Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

ÉRA PO STUDENÉ VÁLCE. JAK RUSKÝ BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK VIDÍ VZTAHY RUSKA S USA A ZÁPADEM


ÉRA PO STUDENÉ VÁLCE. JAK RUSKÝ BEZPEČNOSTNÍ ANALYTIK VIDÍ VZTAHY RUSKA S USA A ZÁPADEM

Pan J. L. se nedávno laskavě podělil o své anglické zpracování interview s panem Nikolajem Patruševem, od roku 2008 tajemníkem ruské Bezpečnostní rady a bývalým ředitelem ruské FSB (Federalnaja Služba Bezopasnosti, tj. přejmenované KGB) v letech 1999-2008.

Samo o sobě je to zdlouhavé a rozvláčné interview, je ale důležité vědět, jak současné vedení kolem pana Putina nahlíží na svět a zvláště na vztahy s USA a se Západem od dnů Studené války. V upřímné analýze pana Patruševa je mnoho věcí stojících za povšimnutí.

Zvláště pozoruhodné je to, jak pan Patrušev poukazuje, že ve strategiích "zranitelnosti", pomocí nichž byl stržen SSSR, bylo záměrné zrežírování kolapsu cen energií, na nichž SSSR budoval svou exportní ekonomiku, což je strategií, na kterou pan Patrušev silně poukazuje, že ta je i za nedávným propadem cen ropy, o němž tvrdí, že tentokrát fungovat nebude, jelikož Rusko aktivně prosazuje nové typy politických a ekonomických aliancí:


"Hlavní "zranitelností" naší země tak, jak ji definovala CIA, byla naše ekonomika. Po detailním modelování identifikovali američtí experti "slabé články", zvláště to, že rozpočet SSSR byl extrémně závislý na exportu energetických zdrojů. Strategie vyvolání finančního a ekonomického bankrotu Sovětského státu byla tedy formulována vytčením dvou vzájemně provázaných cílů: vyvolat prudké snížení výnosů pro rozpočet SSSR ze zahraničního obchodu v kombinaci s neustálým nárůstem výdajů na řešení problémů vytvářených zvnějšku.

"Redukce světových cen ropy byla vytčena jako hlavní opatření k redukci příjmové strany rozpočtu. Toho bylo úspěšně dosaženo uprostřed 80. let v důsledku spiknutí US s vládci četných ropu těžících zemí umělým přebytkem ropy vytvořeným na trhu, načež ceny ropy spadly téměř čtyřnásobně."

Všimněte si, že Ruské reakce, a odhodlání zabránit tomu, na co pohlíží jako na jasné pokusy o podlomení Ruské federace, nabraly dramaticky na hybnosti v důsledku vměšování Washingtonu do Jižní Osetie.


"Od 7.-8. srpna 2008, kdy se gruzínské vedení s podporou US pokusilo zničit Jižní Osetii, se svět zase jednou navždy podstatně změnil. Washington poprvé po mnoha desetiletích poskytl přímou podporu cizímu státu, aby se dopustil útoku na ruské občany a mírové jednotky.

"Všechno vsadili na překvapení. Gruzínský diktátor věřil, že vojenský vpád v zahajovací den mezinárodních Olympijských her postaví Rusko do těžké pozice a Gruzínci toho využijí, aby provedli svůj "blitzkrieg". Avšak ruské vedení na rychlé zhoršení situace promptně reagovalo a byla přijata nezbytná opatření k zastavení této agrese.

"(Jegorov) To bylo v době, kdy lidé začínali mluvit o utváření nové geopolitické reality - o multipolaritě moderního světa. Jak na to zareagovaly Spojené státy?

"(Patrušev) Po srpnových událostech na Kavkaze byl Washington jasně vyplašený zřetelnými záměry Ruska zaujmout své místo mezi světovými velmocemi 21. století a dodržet princip rovných příležitostí a plné autonomie v globální politice. A rovněž provést konverzi finančních příjmů státu z těžby přírodních zdrojů na reálnou ekonomiku a na obranný potenciál jakož i lidský kapitál.

Americkému vedení se také jasně nelíbil výhled na spolupráci Ruska s Čínou a Indií, na zavedení praktik summitů formátu BRICS i na úspěšné aktivity dalších organizací, v nichž Rusko zaujímalo vedoucí pozici (CSTO - Smluvní organizace kolektivní bezpečnosti), SCO (Šanghajská organizace pro spolupráci) a EAEC (Eurasijské hospodářské společenství) stejně jako zformování Celní unie." (Všechna zdůraznění pochází z originálu.)

Z dlouhodobé historické perspektivy si tudíž pan Partušev a současné moskevské vedení věří, že konečným cílem je prostě rozbít Ruskou federaci na kousky:


"Analýzy ukazují, že provokací Ruska k odvetným krokům sledují Američané ty samé cíle jako v 80. letech sledovali ohledně SSSR. Stejně jako tehdy se pokouší určit body "zranitelnosti" naší země. Shodou okolností současně s tím prosazují i cíl neutralizace evropských ekonomických konkurentů, kteří se podle názoru Washingtonu nadměrně sblížili s Moskvou."

Partušev naznačuje, že "mem", který se při tom prosazuje, tvrdí, že držení tak rozsáhlých přírodních zdrojů Ruskem je tak nějak "neférové" ke zbytku lidstva, z čehož se odvozuje, že Ruská federace by se "pro dobro lidstva" měla rozdrobit (čti podřídit Západní kontrole):


"Mnozí američtí experti, zvláště bývalá US ministryně zahraničí Madeleine Albright tvrdí, že "v područí Moskvy" jsou rozsáhlá území, která není schopna zužitkovat, a ta tudíž pak "neslouží zájmům celého lidstva." Pokračuje se s tvrzeními, která slyšíme o "neférovém" rozdělení přírodních zdrojů a o potřebě zajistit tzv. "svobodný přístup" k nim i pro jiné státy.

"Američané jsou přesvědčeni, že takto musí myslet lidé i v mnoha jiných státech, zvláště těch sousedících s Ruskem, a že tedy v budoucnu, jak je dnes už zvykem, zformují "koalici" na podporu tomu odpovídajících nároků vůči naší zemi. Stejně, jako tomu bylo na Ukrajině, se navrhuje řešit problémy na úkor Ruska, ale aniž by se braly v úvahu jeho zájmy.

"Dokonce i v obdobích relativního tání ve vztazích mezi Ruskem (i se SSSR) a Spojenými státy, naši američtí partneři vždy jasně zůstávali u takovýchto náznaků."

To samozřejmě Rusko nedovolí a pan Patrušev formulacemi, v nichž se odráží nedávná prohlášení presidenta Putina na Valdajské konferenci, pro to předkládá označení, že jde o "vzdušné zámky".


"Tudíž bez ohledu na nuance chování Američanů a jejich spojenců, ruské vedení stejně pořád řeší tento jeden problém, a ten je trvalou konstantou: Zaručit územní celistvost a suverenitu Vlasti spolu s obranou a s rozhojňováním jejího bohatství a s řádnou správnou v zájmu multietnického lidu Ruské federace."

Tak proč si dávám tolika práce s citacemi z interview pana Partuševa z Rossijskaja Gazeta? A mojí odpovědí je, že to není ani tolik kvůli tomu, co říká, jako tomu, co jeho tvrzení naznačují o dlouhodobé analýze a strategii prosazované Moskvou. Zaprvé si všimněte, že upozorňuje na "analýzy a strategie zranitelností" provedené za Reaganovy administrativy a na ekonomickou válku ve všech jejích různých formách. Pan Partušev zmiňoval manipulace cenami ropy a ač nezmínil neblaze proslulý Farwellův špionážní případ, který jako bývalý ředitel FSB bezpochyby zná, tak k tomuto ekonomickému válčení patří i daleko aktivnější kroky, jako jsou záměrné dodávky narušených hardwarových a softwarových komponent ze Západu sovětskému průmyslu, a to i za využití vlastního programu průmyslové špionáže KGB k jeho provádění. (Ve Farwellově případě byl výsledek takový, že Francouzi řízený špeh uvnitř KGB dodával Paříži a Washingtonu nákupní seznam KGB, který Washington velice ochotně a skrytě dodávkami uspokojil. Jedním z výsledků byla i obrovitá exploze sovětského plynovodu - viditelná i z vesmíru - kvůli nabouranému softwaru.)

Krátce pan Partušev naznačil, že FSB provedla své vlastní studie zranitelnosti Západu a USA, a že podobné cíle - šmírování US spojenců a satelitů z "prostoru" v rámci systému Západní aliance se stalo dlouhodobým cílem a směřování k implozi USA samotných cílem ještě dlouhodobějším. K potvrzení této analýzy uvažte vlastní prohlášení pana Parurševa o dvojím cíli za zformováním NATO:


"Jak víte, po II. světové válce nabyla konfrontace mezi SSSR a Západem vedeným Spojenými státy formu "studené války". Vojenskopolitická složka tohoto vzájemného přetlačování byla svěřena Severoatlantické smluvní organizaci (NATO) zformované 4. dubna 1949 z iniciativy Spojených států. Analýza praktické aktivity NATO naznačuje, že Spojené sáty vytvořením aliance prosazovaly dva hlavní cíle."

Zaprvé vojenský blok zaměřený proti SSSR zformovaný pod americkým vedením.

Zadruhé, Washington předešel tomu, aby se Západní Evropa vynořila jako autonomní seskupení států, které by mohly Spojeným státům konkurovat. Mělo by se připomenout, že území Spojených států samotných, které v podstatě zřídily jednostrannou vojenskou kontrolu nad spojenci, do zóny odpovědnosti NATO nespadá." (Zdůraznění doplněno.)

Vzpomeňte si na podobná prohlášení Zbigniewa Brzezinského v jeho vlastní knize Velká šachovnice, že NATO bylo stejně o ohrazování německé moci jako o ohrazování sovětské moci.

Pan Patrušev tím, že zdůrazňuje význam NATO s dvojsmyslnými narážkami na stěžejní pozici Německa uvnitř bloku NATO-EU, tak podle mého názoru naznačuje, jaká bude dlouhodobá strategie Ruska, zejména v oblasti světového mínění, když se použije jak už teď silný evropsko-ruský mezinárodní obchod energiemi, tak i rostoucí blok BRICS, aby fungovaly jako páka na Evropu, aby se ta buď odvrátila od NATO, nebo se potýkala s úpadkem, čímž se významně zredukuje americký vliv uvnitř této organizace.

V jaké podobě svých operačních a taktických detailů se tato strategie vynoří, to se však teprve uvidí. Ale jak vzhledem k analytickému tónu pana Patruševa, tak pečlivé revizi světové situace z hlediska Moskvy, si můžeme být jisti, že některé z těch detailů jsou nejspíš už v chodu.

Jak to říká staré čínské pořekadlo: "Možná, že žiješ v zajímavých časech," a to vypadá, že se naplňuje. Čas ukáže, v jakých podrobnostech to přijde. Z tvrzení pana Partuševa se však ukazuje to, že naposledy Sověti hráli americkou hru (poker), ale tentokrát mají Rusové v úmyslu hrát ruskou hru (šachy).Author: globalresearchca reformycz # KicaFora09
Rusko2014-11-19
-
 70%  ( 10 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
je   š
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Valve. Firma, kde nejsou šéfové


Valve. Firma, kde nejsou šéfové
Firma Valve proslula svými herními tituly Half life či Counter Strike, jakožto i prodejní platformou Steam. Co však o této společnosti mnozí možná ani netuší, je unikátní model firemn...
Vatikán a.s. pračka špinavých peněz mafie a politiků
Naozaj funguje zdravotníctvo na Kube?
Jak se baví internet: Ze života kmotrů

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0171 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made