Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Socialismus je filozofie bídy a smrti (I.)


Socialismus je filozofie bídy a smrti (I.)

Co je filosofie socialismu? Kupříkladu ... kdybych hlásal filosofii, ževšichni musí každý den vypít dávku jedu, proč byste měli být šokováni, když by to vedlo k úmrtí mých přívrženců? Pokud je některá filozofie iracionální, prostě to vede k selhání v praxi.

Přesto jste jistě mnohokrát slyšeli následující argumenty:

 • "Socialismus je dobrou teorií, jen se špatně provádí v praxi ...", nebo varianta tohoto argumentu je "Když Castro, Pol Pot, Stalin, atd. zabili stovky milionů lidí, oni neprováděli skutečný socialismus ..."
 • Ti environmentalisté, kterým nevadí hromadná smrt mnoha lidí, aby zachránil ekosystém, jsou jen extremisté, kteří nepředstavují skutečné ekology, kteří jen chtějí vyzvednout plechovky a vidět krásné květiny v parcích. Ti, kteří volají po lidské smrti, nebo vyhození do povětří vědeckých laboratoří jsou " idealisté, kteří to myslí dobře", ale "nepraktičtí".
 • Když Němci hlasovali pro nacisty, byli poté šokováni a zděšeni, že nacistický režim udržoval koncentrační tábory, kde bylo více než 6 milionů lidí systematicky zavražděno a trvají na tom, že tato akce nacistického režimu nepředstavovala cíle skutečného národního socialismu(nacismu) ...

Konkrétnější příklad může být:

 • "Vládní intervence v ekonomice (sociální péče, sociálního zabezpečení, všeobecná zdravotní péče, cenová regulace atd.), přerozdělování bohatství těch, kteří si je zasloužili tvrdou prací ve prospěch těch, kteří se jen vezou, nefunguje v praxi. Má za následek společenské katastrofy a poškozuje většinu lidí. My je ale budeme zkoušet, protože rovnostářství je v teorii velmi ušlechtilé ...

Všimněte si, že v každém případě, kdy lidé skutečně jednají podle takových nápadů, přichází nakonec v jejich důsledku hromadné zabíjení a utrpení, avšak věřící v takové nápady, prostě tvrdí, že to není jen správně provedeno, nebo že myšlenka je "dobrá v teorii", ale člověk je ve své podstatě neschopný žít podle těchto vznešených ideálů. Jsme vedeni k víře, že kdyby správní lidé měli zavést socialismus, komunismus, environmentalismus, teokracii, nebo-li "člověk může být lepší", pak tyto myšlenky, když by byly správně provedené, neměly by vést k žádnému utrpení a hromadné smrti mnoha lidí. Přesto nám historie ukazuje pravý opak.

Úspěch či neúspěch těchto filozofií ve skutečnosti není závislý na tom, kdo ji provádí. Pokud filosofie není realisticky pravdivá, pak všichni, kdo se jí snaží uvést do praxe, musí nutně selhat. Neúspěch v praxi se logicky ukazuje u jakékoliv filozofie, která je lživá. Například politika dodržování "obětí" produktivních směrem k neproduktivním je sebevražedná a musí nutně vést ke hromadnému sebezničení a smrti. Filozofie založená na předpokladu, že je ctnostné, aby člověk se obětoval a vzdal se dobrovolně svých statků je z principu pro lidskou společnost ničivá. Vede k nevědomosti a společnost utápí do pověr, primitivismu a hrubé právní síly. Neexistuje žádný kouzelný recept, neboť takto dokáže společnost změnit jen diktátor.

soc

Takže, co dělá filozofii socialismu iracionální? V základu každá ideologie explicitně či implicitně obsahuje pohled na člověka v přírodě. Tento pohled vede ke vzniku explicitní nebo implicitní etické teorie a nakonec politické teorie. Jeden logicky vede ke druhému. Pokud některý z těchto pohledů je nepravdivý, pak následující premisa musí být neplatná.

Co je to socialismus? Cituji Ayn Randovou:

Socialismus je doktrína, že člověk nemá právo na existenci pro své vlastní dobro, že jeho život a jeho dílo nepatří jemu, ale patří společnosti, že jediné ospravedlnění jeho existence je jeho služba pro společnost, a že společnost jej může likvidovat jakýmkoliv způsobem pro "kolektivní dobro".

Základní charakteristikou socialismu je popření individuálních majetkových práv; za socialismu je právo na vlastnictví vloženo do "společnosti jako celku", tj, v kolektivu, s výrobou a distribucí kontrolovanou státem, tedy vládou.

Socialismus může být ustanoven silou, jak to bylo ve Svazu sovětských socialistických republik, nebo na základě volebního hlasování, jako v nacistickém (národně socialistickém) Německu. Stupeň socializace může být úplný, jako v Rusku, nebo částečný, stejně jako v Anglii (dnes v EU, pozn.překl.). Teoreticky rozdíly jsou povrchové; prakticky je jen otázkou času, kdy se sejdou. Základní princip je ve všech případech stejný.

Nyní, pokud tato charakteristika socialismu je přesná, což věřím, co to sakra je v té teorii dobré? Pokud se musí zavádět silou, pak se jako její "konzument"stáváte otrokem z definice a bojujete jen o udržení prostředků pro své vlastní přežití. V jakém smyslu může být společnost otroků považována za "utopii", a ti, kteří v ní vykonávají moc označováni jako "idealisté"? Opět cituji Ayn Randovou:

Vlastnictví bez kontroly je protimluv: to znamená "majetek", aniž by měl "vlastník" právo na jeho užívání, nebo s ním disponovat. To znamená, že občané si ponechávají odpovědnost držení majetku, aniž by měli některou z jejích výhod, zatímco vláda získává všechny výhody, aniž by měla některou z odpovědností.

Právo na život je zdrojem všech práv a právo vlastnit majetek, je jejich jediná implementace. Bez vlastnických práv nejsou žádná jiná práva možná. Vzhledem k tomu člověk musí udržovat svůj život svým vlastním úsilím, člověk, který nemá nárok na produkty svého úsilí, nemá žádné prostředky k udržení svého svobodného života. Člověk, který produkuje, zatímco jiní nakládají s jeho produktem, je otrokem.

Když si uvědomíte socialismus, je hloupost již v jeho povaze. Pamatujte si, že není tam žádná taková dichotomie jako "lidská práva" versus "vlastnická práva." Žádná lidská práva nemohou existovat bez vlastnických práv. Protože jsou hmotné statky produkovány myslí a úsilím jednotlivých lidí, a jsou potřebné k udržení životů, pokud výrobce není vlastníkem výsledků svého úsilí nevlastní svůj život. Popírat vlastnická práva znamená obrátit lidi k majetku ve vlastnictví státu. Ten, kdo tvrdí, že má "právo" na "redistribuci" bohatství v podstatě tvrdí, že má právo chovat lidské bytosti jako movitý majetek, jako dobytek.

Základní ideje socialismu jsou v rozporu se základními povahovými rysy člověka. Logicky, protože socialismus popírá vlastnická práva, a proto všechna práva musí být uložena jednotlivcům ve strukturách násilné moci. Praktikovat tedy "opravdový" socialismus musí nutně vést k tyranii a utrpení, jak jsme se mohli přesvědčit v sovětském Rusku, nacistickém Německu, Castrově Kubě, Maově Číně, Kambodži Rudých Khmérů a podobně.

Údajné cíle socialismu byly:

 • zrušení chudoby
 • dosažení všeobecné prosperity
 • dosažení pokroku, míru a lidského bratrství

Výsledkem však vždy bylo děsivé selhání. Místo prosperity socialismus přinesl ekonomickou paralýzu. Míra socializace odpovídala stupni katastrofy. Následky se jen měnily podle této míry.Author: Doug Reich # WiriJoma42
Vláda2015-10-215
-
 33% ( 8 people voted )
+
Určite autor" tohoto "vyššie ---má svojú pravdu. Demonštruje tu mimoriadne vedomosti, znalosti i "praktické " poznatky z vecí ktoré sú mu vzdialené nie len odborne/filozoficky, politický.../ ale aj mierou objektivity, nízkej miery vedomostnej ,ale predovšetkým výraznou "diabelskou krvou podliatou červeňou v očiach" nenávisťou voči istému ..izmu ... ktorému ani nerozumie. Som rád že budú aj pokračovania --aspoň sa poučíme ako sa produkujú v hlavách veci , na ktorých pohľad je cez "krvou podliaté oči a žlčnikové nenávistné chorobnostné závery../
klopi # KyvoWavo40
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-10-23 17:04:55 58d4289b
Člověk, který produkuje, zatímco jiní nakládají s jeho produktem, je otrokem. přerozdělování bohatství těch, kteří si je zasloužili tvrdou prací ve prospěch těch, kteří se jen vezou, nefunguje v praxi. Má za následek společenské katastrofy a poškozuje většinu lidí. Protože jsou hmotné statky produkovány myslí a úsilím jednotlivých lidí, a jsou potřebné k udržení životů, pokud výrobce není vlastníkem výsledků svého úsilí nevlastní svůj život.
Súhlasím. Lenže to nie je charakteristika len socializmu. Pozri sa okolo seba...
milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-23 18:28:02 57f4fff1
Ak autor stava do istej polohy vlastníctvo a prírodzenosť a z tejto polohy "tvorí " závery nutne prichádza k bludom ktoré sú vzdialené princípom socializmu. Prírodzené je že novonarodený človiečik prichádza nahý a odchádza keď vedomie " neregistruje " už majetkové pomery. Majetok je tvorený prirodzene-prírodou , spoločnosťou , osobnými dannosťami , schopnosťami...No vlastníctvo je vec pominuteľná nie trvalá...Právna podstata vlastníctva je neprírodzená , je to ľuďmi deklarovaný stav sústavne sa meniaci.....Takže...Prd..Maestro...
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-10-25 18:56:22 58d4289b
Článok svojimi závermi je vodou na mlyn pre jedných a vodou do ohňa pre druhých. Tak jednoduché to ale zas nie je, avšak je skutočne obtiažne zhodnotiť takéto obsahové sústo na jednu A4. Skutočne sa často stretávame s argumentami i tu, v kabarete Dôležité, že "Socialismus je dobrou teorií, jen se špatně provádí v praxi..." OK, teória tu bola ako prvá, spísaná rôznymi ľuďmi, ktorých režim v praxi propagandisticky glorifikoval až na piedestál modly. Ale čo s takou teóriou, ktorá sa po desaťročiach trpkých pokusov evidentne v praxi neosvedčila? Dosť už bolo experimentov v tomto smere, bolo by trestuhodné pokračovať v ňom a kriesiť politicko-spoločenskú mŕtvolu! To, čo socializmu napokon zlomilo krk - a to v záverečnej fáze aj za pomoci jeho vlastných občanov - bol jeho idealistický princíp kolektivizmu. Samotné slovo neznie zle a nebezpečne, ale ak sa zaň zadefinuje vynútená strata vlastníckych vzťahov ktorá sa naviac musí navonok tváriť dobrovoľne, začnú ľudia uvažovať. Najmä tí, ktorí majú na viac, chcú si zrealizovať svoje sny a užívať si ich. Tu musia zákonite naraziť na socialistickú doktrínu a jeho samotnú podstatu. Socializmus chcel uniformitu pre všetkých a šík v jednom zákryte. Niektorým to aj vyhovovalo, za jednoduchú odmenu si zvykli na zaháľačský život, čo režimu časom škodilo hospodársky. To sú dnes tie krčmové existencie, ktoré volajú po jeho návrate a nedokážu pochopiť, že cesta späť už nevedie. Jeho reinkarnácia, to nie sú vlaky zadarmo a ďalšie medové motúzy. Niekto iný zas môže napísať podobný článok v obrátenom garde, o nedostatkoch kapitalizmu. Aj on ich má, len vo svojej podstate bol životaschopnejší. Má ich, ale odporúčam naučiť sa žiť v tom, čo máme. Nič iné ani nezostáva...

Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-10-25 19:49:47 d405c1fd
kritizovat rezim co neexistuje, ci je davno prekonany je velmi zavadzajuce, ak zaroven autor nedokaze triezvo hodnotit sucasny.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-26 10:26:15 59ad961d

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jede   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

V DÁNSKU TO VŘELO: ISLAMISTIČTÍ RADIKÁLOVÉ ŽÁDAJÍ ZAVEDENÍ ŠARÍI V EVROPĚ


V DÁNSKU TO VŘELO: ISLAMISTIČTÍ RADIKÁLOVÉ ŽÁDAJÍ ZAVEDENÍ ŠARÍI V EVROPĚ
V Kodani to vrelo. Islamistickí radikáli dva dni „okupovali“ dánsku metropolu. V piatok a sobotu sa tu konali dve veľké demonštrácie „bývalých utečencov“, ktorí žiadali zavedenie...
BBC a skutečnost v sobotním Glasgow
O konzistenci minarchismu
Kdo nás okrádá? I.díl

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0266 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo