Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Státní dluh za vlády komunistů


Státní dluh za vlády komunistů

Podle zprávy ministra financí ČSSR J. Žáka ze 14. 6. 1988 byl dluh ve volně směnitelných měnách československých bank 3,7 mld. USD (většinu toho dělal dluh komunistického Ruska, který činil 3 mld. USD). 3,7 mld. USD (není započítán dluh v rublech) v době, kdy skutečná hodnota dolaru byla Kčs 30,- a státní rozpočet byl o řád nižší (3,7 mld. ÷ 100 × 150 × 10 = 55 mld. USD v dnešních cenách). Dluhy spřátelených komunistických zemí v rublech jsou o několik řádů vyšší a nebyly nikdy splaceny! Vždy se vykazovaly do výnosů i když mělo jít o náklady, které měly jít do odpisů.

Vzhledem k tomu, že pohledávky českých bank vůči spřáteleným komunistickým totalitám byly nevymahatelné, jedná se o náklady komunisty nesprávně dlouhodobě započítávané jako výnosy. Po odpisu nevymahatelných pohledávek by se změnil hospodářský výsledek z vyrovnaného na záporný a rozpočet komunistů by vždy končil schodkem.

Je to podobné jako když byste tvrdili, že máte vydělaný (vyfakturovaný) milion a ten milion jste nikdy nedostali.

Nezapomínejme na skutečnost, že Světová banka neuznávala komunistické makroekonomické statistiky, protože byly falšovány. Že to jde také dnes ukázalo Řecko, natož totalitnímu státu, který postrádal vnější kontrolu a falšování bylo součástí třídního boje s kapitalismem.

Nejjednodušším trikem komunistů bylo udržovat dluhy ve státních podnicích tak, aby se nepromítly do státního rozpočtu. Bylo to jednoduché. Všechny podniky komunisti ukradli a byly ve vlastnictví státu. Abyste nemuseli vykázat deficit státního rozpočtu pozdržíte státnímu podniku platbu, například za výstavbu silniční sítě. Silnici máte a nic za ni nezaplatíte. Hrozící deficit převedete do dalšího kalendářního roku a tak pořád dokola. Protokomunistické podniky byly tak zadlužené.

Není potřeba obdivovat komunisty za to, že negenerovali státní dluh jako dnes. Oni by velmi rádi, ale on jim nikdo nechtěl půjčovat. Komunisté vygenerovali násobně vyšší dluh než je dnes, nástroji popsanými níže.

Export jako jeden z hlavních zdrojů zadlužování

Komunistický export byl důsledkem centrálně řízené ekonomiky, centrálního plánování v rámci RVHP. Neměl nic společného s kvalitou komunistické produkce. Například naše lokomotivy se nevyvážely pro svou kvalitu, ale proto, že se v RVHP rozhodlo, že budeme vyrábět určitý typ pro celý východní blok a spřátelené země. Za naše produkty a služby jsem dostávali málo kdy zaplaceno, často se dodávalo na dluh. Nebo jsem vyváželi velmi "výhodně" například váhu lokomotivy za váhu rajčat z Rumunska. Komunisti se neostýchali dotovat své soukmenovce po celém světě na úkor vlastních lidí. Nezapomínejme, že kvalita produkce byla něco tragického a pracovní výkonnost jakbysmet. Pro komunistickou výrobu zlidověl název "DODO": dodělej doma (rozuměj, výrobky byly s vadami a po koupi je bylo nutné DOdělat DOma).

Po roce 1989 skončil "slavný" export socialistické produkce téměř ze dne na den. Přestali jsme dávat na dluh, do ceny produktu se musely zohlednit skutečné náklady a za takových podmínek nekvalitní produkty nebyly konkurenceschopné.

Významné milníky v zadlužování státu

Představte si rodinu, která druhé rodině ukradne dům včetně vybavení a auta, potom ještě byt a chatu, hotovost, úspory a nakonec i továrnu se zařízením a skladovými zásobami. Tací vejlupkové si nemusejí brát hypotéku na bydlení a nemusejí šetřit na zařízení a auto. Nemusejí se starat o práci. Dokonce nemusejí dělat nic, protože mohou rozprodat vzácný nábytek, obrazy, auta, inkasovat za výrobky z továrny, kterou nestavěli a když ji zničí tak ji prodají za cenu nemovitého majetku. Stále jsou v plusu. Prostě to vybydlí, ale jednoho dne se bude muset nají někdo, kdo to zaplatí.

Tak by se dalo popsat to co komunisti dělali od r. 1945 do Klausovy "privatizace", říká se tomu vnitřní dluh.

V r. 1945 komunisté zakládají StB s cílem zamezit obnovení demokracie v ČSR. Následují Komunistické dekrety (nesprávně pojmenované jako Benešovy). Touto lží komunisti rádi vymývají mozky. My jsme to neznárodnili, to znárodnilo demokratické ČSR pod vedením demokratického prezidenta Beneše. Lež jako vždy! V závěrečné etapě 2. světové války proběhla jednání mezi prezidentem Edvardem Benešem a moskevským vedením KSČ v čele s Klementem Gottwaldem. Uvádělo se, že vláda schválila tzv. Košický vládní program po příjezdu na československé území, dne 5. dubna 1945 v Košicích. Ve skutečnosti byl vládní program podepsán již 29. března v Moskvě. Komunisti díky tlaku na stalinistického agenta (dle informací britské rozvědky) Eduarda Beneše zavedli národní správu v ČSR a čtyři dekrety, kterými začali krást majetek a začalo budování státního dluhu komunisty.

Od roku 1945 do roku 1946 bylo na základě Komunistických dekretů zbaveno volebního práva 300 000 občanů ČSR (k tomu patřilo i propadnutí majetku, takové novodobé Kladivo na čarodějnice). Kdyby nedošlo k vysídlení německé menšiny na základě Komunistických dekretů a statisíce občanů by nebylo zbaveno hlasovacího práva, nikdy by komunisti nevyhráli volby.

V r. 1946 vyhrávají komunisti volby na základě manipulace, podvodů a zneužívání moci. Komunisti financovali svou kampaň z nakradeného majetku vysídlených občanům ČSR německé národnosti. Už se nikdy nedozvíme zda slabá demokracie dokázala uhlídat manipulaci s volebními lístky, ale dnes vidíme jakou ďábelskou lest vymysleli. Vyvlastněný majetek rozdávali lidem, lid je volil a za dva roky jim majetek znárodnili.

"Není důležité kdo dostal ve volbách nejvíc hlasů, ale kdo hlasy sčítá." J. V. Stalin

V r. 1948 zažívá ČSR nejtragičtější událost v dějinách, komunistický "Vítězný" únor, není potřeba nic dodávat.

V r. 1953 komunisti provedli měnovou reformu (faktický bankrot státu). Připravili o starobní důchody a úspory miliony lidí. Je k nevíře jak někteří mluví o rozkradení důchodových fondů ze socialismu, které nikdy neexistovaly (je to čistá lež), ale sami ukradli důchodcům úplně vše v měnové reformě a hlásali: Dědeček a babička ujídají nám "chlebíčka".

V r. 1968 komunisti chtějí polidštit nelidský systém: Socialismus s lidskou tváří.

Všichni víme jak to dopadlo. Přišla normalizace, vnitřní dluh strmě narůstal. Problémy ekonomiky jsou rok od roku závažnější jak můžeme slyšet na tajném projevu Jakeše na Červeném hrádku. Ekonomika kolabuje. Ze světových koncernů jsou nekonkurenceschopné firmy. Generace narozená za socialismu ukazuje jak je komunistický systém vychoval. Upadá výkonnost a kvalita. Pryč jsou časy kdy komunisti mohli využívat lidský kapitál vychovaný kapitalisty.

V r. 1994 vypukla velká privatizace, které se budu věnovat v jiném textu, pokud mi to cenzura neznemožní.

Děsí mě jak se mlčí o roli komunistů a estébáků v privatizaci.

Buď je to tím, že žádnou roli nehráli, nebo že mají dodnes vše pod kontrolou a kontrolují informace.

Komunisté zadlužili vlastní zemi pro okupanty

Komunisté šli proti vlastním lidem obdarováváním svých komunistických bratří ze SSSR českým uranem a dalšími surovinami, potravinami, léky a spotřebním zbožím.

Ruští komunisti nám naúčtovali náklady na "osvobození" (tímto termínem nám komunisté vymývali mozky. Rudá armáda nás neosvobodila, vehnala nás do komunistické totality a okupovala nás 40 let) a celých 40 let nám komunisti tajili, že jim platíme jak mourovatí (absurdní, za to, že z nás učinili stalinskou komunistickou kolonií). Hodnota uranu, který jsem jim za "osvobození" darovali byla cca 3 000 mld. Sovětští komunisti nás vyssávali jak dojnou krávu za přispění těch Českých komunistů, kteří stáli proti vlastním lidem. Jen malá část dluhu (!) byla deponována jako finanční závazek SSSR a tím vznikl Ruský dluh. A kolik nám ruští komunisti splatili? Skoro nic, proč taky, po úspěšné privatizaci do rukou převážně StB/KGB mafií nás berou stále jako kolonii. Nikdo si ještě netroufl ani spočítat co všechno jsme jim "darovali" a k jakému navýšení vnitřního státního dluhu došlo.

Komunisté by měli být souzeni jako vlastizrádci!

Roční dluh ve výši 5,7 bilionu Kč

Známe-li ekonomickou úroveň předválečného Československa a stav z konce 80. let, můžeme alespoň zhruba odhadnout škody způsobené komunistickým režimem. Na žebříčku nejbohatších zemí světa v roce 1924 se Československo umístilo na desátém místě (Geographisch-Statistischer Universal Atlas profesora Hickmanna, vydal Freytag & Berndt, Vídeň, 1927). V roce 1980 jsme již dávno nepatřili do první desítky nejvyspělejších zemí. Podle údajů Světové banky byl hrubý domácí produkt tehdejší České socialistické republiky jen 2824 dolarů na hlavu, což bylo 4,4krát méně než například HDP na jednoho Francouze. V roce 1989 se zaostávání dále prohloubilo: Francie měla před námi již 5,1násobný náskok. Kdyby ekonomický vývoj České republiky nebyl v roce 1945 přerušen znárodněním klíčového průmyslu komunistickými dekrety, faktickým zničením finančního systému a o tři roky později komunistickým převratem, byli bychom dnes na úrovni Francie, Švédska nebo Rakouska. V roce 2002 jsme tedy mohli mít HDP na obyvatele o více než 550 tisíc Kč vyšší. Celkové hospodářské škody způsobené důsledky socialismu jen za rok 2002 (!) dosáhly hodnoty v přibližné výši 5 700 miliard Kč.

Mohli jsem být jednou z nejbohatších zemí světa

Před 2.SV jsem byli desátou ekonomicky nejvyspělejší zemí světa. Představte si to, po 2.SV. Nepoškozená infrastruktura, výrobní i zemědělské kapacity. Průměrné platy dnes mohly být 80 000,-, důchody 50 000,- a ještě nižší ceny v obchodech! To není snění, to byla skutečná šance! Měli jsme jednu z největších příležitostí v dějinách. Díky komunistům jsme dranco vali zemi budováním socialismu.

Shrnuto a podtrženo

Státní dluh za komunistů byl několikanásobně vyšší než dnes. Škoda, kterou způsobili je tak velká, že ji nelze nikdy splatit. KSČM je nejbohatší politickou stranou. Je s podivem, že nikdo nevede komunisty k odpovědnosti za tyto škody a k povinným reparacím.

Pokud se necháme obelhat komunisty, necháme se obelhat i dnešními lumpy.

Dluhy komunistů – kyselé deště, smog, zdevastovaná města:

krusne_socik.jpg

kyseledeste.jpg

6.png

plzen.png

zari_vsudepritomna_spina_serial_zen
a_za_pultem.jpgAuthor: PETR CECH # GihuSeva92
Slovensko2014-09-2231
-
 35% ( 24 people voted )
+
Úsmevný článok. :-)
Komunisti nemali ako vyprodukovať dlh, ak dĺžili tak jedine sami sebe navzájom nejaké vyprodukované čísla.. Takže by to nemali mať problém aj odpísať či rovno vymazať. Dlh by mohol vzniknúť jedine vtedy ak by bol iný veriteľ ako dlžník. Komunistom to mohlo pri ich ekonomických experimentoch spadnúť iba ak na hlavu, a to by aj v takom prípade sami voči sebe nemali
žiaden finančný dlh tak či tak..

V inom svete šli čísla a produkcia iným tempom dopredu, teda objektívne by to mohlo byť len o porovnávaní výkonnosti dvoch odlišných svetov. Ale článok sa mi páčil, pôsobil na mňa ako keby niekto písal o mimozemšťanoch.. Na to že to bolo tu u nás o čom pán písal, mi to príde ako absolútne urvané z reality. Ako amatérsku antipropagandu bývalého Kocúrkova beriem, no škoda že sa títo autori nezaoberajú viac súčasným Kocúrkovom. Tiež to nie je žiadna sláva, prakticky v súčasnej dobe možná produkcia padá na neschopnosti systému odpisovať dlhy..

No toto # DyvuVeqi71
-
 61% ( 13 people voted )
+
2014-09-22 12:00:41 b2281b81
Články o socializme, čím menej hviezdičiek, tým pravdivejšie.
vypIta placacka # FasePinu49
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-09-22 14:22:55 4e62e909
Začem bukvy vsjo jasno...Netreba čísla, ktoré boli aj tak vymyslené, dosadené zbrucha, úplne uletené od reality (aj sa socialistických štatistikách hovorili vtipy). Úplne stači porovnať kúpnu silu
1. Rakúska a ČSSR v r. 1990 (Rakúsko bolo na tom oveľa horšie ako ČSR po vojne)
2.Záp.a vých Nemecka dtto
3. Súčasnú Severnú a Južnú kóreu dnes (posledné dva príklady sú jedna krajina s rovankým začiatkom).
K tomu netreba komentár, kto ani toto neprijme ako argunment tomu neni pomoci.
General Guderian # TyroMury04
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-09-22 16:35:41 55e4dee4
Dežko chutori -majstro demo!jak možece Mne davac robotu -kedz sce predali i tu poslednu lopatu ! Ne zato som študoval za komunizmu abi som teraz robil z rukami -Bo še bojice roboti ! kedz za komunizmu trebalo robic a zato nato nadavace -Bulo roboti velo- jedla bulo super-teraz ešče aj za robotu treeba placic Pišta ne? Dežo bez roboti !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-22 17:01:29 58d4285f
i Dežku raz zavital do Tatri gdze hledal vichirenu karčmičku u Pita--prišol cali dobrdani a pri dveroch ho privital Tatranec Pišta -ta vitaj Dežku co ce sem cahalo? Ta znaš prišol som kuknuc či Tatri su Tatri bo som čul že Dunaj budze tu cesc! Neboj Dežku mi to tu nechame jak je -ale račej visušime Dunajcom mozgi-mudrlantom- šickoznali predac!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-22 17:31:00 58d4285f
"Na žebříčku nejbohatších zemí světa v roce 1924 se Československo umístilo na desátém místě (Geographisch-Statistischer Universal Atlas profesora Hickmanna, vydal Freytag & Berndt, Vídeň, 1927). V roce 1980 jsme již dávno nepatřili do první desítky nejvyspělejších zemí. Podle údajů Světové banky byl hrubý domácí produkt tehdejší České socialistické republiky jen 2824 dolarů na hlavu, což bylo 4,4krát méně než například HDP na jednoho Francouze. V roce 1989 se zaostávání dále prohloubilo: Francie měla před námi již 5,1násobný náskok. Kdyby ekonomický vývoj České republiky nebyl v roce 1945 přerušen znárodněním klíčového průmyslu komunistickými dekrety, faktickým zničením finančního systému a o tři roky později komunistickým převratem, byli bychom dnes na úrovni Francie, Švédska nebo Rakouska. V roce 2002 jsme tedy mohli mít HDP na obyvatele o více než 550 tisíc Kč vyšší. Celkové hospodářské škody způsobené důsledky socialismu jen za rok 2002 (!) dosáhly hodnoty v přibližné výši 5 700 miliard Kč."

- To bylo dáno jinými než ekonomickými důvody.
Jednak protože tohle byla vojensky slabší země, tudíž na ní zbyla úloha otroctví.
A také, že od dvacátých let velmi postupně zaváděný model FAŠISMU ve všech "vyspělých" (a v některých nezralých - jako např. Rusko, atd.) zemích - kdy "vláda je průmyslem a průmysl je vládou" (čehož předpokladem bylo pochopitelně i zničení rolnické třídy a "znárodnění" - což ovšem znamenalo v praxi zcela záměrně něco jiného než by podle líbivého názvu evokovalo)...bylo asi poněkud komplikovanější než jinde a tak se postupně dostala na chvost těchto pofiderních žebříčků - Zatímco zdárně fašizující korpostáty a mocnosti (včetně samozřejmě i vojenského okupanta Ruska) vykazovaly boom a tak ostatní předběhly...

jalal # SuqaDabi94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-22 17:58:11 4e88baca
loading...
však komunisti dokázali predávať do zahraničia viacej výrobkov, než súčasný podnikatelia dokopy...a nevytvárali dlh...teraz máme podnikateľov, ktorý nedokážu predať nič čo vyrobia...iba od štátu dotácie žobronia

Any # KoloRifu20
-
 47% ( 7 people voted )
+
2014-09-22 18:05:10 5b94184f
Any:
A na to si prišla kde, v príručke pre politrukov? Nože daj nejaký zdroj, fakt by ma to zaujímalo...

General Guderian # TyroMury04
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-09-22 18:12:56 55e4dee4
Nadavači na komunizmu-bohači ktorim vzali majetki- krestania ktorim zakazali v božika modlit sa-katom v cirkvi-čo brzdi vivoj vedi- tito všetci nie su tak zbičovane ako socialisti (komunisti) vami-aj ked každa idea v lepši zajtrajšok nevijde podla predstav-A čo dnešna idea je super?ste spokojni? ked nemate čo jest- bivat-rodina vas opusti bo ich neuživite viac! ste spokojni ako žobrak nie z vlastnej vini! zamislite sa a učte sa z toho čo je zle a nie zatracovat minulost ako celok!!
ferda # XimaHifu28
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-09-22 18:20:38 58d4285f
vsetko su to ubohe taraniny, na posudenie ekonomickej situacie uplne staci si uvedomit fakt kedy sa islo do dochodku za socilizmu a kedy sa pojde do dochodku za kapitalizmu.
Za socilizmu sa islo do dochodku muži v 60 rokoch a ženy od počtu detí v 53 rokoch.
Pre hlupeho janka ziaden zdroj neuvadzam ale moze nas informovat ako je to s dochodkom teraz ,cize za kapitalizmu.
Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}kvak # SejyGumo01
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-09-22 18:28:59 c3a873d1
Ale ne .. ferda28.. Šak to šumne hvariš,,, ale mušíš buc sakramennsky .. dosledny! Bo totych gramatoslovenských je barz veľo...A oni sebe myšľa že čím vecej "gadžuješ" ta tým si glupši! A ja bul v BA a oni sebe táá vijete neebudeeme vám vyysveľovať a ja kukam-- ta to čo za Slovenčina --šak ani napisac se neda... ta to jak mňaukače z Vietnamu...A som se pýtal TEXTIL HOUSE - SECOND HENDE ta to čo --- Keby znali že je to " rendovy bazar" ta --- Nepísali by´ tu o veciach ktorých zmysel je mimo pochopenia Petra Čecha,,92..,autora ....príspevku---
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-22 19:45:35 58d4289b
ked vidim ako sa vsetci zastavaju komunizmu je mi zle!! slovaci proste furt len dudru a stale im cosi vadi. "Jeme smeti fnuk fnuk".."mame male platy fnuk fnuk " zla amerika fnuk fnuk ...oklamali nas fnuk fnuk ..ideme neskoro do dochodku fnuk fnuk ....spametajte sa vy darmozraci lenivy!!! ked sa vam tu nepaci zbalte si kufre a padajte do komunistickej Činy. Tam si mozte vychutnat socik naplno....dudrajuci reptaci vecne nespokojny. Na to ste uz zabudli ako nas napadlo rusko v roku 1968..zabudli ste na to ako odnasali nasich ludi na sibir a do gulagov...to ze sme dnes tam kde sme ma na svedomi KOMUNIZMUS..vy primitivne opice!! uz si to natlac do tej svojej gebule ..ak to nechapes ...naco potom ides pracovat do rakuska? do nemecka? do UK za zarobkom? chod do ruska...debilko
peter petrovic # MyfeCici32
-
 45% ( 10 people voted )
+
2014-09-22 20:14:22 5faae298
ej bisťu...bolo treba slovákom podnikať...celý národ v tej podnikateľskej hre zapredali..a ešte sa chvália, že aký dobrý podnikatelia sú...a zbedačili svojích vlastných spoluobčanov..

Any # KoloRifu20
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-22 20:15:16 5b94184f
peter petrovic–aj ty si obeťou komunizmu, zabudli ťa naučiť písať na začiatku vety veľké písmená. Aj ťa vyškolili kolektivistickému „uvažovaniu“, jednotlivec obhajuje komunizmus a ty tvrdíš, že všetci. Jeden znamená všetci? Odkedy? V tvojom komunistickom svete. Výborne, že si nezabudol na podlizovanie Amerike, píšeš kontinent, a pritom myslíš iba USA komunistov. Rusko v 1968, ty si génius, nemaj strach, amerikanoanálovia nedosahujú prílišnú inteligenciu, tak sa medzi nimi možno aj presadíš.
Dnešok je dôsledok komunizmu, v tom jedinom si napísal pravdu, ale aj ty si dedič komunizmu, rozumieš? Kto ťa vzdelával v nenávisti, lžiach, chrapúňstve, kolektivizme? Predsa oni. Myslíš, že keď budeš búšiť proti slovu komunizmus, že zakryješ, že aj ty ním si? Ty si neprežil jediný deň v gulagu, tak si neber obete židoboľševického teroru do tvojej špinavej držky. Nie sú tvoj majetok a celkom iste by boli pobúrení, že na ich utrpení parazituješ. Neobhajuj sám seba a amerických komunistov upozorňovaním na zločiny inej vetvy komunizmu. Vy komunisti ste všade rovnakí, prinášate iba smrť.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-09-22 20:40:30 b2289414
Peter...
Súhlas až na jednu vec, Čína je dnes oveľa kapitalistickejšia než USA alebo EU...Apologétom komunizmu odporúčam sev. kóreu.

General Guderian # TyroMury04
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-22 20:50:14 55e4d63a
peter petrovic: Nová štúdia: Internetoví trollovia sú často machiavelistickí sadisti http:
//ibezhranic.cz/nova-studia-internetovi-trollovia-
su-casto-machiavelisticki-sadisti/

avyostatnisipletetepojmy # SokeFehy40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-23 00:44:31 4e8899c8
Už som pisal com len same iiiiii- jednoducho pokazena klapka gdze je tvarde i !!! A že 1o na švece -višpeli ! ta com opuščali dzedove rodzini a šli za more !račej spočitaj kelo chudakoch ftedi bulo-neži pod stromčekom pulno darov! zobudz še a chodz po Slovensku-pitaj še jak še žije -hlavne vichod pitaj še ich! Bo zapad še naučil BRAC I SLAVIC a tak vipatrame teraz-Bo to co še postavelo za komunistoch bulo naše-teraz už vam zostava hola ric sktorou sce velmo-velmo spokojni- začatek-furt berece bolševizmus-apodla nich sudzice socialistoch i komunistoch-i raz pridze doba kedz spoznaš v zakopoch slovo život v socializme ! Dežko z L-9
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-23 12:45:46 58d4285f
... no nikdy som nebol obdivovatelom socialistickeho zriadenia... ale toto su uz trosku bludy, co tu pise autor... CSSR malo svoj dlh a svoje aktiva... Po zapocitani to davalo priblizne nulu... Obyvatelia mali bezplatne skolstvo, zdravotnictvo a povinne pracu... za ktoru kazdy dostaval plat, z ktoreho dokazal normalne existovat... Byvanie bolo bud zadarmo /statne, ci podnikove byty/, alebo stalo pri priemernej mzde 3000 KCS cca 30.000 /3-izbovy druzstevny byt/ a zvysok sa splacal v akejsi anuite... Dom sa dal postavit za 100.000-150.000 a obyvatelia dostavali rozne nenavratne pozicky... Auto stalo od necelych 40.000 do 70.000,- Sk /teda viac ako byt, ale povedzme si rovno, ze byvat v aute je neprakticke...:)/... Do dochodku sa chodilo 60 rokoch a zenam sa odratavali 2 roky za kazde dieta /neviem asi tam bol aj nejaky strop/... So zakladnymi zivotnymi potrebami ludia teda nemali nejaky zasadny problem... Spotrebneho tovaru bolo menej a vyslovene existovali nedostatkove tovary, co pri dnesnej nadvyrobe a nadspotrebe a pomerne vysokej nezamestnanosti vyznieva podivuhodne... Napriklad sampony na vlasy boli vacsinou dva druhy - vajcovy a brezovy... Dnes ich mame na vyber aj 30 druhov a s yvnimkou jednej znacky obsahuju vsetky rovnake chemicke svinstva... Auta boli hlavne zn. SKODA, LADA, TRABANT, DACIA... Obklady do kupelne asi 3 druhy a dlazba 2 druhy ... aj to problem dostat... Beton a asfalt nemali takmer ziadnu cenu... a cesty sa asfaltovali suvisle... Otazka nestoji tak, ze ci by sme chceli zit radsej v socialistickej sedej istote, alebo dnesnej kapitalistickej farebnej neistote, lebo tak, ako sa odvtedy vyvinul kapitalizmus... tak by sa bol vyvijal aj socializmus... problemom je to, ze vacsina z nas chcela zreformovat, ale principialne zachovat predchadzajuci model, lebo mozno akosi tusila, ze dnesny model je principialne nereformovatelny a daleko vzdialenejsi od povodnych predstav...
fan B # DohaMato29
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-09-23 15:10:14 c350b805
...este treba samozrejme k tomu pridat, ze dnes je nas dlh vyse 40 mld € a to sme sprivatizovali statny majetok za dalsie mld. €, zdaleka nemame bezplatne skolstvo, ci zdravotnictvo a kvoli byvaniu sa zadlzujeme na cely zivot... Odchod do dochodku je samozrejme daleko neskorsi a dochodok daleko neistejsi... Z vacsiny platov sa v podstate neda normalne vyzit...
fan B # DohaMato29
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-23 15:14:43 c350b805
Odchod do dochodku bude 1x2x čim najhlbšia jama-kto sa aj tak dožije-bude kapat od hladu -vzorka buduca životnnej urovne-1bohač=1oooooo hladujucich!!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-23 18:46:22 58d4285f
Za socializmu sa síce vyrábalo pre západ, ale také veci, čo boli kvalitatívne o dve triedy vyššie. Automobily, CD prehrávače (Aj keď to bol Philips), videorekordéry (Aj keď to bol zase Philips). A to čo sme vyrábali pre seba, skončilo v skladoch ako nadbytok. Po roku 1989 tie ohavné výrobky už nikto nechcel, už vtedy bolo všetko 20 rokov zaostalé, čo patrilo do rokov sedemdesiatych. Navyše, to čo sa robilo v posledných rokoch socializmu, samí šmejd... dneska je to podobne, len to musí byť čo najlacnejšie. Treba kmitať rukami tak, že ich nesmie byť vidno.

vypIta placacka # FasePinu49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-23 23:00:29 55d8bc65
"Za socializmu sa síce"... Jenže on to nebyl socialismus, přestože ho měli a mají souruzi plné papule..

tocostvorili # VobiFaha00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-23 23:48:42 4e88b1d4
Je pravda, že niektoré veci boli iba kópie,ale zato bolo aj veľa skvelých. Nakladiaky Tatra vyhrali Paríž-Dakar a potraviny boli zdravšie, horalky a malinovky v sklenenej fľaši.Chudoba nebola,chlieb a mlieko o piatej ráno vyložili z auta na chodník a o 6-tej si to predavačky vzali do obchodu.Dnes by to pokradli..Ale čo sa nedalo nahradiť bol pocit zabezpečenej rodiny.Toto dnes má iba 5% ľudí,vtedy to mali všetci.Bolo normálne mať 3 deti a každé v dospelosti malo nárok na byt. Dnes nedokážu za celý život zarobiť na byt.A ked hej tak nedokážu popri tom žiť normálne.Pracovalo sa iba 5 dní a 2dni bolo voľno.Teraz sa všade robi cez víkendy a veľa hodín a prácu za 3 robí jeden.Dôchodok bol odpočinok nie žobračenka.Mohol by som ešte veľa popísať, ale kto nezažil nepochopí.
Sando # WoduWama77
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-09-25 01:08:03 5c341847
takze za celu existenciu slovenska sme tu mali 90% komunizmu a 10% pravicovej politiky. cim to je, ze aj dnes za vlady dalsieho komunistu fica je na slovensku na hovno? na co sa chcete komunistolizaci vyhovarat? preco nechodite zarabat do ruska, ciny, severnej korei, ale do rakuska, ameriky, nemecka ci britanie? vy zradcovia schyzofrenicki. ale to je tazka debata, ked niekomu v zivote staci guľaš a pifko. placte dalej. ja som kapitalista, mam dom, auto, peniaze a podnikam poctivou pracou. v zivote by som nechcel zazit komunizmus vy lemry zufale z vlastnej nepouzitelnosti. sledujte dalej akcie v kauflande..
peter novak # DokaVyxi63
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-27 14:27:00 5587b075
Peter novak ----Pýcha je pád!!!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-27 15:55:16 58d4285f
Peter novak ---Pýcha je pád!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-27 15:58:55 58d4285f
peter novak Já tě chápu drístáš cosi o "komunismu", ale vlastně máš namysli specificovskou formu fašismu. To je dobré - to se poddá. Víc trénuj závity.

monopool # KawuSuqa89
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-27 19:13:15 4e88ae3e
Peter novak--skadial vieš aký mal byt komunizmus -ked to bola len vízia socialistov-To malo nasledovat až po ! socializme! Komunisticka strana ešte neznamenala komunizmus-ktora mala byt nastolena !definuj slovo KOMUNIZMUS !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-28 15:24:57 58d4285f
Jevgenij Fjodorov ze dne 17.09.2014, Vzdělávací TV titulky CZ
demokratzUSA # MonoTore49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-28 22:31:05 4e6275c6
komentár z AC24.cz

Dočetl jsem se, když jsem udělal tu chybu, že jsem četl plky mainstream mediálních sračkometů, že: "Američané (...) se země teprve zotavuj e z ekonomické krize, ke které nemalou měrou přispěly právě náklady na válečné operace v Iráku a v Afghánistánu."

Klíčové slovo je zotavuje. Problém v tomto je, že přání je zde silné, optimistická řeči velké, ale reálná čísla ukazují jiný obrázek. A sice, že rychlost oběhu peněz v ekonomice USA rekordně klesá. Ve zdravé ekonomice se peníze "točí", tedy zboží/služby se kupují a prodávají. Místo zotavení však grafy ukazují, ze v USA rychlost oběhu peněz dosahuje rekordního poklesu všech dob.

Následující dva grafy jsou těmi nejpodstatnější mi obrázky, které kdy uvidíte:

(obrazok: rychlost oběhu peněz v USA)
demokratzUSA # MonoTore49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-28 22:32:10 4e6275c6
Jak vidno, proti nejhorším recesím za posledních 70 let (šedá místa grafů), je situace podstatně horší. To znamená, že konec éry dolaru nastal. Místo radosti a jásotu, že už nebudeme makat a platit na Amíky a jejich styl života, armádu a zahraniční politiku (jenž přináší smrt, mučení a zkázu), je však na místě oprávněná obava, co bude, až se dolar zhroutí.

Nebo banksteři stále žijí v mediálních pohádkách o tom, jak se ekonomika "uzdravuje"...?

Připomeňme si, že nikdy v historii nebyl svět tak svázán jedním bezcenným platidlem, jako je tomu dnes. Proč asi Rusko v Čína zavrhly dolar ve svých platbách? Protože ví, co přijde. Ví to všichni, kdo mají rozum...

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/4862-komentar-r
ubl-a-j-an-misto-dolaru-sili-tento-trend

(obrazok: rychlost oběhu komodit v USA)
demokratzUSA # MonoTore49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-28 22:34:29 4e6275c6

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0804 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage