Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Šéfové EU přistupují k šikaně a propagandě kvůli boji s euroskeptiky							
				Šéfové EU přistupují k šikaně a propagandě kvůli boji s euroskeptiky
Vládnoucí elita EU v Bruselu vrhá všechno do květnových voleb do Evropského parlamentu ve snaze rozšířit svou moc nad celým kontinentem a potlačit rostoucí rebelii proti centralizaci.

Viviane Reding kontroverzní a mnohomluvná evropská komisařka spravedlnosti byla 10. února v Londýně na veřejné debatě o „Budoucnosti Evropy“ jako součásti sérií „Občanských dialogů“, které komise rozpoutala v roce 2013 jako klíčový prvek rok dlouhého propagandistického blitzkriegu. Tento blitzkrieg se zaměřuje na ovlivnění volby 751 členů Evropského parlamentu při hlasování, které se odehraje 22-25. května v každém z členských států.

Tento podnik Reding v Londýně byl podle tiskové kanceláře Komise EU 44. z „více než 47 takovýchto schůzek“ plánovaných po celém kontinentu spolu s masivní propagandistickou kampaní, k níž patří i televizní programy, trollování na sociálních médiích, šíření literatury a jiné nákladné plány, které si vysloužily širokou kritiku, dokonce i od politického a mediálního sektoru, který je normálně EU nápomocný.

Jak nedávno hlásil Bob Adelmann z New American, tak se Reding v lednu povedlo trefit do neuralgického bodu svým federalistickým projevem, který volal po transformaci Evropské unie do Spojených států evropských s ještě větší centralizací moci. To bylo ale jen poslední nestoudné potvrzení od vrcholných Eurokratů stvrzujících varování kritiků, že ti proponenti „čím dál užší unie“ mají opravdu v úmyslu vymýtit národní suverenitu členských států EU a EU přeměnit na všemocnou vládu nad celým kontinentem.

Samozřejmě, že po většinu posledních téměř šesti desetiletí existence EU (v jejích různých zpodobněních) její vůdci a propagátoři na veřejnosti halasně popírali, že by si snad přáli Spojené státy evropské nebo na nich dokonce pracovali – i když téměř každá akce, k níž přistoupili, svědčila o opaku, stejně jako odhalená soukromá prohlášení. New American podrobně rozvedl konkrétní kroky, které se přijímají stejně jako mnohá přiznání architektů EU, kteří popíráním zakrývali ten krypto-federalismus týkající se jejich pravých cílů.

Teď, když už ten komplot za centralizaci a konsolidaci moci je už tak flagrantní, že je nepopiratelný, tak se spiklenci za EU pokouší podplácet, šikanovat, donucovat, zastrašovat, svádět a hrozit čím dál vzdorovitějším obyvatelům EU, aby přijali ten závěrečný puč proti jejich svobodám. Nicméně výkup velkých bank z Evropy a z Wall Streetu z kapes daňových poplatníků s posvěcením EU spolu s monetárními a regulačními politikami, které vykrvácely evropské ekonomiky, si vybral těžkou daň na věrohodnosti a popularitě EU. Arogance Reding a jejího šéfa presidenta Komise José Manuela Barrosy jen k tomu pobouření a hněvu vůči Bruselu přidaly. Sentimenty proti EU vzrůstají zvláště silně v Británii, Německu, Rakousku, Řecku, na Kypru, v Maďarsku a Holandsku (přičemž to bylo zakládajícím členem paktu šesti národů, který přerostl až do EU).

Komisařka Reding zaútočila na „extremisty“ tj. na britské obavy z ilegální masové migrace do UK a britské úsilí o omezení sociálních dávek migrantům. Připojila se i ke spojenému útoku politiků EU jako Barroso a komisaře zaměstnanosti EU Laszlo Andora, který toto britské úsilí označil za „odporné“ a „upadající až k takovým pokleslostem“ jako xenofobie a nenávist.

Ve své debatě z 10. února Reding řekla, že pro britské voliče je důležité, aby se před květnovými evropskými volbami podívali na přesná „fakta a čísla na stole.“ V nadpisu o této události u BBC se píše: „‘Dejde britským voličům fakta‘ – Eurokomisařka Viviane Reding.“

Její komentáře překypovaly nestoudným pokrytectvím, uvážíme-li, že Evropská komise byla opakovaně tepána za své extrémní tajnůstkářství a netransparentnost, stejně jako za pravidelné překrucování faktů a propagaci falše. A i samotná Reding je účastnicí té velice tajnůstkářské konference Bilderberg; když se jí ale v minulosti ptali na účast na Bilderbergu, odvolala se na „pravidla Chathamského domu“, čímž se přihlásila k utajení, které se vztahuje na všechny účastníky.

S tím, jak evropské parlamentní volby 2014 přijdou za méně než 100 dnů, tak se komise dostává pod palbu široké škály kritiků za nákladnou propagandistickou kampaň EU, která nejenže je plýtváním zdroji v časech zbídačování, ale je i porušením údajné neutrality institucí EU ve volební politice.

Šéf Evropské komise Barroso nedávno ohlásil UK Telegraphu, že „požádal své komisaře, aby mu poslali pětistránkové chvalozpěvy – i s obrázky – na svoji dobrou práci, aby se jimi před květnovými evropskými volbami vyplnily pro-EU ‚brožury‘.

„Tato komise už na propagandu utratila obrovité částky,“ řekl Geoffrey Van Orden, konzervativní poslanec za region Východní Anglie. „Tohle je další příklad jejího úsilí o vlastní propagaci na náš účet.“

Euronews, mnohajazyčný zpravodajský kanál sídlící v Lyonu ve Francii, je notoricky známý jako propagandistická hlásná trouba Evropské komise, která je jich hlavním zdrojem financování. Ale i ten přiznává, že uprostřed bruselských požadavků na „zbídačování“ a utahování opasků kvůli finanční krizi pro národní a místní vlády a občany, výdaje této komise na Euronews neustále rostly. Stejně je to s výdaji EU na všeobecnou propagandu, která leští image EU a argumentuje za „ještě těsnější unii“ (tím se myslí takovou, v níž bude Brusel dostávat více a více moci).

EU v roce 2011 za mnoho milionů dolarů v Bruselu otevřela extravagantní návštěvnické centrum Evropského parlamentu zvané Parlamentárium, které britská skupina Aliance daňových poplatníků (TPA) označila za „propagandistickou centrálu“. Tenhle okázalý palác, který pohlcuje miliony euro z rozpočtu v plánovaných staveních nákladech, je ale jen jedním z mnoha cílů rozhněvaných evropských daňových poplatníků. TPA říká, že to Parlamentárium:

Je bezpochyby propagandistickou centrálou. Ta síň pojmenovaná „Jednota v různosti“ představuje „procházku mapou rozprostřenou po podlaze zobrazující Evropu bez hranic“ a umožňující návštěvníkům „získat interaktivně informace o událostech, které způsobil Evropský parlament, co sepisuje předpisy, které jsou platné a závazné po celé Evropě.“

K tomu patří „instalace osvětlení“ nazvaného „Obloha názorů“, přičemž zvláštní úsilí bylo vynaloženo na indoktrinaci dětí o potřebě existence Evropské unie s modelem Parlamentní komory. A to jim opět podle oficiálních žvástů umožňuje „poučit se, co to znamená aktivně se účastnit na myšlence jednotné Evropy.“

 

Nákladní „Twitteroví trollové“ Bruselu

Loni uniklé dokumenty Komise EU odhalily použití milionů eur z peněz daňových poplatníků na Internetové trolly a propagaci pro-EU sentimentů. Bruno Waterfield, bruselský korespondent Daily Telegraphu, o tom napsal:

Daily Telegraph viděl důvěrné návrhy na výdaje a vnitřní dokumenty plánující bezprecedentní propagandistický blitzkrieg před evropskými volbami a během nich v červnu 2014.

Pro tuto novou strategii budou klíčové „nástroje monitorování veřejného mínění“ sloužící k „identifikaci už v raném stadiu toho, zda má politická debata mezi příznivci na sociálních mediích a na blogách potenciál přilákat mediální a občanský zájem.“ …

„Zvláštní pozornost je třeba věnovat zemím, které zažily vzepětí Euroskepticismu,“ uvádí důvěrný loni odsouhlasený dokument.

Plány EU rovněž volají po instalaci dalšího „Domu evropské historie“ za $100 milionů, aby se „podpořilo povědomí o evropské identitě.“ Přirozeně, že „evropská identita“ v tomto případě znamená identifikace s Evropským „projektem“ a jeho podpora.

Daily Telegraph hlásil:

Paul Nuttall, zastupující vůdce UKIP, tyto návrhy napadl a řekl o nich, že porušují neutralitu veřejné správy EU tím, že z úředníků dělají „troll-patroly“ šmírující Internet, aby prováděli nevyžádané a provokativní politické příspěvky do debat na sociálních médiích.

„Utratit více než milion liber za úředníky EU, aby se v úředních hodinách stali trolly na Twitteru, je rozhazovačné a opravdu směšné,“ řekl.

„Připadá mi bizarní, že administrativa EU sehrává takovouto otevřeně politickou roli s cílem útočit na Euroskeptiky – což je kódové slovo pro strany jako UKIP, a to je těžko neutrální.“

Mezi mnohými dalšími propagandistickými programy sponzorovanými politbyrem EU je i série konferencí ReACT s vysoce profilovanými celebritami. „Evropský parlament uspořádal svou poslední konferenci ReACT v Římě, jednu z pěti uspořádaných v Evropě na různá témata před květnovými Evropskými volbami 2014,“ uvádělo prohlášení Evropského parlamentu z 24. ledna 2014. „Tato konference se odehrála 23. ledna v Cinecittá, v legendárním filmovém studiu. Ten den bylo pro experty a další zainteresované lidi účastnící se této události menu sestávající ze zdravotnictví, trvalé udržitelnosti a potravin.“ Ti tři řečníci na tomto EU piklení byli profesor Riccardo Valentini, tzv. klimatický expert, italský kuchař a televizní hvězda Carlo Cracco a televizní žurnalistka a guru přes zdraví Michele Mirabella.

Tato římská konference byla čtvrtou událostí ReACT. První ReACT záležitost se odehrála v Paříži a zaměřila se na nezaměstnanost; druhá byla ve Varšavě a pojednávala o roli EU ve světě; třetí byla ve Frankfurtu a zaměřila se na hodnotu investic proudících z rozpočtu EU zpět do členských států. O ekonomice se bude diskutovat 20. února v Madridu na poslední z těchto konferencí. Není žádným překvapením, že všechny ty události ReACT měly takový scénář, aby propagovaly kolektivní „řešení“ EU pro všechny reálné nebo jen vnímané problémy a „krize“. A tato řešení s sebou vždy nesou přenos více pravomocí na centrální orgány EU.

Loni vypukl další pokřik kvůli hlasování Evropského parlamentu za €7,3 milionu k financování třídenního „letního tábora“ na květen (těsně před těmi volbami) pro 10 000 mládežníků ve věku 16 až 30 let k oslavě evropské „kulturní diverzity“ a k prodebatování „myšlenek na lepší Evropu.“

Nic z toho samozřejmě není nového; pro-EU propaganda proudí neustále už desetiletí a v neustále se gradujícím a militantnějším stylu. Ovšem v těch raných letech většinu lidí zaslepila ta chutná nástraha, teď ale už ty pastičky u nástrahy sklapávají se smrtícím účinkem. Propaganda EU je všudypřítomná, s vlajkami a symboly EU, co jsou všude, a s novými agenturami a s každodenním budováním. Pak je tu pro-EU školní výuka a učebnice, komiksy, radiové a televizní vysílání, billboardy, reklama na autobusech a v metru atd.

Nicméně, jak jsme hlásili už dříve, podpora pro EU se po celém Eurolandu rozpadá a i všechna ta agresivní propaganda podle bruselské šablony nemusí stačit, aby ji zachránila před rozpadem. Ve skutečnosti Reding, Barroso a tenhle spolek vypadají, že se svou ofenzivou daleko více lidem odcizují a vzbuzují u nich hněv tím přístupem se zaťatou pěstí, než aby se záležitostí EU takto vítězili.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thenewamerican.comAuthor: ac24 # HaqeVimo24
Svet2014-02-1616
-
 64% ( 4 people voted )
+
podme vsetci volit, treba to tym sviniam spocitat
milo # VabeWoqu84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-16 19:17:15 52145364
Milo?
Súhlas ale koho? Daj typ na nejakú zdravú euroskeptickú stranu na SK. Mne vychádza jedine SAS.

General Guderian # TyroMury04
-
 44% ( 6 people voted )
+
2014-02-16 20:30:47 55e54add
milo # VabeWoqu84
voliť? a koho z našich? lebo iných voliť nemáš šancu!
nevoliť nikoho z nich!!

klifton # GexiSosy84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-16 20:31:03 542f0278
Balónikovia zo sasanky, sodomiti, feťáci, potratisti, sterilizátori, plánovači, pokiaľ títo ľavičiari sú zdraví, čo je potom chorobou?

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-16 20:46:06 b228a1d8
to
Lidhja # JojaVime40
už zase mám pocit z Tvojho príspevku, že to máš nejaké popletené...

Bertold # FuliXuju84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-16 21:01:40 4e639b4c
Niektoré národy Európy bojovali za svoje sebaurčenie a nezávislosť storočia a Tí naivní EU-byrokrati (mnohí neboli riadne zvolení) si myslia, že sa svojho sebaurčenia a suverenity vzdajú len tak? Veľmi naivné...Ale ľudia pomaly precitajú z nevedomosti (príkladov je dosť)

Bertold # FuliXuju84
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-02-16 21:06:54 4e639b4c
loading...
Kríza ľudstva je v systémová a nad sily tých čo to pokazili že to opravia. Neostáva iné len nový systém: minimálne participačná demokracia ak nie priama.

http://www.alternet.org/visions/humanitys-crisis-s
ystemic-and-overwhelming-and-only-way-out-create-b
old-new-systems

Exorcista # TakiSihi19
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-16 21:36:02 4079836a
Čo sme tu pokusné králiky aby si na nás skúšali efektívnosť ich teórií? Nech idú do psej matere všetci bastardi do jedného.My se chceli demokraciu nie Sovietsky zväz v inom šate. Na akrobacie s demokraciou aké nám tu predviedli za 25 rokov akurát môžme zvysoka

Exorcista # TakiSihi19
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-16 21:39:36 4079836a
Keby som sa tak rozčuľoval okolitým svetom a konšpiračnými výmyslami ako poniektorí tu, tak by ma muselo šľahnúť. Radšej dávam prednosť zábave a užívaniu si života. Je skutočne krásny, verte mi! A berte si príklad...
Pandemonium # DaruJete36
-
 40% ( 5 people voted )
+
2014-02-16 21:47:37 bc7b649f
Pande zapotil frázu ako pre čitateľov SME ktorí keď počujú frázu "konšpiračná teória" tak sa dostávajú do orgazmického tranzu. Po tom ako prestanú vibrácie povedia "užívame si života" v reále ryjú držkou v zemi

Exorcista # TakiSihi19
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-16 22:05:10 4079836a
Co si taky zlostny? Nemas vlastny zivot?
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 00:08:21 bc8167a0
Bertold–ty máš pocit, super, niet nad ciťáky.
Národy nebojovali za sebaurčenie storočia, ich nikto neutláčal, pretože ešte sa neobjavil neznášanlivý nacizmus na scéne, ale až od 19. storočia, keď chceli vytvoriť jednorečové Uhorsko. Musím podotknúť, že si pozorne čítal komunistické knižky, takže ťa hodnotím ako výborného žiaka nevhodných učiteľov.
Len otrok namiesto etatistickej eú odovzdá vlastnú slobodu nevoleným kancelárskym krysám na miestnej úrovni.

Lidhja # JojaVime40
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-02-17 04:07:21 b228a1d8
Pande
uzivat si zivota sa da ked si slobodny a nemas deti.potom je koniec uzivania si(ak niesi milionar) a zacinas zit pre deti.vychova,vzdelanie,materialne zabezpecenie atd. preto su ludia nervozny,pretoze nevedia ani sebe a nie este svojim detom zabezpecit tieto veci.a materialnym zabezpecenim nemyslim domy,auta,ucty,ale iba zakladne veci ktore clovek potrebuje k prezitiu

TNT1973 # HamuQeno04
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-02-17 07:14:20 d991c738
dajte sa vycpat aj s vašou PR ... LOL

smartang # BohuPyki56
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 07:52:45 d90c3016
SAS nie su ziadni eurokeptici ,

su to tvrdi a bezohladni presadzovatelia LGBTI -pedofilno - drogoveho konceptu komisie EU zalozenej na rozvrate zvysku tych mala hodnot , ktore v spolocnosti este pretrvali. Avsak "briliantovi smeracki hodinkari" ukradli tento koncept SAS a tvrdo busia do uzakonenia zneuzivania deti pedofilmi a uzakonenie prava deti na vlastny sexualny zivot od 4 rokov .
Za spravu Lunacek hlasovali vsetci smeraci (okrem Zalu , ktory sa prefikane zasil na WC).

Sumrak # GysyQuky18
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 11:26:35 bc79b747
Sumrak, mas pravdu, Barrosova komisia bola len poslušným vykonávateľom nezmyslov, ktoré jej nadiktovalo politické bratstvo S&D (zo Slovenska Smer-SD), EPP (zo Slovenska KDH, SDKU, Most-Híd a SMK) spolu s ALDE (zo Slovenska SaS a HZDS). A ALDE sú riadni eurohujeri. Ich jediným výsledkom slávnej Stratégie 2020, ktorú v roku 2010 S&D, EPP, ALDE a GREENS-EFA presadili, je hospodársky úpadok Európy a oprávnená nespokojnosť obyvateľstva. A je už zrejmé, že svoj diel zodpovednosti za hospodársky úpadok Európy dnes chcú zvaliť len na akýsi anonymný „Brusel“.

Luko # LidySesy00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 15:59:55 c3a87f42

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0419 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage