Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Práce versus kapitál 0 : 1


Práce versus kapitál 0 : 1

Práce jako výrobní faktor je dnes na Západě uměle předražená kvůli daním a odvodům. Naopak investice do všemožných i nemožných technických zařízení jsou daňově zvýhodněny. Obojí ve stále vyšší míře. Výsledkem je chronická nezaměstnanost.

Práce versus kapitál 0 : 1

Na jednom z mnoha kreslených vtipů Vladimíra Jiránka se pán s aktovkou vrací domů a nešťastně sděluje manželce, že je bez práce: "Nahradili mě kapesní kalkulačkou." Geniální kreslíř již v osmdesátých letech vystihl trend doby.

Zhruba 30 let po Jiránkovi studie Oxfordské univerzity uvádí, že 47 procent pracovních míst v USA je ohroženo automatizací. Její autoři uvádějí, že slabý růst zaměstnanosti ve vyspělých ekonomikách od roku 2000 lze uvést do souvislosti s rozmachem výpočetní techniky. Zánik hrozí například daňovým poradcům, řadě profesí v pojišťovnictví, úvěrovým manažerům a analytikům či modelkám, jejichž místo prý zaberou počítačově generované krásky. Na to se netěším.

Ztráta romantického prostředí

V uplynulých letech však ubylo kvalifikovaných pracovních míst ve výrobě. Ještě relativně nedávno existovalo mnoho specializovaných a poměrně dobře placených dělnických a řemeslnických profesí, které byly jádrem střední třídy: dejme tomu automechanik, hodinář nebo sazeč. Namísto automechanika máme dnes měniče automatizovaných modulů. Ještě hůře dopadl hodinář, ze kterého se stal měnič baterií v digitálkách, přičemž v době mobilních telefonů upadá i tato profese.

Zcela paradoxně, hodináři, kteří ovládají řemeslo opravy mechanických strojků, jsou dnes nedostatkovými a vyhledávanými odborníky v komunitě nadšenců, kteří jiné hodinky než tradiční mechanické neuznávají. Ale tato odchylka od trendu má zanedbatelný makroekonomický význam, podobně jako vinylové gramodesky, černobílá fotografie s tradičním filmovým procesem či plnicí pera.

Nejreprezentativnější z uvedených je zřejmě již neexistující profese sazeče. Pokud jste v minulých letech navštívili tiskárnu, pravděpodobně jste viděli moderní stroje ovládané počítačovými panely a chrlící neuvěřitelnou rychlostí archy potištěného papíru. Obrovský stroj ovládá jediný tiskař. Je třeba přidat sytost barvy? Jediná operace na řídícím panelu. Žádný zásah do stroje. Produktivita práce je skvělá, ale romantické prostředí, které kouzelně vykreslil Karel Čapek v knize Jak se co dělá, je dávno ztracené.

Moderní technologie

Jméno výrobce uvedené na štítku stroje Heidelberg ilustruje další část příběhu. Ve staré ekonomice hrály roli tři výrobní faktory: práce, kapitál (ve smyslu věcných investic) a půda (ve smyslu jakýchkoli nemovitostí). V novodobé ekonomice tyto faktory zůstávají, ale v případě kapitálu roste význam intelektuálního vlastnictví. Složitost moderních technologií má za následek, že nejvyspělejší strojírenství a elektronika se staly výlučným majetkem několika světových výrobců.

V historii leteckého průmyslu například existovaly stovky výrobců leteckých motorů. Pouze tři jsou však dnes schopní vyrábět konkurenceschopné tryskové motory pro velká dopravní letadla: General Electric, Rolls Royce a Pratt & Whitney. Technologie výroby obnáší nejen miliardové investice, ale především desítky let práce, výzkumu, vývoje a zkušeností, které nejsou přenosné a nejsou snadno replikovatelné. Podle poslední zprávy Čína předstihla USA v hrubém domácím produktu vyjádřeném v paritě kupní síly. Dobrá. Ale General Electric napodobit nedokáže.

Technologický náskok vůdčích světových výrobců stále roste. Týká se elektroniky, strojírenství, chemie, všech technicky vyspělých oborů. Úzká skupina výrobců z nejvyspělejších zemí USA, Velké Británie, Německa, Švýcarska, Japonska, Jižní Koreje, méně z ostatních vyspělých evropských zemí a Kanady vyvíjí a produkuje špičkový výrobní kapitál, například zmíněný tiskařský stroj Heidelberg.

Tento kapitál nachází uplatnění v zemích druhého sledu, kam patří Čína, země východní Evropy a bohužel i Česko. Špičkové technologie prvního světa kombinované s levnou pracovní silou světa druhého poskytují obrovskou produktivitu. Třetí svět jen dodává suroviny. Stále však nejsme u hlavní pointy příběhu.

Z nedávné historie víme, že ekonomika se dokáže překvapivě rychle vypořádat s rychlými změnami, aniž by to muselo mít drtivý vliv na zaměstnanost. Během zhruba 50 let, od roku 1910 do 60. let, vyspělý svět prošel zásadní změnou. Tisíce let platilo, že většina populace pracovala v zemědělství. Během jediné generace přišel Dieselův motor, umělá hnojiva a postřiky proti škůdcům. Zemědělství se náhle stalo velkovýrobním. Většina práceschopné populace se ale uplatnila ve výrobě nebo ve službách. A ještě na konci 60. let nezaměstnanost ve vyspělé Evropě byla dvě až čtyři procenta. Pak se cosi zásadního změnilo v neprospěch práce a zaměstnanosti. Co to bylo?

Exploze sociálního státu

Šlo o dva faktory. Prvním byla exploze sociálního státu v sedmdesátých letech. Levicové revolty v západní Evropě v roce 1968 přesvědčily politiky všech stran, že je třeba se posunout více do "sociálna". Například německý kancléř Willy Brandt zahájil v roce 1969 program rozsáhlých sociálních reforem. Zatímco dnes se tímto termínem označují úsporná opatření, tehdy šlo o rozsáhlý balík celkem 88 velkorysýchvýdajových opatření. Výdaje bylo třeba něčím pokrýt: rostly tedy daně a odvody z mezd.

Podobným směrem se vydal sociální stát na celém Západě. Daňové břemeno sedmi největších ekonomik OECD USA, Japonska, Německa, Velké Británie, Francie, Itálie, Španělska vzrostlo z průměrné hodnoty 25,6 procenta HDP v roce 1965 na dosavadní rekord 35,9 procenta HDP v roce 2007. Poté daňové břemeno pokleslo kvůli krizi asi o procentní bod a hned nastal obrovský křik kvůli údajné likvidaci sociálního státu! Opačnou cestou se vydala daňová zátěž kapitálu. Nejde o sazby daní z příjmů, ale o něco rafinovanějšího zrychlené odpisy. Každý investiční majetek se v účetnictví odepisuje. Čím vyšší odpisy, tím nižší zdanitelný zisk. V roce 1981 americký Kongres přijal Program pro hospodářskou obnovu prezidenta Reagana. Prezident identifikoval vysokou inflaci jako jednu z hlavních překážek pro investice a podnikání. Klíčovou složkou programu bylo zavedení zrychlených odpisů pro věcné investice do výrobního kapitálu. Zákon, který v témže roce vešel v platnost, výrazně snižoval efektivní daňovou zátěž firem investujících do strojů a zařízení. Reaganovo opatření mělo svůj smysl v době vysoké inflace, ale to byl jen začátek. Politici v různých zemích přijali zrychlené odpisy jako báječný prostředek pro podporu investic a hospodářského růstu. Snižování daňových sazeb s sebou nese ideologickou zátěž, která je pro levici často neúnosná. Zrychlení odpisů je ideologicky neutrální, navíc většina voličů vůbec netuší, oč jde.

Hloupé ekonomické nápady

Tak se stalo, že práce jako výrobní faktor je dnes na Západě uměle předražená kvůli daním a odvodům. V některých zemích se míra zdanění práce blíží daňové zátěži cigaret (viz box). Naopak investice do všemožných i nemožných technických zařízení jsou daňově zvýhodněny. Stále více, i když hlavní důvod pro zrychlené odpisy vysoká inflace už pominul.

Zákonodárci ale nepřestávají produkovat hloupé ekonomické nápady. Jedním z nich je trend zvyšování minimálních mezd. Dobrý úmysl dát lidem mzdu, ze které lze slušně žít se střetává s ekonomickými zákony. Když ve městě Seattle zvýšili minimální mzdu na 15 dolarů za hodinu, okamžitě se objevily úvahy o zavedení automatizovaného systému obsluhy v prodejnách rychlého občerstvení, podobně jako fungují pokladní samoobsluhy v řadě supermarketů.

Nikdo nemá rád automatické pokladny a hovořit s lidskou obsluhou v McDonaldu je příjemnější než ťukat objednávku přes obrazovku. Ale budou-li se daně, odpisy a minimální mzdy vyvíjet jako dosud, nebude jiného východiska. Práce je uměle předražená, kapitál je uměle zlevněný. Obojí ve stále vyšší míře. Výsledkem je chronická nezaměstnanost.

Zdroj: http:// finmag.penize.cz/ekonomika/293756-prace- versus-kapital-0-1Author: Pavel Kohout # TypoXani62
Slovensko2014-12-162
-
 55%  ( 1 people voted )
+
daj si tabletku na zníženie IQ a svet bude pre teba krajší :-), budeš veriť týmto zaujímavým informáciam o kapitalizme, prestaneš sa stresovať.
stane sa z teba PhD generál Guderian, budete písať na rovnakej úrovni.

bb # XuryXije82
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-12-16 23:14:08 2e1ea742
Autor je azda synom menovca, známeho stalinistického propagandistu? Vypisuje komunistické učenosti, aj keď sa snaží identifikovať s druhou stranou, ktorá je v kurze, aj keď slovník studenej vojny sa prelínal, ťažko posúdiť, od koho ho prevzal.
Západ veľkými písmenami? Želanie zaraďovať všetkých do jedného celku a k nemu vytvoriť protipól, nezmieriteľného alebo doplnkového súpera, ktorému sa okato nedarí, aby sa aj socky spomedzi „západu“ cítili nadnesenými nad iný tábor. Davovosť a teda komunizmus (všetkých je všetko) víťazí v takomto presvedčení. Závisť nemohúcich a šlendriánov zrodila ideu „západu“. Spoločný západ je v skutočnosti iné pomenovanie pre komunizmus, západný variant, keď sa síce podniky neznárodňujú, okrem istých prelomových prevratov, ale aj tak práca jedného je spájaná s každým, čo sa náhodou vyskytol naokolo.
Čína nedokáže napodobniť General Electric? A USA dokáže? USA je etatistické monštrum, komunistická dŕžava. Nie je ničím, nebyť obyvateľov, ktorých pod hrozbou násilia oberá o výsledky ich práce a rozpútava komunistické výboje.
Prečo by mala Čína čokoľvek napodobňovať? Prečo práve Čína? Nie samotný podnik? Napodobňovanie je zločin? Azda General Electric je prvolezec? Napodobňovať General Electric zo strany USA, alebo západných firiem je dovolené?
Súkromné spoločnosti nepredstavujú USA, ani nie je ich aktivita viazaná na kohokoľvek mimo okruh pracovníkov a dodávateľov. Žeby súkromný vlastník poskytol cezpoľným sockám oprávnenie privlastňovať si jeho lopotu, aby aj oni, vyskytnuvší sa na území USA sa pyšnili jeho prácou? Pokiaľ parazitujú na jeho úspechoch, tak čo v prípade jeho nezdarov? Aj dlhy mu zaplatia, aj za ním prevedenú vraždu pôjdu sedieť? Alebo parazitujú, pokiaľ by im niečím kolektív prospel, koristia na druhom ako cudzopasníci?
USA má byť najvyspelejšie? Kvôli pár podničkom je každý americký vidlák ihneď na vrchole? Aj emigranti?
Sám píšeš o svetových výrobcoch, prečo potom pridávať etatistické frázy? Jeden podnik a zrazu je každý v zapadákove génius?
Ak by cajzlovo na enormný žiaľ autora nebolo druhým sledom, čím by sa súdruh autor podieľal na jeho vzostupe? Prečo mu záleží, aby zlatoručičkovo ako celok stúpalo? Žeby bol rovnostárom a každému by doprial rovnako, ako ho súdruhovia vyškolili?
Technológie, pracovná sila a suroviny, taký je vraj rebríček. Nie, iba svedčí o početnosti podnikov, alebo zamestnancoch v podnikoch. Sú známe aj iné kritériá, ktoré by USA zaradili do tretieho sveta. Porovnávanie by malo byť celistvé a zároveň úplne odňaté od etatistického a komunistického slovníka. Napríklad počet podnikov odvetvia a podobne, aj mimohospodárske oblasti.

Lidhja # JojaVime40
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2014-12-17 05:19:44 b228ad34

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   tr
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

16 krajín sa predsa nemôže mýliť


16 krajín sa predsa nemôže mýliť
To bol v roku 2011 jeden z argumentov Ivety Radičovej, prečo musíme do Grécka poslať viac ako miliardu eur (viac ako 500 € na každú slovenskú rodinu). Ako dnes vidíme, 16 krajín sa mý...
Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby (+tlačivo)
Pojmológia druhého piliera
Skromnosť! Jediná možná cesta!

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0236 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage