Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Morální jednání ve stínu diktatury


Morální jednání ve stínu diktatury

Nedávno uvedený český film Ve stínu, v jehož pochvalném hodnocení se vzácně shodují jak kritici, tak i široké publikum, je, podle vyjádření tvůrců v závěru filmu, poctou všem obětem vykonstruovaných procesů z 50. let minulého století.

Kromě neobyčejně věrně zachycené atmosféry tehdejších dní, kdy vlastně komunistická vláda, prostřednictvím měnové reformy, podnikla svůj finální a na několik desetiletí vítězný útok na životní úroveň Čechů a Slováků, jehož následky vlastně pociťujeme i nyní, kromězdůraznění nutnosti odporu slušnosti a pravdy vůči diktatuře a tyranii, poskytuje film jaksi v druhém plánu otázku k zamyšlení pro ty, kteří se hlouběji zabývají etickou filozofií a zasazují ji do komplexnějšího myšlenkového rámce.

Bylo by zajímavé zeptat se tvůrců, zda, když psali scénář, brali toto téma v úvahu. Otázka zní:žijeme-li v nelidském, barbarském systému, je morálním aktem bojovat proti němu?A jaký je vůbec vztah morálky a politiky?

Představme si na chvíli, že žijeme v diktatuře. Tato představa by nám, uvědomíme-li si postupující regulační šílenství z EU a stále vehementnější snahu státu vměšovat se do našich životů, neměla dát moc velkou práci. Představme si dále, že systém již vykazuje tak patrné známky nelidskosti, že je schopný kdykoliv krvavě rozdrtit jakýkoliv odpor.

ve-stinu-trojan.jpg (43,189 kiB)Ve stínu, držitel několika Českých lvů, režie David Ondříček

V takovém státě žijeme, prožíváme každodenní problémy a starosti, aniž se nějak podrobněji zajímáme o jeho skutečnou povahu. Prostě chodíme do práce, čteme noviny, účastníme se lampiónových průvodů a o nic víc se nestaráme. Tyranie trvá již několik let, zabila už hezkou řádku lidí a ještě víc jich připravila o majetek, ale my si toho nevšímáme.

Přece šlo jen o diverzanty, nepřátele lidu, šmelináře a podvodníky — psali to tak v novinách a tak se nám zdá všechno v pořádku. Najednou se však setkáme s něčím, před čím již nelze jen tak zavírat oči, a co nás donutí něco udělat a vzepřít se. Nikoliv kvůli fundamentální povaze systému, ale kvůli jedné jediné události, která pouze tvoří jakýsi vrchol ledovce.

Zatímco nás z pohodlného spánku probudí jednotlivost, nevšimneme si, že nám uniká celkový kontext. Pokusíme se zachovat morálně v systému, který přímo ze své povahy morálku ničí. A my přitom vlastně ani nevíme, zda je naše představa o tom, co je morální a co ne, správná. Nikdy jsme se nad něčím takovým nezamýšleli a teď jednáme spíše pod vlivem emocí.

Totalitní moc má navrch, má před námi náskok. Rozhodneme-li se najednou honem-honem něco udělat, třeba zachránit pár obětí vykonstruovaného soudního procesu, budeme nevyhnutelně zničeni. Přesně jako kapitán Hakl v závěru filmu.

Postava kapitána Hakla je přesně takovým obyčejným člověkem, víceméně loajálním, s důvěrou v systém a ve smysluplnost čestného jednání v něm. Ve filmu je to přímo vyjádřeno — když Hakl prohlásí, že: "stát si přece nedovolí provést měnovou reformu, protože to říkal ministr financí v rozhlasu".

Setká se s krutou jednotlivostí, která však, aniž by si to uvědomoval, přímo vyplývá z nelidské povahy komunistické ideologie, a postupně si uvědomuje, že jeho systém je založen na lži, což je ve filmu znázorněno i tím, že se nakonec rozhodne zabezpečit rodinu proti chystané měnové reformě a zakoupí za úspory cenný obraz.

Protože však vlastně neví, proč je komunistický stát právě takový a pokusí se zakročit proti jedné jediné nespravedlnosti, celek, fundamentální povaha diktatury, jej zničí.

Proto je pro lidský život naprosto klíčové být schopný racionálně posoudit povahu společenského systému, v němž žije. Jestliže se o něj člověk nezajímá, nebo dopustí, aby jeho názory na společnost byly iracionální, založené na úniku od reality, na emocích nebo na mylných premisách, uvrhává se v obrovské nebezpečí, že se jednoho dne setká s jednoznačným projevem zlého společenského systému, na nějž nebude schopný adekvátně reagovat a pod vlivem stejného přístupu, s nímž se vůči společnosti stavěl dosud, se zachová iracionálně a zkratkovitě.

A je jedno, že takový člověk může být v podstatě docela slušný, může milovat své děti, rodinu, nikomu neubližuje — pouze se nachází ve stavu zoufalé morální naivity a dobrovolné nevědomosti.

Zkrátka, v takové chvíli je už zpravidla příliš pozdě sednout si a zamýšlet se nad tím, co vlastně objektivně podmiňuje společenský systém, který se dopouští tak flagrantních aktů tyranie, že před nimi již nedokážeme držet oči zavřené.

Snažíme-li se zavírat před společenskou realitou oči, stejně před ní nemůžeme uniknout, stejně jako nemůžeme uniknout před následky jiných našich rozhodnutí.

V diktatuře je taková záměrná slepota nesmírně nebezpečná — nejen proto, že se dáváme všanc tyranům, kteří jsou právě u moci, ale i proto, že se snadno můžeme dostat do cesty těm, kteří budou ochotni za svou svobodu bojovat, třeba i se zbraní v ruce. Rozhodne-li se totiž někdo, že na diktaturu lze odpovědět pouze násilím, potom, bojuje-li skutečně za svoji svobodu, jsou jeho motivy a následné činy morálně výš, než pasivita loajálního, slepého občana. Jsou legitimní a ospravedlnitelné.

Etiku máme kvůli sobě, kvůli tomu, abychom vůbec mohli žít a rozvíjet svůj život v dlouhodobém horizontu.

Přijmeme-li nefunkční a zlé morální hodnoty, dříve nebo později se realita přihlásí a my narazíme.

Je správné se obětovat? Altruistická morálka říká, že ano. A přesně to říkají i všichni diktátoři, ať už mávají rudou nebo hnědou vlajkou, a všechna bída a utrpení nacismu nebo komunismu není ničím jiným, než nevyhnutelným praktickým projevem nelidské altruistické morálky.

Obětovat sám sebe v boji s tyranií tak nedává smysl, protože tím přistupujeme na pravidla hry dané tyranií.

Morálku bychom neměli poznávat a následovat proto, abychom byli připraveni se obětovat, ale naopak proto, abychom poznali, že sebeobětování je zlem. Nikoliv proto, abychom zbytečně položili život v předem prohraném boji. Neznamená to však, že bychom měli ustupovat zlu a sklánět před ním hlavu. Naopak, musíme neustále sledovat společnost, v níž žijeme, v celkovém jeho kontextu, posuzovat svůj vlastní vztah vůči ní i vztah ostatních lidí vůči nám.

Vidíme, že systém je nelidský a neštítí se vraždit nevinné? Dá se proti tomu něco dělat? Zavřou mě za mé názory do uranového dolu? Každý si v tu chvíli musí odpovědět sám, jaké riziko stojí za záchranu vlastní integrity a své svobody. A hlavně si odpovědět včas. Je lépe zvolit emigraci? Nebo odboj? Ovšem nechat se zlikvidovat nejhorší spodinou je to nejhorší řešení, které nepomůže nikomu a ničemu — pouze posílí tyranii.

Samozřejmě to automaticky neznamená, že v systému, jenž systematicky likviduje morálku, musíme na morálku rezignovat a více či méně pasivně přijímat vzorce chování, které takový systém vytváří.

Objektivně správná morální stanoviska bychom měli zastávat už ve chvíli, kdy na náměstí řve Gottwald a Lidové milice obsazují továrny a potlačují odpor studentů.

Nebo, ještě lépe, už tehdy, kdy Gottwald sedí v parlamentu a hovoří o podřezávání krků. Jakmile diktátoři uchopí moc pevně do rukou, je už zpravidla pozdě něco dohánět. Samozřejmě i tehdy se můžeme a musíme chovat morálně, ale celkový kontext, z něhož pak vyplývají naše možnosti, mezi kterými musíme volit, je v tu chvíli zcela jiný.

Co kdyby se tvůrci rozhodli zakončit film jinak a kapitán Hakl by se rozhodl nechat si pravdu raději pro sebe a zachránit si holý život? Taková volba by byla zcela jistě divácky méně atraktivní. Byla by však morální nebo ne? Takto jednoduše se ptát nelze.

Morální volby ve skutečnosti fungují pouze tehdy, můžeme-li se opravdu rozhodovat, vybírat na základě vlastních preferencí z několika alternativ. Nikoliv tehdy, je-li na nás namířena zbraň. Jak jednou řekla Ayn Randová, stojíme-li před hlavní zbraně, morálka mizí.

Volíme-li z alternativ "být zastřelen estébákem" nebo "nebýt zastřelen estébákem", nemá svobodná volba smysl — protože svobodnou vůli máme proto, abychom mohli zajistit nějakou hodnotu, jež vede k hodnotě další, a tak dále, až k hodnotě nejvyšší, jíž je zachování vlastního života ve smyslu toho, co znamená žít životem volní a racionální bytosti.

Vzdát se vlastního života nemá smysl, jestliže vidíme nějaké hodnoty, jichž chceme dosáhnout nebo je uchovat. Jestliže postava kapitána Hakla říká "k čemu je táta, který se bojí," pak před sebou vidí hodnotu — svého syna; chce, aby jeho syn mohl být na svého tátu hrdý. Nejde tady však o rozpor? Zvolí-li totiž sebezničení, obětuje-li svůj život, ztrácí jakoukoliv bázi, na níž může stavět takové hodnoty jako vztah k synovi. Zůstal-li by naživu, mohl toho u svého syna dosáhnout daleko víc.

Tvůrci filmu však očividně chtěli vyzdvihnout oběť coby morální ideál. Tím se tvůrci řadí do nekonečného zástupu obhájců odevzdaného sebeobětování motivovaného mlhavým očekáváním, že snad jednou, někdy v budoucnu, možná počet obětí překročí nějakou magickou mez a diktatura se rozsype. Tak ale přece komunistická diktatura nezanikla!

Nezničil ji disent (jejž beztak z větší části tvořila pouze poněkud jinak orientovaná skupina socialistů, než která momentálně držela v rukou moc) ani oběti politických vězňů, nýbrž se rozpadl ekonomicky, kvůli zákonitostem, na něž je každá ruka centrálního plánovače krátká.

Disent jen do ztrouchnivělé stavby kopnul, aby si pak přisvojil největší zásluhy.

Tvůrci se dostávají do uzavřeného kruhu — na jedné straně ukazují hrůzy systému založeného na altruistické morálce (i když, pravda, žádný z nich si tuto skutečnost asi neuvědomuje), a na druhé straně ukazují hrdinu coby altruistický ideál. Obávám se, že tím dávají divákům jen velice pesimistické poselství: tyranii můžete sice porazit, ale bez sebeobětování to nepůjde; a právě vy, ocitnete-li se v totalitním systému, se možná ocitnete před rozhodnutím, zda tu nejvyšší oběť přinést, přičemž se pak už nikdy nedozvíte, jestli byla něco platná.

Znovu se tady dostává do popředí stará schizofrenie, v níž se český národ nachází přijde-li řeč na odpor vůči komunistické diktatuře: na jedné straně jsme schopni stavět na piedestal ty, jejichž jediným činem bylo sebeobětování, na jedné straně přehlížíme nebo přímo odsuzujeme ty, kteří se rozhodli za svou svobodu skutečně bojovat a na násilí tyranů odpovědět násilím.

Na jedné straně uctíváme sebeupálení Jana Palacha, na druhé straně nazýváme bratry Mašíny odpornými vrahy a o desítkách dalších, kteří proti komunismu bojovali, např. jako agenti chodci, vytrvale mlčíme.

Nikdy není na škodu připomínat si, jak nelidský komunismus je a co všechno bylo v jeho jménu spácháno, ať už u nás nebo kdekoliv jinde ve světě. Z toho pohledu odvedli tvůrci filmu "Ve stínu" perfektní práci. Atmosféra je patřičně mrazivá a závěr filmu, ukazující dny po měnové reformě, kdy namísto živého tržiště, kterým postavy filmu během příběhu několikrát jen tak mimochodem projdou, vidíme najednou jen trosky a opuštěné stánky, je hrozivým mementem, jenž připomíná, jak snadno diktatura dokáže ožebračit tisíce lidí, připravit je o živobytí a poslední zbytky naděje.

Co postrádám, a neplatí to jen o tomto jednom určitém snímku, ale o kultuře obecně, je skutečný hrdina, který by nesloužil jako příklad altruistické etiky, ale jehož motivem by byl jeho racionální sebezájem, boj o udržení své vlastní svobody, boj za svůj vlastní život, nikoliv za život druhých. Chce-li tvůrce skutečně ukázat důležitost a velkolepost svobody a odsoudit diktaturu, potřebuje k tomu hlavní postavu, která bude naprostým protikladem altruistické morálky, jež je základem každé diktatury. Dokud však sami tvůrci budou vyznávat ideál altruismu, takového hrdiny se jen tak nedočkáme.

Poznámka na konec:

Nabízí se jednoduché srovnání filmu Ve stínu se dvěma slavnými romány, které se, každý po svém, snaží vypořádat s tématem svobody a diktatury — 1984 od George Orwella a Atlas Shrugged od Ayn Randové. Zatímco tvůrci filmu Ve stínu divákům říkají, že tyranie je silná, ale lze ji oslabit bezpočtem obětí, které nakonec postupně pomohou k tomu, aby lidé jednou mohli být svobodni, román 1984 nabízí vizi diktatury jako životaschopného a neporazitelného systému, proti němuž nelze bojovat, ale nelze v něm ani žít.

Ayn Randová prostřednictvím románu Atlas Shrugged naopak říká, že postavíme-li se diktatuře, tím hlavním důvodem, proč bojovat, jsme my sami a nikdo jiný. Bojujeme proto, abychom sami mohli žít a být šťastni. Upozorňuje, že si neustále musíme být jisti, za čím stojíme — hájíme-li svobodu na racionálních základech, máme šanci uspět. Sklouzneme-li k iracionalitě, svolíme-li ke kompromisům, nebo dokonce začneme svobodu hájit za pomoci altruistické etiky, budeme poraženi.

Nakonec, po mnoha peripetiích, jimiž si musí hrdinové Atlas Shrugged projít, Ayn Randová ukazuje, že cesta, kterou nabízí, je jedná funkční — právě proto, že je jedinou morální.Author: Lubos Zalom # XapyQaqy45
Slovensko2015-06-051
-
 58%  ( 2 people voted )
+
"...na druhé straně nazýváme bratry Mašíny odpornými vrahy..."
Niekoho, kto chladnokrvne a zbytočne zavraždí bezbranného zviazaného človeka, inak nazvať nejde, milý autor.


Pock # SihySuri34
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-06-07 18:17:35 3ec5f361

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0298 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage