Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Státní převrat v USA?


Státní převrat v USA?

Američané se stali obětí státního převratu, ale stále si nechtějí přiznat celou pravdu. Režimu, jenž nyní vládne ve Washingtonu, chybí ústavní a právní legitimita. Američany ovládli násilničtí uchvatitelé, kteří tvrdí, že exekutivní moc je nadřazena zákonu a americká ústava je pouhým"cárem papíru."

Neústavní vláda je nelegitimní vláda. Slib věrnosti státu vyžaduje obranu ústavy "proti všem nepřátelům, zahraničním i domácím." Jak objasnili otcové-zakladatelé, hlavním nepřítelem ústavy je sama vláda. Moc nemá ráda, je-li spoutávána a svazována a trvale pracuje na tom, aby se vymanila z těchto omezení.
 
Podstatou režimu ve Washingtonu není nic jiného, než nelegitimní uchvácení moci. Obamův režim, stejně tak jako režim Bush/Cheney, postrádá legitimitu. Američané jsou utiskováni nelegitimní vládou. Nevládne jim právo a ústava, ale jsou ovládáni prostřednictvím lží a hrubou silou. Tito lidé, kteří jsou ve vládě, vnímají americkou ústavu jako "řetěz, který jim svazuje ruce." Apartheidní režim Jižní Afriky měl větší legitimitu, než má dnešní režim ve Washingtonu. Apartheidní režim Izraele v Palestině má větší legitimitu. Taliban má větší legitimitu. Muhammar Kaddáfí a Saddám Hussain měli větší legitimitu.

Jedinou ústavní ochranu, kterou režim Bush/Cheney ponechal v platnosti, je druhý dodatek ústavy. Tento dodatek je však nesmyslný, pokud si uvědomíme, jaká existuje nerovnováha mezi zbraněmi, které má Washington k dispozici, a zbraněmi, které jsou povoleny občanům. Žádný občan s puškou nemůže ochránit ani sebe ani svoji rodinu před jediným z 2700 obrněných transportérů, jež vlastní Ministerstvo pro státní bezpečnost (DHS), nebo před bezpilotním letounem či před těžkooděnci v neprůstřelných vestách SWAT týmu.

Američtí občané mohou být dnes, stejně jako nevolníci v temných dobách, vybráni prostřednictvím nějaké jim neznámé osoby z exekutivy, mohou být uvrženi do žaláře a mučeni, aniž by byl soudu předložen jediný důkaz a příbuzné této osoby nemusí nikdo informovat o tom, kde se daná osoba nachází. Nebo mohou být tito lidé, bez jakéhokoli vysvětlení přidáni na seznam, jenž omezuje jejich právo cestovat letadlem. Každá komunikace každého jednotlivého Američana, s výjimkou rozhovoru tváří v tvář na místě, kde nejsou umístěny štěnice, je odposlouchávána a nahrávána prostřednictvím Národní Stasi Agentury. Z této komunikace lze snadno pospojovat fráze, jež pomohou vyprodukovat "domácího radikála."

Pokud by mělo být uvržení daného člověka do žaláře příliš obtížnou záležitostí, je možné tohoto občana prostě vyhodit do vzduchu prostřednictvím pekelného ohně řízené střely vystřelené z bezpilotního letounu. Není zapotřebí žádného vysvětlení. Pro tyrana Obamu je tato zavražděná lidská bystost pouhým jménem na seznamu.
Prezident Spojených států vyhlásil, že mu přináleží toto, ústavou zakázané, právo a jeho režim tohoto práva použil při vraždách občanů USA. Prezidentovo tvrzení, že jeho vůle je nadřazena právu i ústavě, je všeobecně známé. Nicméně neozývá se požadavek, aby se začalo s obžalobou, která by zbavila tohoto uzurpátora jeho funkce. Kongres je netečný. Otroci jsou poslušní.

Jedním z těch, kteří pomohli s transformací demokraticky se zodpovídajícího prezidenta do podoby Césara, byl i John Yoo, který byl za svoji vlastizradu odměněn postem vyučujícího profesora na Boaltově právnické škole na Kalifornské univezitě v Berkeley. Jeho kolega, další vlastizrádce, Jay Scott Bybee, byl odměněn tak, že byl jmenován federálním soudcem U.S. Odvolávacího soudu pro devátý soudní okres. Máme tedy nyní profesora práva na Berkeley a federálního soudce, kteří oba tvrdí, že exekutivní větev stojí nad zákonem.

Státní převrat exekutivní moci proti Americe se zdařil. Otázkou je: zůstane to tak i nadále? V dnešní době se exekutivní větev skládá ze lhářů, kriminálníků a zrádců. Veškeré zlo světa se,  jak se zdá, nyní koncentrovalo do Washingtonu.

Odpověd Washingtonu na důkazy Edwarda Snowdena o tom, že Washington naprosto porušuje jak domácí, tak i zahraničního právo, když špehuje celý svět,  potvrdila všem zemím, že Washington upřednostňuje radost z odplaty před právem.

Na příkaz Washingtonu odmítly evropské loutkové země přelet bolívijského prezidentského speciálu, na jehož palubě byl prezident Morales a donutily toto letadlo přistát v Rakousku, aby mohlo být prohledáno. Washington se domníval, že by na palubě mohl být Edward Snowden. Chytit Snowdena bylo pro Washington důležitější, než respekt k mezinárodnímu právu a diplomatické imunitě.

Jak dlouho to bude ještě trvat, než Washington nařídí svým anglickým loutkám, aby pro Juliana Assange poslali na ekvádorskou ambasádu v Londýně SWAT týmy, předali ho poté CIA a podrobili ho mučení simulovaným topením (waterboardingem)?

Dne 12.července se Snowden setkal na moskevském letišti se zástupci organizací pro lidská práva z celého světa. Prohlásil, že ilegální výkon moci Washingtonu mu zabraňuje v tom, aby mohl odcestovat do jedné ze tří latinskoamerických zemí, kde mu byl nabídnut azyl. Snowden uvedl, že z tohoto důvodu akceptoval podmínky ruského prezidenta Putina a požádal o azyl v Rusku.

Ti z Američanů, kteří tyto záležitosti ignorují, jakož i ti, kteří jsou příliš mladí na to, aby si to mohli pamatovat, nevědí, co toto znamená. V průběhu mého profesionálního života (P. C. Roberts pracoval jako ekonomický poradce prezidenta Reagana –p.p.) to bylo Sovětské Rusko, které perzekuovalo ty, kteří říkali pravdu. Těmto lidem udělovala Amerika azyl a snažila se je ochraňovat. V dnešní době je to Washington, který perzekuuje ty, kteří vysloví pravdu a Rusko tyto lidi ochraňuje.

Americká veřejnost tentokrát odmítla lež Washingtonu, podle níž je Snowden zrádce. Výzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Američanů vnímá Snowdena jako legitimního informátora.

Nejsou to Spojené státy, jež by byly poškozeny Snowdenovými odhaleními, ale poškozeny byly ty kriminální elementy v americké vládě, které provedly státní převrat proti demokracii a proti ústavě a tím, kdo byl tímto převratem poškozen, je americký lid. Snowdenův skalp nepožadují Američané, ale zločinci, kteří uchvátili moc v zemi.

Pod Obamovou tyranií to není pouze Snowden, jenž je terčem pro eliminaci, ale je to každý Američan, který říká v této zemi pravdu. Vedoucí Ministerstva pro státní bezpečnost (DHS), Janet Napolitano, která byla nedávno odměněna za to, že sloužila tyranii takovým způsobem, že byla jmenována rektorkou kalifornského univerzitního systému, prohlásila, že Ministerstvo pro státní bezpečnost přesunuje svoji pozornost od muslimských teroristů na "domácí extrémisty." Tento termín je tak elastický, že zahrne i jedince, kteří odhalují pravdu, jako je Bradley Manning a Edward Snowden. Tito lidé překážejí vládě, protože odhalují její zločiny. Zločinci, kteří nelegitimním způsobem uchvátili moc ve Washingtonu, nemohou přežít, pokud by nebyli s to pravdu potlačit či redefinovat jako vlastizradu.

Pokud se Američané s tímto státním převratem bez protestu smíří, budou již zcela ve spárech tyranie.     

The Unspoken Truth: Coup d´etat in America, vyšel 14.07. na globalresearch.ca, překlad R. Václav.Author: Dr Paul Craig Roberts # KikeNune45
Spojené štáty2013-07-236
-
 71%  ( 11 people voted )
+
tak nech to tí hamburgerožrúti zmenia ..... a prestanú svojou pošahanou demokraciou terorizovať celý svet.

smartang # BohuPyki56
-
 62%  ( 3 people voted )
+
2013-07-23 12:09:25 d90c3016
Ťažko môže niekto obviniť, že George Bernard Shaw bol marxista, alebo dokonca komunista, keď povedal, citujem: "Demokracia je posledným pokusom tyranie k získaniu absolútnej moci." Jeho slová presne vystihujú stav USA (odpočúvanie, štátny teror voči vlastným obyvateľom... atď.) ako aj stav jeho spojencov, v tzv. vyspelých západných štátoch, ktoré dennodenne porušujú ľudské práva. Tie ľudské práva, ktoré boli dennodenne vyzdvihované a vychvaľované v štvavých vysielačoch Slobodná Európa a im podobným, platených zo žoldu CIA...
Regency # KyjiHibo22
-
 69%  ( 6 people voted )
+
2013-07-23 18:08:56 c35b6db4
Paul Craig Roberts často upadá do sentimentu. Tento prevrat sa stal pri zakladaní USA a bol potvrdený občianskou vojnou. Takže nič také ako demokracia nehrozilo.

Generator # MicoQeru32
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-07-24 16:05:08 42575305
1913. Rok kedy podvodne zýskali právo na 100 rokov tlačiť $. Tým zotročili nie len USA, ale celý svet. 2013. Rok , kedy toto právo končí, alebo bude predĺžené. Jedine D.F.Kenedy im chcel toto právo vziať a ... Ak Američania naďalej dovolia Fedu tlačiť doláre a zotročovať svet, bude zle!!!
milan # TepuXaba62
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-07-28 19:37:46 57f4fdcc
ht
tp://www.youtube.com/watch?v=2mP3b86zVvo

"Nie je dobré mať pána, ešte horšie byť pánom." Toto platí dnes. Páni nepochopili, že ak zýskajú moc nad ľuďmi, automaticky preberajú za nich aj zodpovednosť. Volieb sa zúčastním, len ak budem mať koho voliť. Vládu, ktorá presadí "základný, nepodmienený príjem. Aljaška je jediný štát, kde je zavedený a funguje!!!

milan # TepuXaba62
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2013-07-28 19:39:18 57f4fdcc
to milan
ty pako co tu trepes nezmysly...na ktorej Aljaške funguje základný príjem??? ked si sprostáý ako kýbel gitu aspon tu ludom neje b hlavu....základný prijem nie je nic iného ako prerozdelenie penazí..a to tak že ze sa zoberú čisté zisky firmám...nijak inak základný príjem nemože fungovat ty pako

Pavol Starak # KasySava97
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2013-07-28 20:01:54 4df7e017
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Švajčiari odmietli federálnu daň zo smrti


Švajčiari odmietli federálnu daň zo smrti
Vo Švajčiarsku musia žiť mimozemšťania, alebo aspoň elfovia! Presne to vás napadne, ak ste si utvorili obrázok o európskej spoločnosti čítaním internetových diskusií. Kým vo zvyšku...
EKONOMICKÉ BÁJKY
Antikoncepce může ženám rozjasnit tvář, ale i zkřivit prsty
Barack Obama – bez slitování nad bezbrannými a o metodách zabíjení nenarozených dětí

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0291 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles