, len sa nadosmrti upísať banke za pôžičku. Od tohto okamihu ani nemôžu žiť správne, aj keby do tej chvíle správne žili a vysoké duchovné hodnoty uznávali a ctili. Od toho okamihu sa neženú za mamonom pre svoju rozmaznanosť či bezbrehé chúťky. Oni sa v robote od rána do večera ženú za peniazmi, aby splatili svoj dlh banke a ešte im ostalo aj niečo na jedlo a ošatenie. Že aj napriek tomu musia usilovať o spravodlivosť, čestnosť, ušľachtilosť, čistotu, ľudskosť a o poznanie zmyslu vlastného života? Nuž, uvážte sami... Rozhliadnite sa vo svojom okolí, v zamestnaní.Luko # LidySesy00
-
 67% ( 5 people voted )
+
2013-11-14 19:27:57 c3a87f42
majú inú možnosť: začať konečne rozmýšľať a dohodnúť sa na ignorácii bánk. Študovať nezaujato holokaust a udrieť do achilovky židovskej hydry.

Neviem, pre koho je toto novinka, ale pre mňa áno: http://www.yout
ube.com/results?search_query=ashkenazi+jews+are+no
t+khazars&sm=3marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-14 20:22:32 57c5a734
na jútúbe si nájdite videá na tému Ashkenazi jews are not Khazars. Aškenázski židia nie sú Chazari - dokázali to testy DNA.
Chceli to všetko hodiť na chudákov stredoázijcov?

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-14 20:24:24 57c5a734
loading...
marsal Zukov teba milujem...
skoda ze sa nemozem s tebou v Bratislave stretavat...nechapem kde moze taký clovek existovat okrem Blavy...tým nechcem zhadzovat vsetkých inteligentných ludí ktorým to páli i ked žijú na derevne

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-14 20:53:36 4df7e017
brano - dík, ale sex s tebou je to posledné, po čom mi chodí rozum :-)
Okrem toho som v Adelaide...

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-14 21:56:05 57c5a734
Luko, stačí súložiť a postaviť dom.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-15 06:07:36 57c596fc
Autor spomína fašizmus, komunizmus. Z pohľadu dejín storočí sa nám ukáže mozaika, kde môžeme vysledovať niť spojitostí až po dnešok. Krátko.

Zavádzanie kresťanstva u Slovanov malo na svedomí milióny mŕtvych, vid. Ukrajina. Židoboľševická VOSR, vražda cárskej rodiny , obe svetové vojny, zavedenie socializmu u Slovanov boli financované anglosasko židovským kapitálom, ktorého cieľ bol ovládnuť trhy cudzích krajín, okupovať surovinové zdroje.

Ekonomika USA od r. 1800 do 1913 vykazovala infláciu 0, nula. Po založení súkromnej federálnej banky USA, FEDu, ktorá dodnes skryte háji záujmy súkromných vlastníkov FEDu a centrálnych bánk vo svete, začala veľká hospodárska svetová kríza, a hospodárske krízy sa cyklicky opakujú dodnes a zachvacujú vždy väčšie územie a ich veľkosť každou krízou narastá. Cieľom bankárov je zarobiť veľa peňazí, tieto bezcenné úžernické peniaze investujú do podnikov a surovinových zdrojov, banky ovládajú svetové suroviny, výrobu potravín, liekov, energií.

Korporácie v ich zastúpení dnes didktujú štátom politiku, ovplyvňujú voľby, štát ako slabší jedinec sa musí podrobiť korporáciám, armády sme zrušili, kto sa nepodrobí, ten je humanitárne bombardovaný a ekonomicky zničený. Spolupráca štátu a korporácií v prospech korporácií a v neprospech občana / zadlžovanie štátov, nárast životných nákladov, inflácia ako skrytá daň, narastajúce dane, nefunkčné zdravotníctvo a dôchodkový systém.../ je definovaný ako korporátny fašizmus. Fašizmus to nie je len Hitler, fašizmus je dnešok.

Všetky svetové konflikty po 1945 boli vyvolané anglosasko židovským kapitálom na čele s USA a pod vplyvom Izraela. Z pohľadu dejín môžeme hovoriť o genocíde Indiánov v Sev. a Juž. Amerike, genocíde Aborigénov, Arméncov, Palestínčanov a Slovanov so sto miliónom mŕtvych. Genocída je definovaná aj ako úmyselný, cielený úbytok obyvateľstva "prirodzeným vývojom". Genocídy boli zásadne financované anglosasko židovským kapitálom, cieľom bola kolonizácia územia a surovín. Anglosasko židovská civilizácia je hodnotovým protipólom Slovanskej civilizácie.

Základom anglosasko židovskej civilizácie sú peniaze, z nich plynúca moc, ovládnutie surovín a zotročenie človeka, ekonomické aj duchovné. Ideovým otcom dnešného bankového systému je klan Rothschild, ideovým otcom štátu Izrael je klan Rothschild, toto meno, ani Rockefeller medzi celebritami nenájdete. Izrael je zdrojom svetového militantného sionizmu, je mocou, ktorá diktuje politiku USA, NATO je používané na sionistické ciele, Blízky Východ, Afrika. Juž. Amerika, cieľom je ovládnuť suroviny a zotročiť ľudí.

EÚ je založená ľuďmi, ktorí boli a sú blízky monopolom, ktoré financovali 2.svetovú vojnu. Títo ľudia sa krátko po vojne zišli a založili Európske spoločenstvo, to sa vyvinulo do EÚ, ktorá prijme pravidlá, tie potom účelove nedodržiava, nové štáty získava podvodom, obídením referenda, podlácaním a vydieraním politikov. EÚ je zdrojom tísícov idiotských príkazov a nariadení, ktoré zdravý človek odmieta, EÚ je diktátor, každoročne stále viac obmedzuje kompetencie štátov a osobné slobody občanov. EÚ je pobočka svetového anglosasko židovského sionistického kapitálu, EÚ podvodm kolonizovala Slovanské národy, čaká nás finančné a duchovné otroctvo, život v zlatek klietke, život, ktorý slobodný človek odmieta. Hitler bol nástrojom svetového anglosasko židovského kapitálu, EÚ je pokračovaním myšlienky ovládnutia ekonomiky a trhov, ktorá sa nepodarila vojensky. Darí sa jej vynikajúco podvodom prostredníctvom EÚ. 98% Rakušákov volilo Hitlera, Nemci volili Hitlera a nikoho ani vo sne nenapadli, že svojím hlasom odsúhlasili najväčší dejinný svetový konflikt.

Poniektorí z nás ešte volia, naposledy 20% účasť, voličov je stále menej, Ficovoliči nevedia čo činia. Prestaňte voliť politikov a ich strany, zaveďte občiansku spoločnosť bez politických strán, čo okres to poslanec, priame voľby, odvolateľnosť a trestná zodpovednoť. Trestné musí byť, ak politik zhoršuje životné podmienky občanov, dane a poplatky, zdravotníctvo, potraviny, lieky, úbytok populácie obyvateľstva, odovzdanie kompetencií štátu cudzej moci...

Konzumný kapitalizmus patrí do kategórie chlieb a hry, ktoré otupujú ducha jedinca, robia z neho poslušného konzumenta odpadov, ich výroba je stále lacnejšia a ceny sú stále vyššie. Chlieb a hry sú nástrojom na ovládnutie más. Chlieb a hry = životné potreby a demokracia. Reálna demokracia je fikcia, výmysel, blud.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 61% ( 8 people voted )
+
2013-11-15 06:10:40 57f4ca0a
Definitiva - vsetko OK, len mi nesedí, prečo židia financovali Hitlera a nútili ho robiť kroky vyslovene proti židovskému kapitálu. Začal si tlačiť svoje vlastné peniaze a spravil ekonomický zázrak bez židovských peňazí. Na tot máš vysvetlenie?
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-15 12:43:12 4e620f59
Marsale.Penáze robá penáze.Ono sa to obcas vymkne,ze sa zainvestuje do niecoho,co nevyjde.Vramci vyssiej veci,je to povolene.

Aj tebe sa mozno stane,ze ta pokuse vlastny pes.Ked bude mat sedem ludskych rokov.

Studuj,studuj,pochopis.Ovsem,tu na dolezite sa to nedocitas.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-15 13:20:22 5f663de8
aj ja mam ten pocit ,ako kebi tu boli blazni,tvrdia kapitalisti vimisleli socializmus abi sa zmocnili majetku,a perlou je ze kapitalistou volaju kricim menom zidia.

kvak # RamoQalo88
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-15 15:52:21 c3a873d1
Ten nado mnou by mal pri pokuse o diskusiu radšej používať v zmysle svojho nicku iba citoslovce žaby. Tam nemusí dávať pozor na ypsilony a nebude vyzerať ako debil, čo nedokončil ani ZŠ.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-11-15 16:19:20 bc7b649f
Táto pandémia nado mnou tomu článku rozumie ako ten nad ním... :))) :))))))))))))) :))) :))))))))))))) :))) :))
Heretik # SalyDixy84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-15 18:58:05 3eb297e1
Ja si myslím .. Heretik 84.. že pomôžem tak trochu---kvákanie žiab ..má svoje znenie... a.. Pandemoniové 36 .. odhady súúú asi véééľmi vzdialené kvákaniu žiab,..Ale s týmy y--psylyonmi to je fakt...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-16 19:56:13 58d4289b
tento článok hlavne nepísal nijaký Peter baláž, ale istý Smilan na blogu: http://smilan.bloger.cz/_/Svetovlada-Fikcia-alebo-
realita. Takže len pre poriadok a "autorské práva":-))navina # JyjuMasa71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-25 15:06:54 55f8d5d2
Nadherne sa tu hadate:) ale vpodste ste vystihli oco ide:) ono o moc islo v celych dejinach, ved otrokmi sa zivot panom krasne zjednodusil:) kto by nechcel otroka? Snad len ten kto miluje aj jeho a nielen seba:)
kvako # WutoWuna48
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-24 19:06:17 55a3a233

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Chce to víc Musků


Chce to víc Musků
Vítězství má mnoho otců, porážka je sirotek, říká klasik. Dnes získává úsloví ještě nový obsah. Jako by úspěšný výzkum, inovace a převratné nápady ani jednoho otce mít ...
Vítej zpátky, brontosaure!
ABSURDISTÁN
Generální ředitel Siemens vysvětluje, proč k sankcím na Rusko nikdy nedojde

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0437 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo