Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Proč nepotřebujeme stát (1/2)


Proč nepotřebujeme stát (1/2)

V nejzuřivějším období demonstrací Gorila měli lidé politiky plné zuby [Slovensko 2012]. Někteří chtěli přebrat švýcarský volební systém kantonů. Jiní změnit systém referenda, nebo organizaci vlády, nebo zavést přímou demokracii. Nikdo však nevolal po úplném zrušení státu. Přitom by to bylo možná nejelegantnější a nejjednodušší řešení. A nemuselo by zdaleka znamenat konec světa.

Pokud jste se někdy ptali, jaké by to bylo bez státu

Idea bezvládí a maximální osobní svobody není nic nového. Byla zde od počátku a během historie se k ní ve více nebo méně intenzivní formě vraceli Adam Smith, Friedrich Hayek, Milton Friedman a další liberální myslitelé či ekonomové.

Lidí, kteří si myslí, že společnost by se nezhroutila, kdyby zde nebyl stát, najdeme i na Slovensku. Slovníky je nazývají anarchokapitalisté — anarchisté soukromého vlastnictví. Oni sami však většinou upřednostňují jemnější označení — voluntaristé či libertariáni — aby si o nich lidé hned nemysleli, že pobíhají po ulici v otrhaném tričku a Molotovovým koktejlem v ruce.

To by byla velmi nesprávná představa. Jsou to hloubaví a opatrní pacifisté, kterým záleží na druhých lidech. Vadí jim pouze to, kdy druhý dělá rozhodnutí za ně a nutí je do věcí, které si sami nevybrali. Například daně. Proto si myslí, že stát by měl být omezen a lidé by se měli rozhodovat svobodně a volně a nést za to i následky.

"Vzpomínám si na časy, když jsme na Slovensku počítali libertariány a lidi, kterým byly blízké myšlenky svobodného trhu, na prstech dvou rukou," říká Matouš Pošvanc, ředitel Nadace F. A. Hayeka, liberální nevládní organizace. Dnes je jich mnohem víc a nemluví o tématech jen po hospodách. Píší blogy, setkávají se a přednášejí.

Etický argument

Svou kritiku státu voluntaristé rozdělují do dvou kategorií. "Pokud se na to podíváme z pohledu etiky — stát je nemorální. Nebo z pohledu ekonomiky — stát není efektivní a bez něho bychom byli všichni bohatší," říká bloger Róbert Chovanculiak, který stál u zrodu stránky Menejštátu.sk. Bloguje kromě toho i na portálech SME, eTrend, Blogovisko a webu Institutu Ludwiga von Misese.

matous-posvanc.jpg (22,482 kiB)Princip, když někdo lidem bere
a pak přerozděluje, je zbytečný.
Stačí lidem nebrat.
Matouš Pošvanc

Proč je stát podle liberálů neetický? Člověk vlast­ní své tělo a může se o něm proto roz­ho­do­vat, jak chce. Když se s někým dohodne o výkonu nějaké práce, měla by mu být vyplacena plná výše odměny. Žádná třetí strana nemá právo vstupovat do kon­trak­tu a nárokovat si odměnu. V tomto případě je to podle nich stát, který si nárokuje daň z příjmu či daň z přidané hodnoty.

Stejně, jako si člověk vybírá, jaké noviny si přečte, co bude mít k obědu, nebo jakého chce mít partnera, měl by si podle voluntaristů vybrat dobrovolně a sám.

Libertariánský podnikatel, který se nakonec roz­ho­dl pro pseudonym Peter Novák, označuje daň za krádež: "Řekněme, že dítě našeho kamaráda má rakovinu. Půjdu nejprve za jedním kamarádem a řeknu mu, aby mi dal peníze na jeho léčbu. Přispěje. Pak přijdu za tebou. Ty mi řekneš, že přispět nechceš. Tak zavolám kamaráda, který mi přispěl, a použijeme násilí," popisuje přirovnání k státnímu vybírání daní. "Placení daní je nemorální, neboť jde o jednostranně vynucený vztah na základě násilí. Takto funguje stát," tvrdí P. Novák.

"Lidé si často představují, že svět v a­nar­cho­ka­pi­ta&s hy;lis­mu by byl rozdělen na metrové parcely a každou by vlastnil nějaký soukromník, který by ji oplotil a hlídal se samopalem," říká R. Chovanculiak. Systém však nevylučuje společné vlastnictví.

Ekonomický argument

Druhý důvod, proč se liberálové snaží centrální řízení potlačit, je ekonomický. Stát se podle nich může snažit o ekonomicky prospěšné regulace, ale výsledek bude často opačný. To proto, že všechny konsekvence zásahu se nedají předvídat.

"Momentálně aplikujeme shora jedno řešení, které může, ale i nemusí být dobré. Nenecháváme zpětnou vazbu a likvidaci na trhu," vysvětluje Juraj Karpiš, analytik Institutu ekonomických a společenských analýz INESS. Když o penězích rozhoduje vlastník, racionálním řešením je koupit co nejkvalitnější věc a v co největším množství za co nejméně peněz. Jinými slovy, hospodaří efektivně. Pokud však za vlastníka rozhoduje někdo jiný, nastává konflikt zájmů. Proto neslyšíme o úplatcích v malých firmách, ale korupce ve státní správě je běžná.

"Když dáte sto eur vaší přítelkyni, aby vám něco koupila v Aukru, tak možná budete s jejím výběrem spokojen. Ale určitě nebudete tak spokojený, jako když si něco koupíte sám. A stát ani náhodou neví, co vy přesně chcete," míní P. Novák.

"Lidé jsou egoističtí a chtějí prachy. V každé společnosti, bez ohledu na systém," pokračuje podnikatel. Ve státním systému je egoismus zneužíván. "Když je na volném trhu hodně egoistů, každý si založí firmu a každý chce nabídnout levné a kvalitní služby. Díky soutěživosti firmy z egoismu benefituje celá společnost," říká.

Samozřejmě, ne každému by bylo lépe. Existují lidé, kteří ze současného nastavení systému profitují více a ve svobodné společnosti by měli život těžší. "Ve společnosti existuje velké množství zájmových skupin — lidé, kteří profitují ze statu quo, nebo takoví, kteří přes proces privilegií získávají příjem bez vytváření hodnot," tvrdí J. Karpiš.

Příliš mnoho možností?

Ve státním systému jsou mnohé věci nadiktované, což ho činí zdánlivě jednodušším. Dalo by se v docela svobodném systému vůbec zorientovat? "Tak, jak se neobáváme, že si vybereme v supermarketu nesprávný jogurt, neměli bychom se obávat, že si vybereme nesprávnou směnu,"míní J. Karpiš. Výběr jednoduše otevírá možnost najít nejlepší řešení, nebo odstranit již nevyhovující.

Souhlasí s ním i R. Chovanculiak. V anarchokapitalismu podle něj potřebujete vědět pouze to, že když něco vyměňujete, musíte dostat víc. "Anarchie je všude kolem nás, ani si to neuvědomujeme. To, že člověk v kavárně před odchodem zaplatí, je anarchistický akt. Nikdo nás nepřinutí, ale uděláme to," argumentuje blogger za libertariány.

Školství

Osloveni téměř jednohlasně říkají, že absence státu by nejvýrazněji změnila školství. To je v současnosti zaostalé a chybí mu nezávislost. Kdyby neexistoval stát a ministerstvo školství, nebyla by škola povinná a neexistovaly by ani žádné regulace obsahu, formy ani rozsahu studia. Nikdo by nediktoval osnovy a školy samy by se rozhodly, co chtějí učit a co ne. "Pokud by škola neučila kanibalismus nebo fašismus, nebo podobné extrémní věci, nevidím důvod, proč by nemohla existovat. Ať je konkurence a nechť ovlivňují lidi různé myšlenky," říká M. Pošvanc.

"Když se podíváte, jak vypadalo školství před 150 lety, lidé se učili z černé tabule, na kterou psali bílou křídou. Dnes je to bílá tabule a černý fix. To je jediná změna, kterou stát za 150 let přinesl,"tvrdí R. Chovanculiak.

Když by do školství přišly nové myšlenky, mohlo by se pohnout. J. Karpiš uvádí, že největší inovace je na amerických soukromých školách. "V současnosti můžete studovat na nejlepších amerických školách, aniž byste tam chodili — online," říká.

Samozřejmě, čistě soukromé školství by znamenalo, že pokud tam chcete poslat své dítě, musíte zaplatit. Nebylo by to pro některé příliš drahé? Nemuselo by. Člověk by nepřispíval prostřednictvím daní, a tudíž by mu zůstalo více peněz, aby ho mohl zaplatit přímo. "Princip, když někdo lidem bere a pak přerozděluje, je zbytečný. Stačí lidem nebrat," míní M. Pošvanc.

Je pravděpodobné, že pro sociálně slabší by vznikly levnější školy. "Můžeme se podívat, jak to vypadá v Indii nebo Africe. Nízkonákladové školy pro lidi, kteří nemají co jíst, ale našetří si jeden dolar za měsíc a přihlásí tam své děti," říká R. Chovanculiak.

S nárůstem online vzdělání se však lze úloha klasického vzdělání oslabí. Už dnes je na Wikipedii nebo Khan Academy velké množství poznatků lidstva.

Zdravotnictví

Bez ministerstva zdravotnictví by nebyly ani státní nemocnice, ani povinné zdravotní pojištění. Pokud by člověk potřeboval ošetření a nebyl by pojištěn v soukromé pojišťovně, musel by si hospitalizaci zaplatit.

juraj-karpis.jpg (13,681 kiB)Tak, jako se neobáváme, že si vybereme
v supermarketu nesprávný jogurt,
neměli bychom se obávat,
že si vybereme nesprávnou směnu.
Juraj Karpiš

"Asi nikoho nepřekvapí, když řeknu, že současné zdravotnictví nefunguje," říká R. Chovanculiak. Ve zdravotnictví na volném trhu by fungovala stejná konkurence jako mezi firmami, což by ho podle liberálů ozdravilo. Důsledky není těžké si představit. Hezčí nemocnice, lepší vybavení, spokojenější lékaři, kratší čekání.

Soukromé pojištění by však mělo být levnější než dnes. I kvůli volné a ne­kon­tro­lo­va­né konkurenci. "V současnosti jsou pojistky drahé ne proto, že zdravotnictví samo o sobě je drahé, ale proto, že je tam zahrnuto hrozně mnoho úkonů, které nelze z principu pojistit,"míní M. Pošvanc. Na mysli má na­pří­klad chřip­ku, která se přihodí každému.

Ta nejdůležitější věc, kterou by podle M. Pošvance zrušení státního zdravotnictví přineslo, je, že lidé by si začali více vážit své zdraví. "Za největší problém veřejného zdravotnictví považuji to, že lidé nevidí zdravotní rizika. Politik vám řekne, že když budete platit 14procentní odvody, tak vás stát zachrání, ať se stane cokoli," říká.

V každé oblasti jsou však reálná rizika a je lepší, když si je člověk uvědomí. "Právě zdravotnictví je oblast, kde čelíte velkému množství rizik. Když se špatně stravujete, nemáte dost pohybu, nestaráte se o sebe, tak riziko, že zemřete nebo onemocníte, se výrazně zvyšuje. Pokud by stát neexistoval, byl by každý postaven přímo před otázku: Zaplatím si operaci za 10 tisíc eur nebo si nyní odepřít tohle nezdravé jídlo?" zjednodušuje M. Pošvanc.

A co s těmi, co by byli nezodpovědní, neplatili pojištění, a kdyby potřebovali operaci, neměli by na ni peníze? Zemřeli by? Je to možné. Voluntaristé však předpokládají spíše to, že by jim ostatní pomohli. Komunity, kterým by překážela zbytečná úmrtí, by se na pomoc složili, případně by mohlo jít o doplňkovou službu pojišťovny.

M. Pošvanc přiznává, že soukromé zdravotnictví je koncept, který je velmi obtížné veřejnosti vysvětlit. "Myslím si, že je to jedna z oblastí, které jsou nejtěžší na pochopení, protože se tam člověk setkává se smrtí," říká. "Lidé nechtějí zemřít a poslední naději jim dává vždy politik."Author: svobodny-svetcz # ModoNove80
Slovensko2015-07-023
-
 57%  ( 4 people voted )
+
ani neviem, ci za taketo clanky by autor nemal sediet, ved to zavana vzburou.
lenze zidakom co sa nehanbia volat svetcz v dnesnej dobe ruze kvitnu...zapredani politici nie su stat, tak ako rodicia narkomani nie su rodicia...modre hovno svetom vladne.

kucma # FyvaFixa25
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-07-04 21:49:16 b2fd9da5
kučma,
moc preceňuješ toho drístala aj celý anarchizmus.


Sú dve možné cesty, ako ich vyliečiť. Prvá cesta je aktívne liečenie, že mu drbneš lopatou po tej jebnutej hlave. Lebo sa s tebou nedohodol, lebo ty lopatu máš a on nemá. Jeho smola, drbneš ho.


Druhá cesta je ešte aktívnejšie liečenie, že ho drbneš do americkej basy, a nech sa tam dohodne o pravidlách spolužitia s vymletou vzorkou typickej americkej anarchistickej populácie, ktorá tiež neuznáva americké zákony, a preto v tej base sedia.
Že keď sa s ľuďmi dá dohodnúť, tak tam bude mať čistý list, nech sa dohodne. A súčasťou liečenia bude, že mu nedáš do tej basy mydlo so sebou, že si ho tam anarchistickým spôsobom musí sám zarobiť.


Potom počkáš čo povie keď ho z basy pustia von :-)) Bude z neho všelijaký "-ista": fašista, homosexualista, sadista, ale určite z neho nebude anarchista

pn # KimaHowo87
-
 57%  ( 4 people voted )
+
2015-07-04 22:59:59 2e1ea742
Slovensko je stat zlodejov a podvodnikov nepotrebne spolocenstvo pre slusnich ludi.Take to spolocenstvo je dobre len pre zlodejov, prasata, a bezcharakternych politikov.Nepotrebujeme zastupcov my platime svoje zavesky a vieme sa postarat o nasu buducnost bez statu.Ziadam podliakov aby nenapadali moj nazor ja si ich pometene rad precitam.
rebel # HafaNucu19
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-07-07 16:00:01 b2124446

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0251 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne