Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Je možné uzákonit morálku?


Je možné uzákonit morálku?

Přirozená lidská práva jako právo na vlastnictví sebe sama a z něho vyplývající právo na legitimní nabytí soukromého majetku jsou založena na samotné podstatě lidské existence. Plynou z faktu, že to, co dělá člověka člověkem je, že k přežití používá vlastní rozum.

Na přirozených lidských právech jsou založena všechna ostatní lidská práva. Jakékoliv lidské právo se dá zobecnit na vlastnické právo. Např. právo na svobodu slova neznamená, že mám právo kdekoliv a kdykoliv řečnit. Znamená, že prostřednictvím svého majetku, ať už si koupím prostor v televizi nebo postavím řečnický pult na zahradě, mám právo se dle vlastní vůle vyjádřit. Podobně je tomu u svobody tisku. Jakkoli bych chtěl, ostatní nejsou povinni mi dát v jejich tisku prostor k vyjádření. Mám ale právo použít své soukromé prostředky k otištění čehokoli, dokud neomezuji vlastnická práva jiných lidí. V jistém smyslu jsou práva na svobodu slova a tisku plně obsažena v právu na soukromé vlastnictví, a proto je jejich vymezení nadbytečné.

Přirozená lidská práva, jak bylo uvedeno výše, náleží člověku z jeho podstaty bytí. Nemohou proto být člověku nikým přidělena ani odebrána. Někteří lidé si myslí, že lidská práva byla člověku přidělena státem nebo jinou autoritou. Není tomu tak. Přirozená lidská práva existovala dávno před jakoukoliv formou státu. Dalo by se říct, že přirozená práva člověka vznikla v okamžiku, kdy se na zemi objevil a aktivně použil vlastní rozum. Přesněji ve chvíli, kdy byli alespoň dva. V případě osamoceného jedince nemá smysl o lidských právech mluvit.

Jak do konceptu přirozených práv zapadá státní nebo jakákoliv jiná forma autoritářské legislativy? Tvrdím, že je zčásti zbytečná, a to tam, kde vlastně jen popisuje přirozená práva. V ostatních částech je pak nemorální.

Pokud jde o část legislativy, kterou jsme pojmenovali jako "zbytečnou", říkám, že dobro a zlo nemůže být určeno autoritou. Určitě si nemyslíme, že pokud se někdě napíše "krást se nemá a vraždit je zakázáno", nebude k těmto činům docházet. Všichni víme, že krást a bezdůvodně zabít je nemorální. Ještě absurdnější by bylo si myslet, že tyto zákony jsou určeny pro ty, kteří přečiny páchají. Že by tak činili proto, že nevědí, že krást a zabíjet se nemá? Ti se zákony stejně neřídí, přestože o nich vědí. K čemu potom tyto zákony slouží, pokud nejsou zbytečné? Evidentně rozeznáme dobro od zla i bez nich.

Zbývající část legislativy, kterou jsme nazvali "nemorální", z pozice autority legitimizuje jevy, jež by za normálních okolností byly nepřípustné a každý, kdo by se v nich angažoval, by byl právem považován za zločince. Otázka zní: je možné z něčeho nemorálního prostřednictvím autority udělat věc morální? Nebo trochu jinak: je možné člověka přinutit zákonem považovat něco za morální, pokud je to pro něj nemorální? Je možné uzákonit morálku? Tvrdím, že ne.

Někteří namítnou, že bez zákonů vypukne chaos ve formě krádeží, vražd atd. Pokud bychom zmáčknutím tlačítka přes noc zrušili státní legislativu, bylo by tomu opravdu tak? Nebylo by okamžitě na světě mnohem nebezpečněji? Po určitou dobu je to docela možné. Je ovšem důležité si uvědomit, že to nemá se zákony nic společného. Jediný faktor, který zloděj nebo vrah zvažuje při útoku, je jeho vlastní riziko a nebezpečí újmy. Nikoli zákon. Pokud by to byl, tak jak je možné, že pořád existují vrazi a zloději? Kriminálník rozlišuje velikost nebezpečí, které mu hrozí, nikoliv od koho nebo jakým prostřednictvím mu toto nebezpečí hrozí. Kdybychom ze dne na den přestali vynucovat dodržování zákonů (a tím by přestala existovat státní policie), ke zvyšení kriminality by mohlo dočasně dojít. Stalo by se tak jen do té doby, dokud by se lidé nenaučili opět samostatně bránit. A to minimálně na takové úrovni, aby tím nebezpečí újmy pro útočníka bylo zhruba stejně pravděpodobné jako v situaci, kdy měla oběť možnost zavolat policii.

V každém případě, zloděj by byl pořád zlodějem a vrah vrahem, bez ohledu na neexistenci legislativy. V tomto smyslu je dokonce pravděpodobné, že v momentě, kdy by se lidé opět naučili zabezpečit sami, riziko újmy pro útočníka by v mnoha případech bylo vyšší než v "době zákonů a odzbrojeného obyvatelstva", a tím by bylo celkově bezpečněji. Útočníkovi by totiž šlo v mnoha případech bezprostředně o život, pokud by se lidé nemohli spoléhat na pomoc zvenčí a jejich obrana by byla ryze jejich zodpovědností. Pro ilustraci si představme následující situaci: za jinak stejných podmínek, která s následujících situací bude pro zloděje riskantnější? Dům spadající do jurisdikce A, kde je uzákoněno, že krást se nesmí nebo stejný dům, který spadá do jurisdikce B, kde krádež sice není součástí legislativy, ale je pravděpodobné, že majitel je ozbrojen a připraven svůj majetek bránit? Který z těchto dvou domů si jako potenciální zloděj ke své krádeži vyberu?

Autorita oprávněná k definování dobra a zla neexistuje. Je to iluze. Pokud vezmu hlavičkový papír a napíšu: "Já, Přemysl Holub, tímto prohlašuji, že mám právo obdržet každoročně 3 % z vašeho výdělku" nebo "Zakazuji pěstovat a užívat určité druhy rostlin" a následně prohlásím, že od této chvíle je mé prohlášení zákonem, v čem je moje prohlášení odlišné od nemorální legislativy? Jde o nelegitimní omezení vlastnických práv jiných lidí a není důležité, kým nebo čím bylo "zlegitimizováno", zda to bylo nějakým zákonem.Author: ac # VobiBijy89
Svet2015-04-235
-
 50%  ( 4 people voted )
+
Z prirodzenosti, by mohol o morálke hovoriť len ten, kto má autoritu. Kto o sebe môže povedať,že je autorita ?
Morálka je človeku prirodzená...zákony vznikajú umelo.
V súčasnosti máme viac pýchy než pokory jeden pred druhým.:-) a preto aj keď zlé, budú zákony stále vznikať.Článok je veľmi inšpiratívny k zamysleniu-ako to vlastne žijeme a prečo je to tak.

peter # NaniDihe23
-
 54%  ( 3 people voted )
+
2015-04-24 11:40:56 b2290a56
Morálka je to s čím súhlasí väčšina ľudí a preto nie je možné v systéme parlamementnej-zastupiteľskej demokracie uzákoniť morálku.
V dnešnom systéme zákony prijíma zákonodarná moc, čiže politici.
Väčšina politikov sú nemorálny ludia, a preto ich zákony nemajú nič spoločné z morálkou.

V súčastnom systéme je moc nepramo úmerná zodpovednosti. Keď v spoločnosti oddelíte moc od zodpovednosti, skôr či neskôr táto spoločnosť prejde k totalite.

Je úplne jedno či je to komunizmus, fašizmus alebo iný -izmus.
Ani s kapitalizmom to nebude inak. V kapitalizme nieje morálne správanie konkurencieschopné. Dokonca morálne správanie môže ohroziť Vás a Vašu rodinu.

Ľudia sú povinný sa v pravidelných intervaloch vzdať moci a pritom nemajú zaručené že táto moc nebude zneužitá proti nim.
Keď zvolíte nejakéko svojho zástupcu, tak tento sa stáva vďaka zvojej moci, elitou. Zároveň je však vydierateľný (motivácia strachu), a podplatiteľný (motivácia túžby) elitou ktorá je nad ním.

Demokracia s akýmkoľvek prívlastkom ( západná, sociálna, konzervatívna, liberálna, americká ) nie je pravou demokraciou.

Riešením je len naozajstná demokracia - čiže vôľa ľudu, najviac sa k nej približuje Priama Demokracia.


Dudo # SebiPube68
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2015-04-25 10:13:54 5b7f0ab0
Nie som nábožensky orientovaný, ale pre istotu sa opýtam: 10 Božích prikázaní bolo čím? len tak na úvahu...

Bertold # FuliXuju84
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-04-25 11:42:36 4e639a43
tento článok je totálna vtákovina, škoda komentovať. autor je buď šialenec, alebo si robí srandu.
lisa22 # HoxiDuna67
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2015-04-25 13:06:35 5f69ce4b
Bertold,len som zauvažoval,tak po svojom :-)Predstavitelia moci odjakživa morálku zneužívali a tak si cirkev uzákonila to, čo má byť prirodzené všetkým ľuďom,nech ich má následne za čo trestať.Moc vie,že zákony vymyslela ona a že ich preto nemusí dodržiavať...ich Bohom je moc a mamon a kedy sa to zastaví? hm,to vie len Boh.... nie som nábožensky orientovaný :-).
petr # BydoXume09
-
 54%  ( 3 people voted )
+
2015-04-25 13:08:40 b2290a56

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0245 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo