Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Něco o Rusku


Něco o Rusku

Zdá se, že mnozí z nás si neuvědomují, že se ocitáme na prahu konfliktu mezi civilizacemi spíše kulturami východní a západní. Snad takové napětí bylo naposledy v roce 1962, když J.F.Kennedy odhalil sovětskou lež, když Sověti vezli na Kubu rakety. Rusko se podle mého názoru ocitlo na křižovatce své existence. Ovlivněna mongolskými nájezdníky, byzantským způsobem života a nakonec bolševizmem a na druhé straně syndromem neporazitelnosti /vítězství nad Napoleonem a Hitlerem/ se však společnost animalizovala.

Nositel Nobelovy ceny z roku 1904 I.P.Pavlov jako osmdesátiletý vmetl ruským bolševikům do tváře: "Nešíříte v kulturním světě revoluce, nýbrž s obrovským úspěchem rozséváte fašismus. Před vaší revolucí fašismus neexistoval." Velký teror v roce 1937, kdy docházelo v Sovětském svazu k masovým rozsudkům smrti, vedl podle jeho názoru k animalizaci společnosti. V dopisu Radě lidových komisařů sděluje: "Člověk se snadno stane zvířetem. Je však strašně těžké a trvá neuvěřitelně dlouho učinit toto zvíře znovu člověkem!" Rusko se opět nachází pokud tam už není ve stejné situaci, fašistickou se stává současná ruská "věrchuška" ne však obyčejný ruský člověk!

"Long Telegramm " from Moscow – 22.únor 1946 – George. F. Kennan. Vnímání vnějšího světa sovětskou a ruskou "věrchuškou." /poz.pisatele/: "V tomto /komunistickém/ dogmatu s jeho základním altruismem nalezli zdůvodnění svého instinktivního strachu z vnějšího světa a zdůvodnění diktatury, bez níž by nevěděli , jak vládnout, krutost,i které se neodvážili nespáchat, a oběti, které považovali za nezbytné vyžadovat. Ve jménu marxismu zbavili své metody a taktiku veškerých etických hodnot. Dnes jej nemohou odhodit. Je to fíkový list jejich morální a intelektuální věrohodnosti. Bez něj by stáli před dějinami přinejlepším jako poslední z dlouhé řady krutých a rozhazovačných ruských vladařů, kteří neúnavně hnali /svoji/ zem ke stále větší vojenské moci, aby zajistili vnější bezpečnost svých vnitřně slabých režimů.

Kennan uvedl, že carové již od nepaměti usilovali o rozšíření svého území. Snažili podrobit Polsko, a změnit je ve vazalský stát. Považovali Bulharsko za součást ruské sféry vlivu. A usilovali o získání nezamrzajícího přístavu ve Středozemním moři, dnes je to syrský Tartús /pozn.pisatele/, z něhož by mohli ovládat úžiny vedoucí do Černého moře.

"V základech neurotického názoru Kremlu na světové záležitosti tkví tradiční instinktivní ruský pocit nejistoty. Původně to byla nejistota mírumilovného zemědělského lidu, který se snažil žít na obrovské nechráněné rovině v sousedství kočovných národů. Když se Rusko dostalo do kontaktu s hospodářsky vyspělým Západem, připojil se k tomu strach ze schopnějších, silnějších, lépe organizovaných západních společností. Avšak toto druhé ohrožení pociťovali ruští vladaři a nikoli ruský lid, neboť všichni ruští vladaři vycítili, že jejich vláda má poměrně archaickou formu, že její psychologický základ je křehký a umělý a že by neobstál ve srovnání či kontaktech s politickými systémy západních zemí. Z toho důvodu se vždy obávali zahraničního pronikání, báli se přímého kontaktu mezi západním světem a světem jejich a obávali se, co by se stalo, kdyby se cizinci dozvěděli pravdu o životě uvnitř. A naučili se hledat bezpečnost pouze v trpělivém, avšak smrtelném zápase za totální zničení soupeřící mocnosti a nikdy ne v dohodách a kompromisech s ní.

V roce 1999 tedy po 53 letech po G.F.Kennanovi, v knize "Rusko plné křížů," Alexandr Jakovlev v podstatě závěry amerického diplomata potvrzuje: "Je známo, že Rus přijala křesťanství v roce 988 z Konsantinopole. Byzantské mravy té doby- podlost, zbabělost, prodejnost, lstivost, maximální centralizace, zbožštění osobnosti- dominují v sociálně- politickém životě Ruska dodnes. Ve 12. stoeltí si početná roztříštěná ruská knížectví od Volhy po Karpaty podmanili mongolští dobyvatelé. Asijské tradice, a mravy s jejich neúctou k osobnosti, lidským právům, s kultem síly a násilí, s moci despotů a bezprávím se projevily v celém způsobu života lidu v jeho genetice. Tragédie Ruska způsobilo především to, že mu tisíce vládli lidé, a nikoli zákony. Vládla knížata, carové, různí předsedové a generální tajemníci. Vládli hanebně, krvavě. Lid existoval pro moc, nikoli moc pro lid. Rusko se vyhnulo klasickému otroctví. Ale dosud se nezbavilo feudalismu, dodnes ho ovládá velmocenská ideologie, jejíž podstata spočívá v tom, že stát je všechno, člověk nic. Rusko se ocitlo na okraji civilizace, neboť v něm nikdy neexistovalo soukromé vlastnictví. Vlastnictví vždycky náleželo státu, jeho feudální elitě. A dnes nomenklaturní oligarchii z někdejších aparátníků. Neexistence soukromého vlastnictví, především půdy, je prvotní příčinou všech neštěstí Ruska, jeho osudový úděl!

Znalec Ruska, publicista a redaktor "The Economist," Edward Lucas ve své knize " Klam-špioni a lži-aneb jak Rusko obelhává západ ," m.j.píše : Vůdčím principem přístupu Západu k Rusku by měla být snaha naslouchat tamním lidem, kteří sdílejí naše hodnoty a podporovat a povzbuzovat je, nikoli je demoralizovat. V únoru roku 2011 napsali čtyři hlavní představitelé opoziční Strany národní svobody ostře formulovaný článek, v němž kárají západní země za to, že napomáhají špatnému řízení a drancování Ruska.

"Nabádáme čelné západní představitele, aby skoncovali s "reálpolitikou" polibků a objetí, která selhala, a přestali flirtovat s ruskými vládci – s chováním, které Západu nepřineslo žádný užitek a které v Rusku vytvářídojem, že Putinův systém je stejně slušný jako kterýkoliv jiný v demokratickém státě.

Znamená to, že by Západ měl přestat ruské vládce vítat jako sobě rovné a propůjčovat jim legitimitu, kterou si zjevně nezasluhují. Znamená to,že by měl Západ rozkrývat korupční praktiky ruského establishmentu, jehož schopnost nalézat úkryty pro rozkradené prostředky a odcházet z Ruska za pohodlným životem v západních zemí představuje jeden z pilířů stability režimu. Znamená to, že by západní země měly zavést cílené sankce proti těm činitelům, kteří přímo porušují práva svých občanů."

A ještě jednou G.Kennan – Výňatek z jeho dopisu Eustisu Bohlenovi, jeho příteli a tlumočníku F.D. Roosevelta ze dne 26.ledna 1945, který byl poslán z Moskvy: Šest měsíců měsíců nejužšího možného kontaktu s ruskými záležitostmi nezměnilo nic na mém přesvědčení, že cíle sovětské politiky v Evropě nejsou ve své většině v souladu se štěstím, prosperitou ani stabilitou mezinárodního života na zbytku kontinentu. Nechápej mne prosím špatně. Nemyslím si, že Rusové mají nějaké nekalé cíle, nebo že se někde snaží o zavedení komunismu. Avšak cíle, které mají, nejsou inspirovány jakýmkoli zájmem o uchování západních hodnot, ať duchovních nebo materiálních. Sledují s podezřením veškeré projevy evropské jednoty a morální integrity, které nejsou schopni sami kontrolovat. Obávám se,že není utrpení nebo zla, které by váhali evropským národům způsobit, pokud by toho byli schopni, spíše než by dopustili, aby taková jednota začala existovat. Ruská bezpečnost v jejich pojetí znamená neexistenci soudružnosti, rovnováhy a harmonie ve zbytku Evropy. Pokud naopak zajištění jejich bezpečnosti způsobí bratrovražedné boje, pokles životní úrovně a zhroucení politické sebedůvěry evropských národů, nebudou nad tímto vývojem v Moskvě prolity žádné slzy.

Tyto ruské cíle nejsou jen v rozporu s hlavními proudy středo-a západoevropské tradice, ale jsou také v protikladu k našim vlastním zájmům. V našem vlastním zájmu jako námořní mocnosti v oblasti Atlantiku je uchovat na jeho pobřeží stabilní, sebevědomé, ve svých požadavcích uspokojené státy, závislé ve velké míře na rozvoji mezinárodního námořního obchodu.Tyto státy musí, pokud chtějí přežít, mít za zády stabilní, spořádanou střední Evropu. Totéž je také v zájmu Anglie. Vzniká tak základní konflikt o Evropu mezi zájmy atlantické námořní mocnosti, která požaduje uchování silného a nezávislého politického života na evropském poloostrově, a zájmy žárlivé euroasijské pozemní mocnosti, která musí za všech okolností usilovat šířit svou moc na západ a dokud nedosáhne Atlantického oceánu, nenajde místo, na kterém by se mohla ze svého pohledu bezpečně zastavit.....

Současné Rusko se vrátilo zpět do této doby, což potvrdil před několika lety sám Sergej Lavrov, když prohlásil, že největší noční můrou Kremlu je jednota Evropské unie. Dvakrát však nelze vstoupit do téže řeky.....Author: Fcb Bohumil Rericha # XeviQuke91
Rusko2014-08-0424
-
 12% ( 67 people voted )
+
nedá sa povedať nič iné, len že autor je (cct).n

klifton # GexiSosy84
-
 76% ( 15 people voted )
+
2014-08-05 11:20:54 5f67b24c
človeče ty máš dosť
onokom # GupiHali39
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 11:49:49 57c5718c
Tento trol, alebo truľo je nič iné iba agent CIA, NSA, alebo MI6. To, že USA, VB, Francúzko, Nemecko žili a žijú počas celých storočí z kolónií a otrockej práce iných národov to dotyčného truľa samozrejme nezaujíma. Jeho úlohou je poštvať Slovanov proti sebe, aby sa medzi sebou pobili a popritom si nevšímali, ako im niekto kradne zem a identitu. Myslím však, že v dobe internetu sa to týmto truľom už ťažšie darí. Každý má možnosť sa dostať k nezávislým správam a urobiť si vlastný úsudok. Vďaka Snowdenovi sú informácie o krok ďalej a truľovia sú rozkrytí.
Marteporta # CaseMubu80
-
 79% ( 19 people voted )
+
2014-08-05 12:01:07 be0efd7c
Nevím,zdali smolitel tohoto paskvilu je nakažený Ebolou s velkými horečkami nebo to píše z nějakého ústavu.Takovou hovadinu jsem už velice dlouho nečetl.Za tuhle "práci"by ho vyhodili i v americkém tisku.Jenom pro informaci.Rusko tehdy dovezlo rakety až na základě toho,že USA napěchovalo Turecko atomovými zbraněmi namířenými na Rusko,tehdy Sovětský svaz.Ne Rusko ale USA nás už tehdy doopravdy ohrožovalo všechny.Tak jako dnes.A ještě něco-bývalí prezident Reagan navrhoval tehdy použití tzv.menších jaderných náloží na střední Evropu.Byl to opravdu dement.To se potvrdilo později.Tak tady nepište hovadiny.
Ruda # FiquPyja85
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-08-05 13:08:39 5ab272cb
Přirozené je aby spolu naopak spolupracovali a dobré vztahy udržovali sousedé. Od nejbližšího ke vzdálenějšímu. Rusko a Evropa sousedí. Tedy přirozené je aby si pomáhaly. O USA a Evropě se to říci nedá. Ti nás naopak kolonizují:

Trocha historie:
První světová válka: jak USA všechny přelstily
Číst všechno: http://czec
h.ruvr.ru/2014_08_03/Prvni-svetova-valka-jak-USA-v
sechny-prelstily-1805/

http://czec
h.ruvr.ru/2014_08_03/Prvni-svetova-valka-jak-USA-v
sechny-prelstily-1805/


VK # MukaBejo39
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-08-05 13:46:46 58679002
Autora článku netreba komentovať pozrel som si jeho facebook-ovi profil a príspevky to nekomentujem je to bludár neznali histórie. Proste mieša hrušky s rebarborou no čo veď je to ovocie no len v jeho očiach.

STOPA # QadyVyna05
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-08-05 13:56:51 b03dddaf
loading...
"zlatý môj"..Rericha91..V r. 1962 USA už mali v Turecku / člena NATO/ namierené rakety na SSSR... ktoré následne...opakujem následne začalo na Kubu... pripravovať rakety... Ak si myslíte , že ak sa zaprdí a nie je smrad tak už neprďte..tu....dohodnuté....?
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 13:57:19 58d4289b

Na webu dolezite.sk se začínají objevovat podezřelé manipulativní články namířené proti Rusku. Co se to děje??? Jen k tomuto článku.

http://www.jetotak.sk/ludskepr
ava/ambasada-usa-opat-vymyva-mozgy


Současné Rusko se hlásí k tradici Pravoslaví a to je tradice 1000 let kdy se pravidelně bránilo útokům Katolíků realizovaným zejména skrze Poláky a Litevce. Proč se článek infantilně zabývá pouze hříchy bolševiků a ztotožňuje s nimi celo 1000 celou Rus.

Zde je mapa Evropy za posledních 1000 let. Pokud ji po spuštění zastavíte, můžete jí krokovat po jednotlivých rocích. Díky tomuto krokování není vždy přesná, ale rozhodně správná:

VK # MukaBejo39
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-08-05 14:04:49 58679002
Historická zaostalosť... /Istoričeskaja astalosť Rusií,.../ je názov istej publikácie... kde okrem iného je zdokumentované... Zlatá Horda viac ako 200rokov drancovania Ruska...ináč Džingischán by bol až pri Atlantiku! Alkoholické pôsobenie židov...píše Solženicyn..na ruských mužíkov vrhlo populácie i generácie do bezvýchodiskového stavu.. Turecko..Osmanska rozpínavosťaj v Európe bola zastavena Ruskom! A dve svetové vojny ktoré sa prehnali územím Ruska... To sú dejinné skutočnosti ktoré zabrzdili "prírodzený vývoj" o aký sa mnohé národy na svete za tú dobu dostali "na výslnie" kultúry.. ekonomicko-spoločenského rozvoja...
klopi # KyvoWavo40
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-08-05 14:45:17 58d4289b
Takúto znôšku táranín, ale akú to typickú a príznačnú pre všetky oblasti dnešnej požidovštenej pacivilizácie - klamstvá a zavádzania, hned len tak nenájdeš. Len čo je pravda. Toho človeka (?) je mi vskutku úprimne ľúto.
SomTenKtorySom # BociPera87
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-08-05 15:58:29 925ab0cd
ono nic neni bez příčiny. .. pro autora, Sověti vezli rakety na Kubu proč?
Jako odvetu za to, že američané rozmístili strategické rakety dlouhého doletu v Turecku a tedy přiblížili je k hranicím SSSR oproti dohodě... Takže pouze odveta ale to už se neříká nikdy celá pravda, to se nehodí... ono to pak ve světle širším vypadá hned jinak...

informace je z obecně dostupných dokumentů, i v TV to nakonec bylo nedávno.

PEtr # RoriWyle75
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-08-05 16:41:44 5e716d45
A pak se autor článku probudil a zjistil ze ma vlhko ve spodkach :D

Mene drog vice uceni, pak nebudes snit o fantasy svete a zacnes mit predstavu o realnem svete. ale jo autore, takto jak po tvem clanku jsem se dlouho nenasmal, jeslti tomuto lide jako ty veri, a podobne verili nacisti pred valkou, pak asi vis jak skoncis :D


ass # FikaCani70
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 17:20:38 5867603e
Ak Rus dnes obnoví vojenské základne na Kube (za odpustenie Kubánskeho dlhu), opäť budeme v bezpečí, lebo to amíkov udrží trocha na uzde. Škoda, že sa nám vrrrracia studená vojna a bude sa zasa zbrojiť do nemlátom (nevidím). Škoda peňazí, ktoré mohli byť použité na penzie a nemocenské, vedu a školstvo, občianskej vybavenosti a infraštruktúry, kultúru a šport, ..., či splácanie nášho obrovského dlhu (aby sme neboli tak ľahko vydiera-teľní a manipulova-teľní, ale UK a USA nedovolia za žiadnu cenu rozvoj spolupráce, pomoci a hospodárstva tandemu Euro - Asia.
Luko # LidySesy00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 18:16:46 c3a87f42
Problém je jediní a to USA(AngloSaxonSionista) stráca svetovládu a preto tak kope a reve, ich sveto vláda bola krátka 1990 až 2010(2014) a poviem to na rovinu, posrali to svojou aroganciou a nenažranostou, teraz nie je problém Rusko, ale Čína, ale pretože sú sionisti rasisti tak tých šikmo okých súdruhov podceňujú, všetky sankcie sú bezzubé pretože sa môže Rusko spoľahnúť na Čínu buď hneď alebo do pár rokov.

-blokáda kreditiek – Čínske kreditky a za chvíľu Ruské
-hrozba konfiškácie peňazí v EU a ich presun do Hongkongu
-predaj ropy a plynu do Číny(problém je že výstavba ropovodov a plynovodov nejaký ten piatok trvá)
-nákup blokovaného tovaru – cez Čínu alebo nahradenie Čínskym, Japonským a Juho Kórejským
-technológie zo západu – cez Čínu
-obchod – namiesto Dolára – zlato, € a Juan
cokoAdolfzUKR # BedoByti01
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-08-05 18:44:11 b229866a
Ospravedlňujem sa .."Rericha91" ! Bol som cieľovo---invektívny! Nereagovať na Vaše "neznalostné" výtvory je rozumnejšie... Máte plusové hodnotenie v kategórií vedomostne zaostalých --aj písomne!
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 21:27:37 58d4289b
Pane Řeřicho i když jste obdržel vyznamenání Památníku Lidice a paktujete se se sudeťáky, jste přesto neskutečný, zkurnený, hajzl kolaborantský.
Váš článek nemá hodnotu ani těch sraček, co z vás vypadly.

Janek Zbuch # BytiRora77
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-08-05 21:30:14 b2ffa829
PEtr

nezabúdaj, že išlo o súperenie na život a na smrť medzi antagonistickými spoločenskými systémami, t.j. medzi kapitalizmom a socializmom/komunizmom. To, že Amerika mala väčší akčný rádius, je snáď pochopiteľné, keďže mala viac peňazí, a zdá sa aj viac priaznivcov.


FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 22:57:22 b22884eb
To, že Rusko vzhľadom na jeho vývoj je rozporuplná krajina, je snáď každému súdnejšiemu jasné. Iba nechápem, prečo práve táto téma má byť tabu, keď ináč všetky iné prúsery civilizácie sa tu predebatovavajú bez tých najmenších zábran. Aj prostý sedliacky rozum káže, že práve pri námluvách treba byť najviac opatrný, lebo pokiaľ veci dešifrovávam správne, tak trošku asi ide aj o túžbu vymeniť si pána.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-06 07:57:48 b22884eb
Auto clanku je u mna fasista a zapredanec ...
Gulka go hlavy alebo dozivotie v bani alebo inak splatit dlh spolconosti.
Inak vysimli ste si ze drviva vacsina Blavakov su tupcov typu nackov a proamerickych vrahov?
Treba revoluciu a precistit tu tych nackov ....

Maharball # DupyKeka07
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-08-06 08:11:59 9ffd6df0
oóó , tak sa nám tu ozval niekto aj za americkej ambasády :) . Nebojte sa zmrdi onedlho vás budeme hnať aj zo Slovenska .

Peter Novak # MipeQejy78
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-08-06 08:43:44 5f6664cb
Stupidita najhrubšieho zrna...Asi nás má autor článku za abs. hlupákov

Bertold # FuliXuju84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-06 10:35:23 4e6361b6
Autor je úplný iDiot.

Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-06 12:12:25 5d8f2dbc
To všetko kapitalizmus !
vypIta placacka # FasePinu49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-06 20:57:55 55d8bc65
One, priatelia, neviem preco sa tu hovori o dlhu, ked ten je iba virtualny. Kedy tato spolocnost pochopi, ze peniaze su len luskanie prstami centralnych bankarov? Ake dlhy? Komu dlzime peniaze? Co su peniaze?
To sa treba pytat.
Politika, vojny, ekologia, hranice, vsetko sa vyjasni, ak si dokazeme odpovedat na tieto zakladne otazky.
Ja odpoved poznam. A vy?

one # KeneGydu10
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-08-06 22:33:24 55a2059d

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Krivda


Krivda
Fašista nie je ten stredoškolský učiteľ informatiky... Fašisti sme my všetci, čo sme na túto zvláštnu hru Pánov a poddaných pristúpili... Nemusíme ju už hrať. Už sa viac nenecháme ...
Je rozumné ustupovat zlu?
BOWLINGOVÁ KOULE A PEŘÍ PADAJÍ V NEJVĚTŠÍ VAKUOVÉ KOMOŘE NA SVĚTĚ
Otrávení Pacifiku. USA v ohrožení?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0415 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage