Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Současný komunisticko-otrokářský systém je důsledek všeobecného volebního práva


Současný komunisticko-otrokářský systém je důsledek všeobecného volebního práva

Ve škole jsme se učili co je komunismus, v tom žijí politici a spol., nám zařídili moderní otrokářský řád. Někdo by si myslel, že se jedná o překonané relikty historie. Dovolil jsem si aplikovat školní poznání na současnost s výletem do nedávné historie, kdy bylo všechno trochu jinak.

Část I.

Četl jsem knihu od Stefana Zweiga, chválil tam tohle období, potom jsem si všiml domů, které se tehdy stavěly, taky tehdy vznikl obchvat města, po kterém se jezdí doposud. Nejvíc mě zaujalo, že tehdy chodili skoro všichni na korze každý den odpoledne. Potom mi někdo napsal, že si to moc idealizuji, když jsem tam nebyl. Teď je mi ale jasné, že jsem se nemýlil, že to bylo ještě skvělejší, než si dnes dovedeme představit. Rozhodující argument pro tohle tvrzení spočíval v tom, že na vládě se podíleli ti nejlepší z celé populace po stránce rozumové a morální, odchovaní křesťanstvím. Jednalo se o konec 19. století až do první světové války.

Je dramatický rozdíl mezi tím, co dělá hlupák a tím, co dělá rozumný člověk. Němci naletěli téměř všichni Hitlerovi, s kvalifikací desátníka poražené německé armády, když jim oznámil, že jsou nadřazená rasa a nasliboval, že budou mít statky na Ukrajině, kde na ně budou pracovat zotročení Slované, a že za neštěstí Německa mohou Židé. Na maléru se podíleli majitelé velkých koncernů, kteří se oprávněně báli komunistů a financovali NSDAP. Musely zemřít miliony lidí, aby důsledky konání tohoto naprostého rozumového omezence byly překonány.

Potom tady vládli opět rozumově omezení komunisté, jejichž jedinou kvalifikací bylo tolerování násilí, což stačí na to, aby se prokázalo, že se nejedná o lidi chytré, natož morální. Každý, kdo se s nimi zamazal, to neměl v hlavě dokonale v pořádku, včetně našeho presidenta a ostatních, kteří ještě sedí v zákonodárných sborech, snad s výjimkou těch, kteří měli problém s dosažením dospělosti, což u někoho trvá dost dlouho. Nakonec komunisté zjistili, že to moc nefunguje s jejich ideologií, znárodňováním, s ekonomickým modelem, kdy jsme všichni dávali svoje peníze na jednu hromadu. Z té potom rozdělovali, samozřejmě prvně pro sebe, potom pro policii, která má samopaly, potom pro všechny, kteří se z hromady nechali dobře živit jako právníci, kteří udělali oficielní rámec skutečnosti, že okrádat pracující je normální, potom pro kulturníky a sportovce, kteří zařizovali hry pro lid, když chleba bylo dost, jen maso a toaletní papír a kde co, občas chybělo v příslušných státních obchodech. Volby byly povinné a vycházelo to pro Národní frontu, také se straničkami Lidovou a Socialistickou, kde za provázky tahali komunisté, vždy na 99,8%.

Na začátku byly opět peníze. 50 milionů říšských marek dostal Lenin od Němců, aby udělal revoluci a vystoupil z Trojdohody, která bojovala proti Trojspolku s Německem. Když jsou peníze, snadno se najdou lidé ochotní spolupracovat na čemkoli, včetně vraždění, krádeží a lhaní. Trvalo to v Rusku 70 let, u nás 40 let a opět musely zemřít miliony.

hell

Obě tato tragická údobí spojuje stejný příznak, vládli nám rozumově omezení pomocí násilí, kteří opět nastolili barbarství místo křesťanství s Desaterem, kde se za vraždu, krádež a lež dostane každý do pekla, což platí stále, i když s tím peklem to nemusí být tak docela jisté. Ukazuje se, že ti co takhle hřešili a hřeší, připravují peklo už tady na zemi. Dvacáté století je toho důkazem.

V čem se tedy liší mnou jakoby idealizované údobí, od popisované minulosti a prožívané současnosti. Zlom nastal kolem roku 1920, kdy se v Evropě začalo prosazovat osvícené, liberální, demokratické rovné a přímé volební právo, místo zastaralého kuriálního a poplatkového, kde směli volit jenom ti, kteří platili daně, dokonce ti, kteří platili větší částku, měli více hlasů. Tvůrci nového zákona zřejmě chtěli dát všem rovnou šanci, výsledkem bylo, že zvolen do vedoucí pozice může být i naprostý outsider, jak se stalo u zmiňovaného Hitlera. Ten jako nezaměstnaný, voják, policejní špicl, vůbec neměl mít právo volit, natož aby byl zvolen za kancléře Německa. S kuriálním volebním právem bychom si asi ušetřili druhou světovou válku.

Co je na kuriálním volebním systému tak významně odlišného, že podmiňuje vznik úspěšné společnosti? Všechno vycházelo z logické úvahy, která hlásá, že v rovném ekonomickém prostředí, na svobodném neregulovaném trhu, nezničeném různými subvencemi a dotacemi a dalšími zákonnými opatřeními se k většímu majetku dostanou ti schopní, inteligentní, morální. Naprosto spolehlivě to platilo celou ontogenezi druhu člověk, tedy i v prvobytně pospolné společnosti. Jedině schopný, odvážný člověk měl úspěch na lovu nebo později na poli jako zemědělec. Volby v kuriálním systému rozvíjely tuhle principielní zásadu v tom, že volit mohl pouze ten, který platil určitou částku daní za rok. Vyloučeni z práva volit byli také zločinci, ti, kteří byli nepřizpůsobiví, museli být nějak zaopatřovaní státem, tehdy obcí, vojáci, policisté, také ženy, které stály u plotny a moc toho nevěděly o světě.

Je zřejmé, že tento způsob akceleroval do zákonodárných orgánů inteligentní, tedy morální jedince. Významné bylo také to, že se jednalo o neplacenou činnost, u těch méně bohatých se proplácelo jen cestovné. Je naprosto rozhodující, aby ve vedení státu i obce stáli inteligentní jedinci. Paměťové nadání bohužel nezajišťuje schopnost logicky uvažovat, spíš tuhle schopnost potlačuje. Lidé s mnoha tituly před a za jménem se do politiky moc nehodí. Jestliže jsme popřeli systém, který upřednostňoval schopné, zavedli jsme si uvedené praktiky, kdy má hlas zločince v kriminálu a nepřizpůsobivého, který je celý život na dávkách, stejnou váhu jako ti, kteří tvořivě pracují a platí daně, vystavujeme se riziku, že nás vedou průměrní a podprůměrní, naopak pro schopné jsou uvedené pořádky neprůchodné, ti skončí spíš na hranici, v koncentráku nebo v Gulagu. Když je ještě zaveden většinový systém, kdy mohou neschopní nalákat naprostou většinu těch, co příliš pečlivě neuvažují na populistické sliby, vyjde nám z toho aktuální, nefunkční, protilidský režim.

Většinu informací ze školy jsem už zapomněl, matně si pamatuji, že v komunismu budou lidé odměňováni podle potřeb a v otrokářském řádu jedni pracují na druhé. Když probírám současnou situaci, zjišťuji, že se nám tady oba řády prolínají. Jedni si sami určují platy v násobcích průměru, samozřejmě nezůstávají u násobků do tří, spíš k desíti, někteří ve státních podnicích a v Evropském parlamentu se blíží stovce. Tihle jakoby šťastlivci pak žijí v komunismu. Jiní, mezi které se taky počítám, to všechno platí, samozřejmě proti své vůli, pod tvrdými tresty, kdyby se odvážili neplatit daně. Díky rostoucí produktivitě je nás čím dál méně což nás znevýhodňuje v systému, kde mají pravdu ti, co je jich o jednoho víc. My žijeme v jakoby moderním otrokářském řádu.Author: KAREL PAVLICEK # DeraVeva56
Európa2015-04-2231
-
 47% ( 5 people voted )
+
Článek stručně a výstižně hodnotí minulost a současný stav lidského společenství, ale neuvádí jak by se měla lidská společnost změnit. Jedna možná cesta změny současného stavu je uvedena v dopisu všem lidem na planetě, který byl zveřejněn např. na: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Miloslav Dedek # LafiToju89
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-04-22 13:26:20 b2d194ac
Dedek, prestaň tu už spamovať so svojimi chujovinami, chujovín je tu beztak dosť.
Pock # SihySuri34
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-04-22 14:13:54 3ec5f361
Karlíku, seš ty idealista!
Pár somarín sa ti tiež podarilo vypotiť! Napríklad:
"ti nejlepší z celé populace po stránce rozumové a morální, odchovaní křesťanstvím"
Medzi veriacimi kresťanmi je najviac tých, ktorých kresťanstvo označuje ako "chudobných duchom". A žeby kresťan bol automaticky výkvetom morálky, to sa ti určite snívalo.


"...inteligentní, tedy morální jedince."
To si naozaj myslíš, že medzi inteligenciou a morálnosťou je priama úmera?

Pock # SihySuri34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-04-22 14:19:01 3ec5f361
Pock, zase si ukázal, kam patríš. áno, presne tak - medzi inteligenciou, morálkou a kresťanstvom je priama úmera, čoho nepriamym dôkazom si aj ty - "chudobný duchom" :))) mmch, kresťanstvo hovorí o "chudobných v duchu", to však znamená niečo celkom iné, než si predstavuješ.

revolúcie zvrhli pomazané hlavy, aby sa oslobodili z poddanstva - následkom toho sa stali ešte menej než otrokmi, lebo otroka je pán povinný aspoň živiť, ale novodobé vlády ho nechajú skapať na ulici po tom, čo ho najprv vycicajú na kosť. poddaní kedysi platil svojmu pánovi desiatok, my platíme hydre polovicu toho, čo zarobíme. vďaka "revolúciami oslobodenej" luze sa dostali k moci tí najbezcharakternejší hajzli, schopní predať vlastnú mater, ktorí zapredali svoje národy za misu šošovice, takže teraz sa topíme v dlhoch a tancujeme, ako nám iní pískajú. článok smutný, ale hlboko pravdivý.


lisa22 # HoxiDuna67
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-04-22 15:23:47 5f69ce4b
Náboženstvo ohlupuje mozok! To dokazujú nielen Islamisti, ale aj autor. !
Garfield # VuqyWeqi18
-
 42% ( 2 people voted )
+
2015-04-22 16:04:54 42f95dc3
"na svobodném neregulovaném trhu, nezničeném různými subvencemi a dotacemi a dalšími zákonnými opatřeními se k většímu majetku dostanou ti schopní, inteligentní, morální."
A kde je ten slobodný a neregulovaný trh ? Môžeš uviesť štát, kde sa vyskytuje ? Možno nájdeš v prvotnopospolnej spoločnosti pred vynálezom peňazí. Alebo u nejakých domorodcov v amazonskom pralese. Otrokársky systém staroveku, feudalizmus, začiatok kapitalizmu, všade je to elitársky systém.Tam sa nedá hovoriť o slobodnom trhu.
A vieš, kto sa dostane k moci, keď existujú peniaze ? Dravci, často bez morálky a svedomia. Možno chytrý, ale pre seba, pre svojich, nie pre všetkých...A takí ľudia chcú kontrolovať peniaze a urobia preto všetko. S kontrolou peňazí je len otázka času, kedy budú kontrolovať celú spoločnosť, vrátane tvojho trhu.Vidíš to všetko veľmi idealisticky a naivne.
"kde směli volit jenom ti, kteří platili daně, dokonce ti, kteří platili větší částku, měli více hlasů."
A tí, čo sú nezamestnaní, tak to nie sú ľudia, tí nemajú voliť ?..)Alebo, ženy, čo obetujú kariéru a starajú sa o rodiny..To sú ako retardi a nevedia nič o svete mimo kuchyne ? Kde to žiješ ? Sme v 21 storočí...)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-22 17:01:09 4e62011d
loading...
Lízanka, čakal som, že kresťanská úderka zaútočí a ty si nesklamala.
Jasné, tie tisícky babkiek prilepených ku kostolným laviciam, ktoré po omši ešte zvládnu ohovoriť zbytok dediny a tie kolegyne, ktoré sa pre chorobu nevládali doplaziť na omšu, sú intelektuálnym a morálnym výkvetom Slovenska. O obyvateľoch nápravnovýchovných zariadení a cigánskych getách, kde je viera v imaginárneho kamaráta priamo normou, ani nehovorím.
Si chudera ohlúpnutá náboženstvom a to je to, čo v podstate degraduje tvoj úsudok.


A vysvetľovať "chudobných duchom" ani nemusíš, je všeobecne známe, že znásilníte a obrátite na hlavu akúkoľvek myšlienku zo Zloknihy, ktorá vám aktuálne nehrá do karát.

Pock # SihySuri34
-
 41% ( 7 people voted )
+
2015-04-22 22:07:33 3ec5f361
Pock, zase si značne mimo, bavíme sa o elitách, nie o pospolitom ľude :DDD no ty len čo zbadáš slovo "kresťan", zatmie sa ti pred očami a strácaš aj tie chabé zvyšky rozumu, čo ti ešte ostali. mal by si lepšie trénovať sebaovládanie, napríklad skús si napočítať do desať skôr, než niečo napíšeš ;)))


Alebo, ženy, čo obetujú kariéru a starajú sa o rodiny..
michal, toto o ženách som v článku prehliadla, ale keď mám byť úprimná, nejako zvlášť sa ma to nedotklo. síce chodím poctivo voliť, ale podľa mňa oveľa dôležitejšie než volebné právo pre ženu je to, aby sa mohla slobodne rozhodnúť, či sa chce venovať rodine, alebo kariére (značne nadsadený pojem v našich pomeroch). inými slovami, každá rodina by mala byť schopná vyžiť z jedného - mužovho - príjmu, aby žena mohla byť doma s deťmi, pokiaľ uzná za vhodné. lebo toto je absolútne rozhodujúca otázka pre blaho spoločnosti. z detí, ktoré sú matky odmalička nútené strkať do rôznych výchovných inštitúcií a prakticky až do ich dospelosti nemajú čas sa im venovať, aby im poskytli nevyhnutný základ pre zdravý vývoj ich osobnosti a vštepili im základné hodnoty pre život, nemajú šancu vyrásť plnohodnotní občania. a spoločnosť tvorená takými jedincami je potom nutne chorá a ako taká nemôže ani vyprodukovať osobnosti, ktoré by ju mohli správne viesť.


čiže môcť voliť je síce pekné, ale čo z toho, keď niet koho voliť...

lisa22 # HoxiDuna67
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-04-22 23:07:56 5f69ce4b
Lízanka, ty totalitný cirkevný demagóg! Je mi jedno, kam to zase chceš obrátiť a vmanipulovať, ale ja reagujem na konkrétne výroky, ktoré sa ani u autora ani u teba nevzťahujú na žiadne skupiny, ale hovoria o vzťahu medzi javmi ako takými.
Ale keď už chceš hovoriť o elitách, tak sa pozri do histórie na tie najväčšie cirkevné jelitá - pápežov, kardinálov a biskupov - prasatá neštítiace sa ničoho, ani zrady a vraždy.
Potemkinovské kecy si nechaj do zlokrúžku, normálny človek ti na ne neskočí.

Pock # SihySuri34
-
 43% ( 4 people voted )
+
2015-04-23 06:32:26 3ec5f361
Pockinko keby si vedel kolko ludi veri znameniam zverokruhu, co nie je nic ine ako nabozenstvo a vyhlasuju sa za ateistov. je to ovela smiesnejsie, ako ti, ktori sa k tomu aspon nehanbia priznat.
verit astrologii a verit inemu nabozenstvu je to iste ako verit v islam a krestanstvo sucasne.

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-04-23 07:36:02 d9777929
Znamenia zverokruhu - nabozenstvo ? A ktore zvieratko v kruhu je boh ? A co hlasa to nabozenstvo ? Treba byt dobry, modlit sa alebo tak nejako ? Slubuje nieco po smrti to nabozenstvo ?
Ta # RabiDivi17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-23 07:53:01 b919f8c1
takze sme sa dozvedeli od najmudrejsej z vylizanych, ze poddani platili volakedy dane vo vyske 10 percent, uchvatne.....
Rafael # BakiQuno09
-
 44% ( 6 people voted )
+
2015-04-23 08:57:34 59ad0eb9
Ano ,tento systém je udržiavaný aj všeobecným volebným právom.
V Protokoloch sionských mudrcov je vysvetlené prečo ho chceli zaviesť.

filip # WyboCeci64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-04-23 09:00:37 5b7f57e7
Co sme sa dozvedeli od teba Rafael, ze sa svoje nizke sebavedomie snazis dvihat zosmiesnovanim inych ludi na internete?
LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-04-23 20:34:11 58d7436a
A mám tomu rozumieť tak, že ty, a tebe podobní, zosmiešňujete na internete sami seba, pretože máte sebavedomie vysoké?
Pock # SihySuri34
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-04-23 20:52:31 3ec5f361
Pock - od teba som tu tiez este nic ine, ako nasrate agresivne reakcie napadajuce nazor niekoho ineho nevidela, to z coho si obvinil lisu plati predovsetkym na teba - sam si ohlupnuty nenavistny chudak, ktory nevie priatelsky s nikym diskutovat a henten nadrzany dilino nadomnou, co to tu spamuje od rana do vecera detto
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-04-23 21:11:20 58d7436a
sucasny otrokarsky system ma s komunizmom tolko spolocne ako jezisko so vznikom vesmiru...nic.

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-04-23 21:37:49 b2fd8ec9
obycajny zidovsky individualizmus je to...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-23 21:38:41 b2fd8ec9
Lenka, ako môžem tvoj názor napadať, keď som od teba žiaden názor nepočul? Čo tak konečne nejaký vypustiť miesto tých rozprávočiek ktorými obšťastňujete svet. Niekoľkokrát som (nielen teba) vyzval, aby ste dokázali tie vaše hlúposti. A miesto toho som si prečítal len hlúposti ďalšie.
A ešte k tomu priateľskému diskutovaniu. Nebudem priateľský k niekomu, koho hlúpa animózna viera, presvedčila, že si zaslúžim večné muky a zatratenie len preto, že nie som ochotný uveriť v nezmyselnú, zlú a hlúpu entitu.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-23 21:40:08 3ec5f361
aby som nebol nahodou obvineny z fasizmu, tak vychadzal som z tohto slovnika :)

http://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=%C5%BEid

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-23 21:42:14 b2fd8ec9
a pavlicek, pavlicek, uz sa ti zbera...len vypisuj dalej taketo sprostosti...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-23 21:44:05 b2fd8ec9

(Komunizmus)..."robí zo všetkých ľudí zaťatých egoistov, likviduje akýkoľvek vývin a mení ľudskú spoločnosť na skleník, na dielňu, kde pracujú všetci jednotlivci mechanicky ako stroje."
(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 78)

"Nech by sa akokoľvek komunizmus namáhal a predstieral, že chce ľuďom dopomôcť k ich právam, nič nevie o ľudstve, žalostne ho ponižuje, a keďže lipne na ustanovizniach, ktoré sú nepraktické a neuskutočniteľné, patrí k najdivším výplodom, aké vôbec vzišli z ľudského mozgu"
Ludovit SturLenkaB # LyroKomo25
-
 63% ( 6 people voted )
+
2015-04-23 22:45:41 58d7436a
Nízko hodnotený príspevok


Rafael # BakiQuno09
-
 38% ( 3 people voted )
+
2015-04-24 09:22:47 59ad0eb9
A FC k tomu tvojmu poslednemu zvratku, komunizmus ma vela spolocne prave s nabozenstvom. Tiez potrebuje symbol, kult a mytus k tomu, aby fungoval.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-24 09:25:32 59ad0eb9


A ked sim ila Fc tak odhodlana citovat Stura, nezabudni ani na yento jeho vyrok...

V druhej časti svojho diela sa Ľudovít Štúr podujal opísať morálne a kultúrne odlišnosti, ktoré existujú medzi národmi Západu a Slovanmi, nakoľko tvrdí, že podmienkou riadneho štátu je morálna kvalita občanov, bez ktorej štát nemôže fungovať. Štúr, berúc na vedomie najmä kultúrnoduchovnú oblasť, odmietol Západ, ktorý sa stal hmotársky a celú svoju existenciu podriadili len materializmu.
Morálny a duchovný úpadok postihol Západ, kde sa: „ľudia nezaoberajú ničím iným, než zriaďovaním a zveľaďovaním príjemných, dobre zariadených verejných domov a miest určených pre zábavu. Zábava a pôžitok sú bežné slová dňa, na to aby sa dosiahli, je každý prostriedok dobrý“ (s. 71). Štúr však jednoznačne tvrdí, že čím viac sa národ oddáva telesným pôžitkom a čím väčší je jeho morálny úpadok, tým kratšie bude mať tento národ trvanie.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-24 10:10:11 59ad0eb9
ako rychlo sa zabudlo na odkaz sturovcov, uz sa o nich skoro nic nepise, pricom ich myslienky ohladom moralky, vseslovanskej vzajomnosti a kultury maju pre nas Slovenov mimoriadnu hodnotu. dnes sa namiesto toho prezentuje zdegenerovany cigan recitujuci o vaginach a ritiach.
Fero # LifuRoru61
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-04-24 10:31:15 d9777929
aj ked nediskutujem s prispievatelom nado mnou, ostava len suhlasit.
Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-04-24 11:05:11 59ad0eb9
"oznacia za p.icu roka."


"vylizana chamajda""Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými." Ludovít Štúr

(Ňeopúšťajme sa! In: Slovenskje národňje novini, 1846, č. 55)Odstráň jed zo svojho srdca, bude ti lepšie ... Nič tým nezískaš, keď budeš ľudí nenávidieť, nauč sa ich mať rád a nažívať v mieri, fanatizmus a nenávisť nikdy nič dobré nepriniesla, dobre ti radím :)


LenkaB # LyroKomo25
-
 60% ( 10 people voted )
+
2015-04-24 11:23:32 58d7436a
Lenka, potomkovia bírešov zase ukazujú svoju úroveň, nič si z toho nerob. tieto minulým režimom dokonale vyčistené hlavy holt zabúdajú na to, že nebyť kresťanskej inteligencie, ktorá ako jediná prejavila v kritických chvíľach dostatok morálky a odvahy, tak dnes veselo mondokujú. ale urob psovi dobre, oští ti nohu.

Fero, inak ja neverím v horoskopy, to len tak na okraj :))) mňa zaujíma iba vplyv času narodenia na osobmosť človeka, ktorý sa dá priamo pozorovať. ale máš pravdu, že kopec tzv. ateistov verí nielen horoskopom, ale aj kartárkam a rozličným poverám. a povery sú náboženstvo, s tým súhlasím.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-04-24 13:26:33 5f69ce4b
musim s vypatlanou lisou obheaujucou desatpercentnu feudalnu dan suhlasit. My ateisti sa spravame naozaj presne tak ako tieto zidom udrete bytosti. radi si citame z ruky, ak v ruke mame knihu, kde sa nepise ale o desatpercentnej dani, ale o odvodoch desiatkov(teda viacerych) nie z roboty na panskom, co robili zadarmo, ale z toho, co si sami vyprodukovali.
Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-04-24 13:41:56 59ad0eb9
Nízko hodnotený príspevok


Fero # LifuRoru61
-
 32% ( 21 people voted )
+
2015-04-27 07:42:36 d9777929

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

V NĚMECKU BĚHEM JEDINÉHO TÝDNE CHYTILI DRUHÉHO AMERICKÉHO ŠPIONA


V NĚMECKU BĚHEM JEDINÉHO TÝDNE CHYTILI DRUHÉHO AMERICKÉHO ŠPIONA
Tohle prostě pro CIA nebyl dobrý týden. Rok poté, co Edward Snowden odhalil, že USA napíchly Angele Merkel mobila, tak pak přišel první špion a před chvílí odhalil Suddeutsche Zeitung...
Ako vidím dnešný svet
13 věcí, které psychicky silní lidé nedělají
V létě bude teplo, led na slunci taje aneb blíží se okurková novinářská sezóna

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0907 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles