Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Sovětský svaz naši zemi dobyl, vyraboval a znásilnil, Američané nám přinesli svobodu


Sovětský svaz naši zemi dobyl, vyraboval a znásilnil, Američané nám přinesli svobodu

"Zhovadilost všeobecná povstane byť by komunisté i jen v jedné generaci panovati měli." František Palacký

Je tomu letos sedmdesát let kdy si připomeneme ukončení druhé světové války. Někdo, jako například prezident slovenské republiky, pan Kiska, uctí památku padlých spojeneckých vojáků tichem, modlitbou, osobní vzpomínkou a zapálením svíčky a některé země, jako třeba Rusko, v nichž vládne kult války a vraždění, uspořádají ještě o něco více odpudivé představení než obvykle a nechá po neviditelných kostech desítek milionů lidí přejet tanky, kterým se ještě kouří z hlavně, protože se právě vrátily z agrese proti Ukrajině a sevřený šik ruského kanonenfutru křikne své urá.

Že se onoho hnusu budou účastnit ty nejodpudivější kreatury jakou je například severokorejská komunistická zrůda Kim Čong Un je pouze nasnadě, což je zároveň i příčinou toho, že se takové obludnosti každý jen trochu slušný člověk vyhne a využije k uctění památky obětí válečného šílenství okamžik ticha, stranou zfanatizovaného davu opilého válkou a touhou zabíjet a být zabíjen, jako německá kancléřka Merkelová.

Zajisté, že o tuto válku, ukončenou před sedmdesáti lety se ale dodnes vede válka další a to ideologická a obsahová, která jak vidno z veřejného prostoru nejenom díky ruské agresi proti Ukrajině právě kulminuje.

Tedy je mým ústavním právem a zároveň povinností slušného svobodomyslného občana nikoliv snad přidat k této válce další výstřel, ale aniž bych se jakkoliv dotkl památky všech vojáků, kteří v ní zahynuli, jen porovnal to, co se nás dotýkalo a doposud dotýká, pokud o její mocenský význam jde.

Jak jsem zmínil v úvodu citátem Františka Palackého, žijeme v zemi, kde komunisté panovali nejen jednu, ale hned po několik generací a tudíž všeobecná zhovadilost je jevem obecným a všudypřítomným.

Má svoji podobu nejen v mezilidském chování, ale i pokud o politicky organizovaný zločin jde, aby zároveň měla svoji formu existence v obecném povědomí toho, kdo jsme, odkud jsme vyšli a kam bychom měli směřovat.

Dlouhá desetiletí, která jsme strávili v mezinárodní izolaci, podrobeni ideologické indoktrinaci od mateřských škol pochopitelně zanechala hluboké rány v myslích a vědomostech, na nichž člověk staví svůj svět, což je i příčinou existence zdánlivé iracionality, s níž vystupují trefení morovou ránou komunismu, kterou lze však poměrně snadno popsat jako podmíněný reflex.

Stejně jako Pavlovovi psi, kteří počali slinit, když si asociovali nějaké slovo či signál s miskou žrádla se chová i značná část naší populace, neboť jedoposud skálopevně přesvědčena o mnoha historických lžích jakožto o pravdě boží a přijímá je jako církevní dogmata, protože o nich odmítá i přemýšlet, a tak jsme svědky častého štěkotu a vrčení a to na pravdu, kterou nazýváme historickou.

Což je mi pouze výzvou k tomu, abych otevřel okna čerstvému větru a zároveň vpustil světlo i do těch doposud nejtemnějších místností obecného vědomí naší společnosti.

Jedna z takových nejzákladnější "pravd," na nichž doposud staví svoji právo na existenci i práva jiná komunističtí zločinci, jakožto i přívrženci nynější zvrácené ruské moci je svatá pravda o tom, že jsme byli v roce 1945 osvobozeni Rudou armádou a tak nám nic jiného nezbývá, než přijmout všechno co s ní přišlo, protože musíme být vděčni a držet huby a krok.

A to na věčné časy a nikdy jinak.

Nic není větší lží, než právě toto komunistické Óm, pramantra a prazaklínadlo všech dalších rudých manter a kouzelných formulí, kterými naše země bývala přímo zamořena a kterými se dodnes zaklínají místní kremelští kolaboranti, aby si tak ukousli i něco moci.

Je to totiž stejné jako bychom něco podobného tvrdili i o nacistické okupaci z března 1939 protože se v obou případech, a to jak v březnu 1939 tak v květnu 1945 nejednalo o nic jiného než o dobytí, obsazení, zabrání a importu zločinecké ideologie, která vládne za pomoci státem organizovaného teroru, koncentračních táborů, bezpráví a vyhlazování těch skupin obyvatelstva, která taková moc na základě svého ideologického katechismu určí jako nepřátelské.

Protože osvoboditel se nechová tak, že rabuje, krade a odváží všechno, co se mu líbí a hodí, neboť akt válečné kořisti je vykonáván zásadně na poražených, nikoli na osvobozených.

Osvoboditel totiž nekrade zlaté rezervy, valuty a jiné oběživo, jako tomu bylo v případě národní banky slovenské i české, jen co sovětská moc dosáhla svými tanky na naše hlavní města.

Osvoboditel také nerabuje v zámcích a hradech historické a kulturní poklady a neodváží je v zabavených vlacích zkonfiskovanými lokomotivami, přičemž sovětská okupační moc k tomu účelu zabrala 40% železniční kapacity naší země.

Osvoboditel nedemontuje stovky průmyslových podniků, aby si jimi na úkor "osvobozeného" nevylepšil svoji ekonomickou pozici.

Osvoboditel masově nezatýká a nedeportuje na otrockou práci do své země desítky tisíc občanů údajně osvobozené země, jako tomu bylo v případě československých občanů odvlečených do sovětských Gulagů.

Osvoboditel na osvobozených také masově nepáchá kriminální zločiny, včetně sexuálního násilí na ženách.

A především, osvoboditel přináší svobodu, nikoliv teror, v tomto případě ten komunistický.

Od těchto dob přesto bývá těmi, kteří se doposud domnívají, že Rudá armáda byla armádou osvoboditelkou vytýkáno americké armádě a potažmo tak Spojeným státům americkým, že celé válečné angažmá bylo Američany vykonáno jen kvůli zisku.

Přičemž o jediných amerických územních ziscích můžeme hovořit pouze v případě amerických válečných hřbitovů, kde spí svůj věčný sen ti, kteří za nás zemřeli. Což je, jak už to v případě toho, že zloděj volá, chyťte zloděje, naprosto příznačné, protože Sovětský svaz jen na naší republice získal Zakarpatskou Rus. O dalších ohromných územních ziscích, včetně porobení národů střední Evropy nemluvě.

Také rádi mluví o tom, jak Američané prý vedou své války jen kvůli surovinám, přičemž Sovětský svaz naši zemi za pomoci otrocké práce vězňů v koncentračních táborech okradl o její zásoby smolince, tedy nejbohatší uranové rudy, jejíž hodnota, pokud bychom ji coby svobodná země prodali na tehdejší trhy, postavila naši zemi mezi ty nejbohatší na světě.

Rovněž rádi vyzdvihují údajnou nezištnost celého aktu "osvobození," který prý byl jenom projevem bratrské slovanské lásky, přičemž jaksi "zapomínají" zmínit, že jsme Sovětskému svazu za to, že nás dobyl a obsadil, jakožto i za naše vojenské jednotky bojující v sestavě Rudé armády platili v US dolarech, nehledě k tomu, že jen poválečné výlohy spojené s vydržováním Rudé armády na našem území byly vyčísleny na astronomickou částkudeseti miliard tehdejších korun.

Také rádi připomínají údajnou pomoc hospodářskou, kterou nám Sovětský svaz prý poskytl, aby také ráčili zapomínat na to, že jsme Sovětskému svazu za naše československé podniky, které nám nakonec milostivě přenechali a vyjmuli je ze své válečné kořisti a neodvezli je domů, byli nuceni sovětské straně zaplatit miliardu a půl korun, přičemž jen hodnota zabaveného spotřebního zboží a potravin, které byly Rudou armádou zabaveny a odeslány činí asi miliard pět, tehdejší měny. Což je ale jen malý zlomek toho, co nám bylo Sovětským svazem zkonfiskováno a ukradeno.

Aby pochopitelně na straně druhé, rovněž zamlčeli dodávky, které k nám zcela nezištně a zadarmo proudily z Ameriky skrze organizaci UNRRA, nemluvě o americkém plánu na hospodářskou obnovu poválečné Evropy nazývanou Marshallův plán, který ty země, které jej přijaly, přivedl k rozkvětu, bohatství, životu v lidské lidské důstojnosti a svobodě, za kterou jsme prchali po statisících.

Kdy díky pomoci amerického lidu od ledna 1946 proudilo na území Československa 150 000 tun měsíčně potravin, léků, ošacení, strojů, což znamená, že Američané nám dodali: například 793 451 tun potravin, 64 580 tun šatstva a bot, 8 823 tun léků a zdravotnických potřeb, 11 184 tun strojů a zařízení, 99 752 tun mostů a konstrukcí, 288 tun učebních pomůcek, 7 996 tun nástrojů a náhradních součástek, 141 305 tun paliv a olejů, 129 943 tun surovin, a mnoho dalších, životně důležitých potřeb, tedy celkem 1 629 227 tun pomoci, kterou naše země velmi nutně potřebovala.

V tomto kontextu je nutno nazvat poválečné chování Sovětského svazu hyenismem spáchaným na našem lidu a jeho přívržence lidskými hyenami.

Rovněž tak i poté, co se zhroutil komunismus, nám byla ze strany Amerického lidu opět poskytnuta nezištná pomoc organizací USAID, která nejenom finančními prostředky, ale i poskytováním legislativních rad, vzděláváním a všemožnou jinou podporou, pomohla s přechodem naší země od bídy, nesvobody, diktatury a pošlapávání lidských práv k zemi, která je součástí společného Evropského domu a je pevně bezpečnostně ukotvena v NATO.

Přičemž čtyřiceti čtyřletá "spolupráce" se Sovětským svazem nás vyčísleno finančně přišla na dnešních 300 000 000 000 korun, který nám SSSR zůstal dlužen, abychom z něj nakonec uviděli pouhý zlomek, poté co se proměnil na dluh ruský.

O škodách na lidských životech, svobodě, důstojnosti a kulturním i ekonomickém bohatství nemluvě, neboť tyto jsou nevyčíslitelné.

A tak, myslím, že namísto nabubřelých maršů, za nimiž se neskrývá nic jiného než lež, bychom měli připomenout památku a oběť všech vojáků, kteří za nás bojovali uvědoměním si toho, že zlo nelze porazit zlem, stejně jako vyhnat ďábla nacismu, čertem komunistickým.

Není totiž smyslem tohoto článku se jakkoli dotknout oběti jakéhokoliv člověka, oblečeného v jakékoli uniformě, ale obnažit lež plodící zlo až na jeho kořen tak, abychom vůbec počali vědomí toho, že cena naší svobody je ohromná.

Autor článku děkuje příslušníkům Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova, obyčejným a slušným Rusům, stejně jakožto příslušníkům celého sovětského impéria nahnaných na válečná jatka, československým parašutistům, letcům a vojákům od Tobruku i Dunkerku, odbojářům i květnovým povstalcům, příslušníkům Prvního československého armádního sboru, příslušníkům Americké armády, vojákům rumunským a polským, kteří nejenom na našem území bojovali a umírali, abychom my žili.

000VLAS

Teď už je to jen na nás.

Je možná velmi symbolické, že v neděli u nás přivítáme zase americkou armádu.

Historie se ale nedá změnit.

O to víc si užívejme přítomnost svobody.

Welcome Boys!Author: Miroslav Vaclavek Sumperk # VuhuHufo27
Európa2015-03-2739
-
 14% ( 62 people voted )
+
2.sv vojna v médiách:
Do roku 1989 bojovali proti fašistom len ruské vojská...
Po roku 1989 médiá informujú aj o amerických vojskách ktoré bojovali v závere vojny proti Nemecku
Po roku 2015 médiá informujú o Amerických vojskách ktoré bojovali v Európe proti fašizmu, Ruské vojská nás napadli a okupovali.
O čom budú médiá písať v roku 2050?

Jozej43 # XowiGyra02
-
 81% ( 26 people voted )
+
2015-03-28 11:42:41 57c58714
...nedavno som pozeral na zapade dokument - druha svetova vojna vo farbre.
tam to tak naozaj vyzera. americky vojaci sa rutia zo vsadial a vsade boli.
a este anglicko... rusko je tam vzpominane, no dost okrajovo.

videl som dva dieli a presne mi to prislo, ako dokument, ucelovo natoceny pre obyvatelov degenerovaneho zapadu,
s jasnym odkazom, kto to tu celu vojnu riadil a vyhravall - predsa USA!

robert1 # PujyJiwe74
-
 61% ( 8 people voted )
+
2015-03-28 11:48:42 5f17dcf9
Nadpis je nešťastne formulovaný. V jednej vete koncentruje tri vzdialené časové odstupy, tri rôzne doby. Rok 1945, zrejme aj 1968 a dobu po 1989. To je príliš veľké sústo, ktoré článok - obsah ktorého som nečítal - zrejme posúva k tendenčnosti. Prvý rok, keď sa tu prehnal až po Prahu ruský front, by sme mohli i bez skúmania hlbších súvislostí nazvať oslobodením. (Pri skúmaní hlbších súvislostí význam oslobodenie trochu vybledne) Žiaľ, čo po ňom nasledovalo, už jasne zaváňa prvou časťou nadpisu a okupáciou, ktorá vyvrcholila de jure príchodom tankov. Ideológia a praktiky boľševika (nie obyčajného Rusa ako takého) našu krajinu skutočne zdelastovala myslením i hospodársky. Ale netrúfal by som si tak jednoznačne napísať, že Američania k nám priniesli slobodu. To je príliš priamočiare a zjednodušené tvrdenie a opäť s absenciou súvislostí. No mať tak čiste teoreticky k dispozícii stroj času a možnosť zvrátiť naše dejiny, po rýchlom zvážení pre a proti by som zvolil možnosť nepatriť do východnej sféry vplyvu.

:-DDD


Pandemonium # DaruJete36
-
 66% ( 22 people voted )
+
2015-03-28 12:25:40 bc7b649f
Nieje ocom môže byt ))
janko hrasko # WemyMase56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-28 12:41:31 c35b0bbe
Uvedomme si že dnešné Rusko (RF) nie je CCCP. Leninova revolúcia v Rusku bola financovaná tými istými zdrojmi ako Hitlerovo Nemecko (spočiatku), Marshallov plán bol iba o pripútaní západoeurópskych krajín ku USA metódou dlhov a dnešný americký imperializmus má znova, rovnaké zdroje ako boľševická revolúcia. Nie je to o ničom inom ako hra veľmocí o svetovládu. Nieže by bolo Rusko nejak "morálne lepšie" ako dnešný USrael, je to padlá veľmoc ktorá sa spamätáva a momentálne bráni svoj životný priestor nič menej a nič viac.
General Guderian # TyroMury04
-
 70% ( 10 people voted )
+
2015-03-28 13:05:59 55e4d360
Generál, výstižné!
Takže usáci nás oslobodili koncom II.w.w. a potom nás akosi zanechali na pospas sovietom od 68 roku do 89, kedy nás zas oslobodili študenti a hlavne disidenti na čele s Láhvom.......
A zazvonil zvonec a rozprávky bol..... nie, nie, milé deti, tá ešte pokračuje momentálne na Ukrajine a bude pokračovať ďalej, pretože dopyt po prírodných zdrojoch a bohatstve je nekončiaci tak ako je nikdy nekončiaci tento príbeh. Pokračovanie zajtra....

defender # LixuWija97
-
 74% ( 13 people voted )
+
2015-03-28 13:18:25 d5b582fe
loading...
Defender:
V podstate áno, o "rozdelení sfér vplyvu" sa rozhodlo na Jalte. CCCP jednoducho bolo jednou z víťazných veľmocí a mali právo na vojnovú korisť.

General Guderian # TyroMury04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-28 13:27:14 55e4d360
Sestřih pořadu - Vojenské tajemství s Igorem Prokopenko 18.10.2014 titulky CZ

Jak na Západě vydělávají své peníze a jak to vypadalo v Rusku v 90. letech po prohře ve studené válce!

komous-z-USA # BynuWotu41
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-28 13:39:41 5f66b186
Uz len titulok clanku hovori, ze dany autor je komplet IDIOT
Hansen # WywyWyjo95
-
 61% ( 8 people voted )
+
2015-03-28 14:00:08 b2cc9904

Generále, dúfam vieš, finančno-materiálna výpomoc je od nepamäti nástrojom na vytváranie spojenectiev, tá "padlá veľmoc" to takisto vie. Viď nedávne podľahnutie Vikiho Orbána spevu sirén, keď neodolal ponukám dlhodobého "mäkkého" úveru na dostavbu jadrovej elektrárne. (Aj) kvôli tomu dokonca konvertoval zo svojho liberálneho zamerania na tzv. neliberálnu demokraciu, čo je v podstate zárodkom autoritárneho systému.

Komous, viem si predstaviť, aký účinok môže mať takéto Kremľom zmastrované placebo na momentálny stav vedomia RU spoločnosti. Ehm, druhý diel by mohol byť o histórii dobývania Sibíri, Kaukazu, Krymu ?FcKensie # HegaNojy80
-
 42% ( 2 people voted )
+
2015-03-28 14:47:46 59ad0cca
Nedá mi to,abych na tuto snůšku pičovin nereagoval-autor tohoto paskvilu tady píše jednu sračku za druhou-např.komunistické hnutí sem nepřinesla Rudá Armáda v roce osvobození,to už tu snad bylo dávno před tím za té "nádherné,krásné a demokratické"první republiky,v které se tu měli všichni krásně a nikdo netrpěl jakoukoliv nouzí(pravda-obrovskou bídu,děti umírající hladem,chudobince narvaný k prasknutí,jakož i obrovskou kriminalitu v naší mladé a krásné republice,kdy už bídou zoufalí lidé nevěděli,co mají udělat,aby se nažrali ve filmech pro pamětníky neuvidíte,toto všechno je jen taková malá skvrnka o které se radši nemluvilo-alespoň co znám z vypravění pamětníků a nebyli to jen mí příbuzní),dále-pokud je mi známo,československý zlatý poklad(dobrovolně posbíraný občany této země,kdo nechtěl dát dobrovolně,tak mu ho prostě vzali,ovšem největší část pokladu z ukradenýho carskýho zlata našimi "chrabrými" legionáři) ještě před válkou poslala na západ a to co zde zbylo,bylo okamžitě po obsazení odesláno do říšské banky(a ať si autor této sračky na netu najde,kdy nám ten poklad z demokratického západu vrátili a jak nakonec skončil,a ať si najde i z čeho byli v GB vyživovaní a vycvičení naši piloti,kteří za anglii nasazovali krk),o tom,že by sověti kradli na hradech a zámcích jsem se poprvé dozvěděl až tady z tohoto "článku" a znásilněnou ženu sovětskými vojáky na našem ůzemí znám pouze jednu-Květu Fialovou,která to všude možně dává k dobru(asi se jí to moc líbilo,když o tom všude mluví,jestli se jí to tedy opravdu stalo)-o ničem takovým hromadně páchaným na našem ůzemí jsem neslyšel nikdy ani od pamětníků,zato poslední dobou se s tím najednou roztrhl pytel.A co se týče těch hospodářských zázraků na západě díky Marshalovu plánu,tak jak už tu psal někdo přede mnou,MP byl dělaný pouze jako dluhová past,západní německo a jeho "ekonomický zázrak" byl jen v tom,že disponovali zlatem,diamanty,valutami atd nakradenými židům a celé evropě v průběhu války(a z čehoš dodnes má Švýcarsko velice dobrý ůroky a dodnes z toho profituje) a ostatní západní země se vzmohli z popela jen díky tomu,že o to víc začali rabovat a využívat svoje kolonie(kterých se vzdali až v 60 a 70 letech).A my jsme se Sovětů zbavili,ale ať mi autor ukáže jedinou zem,kterou osvobodili USA a dodnes v ní nejsou rozlezlí??.Myslím,že za pokřivenou morálku čechů nemůžou zrovna komunisti,protože češi ti ji mají pokřivenou už ze své podstaty,stejně jako třeba poláci,o čemž svědčí i tento článek-jeho autor za bolševika nejspíš stejně ohnivě obhajoval politické procesyNakonec bych chtěl ještě napsat,že jsem nikdy nebyl ani já,ani nikdo z mé rodiny komunista,dokonce jsem s nimi ani nesympatizoval,ale to co předvádí lidé,jako autor tohoto paskvilu-havlista,pravdoláskař,humanista,demokra
t,nebo co je ten M.V.Sumperk vlastně za hovado a jeho překrucování historie už mě začíná pěkně lést krkem!!
zombie # PocaCeko58
-
 76% ( 19 people voted )
+
2015-03-28 15:39:09 5e716d6e
FcK[/col
or]
Texasu, Nového Mexika, Kalifornie, Kuby, Portorika, Havajských ostrovov, Filipín, ... Iraku, Líbye, Afganistanu,...
komous-z-USA # BynuWotu41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-28 15:42:24 5f66b186
Madeleine Albright says 500,000 dead Iraqi Children was "worth it" wins Medal of Freedom
komous-z-USA # BynuWotu41
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-28 15:44:13 5f66b186
Zvyčajne ma podobné príspevky nechávajú chladným, ale takúto kompiláciu propagandistických drístov nestvorí len tak hocikto. Tu už je vidno rukopis z "špecialistu z centrály". Za to by sa nemuseli hambiť ani červení z 80tych rokov. A možno je to tá istá osoba, alebo jej synáčik :-). Nuž ale čo by jeden nespravil pre peniaze. Hlavne ak pochádza z "vyvolených".
Ha, tak predchádzajúcu časť som napísal ešte predtým ako som si vygúglil meno autora - a čo sa neukázalo hneď na prvom linku?
Surprise :-)))
ISRAEL You are not alone
http://vaclavek.blog.idnes.cz/c/436936/Prezident-p
yje.html

Hockenberry # NogaWyji14
-
 67% ( 8 people voted )
+
2015-03-28 16:42:05 3ec5f340
Hockenberry # NogaWyji14 - bingo tomu sa hovorí trefa do čierneho - čakal som niečo takéto...(+++)

Bertold # FuliXuju84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-28 17:02:50 5f67facf
"Američanom" ešte nikdaj o slobodu nešlo ... Som zvedavá, kedy otvoria oči - americkí vlastenci ... bolševik jak bolševik
LenkaB # LyroKomo25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-03-28 17:22:09 58d7436a
ty korunovana WC misa na ktorej kazde rano sedim. Ty si synom kefy. len sa divim ,ze celu tvoju familiu hit-ler nedeprtoval. Uplne (ne)postacujuca reakcia na prasiveho smr-ada
jaro # LuceBegu10
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-28 18:02:19 d45f076e
Áno, Komouš, aj tie územia boli predmetom rozširovania vplyvu, je to známe. Ja sa však pýtam, kedy začnú zametať aj pred svojim prahom hentí východne od nás. Nevrav, že nie je čo !
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-28 19:04:15 59ad0cca
[color
=#800000]Miroslav Vaclavek
, urýchlene vyhľadaj pomoc psychiatra, snáď ešte nie je neskoro.

Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-03-28 22:49:25 bca784a0
Miroslav Vaclavek Sumperk - kolko sekelov si dostal za tie nezmysly?
Peter # GucyLuju72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-28 23:42:09 63e9bf0e
Neviem, ale mám za to že druhú svetovú USA skôr vyvolalo. Bola veľká kríza a odpoveď na známe Cui bono (komu to prospeje) je jasná. USA. Poskytli pôžičky, zarobili na obnove a ich územie zostalo nedotknuté. Päťdesiate roky boli roky veľkého rozkvetu a prosperity.
stalker # HexoRema26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-29 03:54:02 4e8d732a
Chlapče ty uz radsej nic nepis, pretoze som v zivote nic horaie necital!za take daco, aby si napisal, ti zaplatil sam Obama?!! Viem ako degeneratívne vedia vplyvat media a ako vedia hybat s verejnou mienkou a nazormi, ale ty chlapče, nemas v hlave ani jednu zdravu bunku, vstky si si znicil, ked ti natlacilibdo hlavky vsetky sracky, ktore si nam napisal! Radsej v biede s putinom ako s peniazmi Obamov otrok, ktory nevie co je to sloboda! A zacni tu pisat o tom, ze amerika je najslobodnejsia krajina! Vsetko je len ilúzia a kazdy, kto siel proti vlade USA bol odstránení dokonca aj prezidenti USA!!! Chcu jednu svetovu vladu a otrokov po cwlom svete!

AutorClankuJeRetard # SywuDocy74
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-29 04:51:56 02de1b39
Autor!!! Je mi zle a zároveň smutno z takých ľudí ako si ty. Kvôli tebe a tebe podobným je na svete tak ako je. Si presne taký istý, ako komunistický ideológovia pred 89. Tí nám od rána do večera tlačili do hláv sprostosti o vôli sovietského ľudu a ty nám tu kydáš sprostosti ako, nám pomohol, pre zmenu, americký ľud. V dnešnej dobe snáď ani nie je možné, aby tu niekto kecal o vôli, alebo pomoci nejakého ľudu. Otvor oči a zobuď sa. O všetkom čo sa dialo v ZSSR, USA, Vietnam, Juhoslávia, Irak.................. rozhodujú stále tí istí psychopati. A darí sa im, pretože vždy majú k dispozícii takých ako ty.
milan # PesyMihy72
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-29 08:49:57 57f4ff4a
"Zhovadislost" je v prvom rade tento článok, aj so svojím tvorcom.
Dovoľujem si dať do pozornosti iný, podľa mňa pravdivý, článok.
http://www.zemavek.sk/articles/view/proc-polaci-to
lik-miluji-spojene-staty-a-povidani-s-jejich-vojak
y-z-konvoje-us-army

meldo # FajuSuba76
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-29 11:18:37 d5b58294
Kruci.

Aky to bol narodny program NSDAP?

Zakazat urok a zitie z dividend kapitalu?

Co to bolo napisane nad tymi koncentrakmi?Mrzi ma len,ze spalili len tych co za nic nemohli.

Nuz ale,udrzat si kapital,a aby sa furt mnozil,vsak to chce aj obete.Ci nie?

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-29 12:26:57 b229d922
Uznavam právo na názor, ale tento článok je trestný čin zavádzania a zámerného skresľovania.
Všetky vojny rozpútavajú židia a aj z nich profitujú. Nielen finančne, ale aj úbytkom zdravého genetického materiálu árijcov či na východe alebo západe európy.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-03-29 13:14:15 c35b0c1f
Osvoboditel na osvobozených také masově nepáchá kriminální zločiny, včetně sexuálního násilí na ženách
.

Treba si zistiť, koľko černoškov sa narodilo v Plzni po odchode US Army.


Osvoboditel nedemontuje stovky průmyslových podniků, aby si jimi na úkor "osvobozeného" nevylepšil svoji ekonomickou pozici.

Prečo v Plzni "osloboditeľ" zbombardoval Škodovku, v Bratislave Apollku, keď o Nemcoch tam ani nechyrovali? Dnes v Plzni Česi robia slavobrány a lížu US zadok. Na to treba poriadnu dávku hlúposti (múdrym Čechom sa ospravedlňujem).


K inteligencii a akémukoľvek rozumu autora tohto článku nemám slov, ale 30 strieborných je 30 strieborných.

adam # VyfeCiko46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-29 14:49:53 c3a0b62a
Mne pripadá.."tento spratek" ako.."mladňak" ktorý strieka špinavú vodu na ostatné deti a skúša ich "krajnosť rozčúlenia" zo špíny ktorú naprodukoval. Až príde niekto starší , rozumnejší a ŠVACNE MU./Ono aj v tom Šumperku sa ktosi nájde...nebudú sa dlhodobo červenať za "takého spratka" ...aktívne produkujúceho--- pokušenia --- nájsť extrém v trpezlivosti .
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-29 17:34:01 58d4289b
Poslechněte si záznamník hlasy z voicerecorderu z havarovaného letadla Germanwings než ho vymažou z you tube. A další zprávy, které vám do novin psát nebudou.
http://pr
vopodstata.blog.cz/1503/holandsko-ponoreno-do-tmy-
dalsi-test-tekuteho-laseru

Kam tohle vše povede??

Miska # GamuLocu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-30 08:40:36 c2e420fc
Vydite aky ste hlupaci. Naco si nicite zlcnik takymi picovinami ako v tomto clanku. Ja som si precital prve vety a presiel hned na diskusiu.
Myslim si, ze tento pristp najviac nasere platiacich zmrdov Z US ambasy za podobne clanky :-)

Capko # XaroLyti78
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-30 08:46:49 57c57386
Cap, ja som zas nedočítal ani tvoju prvú krátku vetičku. Môžeš hádať, prečo...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-30 09:25:01 d425402c
Miroslav Vaclavek Sumperk, tak ono sa to hovorí, že nie je k*k*t ako k*k*t, ale ty si sa nám podaril
onokom # GupiHali39
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-30 13:01:27 57c5718c
Any # KoloRifu20
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-03-30 19:33:44 5b94156f
PS-VB

Vložiť ten článok som sa sem samozrejme pokúšal. Aj odkazom na zdroj a menom autora. Zjavne neprešiel cenuzúrou. Adminkovi z nejakého dôvodu nesedí. Nerozumiem tomu, nakoľko už som sem niekoľko článkov zo stránky zem a vek vložil a prešli.. Škoda.
meldo # FajuSuba76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-30 21:22:10 c35b0dac
Je to úchyl a pitomec. Ale předpokládám že jde o jasnou provokaci placeného agenta. Ignorujte takové vlastizrádce. Protože ten kdo záměrně překrucuje fakta je buď agent Obamovské SSA (užitá formulace přesně v rétorice současné ČT, jen naopak :), nebo vážně duchem neobdařený (=idiot).

PS: osvobození není zadarmo. (nic není). a VB si svoje zkasírovala ihned do poslední ponožky. Proč by na to neměl právo SSSR? a navíc když armády svobodně odešly, zatímco v poražených zemích 2SV americké zůstaly.
Varš. smlouva se ropzpadla a NATRO se zvětšuje? (ha obranný pakt :) :) ha ha) to si povídej na školení agentů.

big # KepaRode09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-04-02 11:08:19 5e716d5c
Vaclavek....gratulujem, prave si bol nepriamo a vacsinovo zvoleny za miestneho debila na rok 2015....potrebujeme tu takych ako si ty aby sme si mohli spravit realny obraz o nedoziernej stupidite priemerneho obcana EU ....len tak dalej, tvoje stadium pokrocilej imbecility je udivujuce a mimoriadne vtipne...
STORM # CabiJote37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-04-02 15:20:16 b2282639
A ešte také malé zamyslenie, takže z mapky vyplýva že Rusi mohli oslobodzovať Berlín alebo Prahu, vybrali si Prahu a USA mohli oslobodzovať Mníchov a Berlín alebo Mníchov a Prahu, proste si spojenci(USA) vybrali smer na Berlín a Mníchov a do Berlína sa nestihli dostať pred Ruskom a tak vzniklo NDR a Prahu oslobodili Rusi, no ale ak by sa spojenci vylodili v 43 a nie v 44, tak by to stihli aj do Berlína aj do Prahy aj do Viedne, takže sťažovať sa môžete buď v opevnenej ambasáde alebo u amerického agenta Kisku
komous-z-USA # BynuWotu41
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-04-02 18:45:02 542f2119
Vy spiny hnusne smradlave na diskusii co si to dovolujete bliakat proti slusnym ludom a nesuhlasit s autorom. Len cakajte ked pride vojna s Ruskom budete v prvej liniji ak vas predtym nepovesime. Vsetko co je tam napisane je cista pravda. Preco sa nepise kolko inteligentnych a civilizovanych ludi a hlavne Nemcov zavradily tie ruske svine na Done, u Kursku Stalingradu a inde, co? Kedy sa im bojovnikom proti bolsevizmu budu stavat pomniky a povie sa cela pravda ze v Rusku sme bojovaly my vsetci za slobodu a demokraciu? Nech uz raz zdochnu tie ruske svine a vy s nimi vy putinovi zoldnieri!!
gangrena # WaweToro22
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-04-04 05:55:44 97ece1c7
Určite to nepochopíte..gangrena22..vzhľadom na Vaše "obmedzenosti" . Ale pokúsim sa...ak sa dááá..Teda ak by každý ..o ktorých máte "tú škaredú mienku" Vám ..spätne .. položil na hlavu také nie veľké "kravské lajno"..tak skúste uhádnuť čo by sa stalo s Vami...a koľko by ich bolo...tých lajn.../..aby ste sa nemýlili..je to číslo ...aj s nulami.../ Ale ak ste to mysleli ako "recesiu " že .."sme bojovaly my všetci"... tak stačí povedať paru mien ..čo .."bojovalY"..aby bolo jasné...každému..
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-04-04 07:18:43 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   dv
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1064 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made