Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Robotí cesta z chudoby aneb proč nepotřebujeme garantovaný státní příjem


Robotí cesta z chudoby aneb proč nepotřebujeme garantovaný státní příjem

Technofobie je stará jako tkalcovský stav. Moderní -fobové z ní vyvozují údajnou nutnost zavést vysoký nepodmíněný minimální příjem. Opomíjejí přitom hlavní důsledky vyšší produktivity pokles cen a tvorbu pracovních míst, která byla dříve nemyslitelná.

Jednou ze základních lidských charakteristik je věčná nespokojenost. Motivuje nás k většině produktivních činností, které nás v krátkodobém horizontu sice nemusí bavit, ale v dlouhodobém u nich převáží výnos nad náklady. Naprosto spokojený člověk je ten, který nemusí vyvinout žádnou práci v pravém slova smyslu; pouze si užívá svou bezstarostnou existenci. Typickým (ne-li jediným) příkladem naprosto spokojeného člověka je asketický poustevník. Taková spokojenost ovšem není pro většinu lidí lákavá raději volí mírnou věčnou nespokojenost, která je jim vodítkem k většímu subjektivnímu bohatství.

Taková je v kostce podstata tvorby pracovních míst: lidé usilují nejprve o uspokojení svých nejnaléhavějších potřeb a preferencí (jako je přístřeší, ošacení a potrava), dále pak o uspokojení potřeb méně naléhavých (jako je kvalitnější složení výše uvedeného). Horní limit lidského bohatství patrně neexistuje, jelikož bohatství je subjektivním vjemem bytosti, která vždy čelí omezeným prostředkům (minimálně v podobě času) a neomezeným přáním což můžeme dobře pozorovat u jedinců, jejichž finanční i materiální bohatství je enormní, ale kteří stále věnují nemalý podíl svého času práci. Neexistuje-li horní limit bohatství, je neomezená i "zásoba" pracovních míst; vždy bude existovat příležitost ke směně, v rámci které dojde k obohacení obou zúčastněných stran.

Život na erár

Poslední dobou nabývá na populárnosti koncept tzv. living wage, neboli vysokého nepodmíněného příjmu na účet daňových plátců. Argumentem pro tuto erární dávku je právě strach z omezeného počtu pracovních míst. Například Ivan Bartoš z Pirátské strany v anketě Finmagu uvádí: "Musíme se vyrovnat s tím, že většinu lidské práce nahradí stroje. Dnes to řešíme umělou zaměstnaností, hypertrofovaným soutěžením na trhu, produkcí zbraní a válečnými konflikty."

Zde předně stojí za pozornost nadužití množného čísla: opravdu se my všichni musíme kolektivně s něčím vyrovnávat? Opravdu my všichnivyrábíme zbraně a vyvoláváme válečné konflikty? Pan Bartoš bohužel upadá do stereotypního ztotožňování státu a společnosti. Zmínky o "hypertrofovaném soutěžení na trhu" a "umělé zaměstnanosti" pak působí v prostředí Evropské unie spíš komicky.

Z ráje do slumu, nebo naopak?

Vraťme se ale k tématu stroje a jiné vynálezy opakovaně ničí většinu soudobých lidských pracovních pozic již přes pět set let. Gutenbergův vynález strojového knihtisku zničil živobytí (nemluvě o vzdělávacím monopolu) většiny písařů, Cartwrightův mechanický tkalcovský stav připravil o zaměstnání "manuálníׅ" tkalce, vynálezci zemědělských strojů pak sebrali práci milionům, ne-li spíš miliardám lidí.

Jak to, že není planeta Země jeden velký slum?

Protože stroje práci neberou, nýbrž šetří. Moderní tovární robot se v principu neliší od rybářské sítě na Robinsonově ostrově. Je investovaným kapitálem, který zvyšuje produktivitu lidské práce, a tím pádem je k výrobě stejného množství statků zapotřebí méně pracovního času. Práce je vzácný výrobní faktor a s využitím kapitálu je možné tento faktor alokovat k jinému užití (podle preferencí spotřebitelů, jak je výrobcům naznačují skrze cenový mechanismus). A vzhledem k výše zmíněným neomezeným potřebám je pravděpodobné, že v lidské společnosti nebude o pracovní místa nouze nikdy. V průběhu posledních staletí dochází "pouze" k jejímu přesunu od špinavé lopoty k příjemnějším činnostem jen v posledních letech tak došlo k explozi pracovních pozic na poli osobních trenérů, profesionálních bloggerů nebo domácích výrobců mýdel; nemluvě o množství pozic typu dohlížení na správný chod stroje, který za člověka odvede těžkou dřinu.

Dalším zásadním důsledkem rostoucí produktivity práce je pokles cen. Ten je ve zkratce zapříčiněn nižší vzácností zboží, vyplývající z vyššího množství produkce na jednotku výrobního faktoru (práce či kapitálu). Ve společnosti, kde dochází k technologickému pokroku a následnému poklesu cen, se lidé stávají bohatšími, i když jejich nominální příjmy třeba stagnují. Lze si dokonce představit situaci, kdy lidé bohatnou v prostředí klesajících příjmů a to tehdy, klesají-li ceny rychlejším tempem. Jediné, co hraje v rámci růstu bohatství roli, je totiž potenciálně dostupné množství statků (a jejich kvalita), nikoli nominální finanční zůstatky na účtech. Stručně: v ekonomice, kde rodinný dům stojí deset centů, by si patrně nikdo nestěžoval na práci za jeden cent na den.

Smyslem ekonomiky je tvorba bohatství, a ne přidělávání práce.

Kletba francouzského robota

Stroje šetří vzácné zdroje a práci vždy, když výnos z vyšší produktivity převýší náklad na pořízení a provoz stroje. Problém nastává, když je některá z proměnných, vstupujících do této kalkulace, manipulována mocenským zásahem. Relativní efektivita strojní výroby může být například uměle vybuzena složitým pracovním zákoníkem, vysokými zaměstnaneckými odvody, rozdílech ve zdanění práce a firemních zisků nebo výší minimální mzdy. Tyto a jiné zásahy můžou skutečně brát práci lidem, jelikož k přesunu mezi výrobními faktory nedochází z ekonomicky racionální příčiny, nýbrž příčiny politické. Proto je Francie pověstná rekordními hodnotami jak v produktivitě práce, tak i míře nezaměstnanosti. Dalším důsledkem mocenských zásahů je ve spojitosti s politikou řízené měnové inflace bránění poklesu cen a souvisejícímu růstu bohatství.

Garantovaný minimální příjem na účet daňových poplatníků je tudíž jen další blud, který má napravit selhání dosavadních zásahů do řádu, který ke správné funkčnosti nepotřebuje víc, než aby ho ti, kteří mu nedokážou porozumět, nechali na pokoji.

Zdroj: http://finmag.penize.cz/ekonomika/30728 5-roboti-cesta-z-chudoby-aneb-proc-nepot rebujeme-garantovany-statni-prijemAuthor: Josef Tetek # KabaNeva56
Svet2016-01-0411
-
 36% ( 4 people voted )
+
he he he.... Teorie krásná, ale realita je někde úplně jinde... Takže popořádku: Nepodmíněný příjem způsobí, že nebude asi jednoduché obsadit pracovní místa s nepříjemnou, jednotvárnou, špinavou a zdraví škodlivou lidskou činností. Řekl bych, že téhle práce je nejvíc. Například v nemocnici je rozhodně větší potřeba vynašečů mís, než potřeba chirurgů.
Za můj profesní život se mnohé změnilo. Co se dělalo ručně, dělá se mašinami. Ale! Ti, kteří tu práci dělají se nadřou aspoń stejně, jako se nadřeli ti jejich předchůdcové před 40-lety. Akorát jich na stavbách není čtyřicet, ale třeba jenom 6. Ale dělají jak Bulhaři od nevidím do nevidím....No, kde je ten zbytek lidí? Od čeho jsou přece úřady práce a podpory v nezaměstnanosti?
V ulici, kde bydlím, jsme si postavili rodinné domky na konci 70-tých let. Postavili si: elektrikář, šofér, natěrač, rybář, zemědělec... A do 10-ti let byly půjčky uhrazené... Tehdy jsme měli platy okolo 2.500,- Kč, a domky mohly stát okolo 250.000 Kč. Teda za 100 platů. Dnešní střední (ne-průměrné!) platy jsou prý okolo 16.000 Kč. Takže dům by mohl ve stejném poměru stát okolo 1.600.000 Kč... No, nevím, jak by dům za 16 krát 100.000 mohl vypadat... stačilo by to na pozemek a kanalisaci?
Ceny materiálů a výrobků vyrobených moderní technikou jsou mnohonásobně vyšší, než ty, které byly kdysi vyrobeny rukama. Ano, asi jsou NĚKDY lepší, než ty staré. Ale nejsou TOLIKRÁT lepší, kolikrát jsou dražší.
Takže mi uniká výhoda té robotisace: zdražuje výrobky a vytváří nezaměstnané.

Vlastimil Cech # TebiTede75
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-01-04 18:20:07 5db90515
Dum postaveny 3D tiskarnou bude stat par kacek, tak jsi na omylu.:-) :-)
kofola # NagaJuda43
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-04 19:51:31 2e879506
Aj tej tlačiarni bude musieť niekto pripraviť priestor - projekt, pozemok, doviesť materiál, kontrolovať ju. Ľudská práca bude ešte veľmi dlho potrebná.
Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-04 20:33:34 c35b11e1
Aha, a ešte som zabudol na soft., čiže program pre tú 3D tlačiareň !
Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-04 20:52:35 c35b11e1
3D tlač upadla, možno tak o 20 rokov.
VypIta placacka # CevePyli42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-04 22:58:51 59ad2957
blazon kofola, a co mislis kolko bude stat napln do tej tlaciarne, ale snivaj dalej


kvak # BumyFasa93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-05 08:45:48 2582e385
loading...
Žabiačik, určite menej než by stál akýkoľvek pokus naučiť ťa vybrané slová s nulovým výsledkom...
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-05 10:24:31 d425402d
Dyk přece nejde o vyrábění, ale o podíly. To zná každej šmejd. Gdyž nemáš podíl, vyrábíš hovadiny. Jen zdebilizovaní otroci se hádají o práci, která spadla do kanálu. Jestli stroj bere nebo přidává prácu. Dyk už toho nechte. Žijete v čase, gdy je potřeba rozkopat lidem bábovičky, páč jinak by se osamostatnili. A to je to podstatné. Hloupí lidé se tváří jakoby celá civilizáca nebyl výsledek snažení celé plejády jejich předků, kteří smyslem a rozumem uhýbali dřině a doufali, že se jednou té zasrané práce zbaví. Jenže mezi tím se jejich potomci rodí do věčného provizória a kazatelé jim říkají, že mají makat stále víc. A gdyž už je to uděláno a gdyž je to skoro hotovo, udělají šmejdi bordel, válku, měnu nebo vyvlastnění a jede se nanovó, nanovó. Jak je možné že uhlobaron vlastní doly a Babiš pola a továrny. Dyk je to hamba.

Sasin # KixiXoke65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-01-05 14:26:44 b248e52a
Citace: Technofobie je stará jako tkalcovský stav. Moderní -fobové z ní vyvozují údajnou nutnost zavést vysoký nepodmíněný minimální příjem. Opomíjejí přitom hlavní důsledky vyšší produktivity pokles cen a tvorbu pracovních míst, která byla dříve nemyslitelná.

Tak toto mohol napísať len blb, ktorý nevidí ďalej a ko na koniec svojho nosa a pletie si filagóriu s alegóriou.


Jar Jar Binks # QyhaTisi68
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-05 16:29:24 55edeaec
Článek je super, ale přehlíží několik bodů: 1. Stroje jsou super, a opravdu zvyšují produktivitu práce atd., ale práci lidem opravdu dosud obecně brali! Naštěstí lidé se však dosud přesunovali ze sekundárního sektoru ekonomiky do terciálního, a tedy i do státního... a navíc lidé dosud dokázali vymýšlet a vyvíjet mnoho nových výrobních programů atd. - jak článek naznačuje (ale vše má své limity!), rostla ale i nezaměstnanost (i ta skrytá!), rostlo i zdanění, a rostly státní + podnikové i soukromé dluhy. Vlastníci výrobních prostředků, často sedící v zahraničí, byli dosud nuceni "sociálními" státy a odbory svým zaměstnancům platit slušné mzdy, a ti si za ně mohli kupovat různé produkty. Dobře placení zaměstnanci však cítili určité nejistoty, a tak se vrhli na bezhlavý konzum, aby na tyto nejistoty zapomněli, a omezili raději počet svých dětí... Tyto faktory, pokud lidé nebudou spoluvlastnit výrobní prostředky, se budou nadále jen vyhrocovat! Jediné, co na vlastníky v.p. fungovalo přirozeně a nenásilně, byla vysoká vzdělanost zaměstnanců a jejich určitá vzácnost - tyto zaměstnance vlastníci výrobních prostředků v hospodářské soutěži dnešní doby, náročné na technologie i vědomosti atd., velice potřebovali = jejich přechod ke konkurenci s mnohými know-how, byl dosud velký průšvih.... Tito předobře placení zaměstnanci fixovaní svým životem na určitou zemi, dosud byli zdrojem příjmů států (a nedovolovali, aby na nich závislý výrobní prostředek odešel jinam...) a rovněž hodně utráceli za konzum a služby, a tak živili hodně lidí v terciální sféře ekonomiky. Nicméně tento faktor má své limity, a i konzum má své limity! Zkuste si každý měsíc kupovat třeba nový televizor, jen abyste konzumovali - prostě Vás to utahá! Domnívám se tedy, že nyní se lidské společnosti dostávají v této oblasti na hranice svých limitů...! 2. Komunismus opravdu není řešení - mizí faktor hospodářské soutěže a tudíž zaostávání..., a nepodmíněný základní příjem taky není řešení - problém je, kde na to vzít, když ti, co vlastní výrobní prostředky, sedí v zahraničí a ze svých astronomických zisků nebudou chtít nic platit... = z toho důvodu NZP nemůže fungovat, pokud by se celý svět nesjednotil v jeden stát a tento by nedonutil vlastníky v.p. platit patřičné daně..., což je pro mě ale hrůzná představa... Navíc vysoká produktivita práce, kdy třeba na Zápaďáckých farmách obdělávají a sklízí pole již pomalu roboti... válcuje země třetího světa díky globalizaci - třeba dotovaný francouzský producent mléka se najednou vrhne s mlékem na trh třeba v Senegalu a způsobí vlnu bankrotů tamních producentů! Takže průmyslové revoluce opravdu pro svět, tak jak je nyní organizován, nejsou požehnáním. Nakonec p.r. můžou být faktorem, který nažene svět pod celosvětovou diktaturu... 3. Adam Bartoš z Pirátů tedy skutečnost popsal celkem dobře, ale neúplně. Nicméně ani A.B. a ani autor článku nepřichází s návrhem lidského a pro všechny přijatelného nového ekonomického modelu i modelu uspořádání států, zohledňujícího potřeby všech a potřebu stimulující hospodářské soutěže, které by všechno bylo však nastaveno tak, aby to eliminovalo nebezpečí válek a nebezpečí příchodu totalitních diktatur... Článek je celkem svým popisem ekonomických skutečností zaostávající o cca 20 let za potřebami dnešní doby, a AB je tedy v tomto ohledu více v současnosti a hledá řešení, i když se se svým řešením mýlí, neb nebude patrně v praxi díky přirozené lidské chamtivosti vlastníků v.p. nerealizovatelný... Řešení snad je, ale nebude snadné jej nalézt a realizovat...
to je jedno # WafyKace32
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-05 19:06:05 4e50dec2
To není jedno. "problém je, kde na to vzít, když ti, co vlastní výrobní prostředky, sedí v zahraničí a ze svých astronomických zisků nebudou chtít nic platit..."

A gde berou harpagondechajci? Žádný ecconom nemůže nigdy pochopilt, že průmyslové vyrábění není pro člověka základní potřebou. Kalkulovat se zahraničními vlastníky ? To znamená co jako?
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-05 22:03:37 b248e52a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
p   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0347 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles