Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Státostrany a státoškolství


Státostrany a státoškolství


Stát velmi dobře ví, že každou částečkou moci, kterou si přivlastní, zbavuje každého jedince stejně velké části osobní svobody. Každý nový zákon, který prosadí politický systém, je ke škodě jednoho každého z nás i našich dětí, ačkoliv je to vydáváno za ohlednou státní péči. Politický stát si vyrábí závislé otroky.

S nějakou periodicitou se nám zde střídají Parlamenty a vlády, tu vyhrají jedni, formálně zaštítěni nějakými populistickými floskulemi, a po nepřesvědčivém vítězství se ihned radostně vrhnou k nabytým korýtkům, aby na hesla a programy, za které byli zvoleni, vzápětí zapomněli a hrají si dále jen své vlastní, soukromé hry, ovšem za cizí peníze.

V příští periodě vyhrají jiné mluvicí hlavy, stejně nepřesvědčivě, a jejich primárním zájmem je jen zcela anulovat veškeré kroky předchozích, vyhnat předešlé krmníky od koryt, aby sami zaujali nejvyšší možnou rychlostí jejich bývalá korýtka, a dále si hrají jen své vlastní, soukromé hry, ovšem za cizí peníze.

Jedním z hlavních důvodů je politikaření, jako nástroj vlastní moci a vlastních výhod. O ty lidi, kteří jim ten mandát ve volbách zajistili, jim totiž vůbec nejde. V čem se ale všechny strany velmi ochotně protínají je posilování moci státu a jelikož jsou všechny politické strany de factostátními organizacemi, posilováním moci politických stran.

Že zde existují hluboké a závažné společenské problémy strany neřeší (ostatně, pokud se i jen pokusí, jediným akceptovatelným nástrojem je pro ně stejně jen byrokraticko-zákonný mechanismus příkazy, zákazy a jejich následná administrativa).

Mezi fatální problémy například patří stále rostoucí nezaměstnanost, zejména mladých (byť formálně vzdělaných) lidí. A netýká se to jen ČR, ale vlastně všech socializujících států, ať už jde o USA, nebo státy EU. Řecko přes 60 %, Španělsko téměř 60 %, Itálie přes 40 %, Francie téměř 30 %, Anglie 20 %.

nezamestnanost-mladych.jpg (46,537 kiB)Nezaměstnanost mladých (Eurostat)

I kdyby se počty Úřadů práce zdesateronásobily, i kdyby do nich bylo nasazeno desetkrát více byrokratů, nezaměstnanost formálně poklesne jen o tato virtuální a neproduktivní pracovní místa. I kdyby těch úřadů byl milión, nemohou vytvořit ani jediné produktivní pracovní místo a někomu je přidělit. Nezaměstnaní se sice mohou pokusit hledat práci v jiných státech, ale narazí na svou nízkou kvalifikaci (i zde naráží).

Počátek samozřejmě leží v již mnohokrát kritizovaném školství. I západní státy se pokouší nějakým způsobem svá státní školství reformovat. Ale reformují anglosaský model školství, na který my jsme si dosud ani nesáhli. Naše školství zatvrzele zůstává v modelu rakousko-uherském, historicky dávno nefunkčním. Navíc plně v rukou státu, což je vůbec ta nejhorší kombinace.

Všechny naše státostrany (a je zcela lhostejné, jak se jmenují) setrvale ignorují fakt, že společnost se musí zásadním způsobem transformovat. Historicky se společnost transformovala již několikrát:

  1. z polí do továren,
  2. z továren do služeb,
  3. ze služeb ke státu,
  4. od státu buď k jiné formě společnosti,
  5. nebo válkou a návratem k bodu nula.

Z ryze zemědělské, lovecké a pěstitelské se společnost transformovala do společnosti industriální, průmyslové.

Vlivem průmyslové revoluce a technického pokroku se začaly počty pracovních míst v průmyslu omezovat. Přes vzpoury dělníků a sabotáže strojní výroby se pokrok nedal zastavit. Přinášel totiž vyšší životní úroveň.

Dalším krokem je přechod pracovní síly do terciárního sektoru. Poskytování služeb rozličných typů, od vzdělávání, přes finanční sektor, až třeba po zdravotnictví.

Není bez zajímavosti, že řady těchto "služeb" se záhy zmocnil stát. Dnes je pokládáno za samozřejmé, že státní je zdravotnictví, hasiči jsou státní, školství je státní, sociální služby jsou státní. Dokonce stát "vytváří" pracovní místa posilováním své mocenské role, přiděluje podpory a subvence. A ke všemu se ještě opovažuje vydávat za "investora", tedy pokouší se podnikat (ovšem za cizí peníze).

Zdánlivě osciluji mezi dvěma tématy, ale ona jsou těsně provázána.

Řešme jako první problém školství. Absolventi státního školství sice "hodně" vědí, ale nic neumí.To je zásadní problém. Získané znalosti jsou v jádru zastaralé a prakticky, v technologické době, nepoužitelné.

Stát tedy vyprodukuje sice "inventárně" vzdělanou populaci, ale populaci frustrovanou beznadějí své existence. Populaci sociálně závislou, která, až bude mít vlastní děti, ty projdou stejným školstvím a čeká je ještě horší beznaděj a bezperspektivnost. Nepokoje, alkoholismus, drogy, ghetta.

Státní školství jen produkuje namemorovaná kvanta jedinců a nic se nestará, proč a jak uplatní ty bezcenné informace a tituly. Státní školství neumí měřit efektivitu vynaložené veřejné investice do vzdělání. (Jako to neumí ve všech dalších oborech, které si stát přisvojil.)

Ta se nedá statisticky čítat počtem absolventů, ale jen počtem umístěných absolventů. Je jasné, že stát musí školství decentralizovat. Vrátit vzdělání do podnikových univerzit (a zároveň univerzit podnikajících) a decentralizovat svoji moc ve všech sférách. Pokud nechceme zavést naši společnost do neřešitelných problémů a absolutního socialismu.

(Nikoliv, jak je v Čechách chybně překládán anglický termín "social", jako "sociálně ohledný", ale v plném smyslu překladu, tedy "společenský", tedy komunisticky kolektivistický.)

Mladí lidé se musí naučit jako první odpoutat se od státu a jeho spárů, musí se naučit sami vzdělávat (nejlépe za vlastní prostředky), odpoutat se od centrální politiky (a politiků vůbec) a začít si tvořit svůj vlastní svět. Říká se tomu novým termínem "relokalizace", tedy návrat do malých ekonomických okruhů, lokálních rozhodování, regionálních samospráv věcí svých.

To je, pokud odmítneme válku jako řešení bezvýchodnosti, jediný další stupeň společnosti. Konec globalizace, stažení zpět, deglobalizace. Jen s malou nadsázkou řečeno: tvorby mnoha malých, konkurujících si Liberlandů na území stávajícího státu.

A zpět k tomu druhému tématu: stojí tomu v cestě centrální, státní moc, kterou si "zprivatizovaly" po 90. roce politické strany. Neprošly vývojem svého vzniku a tvorby (ty původní ale kritizoval už i Karel Čapek). Ty dnešní byly v podstatě úředně etablovány a vybavily se dokonce mechanismem veřejného financování (tehdejší heslo: "demokracie něco stojí").

Vidíme ale, že politické strany se zvrhly jen v mocenské kliky, kterým ani státní financování nestačí a společně s lobbisty korumpují, vysávají veřejné finance a jsou korumpovány.

Takové strany jsou ke škodě věcí veřejných, nezastupují nikoho kromě sebe a svých úzkých zájmů. O tom, že žádná nová politická strana to nemůže změnit, svědčí krátký pohled zpět: ani Bártovy Věci veřejné, ani ex-lidovecká TOP-09, ani Okamurovo svítání a západ s devíti členy, ani koupené Neburešovo Áno.

Ke všemu moc (a mocichtivost) těchto stran prosakuje z centra i do nejnižších struktur.

Pokud tedy potřebujeme omezit moc státu ve školství (a jiných službách), je nutné nejprve omezit moc politických stran. Nezdá se pravděpodobné, že by si samy upřely žvanec z veřejných rozpočtů. Musíme to udělat my zdola. Třeba tak, že je nebudeme volit. Ale Ústava a volební zákon vychytrale nestanovují minimální volební účast, aby byly volby platné. Ale jaký jiný nástroj, kromě občanské neposlušnosti volit? Jedině otočit se k nim zády!!!

Volit ze svých středů nepolitické odborníky, místní zástupce do místních správ, vytvářet decentralizované podklady pro místní ústavní mechanismy, počínaje příklonem k přímým prvkům demokracie a také k odvolatelnosti těchto zástupců, kdykoliv se ukáže, že se chovají svévolně, nebo svěřený mandát vykonávají ve lži.

Otočit se zády k centrální politice a ponechat je v pozici opuštěných kůlů v plotě.

Zdola jim sebrat moc, sebevědomí i zpupnost.Author: svobodny svet # VokaFyna61
Vláda2015-05-091
-
 50%  ( 0 people voted )
+
to by si musel zrušiť celé toto divadlo pod názvom demokracia. Koľko ľudí je ťa schopných pochopiť? Máš úplnú pravdu, ale musíš vytvoriť nejaký nový model, ktorý by úplne zmazal tento starý model sociálneho usporiadania planéty Zrušenie tejto "demokracie" s jej voľbami, s týmto druhom štátu je iba časť z potrebných zmien. Musíš zrušiť aj celú kapitalistickú spotrebnú ekonomiku, musíš zrušiť fiat meny a vytvoriť úplne nový finančný model, ktorý by nemohol byť ovládaný určitými nadnárodnými bankármi. Musíš zmeniť myslenie ľudí na celej planéte. Kua, nejako veľa toho treba meniť. Iba zmeniť to čo navrhuješ je málo
pn # KimaHowo87
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-05-11 09:47:14 6de636cb

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0247 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage