Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH


JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH

Josif Vissarionovič Stalin je považován za nejkrvavějšího diktátora 20. století. Během 30 let jeho vlády v Sovětském svazu, bylo na jeho rozkaz vyvražděno minimálně 20 milionů lidí. Přesto byl ve své době byl oslavován jako spasitel národů Svazu sovětských socialistických republik (SSSR).

Josif Vissarionovič Stalin se narodil jako Josif Vissarionovič Džugašvili 18. prosince 1878 v Gori (Gruzie). Stalin zemřel 5. března 1953 v Moskvě. V letech 1922 1952 byl vrcholným představitelem Sovětského svazu. Stalin měl otce alkoholika a násilníka, který svého syna pravidelně bil. Podobně nešťastné dětství měl i nacistický diktátor Adolf Hitler. Podívejme se na podobnost Stalina a Hitlera už v dětství.

 • Vzestup Stalina

V roce 1917 se Stalin společně s Vladimirem Iljičem Leninem účastnil velké bolševické revoluce, která sesadila cara Mikuláše II. a "dala právo lidu". V tuto chvíli ještě nikdo netušil, že se tento muž stane nástupcem velkého Lenina. V Leninově stínu dlouho čekal na příležitost chopit se moci. V roce 1924 Lenin umírá (otec bolševické revoluce, zakladatel komunistické genocidy) a Stalin dokázal manipulací ve straně odsunout nejvyššího muže té doby Trockého. Trockého později vyslal do vyhnanství v Kazachstánu.

Stalin se během několika měsíců zmocnil vlády. Za své sídlo si zvolil pevnost Kreml bývalý palác carů. Odtud řídil Sovětský svaz největší stát planety. Stalin chce jít mnohem dál než Lenin, chce změnit běh dějin. Nekompromisně zahlazuje stopy starého Ruska, které revoluce neodstranila. Prohlašuje, že náboženství je neslučitelné se zájmem pracujících. Nechává zlikvidovat církevní objekty, též pravoslavné obrazy v celé zemi, které nahrazuje vlastním portrétem. Ve jménu marxistické teorie chce realizovat komunismus ideální společnost bohatou a šťastnou, v níž není bohatých ani chudých. Svět, kde je vše společné a neexistuje nezaměstnanost. Svět, kde je zdraví a vzdělání dostupné všem. Svět, kde je Stalin na prvním místě. Stalin nechal vybudovat velkolepé stavby elektrárny, metro, přehrady... Portréty Stalina jsou úplně všude v továrnách, ve školách, na vlacích... Národ ho bezmezně miluje.

 • Stalinův teror

Během prvních let jeho vlády se začínají objevovat negativní zprávy. Životní úroveň obyvatel se rapidně zhoršovala všude byla bída a hlad, nekonečné fronty úplně na všechno... V Sovětském svazu se komunistický sovětský sen rozpadá. Stalin o tom ale nechce ani slyšet, pro něj totiž prohra neexistuje. Viníky hledá v lidech, kteří mají na starost ekonomiku. V roce 1930 vymyslel způsob, jak obvinit údajné viníky politický monstrproces. Obžalovanými jsou vědci, inženýři i vysocí funkcionáři strany. Stalin je obvinil z ekonomické sabotáže. Nařídil soudci Andreji Vyšinskijemu, všechny odsoudit k trestu smrti. Trest byl později zmírněný na 10 let, ovšem odkaz byl jasný kdo bude vzdorovat vůdci, toho čeká nemilosrdná odplata. Stalin se stává krutým i k členům své rodiny včetně manželky Naděždy. Vzhledem k soustavnému surovému teroru ze strany Stalina, spáchala Naděžda koncem roku 1932 sebevraždu střelila se do srdce. O sebevraždě se samozřejmě veřejnost nesměla dozvědět. Oficiálně zemřela na zánět slepého střeva.

nadezda

Stalinova žena Naděžda

Po pohřbu své ženy se stal Stalin ještě krutějším.Prvními pronásledovanými jsou rolníci, kteří odmítají odevzdat svou půdu státu a připojit se ke kolchozu, kde je vše společné a pod dohledem strany. Posílá na ně státní policisty, kteří plení vesnice a zabavují veškerou úrodu. Začíná mučení, znásilňování, vraždy... Jejich posláním je zlikvidovat rodiny, které vzdorují jeho politice. Jedním z těchto policistů byl Lev Kopelev, který prohlásil: "Bylo povoleno všechno: ničit, krást, zabíjet...".

V roce 1933 zabavování majetku způsobuje tragédii na Ukrajině. Ukrajina byla už ve 20. letech zpustošena hladomorem za Lenina. Tentokrát krveprolití dosahuje neuvěřitelných rozměrů. Stalin zakazuje vesničanům opouštět vesnice a stěhovat se do velkých měst. Odsuzuje tam k smrti 5 milionů lidí, z nichž polovina jsou děti. Je to jeden z největších masakrů století. To ale Stalin doma i v zahraničí popírá. V Moskvě nevládne Stalin ničím jiným, než terorem a lží. Stalin nařídil filmařům, ať točí takové dokumenty, které ukazují zemi, taková jaká by měla být, ne taková jaká ve skutečnosti je. I když je úroda špatná, v propagandě je výborná, vymýšlejí se hrdinové, jako např. Alexej Stachanov, který měl vytěžit 14x více uhlí, než jeho kolegové (to byla samozřejmě lež).

Sovětský svaz není nic jiného než obrovský policejní stát. Stalinova policie je všude a dohlíží na celou společnost. Policie zadržuje podezřelé (muže, ženy i děti, intelektuálové, panstvo, věřící, vědce...) a deportuje je do gulagů (sovětských koncentračních táborů). Strana to nazývá převýchova prací. Z vězňů se zde stávají otroci. Gulagy byly zřizovány už Leninem od roku 1918 pro odpůrce režimu. Ještě více jich nechal vystavět Stalin. Totožné koncentrační tábory se později objevují v nacistickém Německu. Stalin nachává odstranit i své dlouholeté známé. Obětí je i Nikolaj Bucharin, který Stalina několikrát kritizoval. Stalin si tímto upevňuje svou moc v zemi.

Pravá ruka Stalina Nikolaj Ježov (velitel tajné policie) dostává rozkaz řídit politické popravy. Ježov dostává dokument, kde jsou jména republik Sovětského svazu a počet obětí. Na dokumentu nejsou žádná jména, představitelé strany musí najít oběti a naplnit kvóty. Od roku 1937 nechal Ježov zastřelit průměrně 1000 lidí denně. Stalin se každý večer vrací do Kremlu, aby podepsal připravené příkazy k popravám. Někdy přidá poznámku: "Pořádně přitahujte šroub tomuto muži. Tlouct a pořád tlouct, čím ostřejší bude hrot, tím lépe.". Nakonec je obviněn i sám Ježov, a to ze zrady. Následně je mučen a popraven. Dokonce byl vymazán z oficiálních fotografií.

Roku 1938 Stalin zlikvidoval všechny své skutečné i fiktivní nepřátele. Postupně je nahradil novou generací funkcionářů, která mu poskytovala všechno. Tato generace si rozdělila majetky zavražděných a obsadila jejich byty.

 • 2.světová válka a Stalin

Píše se rok 1938 a nacistická strana je u moci už 5 let, strana hlásá nadřazenost germánské rasy. V čele je kancléř Adolf Hitler. Stejně jako Stalin, nastolil diktaturu. Hitler se chce zmocnit všech okolních zemí, především ale sní o napadení Sovětského svazu a připojení jeho území ve prospěch německého národa. O tom ale Stalin nemá ani potuchy. Sovětský svaz není na konflikt připraven, nemá dostatek zbraní, jeho štáb je vyhlazen. Během své vlády nechal Stalin zabít 20 000 sovětských úředníků, ze členů štabu zbývá jen několik starých generálů, kteří nevědí nic o novodobé válce. Stalin potřebuje čas, aby dohnal zpoždění.

V srpnu 1939 se Stalin dohodne s velvyslancem Německa Joachim von Ribbentropem, ministrem zahraničí Třetí říše. Jednalo se o smlouvu, jejímž tajným dodatkem, se Sovětský svaz stane spoluagresorem v nadcházejícím konfliktu. Stalin touto smlouvou získává čas, pro jistotu ještě raději všemožně podporuje Německo. Do Německa proudí sovětské obilí, pohonné hmory, železná ruda... O osm dní pozdějí napadá německá armáda Polsko, to je začátek druhé světové války. Během několika týdnů se nacisté zmocní celého Polska. V květnu 1940 Hitler útočí na Západ, za méně než dva měsíce okupuje Francii. Po vzoru Stalina zde Hitler uplatňuje svůj zákon: totalita, pronásledování, masové vraždy...

Mezitím Stalin nezůstal nečinný, pod ochranou smlouvy podepsanou Hitlerem, si přivlastnil nová území sousedící se Sovětským svazem. Stalin se domníval, že ho Německo nemůže ohrozit, mýlil se. Plán Barbarosa byl jednou z největších vojenských operací historie. Hitler plánoval porazit sovětskou armádu a za několik týdnů být v Moskvě. 22. června 1941 Německo napadlo Sovětský svaz. Sovětský svaz byl napaden 3 miliony vojáky. Stalin byl v šoku, do poslední chvíle nevěřil, že Hitler na něj zaútočí. Své chyby si ale nepřipustil a našel viníky ve vojácích, kteří prchají před německou armádou, která je ve značné přesile. Jejich rodiny nechal okamžitě deportovat a samotné vojáky označil za zrádce. Stalin posílá do boje speciální jednotky, která mají za úkol střílet sovětské vojáky, kteří se dají na ústup. V říjnu 1941 je německá armáda jen pár kilometrů od Moskvy. Stalin se přes všechno nebezpečí rozhodne zůstat ve městě. Sovětské armádě se podaří upevnit frontu před Moskvou. Ovšem o 10 měsíců později, v létě 1942, se odehraje jedna z největších bitev století bitva o Stalingrad. Zde nastane obrat druhé světové války.

Němci, kterým se nepodařilo dobít Moskvu, se chtějí probojovat ke Kaspickému moři k tamním bohatým zásobám ropy. Poprvé od začátku války učinil Stalin moudré rozhodnutí, místo sebe nechal jmenovat velitele štábu generála Georgije Žukova. Žukov měl plán chytit do pasti Němce, kteří se chystají město dobít. 19 listopadu 1942 se sovětská armáda vrhla na agresivního nepřítele. O několik týdnů později skončí 300 tisíc německých vojáků v sovětském obklíčení. Špatně ozbrojení vojáci, v čele s maršálem Friedrich Paulusem, se vzdávají. Díky obětavosti svých vojáků je Stalin první, kdo porazil Adolfa Hitlera. Od této chvíle se Sovětský svaz stává velmocí. Stalin se rozhodl pomstít Stalingrad a zničit Berlín, což se mu později podařilo. Německo 8.května 1945 kapitulovalo. Stalin měl panickou hrůzu z atentátů, proto prakticky necestoval do zahraničí. Nicméně na Jaltské konferenci požadoval polovinu Evropy, což znamenalo všechny země, které Stalin osvobodil. A to se také stalo. Sovětská nadvláda ve východní Evropě mohla začít, trvala více než polovinu století.

 • Stalin po válce

Stalin nikdy neuvěřil tomu, že Hitler na sklonku války spáchal sebevraždu v bunkru po Říšským kancléřstvím. Byl přesvědčen o tom, že uprchl z obleženého Berlína a někde si spokojeně žije.

V roce 1945 byl Stalin na vrcholu moci. Ovšem jeho zdraví bylo chatrné měl výpadky paměti a prodělal několik srdečních záchvatů. Především to ale byl osamělý muž, který během války ztratil svého syna Jakova Džugašviliho, který byl zajat nepřítelem. Stalin syna odmítl vyměnit za maršála Pauluse, což mu nabízel Hitler. S druhým synem Vasilijem se nestýkal, nakonec se z něj stal alkoholik, který s letadlem přelétával Rudé náměstí. Stalin byl čím dál více paranoidní, nejvíce se obával lékařů, dokonce zanevřel na svou drahou holčičku Světlanu. Neschvaloval její citová dobrodružství, především s židovským režisérem, který se jmenoval Aleksei Kapler, a kterého následně poslal do gulagu. Neschvaloval ani její svatbu s Grigori Morozovem, který byl také žid. Muž, který porazil Hitlera, ještě upevnil své antisemitské přesvědčení. Stalin začal opět provádět velké čistky vycházejí z jeho nálad a paranoie. Po druhé světové válce se v gulagách nacházelo více než 2 miliony lidí, většinou většinou židé.

Málokdo si uvědomuje, že marxistická teorie = rasistická teorie. Karl Marx byl rasista a antisemita. I proto je marxismus, komunismus srovnatelný s nacismem.

 • Stalinova smrt

Stalin zemřel 5. března 1953 v Moskvě. Okamžitě po jeho smrti v gulazích zaznělo: "Díky Bohu, ten muž s knírem odešel do pekla". Stalin umíral ve svém pokoji sám a dlouho, protože se personál bál vejít dovnitř jeho pokoje.Author: HN # JiliGamy78
Rusko2017-01-2645
-
 36% ( 12 people voted )
+
Stavím sa, že Truhlo už potí opticky dlhý elaborát o dobrom súdruhovi Džugašvilim, lol...!


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2017-01-26 12:08:21 d425402c
Zaujimave, ze ak bol masovy vrah, preco s nim dalsi politici celeho sveta spolupracovali, preco Anglicania Stalinovi proti Hitlerovi pomahali.
Boli teda minimalne rovnaki ,ako on.
Ale preco teda ten clanok rovnako nenazve masovym vrahom aj Churchila, ci Roosvelta?

rafael # RusyNecu46
-
 58% ( 2 people voted )
+
2017-01-26 13:23:27 55d89f5b
Keď chce ktosi --čosi povedať o Stalinovi nech má na mysli vždy len a len "kategóriu " dejennú, historickú a nech je zdrojom ponaučenia...tak či tak. Ak sú zrovnateľný -Churchil -- tak nikdy poriadnú bitku nevyhral , ani v ISW o druhej ani nehovorím , vždy bol "len " prosíkajúci" o pomoc USA , Stalina.. a viezol sa --hlavne keď strácal u Japoncoch ...kolónie....Vyhlásil "studenú" a do dnes je "MODLA"...ničil fašistov. Takže Stalin ...--ako kategória dejinná --zaslúži si pozornosť--mimoriadne , hlavne kvôli ponaučeniu. Nijak ináč. /Aj " náš" Tiso...mal svoje negatíva aj plusy.../ Ak si chce niekto "nabrúsiť " len negatíva či len pozitíva bez ponaučenia...bude "tlačiť" rozpory NEOPODSTATNENÉ..Na hodnotenie osobností typu STALIN /a p./ sú potrebné aj odborné vedomosti - schopnosti. /na pratanie "budárov" nie je potrebná odbornosť --vysoká-- a snaženie viacerých nie je nič iné len ..pratanie...svojej vlastnej neodbornosti../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-26 13:25:47 58d4289b
Lazy sa (odborne) pohli...lol!


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-26 13:49:55 d425402c
Rafael, skús si spomenúť na veriacich ľudí s vysokým IQ. A na vysvetlenie ich iracionálnej viery, napriek ich inteligencii. A potom sa skús pozrieť do zrkadla a spýtať sa sám seba, či netrpíš rovnakou diagnózou vo vzťahu ku komunizmu.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-26 14:21:28 3ec5f361
loading...
Chrustev povedal, bez amerikej pomoci by nebolo ruskeho vytastva.
Krtkovia zabudli, ze anglikani s nemcami bojovali v Taliansku, Afrike a zapadnej Europe
a dennodenne bombardovali Nemcov na vychodnom fronte.

otvoreneoci # VymoVupu87
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-01-26 16:12:54 0ea901f0
:-DDDDDD

Cely tento komedialne urcite vysoko hodnotny clanok, bol povodne len predslovom k zufalemu liberalnemu vykriku do tmy, citujem: NEVOLTE KSČM, JSOU TO NEBEZPEČNÍ EXTREMISTÉ, KTEŘÍ MAJÍ ZA VZOR MARXISTICKÉ MASOVÉ VRAHY – STALIN, LENIN…!... Pre slovensky trh bol ale tento vykrik z jeho zaveru vynechany...

Uz len zaver tohto clanku ma rozrehotal natolko, ze precitanie si jeho zvysku som sa uz ani neodvazil riskovat... V minulosti som sa tu uz totiz parkrat pri citani podobnych liberalnych clankov od rehotu takmer udusil...

Nicméně na Jaltské konferenci požadoval polovinu Evropy, což znamenalo všechny země, které Stalin osvobodil. A to se také stalo. Sovětská nadvláda ve východní Evropě mohla začít, trvala více než polovinu století.
- Nebola na Jalte nahodou podpisana Deklaracia o slobodnej Europe, teda o umozneni oslobodenym krajinam svoju buducnost riesit demokratickymi volbami...? Okrem toho, kolko rokov je v liberalnej brozurke viac ako polovica storocia, 41...? :-DDD

...nakonec se z něj stal alkoholik (zo syna Stalina), který s letadlem přelétával Rudé náměstí. - A s cim ho mal prelietavat, s furikom...? Lietanie a alkoholizmus nepatria medzi liberalne slobody jednotlivca, len pochody buzerantov a fetactvo...? Dobry argument, este ste tam mohli dopisat, ze na mol ozraty nasledne zhodil atomove bomby na Hirosimu a Nagasaki... :-DDD

Málokdo si uvědomuje, že marxistická teorie = rasistická teorie. Karl Marx byl rasista a antisemita. I proto je marxismus, komunismus srovnatelný s nacismem.

No a na tomto priklade je vidiet, preco je pre fungovanie kazdeho procesu nevyhnutne centralne planovanie a riadenie... Ved liberali bez nich nie su schopni ani sirit ucinnu propagandu... Tvrdia, ze v EU vladnu marxisti, ze vsade je socializmus, ze to marxisti su zodpovedni za imigracnu vlnu farebnych do EU, ze to oni stoja za feminizmom a LGBT, ze to oni organizuju pochody buzerantov, multi-kulti hnutie atd. a zaroven, ze su rasistami a antisemitami, aj ked v kazdej z tych udajnych marxistickych europskych vlad su napchani zidia, ktori zaroven vlastnia/kontroluju vsetky media a kontroluju aj cely financny sektor...? :-DDD

Ta ole pale dyg more liberali, okamzite zavedte centralne planovanie a riadenie vasej propagandy, ved bez nich vyzerate ako zberba debilov... Este ste tam mohli dotat, ze Marx bol tiez homofobom a xenofobom a Stalinovej zene smrdeli chodidla... :-DDD


Na zaver uz len pridam komicky obrazok, ktory je sucastou povodneho clanku na stranke Halo Noviny... Ano, hlavnym cielom Marxovho snazenia bolo v prvom rade nahnanie robotnickej triedy do koncentrakov a jej likvidacia v plynovych komorach... Nasledne likvidacia zvysku populacie nasej planety, okrem dvojice najlepsich investorov bez rasovej prislusnosti, Lenina a Krupskej, aby tito zaludnili planetu cistokrvnymi marxistami... :-DDD


masovy vrah # VetoKalo16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-26 19:45:18 5ee77486
Ocny krtko, zalez ty radsej so svojou zltou opickou do trabanta na vrakovisku a neozyvaj sa... Anglikani bojovali s Nemcami...? Anglikanska statna cirkev, v ktorej siritelmi slova bozieho su zeny a buzeranti, bojovala s Nemcami...? Lietali v lietadielku nad nemeckymi liniami, anglikanske siritelky slova bozieho vtedy ukazali Nemcom prsniky a ked sa ti pozreli hore, pupusi im zo svojich teplych prdeliek rychlo nasrali do ksichtov, alebo pupusi v tangacikoch sa zacali na fronte olizovat, co Nemcov dohnalo k masovej samovrazde...? :-DDD


krtkolog # XugyWyme20
-
 45% ( 1 people voted )
+
2017-01-26 20:24:15 5ee77486
Tento článok je taký tupý blábol ,že to až bolí. Absolútna neznalosť dobových ruských reálií.
Tie nezmysly čo kvákate v tomto článku sú protistalinskou a protisovietskou propagandou západu,
ktorý sa snažil za každú cenu očierniť víťaza 2.svet.vojny.

lcc # QowyXita38
-
 46% ( 3 people voted )
+
2017-01-26 23:18:18 3ec5f360
Pre krtkov nie je vobec dolezite, ze v komunizme skapalo miliony ludi pod zido-komunistickou taktovkou. Ved koho by to aj obchadzalo, ked to boli len bezcenny gejovia. Ale ze v Nemeckych koncetrakoch umrela do dnesneho dna nevycislena hrbka zidov i napriek tomu, ze nemci maju databazu podla ktorej presne vedia ktora obet sa nachadzala a kde bola premiestnena, len koncove vyhodnotenie chyba. Nikto nevie, alebo nechce vediet ci ta obet prezila, lebo i tie styri a pol miliona co po vojne emigrovalo do Ameriky je pripocitane do holokostu. Pre slovenskych krtkov je to OK, ty ajtak v tych retardovanych hlavach to nepochopia.
otvoreneoci # VymoVupu87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-27 03:06:50 0ea95079
Ja skutocne milujem tu moju zltu opicku, vzdy lepsie ako ty retard toho tvojho vajciaka co ta je-be do zadku a vystriekal ti i zvysok toho retardovaneho mozgu.
otvoreneoci # VymoVupu87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-27 03:17:40 0ea95079
Prečo ten latetný homosexuál, možno ďalej len Hádankár, nemá jeden nick, však jeho IP je úplne totožná. Možno je to frajer a odpovie. Ale to nie je môj problém, ďalej totiž to jeho reakcie nikto nemusí čítať, je to pre to že boľševikovi stačí na dosiahnutie varu mozgového moku ignorovanie. Tlakové hrnce búchajú. :D.
bodkabodkabodkaotaznik # TojyBoju16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-27 04:06:09 bca71470
Nemôžem Vám pomôcť..otvoreneoci87.Viete , mohol ste si zohnať taky malý nožíček --rybku /tvaru/ vyrezávať tam v teplých krajiných JV Ázie z bambsu píšťalôčky a pískať si prekrásnu SK pesničku "medveďku daj labku.." Viete aký by ste bol populárny a možno aj slávny. Ináč ten Váš cca 45..ročny pobyt --útek v cudzine , sa výrazne degeneračne zapisuje a poznačuje Vás. . Zabil aj posledné zbytky vlastenectva , vymazal všetky vzdelanostné výšiny získane v rodnej vlasti a dostal Vás do mentálnej zaostalosti , čo sa prejavuje trvalými traumami v podobe INVEKTÍV na adresu rodákov v bývalej vlasti.Je mi Vás ľúto ../choďte radšej tu na iné vlákno ..Novo-Zelandské...kde môžte si spytovať .../Prajem pevné zdravie pri bránení sa voči ďalšej degenerovanosti.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-27 06:01:00 58d4289b
Inak zaujímavé, že Gejzove statusy vždy nejakým spôsobom kopírujú aktuálne dianie v Rusku. Toť minule si Duma odsúhlasí legalizáciu domáceho násilia, a jebs, krátko nato v jeho traktátoch pohotovo, popri liberáloch, homosexuáloch, kapitalistoch naskočí aj téma ženy, ako nepriateľky pokroku. Bolševici zrejme trpko oľutovali, že súdružke Róze Luxemburgovej a žene za pultom svojho času preukazovali toľko úcty, hehe.

Pozdravujeme petrohradskú trolliu úderku, milý Gejza !


FcKensie # HegaNojy80
-
 58% ( 2 people voted )
+
2017-01-27 08:34:36 59ad0c66
Že ešte niekto s Truhlíkovými slintami cez celú obrazovku stráca čas! Ako sa dozvedám, je z neho naozaj červený kabaretný troll? Jeho predstavenia však budem i naďalej ignorovať. Takže prešiel boľševickou premenou... No toto!


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-27 09:03:27 d425402c
Pock, nie...

Rovnako sa mozem ja pytat teba, vidis svet prilis cierno- bielo,alebo si myslis, ze su ludia len dobri vo vsetkom a zli vo vsetkom?
Ja som ten najposlednejsi, ktory by mal obhajovat komunizmus, ktory tu mimochodom nikdy nebol ,aj ked o nom vsetci rozpravaju.
Ja som bol za socializmu pre rodinu perzekuovany, napriek tomu si myslim ,ze socializmus, aj ked mal vazne a velke nedostatky, tak oproti vykoristovaterlskemu systemu, co tu vladol pred nim a po nom, je ako prechadzka ruzovym sadom.


rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-27 09:17:46 55d89f5b
otvoreneoci,

dufam ze ty ako slovensky nekrtko,vies a chapes v tej neretardovanej hlave,kto dodaval ,aka firma ,pod akymi majitelmi, Adolfovi cyklon B...?

Lebo my,retardovani krtkovia by sme sa radi od tvojho intelektu,tu v tych nasich krcincoch, co to poucili.


harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-27 09:52:30 d8db5164
K Stalinovi treba pristupovat s otvorenou myslou,v realiach doby a suvislosti,pricom treba co to o historii vediet,aby si clovek mohol skladat obraz.

Ale,vsak to,ako sa zacina propagandisticky nakladat dobam minulym,dufam donuti aspon trochu ludi snazit sa porozumiet,preco to tak je.A kto za tym stoji.
harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-27 09:56:43 d8db5164
Pokúsim sa teda na okamih k Josipovi V. Kovovému pristupovať s otvorenou mysľou v realite onej doby: Za II. svetovej vojny vojaci zvykli útočiť s pokrikom za Stálina! Úžasný príklad hlbokej oddanosti veľkému človeku, to dokáže iba sovietsky človek pod vedením rodnej boľševickej grupy s výnimočným vodcom. Urááá...,lol! A teraz si nezdravo otvorenú myseľ zas vrátime do reality. Vtedy už všetci museli dobre videli, kam gruzínsky súdruh a bývalý pouličný gangster Džugašvili doviedol životnú úroveň a nebolo rodiny, z ktorej by niekto nebol odvlečený do gulagu. (alebo skonzumovaný pri katastrofálnom hladomore na Ukrajine) Ale čo iné im zostávalo, keď za nimi kráčali komisári NKVD a kto zaváhal alebo nekričal dosť oduševnene, dostal od svojich pekne guľku od chrbta... A takto by sme mohli konfrontovať červenú otvorenú myseľ s realitou krok po kroku a skladať si obraz. Ešte počkajme, ako sa vyjadria lazy CML.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2017-01-27 12:16:08 d425402c
Harry, ty nepis o otvorenej mysli, ked s cely osprosteny bez vlastneho usudku alebo sa mylim? Jednoducho aby sa spalilo ludske telo musi byt horenie podporovane nejakym horlavym materialom. V Osvedcime to mohol byt zemny lpin, ale pravdepodobne uhlie a zatial som nevidel na ziadnych planoch kde bola ta skladka?
Ty si velky inteligent tak velmi lahko hodis cisla kolko vypasenych zidov mohlo byt denne spalenych v osvecinskych krematoriach a k tomu potrebne mnozstvo uhlia.

otvoreneoci # VymoVupu87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-27 13:05:46 0ea95079
otvoreneoci,

moc vypasenych zidov do tej pece nehodili,ti boli uz davno niekde inde.Horela len yd chudoba,a niekomu kto planuje to velmi vyhovovalo.

Moc som sa nepoucil od teba,ze kto ten cyklon B dodaval,ale to som v podstate ocakaval.

A nie som velky inteligent,len priemerny pesimisticky realista.Do OswieciMu sa chystam v marci,tusim tie pece zbehnem pozret.Lebo uz aj niektorym v parlamente nesedia pocty zlikvidovanych s poctom peci.
harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-27 16:40:12 d8db5164
Pandemonium,

zas len sluby.Ze vraj aspon na okamih pristupis s otvorenou myslou.

Vies ty aspon tolko,kde zacala Josifova kariera? Kde zazil hlad,utrapy...?Kde sa zradikalizoval? Aby ich dozicil neskor tym co ho drzali pri moci?

Vies ty vobec,preco Napoleon nedobyl Moskvu..? Vies co je to vypalit si vlastny zivot do tla..?

Caka ta este dlha cesta.Veelmi dlha,pricom je dost mozne,ze ti nezapali nikdy.
harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-27 16:50:43 d8db5164
Už sme sa zvolali, a tak odchádzam na obvyklý kalich červeného. No chcem prejaviť dobrú vôľu a dať ešte jednu šancu truhlíkovmu pochopovi vyjadriť sa. Nečakám zázraky, skôr by som odporúčal utriasť si základné historické súvislosti v hlavičke. Na kladenie otázok mne treba mať istý rozhľad, skúsenosti. Ale času dosť, vrátim sa až o polnoci.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-27 17:26:34 bc7b649f
Rafael, a ten socík bol čo iné, ako vykorisťovateľský systém? Tí, čo pracovali, boli vykorisťovaní tými, čo nepracovali. Jediný rozdiel je ten, že za socíku neboli vykorisťovatelia bohatí.
Vieš, mne by sa páčilo, a bolo by to úžasné, ak by som dokázal lietať silou vlastných rúk. Bohužiaľ, je to nereálna predstava, a tak sa ňou nezaoberám a neustále nekecám aká dobrá myšlienka je to. A podobne je to aj s komunizmom a jeho derivátmi. Pekná idea, bohužiaľ, nereálna, pretože človek.

Pock # SihySuri34
-
 58% ( 2 people voted )
+
2017-01-27 17:48:21 3ec5f361
Vravis Pocki, ze myslienka spolocna praca, spolocny zisk, je nerealna...? Ze realne to moze fungovat len vtedy, kedy zisk bude plynut do jedineho vrecka, ze v realnom svete mozu byt spolocne len straty, zisky musia byt vzdy sukromne...? :-DDD

Ty si teda dobry bambus... :-DDD

Vies, ze napriklad vo VSZ niektori ludia pracuju dlhsie ako 30 rokov...? Chodia na tu istu prevadzku, robia tu istu robotu, obsluhuju tie iste zariadenia, ktore tam boli uz za socializmu, vyrabaju presne tie iste vyrobky, o tej istej kvalite, ktore tam boli vyrabane za socializmu, zeru v tych istych jedanlach, seru v tych istych hajzloch, prezliakaju sa v tych istych satniach, vsetko tam funguje presne tak, ako to fungovalo pred 40-timi rokmi, len zisky zo zeleziarni koncia v americkych sukromnych vreckach a nie v statnom rozpocte na zdravotnictvo, skolstvo atd... Mozes mi vysvetlit, kde presne je ten ludsky faktor, ktory vyuzitie ziskov z VSZ pre tych, ktori ich vytvorili, robi nerealnym...?


salena ja bula # FagyPeki74
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-27 22:44:59 5ee77486
"Ze realne to moze fungovat len vtedy, kedy zisk bude plynut do jedineho vrecka"
To som nepovedal, ty bambus.
Ten ľudský faktor je napríklad aj v tvojom myslení, ktoré si predviedol.Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-27 23:30:44 3ec5f361
A co si povedal tymto: " A podobne je to aj s komunizmom a jeho derivátmi. Pekná idea, bohužiaľ, nereálna, pretože človek."...?

Hovor... Pretoze clovek co...? Co mas na mysli pod kumunizmom, co si pod tym predstavujes...? Co si predstavujes pod jeho derivatmi...? Co je pre teba nerealne...? O com vlastne trepes, mas o tom vobec nejaku predstavu, ci len tak pieskas dve na tri...?

Takych ludovych expertov je toto forum plne, lebo oneee izeee a vsetko je inac, ale konkretne nedokazu povedat ani makke F... Prejav sa, vysvetluj, argumentuj, v com je problem, je vobec niekde nejaky problem...?


salena ja bula # FagyPeki74
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-01-27 23:49:26 5ee77486
No, hlavne že ty si múdry ako Šalamúnova riť, blbeček!
Áno, mám o tom predstavu, pretože, zrejme, na rozdiel od teba a podobných naiviek, som v jednom takom deriváte prežil aj zopár dospelých rokov. Ďakujem, stačilo.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 09:35:58 3ec5f361
Aha, a ešte: Tou citovanou vetou som povedal len to, čo som napísal. To ostatné si si domyslel ty.


Ak napíšem, že posolené sračky su nechutné, nevyplýva z toho, že si myslím, že budú chutiť s cukrom..

Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-01-28 09:45:50 3ec5f361
Lol, Truhlíka utreli ako prach! Kým to predýcha, nejakú dobu tu nepribudne opticky dlhý traktát.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 12:27:06 bc7b649f
..Pande36..skúste sa vyjadriť ...k "Suliko"...píšem o tom Vám kdesi tu vedľa...../Pst pst-- zamyleľ som se/---
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 12:56:21 58d4289b
Rozumiem Pocki, mas nejaku predstavu, len ju nedokazes nielen vysvetlit a obhajit, ale ani vyjadrit... Nedokazes definovat ani pojmy, ktore pouzivas, spravne si interpretovat text, logicke suvislosti zasadne odmietas akceptovat a preto presne vies, kto ma aku diagnozu, leboe sracky su nechutne... Vestko mi je teraz uz jasne...

Nebudes ty nahodou ucitelom...? :-DDD


salena ja bula # FagyPeki74
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 13:16:06 5ee77486
Tebe nie je jasné úplne nič. A o tvojej "logike" si nás presvedčil aj sám.
Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-01-28 13:23:05 3ec5f361
Ale nie.....salena ja bula 74.. vy sa zbytočne...oné izé... On ten .."náš" ..Pock34.. má svoje predstavy tak slušne nastavené...že už hlbšiu plytkosť ťažko nájsť. Ešte šťastie že vie rozoznať čierne od bielej . A povedal že nevie kedy čosi povedal ale , keď povedal , tak určite že domyslieť chcel aby si povedal...a / tú DERIVÁCIU inflexného bodu jedno-jednoznačnú asi nevie ani definovať/ ...ale ja mu tak trochu verím ..že raz na to príde.. A furt mu treba prekladať ...je tým pádom zaujímaví....čosi vie napísať ..ale keby to bolo aspoň zo srandy.. ..od staršieho človeka ... tak to beriem . Ale asi je to tak.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 13:34:34 58d4289b
Pripadám si ako Alica v Krajine zázrakov!!!
Mentálny koktavec, ktorý nedokáže napísať jedinú normálnu vetu, ide niekoho poučovať o inteligencii!
Ešte ma môžeš poučiť o gramatike, ty "zaujímaví".

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 13:49:18 3ec5f361
A ak netušíš (rovnako ako truhlík, ktorý mení nicky, aby nezorientovaného čitateľovi, nebolo hneď jasné, že má tú česť s truhlíkom), čo je to derivácia, na to máš slovníky. A ak si nevieš domyslieť, čo sú deriváty komunizmu, tak je zbytočné čokoľvek vysvetľovať.
Ak sa už inšpiruješ truhlíkom, tak sa inšpiruj aj jeho zmenami nickov, pretože si tu za bizarnú figúrku, ktorá hovnu rozumie, ale každé vlákno zasiera tými svojimi koktavosťami.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 14:07:09 3ec5f361
Ďakujem ..Pock34.. že ste aspoň to--vyššie napísané pochopil. .. Ešte tú DERIVÁCIU, a pochopenie VÉĽMI ZLOŽITU "normálnosť vety " a o INTELIGENCIÍ ja som nezačal ani náznakovo... Vy ste určite aj inteligentný... nachádzate sa v polohe.. viete sa určite vyznať v novej situácií..čo je znakom inteligencie..rozhodujúcim! Gramatika..je pre mňa "okrajová záležitosť." ..nebol som nútený byť závislí na jej aplikácií, a zaujímavosť je katégória skôr --poznávacia, obdivujúca...a pokiaľ ňou pohrdate ..svojím úvodzovkovaním... tak už ste blízko "DOKONALOSTI " hlbinnej. Ale mám Vás rád .. viete svoje. Už len zostáva...tá "mentálna.". oné.. ako to... izé " koktavosť " .. či mentálné...koktanienro-. vyzo..vanie... ta to je šak un i tak či..tam či tu abo potym a furt.. lem . ne žeby -neznal ale sebe si ob- drizdava./Treba preložit? A nakoniec uvedomte si nikdy , nik/g/de na tomto fóre som nebol reakčne,znevažujúci , --prvý AKO VY. Pochopil ste aj ako vekovo zaťažený ale s úctivosťou stále ..obdivovaným..istou chtivosťosťou byť prezentný.Prajem trvalí pocit šťastia.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 14:26:53 58d4289b
Ale no "môj zlatí " .Pock 34.ak hľadáš inflexný bod... tak určite prvá DERIVÁCIA má extrém a druhá DERIVÁCIA je nulová. A DERIVÁTY sú v politike ...ale no... dajmä tomu ..Vaše fantasmagórie...nedefinovateľné. A domyslieť si vieme ...hajajáj ..aj na Vašej hlave "gloriolu" stareckých vedomostí.. málo použiteľných. A znovu " bizardnná figúrka"...to čo Vás núti k toľkým invektívam ... to je TO " HOVNO" --- ktoré ste ták zvýraznil--tam kdesi..v ...roz..oné izé..mýšľa..júcom aparáte.Ale kľudne..sa odhaľte celkom...pokračujte.. /máte šancu pokračovať vo vlastnej...ako to povedať.. prezentnej zaostalosti možná aj vekovej../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 14:48:34 58d4289b
Tou to cestou pozdravujem môj nový prírastok do zbierky čurákov
ano si to Ty moj milý čuráčik POCK .
Dúfam ,že sa nehneváš na môjho nevinného koníčka ale chápeš , ach ta ľudská povaha.
Ešte raz Ti blahoželám krásne sa mi vinímaš medzi ďalšími exemplármi.

Zberatel curakov # VukoGybe78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 16:01:00 d9777d66
Ale :Zberateľ.. ov78 Váš reperteoár nickov , aj invektív .. tiež nadobúda isté výšiny ..hraničiace s ..istým "d ..izmom" . Neznamená to vždycky snaženie byť vtipný. Ale pokiaľ sa týka o srandu.. tak robiť si zo seba srandu je nutný dosť vysoký "štandard" , a treba mať --dajmä tomu aj svojú "krčmičku"..pre ďalšie pokračovanie.. v zmätenosti okolia.
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-01-28 16:23:37 58d4289b
Klopi, vyčerpal som svoju dávku ochoty čítať tvoj koktotext, takže neodpovedám.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-30 06:28:49 3ec5f361
VukoGybe78, pravdaže sa nehnevám. Celý život vidíš v zrkadle kapitálneho čuráka a nezaložiť na jeho základe zbierku, to by bolo divné. A pocit vlastnej výnimočnej veľkosti ti musí krásne mastiť libido, že?
Pock # SihySuri34
-
 58% ( 2 people voted )
+
2017-01-30 06:34:54 3ec5f361
Stalina ovládali iní - Ž i dia - Kaganovič atď.MLba # DajeBura03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-31 08:08:49 59add2c8
Stalina ovládali iní
MLba # DajeBura03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-31 08:18:39 59add2c8

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   d
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Proč nerozdělit stát?


Proč nerozdělit stát?
Naše společnost prožívá krizi. Krizi nejen ekonomickou, morální, ale také občanskou. Tedy ve smyslu vzájemného soužití a celkové spokojeností s kvalitou života. Jistě můžeme namí...
Tajnáši
Vzestup temného webu: Ochrání zakladatel McAfee soukromí spuštěním „zabijáka NSA“?
Obamův bývalý bodyguard: „Je to horší než lidé vědí ... a to vás ani nechci strašit“

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0657 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne