Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Rozum a cit: Modelový prípad diskusie o regulácii strelných zbraní


Rozum a cit: Modelový prípad diskusie o regulácii strelných zbraní

Od nástupu Obamovej administratívy sa v USA zintenzívnila diskusia okolo zákazu či legalizácie strelných zbraní. Je to diskusia mediálna a politická. Zástancovia a odporcovia zákazu voľného predaja strelných zbraní sa navzájom častujú množstvom argumentov, veď bez argumentov sa nediskutuje. Otázkou je, aká je vnútorná povaha týchto argumentov? Tvárou v tvár obrázkom zabitých detí masovým strelcom, či "neuveriteľnému" číslu 11000 vrážd strelnou zbraňou v USA ročne je zrejme dosť predvídateľné, že "chladné" štatistické argumenty nemajú šancu uspieť pred obrazmi zabitých detí.

Nemožno sa preto čudovať, že je na stole otázka, či by nebolo dobré obmedziť počet strelných zbraní v USA. Je to úplne pochopiteľný intuitívne správny záver — menej strelných zbraní, menej vrážd. Tá časť občanov, ktorí tvrdia opak, tvrdia inuitívne nesprávne veci. Predsa stačí úplne jednoduchá predstavivosť: vidieť sa tvárou v tvár človeku, ktorý na mňa mieri zbraňou a strieľa. Keby zbraň nemal, tak takýto prirodzene intuitívny obraz ani nemôže nastať. To dá rozum. Preto ak ma na ulici zastaví anketár a opýta sa: ste za zákaz strelných zbraní, vybaví sa mi situácia, v ktorej by som sa mohol ocitnúť a niet o čom diskutovať.

Nepomôže ani to, ak mi tvrdia, že na počet obyvateľov USA je 11000 vrážd strelnou zbraňou ročne štatisticky malé číslo, veď ja sám pre seba nie som štatisticky bezvýznamný a predstava, že na mňa mieri niekto zbraňou je štatisticky nesporne silnejšia, ako úvaha o tom aká je pravdepodobnosť, že sa v takej situácii ocitnem. čiže ani pohľad na štatistiku úmyselného zabitia podľa krajín mi nepomôže, aj keď by som sa v nej napríklad dočítal, že počet úmyselne zabitých na 100 tis. obyvateľov je v USA približne rovnaký ako povedzme v Estónsku, kde (pokiaľ viem) je legálna držba zbraní veľmi obmedzená. A čo tak zakázať autá, keď je v USA počet mŕtvych na 100 tis. účastníkov cestnej premávky viac ako dvojnásobne vyšší ako počet zavraždených?

Uvedené príklady sú ukážkou tzv. racionálnych argumentov a často ich používajú zastáncovia legalizácie strelných zbraní v domnení, že racionálne argumenty majú vyššiu váhu ako tie intuitívne. Ale k tomuto sa ešte vrátim.

Do diskusie na tému sa pokúsila najnovšie zasiahnuť dvojica matematikov pod vedením Dominika Wodarza v práci Dependence of the Firearm-Related Homicide Rate on Gun Availability: A Mathematical Analysis, uverejnenej na slobodnom vedeckom portáli PLoS.org. Matematici sa na podklade údajov o zabití strelnou zbraňou v USA od prvej svetovej vojny po dnes pokúsili nájsť matematický model dopadu regulácie držania zbrane na mortalitu účastníkov konfliktu. Za tým účelom použili jeden z vhodných epidemiologických matematických modelov, pretože ten zodpovedá približne svojou formou komplexity forme komplexity spoločenskej problematiky vlastnenia strelných zbraní a ich použití v konflikte (odôvodnenie viď. zdroj, ktorý je volne k dispozícii). Skúmali pri tom dve formy strelných incidentov: jednak konflikty, pri ktorých niekto zastrelí inú osobu (One-against-one Attack), čo je najväčší počet incidentov a konflikty, pri ktorých masový vrah strieľa na veľa osôb. Tie naopak sú síce veľmi zriedkavé, zato mediálne uprednostňované pretože intenzívne dráždia predstavivosť konzumentov.

Výsledky modelu One-against-one Attack zhrnuli do dvoch nasledovných grafov (kliknutím na obrázok získate zväčšeninu):

One-against-one Attack Model vplyvu regulácie strelných zbraní na mortalitu obetí.

One-against-one Attack Model vplyvu regulácie strelných zbraní na mortalitu obetí.

 

Grafy znázorňujú pravdepodobnosť zabitia strelnou zbraňou v čase útoku F(g) v závislosti od pravdepodobnosti držania strelnej zbrane v rukách obete útoku g. Tá je samozrejme do značnej miery závislá od zákonov, ktoré regulujú dostupnosť strelnej zbrane, ale aj od toho, či počas incidentu má zbraň pri sebe. Preto 0 zodpovedá zákazu zbraní a 1 volnej dostupnosti. Pri parametroch β2 (pravdepodobnosť úmrtia ozbrojenej osoby pri útoku) a β1 (pravdepodobnosť úmrtia neozbrojenej osoby pri útoku) hodnota β21  zodpovedá nejakej úhrnnej kvantite, pre ktorú sú v grafe zobrazené jednotlivé línie.

Graf (a) zobrazuje situáciu kedy je v čase útoku podiel tých, ktorí vlastnia zbraň a majú ju pri sebe relatívne malý, zatiaľčo graf (b) zobrazuje situáciu, kedy je podiel tých, ktorí vlastnia v čase útoku zbraň a aj ju pri sebe majú relatívne vysoký.

Prvé čo nás na oboch grafoch úputa je, že najnižšia pravdepodobnosť úmrtia pri útoku strelnou zbraňou je v krajných hodnotách g, teda blízko nulovej alebo maximálnej dostupnosti strelnej zbrane pre obeť útoku. Obe krajné stratégie — žiadna regulácia a úplná reštrikcia — mininalizujú pravdepodobnosť úmrtia strelnou zbraňou. Veľmi kontraintuitívny záver. Samozrejme, je možné všelijako špekulovať, napríklad, že ak je vysoká dostupnosť zbraní, tak si viac útočníkov rozmyslí pri útokoch zbraň použiť, či vôbec zaútočiť.

Ďalší kontraintuitívny záver: oproti grafu (a) graf (b) ukazuje, že pri minimálnej dostupnosti strelnej zbrane pre obeť, pričom súčasne je relatívne vysoký podiel tých čo vlastnia v čase útoku zbraň a aj ju pri sebe majú, je pravdepodobnosť úmrtia obete útoku dvakrát vyššia. Vyššia reštrikcia zdvojnásobí počet mŕtvych pri útoku? Opäť sa dá špekulovať, že iste ak v čase útoku nejaký lupič má pri sebe zbraň na zastrašenie a obeť útoku skúsi zbraň na svoju obranu použiť, tak skôr útočník upadne do paniky a strelí v situácii, keď v reštrikčnom prostredí u obete zbraň neočakáva.

No a napokon posledný postreh. Ak vylúčime krajné hodnoty a budeme sa pohybovať v "gaussovských" polohách g = 0.2-0.8  a v podobných hodnotách β21, tak zistíme, že účinky reštrikcií, či liberálnosti sa pohybujú v relatívne malých dopadoch F(g) ~ 0,2. Dopady reštrikcií ekonomické, či iné na spoločnosť ovšem môžu byť veľké, a tak môže byť na mieste otázka: stojí to vôbec za to?

Ešte horšie to pre reštrikcie strelných zbraní dopadá v prípade hromadných vrážd, ale to už nemá zmysel rozoberať. Napokon sú zriedkavé a aj jednoduchá úvaha napovedá, že ozbrojené obete útoku majú väčšiu šancu útočníka zastaviť a znížiť tým počet jeho obetí ako neozbrojené.

Ide mi o iné. Uvedený graf, je výsledkom matematického modelu a možno ho považovať za typickú ukážku vedeckého racionalizmu. Odhliadnime teraz od toho, že môžu byť spory o relevantnosti modelu a dát, z ktorých vychádza. To napokon pripúšťajú aj jeho autori. Súhlasme nateraz s tým, že je to pomerne výstižný popis tak komplexného systému, akým je správanie sa spoločnosti v oblasti zabíjania strelnou zbraňou.

Vyvstávajú tu takto dva pohľady na nejaký spoločenský jav: intuitívny a racionálny. A tu sa mi vidí, že etatisti všetkých farieb majú neriešiteľnú dilemu. Na jednej strane vychádzajú v ústrety priemernému voličovi a chcú sa o neho postarať. Preto sú zástancami demokracie, prinajmenšom v podobe čo najširšieho volebného práva. Väčšinový volič je však intuitívny volič. Možno som hlúpy, ale mne trvalo viac ako hodinu, kým som spomínanú štúdiu prečítal a pochopil do dôsledkov o čom hovorí. Mám za sebou pomerne slušnú prax v čítaní podobných článkov. Som teda ako-tak schopný pochopiť kontraintuitívne analýzy. Očakávať však to isté od miliónov spoluobčanov by bolo naivné. Preto je racionálne predpokladať, že demokracia uprednostní intuíciu pred racionalitou.

Súčasne však sa dá predpokladať, že každý etatista (vrátane intuitívneho voliča) bude súhlasiť s tým, že štát treba spravovať rozumne, nie nerozumne. Lenže potom by mal ten istý etatista súhlasiť s tým, že štát by nemali riadiť politici, ale odborníci, prene tak ako to navrhoval Platón vo svojej Ústave. Potom ovšem netreba demokraciu, pretože odborníkov nevolíme, na odbornosť nie je politický názor. A ďalej. Ak napríklad dokáže počítač na základe vysoko racionálnych matematických modelov určovať čo je najracionálnejšie, tak netreba ani parlamenty a politikov, len dodávateľov modelov a vykonávateľov ich riešení. Nech nám vládnu počítače. Opäť sa asi sotva budem mýliť, ak poviem, že s týmto by ani najzarytejší etatista nesúhlasil.

Ak je nejaká neriešiteľná dilema, riešenie je mimo ňu. A tak etatisti v skutočnosti nič neriešia iba plnia dopyt založený na intuícii. Ľud má pocit ohrozenia? Dáme mu pocit, že je menej ohrozený. Zakážeme vlastnenie zbraní, zavedieme kamery, či odpočúvania. Nezabezpečíme síce to, že bude menej zabitých strelnou zbraňou, viac bezpečia, možno zabezpečíme pravý opak, ale uspokojíme POCIT väčšieho bezpečia. Ľudí v dôsledku krízy prepúšťajú z práce? Dáme na ich intuíciu a potrestáme "viníkov" — bohatých. Viac práce síce nebude, skôr menej, ale uspokojil sa POCIT nespravodlivosti.

Takto to funguje, a to aj je podstata demokratického diskurzu. Jediným možným riešením potom zostáva pragmatizmus. Najúspešnejší politici sú v rečiach idealisti, ale v praxi pragmatici. V skutočnosti problémy neriešia a ani nemôžu, iba dávajú svojim voličom pocit, že tak konajú.

Racionálne je uznať, že spoločenké súžitie nepodlieha a ani nemôže podliehať nejakým racionálnym konštruktom, ale svojim vlastným vnútorným zákonitostiam, ktoré môžeme nanjvýš ak poznať. Preto je márne poukazovať napríklad na to, že politici tým, že zasahujú do trhu štátnymi neefektívnymi investíciami v konečnom dôsledku ekonomike nepomáhajú ale naopak škodia. Konajú pragmaticky a v rámci zákonitostí, ktoré v spoločnosti fungujú konajú racionálne. Tieto zákonitosti sú rovnako objektívne ako napríklad modelovaná zákonitosť vplyvu reštrikčnej politiky na počet zabitých strelnou zbraňou. Spoločnosť je oveľa komplexnejší systém ako sa dá popísať čisto ekonomickými zákonitosťami. Napríklad je zákonité, že pre správanie väčšiny je rozhodujúca intuícia a nie poznanie komplikovaných spoločenských formalizovaných modelov a väčšina v komplexnej sieti vzahov rozhoduje. Žehrať na to, či posmievať sa väčšine a nadávať jej do ovcí zreteľne poukazuje na neschopnosť a neochotu hlbšieho porozumenia reálnemu svetu.

http://www.menejstatu .sk/rozum-a-cit-modelovy-pripad-diskusie -o-regulacii-strelnych-zbrani/Author: Radek Domica # XuwoNiwi92
Svet2013-08-0112
-
 46% ( 3 people voted )
+
" Nemožno sa preto čudovať, že je na stole otázka, či by nebolo dobré obmedziť počet strelných zbraní v USA..."
Akože neviem čo všetci uvažujú. Zakázať. Tu nie je čo riešiť. Čím menej zbraní, tým menej volov ktorí si budú liečiť komplexy nmenejcennocti za pomoci zbrane.

smartang # BohuPyki56
-
 41% ( 7 people voted )
+
2013-08-01 12:05:51 d90c3016
smartang: to by platilo v idealnom svete. Zlodeji a vrahovia sa k zbrani dostanu vzdy. Ale bezny clovek, ak bude zakaz zbrani, sa nebude mat cim branit! Ked na teba niekto vytiahne zbran, ako sa budes branit? Nadavkami?
Najvacsi zlodeji a vrahovia su ajtak vo vlade..

fn # GogeNeqy82
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-08-01 14:43:52 c1c89698
"Pokial postavite vlastnenie zbrani mimo zakon, budu vlastnit zbrane iba ti co su mimo zakon"
Winston Churchil

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-01 16:29:11 55e54ecb
Každý človek pri narodení už predsa dostane zbraň. Je ňou jeho vlastná ruka. Keď zovriete vlatnú ruku v päsť, stáva sa zbraňou. Sú ľudia, ktorí majú takú silu, že vás dokážu päsťou zabiť. Väčšinou však touto zbraňou človeka nezabijete.

Prečo chcú ľudia vlastniť ešte väčšiu zbraň ?

Dudo # SebiPube68
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-02 06:29:00 4e6283b2
To, či v Amerike obmedzia vlastniť verejnosti strelné zbrane,nás isto trápiť nemusí.Tam sa dá legálne zbraň kúpiť,ako u nás rožok.Akurát,že rožok nemusíš nikde evidovať.
Na Slovensku legálne vlastniť a použiť strelnú zbraň,hoci aj v nutnej obrane je veľmi riskantná vec.Pretože,vlastníka zbrane budú viac podozrievať zo zabitia,ako útočníka samotného.
A samozrejme aj finančné výdavky spojené s nadobudnutím a vlastnením zbrane,nie sú zanedbateľné.

cobra # WykeXala95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-02 10:36:06 55f814c2
smatang
správne! treba ich zakázať! a hneď by mohli začať napríklad zrušiť na olympiáde streľby a biatlon!
tie športy vlastne motivujú k zabíjaniu a rozvíjajú schopnosti streľby.

Peter Novak # DigiQihy47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-02 19:50:35 b2293cd5
loading...
ak by aj hned zrusili v amerike drzanie zbrani,je ich tam tolko v nelegalnej drzbe ze dalsich 100 rokov by to trestne ciny spachane so zbranou pramalo ovplyvnilo.naopak si myslim ze trestna cinnost pachana s nelegalnou zbranou by prave ze stupla pretoze neregistrovana zbran poskytuje pri pachani trestneho cinu vecsiu anonymitu ako registrovana.

TNT1973 # HamuQeno04
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-08-03 07:44:14 d991c727
Možno tých vrážd v amoku , čo je v Amerike celkom zvykom , by bolo menej , ale klasických kriminálnikov by to neobmedzilo .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-03 09:20:01 d5d75caa
Ak ideš vylúpiť banku tak nie na vlastnom aute, ak chceš spáchať zločin so zbraňou v ruke tak nie s vlastnou, pochopili aj menej nadaní? Ak im ich zoberú nezmení sa ani H
vceramnenekdotrefil # JaxiSetu43
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-03 09:37:06 2e96c0e9

a načo pištoľky? :DDD

http://www.videojug.com/fil
m/how-to-make-a-burning-laser-flashlight

a kopírujte dokedy to na nete je!

oslepujú tým pilotov, šoférov..... ničí to zrak. je to lacné, tiché, bez registrácie. oslepí aj niektoré kamery. je to zbraň budúcnosti. využívali to aj pri demonštráciách v brazílii a turecku. gorili tú techniku nezvládli.
heslo polície-netreba zabiť, stačí vypáliť oči.....
na otrokov je to nevhodné, lebo slepý otrok poberá invalidku a nerobí.

Pandemonium # WibePanu88
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-03 09:50:36 b2293cd5
Záleží či im to za to stojí . Určite aj tí ľudia v amoku tam toho dosť narobili .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-03 09:57:48 d5d75caa
Mne sa osobne páči , že by si dokázali ľahšie poradiť s vládou , ak by tam vznikla nejaká tyrania aj keď to je dosť nepodstatné , lebo poradili by si aj bez zbraní , ale inak nemyslím že by držanie zbraní bolo príliš dobré . Síce sa môžeš v prípade útoku brániť , ale aj to môže robiť pokušenie človeku , ak má z niekym nejaké vážne problémy .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-03 10:11:25 d5d75caa

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   jed
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

Tyhle děti nepotřebují solární panely


Tyhle děti nepotřebují solární panely
O utrácení miliard dolarů ve jménu boje s klimatickými změnami v zemích, kde lidé potřebují pomoc s tuberkulózou, malárií a hladomorem...
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?
Chcete pomôcť rozvojovým krajinám? Kupujte trička vyrobené v sweatshopoch!

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0612 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo