Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Lépe než centrální řízení bych to neudělal?


Lépe než centrální řízení bych to neudělal?

V posledních měsících prosakují zprávy o "receptech na krizi" i k mediálním ignorantům mého kalibru. Příslušníci hlavních politických stran se všude na světě předhánějí v předkládání "záchranných balíků" a "stimulačních opatření" na "roztočení ekonomiky" (tento obrat mi přijde obzvlášť úsměvný; znamená zřejmě "zvýšení agregátní poptávky"). Jejich obsah více či méně souvisí s proklamovanými hodnotami dané partaje a běžný občan tak může několikrát za den zaslechnout desítky kolidujících opatření, která by měla přinést stejný efekt. Celkem oprávněně tak nabývá dojmu, že ekonomové zřejmě vůbec nic nevědí a jen "střílí od boku" různá dílčí opatření, jejichž opora v kvalitní teorii je nulová. Občas mají pravdu.

Dnes ponechám stranou hlubší analýzu vzniku ekonomických krizí a jejich "léčby" všeobecně. Okomentuji jeden dílčí návrh na řešení ekonomické krize, a to konkrétně "nechat krizi ruce trhu", "nechat trh, ať to vyřeší sám". Mnoho jeho zastánců totiž pořádně neví, co říká. Tento přístup lze nejčastěji nalézt u jedinců zastávajících konzistentní postoj ke svobodné ekonomické spolupráci (trhu). Tito lidé, ať již z řad ekonomů, podnikatelů či jakýchkoliv jiných, zpravidla chápou zásadní roli instituce soukromého majetku při tvorbě bohatství (ekonomickém pokroku, zvyšování produktivity). Pokud máme majetková práva, máme následně i směnu (obchod), směnný poměr (cenu), prostředek směny (peníze), cenovou strukturu a všechny ostatní přirozené znaky kapitalismu. Všechny se vyvinou jakožto důsledek (osobních) majetkových práv.

Tito lidé vědí, že trh funguje lépe než centrální řízení. Zpravidla ze zkušenosti, méně potom z nějaké ucelené teorie. Něchtějí jej z fleku odepsat a ptají se: Proč by v krizi měly platit jiné ekonomické zákonitosti, snad nějaká "speciální ekonomie pro období krize"? Proč by opatření (znárodňování, vysoká inflace peněžní nabídky, omezování ekonomické svobody), která jsou běžně vnímána jako zátěž pro ekonomický rozvoj a produktivitu, najednou měla pomoci z krize ven a uspíšit růst produktivity? Opravdu je svět tak nešťastně mystický, nekonzistentní a ubohý jako minulý prezident USA, jenž byl "nucen opustit své svobodně-tržní principy, aby trh zachránil"?


Majetková práva opravdu jsou alfou a omegou svobodné ekonomické spolupráce. Jsou nutnou a postačující podmínkou pro kvalitní fungování trhu. "Kapitalismus" je synonymem pro "konzistentní aplikaci a vynucování osobních majetkových práv". Pokud dobře funguje majetkové právo, bude dobře fungovat trh. Trh je pouze realizací a manifestací majetkových práv jeho účastníků. Zničíte majetková práva, zničíte trh. Přesně o toto usiloval a usiluje socialismus ve všech svých formách. Ani v těch nejtvrdších formách socialismu se majetková práva (a trh) zcela zničit nepodařilo. A nikdy nepodaří. Vlastnictví začíná vlastní vůlí a tělem, které tato vůle ovládá. Pokračuje plody vlastního úsilí a je manifestováno ve směně těchto plodů s jinou produktivní osobou. (Svobodná) směna plodů vlastního úsilí je stejně přirozená jako možnost zvednout ruku bez souhlasu někoho jiného. Obojí jsou manifestací stejných majektových práv.

Pokud trh nefunguje, nefungují (někde) dobře majetková práva. Mohou být skvěle sepsaná na papíře, nefungují však v realitě jednání. Právě zmíněné je dle mého názoru nejdůležitější ekonomickou lekcí, jíž se komukoliv může dostat. Pokud vám někdy někdo bude tvrdit, že porušováním majetkových práv lze zlepšit fungování trhu, zvýšit produktivitu a zajistit pokrok, rychle utíkejte. Před vámi nestojí ani ekonom, ani právník, ale zloděj wanna-be, který by rád pro své (třeba jinak i ušlechtilé) cíle získal utilitaristické posvěcení ve formě "porušením majetkových práv osoby A se zvýší celkový užitek". Zřejmě vás poté oslní kalkulací toho užitku, zejména užitku osoby A. Absurdita "kalkulace užitku" a jeho porovnávání mezi osobami je snad zjevná každému, kdo na tom nehodlá založit svou akademickou nebo politickou kariéru.

Tvrzení, že porušováním majetkových práv lze zlepšit fungování trhu, (vynecháme-li fyzické násilí) znamená "budeme-li více krást, budeme celkově bohatší a produktivnější". I pětileté děti chápou, že se jedná o cestu do pekla a nikoliv do nebe. Chápe to jistě drtivá většina dospělých, ať již rozumem, nebo jen na základě jim předané tradiční výchovy. Kde je tedy kámen úrazu? Kde je problém, když to je tak křišťálově jasné? Spočívá v neschopnosti (či záměrné neochotě) identifikace porušování majetkových práv nad rámec jeho nejzjevnějších podob.

Majetková práva nejsou statický ani jednoduchý koncept. Jejich pochopení u běžných lidí v lepším případě končí (správným) pocitem, že pokud jejich soused pálí pneumatiky a oni kvůli tomu nemůžou řádně užívat svůj majetek (např. sušit prádlo nebo jen být na zahradě), "není to dobře" (jsou porušovány jejich majetková práva). Nejsou schopni rozlišit žádnou "sofistikovanější" formu porušování majetkových práv přesahující situaci, když jim někdo přímo tahá něco z kapes. Dokonce i při tom dochází k rozdílnému vnímání na základě způsobu provedení. Zaměstnanec, který se setkává pouze se svým zdaněným výdělkem a ten skutečný (superhrubou mzdu) nikdy nepotká, zřejmě nepociťuje takový útok na svůj majetek jako někdo, kdo by měl zaplatit stejnou procentuální daň jednou ročně z majetku, který již "měl v kapse". Přímý pocit pro spoustu lidí představuje mnohem zásadnější formu poznávání než abstraktní myšlenka a zřejmě tomu nikdy nebude jinak.

Po stručné rekapitulaci podstaty trhu (svobodné ekonomické spolupráce) a jeho nutného předpokladu ve formě kvalitní instituce osobních (majetkových) práv, již zřejmě bystřejším svitlo, kam dnes směřuji. Zastánci přístupu "nechat krizi ruce trhu" dosud uvedené chápou více či méně hluboce a komplexně. Důkazem o velmi povrchním pochopení diskutovaného je potom názor, že "nechat krizi ruce trhu" znamená "nedělat nic". Opak je pravdou a pokud by vlády měly nechat krizi ruce trhu, měly by více práce, než s upřednostňovanou alternativou zvyšování státního vlivu na ekonomický život občanů. Ekvivalence "nechat krizi ruce trhu" = "nedělat nic" totiž vychází z bláhového předpokladu, že kolem sebe máme něco jako svobodný trh. Ha ha hi hi he he. A já myslel, že mé vtipy jsou špatné...

Podívejme se podrobněji, co kolem nás je v rozporu se svobodným trhem, tj. s (osobními) majetkovými právy. Pořadí též hrubě vyjadřuje relevanci pro vznik, případně léčbu ekonomických krizí:

 1. Existence vynucených peněz a kartelizovaného bankovního systému s centrální bankou v čele. Nejedná se o nic jiného než o slabší verzi centrálního řízení přímo v srdci ekonomiky finančním systému. Právě ten by měl fungovat nejlépe a na co nejtvrdších tržních základech.
 2. Striktně vzato veškeré zdanění. Zdanění je porušením majetkových práv, dokud se nejedná o převod majetku, který by byl proveden i bez hrozby násilí. Nehodlám z toho dělat obecnou diskuzi na téma "společnost bez zdanění", každopádně čím větší zdanění, tím méně trhu a naopak. Výše zdanění se tedy počítá a trhu není jedno, zda to je dnes obvyklých agregátních 40 - 50% anebo 10 20%. Jakékoliv snížení zdanění je tak krokem k trhu, zvýšení potom od něj.
 3. Drtivá většina pracovněprávní legislativy, zákony o minimální mzdě a odborových organizacích. Stručně řečeno vše nad rámec smluvní svobody plus všeobecných zvyklostí v pracovních vztazích (například určitá doba mezi výpovědí a skutečným odchodem zaměstnance, ať již z popudu zaměstnance či zaměstnavatele pokud se nejedná o odchod z nestandardních důvodů). U odborových organizací není problém jejich samotná existence, nýbrž jim delegované prostředky prosazování zájmu, které nezřídka porušují majetková práva zaměstnavatelů.
 4. Zásadní účast státu ve "strategických" odvětvích, tj. zejména energetika a komunikace. Fakt, že tato odvětví se ve srovnání s ostatními vyznačují neustálými "nedostatky" a nízkou kvalitou poskytovaných služeb, není náhoda. Snad nikdo netrpí představou, že když jsou energetické společnosti oficiálně soukromé, tak působí na svobodném trhu. Kdo ovládá energie nám nedávno v přímém přenosu předvedli političtí sympaťáci z východu. Ti ze západu na tom nejsou o moc jinak. Do tohoto bodu lze přidat i školství a zdravotnictví.
 5. Většina antimonopolního zákonodárství a zákonů na ochranu hospodářské soutěže. Ve své aplikaci jsou zpravidla více než cokoliv jiného zvýhodňováním méně schopných (produktivních) na úkor schopnějších (produktivnějších), buď prostřednictvím dotací těm méně produktivním, či prostřednictvím pokut těm více produktivním. Ochrana hospodářské soutěže má spočívat v zamezení situacím, kdy jeden subjekt jinému brání v realizaci jeho majetkových práv (např. vstupu do odvětví), nikoliv v přerážení rukou těm, kteří jsou schopni vyrábět lépe, kvalitněji a levněji než ostatní. To je podstatou hospodářské soutěže a taková společnost může a bude mít "dominantní postavení na trhu". Dokud však neporušuje něčí majetková práva, neporušuje hospodářskou soutěž.
 6. Celá patentová legislativa.

Ano, mí snílci o ruce trhu, tento výčet alespoň zhruba zachycuje vliv státu na ekonomický život občanů (trh). Ruka trhu vyrůstá ze státního těla. "Nechat krizi ruce trhu" by tak znamenalo mnoho aktivních zásahů ze strany vlády likvidace centrálních bank a vynucených měn, postupné snižování zdanění (ruku v ruce se snižováním příjmů musí jít snižování výdajů, bohužel nelze lusknout prsty a ze dne na den demontovat práci socialistů za posledních sto let), smluvní svoboda jakožto základ pracovněprávních vztahů, odstup státu ze strategických odvětví, zrušení většiny antimonopolní legislativy, patentové legislativy a dalších předpisů a nařízení, jejichž podstatou není ochrana, nýbrž porušování majetkových práv.

"Nedělat nic" dnes znamená "nechat podlomenou a svázanou ruku trhu dále se přetahovat s rukou státu". Neznamená to nechat trh vyřešit krizi. Udržování statu quo dnes není udržováním laissez-faire kapitalismu (trhu), ale "smíšené ekonomiky", kde je stav zápasu "trh versus stát" s přimhouřením oka přibližně jedna jedna. Je to jako pít pivo a chtít střízlivět "neděláním nic". Tělo má schopnost střízlivět, "nedělání nic" však znamená pokračování v pití piva...Author: Alois Moka # RabeXusu33
Ekonomika2014-12-187
-
 62% ( 3 people voted )
+
Pokud vám někdy někdo bude tvrdit, že porušováním majetkových práv lze zlepšit fungování trhu, zvýšit produktivitu a zajistit pokrok, rychle utíkejte

Otázka na autora
ak sa potopí po celosvetovom zemetrasení afrika, ázia, austrália všetci tam umrú. Ostane Amerika a potápajúca sa zničená Európa. Všetci Európania na lodiach priplávajú do Ameriky, ale tam je všetka pôda súkromná.
Máme právo tam žiť, porušíme ich právo na pôdu a začneme tam žiť, stavať si mestá na cudzej pôde?
Alebo budeme v mojom tomto príkladovom prípade stále ctiť majetkové právo bohatých američanov na pôdu v amerikách a necháme európanov zdochnúť na mori od hladu?
Autor, aká je tvoja odpoveď v tejto extrémnej situácii?

Všetci či dávate absolútne právo jednotlivca vlastniť kus planéty skončíte tak, že vás oberú o váš menší kus a zdochnete od hladu na cudzej pôde, lebo vám nič neostane.
Majetkové práva áno, ale odtial-potial. Inak nás oberú o všetko lebo už kus majú a ľahko získavajú ďalšie kusy, lebo už majú dostatočnú ekonomickú moc a potenciál na získanie všetkého na svete.
Potom všetci zdochneme od hladu, aj tí ktorí tak obhajujete absolútne právo na vlastnenie absolútne všetkého.
bb # XuryXije82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-18 22:31:56 2e1ea742
bb opäť bodujeeee!

"...ak sa potopí po celosvetovom zemetrasení afrika, ázia, austrália všetci tam umrú..."


Náš veliteľ roty na vojne na vetu začínajúcu "ak" vždy odpovedal: Ak by stolár piliny žral a dosky sr.l dobre by sa mal."
To čo uvádzaš "ak" je tak krajne nepravdepodobná situácia že sa blíži takmer ku nemnožnosti. Každému priemerne inteligentnému ľudskému jedincovi dôjde že za extrémnych podmienok (Vojna, rozsiahla prírodná katastrofa) ľudská spoločnosť funguje za krízového režimu podobne ako organizmus v ťažkom strese alebo chorobe-ide na rezervy, tento chod je samozrejme odlišný pod štandarndej situácie. Vôbec nevidím dôvod prečo by sme mali za krízového režimu fungovať v štandardných podmienkach. Prvý odsek je čiste teoretická otázka ktorá s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou nikdy nenastane a nevidím dôvod ju riešiť.


"...Majetkové práva áno, ale odtial-potial..."


A kto buide určovať to odtiaľ potiaľ? Skorumpovaný úradník? Alebo pán farár? Ako to skončí s tým "odtiaľ potiaľ" je jasné z čerstvého príkladu vyvlastňovania pozemkov pre stavbu diaľníc: prskanie ohnivých slín na tých čo nechcú pedať pozemky sa menia na zúfalé volanie o pomoc pokiaľ sa naraz karta zvrtne a jedná o ích majetky...


http://zivot.azet.sk/clanok/7738/dvakrat-vystahova
ni-zburaju-im-dom-pre-novu-dialnicu

General Guderian # TyroMury04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-19 19:22:15 55e4d6fc
Kedy a kde začína hranica možného a nemožného?
Daj mi určenie kedy je právo "správne a v poriadku" podľa zákona, ktorý aj tak určujú úradníci a vysťahovávajú malých ľudí kvôli diaľnici, a kedy to právo nie je správne, ale aj tak je podľa nejakého zákona.
Ak máš právo podľa zákona vysťahovať kvôli dialnici malého človiečika, tak máš právo robiť akýkoľvek zákon a dať do zákona, že nikto nemôže byt vlastníkov viac ako niekoľko hektárov.
Daj mi dôvod z TVOJEJ hlavy prečo áno a prečo nie.

Ak zákony existujú, ak zákony sa tvoria podľa potrieb tak nazývanej spoločnosti, ak zákony tvoria úradníci a podľa svojjich predstáv ich schvaľujú v parlamente nejakí ľudia, ktorí nemajú mandát na schválenie týchto konkrétnych zákonov ale aj tak ich schvália - tak ja navrhujem spôsob že väčšina občanov štátu schváli môj návrh a ten sa stane zákonom o ohraničení majetku. Ak budú súhlasiť. Na to treba prijať zákon, že poslanci nemôžu schvaľovať zákony, ktoré neboli verejne prediskutované. Vymyslieť nejaký mechanizmus verejného schvaľovanie zákonov, to nie je teraz podstatné, hovorím o princípe.
Ludia budú schvalovať zákony, a môj návrh je majetkové ohraničenie vlastníctva pôdy (to je len príklad, ja nechcem každému všetko zobrať a dať to do nejakej metafyzickej spoločnej pokladnice)
V tom okamžiku ako väčšina odsúhlasila že bude majetkové obmedzenia pôdy, závodov, čohokoľvek, sa to stáva zákonným.
Vyhovuje ti môj návrh logiky väčšinového schválenia zákona, kde odsúhlasíme majetkové obmedzenie každého, aj nášho majetku?

Ak si proti ohraničeniu majetku, ktorý v zákone schváli väčšina a nie nejakých 150 poslancov, máš nejaké protiargumenty?
Ak ti nevyhovuje ohraničenie majetku, argumentuj prečo, daj tvoju logiku prečo nie, vysvetli na ekonomike prečo nie.

Dal som konkrétne otázky, môžeš ma vysmiať ale vysmej ma konkrétne, tvojou logikou, tvojimi argumentami.
Neodvolávaj sa na to čo kto napísal, daj konkrétne odpovede s logikou odpovedí.

Ja som za ohraničenie majetku, ja som proti tomu že môžeš mať celú planétu alebo jej obrovský kus.
Lebo doplatíme na to všetci, neostane nám ani figa borová, budeme vykopnutí aj z domov, aj nám zoberú pozemky, aj stratíme všetky úspory.
Potom to všetko toto ostane elitám, ktoré nebudú naďalej mať hranice majetku, lebo budú elitami pri akomkoľvek ekonomickom systéme ktorý v budúcnosti vymyslia.
Elity ostanú elitami, my budeme mať jednoznačné ohraničenie majetku, lebo nepatríme k elitám, sme plebs.
bb # XuryXije82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-19 19:50:10 2e1ea742
bb
to majetkové obmedzenie je v praxi nemožné. mnohí teoretici keď "prerozdelia" majetok (nehovorím o princípe prerozdelenia ako je socializmus, kapitalizmus alebo iné), tak nerátajú s faktorm času. uvediem ti príklad. prerozdelil by si majetok napr. pôdu do nejakej maximálnej hranice. muž a žena by mali každý takýto maximálny majetok. mali by 1 dieťa. mohlo by zdediť tento 2x maximálny majetok?
vlastníctvo nie je trvalý stav. je to neustále prebiehajúci boj o zdroje.
dokonca ani fašizmus ani socializmus si nedovolil narušiť rodovú štruktúru a až na "protištátne" živly ktorým majetok zhabal (socík) a arizácie (fašizmus), tak väčšinou dodržoval klanové dedenie, aspoň formálne. tj vlastníkmi pôdy papierovo boli dedičia, reálne je v tom ale bordel, lebo tie vlastnícke vzťahy boli narušené a ľudia sa často živia už ináč a hoci sú papierový vlastníci, reálne to užívajú iní.

to, že niekto je vlastníkom niečoho, za to ručí štát. tj. ak nastane stav, že niekto si len tak bez pravidiel ktoré štát stanovil vezme majetok iného a štát nevykoná nápravu, tak stráca význam. ak štát vyžaduje vyvlastnenia, pre vyvlastneného stráca význam.
zaujmavý experiment bol machnovščina. paradoxne viac vadila boľševikom.
bb elity fungujú skryte. oni vlastnia aj majetky, kde v živote neboli a ani riadne nevedia čo tam je, ale svojimi rozhodnutiami tam ovplyvňujú život. a naopak, tí čo sú tým dotknutý, nemajú ako zastaviť toho vlastníka korporácie, lebo ani nevedia kto to vlastne je a možno žije v inej krajine kde ani nedostanú vízum.
na ochranu sú 2 možnosti. buď sa brániť proti vykonávateľom, alebo taktika spálenej zeme.
prerozdelenie nič nerieši. iné je hektár fabriky, iné kus sahary, iné ropný vrt.
guderian
ako rozoznáš vojnu, resp. krajnú situáciu? čo ak je to už teraz? a čo ak to pre niekoho je teraz a pre iného to je ok a ešte dlho bude? efekt pomaly varenej žaby. mnohí už teraz idú na rezervy a dlho to nevydržia.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-19 20:31:19 5f660a52
aaa,
tie tvoje dva posledné riadky s otázkou pre guderiana sú presne to, čo som ja zle vysvetlil ako začiatok svojho príspevku.
Presne to som myslel, že už je zle a mnohí si nevšimli, že hranica je už prekročená a ide sa ku kolapsu.
Dík za vysvetlenie mojej zle vysvetlenej myšlienky

ak je maximálny majetok X, tak jedno dieťa nemôže zdediť po dvoch rodičoch 2X ale iba jedno X.
Ohraničiť aj dedičské práva, X bude maximum a viac sa nedá.
Namiesto majetkových práv vytvoriť viac "užívacích práv", kde máš z majetku úžitok ale nemôžeš ho dať zdediť potomkom. Vytvoriť systém zásluhovosti a odmeny jedinca "užívacími právami, namiesto majetkových práv na vlastníctvo.
Lebo presne tie majetkové práva niečoho čo vlastníš ani nevieš kde, ale ovplyvňuješ život tam niekde žijúcich ľudí devastujú aj tam žijúcich ľudí a často aj ekológiu a "tam niekde miestnu ekonomiku".

OK, súhlasím, problém je znovu kľúč ako a koho ohraničiť - tak sa urobí zákon, že pôda nemôže byť vlastnená ale iba užívaná, bez práva dedenia. Znovu je potrebný verejný, jasný a neskorumpovateľný prerozdeľovací kľúč k užívacím právam na pôdne majetky.

Štát v tej jeho súčasnej forme je aj tak len na ochranu vládnucich miestnych aj nadnárodných elít pred plebsom, neslúži na ochranu nás plebsu pred rozhodnutiami elít. Ak sa elity rozhodnú zvýšiť dane na pôdu, tak ju sám "vrátiš štátu" lebo nebudeš mať z čoho zaplatiť dane a pôda padne v cene okamžite.
Takže po verejnom bode zlomu takéto niečo čakám, aj tak o svoju pôdu všetci prídu v prospech akože spoločnosti, v skutočnosti v prospech elít.

Žiadny štát ťa neochráni lebo štát prijme práve ten zákon, aby si pôdu stratil v prospech štátu. U obyčajných ľudí aj tak je málo pôdy, osoh z nej majú ešte menší, tak ich to moc trápiť nebude. Elitám pôda ostane v tej forme, že budú ovplyvňovať procesy ľudí žijúcich na každom kúsku pôdy celého sveta. Elity peniaze vyrábajú v bankách, problém mať nebudú ako potenciálne zaplatiť dane na pôdu

Prerozdelenie pôdy nič nerieši, súhlasím, preto navrhujem iba užívacie práva na pôdu bez vlastnenia a bez dedenia. Tým obmedzuješ samotnú elitu, lebo užívacie práva budú mať vždy iba tí, čo pôdu skutočne užívajú, obhospodarujú, starajú sa o ňu kým žijú. Ak ich deti ostanú žiť v tom mieste, tak budú súčasťou budúcej generácie, ktorá bude mať stále tie isté užívacie práva na miestnu pôdu a úžitok z miestnej pôdy. Tým odstraňuješ z procesu elity, ktoré nebudú mať mechanizmy ako oovplyvňovať všetky miestne ľudské kolektívy alebo spoločenstvá úžívateľov pôdy.

čo myslíš "2 - brániť sa vykonávateľom"? nedať sa vyhnať z cudzej pôdy?
Veď tým práve protirečíš svojmu argumentu, že ak štát neochráni vlastníka, tak je zbytočný. Tak má štát chrániť vlastníka aby nebol zbytočný alebo majú ľudia právo brániť sa vykonávateľom? Kde je tá hranica kedy a koho treba brániť?
Spálená zem ti nepomôže, lebo cudzí vlastník často nemá potrebu mať úžitok z tej zeme, on má potrebu ju vlastniť aby ju vlastnil ako kus planéty, aby s pomocou vlastnenia ovládal miestne ekonomické procesy. Úžitok nie je často potrebný, stačia majetkové práva.
Úžitok majú tí miestni ľudkovia, ktorí "spálenou zemou" sami stratia ten úžitok a ublížia v prvom rade sebe. To nie je ani dobrý nápad ani neprinesie škodu skutočnému vlastníkovi ako prvotnému "tvorcovi problémov", škodovať budú malí miestni ľudkovia užívajúci nejakým spôsobom nepatriacu im pôdu.

Tieto 2 možnosti tebou navrhnuté mi preto ekonomicky neštimujú, nejako to nevychádza.
Možno som zle pochopil obe možnosti, ak sa ti tak zdá, dovysvetli pár podrobností ak si to myslel inakšie.

Čo ty na zmenu vlastníckych práv ako takých na iba užívacie práva miestnych občanov na miestnu pôdu.

Takisto namiesto slova "pôda" môžeš použiť aj slovo závod, baňa nerastných surovín, diaľnica a iné.
Tým som myslel to ohraničenie majetku, že niečo môžeš vlastniť a osoh z iného budeš mať iba ako užívacie právo bez práva vlastniť. Niečo ako plat vysoko postaveného manažéra efektívne spravujúceho spoločenský alebo akýkoľvek cudzí majetok.
Otázka efektivity alebo neefektivity je iba otázkou dostatočnej verejnej kontroly a mechanizmov verejnej kontroly v prospech spoločnosti. Aj kapitalisti krachujú lebo mali stratu, lebo boli neefektívni.
Žiadny socializmus a rodinkárstvo, kontrola verejná, každému dostupná. Mechanizmus nie je podstatný, ide o princíp. Vysoký manažér má vysoký plat, ale baňa patrí miestnej spoločnosti. Niečo ako kibucy a priamo riadený členmi danej konkrétnej spoločnosti miestny spoločenský majetok.
Aj keď nepoznám podrobnosti kibucov, iba chápem princíp.
bb # XuryXije82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-19 21:33:33 2e1ea742
bb nemyslím si, že guderian to myslí zle, len jeho teórie majú plno nedostatkov. jednoducho niečo ako ideálny kapitalizmus, ani iný izmus nie je.
máš veľkú pravdu o tom, že ak zdvihnú dane, ľudia sa sami budú zbavovať majetku.
obranou proti vykonávateľom som myslel to, že elity sú bežnému nedostupné. sú príliš dobre chránené v bunkroch a s ochranou technickou a ľudskou. ak sa im ľud bude chcieť ubrániť, bude musieť bojovať najprv s tými, s kým prichádza priamo do styku. tj. s ich technickými prostriedkami, sluhami atď. sluhov možno aj presvedčovať pridať sa na stranu plebsu, ale nie vždy to zaberie. elity im ponúknu časť výhod a to je pre nich lákavé.
taktika spálenej zeme nemusí znamenať spálenú zem doslova. znamená to vytvoriť v oblasti také podmienky, že pre elity sa stane oblasť neatraktívna a stratová. mnohokrát to značí aj zníženie úživnosti oblasti pre všetkých, to je fakt, ale ľudia sa musia naučiť prežiť aj v tak poškodenej oblasti. tá chyba im zabezpečí istú ochranu. napr. oblasť s rádioaktívnym zamorením nie je atraktívna pre investorov, ľudia by tam za istých podnmienok mohli žiť, napríklad skrátenie života. takže tá ekologická záťaž je čiastočne ochranný faktor. neplatí to však úplne, elity napr. chcú využívať oblasť černobylu na pestovanie biopalív. túžba po zisku je značná.
to čo tvrdíš o komunitách ako kibuce, tam sa to neosvedčilo, ale je možné, aby takéto komunity fungovali, ale myslím si, že len do malého počtu členov, tak do 80-100. niečo ako huteriti. pri veľkom počte členov to zlyháva, nedajú sa kontrolovať príživníci.
takisto aj v takýchto komunitách dochádza k porušeniu pravidiel jednotlivcami a častým trestom býva vylúčenie z komunity.tí sa možno pripoja k inej komunite, alebo ostanú vyhnanci. keby bola komunita celá zem nemáš kde takých poslať a obratom by zaútočili na komunitu.

rodinkárstvo. to je práve to! aj tí huteriti majú isté rodinné väzby. keď si všimneš, tak rodinkársky princíp stvoril aristokraciu, mafiánske klany, klany socialistických papalášov (castrovci, kim ir sen, kim čong il a un.....)a dokonca aj klany elitášov.
je to veľmi silný princíp, daný pravdepodobne evolučným vývojom. tým som ti chcel naznačiť aj to s tým dedením. v priebehu celých dejín civilizácie nech už boli akéhokoľvek izmu, rešpektovali dedenie majetku. aspoň základného. vždy radšej poškodili inú skupinu alebo rasu.
v minulosti sa aj meno resp príslušnosť vyjadrovala príslušnosťou ku kmeňu, resp. rodu. ( vid. škótske "Mc", arabské" bin X" tj. syn niekoho, slovanské" ič" , severské "son".....
až neskôr sa začala príslušnosť vyjadrovať k miestu pôvodu, alebo pobytu. ako "von Gogh, sachs gotta, žižka z trocnova..... prípadne priezviská typu zvolenský, mejerský .....
špeciálnu časť tvoria židovské priezviská, ktoré po tolerančnom patente si museli dať, predtým mali často typ "ben X" čo je obdoba arabského bin, a často si ich dávali podľa povolania a v nemčine, lebo v uhorsku to bol nadradený národ a im to umožňovalo vstup do vyššej spoločnosti židia sú majstri v mimikri a napr. za slovenského štátu zase menili priezviská za poslovenčené typ rothemund=rudňan a pod..
napriek tomuto sa stále dodržoval rodinkársky princíp.
a to neplatilo len pre európu, ale aj pre japonsko, čínu, kóreu, indiu, ameriku....
aj dnešní politici vždy uprednostnia svojich príbuzných pred potrebami svojho ľudu.
a tak máme klany kenedyovcov, bushovcov, kiskovcov......
spoločnosť, ktorá či už sa tvári rovnostársky alebo demokraticky a popiera rodinkársky princíp daný evolučne, mimochodom perfektne popísaný v biblii, a nezavedie ho do svojich pravidiel, bude vždy korupčná a po čase nefukčná. dokonca to pochopila aj katolícka cirkev a práve celibát je to, čo má tomu akože zabrániť.
je len otázkou času, kedy by niektorý zvolený menežér začal preferovať svoju rodinu. začal by to jeden, ďalší by videli že je to ok a systém sa rozpadáva. presne ako sa rozpadly ideály 17 novembra.
všimni si, že jedna z vecí, prečo majú elitáši takú moc je to, že rešpektujú rodinkárstvo. elitáš elitášovi neublíži, len pokiaľ ho vylúčia zo svojej komunity.
všimni si napríklad komunálne voľby. v menších obciach jeto o rodinkárstve, nemá to nič spoločné so schopnosťou viesť obec. vid. žehra. volili svojho.
v obciach s niekoľko 1000 voličmi býva tých rodiniek niekoľko a niektoré sa jednoducho k moci nedostanú.
vo veľkých obciach a mestách už sa tak ľudia nepoznajú osobne a je to o straníckom princípe a obchodnom lobingu. tam skôr hrajú úlohu marketingové stratégie, pričom rodinkársky princíp sa tam nepresadzuje zdola, ale zhora. tj. štátne vládnuce klany si dosadia do miest svojich a marketingovo spracujú voličov, aby si mysleli, že volia svojich zástupcov. efekt futbalového týmu.
(jedného svojho známeho som sa raz opýtal koho bude voliť. odvetil mi že fica. keď som sa ho pýtal že prečo, odvetil mi, že to je ako jeho obľúbený futbalový tým a on je rád keď sa mu darí)
vo veľkých mestách a na štátnej úrovni sa takto postupne stabilizujú rodinky, ktoré tvoria tým a sú aktívne v hre a rodinky v úlohe fanúšikov a ich .iq tomu presne zodpovedá. voliť chdí ten, kto sa nechá strhnúť hrou. no a skús sa dostaťpotom do národného týmu ako hráč.


aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-20 12:47:31 b22900f9
loading...
bb nemyslím si, že guderian to myslí zle, len jeho teórie majú plno nedostatkov. jednoducho niečo ako ideálny kapitalizmus, ani iný izmus nie je.
Guderian strašne pláva v pojmoch, v pojmoch niekým napísaných, ktoré ani nie sú argumentmi ale iba nesúvisiacimi pojmami. Preňho je argument čo kto napísal. To vieš, titulované osoby majú iné myslenie ako my obyčajní plebsáci čo sme nečítali ani Marxa, ani Bastiata

sluhov možno aj presvedčovať pridať sa na stranu plebsu, ale nie vždy to zaberie. elity im ponúknu časť výhod a to je pre nich lákavé.
Nemáš ako ekonomicky zaujať sluhov, ak naviac tí sluhovia nechápu nič iné ako momentálne ekonomické benefity, lebo si myslia že tie benefity ich udržia bohatými až do staroby. Benefity budú zničené elitami spolu s nechápajúcimi nepotrebnými sluhami.

taktika spálenej zeme nemusí znamenať spálenú zem doslova. znamená to vytvoriť v oblasti také podmienky, že pre elity sa stane oblasť neatraktívna a stratová.
ale ľudia sa musia naučiť prežiť aj v tak poškodenej oblasti. tá chyba im zabezpečí istú ochranu.
To je len predĺženie agónie a nie obrana

to čo tvrdíš o komunitách ako kibuce, tam sa to neosvedčilo, ale je možné, aby takéto komunity fungovali, ale myslím si, že len do malého počtu členov, tak do 80-100. niečo ako huteriti. pri veľkom počte členov to zlyháva, nedajú sa kontrolovať príživníci.

Ak nedokážeš kontrolovať parazitov, máš pravdu. Východisko je jedno: musíš začať chcieť kontrolovať parazitov, aj vytvoriť mechanizmy kontroly.

takisto aj v takýchto komunitách dochádza k porušeniu pravidiel jednotlivcami a častým trestom býva vylúčenie z komunity.tí sa možno pripoja k inej komunite, alebo ostanú vyhnanci. keby bola komunita celá zem nemáš kde takých poslať a obratom by zaútočili na komunitu.

Ak bude celá zem v komunitách, parazitov bude treba fyzicky likvidovať, aby neškodili zdravému organizmurodinkársky princíp stvoril aristokraciu
je veľmi silný princíp, daný pravdepodobne evolučným vývojom.
Súhlas

Všetci rešpektovali dedenie majetku.
Súhlas, ale alebo začneme sami kontrolovať dedenie majetku, alebo elity aj tak zrušia dedenie majetku medzi plebsom. Pýtať sa ťa nebudú, budú také zákony že nezdedíš ani hovno a nič s tým neurobíš. Ak začneme sami kontrolovať dedenie, obmedzíme tak elity. Ak elity začnú kontrolovať dedenie, obmedzia tak plebs. Alebo my alebo elity, jedna zo skupín bude dediť a druhej nič neostane. Zatial vyhrávajú elity

napriek tomuto sa stále dodržoval rodinkársky princíp.

volá sa to oficiálne demokracia, neoficiálne je to pasivita a nepochopenie plebsom základnej podstaty ako nás ovládajú


je len otázkou času, kedy by niektorý zvolený menežér začal preferovať svoju rodinu. začal by to jeden, ďalší by videli že je to ok a systém sa rozpadáva.

Verejné mechanizmy, verejné obesenie na stĺp verejného osvetlenia, odstrániť pasivitu plebsu a dá sa to bez rodinkárstva a bez vytvárania klanov


všimni si, že jedna z vecí, prečo majú elitáši takú moc je to, že rešpektujú rodinkárstvo. elitáš elitášovi neublíži, len pokiaľ ho vylúčia zo svojej komunity.

Stĺpov verejného osvetlenia je dosť, len to chce viac chlapov ktorí budú mať v rukách vhodný povraz. Začnú sa báť a ani ich už nebude treba vešať, lebo sa budú báť.

vo veľkých obciach a mestách už sa tak ľudia nepoznajú osobne a je to o straníckom princípe a obchodnom lobingu. tam skôr hrajú úlohu marketingové stratégie, pričom rodinkársky princíp sa tam nepresadzuje zdola,
treba zaujať ľudí, presvedčiť ich aby neboli pasívni a pôjde to

bb # XuryXije82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-20 16:16:12 2e1ea742

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
d   dev
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

NEČEKANÝ OBJEV OTEPLOVACÍ VĚDY: GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ ZPŮSOBÍ CHLADNĚJŠÍ ZIMY


NEČEKANÝ OBJEV OTEPLOVACÍ VĚDY: GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ ZPŮSOBÍ CHLADNĚJŠÍ ZIMY
Nová mezinárodní studie o klimatické změně předpovídá, že Evropa a Severní Amerika bude zažívat vlny velice chladného počasí, přičemž trvají na tom, že ty mrazivé teploty ...
RUSKÝ LÉKAŘ ZPŮSOBIL SMRT PACIENTA PŘÍMO V ORDINACI
The Arrived - časť 29 - Džihád sú dvere do Raja
MY TRUMP(F)

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0324 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage