Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Mohamedov život


Mohamedov život

Tak ako je Mohamed centrálnou postavou islamu, je Ježiš centrálnou postavou kresťanstva. Ježiš Kristus však šíril kresťanstvo slovom, Mohamed mečom.

V Koráne sa na 91 miestach píše, že každá ľudská bytosť má žiť podľa Mohameda.Mohamed je podľa islamu večným a dokonalým vzorom pre všetkých ľudí. Kto chce byť pravým moslimom, má nasledovať život Mohameda. Pozrime sa teda v krátkosti na Mohamedov život:

Mohamed sa narodil okolo roku 570 (presný dátum nie je známy) v oáze Mekka. V čase narodenia jeho otec už nežil, jeho matka zomrela, keď mal päť rokov, jeho dedko, ktorý ho opatroval, zomrel, keď mal Mohamed osem rokov. Do opatery si ho zobral jeho strýko Abú Tálib, ktorý bol v Mekke veľmi vplyvný (niečo ako starejší).

Strýko brával Mohameda na obchodné cesty do Sýrie, neskôr na obchodných cestách zastupoval svoju o 15 rokov staršiu vzdialenú sesternicu a bohatú vdovu Chadídžu, ktorá mu ako 25-ročnému ponúkla manželstvo a z Mohameda sa stal zámožný muž. V roku 610, ako 40-ročný, mal Mohamed zjavenie. Archanjel Gabriel mu prikázal "Prednášaj v mene Pána svojho, ktorý stvoril človeka, z kvapky priľnavej stvoril" (Korán 96:1). Mohamed začal o novej viere prednášať a zároveň začal tvoriť Korán, ktorý písal až do svojej smrti, celých 23 rokov. Korán bol vtedy zapisovaný na zvitky a hlinené tabuľky, no išlo aj o ústnu tradíciu a až za tretieho kalifa (nástupcu Mohameda) bol korán spísaný ako ucelený text. Chadídža Mohamedovi verila, podporovala ho a stala sa prvým človekom vôbec, ktorý konvertoval na islam. Ďalším bol Mohamedov zať (manžel jeho dcéry Fatimy) Ali ibn Abi Talib a prvú trojicu "konvertitov" uzatvára Mohamedov svokor Abú Bakr.

Posledný prorok (ako sa Mohamed označoval) teda začal hovoriť o svojom zjavení. Najprv známym, neskôr obyvateľom svojho rodného mesta a bydliska Mekka. V tom čase existovali v Mekke desiatky náboženstiev. Aj preto získal Mohamed počas trinástich rokov kázania o novej viere len asi 150 prívržencov. Jeho presviedčanie však bolo agresívne, čím Mekkáncov rozoštval a tí ho vyhnali z Mekky po tom, ako zomrel jeho strýko a ochranca Abú Tálib.

Vyhnanie Mohameda z Mekky o asi 17 rokov neskôr datoval Mohamedov nástupca Umar (priamy Mohamedov nástupca bol jeho svokor Abú Bakr a po ňom vládol Umar, tiež Mohamedov svokor, od 634 do 644 n. l.) ako začiatok islamského letopočtu. Islamský letopočet sa začína 16. júla 622 n. l. a keďže jeden islamský rok má o jedenásť dní menej ako rok slnečný, posúva sa každý rok aj Ramadán. Inak ako na cirkevné sviatky je islamský kalendár nepoužiteľný.

Mohamed sa presunul 440 kilometrov na sever do mesta Jathrib, ktoré bolo neskôr premenované na Medína al-Nabí (v preklade "mesto proroka"). Obyvateľov tvorila zmes arabských a židovských kmeňov, Arabi sa cítili utláčaní a boli so Židmi, ale aj medzi sebou (Arabi aj Židia) desiatky rokov v konflikte. Zástupcovia najväčších rozhádaných kmeňov pozvali Mohameda do Mediny ako mediátora. Mohamedovi sa aj skutočne podarilo navrhnúť zmluvu, ktorú podpísali všetky kmene v Medine, takzvaný Obecný poriadok Mediny. Zároveň našiel Mohamed v Medine živnú pôdu pre svoje kázanie o islame a o jedinom bohu Alahovi (Alah nie je meno, ale preklad slova boh v arabčine; tak ako sa v slovenčine povie veci, z ktorej sa pije, "pohár" a v nemčine "Glas", sa všemohúci u nás volá "Boh", v nemčine "Gott" a v arabčine "Alah", stále však ide o tú istú bytosť).

Asi sedem mesiacov po príchode do Mediny došlo k naplneniu manželstva s deväťročnou Aišou. Manželstvo bolo uzavreté už o tri roky skôr, keď mala Áiša šesť rokov, ale jej otec (a prvý kalif, teda Mohamedov priamy nástupca) Abú Bakr dohodol, že k pohlavnému styku dôjde, až keď bude mať Áiša deväť rokov. Áiša bola tretia Mohamedova manželka a zároveň jeho najobľúbenejšia. V tomto čase mal Mohamed pred sebou ešte približne deväť rokov života a uzavrel ďalších sedem až 12 manželstiev, no všetky okrem prvého (s Chadídžou) ostali bezdetné.

Po príchode do Mediny došlo k jednej výraznej zmene, Mohamed zaviedol do Koránu džihád boj v mene Alaha. Veľký džihád je duchovný boj a malý džihád je boj s mečom. Mohamed sa v Medine začal výrazne venovať boju s mečom, konkrétne začal prepadávať karavány. Prvý výraznejší úspech dosiahol v januári 624, to bol jeho ôsmy pokus. Prepady obchodných karaván mali jediný účel získať peniaze na financovanie džihádu. Mohamed si z lupu nechával 20 percent, zvyšok sa rozdelil medzi jeho spolubojovníkov. Príslušnú legitimizáciu na takéto činy udáva Korán v súrach 22:39 a 22:40.
Mekkáncom došlo, že ak im bude Mohamed prepadávať karavány, privodí im trvalú a výraznú škodu. Už v tom čase bola Mekka pútnickým miestom a púť k svätyni Kába spojená s trhmi, ako aj obchod, boli zdrojom prosperity Mekkáncov. Museli sa teda brániť a tak nasledovala bitka pri Badre (Korán 3:140 až 3:160) koncom marca 624. Mekkánci sa dozvedeli, že Mohamed plánuje prepadnúť ďalšiu ich karavánu, Mohamed sa dozvedel, že Mekkánci to vedia a že na ochranu posielajú aj časť svojej armády. Napriek početnej prevahe Mekkáncov zvíťazil Mohamed a jeho bojovníci. Po bitke pri Badre sa "islam stal ozbrojenou politickou silou s náboženskou motiváciou v podobe džihádu" a "z Mohameda sa stal politik a generál" (Bill Warner).

O rok neskôr podnikli Mekkánci odvetu v bitke pri hore Uhud (blízko Mediny, Korán 3:139 a 3:153). Mohamedovi bojovníci urobili taktickú chybu (došlo k nedorozumeniu a lukostrelci priskoro opustili svoje pozície) a utrpeli ťažkú porážku. Mekkánci pod vedením Chálid ibn al Walida nepokračovali v útoku a nenapadli Medinu, lebo si mysleli, že Mohamed je mŕtvy, no bol iba ranený. Treba aj uviesť, že samotný Chálid ibn al Walida o štyri roky neskôr konvertoval na islam. Pôvodne mal výpravu viesť Sufján ibn Chálid, no na neho Mohamed poslal vraha, ktorý ho zabil.

Ďalšou významnou udalosťou bola takzvaná zákopová vojna v roku 627. Islam sa pomocou džihádu čoraz viac rozširoval, Mohamed ďalej prepadával mekkánske karavány a tak sa Mekkánci rozhodli opäť zaútočiť. Mohammed ich však prekvapil tým, že vykopal zákopy, cez ktoré ich kone nevedeli prejsť. Po dvoch týždňoch obliehania Mediny to Mekkánci vzdali a odišli. Ukázalo sa však, že židovský kmeň Banu Kurajza hral na dve strany. Mohamedovi síce požičali lopaty na vykopanie zákopov, zároveň však zásobovali jedlom Mekkáncov a vyjednávali s nimi. Trest bol krutý všetkým asi 800 mužom boli sťaté hlavy (Mohamed s jeho vtedy 12-ročnou manželkou Aišou túto masovú popravu sledovali až do noci), ich ženy boli predané do otroctva a deti rozmiestnené po moslimských rodinách (Korán 33:26). Po piatich rokoch od príchodu Mohameda neboli v Medine takmer žiadni Židia. Z troch veľkých židovských kmeňov Mohamed dva vyhnal (lebo odmietli konvertovať na islam) a zhabal im majetok, tretí kmeň, Banu Kurajza, bol za zradu zlikvidovaný.

V nasledujúcom roku, v marci 628, sa Mohamed so svojimi prívržencami vybral do Mekky na púť. Mekkánci mu v tom síce zabránili, no zároveň uzavreli s Mohamedom takzvanú Hudajbijskú zmluvu, ktorá hovorila o tom, že Mohamed prestane prepadávať mekkánske karavány, že Mohamed a Mekkánci nebudú viesť vojny a že Mohamed môže chodiť so svojimi prívržencami počnúc ďalším rokom na púť do Mekky. Mohamed operatívne do svojho učenia zakomponoval Mekku aj s jej idolom čierneho kameňa ako centrum nového náboženstva. Tento pragmatický kompromis umožnil okolo nového centra zjednotiť všetky arabské kmene a ich doterajšie vzájomné šarvátky nahradiť výbojmi do zahraničia.

Keďže Mohamed mal s Mekkáncami uzavretú dohodu o neútočení (Hudajbijská zmluva), mohol si dovoliť zaútočiť na ďalšie územie a tak počas ďalších dvoch mesiacov dal dokopy armádu s asi 1600 bojovníkmi a vybral sa k Chajbarskej oáze, kde žili bohatí židovskí roľníci v jednotlivých opevneniach. Po šiestich týždňoch obliehania sa Židia vzdali a dostali na výber smrť, respektíve vyhnanie alebo platenie dane (takzvaná džizja, Korán 9:29), v tomto prípade polovicu ich úrody, za čo dostali štatút ochraňovaných menšín. V našom ponímaní sa tomuto hovorí výpalné.

Odovzdávať polovicu úrody bolo na Židov jednoducho priveľa, a tak Mohamed vyhnal aj ich. Okrem toho sa Mohamed v Medine intenzívne venoval zastrašovaniu a odstraňovaniu svojich kritikov (napríklad bint Marwan, Žid Salam, kmeň Mustalíkov).

V marci 629 sa Mohamed vybral s asi dvestisíc prívržencami na púť do Mekky, ako mal dohodnuté v Hudajbijskej zmluve. Aby Mekkánci predišli konfliktom, opustili na tri dni mesto. Po tom, ako niekoľko členov vplyvných mekkánskych arabských rodín konvertovalo na islam (napríklad už spomínaný Chálid ibn al Walid), bolo dobytie Mekky len otázkou času.

Krátko po tejto púti došlo k stretu dvoch kmeňov, z ktorých jeden bol blízky Moslimom a druhý Mekkáncom, čo Mohamed interpretoval ako porušenie Hudajbijskej zmluvy, skrátil jej platnosť na štyri mesiace a rozhodol sa Mekkáncov potrestať. A tak sa v januári 630 Mohamedova, medzičasom solídne zorganizovaná a vybavená armáda o sile desaťtisíc mužov, vybrala dobyť Mekku.

Mekkánci to zoči-voči tejto sile vzdali bez boja, vodca Mekky sa podrobil islamu a občanom oznámil, aby nekládli odpor. Mohamed naopak svojim veliteľom nariadil, aby zabili iba tých, ktorí budú klásť odpor. Mekku získal fakticky bez boja a zdržal sa v nej asi dva týždne, počas ktorých vyčistil mesto (vrátane súkromných domov) od všetkých neislamských náboženských predmetov tým, že ich spálil.

Po dobytí Mekky podnikal Mohamed ďalšie výpravy (Chálidove výpravy, bitka pri Hunajne, Hawázinovci), aby šíril islam. Večný džihád bol ním vyhlásený za súčasť bežného života. Odkedy odišiel Mohamed do Mediny v septembri 622, teda za menej ako desať rokov, sa zúčastnil 27 vojenských alebo lúpežných nájazdov a ďalších 38 bitiek a výprav nariadil. Teda v priemere každé dva mesiace.

Po nečakanej chorobe zomrel Mohamed 8. júla 632 ako 62-ročný v dome svojej najobľúbenejšej manželky Áiši (ktorá vtedy mala 18 rokov). Pochovaný bol v jej dome.

Záverom

Tak ako je Mohamed centrálnou postavou islamu, je Ježiš centrálnou postavou kresťanstva. Podstatný rozdiel je však v spôsobe, akým svoje ciele dosahovali. Ježiš Kristus šíril kresťanstvo slovom, Mohamed mečom.

Mohamed na dosiahnutie svojho cieľa zabíjal, lúpil, zotročoval a všeličo iné, čo je dnes v rozpore s naším trestným zákonníkom. Plne súhlasím s tvrdením obhajcov islamu, že v 7. storočí boli iné zvyky a mravy a je len veľmi ťažké posudzovať Mohamedovo konanie normami našej doby. Problém je v tom, že Mohamed je podľa islamu večným a dokonalým vzorom pre všetkých ľudí. Kto chce byť dnes pravým moslimom, má nasledovať život Mohameda zo 7. storočia.

Lenže, dnes nasledovať život Mohameda je v rozpore s naším trestným zákonníkom a tiež v rozpore s našimi hodnotami, ktorými sú sloboda, demokracia a ľudské práva. Ježiš, po prvé, nie je takým imperatívnym vzorom pre kresťanov ako Mohamed pre Moslimov a, po druhé, nasledovať život Ježiša znamená odpúšťať a milovať blížneho.Author: richard sulik # QuguValo50
Svet2016-10-3022
-
 67% ( 5 people voted )
+
Podla tohto textu odovzdavanie polovici urody bolo na zidovskych rolnikov privela. Stale to bolo menej nez to co dnes slovensky obcan odvedie ficovskej gubernii vo forme dani z prijmu, odvodov, dph a nezmyselne vysokych dani z paliv a energii a dalsich roznych nezmyselnych poplatkov.
Zolo # SohyVeku58
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-10-30 15:32:12 ae147121
Fúha! A že kde začal terorizmus, odrezávanie hláv, vzájomná nevraživosť a nenávisť židov a arabov atď. - no predsa v roku 622, keď Mohamed dal odrezať hlavy 800 židom (za údajnú zradu). A ešte to zapísal aj do Koránu!
Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-10-30 17:10:30 4e621f96
Presne tak dneska nám stŕhajú 50% z platu a ešte aj v obchode platíme dalších 20% dane štátu....
Bynk # LojuWafa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-10-30 20:58:29 c35b63f1
TOTO je to krásne ..čo píše "naš " euromaestro--- To už tááák NEZNALOSTNE pre svoj PROSPECH zoberie "do huby" i Krista i Mohameda" .. To snaď súvisííí asi len "A ČO MôŽE VYSTRÁJAŤ V EU- parlamete....PROSÍM CHRÁŇTE "HO" začína byť... inýýýý...On aj duševne blúdi /
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-10-30 21:17:12 58d4289b
Ešte aj --Vatikánsky ... čosi hovorí o ... /minimalizácií odporu/ ....aj keď "je veliteľom Jezuitských jednotiek --upaľovačov . misijných rozkradačov.. Európy "... , že ľudskosť je prezentná v každom náboženstve ...A možná i v Židovskom... Len ten SaS ..skár to-- a šťastie že že nevie čo činíí...TRVALE SA NACHÁDZA MIMO.../provoz/ Ale vieme sa koho--- vyhýbať dopredu...To je jeho "PRÍNOS"... asi len...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-10-30 21:34:52 58d4289b
Ono to "debilisticko--prezentné --sulikovské" začina byť v inej polohe.. Stačia tie" srandy" Źidovského "Pražského prímusa" ktorí si robil srandičky z veriacich / tuším v Ke Bužni../ "istých odnoží mono --BOŽSTVA... Keď už pri samotnom vzniku /istého mono/ bolo povedané čosi o možnej zmene, reformacií... A furt len to isté...a hlavne Sulik to vyrieši...../keby tak bol pápež--- ták by mo--mohol riešiť a riešiť a ---my by sme mali pokoj --aj v duši. --
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-10-30 23:44:22 58d4289b
loading...
V konečnom výsledku je to rovnaké zlo: drevená modla pátričkárov či podobný prorocký blúznivec od turbančíkov.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-10-31 01:07:45 bc7b649f

...opravujem - roku 627 - dal Mohamed odrezať hlavy 800 neposlušným židom.
A odvtedy sa to stalo súčasťou mohamedánskej kultúry - folklóru. A keďže sa aj v Koráne píše, že je to hodné nasledovania - no tak to robia.

Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-10-31 03:57:33 4e621f96
Jeden za 18 druhy bez dvoch za 20,nemaju si co vycitat ani jedni,ani druhi, zverstva na Slovanoch pocas christianizacie su tiez zname,len sa o nich teraz nepise, kedze vladne Europe mechom udreta krestanska sekta.
Ze ju casom nahradi mladsia mechom udreta dalsia sekta je tiez nevyhnutny proces dany hlupostou cloveka verit v nadprirodzeno.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-10-31 07:21:24 55d89f5b
mohamed neširil kresťanstvo, ale islam.

klifton # GexiSosy84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-10-31 07:27:35 b228b5a5
Takéto články od našich papalášov ma akurát vytočia. Pán Sulík, zaradil ste sa do rady ku kecálkom a žvástačov.
Otázka na telo? Bol už podaný nejaký podnet z Vašej strany na Ústavný alebo neviemaký súd za náboženstvo propagujúce násile, náboženskú neznášanlivosť.

No a zbytočne si ničím klávesnicu. Samozrejme že nie. Tak si teda naďalej vypisujte pekné články, ktoré sú pravdivé a pekné, a seďte si tam ....

Peto Jas # LatoHyne45
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-10-31 09:06:01 5cf5045d
Az teraz spm si vsimol, ze tento paskvil zosnoval nas jediny, nekompletny a vecne nahuleny....
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-10-31 09:41:15 55d89f5b
http://www.lifenews.sk/node/10191


filip # WyboCeci64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-10-31 22:53:51 5f665995
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-sve
t/2382-prokleti-sveta-jmenem-islam-nikdy-nebyl-nen
i-ani-nebude-nabozenstvim-miru-109-versu-prikazuji
cich-nase-zniceni-nevyvratitelne-dukazy-jeho-nasil
ne-povahy-neustane-dokud-nepokori-cely-svet-jeden-
a-pul-miliardy-lidi-ma-prikazano-nas-vyhladit.htm
filip # WyboCeci64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-10-31 22:57:33 5f665995
Pandemon a aký je tvoj názor na judaizmus?
http://www.cum.sk/v/P3qQ/talmudsky-judaismus
https://www.youtube.com/watch?v=mWoJ3iNcIPg

filip # WyboCeci64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-10-31 23:05:49 5f665995
Ani Arabi samotní nechceli novú sračku založenej na tej staršej. Narozdiel od pána dokonalého z jasličiek, Mohamed bol naozajstný človek, ale asi šľahnutý, ako Charles Manson... Alebo leninológ...?
bodkabodkabodkaotaznik # TojyBoju16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-11-02 01:25:23 59ad2957
Nuž, ale kresťania boli stále zlí, zatiaľ sú tak zlí ako moslimovia. Len tie technológie. Vtedy mali kresťania len mizerné meče a cepy. Dneska sú internet a bomby. A zbrane, ako AK-47. Len či to nie je od Rusov, alebo od nás.
bodkabodkabodkaotaznik # TojyBoju16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-11-02 01:46:11 59ad2957
Ono to bolo všetko úplne ináč, kto má vážny záujem ako to bolo za Mohameda, je veľmi dobré napísané v knihe MOHAMED, napr. http://ww
w.gorila.sk/product/368997

Bol taktiež vyslanec od Boha, ale je to ozaj iba pre vážnych záujemcov, hlavne vecných, ktorí hľadajú pravdu.

JaroslavR # FuhuWido68
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-11-04 11:19:25 54102106
Tak tá brožúrka potom nie je pre mňa. Vecne mám za to, že nemôže byť nikto vyslaný niekým "zhora", kto existuje iba vo fantasmagóriách.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-11-04 12:05:08 d425402c

Richard - trocha si sa hneď v úvode pomýlil !!
.. Ježiš šíril kresťanstvo slovom, Mohamed mečom !!!
... !!! MOHAMED NEŠÍRIL KRESŤANSTVO " ... !!!

Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-11-05 03:07:02 4e621f96
To je síce pravdivý postreh, ale jesuskári šírili svoje kostolné bludy tiež mečom. V tom sú si so šírením slimáckej ideológie rovní...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-11-05 03:14:17 bc7b649f
Tak tak. Ježiš šíiril slovom, kresťania aj mečom aj z mohameeedom.
Kokso # GihoRira89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-11-05 21:32:48 b919f8d2

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
d   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Návod ako si aj “posledný” robotník nájde prácu a dobre zarobí


Návod ako si aj “posledný” robotník nájde prácu a dobre zarobí
Čo mám robiť ak chcem uživiť aspoň seba a svoju rodinu a pritom nemám vzdelanie ani možnosti? Ako prežiť tieto ťažké časy? Kde prísť k práci, bez ohľadu nato ktorý špekulant je ...
Podnikatelé „divokého“ kapitalismu
Karikatúra o obriezke v nórskych novinách rozzúrila židovské organizácie
Jak nedopustit rozvoj

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0483 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage