Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ježiš bol Slovom zo Slov Božích


Ježiš bol Slovom zo Slov Božích

Ježiš bol Slovom zo Slov BožíchAuthor: helper313 # QaraTacu42
Cirkev2014-03-1125
-
 33% ( 5 people voted )
+
Mám náboženskú otázku. Vo videu sa viackrát uvádza že Boh je svetlo. Viditeľné svetlo je oblasť spektra elektromagnetického žiarenia od 380 do 760 nanometrov. Boh je elektromagnetické žiarenie z akého rozahu vlnových dĺžok ? Rád by som ho zachytil a neviem aké frekvenčné filtre mám použiť.

Ďakujem za odpovede.

No toto # DyvuVeqi71
-
 53% ( 7 people voted )
+
2014-03-11 23:25:28 b22876c7
Helper trochu som si vypomahal matematikou, ktorá ale arabskému svetu nieje vzdialená, pýtam sa
Čo si predstavuješ pod temnotou?
Vysvetli prečo Bohu prideľujú atribút Absolútneho Svetla a stavajú Ho do akejsi opozície s temnom?(dualita)
Alebo skôr to možno chápať v zmysle nepleťme si hrušku s jablkom?(podmnožiny, kde množinou je ovocie)
Koľko atribútov má Boh a ktorý z nich je správny?

Pozn.:Disjunktné pojmy sú pojmy, pri ktorých triedy, výsledkom poznania ktorých sú tieto pojmy, neobsahujú nijaký spoločný prvok.
Pojem a jeho negácia sú vždy disjunktné, pretože niet indivídua, ktoré by zároveň malo i nemalo v tom istom ohľade určitý znak.


i # LumaHeji80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 06:06:36 b06ab9ff
Fuj, blééé...! (Pozn.: reakcia len na nadpis, s videom nestrácam čas)

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 8 people voted )
+
2014-03-12 07:27:05 d4254112
Nemohol ten istý Boh poslať svojho Syna na zem ako vykupiteľa a o 600 rokov poslať "proroka" Mohameda,ktorému by kázal ty choď a hovor,že Kristus nie je môj syn a nebol ukrižovaný, "len sa im to tak zdalo". Bol by to Boh schizofrenik a Boh chaosu a to nie je.
Písmo hovorí:
"Všetci bohovia pohanov sú démoni" a teda aj ich proroci,ako Mohamed a islam je falošné náboženstvo od diabla.
http://www.spolocnostsbm.com/clanky/spravy/frantis
kovo-blahozelanie-k-moslimskemu-sviatku.html

filip # WyboCeci64
-
 68% ( 12 people voted )
+
2014-03-12 07:39:33 5f66e170
Filip,---Vysvetli mi ,prosím ťa, ktoré písmo to hovorí,že Mohamed a islam sú falošné náboženstvá?Podľa mňa sú všetky náboženstvá falošné---[Keď niekto verí a neubližuje tým nikomu,nech si verí],ale Ježiš bol predsa ďaleko pred Mohamedom a aj iné náboženstvá sa utvárali až neskôr . Určite to nemohol napísať Ježiš ani jeho 12 apoštolov.

Jambo # CapuSuxo47
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-12 08:19:44 b229811c
ale radegast nie je demon, ci? len panbozkovia od praotca abrahama su ti pravi?
kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-12 08:22:22 55a2e658
loading...
Kristus bol Bohom v tele. Kto nevyznáva Boha prišlého v tele, to je ten duch antikrista, o ktorom hovoria kapitoly Tesaloničanom..
Ten krátky dokument je nebiblický.. A toto je cieľ: spojenie všetkých svetových náboženstiev.. Uznať Krista len ako proroka/človeka, zbaviť Ho Jeho božskosti.. Avšak Božie Slovo na to všetko upozorňuje čo má prísť!

1Tim 3.16 A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve.

Jn 10,30: Ja a Otec sme jedno.

"Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, ktorý súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom a súc v spôsobe najdený jako človek ponížil sa stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža." (Fil 2,5-7)

"A Tomáš odpovedal a riekol mu (Ježišovi): Môj Pán a môj Bôh!" (Jn 20,28)

V x veršoch sa predstavuje ako JA SOM.. Presne tak ako sa Boh predstavil Mojžíšovi

Iz 44,6: "Takto hovorí Hospodin, Kráľ Izraelov, a jeho vykupiteľ, Hospodin Zástupov: Ja som prvý a ja som i posledný, a krome mňa niet Boha"
Iz 48,12: "Počuj ma, Jakobe, a Izraelu, môj povolaný: Ja som to; ja som prvý a ja som i posledný."

Teraz poďme ku Zjaveniu Jána.. Kto si dáva tento titul "prvý a posledný/alfa a omega/počiatok a koniec"?

Zjavenie Jána 1.kapitola:
12 A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov 13 a v prostredku medzi siedmimi svietnikmi som videl podobného Synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. 14 A jeho hlava a jeho vlasy boly biele jako biela vlna, jako sneh, a jeho oči boly jako plameň ohňa, 15a jeho nohy boly podobné mosadzi, jako rozžeravenej v peci, a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. 16 A vo svojej pravej ruke mal sedem hviezd, a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč, a jeho tvár bola jako slnko, keď svieti vo svojej moci. 17 A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy, a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi: Neboj sa! JA SOM PRVÝ A POSLEDNÝ 18 a ten Živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pekla i smrti. 19 A tedy napíš, čo si videl a čo je a čo sa má diať po tomto. 20 Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd sú anjeli siedmich sborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem sborov.

Zj. Jána 2, 8: "A anjelovi smyrnenského sboru napíš: Toto hovorí ten prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil"

.. a tak ďalej.. V Zjavení Jána je množstvo príkladov kde Ježiš je stotožnený s Bohom - Otcom.. Tituly ako Syn a Otec je pre naše pochopenie Jeho nesmiernej lásky.. Tak ako Abrahám šiel obetovať Izáka a potom bol zastavený anjelom.. Tiež to bolo vykonané pre budúce pokolenia ako predobraz Ježiša Krista aby Ho mohli prijať ako zatvrdilí a pyšní Židia a aj okolité národy

Patrik # VebaSydi71
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-03-12 09:02:52 b228ec55
Tento dokument na základe biblických dôkazov volá k uctievaniu Jediného Skutočného Boha. Ježiš Kristus (mier s ním) je môjmu srdcu veľmi blízky, aj napriek tomu, že som muslim. Iba preto, že nepovažujem Ježiša za Boha, som antichrist a propagujem nwo?

helper313 # QaraTacu42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 09:21:49 542f19da
Radegast bol Slovanský BOH úrody ,hojnosti plodnosti a neviem presne , čoho ešte. Pivko , Radegast - si radi dajú asi všetci muži.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 09:30:26 b229811c
helper313: Môj prvý podnet k myšlienkam o Bohu viedol jeden moslimský dokument: The Arrivals ..Určite to poznáš .. Je veľmi dobre spracovaný aj keď manipulačný ..Najprv hovoria o Kristovi ako o Božom Synovi a Jeho božstve.. A v posledných častiach je vyzdvihnutý Mohammed a Ježiš označený len ako za jedného z prorokov
Ako si pamätám cieľom The Arrivals bolo spojiť kresťanstvo, judaizmus a islam.. No čo k tomu musí predchádzať? Odobrať božstvo Ježiša Krista, čo je vlastne protibiblické
Ja neodsudzujem moslimov, pretože tiež nesú časť pravdy,.. Minulý rok bol u mňa na výmennom pobyte jeden moslim z Turecka - Alpcan, a mali sme veľmi požehnaný rozhovor.. Zistili sme, že máme spoločné biblické korene.. Dokonca na jeho odchode sa rozhodol prijať Krista.. Tiež nebol zástancom nwo, a myslím, že to dnes väčšina populácie.. Ale to nie je rozhodujúce.. No povedz mi, kto vyhlásil: "Ja som cesta, PRAVDA i život, nik neprichádza k Otcovi, len skrze mňa?" .. LEN SKRZE MŇA.. To je tá úzka cesta..
Samozrejme je rozdiel kto poznal túto pravdu a kto nemal možnosť o nej nikdy počuť.. Aj k tomu sa Biblia vyjadruje (bolo by to na veľmi dlhé rozpisovanie, a navyše som teraz v škole), keďže Boh je spravodlivý..
Duch antikrista panuje RKC a mnohí sa pridávajú k tejto Matke smilníc (Zjavenie Jána 17), ktorá zaprela živého Krista.. RKC preberá všetko z babylonských učení ..Dokonca aj sochy vo Vatikáne sú pohanský bôžikovia, ktorých len pomenovali biblickými menami.. Zapreli Boží Zákon
Budeš prekvapený kto stál za vznikom Islamu (šelma, ktorá bola a bude): http://makrosvet.
wordpress.com/2011/09/02/tajny-archiv-vatikanu-vzn
ik-islamu/
Ja som to našiel len teraz cez google, nečítal som to celé, ale podstata by tam mala byť.. Avšak doma mám celú knihu o tom, aj od bývalého jezuitu (Alberto), ktorý bol v najvyšších vatikánskych kruhov.. No za vypustenie pravdy, prišiel o život..

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 09:51:27 b228ec55
...Jambo47.. Toto sa nerobíííí!!! ... pivko a"" " dajú"si asi radi.. všetci muži"."".. My si síce radí " dáme " a nemusí to byť le "pitivo" ! Ale čo už.. idú voľby .. stromy ... strihame.. a rozmýšľame .. kto vymyslí ešte lepší herecký výkon..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 10:15:01 58d4289b
Boh je vsetko aj viditelne svetlo, aj "svetlo" ktore nie sme schopni vnimat ocami, lebo jeho rychlost je vacsia ako rychlost viditelneho svetla. To svetlo sa da vnimat, ked clovek na sebe pracuje a ocisti si vedomie, vtedy aj ked ma zavrete oci vidi ziarive svetlo, preto vznikol pojem "osvieteny". Ale aj to je iba nedokonalost vnimania, v skutocnosti to svetlo nesie v sebe velke mnozstvo informacii, ktore dany clovek zatial nie je schopny spracovat, preto to vidi ako ziarive svetlo, dalo by sa to prirovnat k elektrickemu impulzu naprilklad v pocitaci, ktory tiez nesie v sebe informacie, ale navonok sa javi iba ako tok elektriny.

Preto musi clovek na sebe pracovat, zbavovat sa naucenych vzorcov spravania, ktore zatazuju vedomie a tym ho spomaluju. Ako ked je na pocitaci spustenych vela programov naraz a potom nestiha, samozrejme to je iba obrazne povedane, clovek nie je stroj, ako by ho chcela moderna medicina brat, ale zivy tvor s nekonecnymi moznostami rozvoja, ktore si zatial neuvedomil alebo nechce uvedomit.

A je uplne jedno akeho vireovyznania clovek je, vsetky nabozenstva hovoria o tom istom, len kazdy si to vyklada po svojom. Moslimovia su asi najjednotnejsi, co sa tyka viery v Boha (Alaha) a sily tohoto presvedcenia. Verim, ze keby nasmerovali svoju pevnu vieru spravnym smerom, laska a harmonia by okamihu pretvorila tento svet.

kubick # TikoCixi58
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-12 10:22:54 55d89296
Klopi,--- Rozmyšľam dze som zrobila chybu. Ta nezrobila, dajú,abo vypijú,to nejedno?Dakedy ne no.Lem naj voľby dopadnú dobre.Vieš ,že nikdy nedopadnú dobre.Vždy bude niekto nespokojný.A hercov je toľkooooó pred voľbami.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 11:05:00 b229811c
Krava 2:102. A nasledovali to, čo satani prednášali o kráľovstve Šalamúnovom. Šalamún nikdy neodmietol vieru, ale to satani vieru odmietali, učili ľudí čary a to, čo bolo zoslané dvom anjelom v Babylone, Hárutovi a Márutovi. A neučili nikoho, pokiaľ mu nepovedali: "My sme skúškou, tak neodmietaj vieru". A sa od nich oboch naučia to, čím oddelia muža od jeho manželky. Avšak nikomu tým neublížia bez Božieho povolenia. A učia sa to, čo im uškodí a neprospeje. A vedeli, že, kto si ju kúpi, ten nebude mať v živote poslednom podiel. A veru je zlé, za čo zapredali svoje duše. Keby to len vedeli.

aj ked nabozenstva neuznavam, v islame a krestanstve je minimalne tak isto mudrosti i hluposti takze je dost hlupe sa hadat ktore je lepsie a neuznavat to druhe kvoli prvemu a naopak. ale toto je podla mna najdolezitejsi vers koranu. o niecom co oddeli muza od zeny. a teraz sa prosim diskutujuci pozrite sami na seba a zamyslite sa preco vysedavate tu za internetom a hadate sa v tychto homosex virtualnych orgiach, namiesto toho aby ste s laskou objali svoju zenu a obstastnili ju. alebo kolko len krasnych zien dnes v slnecnom pocasi ste stihli obstastnit? cela existencia je tu len pre tento ucel, sexualne spojenie, najdokonalejsie potesenie ake medzi 2 pohlaviami moze byt. A zatracujete to, popierate to, vytvarate falosne konstrukty nabozenstiev, moralok a roznych obmedzeni ci povoleni, aby ste ospravedlnili svoju existenciu ktora bez spomenuteho ucelu nema vyznam.
radiator # HuheWoly33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 11:08:50 3ec5c401
Pandáš,ty vidíš démonov ako veľkých zlých drakov,alebo skôr ako malé biele myšky???
PS: musel som ťa mínuskovať,aby si tu tak zbytočne nesvietil.

cobra # WykeXala95
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-03-12 11:16:15 55f814c2
Pandáš,máš pravdu.Nedá sa to pozerať.
Najväčšia sranda na tom je,keď vraj svätý korán sa akosi snaží vysvetlovať osobu Ježiša Krista.
Pandáš ďakujem,že si ma na to upozornil...No vidíš si na najlepšej ceste stať sa horlivým kresťanom.Isto budeš so mnou súhlasiť,že Boh vie aj také malé bezvýznamné hoviatko ako si ty použiť vo svojom Božom pláne.
Len tak ďalej,robíš mi radosť chlapče!!!

cobra # WykeXala95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 11:36:41 55f814c2
kubick mam dalsiu nabozensku otazku

Je tu nabozensky text.
3 Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo.
4 Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy.

Takze Svetlo povedalo nech je svetlo. Potom Svetlo videlo ze svetlo je dobre.
Ake svetlo je to druhe sekundarne svetlo ktore Svetlo stvoril slovom a videl ?

Pises Boh je vsetko aj viditelne svetlo, aj "svetlo" ktore nie sme schopni vnimat ocami, lebo jeho rychlost je vacsia ako rychlost viditelneho svetla. Teda tiez popisujes minimalne dva svetla, pomale aj rychle svetlo.
Pomale svetlo je asi to co stvoril slovom a rychle svetlo je asi to primarne Svetlo.
Oprav ma ak sa mylim.

Teda ak (boh-svetlo) povedal nech je svetlo tak musia byt logicky minimalne dva druhy svetiel.
Rychle aj pomale si napisal.

A ak boh je svetlo ktore ide rychlostou svetla aj Svetlo ktore ide rychlejsie ako rychlost svetla.
Boh je teda rychlejsi ako boh, sam seba predbieha, ide aj tak rychlo aj hentak rychlo.
Sam od seba sa teda musi zakonit vzdialovat cim sa vlastne rozpina a znizuje sa jeho hustota.
Ide o zasifrovany popis velkeho tresku ?

Vopred ďakujem za odpoveď.
No toto # DyvuVeqi71
-
 63% ( 6 people voted )
+
2014-03-12 11:43:52 b22876c7
nototo - k 1 príspevku

Vám už netreba žiadnych ďalších filtrov .... jeden nepriepustný máte hneď na výstupe ...

smartang # BohuPyki56
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-12 12:07:54 d90c3016
No dobre svetla máme , aj náboženské--texty ... a múdri je každý---lebo má mu skade ---FUĆAŤ-- Trošku ináč Ako sa dá vychovať "človiečik" aby povedal "ľuďom pravdu"---nejakú!Že bude --prezidetovať...sebe si.. Že aj posledný "budaroš" ho bude mať v láske ... a zjavenia bude denno denne produkovať---- samozrejme--- bez rozdielu spolu-samo-- hlások--/budar-radar, prvý--najsamprvší, aaa iné "de --faul"--/ A Ježiška budeme... aj roztlieskávať!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 12:24:24 58d4289b
Smartang :-)))))))

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 13:03:19 b22876c7
na zamislenie pre toho kto to este dokaze
.nabozenstvo je druh dusevnej palenki, v ktorej otroci kapitalu utapaju svoju ludsku tvar, a ti chudobni este navjac aj svoje poziadavki na zivot ako tak dostojni cloveka .povedal pred sto rokmi lenin.

kvak # RyfeJyqa29
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 13:19:30 c3a873d1
No toto
V podstate velky tresk vznikol z toho, ked Boh oddelil svetlo od tmy. Svetlo a tma su relativne pojmy. Pred tym nebolo svetlo ani tma, bola jednota. Az tym, ze oddelil iskru svetla od jednoty vznikla tma, lebo keby nebolo svetlo, nepoznali by sme ani co je tma, nevedeli by sme si ju predstavit. A ta iskra sa v temnote sa zacala rozpinat a potom nastal velky tresk,vznikla realita. Pojmy svetlo a tma sa daju skor chapat ako vedomie a nevedomie. Boh bol na zaciatku jednota, a aby mohol vidiet sam seba, oddelil kusok zo seba v podobe svetla, cize vytvoril vedomie, ktore mohlo zacat spoznavat temnotu, teda nevedomie - doposial nepoznane. A tym ako sa poznanie rozsirovalo, rozsirovalo sa aj svetlo, rozsirovala sa realita. Rovnakym sposobom pracuje aj nase vedomie, kedze sme stvoreni Bohom, osvetlujeme - poznavame nepoznane.Preto sa aj hovori, ze niekomu nieco "vysvetlis", vnesies mu do toho svetlo. A co sa tyka Boha, ze ako je mozne, ze moze byt aj viditelne aj neviditelne svetlo. On je jednota, to len my nasim nedokonalym vnimanim ho vidime rozkuskovaneho, v podstate Boh je vo vsetkom, aj v zivych a nezivych predmetoch, cely svet, uplne vsetko je Boh. Len my to vidime nejednotne - toto je stolicka, toto je zvieratko, toto sme my. Aby som to nejak zhrnul, Boh je Jedno, oddelil od seba ciastocku (svetlo), ktora sa zacala rozvijat a vznikla mnohorakost. Ale Boh stale ostava Jedno, aj ked sa svet vyvija, tak ako ked sa nase bunky v tele delia a vznikaju dalsie, stale tvoria jeden celok, nase telo.

Ono sa to neda pochopit logicky, treba zacat duchovne pracovat a pochopit to (pecitit) vnutrom, potom je mozne vidiet aj Bozie svetlo.

Dufam, ze to bolo aspon trochu napomocne. Prajem vsetko dobre

kubick # TikoCixi58
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-03-12 16:27:23 55d89296
Ano, Kubick, logicky sa to pochopiť nedá, treba úplne zblbnúť, aby človek verejne prezentoval bez hanby také nezmysly a prázdne bláboly. Dokáž aspoň jeden z tých nezmyslov, ktoré tu trepeš.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 19:39:49 c16eba66
Pise sa tu aj o jezisovom zivote a vela inych historickych "zaujimavosti"
http://schambala.cz/knihy/110-sensei-ze-ambaly-kni
ha-iv.html
humungus # SikuQisy21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 19:42:14 5f69c316
hm, čo si dokazujú, keď sa stretnú, dvaja religionisti?
Tí bez bodky na konci vety, bez viery a zbytočností..
Mne zaujímave postrehy. No toto /poznámka absurdity/(Svetlo povedalo nech je svetlo), kubic(Boh je Jedno, oddelil od seba ciastocku (svetlo), ktora sa zacala rozvijat a vznikla mnohorakost) i Pock (logicky sa to pochopiť nedá, treba úplne zblbnúť, aby človek verejne prezentoval bez hanby také nezmysly a prázdne bláboly)i # LumaHeji80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 20:48:04 b06ab9ff

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Cena poctivosti?


Cena poctivosti?
Je podozrenie, že červenovlasý zatknutý nebol skutočný James Holmes, ktorý bol vraj príliš nadrogovaný na to, aby sa objavil na verejnosti po svojom únose. O streľbe v škole sa už v ...
IRWIN SCHIFF, R.I.P.
Skeptik David Hume – Súkromné vlastníctvo ako základ spoločnosti
Chorú francúzsku spoločnosť bombardovanie Sýrie nevylieči

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0449 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne