Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Jak se kradlo za komunistů?


Jak se kradlo za komunistů?

Kde se vzal miliardový majetek na podnikání StB/KGB struktur po r. 1989? Jednalo se o nakradený majetek. Kradli 40 let! Kriminalizovali všechny ty, kdo by na jejich zločiny jen ukázali. Důmyslnou třístupňovou cenzurou (předběžná, průběžná, následná) zamezili jakémukoliv prozrazení toho co tyto zločinné skupiny dělaly. A dnes vytvářejí dojem, že se tu méně kradlo. Jaká ďábelská lež! Kradlo se více! Když budou komunisti nesouhlasit, zeptejte se jich, zda je možné ukrást víc jak všechno.

    

 

Podniky zahraničního obchodu

 

Největším příjmem byly provize z nadhodnoceného nebo podhodnoceného českého zahraničního obchodu. Pokud se cokoliv vyváželo, vyváželo se to přes zprostředkovatele v zahraničí, kterými ne náhodou byli čeští emigranti, agenti StB. Vzpomínáte na zahraniční businessmany českého původu, kteří sponzorovali nejednoho českého politika, o kterých se provalilo, že to byli estébáci? Pokud stát vyvezl skleničku za 5,- zprostředkovatel zboží nadhodnotil např. na 10,- a až přes něho bylo prodáno odběrateli na Západě. Proč to? Jednoduše kradli na stáních obchodech. Namísto toho, aby stát inkasoval rovnou cenu 10,- šlo 5,- na švýcarská konta estébáků. Stejně to vypadalo s dovozem. Stát potřeboval chemické produkty, bez kterých by se průmysl okamžitě rozpadl, cena produktu byla 1000,-, ale českému státu byl prodán přes zprostředkovatele za 1500,-.

 

Devizová kriminalita

 

Podle zákonů ČSSR bylo obchodování pro fyzické osoby nezákonné. To směly jen státní obchodní organizace k tomu určené. Velká část veksláků před Tuzexem byli estébáci. Například oficiální kurz německé marky byl 8,-, ale na černém trhu se prodávala za 18,-. Západní valuty byly neskutečně poptávány a točily se v této šmelině miliardy. Veksláci z řad StB nabízeli zahraničním turistům v hotelích, na odpočívadlech u hranic „výhodnou“ směnu na místo oficiálního kurzu 8,- např. za 10,- a prodávali za 18,-. Prodáno bylo okamžitě, byl velký nedostatek, zisky závratné.

 

Rozkrádaní předmětů historické hodnoty

 

Vzhledem ke katastrofální životní úrovni v ČSSR, byly u nás pro zápaďáky velmi levné starožitnosti. Estébáci vymysleli důmyslný mechanismus. Státní podnik Klenoty získal monopol na obchod s použitým nábytkem (bazary). Dle direktivy o veškeré pozůstalosti po lidech bez dědiců se staral s. p. Klenoty. Dokážete si představit toho majetku? Teď zbývalo jak vše propašovat, nebo vyvézt na Západ. Oficiálně to nešlo, zákon to zakazoval. K tomu sloužili agenti zaměstnaní v diplomatických službách, jejichž automobily nesměly být podrobovány celním prohlídkám (skoro všichni zaměstnanci diplomatických služeb byli agenty, to tak nějak k tomu patřilo).

 

Státní zakázky

 

Rozkrádání na kterém si nakradl každý, nejen agenti StB a komunisti, byly bezesporu státní zakázky. U stavebních zakázek byl několikanásobně (!) rozkraden stavební materiál. I přesto že byly ČSN (československé státní normy), byl vymyšlen systém výjimek a odpisů „poškozeného“ materiálu. Například když se rekonstruovala střecha nějakého objektu spotřebovalo se vždy několikanásobně materiálu než bylo potřeba. Tento stavební materiál byl jednoduše rozkraden. Za plnohodnotné kradení lze považovat také to co komunistický režim za kradení nepovažoval. Několikanásobně vyšší náklady na stavbu spojené s katastrofální pracovní výkonností a kvalitou práce.

 

Díky všudypřítomnému kradení komunisté ovládali lidi. Pokud se člověk stal nepohodlným stačilo policii (za komunistů veřejné bezpečnosti), aby po něm chtěla předložit paragon za branku, kterou si postavil u chalupy. Tak vznikaly paradoxy, kdy kradli všichni, ale občas šel někdo sedět za pár cihel.

 

Kradlo se kam se podíváš

 

Celý komunistický režim byl prošpikován kriminalitou od nejnižšího stupně. V každé fabrice se kradlo. Například v pekárnách zaměstnanci rozkradli co mohli. Od surovin do potravin (jejich kvalita byla nízká díky kompletnímu rozkradení), přes vše co se v provozu spotřebovávalo, nářadí, součástky aj. Vzpomínáte na přísloví: Kdo nekrade, okrádá rodinu? Bylo zcela běžné vyrábět zboží pro komunisty zdarma a tak okrádat stát. V závodech vyrábějící nábytek by o tom mohl každý vyprávět. V rámci jiné zakázky se vyrobil nábytek pro komunisty do jejich nakradených bytů a domů. Samozřejmě za něj nezaplatili a náklady byly připsány k jiné zakázce.

 

Atraktivnost zaměstnání se posuzovala podle míry toho, co si člověk mohl nakrást nebo kde mohl dostat největší množství úplatků. Nejžádanějšími obory byly: řezník, zelinář, číšník, kuchař, lékař, automechanik aj. Atraktivnost práce se posuzovala podle toho, kolik si toho mohl člověk nakrást, nebo kolik času mu zbylo na melouchy (pro mladší ročníky: v práci se zdržet jen krátkou dobu a jít dělat na černo).

 

Bratrstvo zlodějů

 

Komunističtí lháři dnes vypráví pohádky o tom, že se za nich krást nemohlo, protože se komunisti báli o své posty a výhody. Omyl soudruzi vždyť to co vás spojovalo byla skutečnost, že každý na každého něco věděl. Za komunistů se u nás stavěl „kultůrák“. Na střechu byla plánovaná hliníková krytina. Z jednoho „kulturáku“ několik komunistů postavilo své vily a několik desítek komunistů mělo nové střechy. A hádejte z jakého materiálů? Každý věděl kdo to rozkradl, ale všichni mlčeli. Ti nekomunisti by nejspíš přišli o práci, děti by nemohly studovat na střední škole, vypadli by z pořadníku na auto, na které čekali již několik let. A komunisti museli držet pospolu, protože měli barák nebo jiné zboží, za které nikde nezaplatili a nemohli se vystavovat nebezpečí, že by po nich chtěl někdy někdo vidět stvrzenku o nákupu. A těch pár komunistů co nemělo prokazatelně nakradeno mělo přece děti a chtělo, aby se dostaly na atraktivní střední školy a potom možná na „vejšku“.

 

Zadarmo ani kuře nehrabe

 

Oblíbené rčení za komunistů. Chtěli jste rohlíky ještě odpoledne (byly jen dopoledne) bylo nutné dát úplatek, chtěli jste maso a ne jen Remoplátky, bylo nutné dát úplatek, chtěli jste dámské vložky, toaletní papír, náhradní díly, jiné dlaždičky než dva druhy, které byly v nabídce, písek, jiný kabát než ten co vyráběly komunistické závody již deset let a vypadal spíše jako pytel, džíny, zahraniční deodorant, chtěl jste čekat v pořadníku na strašné komunistické auto jen rok nebo jste chtěli poukaz na dovolenou do zahraničí atd. atd. Všude jste museli dávat úplatky! Úplatky činily od několika procent z ceny až po několikanásobek oficiální ceny.

 

Značnou část života musel člověk věnovat shánění všeho. Bylo to spojeno s ponižováním, doprošováním a křivením lidských charakterů. Úplatky musely platit i podniky! Potřebovali ve fabrice náhradní díly z Mototechny (monopolní podnik prodávající automobily a náhradní díly) museli uplatit odpovědného pracovníkova v Mototechně.

 

Potěmkinův export

 

Jeden z hlavních zdrojů tunelování českého hospodářství byl export do zahraničí. Komunistický export byl důsledkem centrálně řízené ekonomiky, centrálního plánování v rámci RVHP. Neměl nic společného s kvalitou komunistické produkce. Například naše lokomotivy se nevyvážely pro svou kvalitu, ale proto, že se v RVHP rozhodlo, že budeme vyrábět určitý typ pro celý východní blok a spřátelené země. Za naše produkty a služby jsem dostávali málo kdy zaplaceno! Nebo jsem vyváželi velmi „výhodně“ například váhu lokomotivy za váhu rajčat z Rumunska. Komunisti se neostýchali dotovat své soukmenovce po celém světě na úkor vlastních lidí.

 

„Dary“ Sovětským komunistům

 

Komunisti vždy stáli proti vlastním lidem. Na úkor všech obdarovávali své komunistické bratry ze SSSR rozkrádáním našich nerostných surovin, potravinami a spotřebním zbožím. Ruští komunisti nám naúčtovali náklady na „osvobození“ (tímto termínem nám komunisté vymývali mozky, Rudá armáda nás neosvobodila, vehnala nás do komunistické totality a okupovala nás 40 let) a celých 40 let nám komunisti tajili, že jim platíme jak mourovatí (absurdní, za to, že z nás učinili stalinskou komunistickou kolonii). Hodnota uranu, který jsme jim za „osvobození“ darovali byla cca 3 000 mld. Hodnota dalších „darů“ jde do dalších neskutečných částek. Jen malá část těchto darů se deponovala jako dluh (!) a byla započítána jako finanční závazek SSSR. Nebylo možné, aby na toto rozkrádání země kdokoliv upozornil. Nejen on, ale i celá jeho rodina by byla kriminalizována.

 

 

Systém založený na kradení

 

Nezapomínejme, že komunisti vytvořili systém, na kradení založený. Jdeme tak trochu proti proudu času. Vzpomeňte na měnovou reformu v r. 1953, která lidi připravila o veškeré úspory, starobní důchody, starobní spoření aj. Po měnové reformě se všichni stali závislými na libovůli komunistů. Již neplatila pravidla pro vyplácení důchodů, mezd a platů z minulé doby, ale nově dle rozhodnutí strany.

 

Tak např. vysokoškolský profesor zabezpečený kvalitní penzí se stal v nové měně ze dne na den žebrákem, který neměl ani na nájem. Jen pokud byl poplatný režimu dostal nájemní smlouvu na byt s přiměřeným nájmem. Tak komunisti drželi lidi v šachu.

 

Komunisti byli politickými lháři, proti kterým i ti dnešní vypadají jak andílci. Den před měnovou reformou vystoupil komunistický prezident Antonín Zápotocký (v Holandsku vedený jako válečný zločinec) s projevem, že strana žádnou měnovou reformu nepřipravuje.

 

Předtím již komunisté stačili všechno ukrást všem. V období po 1948 ukradli domy, pozemky, továrny, dílny, hospodářství, lesy, byty aj. Často kriminalizovali jejich vlastníky. Lidé jim museli majetek odevzdat, nebo skončili v kriminále. Například nařídili ceny nájmů. Ty byly tak nízké, že majitelé domu nemohli dům ani spravovat a domy raději odevzdali. Podobné tomu bylo u zemědělské produkce.

 

Poté co všechno všem ukradli z toho 40 let žili, vydělávali na tom a vydávali to za své.

 

Jedním z dosud mála žijících otců největšího totalitního okrádání je Lubomír Štrougal, v klidu si dožívající v kapitalistické společnosti a v kapitalistickém přepychu. V padesátých letech ministr zemědělství, poté ministr vnitra, místopředseda vlády, předseda vlády, člověk, který nechal střílet do demonstrantů v r. 1969.

 

Komunistické kradení před 1948

 

Nesmíme zapomenout další lež komunistů. Komunistické dekrety (nesprávně pojmenované jako Benešovy). Touto lží komunisti rádi vymývají mozky. My jsme to neznárodnili, to znárodnilo demokratické ČSR pod vedením demokratického prezidenta Beneše. Lež jako vždy!

 

V závěrečné etapě 2. světové války proběhla jednání mezi prezidentem Edvardem Benešem a moskevským vedením KSČ v čele s Klementem Gottwaldem. Uvádělo se, že vláda schválila tzv. Košický vládní program po příjezdu na československé území, dne 5. dubna 1945 v Košicích. Ve skutečnosti byl vládní program podepsán již 29. března v Moskvě. Komunisti díky tlaku na stalinistického agenta (dle informací britské rozvědky) Edvarda Beneše zavedli národní správu v ČSR a čtyři dekrety, kterými začali krást majetek.

 

Znárodněný majetek byl předáván do rukou státních správců převážně z řad komunistů. Jací to byli odborníci můžeme vidět např. v případě podniku Baťa ve Zlíně. Tento prosperující světoznámý koncern dokázali komunisti již pod dvou letech dovést do ztráty.

 

V červnu 1945 komunisté zakládají StB, pod kuratelou stalinistických poradců, s cílem zamezit obnovení demokracie v ČSR.

 

Shrnuto a podtrženo

 

Komunistická ideologie je založena na kradení. Lidé bděte a nenechte se od těch podvodníků obelhat v dnešní době. To, že zavedli cenzuru a znemožnili psát o jejich kradení neznamená, že se za komunistů méně kradlo!

 

Když jsme neuměli zatočit se zloději po 89 nebudeme to umět ani dnes!Author: PETR CECH # QykoWife37
Slovensko2013-06-0215
-
 31% ( 61 people voted )
+
a co se milý pane ještě navíc za ta léta postavilo.... (, jak jste se tak rozhorlil nad tou otřesnou situací, škoda že jste to neshrnul i s dnešní situací... asi by se ukázalo že to vše není až tak pravda, jak píšete.
Ba co více, dnešní více než dvacetiletá historie je řádově horší a rozkradlo se prostě nepředstavitelné... i dluhy.
A že má někdo doma pár cihel... ať má ...to co dnes využíváme všichni a ještě budeme rádi, pokud to ještě dlouho vydrží, protože na nové (budovy, silnice, přehrady ...a doplnte si sami) už nebude.
Většina lidí nic nerozkradla, nerozkradla národní hospodářství, půdu ani lesy a vodárny, železnice a elektrárny ... to je sakra rozdíl.
Jen na dluh. .. a to je všem více-méně jasné, že už naše nikdy nebude, neb na to není.
jannosik # LamuKupi15
-
 68% ( 12 people voted )
+
2013-06-03 16:10:07 4e2d00d3
Nízko hodnotený príspevok


sdf # QyqoQera71
-
 33% ( 11 people voted )
+
2013-06-03 17:07:57 5057d10a
A co ma toto znamenat...? Clanok v kategorii Slovensko pojednava o Cechach...? Obsah clanku akoby z dielne CIA v roku 1970...? StB-aci predavali bony pred TUZEX-om... :DDDDDDDDDDDDDD Ale dnesna mlades uz zozerie vsetko, takze sirenie demagogie je dnes jednoduche...

Autor clanku, ty si teda poridny kus hajzla... Este si zabudol napisat, ze Husak pocas svojich prejavov masturboval na tribune...

Admin, a toto si sem pustil, ci mozno aj sam vlozil??? Dostal si lukrativnu ponuku od SME, alebo priamo z Jeruzalemu??? Datum uverejnenia clanku uz nie je v mode?

ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 70% ( 17 people voted )
+
2013-06-03 17:48:51 3ab36763
mlades = mladez

ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-03 17:50:19 3ab36763
poridny = poriadny
ORANGUTAN # PejiRiwe62
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-03 17:51:09 3ab36763
Ja tvrdim, ze Husak masturboval pri prejavoch na tribune.
Ja tvrdim, ze komunisti kradli rovnako ako sucasni "politici".
Ja tvrdim, ze vsetky tie byty, cesty, elektrarne, zavody postavili UFOnci z dovezenych na planetu stabebnin, lebo komunisti vsetko ukradli.
Ja tvrdim, ze autor clanku je jednoducho alebo totalne primitvny hlupak, alebo zaplateny nadseny hlupak.
V kazdom pripade Primitiv.
Clanok ma pravdu asi tak na 10%, lebo za komunizmu sa v znicenom vojnou Slovensku stavalo o 106, a prospech z toho mali vsetci, a nie iba rodiny sucasnych politikov a nadnarodna elita, ktora zadarmo "odkupila" slovenske zavody.
Autor clanku, ty si natolko primitivny hlupak, ze neviem ci vobec dokazes pouzivat pribor pri jedeni. Alebo ta krmia z vedra ako svinu?

anonym # BataDuci27
-
 75% ( 10 people voted )
+
2013-06-03 20:02:26 2e1ea741
loading...
A kde bol ten komunizmus? A teraz sa nekradne, podľa pisateľa asi nie, ale ono sa už takmer pre ľudí nestavia, nevyrába, plat ako v nejakej banánovej republike, hranice otvorené dokorán, bezdomovci, žobráci, prostitútky na každom rohu, verejné domy, plné úrady práce, pláca je žobračenkou, vlastné bývanie v nedohľadne, samé zákazy a príkazy, banky a ich úroky, no škoda hovoriť... ... ... ... tak to je ten vysnívaný svet Petra Čecha.

Sloven # RijiDese27
-
 73% ( 12 people voted )
+
2013-06-03 20:30:41 c1c8967d
Prosím diskutujúcich aby sa vyjadrovali na adresu "AUTORA" príspevku tak aby nezistil,že je "INDE"..
klopi # LisuLiro30
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-03 21:39:42 58d4289b
Prosím diskutujúcich aby sa vyjadrovali na adresu "AUTORA" príspevku tak aby nezistil,že je "INDE"..

Nerozumiem
anonym # BataDuci27
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-03 22:25:15 2e1ea741
...aby nezistil že je "INDE"---BLÚDI...nevie kde sa nachádza...aby pokračoval..v neznalostiach...
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-05 20:48:43 58d4289b
Teraz sa kradne ešte viac a beztrestne veď keby nie komunistov a socializmu tak polovica národa býva v slumoch, kapitalizmus zničil a ničí ešte viac ludí ako socializmus. Kapitalisti majú vlastne socializmus robia si čo chcú....

steven fidel # PuqaXina74
-
 65% ( 7 people voted )
+
2013-06-06 08:39:34 5b942516
Autor asi zije na inej planete,mozno jemu, alebo,jeho rodine sposobil byvaly rezim nejaku krivdu. Urcite by si vacsina znas tiez na nejaku vacsiu ci mensiu spomenula, nemalo by to cloveku branit v racionalnom uvazovani.Stav dnesnej spolocnosti hodnotit len zhladiska ponuky tovarov ci mozno krasy sukromnych haciend aneuvedomovat si, ze mozno uz ani ten chodnik po ktorom kracame uz nam nepatri. Jedine o com si mozeme byt isti,ze je a bude nase, su dlhy a tieto su uz produktom dnesnej spolocnosti na ukor obycajneho cloviecika.
rebel # RawoVoqi46
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-06-09 17:18:38 d94b4984
Takýto demagogický smrad môže vybehnúť len z českej hlavy postihnutej VZTEKLINOU. Au-tchor (rozumej „author“) je asi kousnutej nejakou habsburgovskou líškou. Nechcem urážať bratov Čechov – sú to skoro takí istí bedári ako my, ale vždy sa nájde medzi nimi obdivuhodné množstvo servilných riťolezov, ktorí v každej dobe niečo horlivo velebia. V krátkej histórii CK, potom SSSR, teraz všetko na západ od Ašu. Tisíc rokov ich majetky a rodiny plienili nemeckí ritieri a keď si jedného z nich chceli zvoliť za prezidenta – spadla mi sánka. Posledné voľby jasne ukázali, že je medzi nimi viac renegátov ako cigáňov a slovanskú vzájomnosť chápu len v hranicích monarchie Koruny české...

Yruslao # XifoBuxa05
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-11 12:52:21 3ea9bd48
Nerozumiem prirovnaniam ku prítomnosti v diskusii, ako súvisí prítomnosť s článkom? Ak dnes zabijem dvoch ľudí, a pred 25 rokmi som zabil jedného, tak ten jeden je v poriadku, lebo dnes je to horšie? Blbci.
Nespoznany # CybyGeve94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-20 11:34:01 3e9f4da5

Neviem čim to je,že taký článok je obyčajne od Českého autora. Veď Českí obyčajní ľudia sú na tom podobne ako my. a tiež si uvedomujú rozdiel medzi socializmom a dneškom.Určite sa autorovi ujde aj od Čechov.
Čo pán Čech do vás tiež strieľali v 68?Asi ste to dostal poriadne do hlavy.Jambo # CapuSuxo47
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-13 18:03:06 4e621410

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Protidemokratická demokracie


Protidemokratická demokracie
Žijeme v přeregulované Evropě, v přeregulovaném státě a přeregulovaných městech. Volení politikové se předhánějí v tom, jak zpřesní zákony a předpisy, jak zvýší tresty a ...
Zelenú energiu áno, ale nie lacnú!
USA se staly horším policejním státem, než si Orwell dokázal představit
Súkromná zoologická záhrada

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0416 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo