Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Formy socialismu a pseudosocialismu VII - Solidarismus


Formy socialismu a pseudosocialismu VII - Solidarismus

POUZE málo lidí zůstalo neovlivněno úspěchy socialistické propagandy a socialistickou kritikou kapitalistického řádu. Dokonce ani ti, kteří nechtějí před socialismem kapitulovat, se mnoha způsoby snaží jednat podle jeho kritiky soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Tak se rodí špatně promyšlené, teoreticky eklektické a politicky slabé systémy, které se pokoušejí zahladit údajné společenské rozpory kapitalismu. Většina jich je brzy zapomenuta. Pouze jeden z těchto systémů dosáhl většího rozšíření systém, který nazývá sám sebe solidarismem. Jeho domovem se stala především Francie a byl nazýván, nikoliv neoprávněně, oficiální společenskou filosofií Třetí republiky. Mimo Francii je termín "solidarismus" méně známý, ale teorie, na kterých staví, jsou populární u mnoha nábožensky nebo konzervativně založených lidí, kteří se nepřipojili ke křesťanskému nebo státnímu socialismu. Solidarismus se nevyznačuje ani propracovaností své teorie, ani počty svých stoupenců. To, co mu dává jeho význam, je jeho vliv na mnoho z těch nejlepších a nejvýznamnějších mužů a žen naší doby.

Solidarismus vychází ze základní představy, že zájmy všech členů společnosti mohou být v harmonii. Soukromé vlastnictví výrobních prostředků je společenskou institucí, jejíž udržení je v zájmu všech, nikoliv pouze vlastníků. Všichni by tratili, kdyby byla nahrazena společným vlastnictvím, protože to by hrozilo poklesem produktivity práce. Natolik jde solidarismus ruku v ruce s liberalismem. Pak se ovšem jejich cesty rozcházejí. Solidarismus věří, že princip společenské solidarity zkrátka není uskutečněn ve společenském řádu založeném pouze na soukromém vlastnictví. Popírá aniž by to ovšem měl důkladněji podloženo něčím jiným, než tvrzeními socialistů (obzvláště nemarxistických) že by pouhé jednání ve vlastním zájmu v rámci právního řádu zaručujícího svobodu a soukromé vlastnictví dosahovalo cílů společenské spolupráce. Lidé ve společnosti mají reciproční zájem o blahobyt svých bližních. Jejich zájmy jsou "solidární" a měli by tedy "solidárně" jednat. Ovšem pouhé soukromé vlastnictví nedosahuje solidarity ve společnosti. K tomu je potřeba přijmout speciální opatření. Etatističtěji nakloněné křídlo solidarismu se zde spoléhá na stát: zákony mají na vlastníky uvalit povinnost pomáhat chudším lidem ve jménu veřejného blaha. Nábožensky založené křídlo solidarismu chce dosáhnout téhož výsledku apelem na svědomí. Morální výzvy a křesťanská láska mají přimět jednotlivce, aby konali své sociální povinnosti.

Představitelé solidarismu své názory vtělili do brilantně sepsaných esejů, z nichž září veškerá nádhera francouzského ducha. Nikomu se dosud nepodařilo vymalovat krásnějšími slovy obraz vzájemné závislosti lidí ve společnosti. V jejich čele stojí Sully Prudhomme. [1] Ve slavném sonetu ukazuje, jaké to je probudit se ze zlého snu, v němž přestala existovat dělba práce a nikdo už pro něj nepracuje, seul, abandonné de tou tle genre humain. To ho vede k poznání:

"... qu’au siècle où nous sommes. Nul ne peut se vanter de se passer des hommes; Et depuis ce jour-là, je les ai tous aimés."

Solidaristé také umějí své názory obratně vyjádřit teologickými [2] nebo právními argumenty [3]. To vše by nás ale nemělo zaslepit proti vnitřní slabosti jejich teorie. Solidaristická teorie je mlhavý eklektismus. Zajímavý je na ní její společenský ideál, který prohlašuje, že se "vyhnul chybám individualistického a socialistického systému a uchoval to, co je na obou dobré." [4]

Solidarismus navrhuje zachovat soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Ovšem staví nad vlastníky autoritu lhostejno, jestli je to zákon a jeho tvůrci, nebo svědomí a jeho rádce, církev která má dohlédnout na to, že vlastníci využijí svůj majetek správně. Tato autorita má zabránit jednotlivcům, aby nezneužívali "neomezeně" své pozice v ekonomických procesech. Na majetek jsou uvaleny určité restrikce. Tak se stát nebo církev, zákon nebo svědomí, stávají rozhodujícím faktorem ve společnosti. Vlastnictví je podrobeno jejich normám a přestává být základním a konečným prvkem ve společenském řádu. Existuje jen natolik, nakolik mu to zákon nebo etika dovolí, protože vlastník při správě svého majetku musí následovat jiné principy, než by na něj byly uvaleny jeho vlastním zájmem. Samozřejmě vlastník je za všech okolností vázán předpisy práva a etiky a žádný právní řád neuznává vlastnictví jinak, než v rámci limitů vymezených jeho normami. Ale pouze tehdy, když je cílem těchto norem bezvýhradné svobodné soukromé vlastnictví, tedy zabránění tomu, aby vlastník byl na svém majetku rušen ostatními, pokud sám nebude rušit ostatní a dodržovat kontrakty, které uzavřel, tak jsou tyto normy uznáním soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Solidarismus bohužel nepokládá takové normy samotné za dostatečné k plnému rozvoji společnosti a všech jejích členů. Solidarismus chce stavět jiné normy nad ně. Tyto jiné normy se tak stávají základními zákony společnosti. Základním principem již není soukromé vlastnictví, ale právní a morální předpisy zvláštního druhu. Solidarismus nahrazuje vlastnictví "vyšším zákonem". Jinými slovy ho tedy ruší.

Samozřejmě solidaristé nechtějí ve skutečnosti nikdy zajít tak daleko. Chtějí pouze, jak říkají, omezit vlastnictví, ale v principu ho zachovat. Když ovšem člověk zachází tak daleko, aby stanovoval meze vlastnictví jinak, než jak plynou z jeho vlastní podstaty, tak již zrušil vlastnictví. Pokud vlastník může nakládat se svým majetkem jen tak, jak je mu předepsáno, tak řízení hospodářství přechází na toho, kdo má moc předepisovat.

Solidarismus si například přeje zregulovat konkurenci. Nemělo by být povoleno, aby vedla k "úpadku středních tříd", nebo k "útlaku slabých". [5] To znamená ve výsledku jen tolik, že stávající hospodářské podmínky by měly být zachovány, ačkoliv by v systému soukromého vlastnictví jinak zmizely. Vlastníkům je řečeno, jak mají produkovat a za jakých podmínek mohou prodávat. Přestávají tak být vlastníky, ale stávají se z nich privilegovaní příslušníci plánovaného hospodářství, úředníci se zvláštním zdrojem příjmů.

Kdo může rozhodnout v každém jednotlivém případě, jak daleko má zákon nebo etika zajít při omezování vlastnických práv? Jen zákon a etika sami.

Pokud by si solidarismus vyjasnil všechny důsledky svých postulátů, tak bychom ho pravděpodobně museli nazvat variantou socialismu. Ovšem má daleko k jasnému učení. Jeho stoupenci věří, že se zásadně liší od státního socialismu [6] a byli by zděšeni, kdyby zjistili, kam jejich ideje v konečném důsledku vedou. Tudíž ho můžeme vnímat jako jeden z pseudosocialistických systémů, ale musíme mít na paměti, že ho od socialismu dělí jediný krok. Pouze společenská atmosféra ve Francii, která byla obecně příznivější liberalismu a kapitalismu, zabránila francouzským solidaristům a Heirichu Peschovi, aby překročili hranici mezi solidarismem a socialismem. Mnoho jiných, kteří se stále hlásí k solidarismu, ovšem musíme počítat již mezi naprosté etatisty. Charles Gide je příkladem jednoho z nich.


Poznámky:

1) První nositel Nobelovy ceny za literaturu 1901.

2) Zde musíme na prvním místě zmínit jezuitu Heinricha Pesche, Lehrbuch der Nationalökonomie, 2. vydání, Freiburg 1914, díl I, str. 392-438. Ve Francii existuje konflikt mezi katolickými a volnomyšlenkářskými solidaristy ohledně vztahu církve ke státu a společnosti, spíše než ohledně principů společenské teorie a politiky. Kvůli tomu jsou církevní kruhy podezřívavé k termínu "solidarismus." Viz Haussonville, Assistance publique et bienfaisance privée, Revue des Deux Mondes, díl CLXII, 1900, str. 773-808; Bouglé, Le Solidarisme, Paříž 1907, str. 8.

3) Bourgeois, Solidarité, 6. vydání, Paříž 1907, str. 115 et seq.; Waha, Die Nationalökonomie in Frankreich. Stuttgart 1910, str. 432 et seq.

4) Heinrich Pesch, Lehrbuch der Nationalökonomie, 2. vydání, Freiburg 1914, díl I, str. 420.

5) Heinrich Pesch, Lehrbuch der Nationalökonomie, 2. vydání, Freiburg 1914, díl I, str. 422.

6) Heinrich Pesch, Lehrbuch der Nationalökonomie, 2. vydání, Freiburg 1914, díl I, str. 420.Author: Vladimir Krupa # RacoXipu96
Svet2015-09-091
-
 38%  ( 3 people voted )
+
Pre extrémistov "ludskosti" krajiny zrovnané zo zemou,stotisíce zavraždených,stotisíce zmrzačených vojnovými zločincami "demokratickými anglosaskými a spriatelenými štátmi europy..." sk.800 000tisíc populácie...komu vy chcete pomáhat... všetci by sme mali emigrovat do Nemecka...a zostanú tu tí čo nás" chránia a pomáhajú" a aktivisti sme.sk...s čiernymi zástavami...

aktivista # TaceDyqy89
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2015-09-12 21:05:53 c3a0b62c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   d
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ohlédnutí za srpnem 1968


Ohlédnutí za srpnem 1968
Zůstal jsem poněkud v šoku, když jsem v nějakých novinách zahlédl anketu, ve které se kdosi ptal mladých lidí, co se stalo 21. srpna 1968. Prakticky ani jeden z nich nevěděl (viz př...
John Nash a ideální peníze
Soudruh RANSDORF? MÍSTO DO EP PATŘÍ DO KRIMINÁLU!
Globální socialismus s lidskou tváří: Prosím nasedněte a projeďte se!

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0226 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo