Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Převraty podporované USA


Převraty podporované USA

 

Po druhé světové válce neobyčejně vzrostlo socialistické hnutí na celém světě, zvláště v koloniích a zemích pod nadvládou kolonizátorů, jako byly Velká Británie, Francie a do toho se zapojily hlavně Spojené státy. Ve více než sto zemích proběhly rebelie socialistů. Kolonizátoři  tvrdě zasahovali proti lidem, kteří chtěli žít podle svého, bez biče koloniálních pánů. Někdy to šlo i demokratickou cestou. Například v Iránu nebo v Chile. Všude tam zasáhly americké dolary, aby odstranily demokraticky zvolené představitele státu. V Iránu během "britsko-americké revoluce" popravili svobodně a demokraticky zvoleného předsedu vlády Mosadeka  a na jeho místo dosadili tyrana Rézu Páhlavího, který pomocí své tajné policie Sevak mučil a vraždil své politické odpůrce. V Chile zavraždili prezidenta, který se snažil zlepšit situaci dělníků a peonů. Moci se zmocnil generál Pinochet, který měl na svědomí desítky tisíc odpůrců jeho diktatury. A tak to šlo v desítkách zemí, které odmítly se podřídit americké nadvládě.

Takto vypadaly převraty, které podporovaly USA kdysi v době, kdy politické a ekonomické zájmy USA zajišťovala CIA stojící za státními převraty, které odstavily demokraticky zvolené lídry. Na jejich místo byly dosazeny brutální diktatury, které se dopustily odporných zločinů proti vlastním lidem.

V 80tých letech min. stol. rozpoutali přisluhovači Washingtonu v Latinské Americe teror, který už většina lidí nestrávila. Bylo třeba nahradit otevřenou podporu diktatur něčím, co zní a vypadá mnohem lépe. A tak vznikla tzv. podpora demokracie.

K pochopení americké zahraniční politiky musíme nejdříve pochopit velice jednoduchou skutečnost. Vláda USA chce dominovat světu. Koncepce tzv. podpory demokracie je jednoduchá. Spočívá v celosvětovém financování, školení a politické podpoře lokálních opozičních skupin podporujících US zájmy. O této nové koncepci tzv. "podpory demokracie" napsal Dr. William Robinson, přední expert na změny režimů, knihu ´Promoting Polyarchy. A podle této knihy probíhaly "demokratické revoluce" v  Latinské Americe, ve Východní Evropě (s jejich sametovými revolucemi), v Africe, nebo na Středním Východě.

Po celém světě vytvořily USA různé mechanismy k proniknutí do občanských společností a do politických systémů zemí, kde chystaly svou intervenci. Cílem bylo zajistit, aby výsledky vyhovovaly americké zahraniční politice. USA to dělaly prostřednictvím svých zástupců v nevládních organizacích prostřednictvím lidí, kteří už neměli podezření, že spolupracují na něčem špatném tak, jak tomu mohlo být dříve. Takže - zatímco cíle zůstávají stejné, už to není CIA, ale US Agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) a její partneři, kdo je v čele tohoto úsilí.

V r. 1991 to vysvětlil v deníku Washington Post jeden ze zakladatelů Národní nadace pro demokracii (NED), Allen Weinstein : "Vzali jsme si v tomto ohledu ponaučení? To si pište!  Děláme to lépe? To si pište! Je to pořád tak odporné jako dříve? To si pište! Mnohé z toho, co děláme dnes my, dělala před 25 lety CIA". Museli si pořídit tuhle novou organizaci, která má ve svém libozvučném jménu slovo demokracie. Hezký název, který by nebyl potřísněn špatnou reputací CIA – a to byl důvod, proč byla založena nadace NED.

A stejně jako CIA – dnes USAID, NED a mnoho dalších podobných organizací je financováno Kongresem. Desítky milionů dolarů jdou každoročně na financováni politických organizací a jejich kampaní po celém světě s cílem podporovat US zájmy. Tyto peníze jsou použity na vměšování do záležitostí cizích národů a jejich ovlivňování.

Vláda používá peníze daňových poplatníků, aby vysílala armádu, CIA a pomocí těchto programů, aby ovlivňovali lidi po celém světě a říkali jim, co mají dělat. Někdy to nefunguje a učí to mnoho lidí Američany nesnášet.

Rafinovaný scénář pro narušení vnitrostátní politiky cílové země ve prospěch zájmů USA se celosvětově uvádí pod svým PR názvem – Podpora demokracie. Podle http://www.usaid.gov/ když utratíte v cílové zemi 10 milionů dolarů, zvýšíte tím touhu jejich obyvatel po demokratické změně pětkrát.

Vedoucí úlohu při rozvíjení tohoto scénáře nenásilných změn režimů mají US Agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) a Národní nadace pro demokracii (NED). Nejprve se rozliší všechny sektory občanské společnosti a ty, které jsou v souladu s US projekty nebo se do nich mohou zapojit, tyto pak získají finanční podporu a vedení. Není to složité, zato ale velice účinné.

Existuje celá síť organizací, které podnikají v oboru šíření demokracie. Mnozí z lidí, kteří si prostudovali činnost těchto agentur, věří , že vládní dotace a granty, které pak pomáhají tahat za nitky pocházejí od CIA. Je to už 30 let, co USA přináší do celého světa světlo demokracie a svobody lidem, kteří už ztratili naději. Třeba v Hondurasu. Tam USAID požaduje 800 000 dolarů na posílení vlády a demokracie. Té americké demokracie, ve které tamní novináři a aktivisté jsou vystavení násilí a vražděni vládou podporovanou USA. Toto přinesla tzv. podpora demokracie lidem v Hondurasu.

V Egyptě zmobilizovaly tyto agentury revoltu proti politice režimu Hosního Mubaraka. USAID se za posledních 25 let podílela na propagaci "demokratických iniciativ" ve více než 100 zemích. Rozpočet USAID na tento rok – miliarda dolarů.

V Latinské Americe, v zemích, kde kapitalismus už není na pořadu dne, se USA snaží zničit status quo. Chávez je nepřítelem č.1. Venezuela je země, kam posílají nejvíce peněz. Tam je produktem amerického intervencionalismu Corrina Machado. Prostřednictvím "neziskové" organizace dostala statisíce dolarů od USAID a NED. Vedly ty nejostřejší kampaně proti Chávezovi, který byl přesto během tzv. Bolívarské revoluce znovu demokraticky zvolen. Stejně jako Šakašvilimu v Gruzii, i Machadové zahraniční finanční podpora umožnila vylepšit svůj image a prosadit se doma i ve světě. V jejím případě jde o podporu jednotlivce který má v podstatě schopnost dostat se k moci a pak sdílí a podporuje americké zájmy. Od roku 2000 má USAID ve Venezuele aktivních 620 programů, které stály asi 20 milionů dolarů. Všem jde o to, orientovat se na "volný trh". To věděl i náš předseda vlády Klaus, když u nás za americké peníze budoval kapitalismus. Prezident nadace NED, Carl Gershman, si je vědom toho, že podpora demokracie ještě neznamená změnu režimu. Proto dává  rovnítko mezi demokracii a kapitalizmus, a tak když pracuje proti socialistickému hnutí nebo vládě, žije v domnění, že šíří demokracii.

Máme tu nový model ovlivňování domácí politiky cílové země ve prospěch zájmů USA. Jde o financování, školení a vedení proamerických sil ve světě. Americké daňové poplatníky to stálo       &nbs p;    9 miliard dolarů, které utratila USAID za propagaci demokratických iniciativ Washingtonu. Další šiřitel demokracie – nadace NED získala v r. 2009 132 milionů dolarů. 

 

Jedním z mnoha příkladů jsou barevné revoluce ve východní Evropě. Tam se nevěnovali jen propagandě nebo verbální výpomoci opozici Tam ve skutečnosti dělali věci, které dávaly opozici více moci a použité postupy opakují. Po roce 1989 jedna země za druhou začaly zavádět kapitalismus, režim, který nikdo nechtěl. Jak přiznal jeden z protagonistů Václav Klaus, jen 3%  z protestujících si přálo návrat kapitalismu. Ostatní chtěli jen reformu socialismu. Bylo jim to málo platné. Scénář napsaný už dávno před tím, se musel dodržet.

Naposledy to mělo úspěch během války v Jugoslávii. Vypůjčili si z této revoluce nejrůznější věci včetně jistých sloganů a barev a symbolů. Analytici zjistili jak nažhavené skupiny mládeže, rocková hudba, laser shows apod. posloužily k propagaci těchto hnutí jako něčeho ´cool´. Cílem bylo z nich učinit něco vlasteneckého, něco, na co by lidé byli hrdí. Studentští lídři oddílů srbské mládeže, které hrály klíčovou roli ve svržení Slobodana Miloševiče v r. 2000 byli masivně podporováni lidmi z USAID, tvrdí deník New York Times.

V současnosti se USAID a NED angažují na Ukrajině. Tam proběhla Oranžová revoluce už dříve, ale mnoho úspěchů nepřinesla. USA a EU připravovaly euromajdan v ukrajinské metropoli po několik let, přímé státní výdaje USA na protestní akce v Kyjevě přesáhly 5 miliard USD. Západ se snažil zatáhnout Ukrajinu stejně jako jiné bývalé sovětské republiky do NATO.

Ukrajina se dnes svobodně a demokraticky zmítá v bídě a chudobě, jejíž konce nevidět a která postihuje nejširší vrstvy obyvatelstva. Země je zoufale zadlužená a nemá peníze na nic. Lidé mají žebrácké mzdy a mnoho Ukrajinců hledá práci v Evropě. Na Ukrajině je čtvrtinová životní úroveň než v Putinově Ruské Federaci. Ukrajinci naději hledali v připojení k Evropské unii. Jenže když si prezident země přečetl podmínky připojení, odmítl dohodu podepsat. To neměl dělat. Lidé se probudili a začala druhá revoluce.  Ale to už bylo něco jiného. Tady nastoupila jiná síla. Pokojné demonstranty zastoupily ozbrojené bandy neonacistů, připravené a vyzbrojené ze západu. Nastalo vraždění neozbrojených policistů. Prezident utekl ze země a vlády se chopily síly vyloženě fašistické a nacistické orientace. Vytáhly na světlo svého guru, Stepana Banderu, válečného zločince, který má na svědomí více než 350 tisíc Poláků, židů a  dalších neukrajinských obyvatel včetně Čechů, okradených a povražděných během druhé světové války. Takto Bandera bojoval proti bolševikům po boku Wehrmachtu.  Po válce tento "hrdina" získal asyl u svých přátel z USA v Německu. Nakonec byl Stepan Bandera v říjnu 1959 zavražděn v Mnichově agentem KGB.

Dnes jeho pohrobci vládnou na Ukrajině. Tak končí převraty podporované Spojenými státy. Je to vzkříšení fašismu a nacismu 68 let po válce.

 

 Author: Josef Vit # FomuMyxe34
Svet2014-04-0318
-
 71% ( 24 people voted )
+
Američania majú zmätok v anglickej američtine. Anglická angličtina vznikla ako zmes rôznych jazykov, americká angličtina je totálna zmes z celého sveta. Jedno anglické slovo má aj desiatky významov. Asi preto majú Obama a Kerry zmätok v hlave a inštrukcie od AIPAC, CFR... si vysvetľujú naopak. Myslia svetový USA terorizmus v mene vyvolených štátov USA a Izraela, povinne a bez diskusie a nazývajú to demokracia pre celý svet. Vy čo ovládate angličtinu, vysvetlite ľuďom rozdiel medzi USA terorizmom a demokraciou, z ktorej sa stala ideológia na presadenie záujmov súkromných korporácií v neprospech občanov celého sveta tzv. demokratickými voľbami, keď si občan môže vybrať politika z politickej kandidátky, alebo politika z politickej kandidátky. "Skutočná" možnosť voľby, o takej sme za socializmu len snívali..

Občania na celom svete žijú vo finančnom otroctve, banky množia peniaze podľa dopytu po pôžičkách. Každá pôžička od banky znamená zvýšenie bohatstva banky o pôžičku plus úrok, lebo banky si peniaze vymýšľajú. Banky odčerpávajú od občanov vytvorenú nadhodnotu, udržiavajú občanov v chudobe.

Štáty nesmú vydávať vlastné peniaze, musia si ich požičať od banky aj s úrokom. Štáty sú tak zadĺžené, že nemôžu splácať ani úrok, vtedy príde MMF a ECB s vymyslenými peniazmi vyrobenými na počítači podľa dopytu, s novou pôžičkou, tzv. pomocou, ktorá je podmienená úspornými opatreniami, t.j. narastú ceny a kráti sa sociálny program. Toto je finančné otroctvo, z ktorého sa dá dostať zákonnou cestou iba tak, že odmietnete peniaze z bánk, odmietnete pôžičky aj vklady do bánk, štát si začne tlačiť vlastné peniaze. Akonáhle sa zastavia finančné toky, tak bankový systém sa zrúti, ale výroba a obchod, bežný život, budú fungovať ďalej, len bez bánk, bez celosvetového bankového systému podľa klanu Rothschild.

Všetci politici slúžia súkromným korporáciám, štáty fungujú v prospech súkromných korporácií, tie diktujú štátom politiku, to sa volá korporátny fašizmus. Politici slúžia izraelsko americkému sionizmu, penia na Rusko a denne šíria nenávisť voči Rusku. Začalo sa posledné ťaženie USA proti Rusku. USA denne hovorí o porušení zákonov na Kryme, ale ani raz nekonkretizovalo toto porušenie. Putin vysvetlil po lopate, že Rusko dodržalo a dodržiava všetky medzinárodné zákony. Naši politici jednohlasne, včítane nového prezidenta, hovoria to, čo im nariadia USA.

Opäť existuje legitímny spôsob, ako sa zbaviť zapredancov politikov.
Prestaňte voliť politikov z politickej kandidátky, na ktorú sa sami napísali.
Zaveďte priame voľby z okresov do parlamentu, zaveďte občiansku spoločnosť, zrušte politické strany, ktoré slúžia súkromnému kapitálu.
Zaveďte referendum na všetky rozhodnutia parlamentu.
Vráťte suverenitu SR z Bruselu do Bratislavy.
Zrušte súkromné banky, alebo ich len ignorujte, zriaďte štátnu banku pod kontrolou parlamentu.
Žiadajte úradnícku vládu odborníkov, trestnoprávnu zodpovednosť vlády aj poslancov. Zhoršovanie života občanov je hrdelný zločin.

Všetky štáty, kde vstúpili MMF a ECB, ľahli "popolom", vid Argentína, Čile, ....Slovanské štáty po 1989... nasleduje Ukrajina. Všetky štáty, ktoré odmietli pomoc MMF sa rýchlo ekonomicky zotavili, až kým ich predajní politici opäť nezadĺžili a nepredali.

Lincoln a Kenedy začali vydávať štátne peniaze, čím narušili súkromný monopol súkromného FEDu. Obaja boli zavraždení. Sú naši politici pripravení zomrieť za lepšie a krajšie Slovensko? Za ZSSR bežal seriál úmrtí v Kremli, dnes beží seriál záhadných úmrtí popredných svetových bankárov.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 77% ( 12 people voted )
+
2014-04-03 20:49:59 5faaebfb

Nezabudnem. Neodpustím tieto humanitárne vraždy realizované NATO.


ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-03 20:56:21 57f4c47a
A trošku podrobnejšie o tom ako zasiahlo v Kosove NATO bez mandátu OSN.ukulele # FogyLoqy46
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-04-03 21:04:37 57f4c47a
Nízko hodnotený príspevok


Lidhja # JojaVime40
-
 31% ( 6 people voted )
+
2014-04-03 21:26:03 5f6750d9
Nízko hodnotený príspevok


Lidhja # JojaVime40
-
 38% ( 6 people voted )
+
2014-04-03 21:36:46 5f6750d9
Ten tvoj etatistický bordel, ktorý tu prezentuješ a máš neustále v hlave ťa často privádza do nezmyselného delíria z ktorého nikdy nie je jasné o čo ti ide. V článku sa neriešia potraty o ktorých splietaš, ale ničenie národov a nevinných životov žijúcich ľudí po celom svete.

Podľa tvojich doterajších vyjadrení je jediným riešením čo? Fanatizmus viery, za ktorý by si sám možno išiel a vraždil, alebo čo? Náboženský fanatik je rovnako nebezpečný ako chladnokrvný psychopat. Každý extrém je nebezpečný a aj ten, ktorý tu občas prezentuješ. Nie je nič na svete, čo by bolo podľa tvojho vnímania a chápania dobré, alebo by mohlo byť riešením.

Si ako križiak na križiackej výprave, vraždiaci odlišných v mene cirkvy. Pľuješ tu samú zlobu a nenávisť a ešte sa považuješ za spravodlivo rozhorčeného nad týmto svetom a ľuďmi. Pričom pľuješ sýru a nenávisť na všetky strany bez rozmyslu a často neopodstatnene na všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom vymykajú z rámca tvojho videnia sveta.

ukulele # FogyLoqy46
-
 67% ( 8 people voted )
+
2014-04-03 23:06:42 57f4c47a
loading...
ukulele
z ramca videnia Lidhjovho sveta sa vynykaju vsetci-teda okrem jeho sameho :D :D :D
ale necakaj od neho odpovede na tvoje otazky.on nema ani nepozna ziadne riesenia.iba mu robi dobre urazat kazdeho a myslim ze dosahuje aj silne sexualne zazitky pri pisani svojho magickeho slovicka ETATISTA :D
polozil som mu tiez par otazok v tomto clanku http://dolezite.sk/Devastacia-Slovenskych-lesov-ta
zbou-dreva-FRs23D.html ale samozrejme na odpoved cakam stale :D

TNT1973 # HamuQeno04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-04 07:24:37 d991c738
pardon vymykaju

TNT1973 # HamuQeno04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-04 07:25:24 d991c738
Najvacsim odbornikom na socializmus bol Karol Marx ktory bol zaroven kritikom tandemu kapitalizmus/imperializmus
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/i
ndia/

Eva # KeciNeca34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-04 07:37:37 6bb22d6b
A tu je nieco o vzniku kapitalizmu
http://greatgameindia.wordpress.com/2013/04/14/the
-rothschild-colonization-of-india/
Eva # KeciNeca34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-04 07:39:45 6bb22d6b
Karol Marx zaviedol pojem fiktivny kapital
http://en.wikipedia.org/wiki/Fictitious_capital
Eva # KeciNeca34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-04 07:42:55 6bb22d6b
TNT 1973

Nechcela som na neho reagovať a ani to zvyčajne nerobím, lebo som si vedomá toho, že to nikam nevedie.

Len neviem, čo by sem napísal, keby som sem dala pôvodne zamýšľané video, na ktoré som natrafila úplnou náhodou včera, kde išlo o Čečensko a čečenskí """povstalci""" pre mňa zver alebo niečo na čo niet ani pomenovanie, nožom podrezávali ruských vojakov a to spôsobom, že im odrezali skoro celú hlavu, tá im zostala len na chrbtici, tým sa neprerušila miecha a kým nezomreli všetko si uvedomovali čo im spravili.

Keď by videl ako vojak s hlavou oddelenou od tela, ešte zatvára a otvára oči a pritom ešte zdvihne pravú ruku, pretože miecha nebola porušená, možno by ho prešla chuť splietať o etatizme a potratoch.

ukulele # FogyLoqy46
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-04-04 08:06:37 57f4c47a
Marx podava vysvetlenie o EU/NATO/ Ukrajine Medzinárodný menový fond (globalizácia kapitalizmu)

Marxove myšlienky o nadprodukcii ho viedli aby predvídal to, čo sa dnes nazýva globalizácie - šírenie kapitalizmu po celej planéte v hľadaní nových trhov. "Potreba neustále sa rozširujúcim trhu pre svoje výrobky naháňa buržoáziu po celom povrchu zemegule," napísal. "Je potrebné Nestlé všade, usadiť sa všade, nadviazať spojenie po celom svete." Aj keď sa to môže zdať ako zrejmý miesto teraz, Marx písal tieto slová v roku 1848, kedy globalizácia bolo viac ako sto rokov preč. A nebol to pravé, čo skončil sa deje v neskorej 20. storočia - mal pravdu o tom, prečo sa to stalo: vytrvalé hľadanie nových trhov a lacnú pracovnú silu, rovnako ako neustály dopyt po prírodných zdrojoch, sú zvieratá, ktoré vyžadujú konštantný kŕmenie. Preklad google

http://rollingstone.com/music/news/marx-was-right-
five-surprising-ways-karl-marx-predicted-2014-2014
0130
Eva # KeciNeca34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-04 08:18:37 6bb22e61
Josef Vít zase tendenčný, ako obyčajne. Pre objektivitu by sa patrilo povedať, že všetky národnooslobodzovacie hnutia vo svete sa automaticky stávali "súkromným" ringom pre ZSSR a USA v rámci súperenia veľmocí, no a súdiac podľa stavu sveta v roku 1989 tento duel stíhali lepšie USA. Toť celé. Zdá sa, že Rusko sa teraz snaží o reštart svojho mocenského postavenia vo svete s trošku zmenenou ideológiou, no momentálny stav je asi taký, že min. mzda v Rusku je cca. 120 E, na Slovensku cca. 350 E, čo je cca. plat jednej ruskej učiteľky, súdiac podľa roztúženého vyjadrenia jednej krymskej učiteľky počas referenda.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-04 08:58:09 b228cc2f
Definitiva vysvetli ako mohol FED zalozeny 50 rokov po Lincolnovej smrti sposobit jeho zavrazdenie...
Rafael # BakiQuno09
-
 63% ( 6 people voted )
+
2014-04-04 09:54:55 59ad5d21
Definitiva - definitíva chcela povedať že tí istý ľudia (myslí sa tým rodiny alebo bloky v zasväteneckých organizáciach) ktorý to spravily.

Duan # SymeVuma90
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-04-04 12:56:59 c1b30379
Duan: no tak to je jasné, svet je stratený: "Lincoln a Kenedy začali vydávať štátne peniaze, čím narušili súkromný monopol súkromného FEDu." síce ten monopol začal až pol storočia po tom ale oni si ho popredu chránili. S takými kapacitami sa nemôžeme merať a svet je odsúdený k NWO :-D

poviem to po slovensky: z hovna bič neupletieš a keď upletieš nezaplieskaš a keď zaplieskaš celý sa zaserieš. Definitíva píše pekne, zrozumiteľne a súvisle, ale aj na tomto vidno, že tá obsahová stránka je - povedzme to diplomaticky - diskutabilná.

Krovak # FugePuty85
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-04-04 13:31:34 c3928a4c
Krovak pre slabo informovane stado to ako vidiet staci....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-05 07:33:02 59ad5d21

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0332 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne