Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Merkantilistické Monsanto: Tahoun organického pěstitelství							
				Merkantilistické Monsanto: Tahoun organického pěstitelství
Krysí vykousání: Vědecký žurnál pro Monsanto vykopl studii nepřívětivou ke GMO… Pro seriózní vědecký žurnál existují rigidní kritéria, aby přijal peer-review článek a vydal jej. Zrovna tak jako existují kritéria, podle nichž může být článek stažen z publikace. Journal of Food and Chemical Toxicology se zjevně rozhodl tyto postupy porušit, když oznámil, že stahuje dlouhodobou studii o toxických účincích Geneticky modifikovaných organismů od Monsanto – konkrétně GMO kukuřice – vydaný před rokem. Tato bizarní zpráva přišla jen šest měsíců poté, co Elsevier vytvořil speciální nový post přidruženého redaktora pro biotechnologie (tj. pro GMO) a tuto zaplnil bývalým zaměstnancem Monsanto, který pracoval i pro frontovou organizaci giganta Monsanto – pro Mezinárodní institut věd o životě, který

vypracovává k průmyslu přívětivé metody vyhodnocování rizik pro GMO potraviny a chemické znečištění potravin a tyto vkládá do vládních předpisů. Zdá se vám snad, že na tomto obrázku je něco špatně? - RT

Dominantní sociální téma: Na geneticky modifikovaných potravinách není nic špatného.

Analýza volného trhu: To, co se děje s touto studií týkající se Monsanta, je podobné tomu, co se stalo Dr. Andrew Wakefieldovi, když měl tu troufalost publikovat informaci, která by se dala interpretovat jako souvislost autismu s očkováním.

Wakefield byl nemilosrdně pronásledován. Dnes už nemá v Británii lékařskou licenci a jeho původní slavný článek sepsaný s četnými dalšími jeho vydavatel žurnál Lancet stáhl.

Promluvte si ovšem s doktory zapojenými do očkování a ti vám mohou vyprávět, jak široká škála lidí, co dostali očkování, měla různé typy negativních reakcí. Tohle je však do jisté míry lékařským tajemství, a to z různých důvodů.

Na Zemi neexistuje žádný lékařský úkon, který lze bezpečně provést na 100 procentech lidstva. A tudíž jsou očkovací průmysl a jeho provozovatelé zapojeni do zakrývání. Činí rozhodnutí, že někteří mohou být obětováni pro dobro mnoha.

Tohle součástí většího procesu prznění vědy v 21. století. US Vakcinační soud teď pravidelně zamítá odškodnění dětem poškozeným očkováním. To by totiž vypadalo jako přímé potvrzení Wakefieldovy obecné hypotézy. Ale tento soud to svými rozhodnutími neustále zamítá na základě námitky, že neexistuje žádné potvrzení nebo vyvrácení výskytu poškození očkováním.

K paradigmatu moderní medicíny patří cesty do Amazonie, aby tam našli byliny, k nimž lze vytvořit chemické analogy, za účelem patentování. Moderní Západní medicína je založen na uspokojování legalismu. Přírodu nelze patentovat; syntetické drogy lze.

A ty syntetické drogy mají četné neustále se eskalující vedlejší účinky. To ve skutečnosti nejsou vedlejší účinky, nýbrž účinky. O těchto základních těžkostech s tím nenajdete zmínky v medicínských žurnálech nebo ani v těch populárních. Třeba takový příklad Scientific American podporuje dokonce i mem elity o globálním oteplování. I National Geographic, jeden z největších světových magazínů trpí tím samým přístupem.

Žijeme v éře, kdy se věda nechává snadno a rychle prznit ve službách větších globalistických cílů. Existuje zřejmě celá spousta průlomů ve zdravotnictví a v energetice, které nespatří světlo světa, kvůli jejich zjevnému potlačení. A čas od času narážíme na jasné potlačující aktivity, které zjevně potvrzují ta další podezření. Tahle epizoda s Monsantem je jednou z nich. Zde je toho více:

Něco z pozadí… Ve vydání The Journal of Food and Chemical Toxicology z listopadu 2012 vyšel článek nadepsaný ‚Dlouhodobá toxicita herbicidu Roundup a k Roundup odolné geneticky modifikované kukuřici‘ od Gilles-Eric Séralini a jeho týmu výzkumníků z francouzské Caen University.

Byla to nesmírně důležitá studie, jelikož to byla první a je zarážející, že to pořád je jediná dlouhodobá studie za kontrolovaných podmínek možných účinků diety GMO upravené kukuřice s Monsanto herbicidem Roundup. Seraliny předložil výsledky této studie uznávanému žurnálu po rigorózní čtyřměsíční revizi vědeckými oponenty, co se týče metodologie a tak. Seraliniho skupina testovala dietu GMO kukuřice na více než 200 potkanech po dobu celých dvou let s náklady 3 miliony euro.

Tato studie probíhala v absolutním utajení, aby se vyhnuli nátlaku průmyslu. Tato publikace zasadila jaderný úder, který otřásl celou konstrukcí průmyslu GMO. Obrázky testovaných potkanů s groteskními rakovinnými nádory se objevily v novinách po celém světě. Seraliniho skupina studovala účinky diety z GMO kukuřice od Monsanta na potkanech daleko déle, než to ve své studii předložené Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin kvůli schválení provádělo Monsanto.

Tato skupina prováděla svou studii po celý průměrný život dvou let místo jen 90 dnů ve studii Monsanto. Dlouhodobý rozsah se ukázal být kritický. První nádory se objevily jen po sedmi až osmi měsících během studie. V předchozí 90 denní studii od průmyslu na té samé GMO kukuřici od Monstanto NK603 se sice ukázaly projevy toxicity, byly však jak průmyslem tak, EFSA zavrženy jako „postrádající biologický smysl“.

Vypadá to ale, že opravdu hodně biologického smyslu mají. Pozdější studie byla také prováděna s nejvyšším počtem potkanů, s jakým se kdy měřil při standardní dietické studii GMO. „Také poprvé testovali tři dávky (místo jen dvou po obvyklých 90 dnů podle protokolu) na k Roundupu odolnou GMO kukuřici NK603 samotnou, na GMO kukuřici ošetřenou Roundupem a na Roundup samotný na velice nízké dávky relevantní k prostředí, které začínaly pod hladinou povolenou regulačními úřady v pitné vodě a v GM potravinách.“

Jejich zjištění byla více než alarmující.

Pak jak blesk čistého nebe v květnu 2013 šest měsíců po vydání Seraliniho studie oznámil Elsevier, že vytvořil nový post ‚Přidruženého redaktora pro biotechnologie.‘ Osobou, kterou najali, aby jej zaplnila, byl Richard E. Goodman, bývalý zaměstnanec Monsanto, který navíc patří k Monsanto pro-GMO lobbyistické organizaci Mezinárodní institut věd o životě (ILSI), který vypracovává k průmyslu přívětivé metody hodnocení rizik pro GM potraviny a pro chemické kontaminanty potravin a vkládá je do vládních předpisů.

Jak to vystavila jedna kritická vědecká webová stránka, eticky je jasně hanebné najímat lidi od Monsanto, aby kontrolovali publikace o GMO: „Bude teď Monsanto v podstatě rozhodovat, které články o biotechnologii budou v FCT publikovány? A je tohle součást pokusu Monsanta a průmyslové vědy o životě uchvátit kontrolu nad vědou samotnou?“

Pak 24. listopadu 2013, šest měsíců poté, co Goodman převzal kontrolu nad záležitostmi GMO v tomto žurnálu, Dr. A. Wallace Hayes, redaktor žurnálu Food and Chemical Toxicology údajně rozhodl o stažení studie od týmu profesora Séraliniho.

Důvod k tomu mimořádnému stažení celý rok po publikaci je porušením směrnic pro stahování vědeckých publikací stanovených Komisí pro publikační etiku (COPE), jíž je FCT členem. Podle těchto směrnic jsou jedinými důvody, na jejichž základě může žurnál stáhnout článek: Jasný důkaz, že zjištění jsou nespolehlivá v důsledku přečinů (např. fabrikací dat) nebo provinění proti poctivosti; plagiarismu nebo redundantní publikace; neetického výzkumu. Séraliniho článek nevyhovuje žádnému z těchto kritérií a Hayes to doznává.

Ve svém dopise informujícím profesora o jeho rozhodnutí Hayes doznal, že přezkoumání Séraliniho surových dat nejevilo žádné důkazy o podvodu či o záměrné dezinterpretaci dat. Jak poukazuje Claire Robinson z GM Watch: „Neprůkaznost zjištění není platným podkladem pro stažení. Četné publikované vědecké články obsahují neprůkazná zjištění, která jsou často smíchána se zjištěními, která lze prezentovat s větší jistotou. Je až na budoucích výzkumech postavených na těchto zjištěních, aby precizovaly vědecké pochopení jakýchkoliv nejistot.“

Elsevier, vydavatel žurnálu Food and Chemical Toxicology je jedním z gigantů celosvětových vědeckých publikací. A ty zjevně nejsou zrovna rigorózní, když přijde na to přednost pro vydělávání peněz před vědeckými principy. Elsevier v roce 2009 vynalezl celý medicínský žurnál úplně i s redakční radou, jen aby vydával články propagující produkty farmaceutického výrobce Merck.

Merc dodával články, Elsevier je vydával, a doktoři je četli, aniž by tušili, že ‚Australasian Journal of Bone and Joint Medicine‘ byl prostě jen propagandistická mašina pro lékový gigant Merck.

Citovali jsme to tak dlouze, abys to ty, milý čtenáři, široce posoudil. Monsanto s pomocí Elsevieru zjevně zakrývá určité věci se sklonem vyvolávat rakovinu. Samozřejmě, že Monsanto je vinno i v mnohém jiném. Je známo soudním pronásledováním farmářů, kteří nevědomky pěstovali i větrem zanesená semena. Nedávno jej úspěšně v Peru žalovaly tisíce farmářů.

Monsanto je tím, kdo prořezává cestu sterilizovaným semenům tak, aby setbu bylo možno použít jen jednou. A samozřejmě i nekonečnou genetickou rekonfiguraci potravin pokračující v laboratořích Monsanto i jinde. Mosanto úzce spolupracuje s vrcholnými zákonodárci a bankéři na zajištění, že různé jejich zákulisní manipulace nejsou trestány podle zákona.

Tohle je příběh Monsanta: Nevlusná merkantilistická povídačka o zakrývání, prznění zemědělství a o útocích na opravdovou vědeckou dokumentaci. Teď se rychle rozrůstá organické pěstitelství. Divíte se snad proč? Možná lidé už prostě nedůvěřují korporátnímu světu, že jim ještě poskytne možnost zdravé výživy.

Závěr: Naštěstí je tu Internet. Jiný zdejší článek k tématu: Monsanto stálo za stažením článku o vazbě rakoviny u potkanů s GMO krmivem z vědeckého žurnálu

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.comAuthor: ac24 # HaqeVimo24
Svet2013-12-061
-
 55%  ( 1 people voted )
+
ht
tp://www.youtube.com/watch?v=-xAll9KD6IA
ziadne hluposti, ale realita.
kombajn # HydyKuwi36
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-12-06 13:34:21 560df8c5

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sede   d
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Novoroční text Václava Bláhy 2014


Novoroční text Václava Bláhy 2014
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám popřál v novém roce pevné zdraví, společenskou soudržnost a kritické myšlení. Na začátku Nového roku se obvykle hodnotí ten rok uplynul...
Kradnutie detí štátom
Perspektívy a preskúmanie stratégie Európa 2020
NĚMECKO PODPOŘILO PLÁNY USA ROZMÍSTIT V EVROPĚ TĚŽKÉ ZBRANĚ

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.044 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage