Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Existovala vůbec někdy libertariánská společnost?


Existovala vůbec někdy libertariánská společnost?

Někdy se říká, že libertariánské myšlenky jsou nebezpečné, protože nenavazují na žádnou historickou zkušenost. Je naznačováno, že funkční decentralizované společnosti v lidské minulosti neexistovaly.

Jenže podíváme-li se do historických záznamů, najdeme společenství, která přežila a vzkvétala i bez všudypřítomné autority. Autority, o jejíž nezbytnosti nás ve jménu prosperity přesvědčuje prezident Obama.

Moje zjištění vlastně nejsou ničím novým, protože každému z následujících zřízení se věnuje alespoň jedna dlouhá studie z pera libertariánského akademika. Přesto jsem nenašel nějaký text, který by ty nejstarší pokusy o vytvoření a udržení svobodného právního a státního systému shrnoval. A o něco takového se právě v tomto textu pokusím.

Islandský Godord

Podíváme-li se do daleké historie, asi nejznámějším libertariánským zřízením je godordský systém na starém Islandu. O něm se jako o příkladu decentralizovaného právního systému zmiňuje jak ekonom David Friedman, tak další libertariánští myslitelé.

Ne náhodou řada obhájců svobody hledá vysněný volnotržní ráj na stránkách islandských pověstí. Při vyprávění některých středověkých historiků se totiž nelze ubránit dojmu, že Island samotný vlastně vznikl jako jakási historická obdoba Free State Projectu (hnutí za ustanovení libertariánského státu v New Hampshire pozn. překl.). Carolyne Larringtová z oxfordské St. John’s College například říká: "Podle historických pramenů to vypadá, že Norové na Island odešli proto, že v jejich zemi docházelo k čím dál větší centralizaci moci do rukou krále Harolda I. Krásnovlasého."

Za vznikem Islandu tak stála především snaha utéct před přebujelým státním aparátem. V důsledku toho byla země od počátku založena s důrazem na ochranu tradičních norských hodnot a na komunitu, respektem k soutěživosti a oddaností bránit individuální svobodu.

Protože Islanďané odvrhli monarchistický princip, ti, kteří se chtěli stát godarem spirituálním a politickým vůdcem museli ostatní přesvědčit, aby je dobrovolně následovali. Island, který svou rozlohou zhruba odpovídá Virginii, byl tak následně rozdělen na tucty malých náčelnictví, neboli godord.

Tato náčelnictví neměla žádný vladařský monopol nad životy obyvatel. Ti je mohli kdykoliv opustit a usídlit se ve kterémkoliv jiném. V důsledku tak byli vůdci godordů svým následovníkům odpovědní, vláda byla efektivní a férová.

Vláda každého náčelnictví shromažďovala daně, které občané dobrovolně odevzdávali ve formě chrámových poplatků. Na oplátku pak dostali k dispozici soudce a právníky, jejichž argumentační a mediační schopnosti byly využity jen tehdy, když se shoda nenalezla u soukromého soudního dvora.

Systém godord vydržel fungovat po téměř tři století, do doby, než byla moc na Islandu nakonec stejně násilně centralizovaná. A jak zdůraznil Roderick Long: "Měli bychom být opatrní v rychlých soudech. Považovat za selhání politický experiment, který vzkvétal po dobu delší, než vůbec existují Spojené státy, se zdá trochu unáhlené."

Xeer

Další ze zemí, na jejímž území se v historii objevilo zřízení ctící libertariánské ideály, je Somálsko. Na jeho území vznikl systém nečekaně podobný godordskému zřízení, který vydržel fungovat po několik stovek let. A pozůstatky systému, který nese jméno Xeer, najdeme i v dnešním Somálsku třeba na venkovském severu.

Od Islandského zřízení se ale Xeer liší v jednom zásadním aspektu. Zachovává sice rozdělení na jednotlivé klany, ale příslušnost k dané komunitě neboli qabilu je daná nikoliv osobní volbou, ale je určena při narození a dále neměnná. Přesto ale na území Somálska ve vrcholné době Xeeru mezi sebou soukromé soudy ještě čileji soutěžily o klienty. Soukromým tribunálům se říká guurti a jejich slyšení se už tradičně odehrávají pod korunami akácií. Financovány jsou dary od místních obchodníků, pro něž je dárcovství výhodným druhem reklamy.

S Islandským zřízením se Xeer shoduje v důrazu na odpovědnost vládců včetně možnosti ty špatné vyhnat. V somálském zákoníku nicméně není ukotvené prakticky žádné lenní právo. Z mého pohledu jsou tak godordský systém a Xeer podobná zřízení, která se nezávisle na sobě objevila na dvou různých místech. To může naznačovat, že takový způsob společenského uspořádání je pro lidi intuitivní.

Neuspokojený stav dnešního Somálska pak vyvěrá právě z narušování tohoto starobylého řádu. Největší podíl na tom má marxistický tyran Siad Barre, jehož vláda xeerskou tradici ve jménu rovnostářství násilně potlačila. Barre systém klanů postavil mimo zákon a zapověděl s ním související zdvořilostní zvyky, dokonce i základní otázku "Z jakého jsi klanu?" a hned poté i otázku "Jaký je tvůj bývalý klan?".

Jak detailně ukázal Peter Leeson z Univerzity George Masona, většina ukazatelů životní úrovně se po kolapsu Barreho autoritářského režimu ve skutečnosti zlepšila. Přesto jsou somálští libertariáni neustále pod útokem prozápadních intelektuálů, kteří zavrhují "qabilskou" cestu jako zpátečnickou a považují její zastánce za reakcionáře odmítajicí přijmout pravidla moderní éry.

Právní zásady Karla Velikého

Člověk by nečekal, že v prvním superstátu po pádu Říma najde vůbec nějaké libertariánské principy. Ale opak je pravdou, ve Svaté říši římské tomu tak bylo. Bližší pohled na její strukturu totiž ukazuje, že Karel Veliký byl něco jako středověký Ronald Reagan zahraniční politikou násilnický intervencionista, na domovské půdě zastánce téměř volnotržních principů.

Král Franků byl ohromně úspěšný dobyvatel. Během své vlády více než zdvojnásobil území, které zdědil od svého otce, a je považován za hlavní postavu karolínské renesance, období kulturního a intelektuálního vzestupu celé říše. Ironií je, že historikové specializovaní na středověk říkají, že je to právě politika decentralizace, která stála za císařovými úspěchy.

Navzdory tomu, že Karel Veliký vedl nelítostnou kampaň proti Sasům, choval až obdivuhodný respekt ke svrchovanosti komunit uvnitř hranic své vlastní země. Co se týče vnitřní struktury, byla Svatá říše Římská nepříliš těsnou konfederací malých knížectví, která byla v zachování svých původních zákonů podporována. Historik Tom Asbridge z University of London k tomu říká:

"My dnes přemýšlíme tak, jako bychom předpokládali, že Evropa může existovat jenom jednotně v podobě Evropské unie a zkoušíme různé modely. Právě teď je to model centralizované moci, ve kterém se všichni řídíme podobnými zákony a praktikujeme podobnou politiku. Alternativa samozřejmě existuje. Je jí volnější konglomerát mocností s různými pravidly, ale přesto vůlí kooperovat. Zajímavé je, že vize Karla Velikého ohledně jeho říše tedy ekvivalentu sjednocené Evropy něco takového vlastně splňovala. Umožňovala lidem ponechat si jejich regionální a tradiční pravidla, zatímco nad tím vším visel jeden velký, mocný deštník, který držel všechno pohromadě. A Karlovi Velikému to fungovalo. Jeho následovníci především pak Ludvík zkoušeli moc se špatnými výsledky centralizovat a nevedlo to k dobrým koncům. Třeba v Karlově příběhu najdeme cennou lekci pro dnešní Evropu možná je právě Karlův princip rozmanitosti v jednotě tou správnou cestou vpřed."

Starořečtí hoplíté

Donald Kagan platí za jednoho z neuznávanějších světových odborníků na řeckou historii. Ve své přednášce z Yale vysvětluje, proč byl Kypselus, první diktátor městského státu Korint, během své vlády považovaný za hanebného a trestuhodného autokrata:

"Jako téměř všichni ostatní tyrani i Kypselus využíval moc k tomu, čeho by se běžná řecká vláda neodvážila: k vymáhání daní. Musíte pochopit, že pro řeckého občana byla představa povinných daňových odvodů děsivá. Když neexistuje tyranie, nemají co existovat ani daně. Standardní formou danění bylo ve starověkém Řecku totiž běžné obchodní clo. Ale hoplíta, svobodného řeckého občana a bojovníka, by si v nezávislém městském státě nikdo danit nedovolil. Daně platili svým vládcům pouze barbaři."

Kypselovo uvalení daní na korintské občany muselo nepochybně vypadat hrozně, zvlášť když měl člověk na očích přímé porovnání se situací v ostatních nezávislých městských státech, které dohromady tvořily řeckou civilizaci. Náš druh se sdružoval do komunit od chvíle, co byli lidé schopni chodit po dvou nohách. A tyto komunity, pokud je jim vůbec umožněno vzniknout a zabojovat o svoje místo na Slunci, patří mezi pilíře naší svobody.

I když dnešní nemotorné superstáty vypadají jako něco neměnného, ve skutečnosti jsou jen krátkým úsekem na časové ose lidské existence. Libertariánství nabízí právní uspořádání, které, jak vidíme, vznikalo v lidské historii přirozeně a spontánně. Skoro by se chtělo říct, že má svůj původ ve zdravém selském rozumu.Author: Ondrej Trhon # BilaKity59
Svet2015-04-301
-
 50%  ( 0 people voted )
+


vypIta placacka # FasePinu49
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-05-03 22:50:04 55d8bc65

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
je   se
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Evropa a neskutečné japonské řešení


Evropa a neskutečné japonské řešení
Již nejednou jsem se zmínil a příslušnými fakty, statistikami potvrzoval, že ta naše západní civilizace, výsledek úsilí dvou tisíciletí, má už hodně na kahánku. Destruktivní ...
Po zhlédnutí tohoto videa už nikdy nebudete chtít jíst humry
Američanům to konečně dochází: Stát je problém č. 1
Prečo byrokracia u nás prekvitá, keď všetci proti nej bojujú

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0896 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne