Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Stát je příčinou chudoby, kterou pak řeší


Stát je příčinou chudoby, kterou pak řeší

Když se podíváme na současný měnový systém papírových peněz a jeho negativní společenské a politické důsledky, musíme se ptát: kde jsou protesty stoupenců a ochránců sociální spravedlnosti? Jak je možné, že neslyšíme volání k protestům od politiků a politických komentátorů, od vrchních představitelů státního sociálního systému a čelních náboženských vůdců, kteří všichni propagují sociální zabezpečení jako své hlavní poslání?

Odpověď bude znít, že podle všeho většina z nich má jen velmi slabé povědomí o úloze peněz v ekonomice, a z toho důvodu negativní důsledky současného systému papírové měny přehlížejí nebo neberou vůbec v úvahu.

Současný bankovní systém částečných rezerv a centrální bankovnictví stojí v úplné opozici k měnovému režimu tržní ekonomiky, v níž účastníci trhu mohou sami rozhodnout, bez státního tlaku nebo donucení, jaké peníze chtějí používat, a v níž by prostě nikdo nemohl libovolně zvyšovat množství oběživa, jak se mu zrovna hodí. 

Navýšení peněžní nabídky v ekonomice, jak to umožňuje centrální bankovnictví a systém částečných rezerv, je ve skutečnosti to, co zapříčiňuje růst cen a tím snižuje reálnou hodnotu příjmů. Ludwig von Mises ve své knize Teorie peněz a úvěru napsal: "Nejdůležitější příčinou snížení hodnoty peněz, kterou musíme brát v potaz, je navýšení objemu peněz, přičemž poptávka po těchto penězích zůstává stejná, případně klesá, anebo když roste, tak neroste stejným tempem jako nabídka peněz. Nižší subjektivní ohodnocení peněz se pak postupně přenáší z jednoho na druhého, protože ti, kteří nyní vlastní větší množství nových peněz, souhlasí s placením vyšších cen zboží než před tím." 

Při růstu cen v důsledku expanze peněžní nabídky, ceny různého zboží a služeb nerostou stejným tempem a ve stejné výši. Mises dále vysvětluje:

"V průběhu tohoto procesu někteří lidé z vyšších cen profitují, protože ceny výrobků a služeb, které prodávají, rostou, zatímco ceny ostatních produktů, které kupují, jsou stále stejné nebo se zvyšují méně. Na druhé straně se ale do nešťastné situace dostávají ostatní, protože prodávají komodity a služby, jejichž ceny ještě nevzrostly nebo nevzrostly do takové míry jako ceny výrobků, které musejí kupovat pro svou každodenní spotřebu."

Například v případě ceny práce (platů), která se zvyšuje pomaleji než třeba cena chleba nebo nájmu, můžeme krásně pozorovat, jak tato změna ve vztahu mezi příjmem a cenami zboží může poškodit a ochudit zaměstnance a spotřebitele. 

Inflace měnové nabídky může způsobit ochuzení a nerovnost příjmů v mnoha směrech:

1. Cantillonův efekt

Nerovnoměrný růst cen při inflaci peněžní zásoby je znám jako Cantillonův efekt. Ti, kteří se dostávají k nově natištěným penězům jako první (většinou stát, banky, ale také některé velké společnosti), se těší benefitům z těchto lehce nabytých peněz. Mohou těmito novými penězi nakupovat zboží pořád ještě za staré, nezměněné ceny. Ovšem ti, k nimž se nové peníze dostanou později, případně nedostanou vůbec, jsou pak poškozeni (to se týká hlavně zaměstnanců s pevně fixovanou mzdou, penzistů apod.). Ti naopak mohou pouze nakupovat zboží za ceny, které mezitím vzrostly.

2. Cenová inflace

Investoři s větším množstvím aktiv mohou lépe rozprostřít své investice a jsou tím pádem v pozici, kdy mohou investovat do hmotných statků, jako jsou nemovitosti, drahé kovy nebo cenné papíry. Když pak ceny těchto aktiv vzrostou díky zvýšení objemu peněžní zásoby, držitelé těchto aktiv z toho profitují, protože jejich majetek stoupá na hodnotě. Takže ti, kteří drží nějaká aktiva, se stávají ještě bohatšími, zatímco lidé s menším nebo žádným majetkem bohatnou méně, případně nemohou mít z růstu cen vůbec žádný prospěch.

3. Úvěrový trh tyto efekty ještě posiluje

Důsledky cenové inflace mohou být ještě umocněny díky úvěrovým trhům. Lidé s vyššími příjmy si mohou dovolit vyšší úvěry ve srovnání s nízkopříjmovými skupinami, například investováním do nemovitostí nebo jiných aktiv. Jestliže potom ceny těchto aktiv díky peněžní expanzi vzrostou, majitelé těchto nemovitostí z toho profitují a propast mezi bohatými a chudými se zvětšuje o to rychleji. 

4. Hospodářské cykly způsobují nezaměstnanost

Přímou příčinou nezaměstnanosti je nepružnost a nepřizpůsobivost pracovního trhu, způsobená státními intervencemi a tlakem odborů. Nepřímou příčinou nezaměstnanosti je pak expanze nabídky papírových peněz, která vede k iluzornímu ekonomickému růstu a chybným investicím. Obzvláště pak na nepružném pracovním trhu, když se tyto chybné investice začínají v klesající ekonomice projevovat, nakonec vedou k vyšší a déle trvající nezaměstnanosti, kterou často nejvážněji pocítí právě domácnosti s nejnižšími příjmy. 

Stát pokračuje v růstu

Jakmile se jednou propast v distribuci příjmů a majetku otevře, zastánci a ochránci sociální spravedlnosti budou čím dál víc kritizovat společenské nerovnosti, aniž by věděli (nebo říkali), že to je právě stát a jeho monopol na tištění peněz, kdo je zodpovědný za výše popsanou situaci.

Je to velmi pofidérní hospodářský systém, v němž stát díky monopolnímu ovládání měny vytváří sociální nerovnosti, rozděluje společnost na bohaté a chudé a činí lidi závislými na sociálních dávkách. Svou existenci se pak snaží ospravedlnit prostřednictvím zavádění různých redistribučních a regulačních opatření. Ekonom Roland Baader pozoroval:

"Politická kasta musí prokázat své právo na existenci tím, že něco dělá. Ale vzhledem k tomu, že všechno, co dělá, dělá špatně, musí pak neustále provádět různé reformy, to znamená, že musí něco dělat z toho důvodu, že už předtím něco udělala. Nemusela by dělat vůbec nic, kdyby předtím vůbec nic neudělala. Kdyby tak někdo věděl, jak politikům zabránit v tom, aby něco dělali."

Stát ještě navíc zneužívá nejistoty veřejnosti o skutečných příčinách rostoucí nerovnosti. Tak například Čtvrtá zpráva německé federální vlády o chudobě a bohatství uvádí, že od roku 2002 valná většina německé veřejnosti sympatizuje s prováděním opatření na snižování majetkových rozdílů. 

Závěr

Současný systém papírových peněz stojí v centru zvětšující se nerovnosti příjmů a vzrůstající chudoby, jak to dnes vidíme v mnoha zemích. Pravomoci států ale přesto neustále rostou ve jménu omezování volného trhu, který je údajně příčinou oněch nerovností způsobených ve skutečnosti právě státem a jeho spojenci. 

Jestliže ti, kteří o sobě tvrdí, že hájí sociální spravedlnost, nedělají nic na protest proti tomuto systému, může mít jejich mlčení pouze dva důvody. Buď nerozumějí tomu, jak současná měnová politika funguje, v kterémžto případě by si to měli nastudovat a poučit se, anebo tomu rozumějí a tento hlavní a skutečný zdroj chudoby jenom cynicky ignorují nebo úmyslně zatemňují, protože právě oni jsou těmi, co mají sami ze systému papírových peněz největší užitek.


Původní článek zde.

http://www.mises.cz/clank y/stat-je-pricinou-chudoby-kterou-pak-re si-1314.aspxAuthor: Martin Lesko # RokiWery86
Svet2013-12-1623
-
 57% ( 4 people voted )
+
štat nie je pričinou chudoby ale chamtivosť ľudi v štáte,
problem chudoby nie je tlačenie nekrytých penazi ale chamtivosť tých ktorým je predostrete,že neexistuje nik kto si tie peniaze tlači jak chce a chlavne pre seba
u nas nefunguje to že štát si tlačí peniaze,tým že sme prijali euro sme sa toho vzdali,teda naši zapredaní politici,


kapitalizmus je sytsem kde si skupinka tlači jak potrebuje peniaze a za ne si zbytok ľudí kupuje,
je to sytsem ktorý im umožnuje vladnuť bez kontroly nad tou skupinkou,


je to system kde je nimi umelo vyvolavana chudoba a nezamestnanosť aby tu vačšinu pohli dokonale ovladať cez peniaze,
ale mnohí maju tak vysoke iq študovane že to nedokažu do dnes pochopiť o čom to cele je,

333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-16 13:49:52 55d88d6a
Kapitalizmus je systém ekonomickeho otroctva vačšiny na úkor menšiny. Ľudská povaha je jasná, každý sa snaží v rámci svojich možností zadovážiť si zdroje podľa svojich potieb, akýmkoľvek spôsobom. A zopár tých "chytrejších" úspešne vytvorilo a následne využilo tento systém k ovládaniu a regulácii spoločnosti. Ináč klobúk dole. Rodina Roth-schildovcov na tomto systéme pracuje viac ako 300 rokov. Tomu sa hovorí vytrvalosť. A kedže "trpezlivosť ruže prináša", výsledky sa dostavili ..... pri intelegencii priemerného človeka (voliča) to ani ináč dopadnúť nemôže. Vopred zaručený úspech. A keďže do "vlaku" už nie je možné nastúpiť, ďalší cestujúci, ktorí by sa "viezli" na existujúcom systéme nepribúdajú, vlak nemusí zastavovať .....

Barb V # LanoPoto69
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-16 14:31:55 ab19c1eb
Poslední věta článku: "co mají sami ze systému papírových peněz největší užitek" - To má být průhledný vtip?

MemetickaVzpoura # BopyXity97
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-16 16:25:31 4e88995e
ničim nekryte peniaze je najidealnejši a najsamlepší vynalez ľudstva aky kedy urobilo,


ale problem je ten že vyhody z neho plinuce su ukrudnute skupinkou vladnucych skutočne nad kapitalistickým svetom,všetkým ľudom,


v idealnom svete by si štát tlačil peniaze a daval za vykonanu pracu enormne mmnožstvo za vykonanu pracu,tj napr miliardu každemu,tým by nebola chudoba,ale idealny svet


ale ten neexistuje lebo su ľudia ktorí potrebuju iných ovladat na svoje ciele,a tak vladnuť svetu,


a pritom nič nerobiť a uživať si života,a tak tu máme kapitalizmus idealny system na to,aby iíý robili za tých čo maju peniaze,tak isto bojovalia zabíjali iných.a plnili tak ich ciele,


preto sa mlada dievka preda staremu ,len aby dokončila školu ,je prinutena systemom ,ktory ju vyprofiloval a hodil do chudoby,v idealnom štate by bola kvalitna škola zadarmo,tudiýž by sa nemusela predať staremu chlipnikovi za prachy čo by inak ani o neho nezakopla,


toto je podstata udržovatelnej a planovanej chudoby a nezamestanosti,


a pokial toto ľudia budu toerovať ako celok nikda nedojde k zmeen a spravoodlivemu systemu kde budu mocť ľudia žiť slušne z podctivej prace,
alebo prace strojov .

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-16 16:55:35 55d88d6a
"v idealnom svete by si štát tlačil peniaze a daval za vykonanu pracu enormne mmnožstvo za vykonanu pracu,tj napr miliardu každemu,tým by nebola chudoba,ale idealny svet"


Hyperinflacia ti nic nehovori?

LordX # KyqaBume96
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-16 17:23:35 4e662655
Martin Lesko,----nie je to zas dajaká reklama na často omieľaný Bitcoin,Papierové peniaze sú vinné zato,že sme v srabe?To je Taká do neba volajúca hlúposť,Martin Lesko.

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-16 17:28:00 4e63f3d7
loading...
Hyperinflacia ti nic nehovori?


ale hovpri počul som o nej ked mal cyklista splniť to čo slubil ľudom pred volbami a to 200%platy všetkým,


je to jedna neexistujuca paka na to aby kruch zvaný kapitalizmus dobre fungoval,


počul si o tom že sa nedavno zmenou vzorca na vypočet inflacie, zmenil nehnutelný majetok američana,teda jeho hodnota?:)snad pochopíš čo ti píšem,

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-16 17:49:53 55d88d6a
Štát nie je príčinou ničoho. Štát nič nevlastní, nemôže nič pokaziť, štát je inštitúcia, ktorej sa zmocnili politici. Politici sú príčinou všetkého zlého v štáte, politici menujú do štátnych funkcií kádre, ktoré pracujú v prospech súkromného kapitálu a nie v prospech občana, ktorému by mal štát slúžiť.

Stará pravda hovorí: Ak nefunguje bordel, tak ho nezatvárajte, ale vymeňte kur.vy. Politikov.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-17 21:31:44 55ede326
Pokud by mel, pojem "stat" zustat zanechan, musel by se od zakladu vytvorit novy system fungovani tento instituce .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 21:38:04 53d0513c
Samotný institut (už vůbec ten nápad je vadný a neměla by se takovému hloupému nápadu podřizovat realita) je vadný, ne jen "figury" , jimiž je obsazován (které zákonitě přitahuje),,,

Mimisiku # HuwiRiva90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 21:41:37 4e88bfd5
ale to by se nejdriv museli lide domluvit, a zacit neco resit

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 21:42:13 53d0513c
Státy jsou ohrádky pro dobytek, ne aby je chranili, ale aby je dojili, omezovali v naplnění potenciálu a zneužívali.

Mimisiku # HuwiRiva90
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-17 21:43:33 4e88bfd5
Aby se domluvili, museli by se nějak masově skamarádit a ne takhle pořád bezcitně blouznit v odosobněných rovinách a "rolích".

Mimisiku # HuwiRiva90
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-17 21:44:57 4e88bfd5
vidim to stejne jako Mimisiku . stat jako ho zname v zadnem pripade ...

jedina spravna varianta je sprava lidu . (kdyz to reknu velmi zjednodusene)

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 21:45:50 53d0513c
Presne tak . Sjet se, vse prodiskutovat, vymyslet, domluvit se, a hlavne realizovat !

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 21:49:45 53d0513c
lojzazpribrami: Stát jak ho známe je jenom bludný pojem, slovo s dodaným magickým významem (Něco co stojí :D Stát- Zastavit stát, raz dva! Naznačuje to potřebu něčeho stálého, něco "o co se opřít", něco co "stojí za to", něco s čím to "stojí a padá", atd.) Klidně se to dá říct i jinak. Třeba organizace vlastního druhu jedinců nebo jakkoliv jinak.
Chcete-li stát, tak mějte stát. Ale ať je Váš a nesete si za to zodpovědnost. (NIKOLI KOLEKTIVNÍ - Nesdílet osud s těmi, co se na tom nehodlají podílet. Ty je třeba "propustit". Zpřetrhat okovy "kolektivní nezodpovědnosti".)

Mimisiku # HuwiRiva90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 21:54:55 4e88bfd5
Takové "sjetí se" by nejspíš odhalilo nějaké nepředvídatelné rozpory vnesené hlouběji v nastavení nynějších vypěstovaných lidí. Udržet "jednotu" by zřejmě nebylo ani možné ani žádoucí.

Mimisiku # HuwiRiva90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 21:57:50 4e88bfd5
Pak by melo byt umozneno aspon tem, jenz jsou toho schopni(a chteli by), aby meli pudu, prostor a nezavislost .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 22:15:26 53d0513c
To také, ale hlavně aby měli vlastní zákony (Protože na ty je navázáno i to další, jako otázky majetkové, atd.

Biskaiski # KoboMave65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 22:18:44 4e88bfd5
Tak to uz si ti lide musi sami vymyslet, a dohodnout se .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 22:22:19 53d0513c
Není zákon jako zákon. Je nutno se zamyslet ponejprv nad samotným (zneužitým nebohým) pojeMem a zapojit do tohoto promýšlení maximum zájemců.

Errata # KikoNasy70
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 22:26:03 4e88bfd5
Můj první tip spočívá v tom, že zákon by měl vycházet ze ZÁSAD. Co je zásada a jak si nějakou zásadu člověk-jedinec vytváří a proč a jak mu funguje - U mě třeba tak, že mi slouží (například vyhnout se nejhorším následkům a podobně.) Slouží tedy svému nositeli - tomu, kdo ji dodržuje a je ověřena a podléhá nikoli teoriím ani ničím zájmům, nýbrž zkušenosti, praxi a praktičnosti (Srovnej s tím, co se vydává za "zákony" dnes...)

Errata # KikoNasy70
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 22:29:34 4e88bfd5
Pak treba presne definovat zakon .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 22:32:35 53d0513c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

„Dát“ lidem práci a „dát“ jim peníze není řešením problémů


„Dát“ lidem práci a „dát“ jim peníze není řešením problémů
Jakmile uslyším „sociální začleňování“, „platforma“, „koncepce“, „závazek státu“, „dát lidem práci“, „dát lidem více peněz“, „stát musí“, nebo „...
Úřad, základ života
Jsme jen pokusná morčata?
NEÚČASŤ V REFERENDE AKO ZRKADLO POKRYTECTVA

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0425 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles