Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ekumenizmus - duchovné smilstvo


Ekumenizmus - duchovné smilstvo

 

Žijeme vo vážnej dobe. Proroctvá Božieho Slova sa napĺňajú pred naším zrakom. Jedným zo znamení skorého druhého príchodu Pána Ježiša Krista je aj ekumenické hnutie.
V súčasnom kresťanskom svete sa veľa hovorí o ekumenickom hnutí. Túžba po jednote kresťanstva sa môže zdať pre bežného, neinformovaného človeka ako niečo nádherné a veľmi potrebné a dôležité. Všetky ekumenické bohoslužby sa nesú v znamení chválorečenia lásky a porozumenia medzi kresťanmi, kde sa často citujú verše z evanjelia Jána 17,21 – "aby všetci boli jedno." Ale to všetko je klam a zdanie.
Táto zhubná duchovná epidémia už prenikla do takmer všetkých kresťanských cirkví a náboženských spoločností. Je to len naplnenie 13. Kapitoly knihy Zjavenie. Uvedomujeme si vôbec čo sa skrýva v ekumenickom hnutí a kto ho vlastne riadi? Je to protibožská koalícia babylonských cirkví, pripravujúcich sa pod vatikánskym vedením na boj proti tým, ktorí budú zachovávať Božie prikázania a riadiť sa svedectvom Ježišovým – čo je Duch proroctva.
Nezabudnime, rímskokatolícka cirkev sa nemení a nikdy sa nevzdá nároku na neomylnosť. Katolicizmus ako náboženský systém nezodpovedá Kristovmu evanjeliu dnes o nič viac, ako v ktoromkoľvek období svojich dejín. Reformačné cirkvi uzatvárajú s katolíckou cirkvou dohody a robia ústupky, ktoré prekvapujú aj samých katolíkov do tej miery, že ich sotva vedia pochopiť. Ľudia nechápu, čo sa skrýva za hnutím ekumenizmu, ktorý nemá záujem sa zjednotiť na zásadách Božieho Slova, ale ktorý v podstate napĺňa to, čo povedal pápež Pius XI. v encyklike Mortalium animos – že ekuména je vlastne návrat do rímskokatolíckej cirkvi.

 

 

 

 

 Nedávno uveřejněné video od papeže Františka, vyzívající ke sjednocení s protestanty v Americe, se stalo virálním. Mnozí se ptají: "Není to naplněním Biblických proroctví?" Podívejte se na tuto výjmečnou zprávu od kazatele Douga Batchelora.

Video, které ukazuje na rychlý posun k vytváření jednoho náboženského systému, o kterém Bible hovoří jako o Babylonu. V první části videa uvidíte biskupa Tony Palmer, který má svou služebnost zaměřující se na sjednocování církví. Z jeho úst mj. uslyšíte, že "protest Luthera je u konce", nebo že "pokud není protest, jak zde mohou být protestantské církve?"... V druhé části pak uslyšíte poselství papeže Františka.

Závěrem pár proroctví více jak 100 let starých. Ta Pán dal prostřednictvím Ellen White.:
Protestantský svět se sjednotí s člověkem hříchu. Církev a svět se spojí k nečisté jednotě. (7BC 975, 1891)

Nevíme, jakým způsobem by se mohla římská církev očistit od výtky modloslužebnictví... A je to náboženství, které protestanté začínají stále více obdivovat a se kterým se nakonec spojí. K tomuto spojení nedojde v důsledku změn v lůně katolicismu, protože Řím se nikdy nemění. Katolická církev tvrdí, že je neomylná. Bude to protestantismus, který se změní. Přijetím idejí liberalismu jej přivede do takového stavu, že bude připraven podat ruku katolicismu. (RH 1.června 1886)

Více zde: http://www.ellenwhiteova .cz/blizici-se-krize/2-unie-cirkviAuthor: Patrik # VebaSydi71
Cirkev2014-05-0722
-
 68% ( 15 people voted )
+
Patrik- konečne sa ti otvorili oči?
Super!
Ukáž aj kamošovi Stankovi,čo tu pobehuje s tým Lorbelovým paškvilom.

filip # WyboCeci64
-
 71% ( 14 people voted )
+
2014-05-07 09:55:21 5f67b7ad
Ešte keď pochopíš čo je eucharistia,budeš kompletný:)

filip # WyboCeci64
-
 63% ( 6 people voted )
+
2014-05-07 10:07:40 5f67b7ad
Autor tohto clanku /alebo ten kto to skopiroval/ nebude nikdy kompletny. Chyba mu logicky usudok...
... a ten bud mas, alebo nemas!

capko # KivySoke83
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-07 14:23:50 b228f583
Tu by sa žiadalo, kvôli objektivite, aby sa sprezentovali aj niektoré "okrajové" nie Slovanmi preferované náboženstva, respektíve ateistické "usmernenia", či predstavy ideologicky kompromisné--Kresťanstvo vo svojej podstate núti , resp .dáva dnes priestor ísť k viacerým cirkvám, lebo niektoré cirkevné " odnože" sú aj mimo "prírodzenost" , vzdialené demokratickým princípom--starším ako samotné kresťanstvo, neplniace svoje --aj Biblické poslanie!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-07 17:16:12 58d4289b
Ale zase niečo iné je uznať , že aj iné náboženstvá môžu mať pravdu a niečo iné , ak sa to všetko zmieša do kopy . Takto si človek môže aspoň vybrať k čomu sa viac prikláňa , ak by sa mu niektorá náuka nezdala správna . Čo sa mňa týka ja tiež verím čosi aj protestantské aj keď sám nie som protestant , však nakoniec ono to vyšlo iba z rozdielnych pohľadov na vec a vyformovalo podľa zvykov , nie že by sme všetko vedeli ako to má byť . Síce tie naše kresťanské sú dosť podobné , ale zoberme napríklad , že niekomu vyhovuje aby sa farári ženili a niekomu nie , alebo podobne , tak nech si má každý svoje .

pitbul # VydoSaki35
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-05-07 18:56:30 d5d75caa
Tak ono inak já verím kadečomu .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-07 19:19:31 d5d75caa
loading...
Je zbytočné siať obilie na pôdu tvojho tvrdého srdca. Burina udusí všetku pravdu a tvrdosť neprepustí koreň. Záleží len na tebe, či chceš obmäkčiť svoje srdce a či chceš prijať Pána Ježiša za svojho priateľa, radcu, vodcu a ochrancu, za svojho pravého duchovného Otca, alebo či sa len chceš navonok klaňať hostii, chlebu a vínu, potrave, ktorá symbolizuje Jeho duchovné dary, ktorými nás chce vnútorne živiť, aby sme získali večný život. Ježiš povedal, "toto robte na moju pamiatku", ale tým nemieni, aby sme ho iba pasívne uctievali ako potravu, ako si Židia učinili zlaté teľa namiesto Boha, ale skôr mieni, že by sme mohli pri každom spoločnom posedení myslieť na Neho a duchovne premýšľať o jeho slovách. Boh, Otec, sa dobre stará o všetko stvorenie, dáva vzrast rastlinám, stromom, zvieratám, stará sa o celé slnká a planéty a život na nich, stará sa o prosperitu každého jedného tvora a rovnako chce, aby sa i nám, ľuďom darilo rásť, ktorý sme všetci obdarovaný slobodným duchom, slobodnou vôľou a slobodnou láskou a cítením, darilo rásť v láske k Nemu a k ľuďom okolo nás, našim blížnym. Záleží len na nás, či Jeho pomoc prijímame, alebo ju odmietame. Lebo Ježiš povedal:

"51Ja som ten živý chlieb, ktorý sostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. ... 63Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. 64Ale sú niektorí z vás, ktorí neveria. Lebo Ježiš vedel hneď od počiatku, ktorí sú to tí, ktorí neveria, a kto je ten, ktorý ho zradí." - v Jánovi, 6.kapitole.

Preto Filip ak chceš duchovne ožiť, skús pokoriť svoj pyšný rozum a svoje pýchou a súdom naplnené srdce, a pros v "tichosti a v pokore srdca" - Matúš 11,29 - nášho jediného pravého nebeského Svätého Otca o milosť, aby si túto pravdu vnútorne pochopil, prijal a mohol sa z nej živo radovať a stal sa jeho živým sluhom a tiež požehnaním pre všetkých tvojich priateľov i nepriateľov. Lebo tak, ako sa Pán kedysi pýtal aj mňa, keď som ešte odsudzoval vašu vonkajšiu vieru, aj teba sa Pán Ježiš môže opýtať: "Filip, Filip, prečo ma prenasleduješ?" Preto spýtaj sa v sebe a rozhodni sa sám, ktorému pánovi chceš slúžiť. Prajem ti všetko dobré a vzbuď si v duchu a v pravde vo svojom srdci dobrú vôľu a skúmaj v srdci Lorberove spisy, pros v tichosti srdca Pána Ježiša o svetlo Jeho pravdy, a bude ti dané.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-05-07 20:09:35 5057d10a
Ellen White so svojími adventistickými pohrobkami je ďalším zmätkom protestantizmu en bloc.
Adventistická agresívna samoľúbosť má totiž znaky maligného novotvaru.Peter Novak # GaduToni29
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-05-07 20:23:29 25bce3e0
Je krásne, závidenia -hodné ..Stano84.. mať takú krásnu ,zanietenú ideu..akú nosíte v srdci! Neviem ale či to nie je zapríčinené množstvom omylov, chýb a nie vždy práve úmyselne len pozitívnych riešení z Vašej strany! A len viera presadzovaná práve Vašou cirkvou je tá ideálna na " liečbu " Vašej duše! Sú viery ktoré sú skoro šité na mieru -- cirkvami...hajajááj.../osudové, nehierarchické, sebatrízniace, mormonsko--pustovno--samaritásko..aaaa všetko kresťanské..!/To som chcel povedať v príspevku--vyššie..!Kvôli ojektivite---
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-07 20:39:04 58d4289b
Vďaka klopi, chcel by som im dať aspoň niečo dobré, keď už som to všetko tak zvoral predtým...

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-07 20:50:17 5057d10a
Stano,....Nepreháňaš to?Tak sa mi zdá,že si kňazskejší ako kňaz.Môžeš veriť,len daj si pozor aby sa z teba nestal fanatik.Aj keď si kňaz, aj tak to preháňaš!(skúmaj v srdci Lorberove spisy, pros v tichosti srdca Pána Ježiša o svetlo Jeho pravdy, a bude ti dané.)Netreba radšej počúvať Ježiša,---na tvojom mieste---namiesto Lorberových spisov???
Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-07 20:55:25 5b7f24f4
No hej, bibliu poznám dôkladne, kedysi som ju čítaval, ale som podľa nej nežil. Teraz to píšem zo srdca, preto sa ti to môže zdať svätuškárske alebo farárske, ale je to s dobrým úmyslom. Jasné, súhlasím, že každému človeku stačí počúvať živé slovo Pána Ježiša vo svojom srdci. Ono, jedine ono človeka dovedie skrze žitie podľa viery ku láske k Bohu. A táto láska už znamená prejdenie celej cesty strateného syna domov ku bránam Otcovmu domu. Lebo my takmer všetci, ktorí žijeme tu v tele na zemi, sme stratení Boží synovia a dcéry. Teda, tak ako je Biblia dobrá pre usmernenie nášho života, aby sme dospeli ku Ježišovmu živému slovu v nás, tak prečo by sme mali opovrhovať slovami, ktoré nám Pán Ježiš dáva zo svojej milosti aj pre dnešnú ťažkú dobu? Pozri sa, koľko ľudí je dnes už duchovne usmrtených! Presne ako sa píše v apokalypse:

1P
otom som videl iného anjela, sostupujúceho z neba, ktorý mal veľkú moc, a zem bola osvietená od jeho slávy. 2A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril: Padol, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, 3lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pily všetky národy, a kráľovia zeme smilnili s ním, a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. 4A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán. 5Lebo jeho hriechy dosiahly až do neba, a Bôh sa rozpamätal na jeho neprávosti. 6Odplaťte mu, jako aj on vám platil, a dajte mu dvojnásobne podľa jeho skutkov. Do pohára, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne; 7na koľko sa oslávil a zbujnel, toľko mu dajte múk a žiaľu. Lebo hovorí vo svojom srdci: Sedím kráľovná a nie som vdovou a žiaľu neuvidím nikdy. 8Preto jedného dňa prijdú jeho rany, smrť a žiaľ a hlad, a bude spálený ohňom, lebo je silný Pán Bôh, ktorý ho súdi. 9A budú plakať za ním a kvíliť budú nad ním kráľovia zeme, ktorí s ním smilnili a rozkošili v buji, keď budú vidieť dym jeho požiaru 10stojac zďaleka pre bázeň jeho múk a budú hovoriť: Beda, beda, veliké mesto, to silné mesto Babylon, že v jednej hodine prišiel jeho súd. 11Aj kupci zeme budú plakať a žialiť nad ním, pretože nikto viac nekúpi ich tovaru, 12tovaru zlata a striebra a drahého kameňa, periel, kmentu, purpuru, hodvábu, šarlátu a všelijakého dreva thvinového, všelijakých nádob zo slonovej kosti a všelijakého náradia z najdrahšieho dreva, z medi, zo železa a z mramoru 13a škorice a rozváňajúceho amónu, tymianu a vzácnej masti a libánskeho kadiva, vína a oleja a jemnej múky pšeničnej, pšenice a dobytka a oviec a koní a vozov a otrokov a ľudských duší. ... atď.


Preto som Filipovi povedal, aby skúmal Lorberove spisy vo svojom srdci, aby sa tu nepohoršoval nad milosťou Pána Ježiša ako hluchý a slepý sudca. Veď i Pavol nám odkazuje:

"19
Ducha neuhášajte. 20Proroctvami nepohŕdajte. 21Všetko zkúšajte; dobré podržte. 22Každého druhu zlého sa chráňte. 23A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. 24Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní."


A dnes, keď si každá cirkev a každý človek vykladá Nový zákon a spásu skrze Ježiša svojim rozumom a prispôsobuje svojej pohodlnosti, sú tieto Božie slová zapísané skrze Lorbera a mnohých iných dobrým usmernením. Lorber je iba jeden z mnohých pisárov, ktorých si Pán Ježiš vybral za služobníkov. Vôbec prvá veta, ktorú Lorber od Pána Ježiša prijal a napísal, je táto:

Kto chce hovoriť so Mnou, nech príde ku Mne, a Ja mu vložím odpoveď do srdca; ale len čistí, ktorých srdce je naplnené pokorou, začujú zvuk Môjho hlasu. ....
http://lorber.szm.com/dom1/dom1_001.htm

Čiže je to len inými slovami povedaná Ježišova náuka z horského kázania:

6Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky (do komôrky svojho srdca) a zavrúc svoje dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. ... 7 Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám; 8 lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa otvorí. 9 Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň? 10 Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?! 11 Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia!

Stano # HyxaFyjo84
-
 47% ( 5 people voted )
+
2014-05-07 22:05:32 5057d10a
Elen White me nebere a to proto,ze se u Advent.cirkvi " vytahuje " nad Pismo.
Nechapu adventisty,ze si neprostudovali jeji zivotopis.
Kdyz byla u " vytrzeni " neboli se ji zjevovalo proroctvi,neuveritelne rychle psala,nevnimala okoli a dokonce nedychala cely 3 h a lidi co s ni byli ji davali k ustum zrcatko aby se presvedcilizda dycha nebo ne.Dalsi vec casto se vznasela nad zemi,nedotykala se nohama zeme.
Nechci byt proti ale . . . .ale.
Pro me je smerodatny Pismo,slovo Bozi.
A jak to bylo drive v Biblickych dobach ? ? ?
Chodili snad na kurzy kazatelstvi anebo kazali a krtili za prachy ? ? ?
Meli megafony a reprobedny anebo meli na sobe zlato a drahy roucha ? ? ?
Dost evangelickych cirkvi a i katolicka zije svetsky ba nekdy hur nez neznaboh ! ! !
Katolicka nebo evengelicka cirkev se stala instituci a to je pru.er !! !
Muze tam byt par jedincu,kteri to mysli smrtelne vazne a ti patri do stadce Jezise Krista.
Jezis Kristus nas varoval a varuje,ze : Az prijde ve sve slave pri druhem prichodu,zda vubec nalezne verici ? ? ?
Contumax.


Contumax # NocyHiwu17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-08 07:49:29 25302353
Stanko, kde v písme je zmienka o tom,že príde ešte jeden "evanjelista" Lorber a ten doplní a vylepší to,čo tí štyria "zabudli"? Všade len varovania pred takými!
Máme nezatvrdzovať svoje srdce a otvoriť ho herézam posadnutého, tučného žida Lorbera? To je to,čo nás osvieti a zachráni?
Až potom môžeme vstúpiť do Lorbelovho kráľovstva? Bez neho nie?
Si to riadne schytal.

filip # WyboCeci64
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-05-08 09:56:30 542f094b
Iba Ježiš ťa môže spasiť, jedine Ježiš, nespasí ťa viera v cirkev, ani ťa nespasí dodržiavanie zákonov desatora ani cirkevných zákonov, lebo nikto nie je spasený skrze dodržiavanie zákona, ale len skrze živú vieru v Ježiša Krista a zachovávaním Jeho živého slova a z viery povstanúcej lásky k Nemu sme spasení, ale len vtedy, ak sa k nemu vážne a natrvalo obrátime a začneme zachovávať jeho živé Slovo, ktoré nám dáva milostivo do srdca. Zákony desatora sú potravou pre ducha, v sebe skrývajú zapúzdené jadro života, ktoré môžeš rozhrýznuť iba v duchu a v pravde v milosti Ježišovho ducha svätého.

Toto je základné učenie vo všetkých spisoch, ktoré nájdeš u Lorbera. Lorber nebol posadnutý, ale úplne svojprávny človek a slobodne písal, čo mu Pán Ježiš živo hovoril v srdci. Skús sa sám skúmať, skade a od koho pochádzajú tie zlé myšlienky, ktoré ti bránia začať sa modliť k Ježišovi srdcom, a vydať sa na cestu do Jeho Božieho kráľovstva.

https://www.youtube.com/watch?v=9QQ3acw4NpI

Ale na tvoju nezmyselnú otázku sa ťa len spýtam: kde v starom zákone je zmienka o tom, že Ježiš si menovite vyvolí Petra, Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Tomáša, Matúša, Jakuba, Šimona, Júdu a že zradcom bude Judáš? A kde je tam zmienený pravý apoštol Pavol? A kde v biblii je zmienka o tom, že príde nejaký "cirkevný učiteľ" Augustín, Tomáš Akvinský, a ďalší, alebo kde sa tam spomínajú mníšky Valtorta s Emmerichovou, aby si im potom "mohol uveriť"? A prečo nechceš prijať pomoc od Ježiša?

https://www.youtube.com/watch?v=ooAF6I-fmTg

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-09 15:31:38 5057d10a
Napíšem niečo, čo platí a prináša osoh aj mne, rovnako tebe ako i každému jednému človeku. Ako práve teraz zapadá Slnko na nebi, tak aj u teba zapadnú tieto slová a nastane opäť noc a zrkadlové ilúzie v tvojom, najmä zlou výchovou utvorenom, skazenom mozgu a temní duchovia (viď napr. 1.list Petrov 5, verše 8-10) opäť ťa budú zvádzať k hriechu. Ak naozaj túžiš byť požehnaním svojim blízkym, ubytuj sa vo svojom srdci, odvráť sa od sveta a od pokušení duchov a prikloň sa k Ježišovi. Učenie písma poznáš, najmä Matúš 5.-7.kapitola sú spoľahlivo autentické, tak môžeš sám začať skúmať, čo sa v tebe nachádza, čokoľvek ti príde dobré či zlé zo srdca na rozum, predlož to ticho a pokorne v srdci Otcovi a pros ho, aby ti to ukázal v Jeho svetle, pravdivo aké to je, či dobré alebo zlé. Pán ti pomôže. Nech sa ti darí.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-09 20:05:29 5057d10a
Tvoje lorbelovské požehnania si strč! Sú tak platné,ako Russelove,trtko.
Pravých sluhov Božích rozoznáš tak,že sa držia Písma svätého a neprekrúcajú ho,nie lorbelovho:)
Aké ľahké,čo učeník lorbelov?:)


filip # WyboCeci64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-10 09:32:42 4e62de03
Písmo sväté nás má priviesť k Ježišovi, k úzkej ceste do večného kráľovstva, skrze vieru, aby sme Ho začali v srdci milovať a to opravdivo tak, že budeme z lásky k Nemu zachovávať Jeho živé slová, ktoré nám vkladá do srdca. Toto je evanjelium biblie a celého Nového zákona.

Ako povedal: "15Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania, 16a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, 17toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. 18Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám. 19Ešte krátku chvíľu, a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete. 20Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. 21Kto má moje prikázania a ostríha ich, to je ten, kto ma miluje; a ten, kto mňa miluje, bude milovaný od môjho Otca, i ja ho budem milovať a zjavím mu seba." Ján 14.

Stano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-05-12 11:22:46 5057d10a
Sekty Adventistické nám tu budú dávať rozumy. Adventisti, mormóni, jehovisti, baptisti - smrad z ameriky nám sem prišiel zvestovať evanjelium, lebo my sme o ňom nič predtým nepočuli. Slovensko vďaka viere prežilo 1000 ročný útlak, každý okolitý národ si na nás robil nárok. My sme boli verní Kristovi a katolíckej Cirkvi, vďaka čomu nám napokon Boh daroval vlastný štát. Ale teraz sem chodia hady protestantské, ktoré nám tu syčia, ako sa katolícka Svätá Cirkev mýli a blúdi. Istotne že v Cirkvi sú problémy a žiaľ vo vnútri Vatikánu sa udomácňuje satan a jeho klamné učenie - síce podobné ako pravé, no určite falošné. Ale sám Kristus hovorí, že brány pekelné nepremôžu Svätú Cirkev. Druhý Vatikánsky koncil prijal gnostické učenie, v podstate akoby vznikla nová cirkev. Matka Božia vo Fatime toto predpovedala, keď chcela aby jej tretie tajomstvo, bolo otvorené v roku 1960 - kedy boli prípravy na koncil v plnom prúde. Ale po otvorení tajomstva, Cirkev odmietla zverejniť jeho obsah, pretože súčasťou obsahu bola aj to, že protestantizmus sa dostane do učenia svätej Cirkvi, ako sa toho desila mystička Emmerichová, že sa tam dostane gnóza, falošný ekumenizmus, nastane odpad od pravej katolíckej viery, ktorá sa predávala z generácie na generáciu ako poklad - tento poklad bol prekrytý slobodomurárskymi učňami - pravá ruka protestantizmus, ľavá ruka židovstvo. Napriek tomuto všetkému, Cirkev bude očistená ako tomu bolo nie jeden krát v histórii, pretože je Kristovým telom a Jeho nevestou. Viera a učenie Cirkvi sa dnes prenieslo na niekoľko málo laikov, ktorí sa verne držia starých katechizmov a starých výkladov viery, ktorú verne dodržiavajú, verne nasledujú Krista v jeho krvavých stopách na Golgotu. Cirkev je na kolenách a je v takom istom rozpoložení, ako bola pri Ariánskom blude, kedy svätci boli vyhnaní a zabíjaní, kedy kňazi aj biskupi, uverili Ariánovi a jeho herézam a prenasledovali pravých katolíkov. Ale Kristus Pán nenechal dlho Cirkev v herézach a vzbudil nových svätcov, ktorí ju vytrhli z tmy a bludu. Nikto však - nikto - nemá právo ju opustiť, pretože je matkou kresťanov. Ostatné ,,cirkvi", zbory a združenia, sú iba heretickými odpadlíkmi a ich koniec je večné zatratenie v pekle. Aj tu hore sú videá zlomyselných a Kristovu Cirkev nenávidiacich protestantov - ktorí ak sa neobrátia a nevrátia do lona Matky Cirkvi, zbytočne premárnili svoje mizerné životy. Andrej Hlinka hlásal heslo - za Boha a za Národ. Bez Boha nie je národ a národ ktorý stratí Boha, nezaslúži si nič dobrého, ako si to nezasluhuje celý bývalý kresťanský svet, hlavne Európu. Ide na nás Boží trest za neveru, za odpad od viery, odpad od Boha, za uverenie protestantským klamstvám, za pýchu, za milióny zavraždených životov nenarodených detí, za prijatie homosexuálov na úroveň rodiny, za likvidáciu rodiny. Lebo Písmo hovorí, že nechceli poznať Boha, tak ich Boh nechal tak, aby prepadli vlastnej padnutej prirodzenosti a tak konajú proti prirodzenému poriadku - závidia, nenávidia, zabíjajú sa pre maličkosti, sú plní špiny - sexuality, pornografie, nestarajú sa o svojich rodičov, sú sebeckí, plní všetkého zla - pritom si o sebe falošne myslia, že sú dobrými ľuďmi. Beda tomuto času, nad ktorým sa sám Ježiš pozastavuje keď sa pýta - nájdem ešte vieru na zemi, keď sa vrátim? Viera sa stratila v miliardách názoroch a pohľadoch, pričom si údajne má každý vybrať, čo mu vyhovuje. Ale Kristus Pán hovorí, že iba ON je pravda! Iná pravda neexistuje, ale satan zahmlil ľuďom zrak a myľne si myslia, že pravda je relatívna, že pravdu má každý. Mária v roku 1917 ukázala deťom, že väčšina sveta padá do pekla, ako listy zo stromov na jeseň. Čo dnes? Keď ľudia miesto viery viac prepadli sebeckosti, diabol ich strhol od modlitby k počítačom, k mobilným telefónom, k elektronike, modernej rýchlej dobe. Smrť však čaká na každého človeka a ten deň máme každou sekundou bližšie. Svätci vždy na tento deň myslievali a podľa toho si usporiadali svoje priority. Dnes ľudia síce vedia že zomrú, na smrť však nemyslia a napriek tomu že vedia - oni veria - že smrť je ďaleko, akoby ani nemali zomrieť. Aká hlúposť! Najmúdrejší človek Šalamún radil, aby ľudia chodievali na cintoríny, aby si uvedomili svoju blízku pominuteľnosť - namiesto toho, aby chodili do domov zábavy, tancu, vína a veselosti. Dnes sa však múdrosť nenosí - a len málo ľudí nachádza cestu k nebu. Cez Krista a katolícku Cirkev a aj to s verným nasledovaním, súženiami, premáhaniami, obetami...
PK # KebaMiro39
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-06-30 20:34:38 6de60775
PK, ty duchovný smilník, ako vieš čo bolo súčasťou tretieho fatimského tajomstva, keď ho bolo zakázané zverejniť? ty patríš k nejakým vyvoleným katolíckym iluminátom, ktorí to čítali? prečo to nezverejnili aj bežným ľuďom?
lebo odvolávať sa na nejaké tretie tajomstvo a nepovedať ho, to si ho môžeš rovno do riti strčiť a ochkať aké je to tajné.
v rkc je mnoho modloslužobníctva, a rkc je hierarchický systém ktorý namiesto šírenia božieho slova sa montuje do politiky, násilne zháňa ovečky na platenie milodarov a ovláda duše veriacich. vychováva ľudí k pokrytectvu a materializmu. niežeby to nebolo praktické v dnešnom svete aj kedysi, ale kresťanské učenie je len zámienka. ak by rkc nebrzdil strach z odplaty, bola by to dávno kresťanská varianta isilu.

aaa # RuxaQija4
-
 43% ( 4 people voted )
+
2015-06-30 22:12:17 b229511a
PK a lenka, darmo mínuskujete. ja som vyrastal v katolíckom prostredí a dobre ho poznám. aj v minulosti som zažil niekoľko útokov zo strany katolíkov ako vy, a aj bežne to zažívam. majú rôznu formu. od fyzickej, po rôzne vydierania a teror. ak chcete dokázať opak, zbavte sa týchto praktík a potom uverím, že aj rkc je k niečomu. ale jednoduchšie je odstrániť iného ako zmeniť seba k lepšiemu. sami sa odhaľujete.
aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-30 22:41:51 b229511a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
d   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0424 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage