Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Jak skončí experiment s papírovou měnou?


Jak skončí experiment s papírovou měnou?

Systém papírových peněz v sobě obsahuje zárodky vlastní sebedestrukce. Monopolní výrobce peněz s výsadním právem na jejich tištění může jen těžko odolávat pokušení ke zvyšování peněžní zásoby. V takovém systému, kde peněžní nabídka ustavičně roste, a v důsledku toho neustále rostou i ceny, nemá význam šetřit na nákup zboží někdy v budoucnu. Za tohoto stavu je mnohem rozumnější strategie půjčit si, nakoupit majetek a ten pak splatit ve znehodnocené měně. Nakoupený majetek může navíc později posloužit jako zástava k získání dalších bankovních úvěrů. Systém papírových peněz vede k excesivnímu zadlužování. 

Týká se to obzvláště velkých hráčů (jako jsou banky, velké korporace nebo vlády), kteří mohou očekávat finanční pomoc v podobě nových papírových peněz (v případě, že by jim jejich investice nevyšly).

Papírová měna se nyní nachází ve slepé uličce. Po posledním hospodářském cyklu vlády finančně zachránily soukromý sektor, zaplatily jeho chybně alokované investice a navíc ještě zvýšily výdaje na veřejné služby a sociální programy. Deficity a dluhy vystřelily do astronomických výšek. Centrální banky natiskly nebývalé množství peněz na nákup veřejných dluhů (nebo je přijaly jako zástavu pro půjčky do bankovního sektoru). Úrokové sazby byly sníženy téměř na nulu. Deficity zůstávají závažné. Žádný výrazný reálný hospodářský růst není na dohled. Bankovní domy a ostatní finanční hráči zároveň sedí na obrovských hromadách veřejných dluhů. Nesplacení těchto dluhů by okamžitě odstartovalo sérii bankrotů v bankovním sektoru. Zvýšení úrokových sazeb na reálnější úroveň nebo prodej aktiv zakoupených centrální bankou by ohrozilo platební schopnost bankovního sektoru, vysoce zadlužených společností i vlády. Vypadá to, že dokonce i pouhé zpomalení tisku peněz (označované dnes jako tzv. "QE tapering" – zpomalení kvantitativního uvolňování), by mohlo odstartovat zhoubnou spirálu bankrotů. Žádná radikální redukce vládních výdajů ani deficitů se zatím nejeví příliš reálně, když vezmeme v potaz motivace demokratických politiků. 

Můžeme tedy očekávat nekonečné tištění peněz a skoro nulové úrokové sazby tak dlouho, dokud prostě lidé neztratí důvěru v papírové peníze? Může se systém papírových peněz udržet, nebo máme dříve či později očekávat příchod hyperinflace? 

Existuje minimálně sedm potenciálních variant dalšího vývoje:

1. Inflace

Vlády a centrální banky mohou prostě pokračovat dál po stejné cestě inflace a tisknout peníze potřebné na vyplacení bankovního sektoru a dalších předlužených společností. To bude ale nadále zvyšovat morální hazard. Tato možnost nakonec povede k hyperinflaci, čímž se všechny dluhy vlastně vymažou. Dlužníci vyhrají, střadatelé prohrají. Papírové bohatství, které si lidé za svůj život naspořili, jim nezajistí tak vysoký životní standard, jak si představovali. 

2. Nedodržení slibů 

Vlády mohou zlepšit svou finanční pozici prostě tím, že nesplní své sliby. Mohou třeba radikálně osekat veřejné výdaje na důchody, příspěvky v nezaměstnanosti a další sociální jistoty, tím eliminovat deficity a začít splácet nahromaděné dluhy. Mnohé nároky, s nimiž lidé počítali, nebudou splněny.

3. Nesplacení dluhů 

Vlády by také mohly své dluhy prostě nezaplatit. To bude znamenat ztráty pro banky a pojišťovny, které investovaly úspory svých klientů do vládních dluhopisů. Lidé si uvědomí, že hodnota jejich úspor prudce klesla, čímž se odhalí původní ztráty. Vládní nesplnění závazků by tedy mohlo vést ke kolapsu bankovního systému. Spirála bankrotů předlužených společností by znamenala ekonomický Armageddon. Politici proto dělají, co mohou, aby se této variantě vyhnuli.
 
4. Finanční represe

Další možností, jak se dostat z dluhové pasti, je finanční represe. To je způsob, který zavádí více fondů do vládních příjmů a tím usnadňuje likvidaci veřejného dluhu. Finanční represe může znamenat buď tvorbu legislativy, která učiní investiční varianty méně atraktivní, nebo přímo regulace nutící investory kupovat vládní dluhopisy. Společně s reálným hospodářským růstem a snížením vládních výdajů může finanční represe vést ke snížení vládního dluhu. 

5. Splacení dluhů 

Problém předluženosti může být vyřešen také fiskálními prostředky. To spočívá v odstranění vládních dluhů a rekapitalizaci bank prostřednictvím daní. Snížením zadluženosti se sníží potřeba centrálních bank držet nízké úrokové míry a tisknout peníze. Měna by znovu mohla být položena na pevnější základ. Za tím účelem, aby zaplatily své dluhy, budou vlády muset vyvlastnit obrovské množství majetku. Buď prostě zvednou existující daňové sazby, nebo budou aplikovat jednorázovou expropriaci bohatství. Takto získané příjmy pak použijí na splacení dluhů a rekapitalizaci bank. Mezinárodní měnový fond už pro Evropu nedávno navrhl jednorázovou desetiprocentní majetkovou daň, aby snížil vysoké veřejné dluhy. Výrazné osekání vládních výdajů by ke splacení dluhů taky pomohlo. Po druhé světové válce se Spojeným státům podařilo snížit státní dluh v poměru k HDP ze 130 % v roce 1946 na 80 % v roce 1952. Je ovšem velmi nepravděpodobné, že by k takovému snížení dluhu redukcí vládních výdajů mohlo znovu dojít. Tenkrát totiž Amerika stála na vítězné straně války. Vládní výdaje byly v USA sníženy ze 118 miliard dolarů v roce 1945 na 58 miliard v roce 1947 hlavně díky úsporám ve výdajích na armádu. Podobné úspory na výdajové straně dnes ale nemají velkou šanci na úspěch, vedly by k obrovskému politickému odporu a bankrotům předlužených společností závislých na vládním utrácení.
 
6. Měnová reforma 

Ještě existuje možnost plnohodnotné měnové reformy včetně (částečného) nesplnění vládních závazků. To je také docela lákavá varianta, pokud by se vláda chtěla vyhnout předlužení bez dramatické cenové inflace. Je to jako zmáčknout reset a pokračovat v režimu papírových peněz. Taková reforma zafungovala v Německu po druhé světové válce (po zkušenostech z předcházející války byly finanční represe vyloučeny), když byla stará papírová měna, Říšská marka (Reichsmark), nahrazena novými bankovkami, Německou markou (Deutche Mark). V tomto případě jsou ale střadatelé, kteří drží velké množství staré měny, těžce poškozeni expropriací značné části jejich úspor za cenu zlehčení dluhového břemena mnoha dlužníků. 

7. Bail-in 

Napůl cesty vstříc měnové reformě může být tzv. bail-in. Při bail-inu, jak tomu bylo například na Kypru, se z bankovních věřitelů (střadatelů) stanou bankovní akcionáři. Bankovní dluhy klesnou a kapitálová hodnota se zvýší. Zásoba peněz je redukována. Bail-in napomáhá rekapitalizovat bankovní systém a zároveň eliminuje špatné dluhy. Kapitálová hodnota může vzrůst natolik, že částečné nedodržení závazků u vládních dluhopisů by neohrozilo stabilitu bankovního systému. Střadatelé ovšem přijdou o úspory. Například lidé, kteří si spořili na životním pojištění a z jejichž úspor se financovaly vládní dluhy, utrpí ztráty. Důsledkem toho se bankovní i vládní předlužení sníží. 

Jakákoliv z těchto sedmi variant, případně kombinace dvou nebo více z nich, může nastat. Bude to v podstatě znamenat, že daňoví poplatníci, střadatelé a držitelé peněz budou zneužiti ke snížení vládních dluhů a znovunastolení pevnějšího měnového základu. Jednorázová majetková daň, měnová reforma, ani bail-in nejsou politicky moc populární vzhledem k tomu, že znamenají brutální, okamžitě viditelné ztráty. U politiků je mnohem oblíbenější první možnost - inflace, protože náklady na záchranu předlužených společností nejsou na první pohled tak zřejmé. Tady však existuje nebezpečí, že se inflace jednoho dne vymkne kontrole. Zhroucením měny, které by následovalo, by ale monopolní vládce tiskařských strojů mohl přijít o své výsadní privilegium vyrábět penízem, a to samozřejmě nechce. Než se dostaneme do tohoto bodu nekontrolovatelné inflace, budou vlády stále více zvažovat ostatní možnosti, jelikož tyto další varianty by mohly umožnit "reset" současného systému.


Původní článek zde. http://www.mises.cz/clanky/jak-skonci-ex periment-s-papirovou-menou--1336.aspxAuthor: Martin Lesko # RokiWery86
Ekonomika2013-12-2921
-
 57% ( 4 people voted )
+
A jak skončí experiment s elektronickou měnou?

Peter-Pav # HoloRano91
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-29 17:45:12 4e88ae8e
jestli k tomu dojde, jakozto je nepravdepodobne aby nedoslo, vzhledem k neuvedomelosti a nevyzralosti mas .

pak to dopadne samozdrejme zle pro poddane, a dobre pro vrchnost

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-29 18:00:14 53d0513c
lojzazpribrami :-))))
vobec nechapeš o čom je reč a nerozumieš sám tomu čo si povedal.
Uvedomelost ci neuvedomelost más nemože zabránit kolapsu súčasného úrokového systému a systému tlačenia penazí súkromnými nezávislými centrálnymi bankami.
Rozprávaj len o tom comu rozumieš..a toho sám vieš že určite vela není...:-))))

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 21:46:57 4df7e017
brano ja akorat reagoval na komentar nademnou .

to ze tys to pochopil kdo vi jak, neni moje vina ani problem .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-29 23:29:06 53d0513c
Lojzo, co myslíš a proč si to myslíš na tuto otázku:
Měli by se vysvobodit ze systematického otroctví i ti "neuvědomělí"?
Případně proč ano i proč ne (zvážit obě varianty.)

Rahno # KyliSifi36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 23:36:23 4e88ae8e
Základným krokom musí byť navrátenie tlačenia a kontroly peňazí z rúk súkromného bankového kartelu, zvaného aj FED, štátu a pod kontrolou paralamentu. Parlament musí vzísť z priamych volieb a všetky rozhodnutia parlamentu musia prejsť schvaľovním v referende.

V celom svete platí finančný bankový systém klanu Rothschild, realizovaný FEDom, centrálnymi bankami a USD ako svetovou menou, tou sa stal tiež podvodom, ako to už u anglosaso židov býva zvykom. FED bol podvodom tisícročia. Ak všetci zotročení veritelia budú žiadať od USA platbu za nahromadené falošné USD, tak USA za tisícinu sekundy zbankrotujú. Len vojenská agresia drží USA pri živote.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 12:30:24 55ede336
loading...
Definitivo: Proč ne rovnou lidem, proč parlamentu??

Cizma # XemaGoky37
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 14:01:11 4e8898f6
Rahno za situace v ktere se svet nachazi, si myslim ze jine moznosti ani neni . dej me chvili, vysvetlim .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 15:56:50 53d0513c
Kdyby byla planeta svobodna, a zeme vsech(zivych druhu(ne jen CLOVEKA !)), pak at si "neuvedomeli" ziji jak chcou ... ja bych si zil po svem, a denni mezi "neuvedomelymi", bych sledoval jen z "povzdali", abych mel prehled zda zjich strany se neformuje zas nejake nebezpeci., ktere by ohrozilo svobodu vsech(jako napr. opanovani celeho sveta a prostoru pro zivot), i moji

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 16:11:19 53d0513c
oprava: ne "denni" ale dění

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 16:12:03 53d0513c
Ted to jiz ale neni mozne, jelikoz i kdyby se na zemi jeste nachazelo misto, kde by "neuvedomeli" zili "nezabrane", neexistuje jiz nikdo a nic, kdo by zabranil tomu aby i to nekdo zabral ...

Proto vzhledem k tomu,/ a take tomu jak sou dnesni lide ze civilizace nauceni ... By urcita forma vedeni a pravidel byla treba .
Tato by ale byla mozna nastavit tak, aby na spolecnost pusobila ozdravne, a zaroven plnila veskere prakticke funkce, jenz by byly zapotrebi ..

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 16:36:03 53d0513c
LOjzo, díky, zvážím co všechno jsi k čemu napsal (klidně ještě připiš co Tě do tý doby napadne), mrknu sem až dneska po 22.h., tak zatim.

Rahno # KyliSifi36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 16:46:04 4e88aa3c
Ahoj Lojzo, tak jsem tady, pročtu co kde přibylo, jak se jinak máš předposlední den před koncem roku?

Rahno # KyliSifi36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 22:56:41 4e889ac3
Kamarade dneska sem nemel moc casu, odpoledne tu ale na chvili budu .

Preju ti jen dobre v novem roce

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 06:13:45 53d0513c
1. dať prezidentovi právomoci minimálne ako má US prezident, alebo Putin
2. Kandidovať za prezidenta SR môže len Slovák, ktorý má oboch rodičov čistých Slovákov a nikdy nebol členom žiadnej úchylnej organizácie, vrátane slobodomurárov, Rotary, Pen klub
3. Kandidát nemôže mať politickú minulosť ani s náznakom škandálu


marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 09:04:51 4e620fc2
marsal Zukov, my uz nemame v ramci EU ziadne pravomoci, prezident je len na to, aby prijimal navstevy, obcas ide sam na navstevu, takze je uplne jedno, ake pravomoci mu udelime my obcania, alebo poslanci.
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-31 09:09:20 59ad5d21
Celkom by ma zaujímalo, ktorému z doterajších prezidentov by ste zverili navrhované právomoci. Bravčovej kováčovic kotrbe, ktorého podareného synáčika za podvody naháňal Interpol a pred ktorým sa na úteku vlastnou nešikovnosťou zabuchol za rakúskymi hranicami v kufri auta? Alebo karpatskému Trottlovi čo na roky zadĺžil Košice, ktorého preslávilo prasknuté hrubé črevo, kratochvíľna poľovačka na hada a ktorý s obľubou sadil v prezidentskej záhradke duby namiesto líp? Či nebodaj sípajúcemu starému ujovi, ktorý (podľa jeho vlastných slov) myslí národne, na poľovačkách strieľa po prítomných náhodne a ešte ani nevie zdôvodniť kde bol?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 56% ( 6 people voted )
+
2013-12-31 09:59:39 d4254012
a hovoril so já o doterajších prezidentech? Ebénci!


marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 12:10:49 4e620fc2
Problémom s akoukoľvek menou je úrok= úžera. Traduje sa že úrok sa účtuje kvôli tomu že peniaze strácajú kúpnu silu. Nedopovedaným je že strácajú kúpnu silu kvôli tomu že banky účtujú úrok lebo žiadne peniaze nemanjú a teda nič nič nestratia. Hovorí sa tomu bankovníctvo s čiastoćnými rezervami. Úver sa poskytuje s dôverou, že tieto peniaze ten kto berie úver splatí. Práve táto zaplatená nadhodnota-úrok- spôsobuje infláciu lebo sa v skutočnosti žiadna nadhodnota nevyprodukovala a likviduje menu. To že zaplatíte za dom 80% naviac neznamená že má takú cenu alebo že sa niečo vyprodukovalo naviac. Hlavným požívateľom pôžičiek sú vlády ktoré tak robia dlhy na úkor občanov zatiaľ čo nevyprodukujú vôbec nič. V kapitalizme by vláda nemala stavať diaľnice ale mala by vytvárať podmienky na ich stavbu tak ako vytvorila podmienky na stavbu automobiliek. Skorumpované vlády sa ťahajú do neziskových projektov a ziskové sa nechávajú vybranej skupine. V začiatkoch ameriky americkí podnikatelia stavali cesty a železnice na svoje náklady. Potom prisli na to, že sú to pre nich zbytočné náklady tak to previedli na štát a oni berú zisky ako kontraktori keďže štát nezamestnáva ľudí na tieto práce a teda neplatí serióznu mzdu. Podobne je to s obranou. Väčšina krajín má predimenzované vojenské náklady a predimenzované vojsko ktoré je nefunkčným. Viď Kórea, Vietnam, Irak, Afgoš. Dostatočne vyzbrojená a organizovaná domobrana a lá Švajčiarsko postačuje. Švajčiarsko ma rovnako ako jedna z mála krajín pararelnú menu- WIR. A rovnako má demokraciu ako jedna z mála krajín na svete. Podobne je to na ostrovných samosprávach: Guernsey, Jersey a Isle of Man.

Takže platí staré známe ktoré sme počuli v roku 1989: Decentralizácia a diverzifikácia.
http://www.quebecoislibre.org/001028-11.htm

Ederlezi # RalyNevo34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 14:21:44 425775ac
Etatizmus je zhrozenie nad úpadkom človeka. Vraj právomoci ako Obomba alebo Puťo. Čo je to za úchylka želať si vládu nad sebou, vy gójski otroci. Dovolávate sa papalášov, dobehnú za vami, aby vás rozgniavili, nie takí, akých si vysnívate, vládu obdržia silnú, ale využijú ju proti vám, veď sami im tú moc chcete udeliť.
Že vraj členovia lóží, to je na smiech. Čo si myslíte, že postačí nebyť členom a už je vo výbere osoby všetko vyriešené?
Vraj škandál, kohože poburujú škandály, čistých voličov?
Rafael, prečo si potom hlasoval za vstup do eú? Alebo si nehlasoval? Načo sú tebe právomoci? Právomoci k čomu? Je úplne ľahostajné, odkiaľ vylieza žriedlo etatizmu, malý úradník v zapadákove je rovnako zbytočný a nebezpečný ako bruselský, nahradiť eú etatizmus vašimi dedinskými smernicami je ozaj víťazstvo. Jedine sloboda môže nahradiť eú, nijaký komunistický chomút s právomocami prikazovať človeku ako má žiť, čo nesmie, čo musí a násilím ho zošrotovať, ak sa vzoprie.
Pandemonium–takže naozaj si HZDS–ák, ako som tu niekde čítal. Vraj sa Kováč zabuchol v kufri, samouniesol sa, všakže.

Lidhja # JojaVime40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-01 23:05:48 b228f6d0
Úrok sa platí za láskavosť, že ti niekto požičal vyšší obnos, je to rovnaká odmena, ako sa platí v čistiarni, na plavárni, alebo pri požičiavaní kníh.
Akých 80 %? Možno áno, ale po 50 rokoch, kto ti kázal kúpiť si dom? Uvedom si, že ľudia sú veľmi zlí, kto ti čo dal, ale nezištne a veľa. Asi nikto, tak si musíš požičať, ak by si chcel naplniť túžby. Potom sa nesťažuj. Ešte som nečítal návrhy na zrušenie úrokov na vaše vklady. Také úroky vám nevadia. Ani nespôsobujú infláciu, lebo sú podopreté vašou usilovnosťou.
Vlády robia dlhy na úkor občanov? Kvôli zabezpečeniu si voličov, ktorí sú nenásytní a vláda ich korumpuje, len aby sa udržala dlhšie vo válove.
Súkromníci stavali železnice, pretože etatizmus v hospodárstve nebol silným, lenže sa objavili lietadlá, autá, silná konkurencia, strácali váhu. Nepreviedli na štát, ale mnohé spoločnosti a trate zanikli, vláda počas prvej vojny prevzala nad nimi kontrolu, chcela ich v neskoršom období prispôsobiť dopytu po dostupnosti. Ak by bola pravda, že sa tak stalo, odkiaľ mal štát peniaze? Ulúpil ich od občanov, občania boli okradnutí preto, aby vláda nasilu držala železnicu, o ktorú nie je záujem, čo uznali aj súkromníci, len vláda silou mocou železnicu chce.

Lidhja # JojaVime40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-01 23:25:56 b228f6d0

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Železnice pod tlakom trhu


Železnice pod tlakom trhu
Dobytčáky, koženkové vagóny, štátny moloch ... Osobný železničný dopravca nebol u verejnosti nikdy príliš obľúbený a aktuálna vládna akcia „vlaky zadarmo“ železničné PR ...
MAĎARSKO SNIŽUJE DANĚ – BRUSELU SE TO LÍBIT NEBUDE
Donúti ilegálny tatarák úrady k sebareflexii?
Ukrajina umírá za EU. Nebo nás předstihli a bojují za holý život?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0465 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne