Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

EVROPA SE PROBOUZÍ


EVROPA SE PROBOUZÍ

Podle Třetího Newtonova zákona každé akci odpovídá stejně silná opačná reakce. 70 let liberální a socialistické hegemonie nad severní polokoulí a s ní spojených ničivých sociálních experimentů nás dovedlo až na pokraj zničení celé naší civilizace. A nyní, konečně, přichází reakce.

Skutečná, nová či alternativní pravice jakékoliv označení už pro současnou globální obrodu nacionalismu, opravdového konzervatismu a etnického cítění chcete použít je zpět v plné parádě, právě v době, kdy naši protivníci liberálové a marxisté nejrůznějších odstínů a proudů prošli zenitem své moci a začíná jejich sestup. Kulminace politické korektnosti je za námi a nastal náš čas.

Žijeme v čase této zásadní dějinné proměny. My nacionalisté, kritici systému a skuteční konzervativci, kteří jsme byli po dlouhá desetiletí nuceni přihlížet dění zpovzdálí, vyloučeni z veřejné debaty dnes rychle postupujeme. Rok 2016 se zatím vyvíjel neobvykle špatně pro naše nepřátele globalisty a naopak velmi dobře pro nás. A bude líp.

Pár příkladů za všechny: Brexit byl prvním jasným náznakem, že se něco děje. Znamením Evropské unii, že stojí před volbou: buď se stát opravdu evropskou unií, nebo během následujících několika desetiletí vyklidit jeviště dějin. V prosinci se po odkladech uskuteční prezidentské volby v Rakousku, v nichž všechno nasvědčuje vítězství kandidáta FPÖ a tedy zvolení prvního nacionalistického rakouského prezidenta.

V polském parlamentu dnes nesedí ani jediný poslanec za levicovou stranu a polská vláda schválila podobná opatření jako ta maďarská. Když už mluvíme o pravicí řízeném Maďarsku, zítra se bude konat referendum o imigraci, v němž Maďaři podobně jako vládní Fidesz a opoziční Jobbik řeknou většinou přinejmenším 80% hlasů jasné "NE" imigraci z třetího světa. Za půl hodiny se v centru Budapešti shromáždí tisíce Maďarů, aby vystoupily proto imigraci a za maďarské rodiny.

V Německu dosáhla nedávno vytvořená strana Alternative für Deutschland v reakci na šílenou a nezodpovědnou migrační politiku Angely Merkelové výrazných úspěchů v posledních zemských volbách. Podle všeho mají našlápnuto zařadit se v příštích spolkových volbách mezi velké strany. Posilují i populistické a k imigraci kritické strany v dalších zemích.

Nemusíme se však omezovat pouze na evropský kontinent. Na Filipínách nedávno zvítězil v prezidentských volbách Rodrigo Duterte, známý také jako asijský Donald Trump. Během prvních čtyř měsíců vládnutí nechal zatknout či popravit stovky tisíc drogových dealerů, nastartoval obří projekty na vybudování infrastruktury a bez servítků a slitovaní se postavil proti globalistům z OSN, Obamově vládě a také islamistickým bojůvkám na jihu Filipín.

V Indii vládne už od roku 2014 strana hindských nacionalistů BJP. I Brazílie má svého vlastního Trumpa v osobě prezidentského kandidáta Jaira Bolsonara, kterému odhady dávají v nadcházejícím klání slušné šance. A zapomenout samozřejmě nesmíme na fantastický vývoj v USA, ztělesněný fenoménem Donalda Trumpa a celosvětového hnutí AltRight, jejíž vzestup Trumpovy úspěchy nesmírně umocnily.

Objevují se jasné náznaky, že neokonzervativní infiltrátoři, kteří z republikánů udělali neoliberální, neokonzervativní a válkychtivou stranu, budou konečně z americké politiky vypoklonkováni. Pokud Trump jen z poloviny naplní naše oprávněná očekávání, budeme mít zase důvod nazývat se přáteli Spojených států.

Vzhledem k pozici USA coby hlavního světového kulturního světa a jediné supervelmoci bychom neměli metapolitické i reálně politické dopady takového volebního výsledku podceňovat. Poslední vyděšené zbytky západoevropských socialistů a liberálů se ocitnou mezi dvěma ohni vůdců Trumpa a Putina, což postrčí stále větší množství evropských zemí napravo v procesu posunování politického spektra. Levice je po smrti, jen si to zatím nechce připustit. V blízké budoucnosti je ale čeká nepříjemné prozření, že Evropané už mají jejich vyšinutého ničení až po krk. Evropa se probouzí!

Falešná liberální pravice se snaží přizpůsobit nové politické náladě. Jelikož nevěří, že by problém měl skutečné základy ve společnosti a že imigrace má skutečné negativní dopady na evropské společnosti a občany, snaží se dnes tato rádoby pravice vystupovat zodpovědně. Odtud vycházejí navrhované zákazy muslimských šátků i snahy vnutit imigrantům nejrůznější "hodnoty:" Soukromé školy je třeba zakázat, švédská děvčata se na plovárnách nesmějí separovat od muslimů a svobodu slova je záhodno omezit tak, aby její "zneužívání" neohrožovalo strukturu společnosti. Politicky korektní pravice projevuje pevné odhodlání obětovat libovolnou skupinu nebo hodnotu, jen aby i nadále mohla pokračovat v likvidaci našich zemí imigrací a multikulturní dekonstrukcí.

Blížící se volby v evropských zemích odhalí marnost této taktiky. Vítězným programem evropských voleb blízké budoucnosti bude naprosté zastavení další imigrace, lidský a zodpovědný, ale rozhodný repatriační program a sociálně uvědomělá pravicová politika. Pokrytectví pak jakýkoliv úspěch vylučuje. Reinfeldismus a merkelismus čeká brzká smrt a v dějinách je pro ně vyhrazena nevábná pozice reprezentantů naprostého dna evropské "pravice."

A co levice? Dokáže využít pošetilosti liberální pravice a dosáhnout na severu Evropy úspěchů? Podívejme se trochu podrobněji na její plány:

Video je natolik absurdní, že vás nebudu trápit celou věcí, ani se nehodlám pokoušet vyvracet otřepaný nesmysl, že "nic jako švédství neexistuje." Zastavím se ale na moment nad dalším propagandistickým tvrzením z videa, o němž se naši protivníci snaží přesvědčit veřejnost i sami sebe, a to že multikulturní společnost tu s námi zůstane navždy, protože ji nejde nijak zrušit.

Tato otázka je dosti důležitá, protože právě takovýto druh vychytralé, defétistické propagandy za války často využívané k demoralizaci nepřítele často působí i na racionálně uvažující lidi na naší straně. Snaží se nás přesvědčit, že odpor je marný a nám nezbývá, než se s novou situací smířit.

Nic ovšem nemůže být dále od pravdy. Je nutné nastolit téma repatriace a nastal nevyšší čas, aby naše vlastní podle mě až příliš opatrná a měkká strana, Švédští demokraté, napodobila podobně smýšlející evropské subjekty a začala nekompromisně prosazovat repatriaci. Rád bych představil vlastní program pro úspěšnou repatriační politiku sestávající z pěti jednoduchých bodů, pokud jste na něj ještě nenarazili jinde:

1) Přezkum azylových práv nedávno příchozích. Ze všech kategorií imigrantů lze nejsnáze repatriovat ty nedávné příchozí, kteří se dosud nestali občany. Jejich žádosti o azyl by měly být znovu přezkoumány a jelikož drtivá většina z nich není dostatečně opodstatněná, jejich povolení k pobytu je třeba vzít zpět. Hrstce těch s řádnými důvody pro udělení azylu bychom měli dát dočasné povolení k pobytu podléhající pravidelnému přezkumu a hodnocení. Do této skupiny dnes (ve Švédsku) spadá hodně přes půl milionu lidí.

Maďarsko také EU navrhlo, aby Evropa pro migranty postavila obří město v severní Libyi, kde by mohli žít všichni migranti, kteří do Evropy přišli nelegálně.

2) Celý náš sociální systém je třeba od základu zreformovat a přizpůsobit jej více podle modelů ze zemí, kde funguje lépe jako třeba Maďarsko. Takovéto reformy by odstranily většinu faktorů táhnoucích neevropské imigranty do Švédska a nemalá část z těch, kteří už v zemi jsou, by se sbalila a zkusila štěstí jinde, jelikož by odpadly ekonomické pobídky, které je prve přilákaly.

3) Nulová tolerance ke zločinu. Imigrantům bez občanství budou zrušena povolení k pobytu a tím pádem je za jakýkoliv spáchaný zločin čeká deportace. Imigrantům s občanstvím by pak mělo být při spáchání vážného zločinu odebráno. Protože velká část z nich má občanství dvojí, nebyl by to pro ně větší problém.

4) Pobídky. Zavedení programu pozitivních pobídek pro ty obyvatele Švédska cizího původu, aby se vrátili do svých vlastí nebo sousedních zemí s podobnou kulturou. Jedním z opatření by mohla být jednorázová dávka "přesidlovací platba" pro navracející se, kteří by se ale zároveň museli smluvně zavázat, že už se podle dánského modelu do Švédska ani do Evropy nikdy nevrátí. Vzhledem k nesmírným nákladům spojených s procesem přijímání žadatelů o azyl i prostředků nutných na doživotní podporu pro nezaměstnané imigranty by tyto dávky mohly být i velmi štědré bez negativního dopadu na státní kasu. Ostatně vezmeme-li v potaz katastrofické sociální dopady imigrace, klidně bychom případné dočasné hospodářské těžkosti mohli označit za rozumnou cenu. Navíc by štědrý přesidlovací poplatek mohl pomoci příznivěji celému plánu naklonit dotčené země původu.

5) Dvoustranné dohody. Čtyři výše popsané body by měly jít ruku v ruce s dohodami uzavíranými s domovskými zeměmi imigrantů i dalšími zeměmi v daných regionech. Vyhlídky na úspěšné dojednání takovýchto smluv jsou dosti vysoké: zaprvé dnes dochází k poskytování švédské zahraniční pomoci podle podmínek diktovaných příjemci absurdní situace, kterou se má Švédská agentura pro koordinaci mezinárodního rozvoje (SIDA) ještě tu drzost před veřejností chlubit. Dávno nastal čas rozdělovat zahraniční rozvojovou pomoc dle našich podmínek, nikoliv přání obdarovávaných. Do podmínek bychom pak mohli a měli zahrnout požadavek, že adresáti pomoci musejí být v příhodném momentě také ochotni přijmout zpět své krajany jelikož lidé s "dočasným pobytem" ve Švédsku napínají kapacitu našeho sociálního systému na maximum. Náklady na zahraniční pomoc budou podstatně nižší než živit tyto lidi u nás tím spíš, že občanské a sociální náklady lze finančně vyčíslit jen stěží.

V případech, kdy nebude žádnými prostředky možné přimět zemi původu, aby své vlastní občany přijala zpátky, lze uzavřít dohody s třetími zeměmi, které by za přijetí migrantů obdržely peněžní kompenzaci. Austrálie podobný model nedávno zavedla s velkým úspěchem.

Repatriace není nehumánní, nemožná ani nežádoucí právě naopak: je humánní, možná a nezbytná.Navíc jde o naprosto logický krok následující po zastavení přílivové vlny nových migrantů. Jestliže chce post-brexitová EU projevit vážný zájem stát se o něco funkčnější politickou entitou, která požívá v očích občanů alespoň jakési legitimity, nemá jinou možnost: otázka repatriace musí přijít na řadu co možná nejdříve.

Co nejrychleji napříč celým evropským kontinentem zaveďme opatření, která dají většině zde bezdůvodně usazených cizáků jasně na vědomí: nastal čas vrátit se domů.

Druhá polovina 20. století se následkem zhroucení staré pravice a její krize legitimity po 2. světové válce nesla ve znamení liberalismu a socialismu. Dnes zkraje století jedenadvacátého však krizí legitimity, vyvolané neschopností vypořádat se s velkými otázkami naší doby a čelit aktuálním výzvám, prochází liberální levice. Po celém světě se před našima očima levice i liberalismus rozkládají a skutečná pravice se navrací na své právoplatné pozice. S ohledem na neschopnost levice vypořádat se s problémy, na něž pravice přináší účinná řešení, tento trend podle mě bude nejen pokračovat, ale také nabývat na síle za což bychom měli být vděčni, protože tak naše civilizace dostane skutečnou šanci přežít.

Žijeme v éře velkých krizí, kdy je ohroženo samotné přetrvání naší evropské civilizace. Díky tomu nám ale doba také nabízí bohaté příležitosti k hrdinským činům. Nedívejme se tedy na naši situaci jako na břemeno, ale jako na úžasnou příležitost dosáhnout v našich vlastních životech něčeho hrdinského. Čas našich nepřátel pominul a během deseti let se dostaneme k moci po celé Evropě. Proto se směle pusťme do tohoto dobrodružství, které nakonec skončí naším triumfem.Author: rightonne # RycyWamo42
Európa2016-12-0623
-
 50% ( 2 people voted )
+
Prekrásny článok...skoro ako keby z 50--tich rokoch minulého...Vďaka ..all rigtonne42... zase bude sranda. "..pusťme se směle do tohohohoto dobrodružství".. hotovo. Už len čo je "ľavo točivé a čo pravo točivé" ...keď sa postavým na hlavu ...idem na južnú polguľu...mám či nemám rád "onoho" , alebo tam je dobre a tam zle... izmy sú aj onaké aj hentaké..atd. Ale Vám all-right--je všetko jasné..teda idemééééé ééééé..ukážte kedy začnete rozdávať "VŠIMNÉ"...
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-12-06 11:44:46 58d4289b
Nie som dobrý pamätník ..ale keď kedysi boli "červené štátnice" tak sa čítavalo čosi .."už máta Europou strašidlo..." , ale to bolo ešte v predminulom 1848 roku napísané...Teda pozor na strašidlá... je tu Mikuláš..bude Lucií... a potom ..rightonne 42... a nakoniec bum a sranda pokračuje....A samé strašidla.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-06 12:13:19 58d4289b
Je historicky nespochybniteľne preukázateľné, že čoho sa kde chytili komunisti, to bolo zdecimované a dopredu odsúdené na zánik. Pád socialistického bloku, ako následok postupnej degenerácie tohto systému a konkurenčnej akcieschopnosti, je toho exaktným dôkazom o ktorom pochybuje už iba hŕstka nevyliečiteľne chorých mozgov prežratých skrz-naskrz boľševickou propagandou. Nedávny venezuelský experiment exhumácie socializmu - a opäť so smutným koncom pre miestne pokusné obyvateľstvo - len potvrdil nereformovateľnosť toho už mŕtveho systému. Horšie ale je, že tzv. západnú spoločnosť postupne plazivo ovládli kryptoľavičiari, ktorí sa verejne ani nehanbili nazývať sa socialistami. Vyspelá konzumná spoločnosť však bola dostatočne nasýtená hojnosťou všetkého a nikto tomuto neprikladal význam. A potom sa to stalo. Potichu, nenápadne prišiel bod zlomu, kedy socialisti začali uskutočňovať krok za krokom deštrukciu spoločnosti, tak ako to majú zakódované v genetickej výbave. S týmto sa môžeme s článkom stotožniť. Áno, budem úprimne rád, keď naozaj bude kulminácia politickej korektnosti za nami a neoboľševici všetkých odtieňov, reznutí liberalizmom, konečne za zenitom. Nie, netreba robiť tragédiu z dočasne nepriaznivého vývoja na rakúskom fronte, kde si zvolili plesnivý syr. Všeobecný trend naberá priaznivé smerovanie, aby sa spoločnosť opäť začať budovať na národných princípoch.
Teraz ste opäť na rade vy, Klopko. máte slovo. Ja sa vrátim až nad ránom z kultúrnej akcie, hudobne obohatený, veď viete.
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2016-12-06 12:43:57 d425402c
Už len "korigovať" čosi ..".nespochybniteľné preukazateľné .." a "..to bolo zdecimované ." Vám ..Pande36.. zostáva keď si zoberiete dynamiku rastu Čínskej ekonomiky ..stavby a diela...realizované za posledných 25 rokov s tými ich komunistami/cca 80 milionov../ na čele. Dôslednosť Vaších "odsudzovačiek" by bolo zaujímavé naservírovať Pročkovi...aby bola sranda aj všeobecná... "on mal rád " NIKDY NEHOVOR NIKDY...a pri opakovanom prehrávaní ešte aj dnes sa dá zasmiať...Skúste to korigovať ...aspoň aby bola sranda trochu menšia...Na konfrontáciu s Vami sú tu iné persóny --my radšej objektivizáciu a srandy.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-06 14:03:24 58d4289b
A pre poriadok ...ono to politikárčenie..Vaše Pande36 ...je len ...oné izé.. Pestovanie mačiek a metal hudby je predsa len tiež zmysluplnejšie......viac...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-06 14:25:04 58d4289b
Och maličký Pande-ešte sa musíš veľa-veľa tisíce rokou učiť-ako dobehnúť svojím rozumom-rozum analfabeta! Všeobecný tvoj trend naberá nepriaznivé smerovanie k vývoju-veď si začal podliehať deštrukciou chápania-nerob si z toho tragédiu-z nepriaznivého vývoja tvojho mozgu---ta ne! Si predsa gééénius--rádu-všetko proti!
ferda # XimaHifu28
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-12-06 17:01:49 58d4285f
loading...
Vyborna zmysluplna diskuskusia pod clankom... Naozaj poucna, vecne sa vyjadrujuca k v clanku predstavenym tvrdeniam a naznacujuca realne riesenia v nom rozoberanej problematiky... Aby nahodou nedoslo k nedorozumeniam, toto bola sarkasticka cast mojho komentara...

Prvy z akterov, klopi, motivovany potrebou obšťať (diakritika pouzita kvoli maciakom v minulosti demonstrovanej neschopnosti spravne interpretovat vyrazy bez diakrititky z kontextu vety) kazdy clanok presne tak, ako dedinsky pes obstiavajuci roh kazdeho domu, aby ostatne psy vedeli, ze sa k tym domom uz vyjadril... Druhy akter, maciak, motivovany svojou tupostou, hlbokou zivotnou frustraciou a hlavne kolopim zranenymi citmi...

Obaja nemaju ani potuchy, ze dany clanok je sice nepresnym, ale aj tak prekladom anglickeho prekladu svedskeho prepisu prihovoru 38-rocneho svedskeho think tankistu Daniela Freiberga, propagujuceho v nom vlastnu knihu The Real Right Retrurns (Navrat skutocnej pravice), ktoru si minuly rok aj sam vydal vo svojom vydavatelstve... Tento fakt by mal zaujimat hlavne maciaka, ktory vsetky svoje zvratky prepisuje priamo zo svojej prirucky mladeho pravicoveho internetoveho odbojara... Podtitul spominanej knihy (obrazok nizsie) totiz znie A Handbook For The True Oppostion (Prirucka pre skutocnu opoziciu)... :-DDD

Ani jeden z nich zjavne nepochopil, ze Daniel Freiberg sa vo svojom prihovore propagujucom jeho knihu zaobera imigracnou politikou a riesenim z nej vyplyvajucich problemov a ze vychadza predovsetkym z reality svedskej imigracnej politiky a jej neblahych dopadov na svedsku spolocnost... Za tento stav obvinuje nejaku lavicu a liberalizmus (pravicu) a riesenia vidi vo vytvoreni skutocnej pravice (alternativnej pravice), ani pri tom netusiac, ze navrhuje komunisticke riesenia, teda riesenia jedinej lavice, aka kedykolvek v zapadnom svete existovala... :-DDD

Ano, Daniel Freiberg moze sam seba nazyvat nacionalistom, skutocnym konzervativcom, alternativnym praviciarom, skutocnym praviciarom, ale v skutocnosti tuzi riesit svedsky a europsky imigracny problem komunistami davno preverenym sposobom, jedinym naozaj lavicovym sposobom, tuzi vo Svedsku a v Europe dosiahnut stav, aky existoval v kazdej socialistickej spolocnosti, sniva o socialistickej revolucii, o socialistickej revolucii s kapitalistickou tvarou... Nie je to zabavne, ako sa ti akumulatori sukromneho kapitalu snazia silou mocou dopracovat k tomu socializmu s kapitalistickou tvarou...? Uz na presadzovanie myslienok komunistov priviedli na svet aj novu pravicu, skutocnu pravicu, takzvanu alternativnu pravicu, uz si uvedomili superioritu socializmu nielen ako hospodarskeho systemu, ale aj ako systemu spolocenskeho... :-DDD

Na zaver uz len poznamka pre pavicovo liberalnych prekladatelov z praveho prostoru... Alebo prekladajte vsetko a hlavne spravne, alebo neprekladajte nic, lebo vasimi svojskymi prekladmi len zbytocne dezorientujete slovenskych maciakov...

Veta: "70 let liberální a socialistické hegemonie nad severní polokoulí a s ní spojených ničivých sociálních experimentů nás dovedlo až na pokraj zničení celé naší civilizace." Rozhodne nie je spravnym prekladom povodnej vety: "70 years of liberal and socialist hegemony over the northern hemisphere, and the devastating social experiments that have followed in its footsteps, have led us to a situation when our entire civilization is about to be annihilated."...

Spravny preklad tejto vety znie: 70 rokov liberalnej a socialistickej nadvlady nad severnou pologulou a devastujuce socialne experimenty, ktore nasledovali v jej slapajach, nas priviedli na pokraj vyhladenia celej nasej civilizacie...

Podstatna cast tejto vety je "...devastujuce socialne experimenty, ktore nasledovali v jej slapajach..."... Tie devastujuce experimenty su dielom zapadnej pravice, alebo liberalov, alebo ako ich len nazvete, ale urcite nie ziadnej lavice, lavicou v zapadnom svete su a vzdy aj boli len komunisti, nikto iny na zapade lavicou nikdy nebol... Komunisti si do svojich krajin nikdy nevlacili farebnych obyvatelov z inych kontinentov... Nikdy nemali zaujem o ich masovu imigraciu a ani o integraciu farebnych s obyvatelstvom ich krajin... To nie komunisti jedneho dna zistili, ze vdaka svojej kolonialnej a otrokarskej politike teraz maju doma problem s nekompatibilnymi farebnymi a nie komunisti sa skodoradostne svoj problem rozhodli cielavedome prenasat aj do inych krajin... Komunisti, vazeni sudruhovia alternativni praviciari a toto si na vecne casy prosim zapamatajte, v socialistickych krajinach do narusitelov statnych hranic vzdy strielali a tak to v normalnom zvrchovanom state, o ktorom teraz svorne snivate, aj ma byt... Presne z toho dovodu existuju statne hranice, aby si cez ne nemohol kde kto chodit hore dole, kedy sa mu len zachce... Socialisticke staty boli narodnymi statmi, v ktorych na prvom mieste vzdy bol prislusnik daneho naroda, takze sa laskavo netvarte, ze toto je vasim alternativno pravicovym odhalenim... O zavedenie normalnej spolocnosti ste sa zacali zaujimat s prilisnym oneskorenim, kedy ste uz ziskaniu si novych trhov stihli dodrbat cely svet...

Teraz uz nemate co dorbat a ste presne tam, kde ste uz boli pred 30-timi rokmi, kapitalizmus vam zdochyna... Uz snivate o socializme, o socializme s kapitalistickou tvarou... Debili, ved uz Adam Smith vam vysvetlil, ze s kapitalizmom to takto nutne dopadne...alternativny filatelista # SohiHygo85
-
 56% ( 8 people voted )
+
2016-12-06 21:14:32 5ee77486
Áno , ,,alter. filatelista 85../asi alias Gejza../ je potešiteľné keď náš "traktátista" na vyzvanie sa podujme...Ale sme si mysleli, že ten nábeh k "detraktácií " bude trvalejší, ale nevadííí. /ono to okrúhle koliesko sa dolu kopcom kotúľa samo---treba to vždy vysvetľovať---/ A že to zostalo len pritom "obšťaní" , je skoro "oceneníím...."
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-12-07 06:51:28 58d4289b
Je samozrejme chválihodné...alt. filatelista85..že sa snažíte --aj odborne--zaujať stanovisko k predmetnému článku. No vyjadriť sa ináč ako "srandovne" nepokladám za potrebné. Nesplňa kritéria odbornosti, kvalifikovanosti ..je to pretvorený plagiat ... tvorby istých ,už spomínaných teoretikov , marxistických.A "srandičky " na Dôležité --začínajú byť prevažujúce...vďaka malej a nízkej schopnosti "dejateľov Dôležite" usmerňovať úroveň k žiadúcej objektivite.Ale ako sranda--je to zábavné...Prajem....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-07 07:05:00 58d4289b
Verme ze viacerym ludom sa v EU uz vyjasnuje. Ak by v nemeckom kalifate zvrhli angeliku mrkvovu je este sanca sa z toho dostat. Ak nie tak ked sa skodna namnozi zacne sa tu vsade krvava obcianska vojna. Nie je mozne ustat muslimsku porodnost proti nasej. Hlavne ked nas extremisti a nacisti sediaci vo vladach vyhladzuju. Ked si moze vacsina ludi dovolit zivit len 1 dieta v najlepsom 2. Nasa civilizacia je odsudena na zanik.
https://www.youtube.com/watch?v=T2ij_qtGy6Y


MM # SidaSafa91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-07 09:55:27 d94b4912
zaujimave je, ze po 30 rokov raneho kapitalizmu ide svet do kyticek, ale u k.kotov je problem socializmus, ktory tu uz destarocie nie je.

Ano za pad tohto sveta mozu socialisti, mozno aj prd Atilu pred Rimom, len uzasni altruisticki kapitalisti za to nemozu....

rafael # RusyNecu46
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-12-07 10:55:15 55d89f5b
Tak-tak-veru! za všetko to zlo- od počiatku ľudstva na zemi-môže len socializmus! i zato- že voda tečie dolu a nie hore-že slnko nesvieti v noci a mnoho ďalších vecí!
ferda # XimaHifu28
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-12-07 12:14:47 58d4285f
Poznámka liberála k debate: Fandite si, čomu len chcete, a môže byť, že občas nejaký ten krok, dva dozadu, ako aj teraz sa deje, nemusí byť na škodu. Len dve veci sa nikdy nesmú stať: odkrágľovať politický pluralizmus a opäť zabetónovať vládu jednej politickej strany. Lebo z ponorková choroba je sviňa, ako sme už mali možnosť sa presvedčiť.

A dovoľujem si nesmelo pripomenúť, že heslom liberalizmu na švajčiarsky spôsob je cca. sloboda a zodpovednosť. A bohvie prečo, dosť im to tam funguje, napriek značnej národnej a politickej rôznorodosti. Hm, žeby kvalitná spoločenská zmluva medzi civilizovanými zmluvnými stranami ?


FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-07 22:24:12 59ad0c66
FC.

Aj som si myslel,ze bude obcas stacit prikliknut Gejzovi,ale vidim ze to nestaci.Aby Ti zapalilo.

odkrágľovať politický pluralizmus a opäť zabetónovať vládu jednej politickej strany.

Toto je Tvoja citacia.Uvedomujes si vobec o com hovoris..?Asi nie.
charry # FuqoWyky09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-10 11:08:53 d8db5164
Tak neviem Harr, tá veta bez kontextu nedáva prilišný zmysel. Hm, tvoje plusky Gejzovi... Trochu ako vernosť zásadám až po hrob orchestra na Titanicu, hehe. A takéto veci sa potom prekrásne vynímajú v nekrológoch... Ále, šak... čo už... Koniec koncov, keďže mytológia vôbec nekončí Achillesom, tak nové mýty potrebujú nových hrdinov.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-11 08:27:58 59ad0c66
FC,

ta veta nepotrebuje kontext.Hovori sama za seba o nepochopeni problemu,ktory sa Ti Gejza snazi naznacit.

FC,ja nemozem za to,ze Gejzovi rozumiem,a viem o co mu ide.Vobec to nie je hlupy chlap.

Len je asi tak zhruba o dve vykonnostne triedy napred.Pred Tebou.

Inak,nie si sprosty,preto ma to u Teba zaraza,ze nevidis o co ide.Aj by som Ti znovu napisal citat Franka Zappu ktory som uz tu napisal,ale v Tvojom pripade by to bolo asi zbytocne.

Len sa tesim na chvilu,ked Ti ten liberalizmus "demokrati" v priamom prenose zoberu.Lebo uz ho nebudu potrebovat.
harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-11 11:33:38 d8db5164
Tiež sa mi zdá tá veta účelovo vytrhnutá z kontextu no keďže selektujem príspevky neviem, na čo pôvodne reaguje. A to tu vážne točíte o Truhlíkovi? Predpokladám, že áno, keďže tomu predchádza opticky dlhý traktát, ktorý - ako sa zdá - aj niekto číta. Skôr mi pripadá úsmevné to deklarované vernostné priklikávanie plusiek Truhlovi. Kedysi sa to v kabarete Dôležité nosilo, bolo to tu dokonca podelené na fankluby. Ale dnes? To už tu dávno nie je v móde.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-11 14:35:36 bc7b649f
Ahoj harry, pozdravujem Arnoldu, sliepky, kohuta a aj bacovho barana, aby sa necitil diskriminovany... Vidim, ze sa ti podarilo k reakcii vyprovokovat nielen z kontextu vytrhnuteho FcKensieho, ale dokonca aj mojho najvernejsieho citatela, z normality vytrhnuteho maciaka... :-DDD

Som rad, ze si mi poskytol znak zivota, aspon mam teraz istotu, ze ta kraviny stada z kontextu vytrhnutych na tomto fore zatial nepriviedli k samovrazde... Vsetci normalni uz odtial davno vypadli, len ja tu vytrvalo tyram dusicky tychto z kontextu vyrhnutych chudakov a robi mi to nesmiernu radost... Uz som ich dostal do takeho stavu, ze FcKensie sa z toho kazdu noc pocurava a maciak zacal pocuvat Elan... :-DDD


sudruh Gejza # CivaJoja01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-11 19:50:08 5ee77486
Gejza,vsetky moje sliepky dakuju.S Arnoldou nemluvim/vsak vies pre co/,kohut bol v polievke,baran v gulasi/ten moc dobry nebol,to treba vediet spravit/.A takto sa meni svet..:}

Takze komu som stihol,tomu som Tvoj odkaz odovzdal.

Pandemonium,ja viem ze toto urcite nebudes citat.To by ti tvoj intelekt nedovolil.

Neviem preco,ale tuto na tomto komickom portali celkom slusne bodujes.Aj ked si ten komicky portal vobec nevsimas.

Neviem preco,ale u tvojho intelektu ma to zaraza.

P.S. TO s tym Elanom Gejzovi neverim.To len aby si vedel.
harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-12 02:40:00 d8db5164
Ách Harry, ja mu tiež rozumiem. Však to.... Hm, a tá reakcia nebola len o dve výkonnostné triedy, hehe.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-12 06:37:45 59ad0c66
Tajna sprava:
Normalny nezmyzli ale boli demokraticky blokovany a este aj budu.
PS.:
Pozdravujem curakov Pandemonia a FcKensie a spol. a zaroven ich prosim o dalsie podnety.

cenzor # GijoNyto46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-12 19:45:04 b2dae8e8
harry, tak toho barana si zozrat nemal, co si teraz baca bez neho pocne, s kym bude teraz chodit na pivo...? :)

No dobre, tak s tym Elanom to nebola celkom pravda, maciak pocuva Modus, teda jednu skladbu od Modusu... Gebulou posledne mlati o hranu kuchynskeho stola do rytmu tejto:


Macataaaa, hlavy sa nam krutia z vas...
Macataaaa, mate v sebe krehkost vaz...
Z kaluze a do blata, za nos vedu nas macataaaa,
mnaaau, mnaaau, macataaaa, mnaaau, macataaa...


Potom typicky upadne do bezvedomia... Ked sa preberie, vzdy nieco napise na dolezite... Ak nepise na dolezite, je alebo v bezvedomi, alebo prave mlati gebulou o hranu kuchynskeho stola do rytmu tej macacej heavy metalovej pesnicky od Modusu... V poslednom case sa najviac venuje prave tomu mlateniu gebulou o hranu kuchynskeho stola... Myslis, ze ma sancu, aby sa mu v nej raz rozjasnilo, alebo sa vysiluje uplne zbytocne...? :-DDD


sudruh Gejza # CivaJoja01
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-12-13 01:35:24 5ee77486
Raz bol boh na veľkej potrebe a vypustil zo seba hovno-a jak to padalo-kričí-leť Pande-leť ako vták-lenže nevedel ako a tak spadol na zem a pri tom páde si udrel hlavu-keď sa postavil-hovorí-Apo čom ši me vypuštil a opuštil-boh mu hovorí-Pande viem že si hlúpi-ale až taký! Pande sklopil hlavu a myslí si-stanem sa človekom-boh mu hovorí--Pande aj keď nič nehovoríš-počujem čo myslíš-aj keď sa zmeníš na človeka--hovnom zostaneš!-nezabúúúúúúúdaj!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-12-13 09:41:39 58d4285f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
ose   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Vědci dokázali, že naše myšlenky mohou způsobovat genetické změny


											Vědci dokázali, že naše myšlenky mohou způsobovat genetické změny
S přibývajícími důkazy o tom, že cvičení mysli nebo aplikace určitých režimů vědomí může mít pozitivní vliv na naše zdraví, se vědci snaží přijít na to, jak tyto praktiky ...
V Americe činí prémie za odebrání dítěte 5 tisíc dolarů, v Evropě tisíc eur
Nepokoj duše
Slovensko: První zkušenosti se zavedením registračních pokladen (od 1.4.2015)

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0505 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne