Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

EKONÓMIA PO LOPATE #11 – 200 ROKOV KRÍZ, V KTORÝCH MAL ŠTÁT PRSTY


EKONÓMIA PO LOPATE #11 – 200 ROKOV KRÍZ, V KTORÝCH MAL ŠTÁT PRSTY

1819 Panika v USA

Panika roku 1819 bola pre USA prvou vážnejšou ekonomickou krízou. Jej pôvodcom bolainflačná politika dočasnej centrálnej banky, ktorá začala tlačiť peniaze hneď po jej založení v roku 1816.

Množstvo nových peňazí pustených do obehu vzrástlo odhadom z 67,3 mil. dolárov v roku 1816 na 94,7 mil. v roku 1818.Peňažná zásoba v ekonomike tak za 2 roky narástla o viac než 40%, čo bolo dosť na rozpútanie cenovej inflácie. V júli 1818 si vedenie banky uvedomilo vážnosť situácie spôsobenej inflačnou politikou ich pobočiek. Schopnosť banky zameniť bankovky za drahé kovy (tak ako to vtedy zákon vyžadoval) bola ohrozená. Banka sa rozhodla zakročiť a novo-vytvorené peniaze začali sťahovať z obehu.Následná redukcia množstva peňazí a úverov "zariadila" USA jej prvú riadnu ekonomickú depresiu. Časť investícií vytvorených počas obdobia pred depresiou musela byťzlikvidovanáa mnoho ľudí a firiem zbankrotovalo.

1819

"Banka bola zachránená, ľudia zrujnovaní" tak komentoval výsledok paniky roku 1819 historik William M. Gouge

Centrálna banka "Second Bank of the United States" zodpovedná za monetárnu expanziu bola len dočasnou inštitúciou. Už z jej názvu vyplýva, že USA experimentovalo s centrálnym bankovníctvom aj v minulosti. No vďaka silnej opozícii voči centrálnym bankám, obe národné banky boli funkčné len po jedno 20 ročné obdobie (1791 až 1811 prvá banka a 1816 až 1836 druhá). Politická vôľa na predlženie licencií týchto bánk sa nenašla. Dnešný americký FED (centrálna banka USA), vznikol až v roku 1913.

1825 Anglicko, Latinská Amerika a "Poyais"

Po ukončení napoleonských vojen v roku 1815, Bank of England (BoE) začala presadzovať tvrdú menovú politiku s cieľom vrátiť sa k zlatému štandardu so smennými pomermi s pred roka 1797. Po tom, čo sa jej to v roku 1821 podarí,BoE svoju menovú politiku uvoľní (za výdatnej pomoci regionálnych bánk), následkom čoho britská ekonomika výrazne expanduje.Exporty a investície rastú a nastáva špekulatívny boom na akciových trhoch. Obzvlášť sa "darí" akciám so zameraním naLatinskú Ameriku, kde sa práve formujú nové štáty, ktoré sú smädné po investíciách do infraštruktúry a do technológií ťaženia prírodných zdrojov. Ľudia "investujú" aj do dlhopisov imaginárnej juho-americkej krajiny "Poyais" s ročným "výnosom" 2,5% a tiež do juho-amerických baní, z ktorých mnohé existujú len na papieri.

1825_a

Škótsky Generál (a hlavne podvodník) Gregor MacGregor "vymyslel" fiktívne teritórium v centrálnej Amerike s názvom "Poyais". Gregorovi sa medzi rokmi 1821 až 1837 podarilo nalákať stovky investorov na kúpu dlhopisov a územných certifikátov tejto fiktívnej krajiny.

1825_b

Ako to pri špekulatívnych bublinách býva, každá raz praskne. Nebolo tomu inak ani v apríli 1825,keď padol londýnsky akciový a dlhopisový trh. Panika sa rozšírila do iných častí Európy.

BoE v snahe zachovať zameniteľnosť bankoviek za drahé kovy, zvýšila úrokovú sadzbu a to práve keď bol beh na banky v plnom prúde. Záchrannú likviditu začala BoE poskytovať až po decembri 1825, kedy panika nabrala výrazných proporcií. Napriek záchrannému úsiliu BoE, mnoho bánk a firiem zbankrotovalo. Problémom sa nevyhla ani Latinská Amerika, kde mnoho nových štátov muselo vyhlásiť bankrot.
Vďaka mimoriadnej pôžičke od Banque de France, is BoE napokon dokázala udržať zameniteľnosť svojich bankoviek za drahé kovy a situácia sa neskôr stabilizovala.

1837 Banková panika

Panike roku 1837 predchádzalapro-inflačná politika dočasnej národnej banky USA.V období medzi rokmi 1830 a 1837 narástlo množstvo peňazí v ekonomike o viac než 100%.Za tento nárast do značnej miery mohol masívny prílev strieborných mincí z Mexika (aj vďaka znehodnocovaniu mexických mincí vládou) a útlm v exporte striebra do Číny (aj vďaka rastúcemu čínskemu dopytu po ópiu, namiesto striebra). Následne, systém bankovníctva frakčných rezerv do výraznej miery znásoboval inflačný efekt rastúcich zásob striebra v USA.

V roku 1837 sa ekonomický boom v USA skončil. Bank of England poslúžila ako pomyselný špendlík, ktorý americkú bublinu praskol, keď BoE začala šrubovať úrokovú sadzbu smerom nahor v reakcii na rastúcu infláciu u nich doma v Anglicku. Výsledkom bol útlm britského importu bavlny z USA a kocky domina začali padať. Ceny klesli, banky začali pýtať požičané peniaze späť, 343 bánk z celkovo 850 zatvorilo dvere.

1837

Karikatúra zobrazujúca rodinu postihnutú nezamestnanosťou

Ľudia v panike začali zamieňať svoje bankovky za striebro, ale v máji 1837 banky s požehnaním vlády zameniteľnosť bankoviek za drahý kov pozastavili.

Banky postupne k roku 1838 obnovili zameniteľnosť bankoviek za drahé kovy, ale len za cenu sprísnenia úverovej politiky sprevádzanej defláciou.Neskôr ešte v tom istom roku sa dôvera v bankový sektor obnovila a situácia s inflačným boomom sa zopakovala.V nasledovnom roku 1839 bublina znova spľasla a mnohé banky vrátane tej národnej, znova pozastavili zameniteľnosť bankoviek za drahé kovy.

1907 Panika na Wall Street

USA v tomto období nemalo centrálnu banku. Federálna vláda však do istej mieru suplovala jej funkcie, napr. tým, že vybraným bankám tolerovala pozastavenie zameniteľnosti bankoviek za drahé kovy. Vďaka tejto praktike mohli niektoré banky požičiavať aj nekryté peniaze a tak generovať infláciu.

Za 40 ročné obdobie medzi rokmi 1890 a 1930 sa populácia USA zdvojnásobila, hodnota farmárskych pozemkov narástla 3,5 krát, produkcia železnej rudy sa zvýšila 4,5 krát, exporty 5 krát a pod.Vklady v komerčných bankách sa ale za toto obdobie zvýšili až 17,5 násobne.Napriek tomu, že množstvo zásob zlata sa za spomínané obdobie za zvýšilo proporcionálne s nárastom priemyselnej produkcie, nárast bankových vkladov a z nich vytváraných úverov tento nárast výrazne prevýšil. Aj vďaka tejto pro-inflačnej politike bánksa vytvorilo podhubie pre ďalší špekulatívny boom, ktorý sa skončil v októbri roku 1907.

1907_panic

Wall Street počas paniky v októbri 1907

Pádu burzy predchádzalašpekulácia bratov Heinzovcov, ktorí si za požičané peniaze nakúpili obrovské množstvo akcií vlastnej firmy "United Copper Company". Bratia predpokladali, že cena ich akcií je umelo tlačená dole špekulantmi, ktorí ich akcie predávajú na krátko (vsádzajú na pokles ceny). Pri tejto operácii si špekulant požičia akciu, obratom predá za aktuálnu cenu a neskôr, keď cena akcií klesne, zlacnenú akciu kúpi a vráti. Špekulant následne inkasuje cenový rozdiel medzi cenou za ktorú akciu predal na začiatku a cenou za ktorú akciu kúpil na konci.

Lenže bratia Heinzovci sa prepočítali a ich "kontra-špekulácia" skončila katastrofou.Hromadným nákupom sa im síce podarilo vytlačiť cenu vlastných akcií z 30 dolárov na 60 dolárov, ale napokon cena akcií skolabovala na 10 dolárov.Vo výsledku bratia Heinzovci skrachovali a do problémov sa dostala aj banka "Knickerbocker Trust", ktorá im na celú operáciu požičala peniaze.Knickerbocker Trust následne postihol klasický beh na banku, keď sa jej klienti "preventívne" začali dožadovať výplaty svojich vkladov.Panika sa rozšírila aj na iné banky a inštitúcie. Akciový trh padol takmer o 50%.

Situáciu pomohli upokojiť až J.P. Morgan spolu s ďalšími významnými finančníkmi, ktorí v reakcii na paniku vložili mnoho vlastných peňazí do problémových bánk.Títo samí finančníci neskôr významným spôsobom prispeli k založeniu americkej centrálnej banky FED, ktorá mala prevziať ich rolu "záchrancu".

1920 Zabudnutá depresia

Krátkej americkej depresii z rokov 1920 až 1921 predchádzala inflačná menová politika (ako obvykle). V tomto období už existoval FED, ktorý znížil požiadavky na rezervy bánk na polovicu, čo nakoplo banky k poskytovaniu nových úverov. Vklady v bankách sa v období medzi rokmi 1914 (keď FED otvoril svoje dvere) a 1920 viac než zdvojnásobili. FED taktiež počas svetovej vojny ponechal úrokové sadzby relatívne nízko a zvyšovať ich začal až koncom roka 1919. Akonáhle sa tak udialo, ekonomický hráči zistili že mnohé z ich investícií sú neudržateľné.

A začali sa diať veci. Nezamestnanosť sa v roku 1921 vyšplhala na takmer 12%.Cenová deflácia sa dostala do dvojciferných hodnôt.Prvý rok tejto depresie bol ešte horší, než prvý rok doteraz najväčšej depresie v roku 1929.

1920

Americkí vojaci na slávnostnom pochode po návrate z prvej svetovej vojny (1919)

Na tejto krátkej, ale vážnej depresii je zaujímavé to, ako na ňu vláda zareagovala. Alebo skôr nezareagovala, nakoľko vtedajší prezident Woodrow Wilson práve bojoval s následkami mozgovej mŕtvice a vláda zrejme aj vďaka tomu nechala depresii voľný priebeh. Neskôrvláda v absolútnom protiklade so všeobecne akceptovaným keynesiánskym názorom rapídne znížila svoje výdavky a dane pre všetky príjmové skupiny. Vtedajší minister obchodu Herbert Hoover (neskorší prezident), nabádal novo-vymenovaného prezidenta Warrena Hardinga k štátnym intervenciám do ekonomiky. Harding tieto návrhy ignoroval. Namiesto "fiškálnych stimulov", vláda v období medzi rokmi 1919 a 1920 skresala svoje výdavky o 65% z 18,5 mld. dolárov na 6,4 mld. dolárov. K roku 1922 verejné výdavky činili už len 3,3 mld. dolárov. Národný dlh bol výrazne zredukovaný.

FED tiež nekonal v súlade s modernými poučkami a v roku 1920 zvýšil úrokovú sadzbu na dovtedy rekordných 7%. Žiadne "záchranné operácie", ako to centrálne banky zvyknú robiť dnes pri podobných kalamitách sa nekonali.

Koncom roka 1921 ekonomika začala javiť známky uzdravovania. Nezamestnanosť klesla na 6,7% a potom na 2,3% v roku 1923. Po odznení krízy nastalo obdobie "roaring twenties" éry dovtedy nevídanej prosperity.

1929 Veľká hospodárska kríza

Rekordný pád na akciovej burze z konca roka 1929 znamenal začiatok neslávne známej veľkej hospodárskej krízy, ktorá trvala rekordných 10 rokov.

Vráťme sa však o kúsok späť. Dvadsiate roky boli poznačené bezprecedentným rastom prosperity (éra "roaring twenties"). Bola to doba, kedy sa začali masovo produkovať spotrebné statky, ktoré dnes považujeme za samozrejmé, ako chladničky, automobily, vysávače. Tie sa stávali bežnou výbavou domácností. Vidiek bol elektrifikovaný, telefónna sieť rozširovaná, atď. Tomuto nárastu životnej úrovne ľudí do veľkej mieri pomohla politika masívneho znižovania daní ministrom financií Andrewom Mellonom (v úrade od 1921 do 1932).

Na druhú stranu, v pozadí tohto hmatateľného pokrokuFED svojou inflačnou politikou pomáhal nafukovať ďalšiu špekulatívnu bublinua teda časť optimizmu v ére "roaring twenties" nemal reálny základ. V dvadsiatych rokoch, ale obzvlášť v roku 1927, FED do ekonomiky napumpoval mnoho novo-vytvorených peňazí a tak znižoval úrokovú sadzbu pod jej prirodzenú trhovú úroveň. USA tak chcelo pomôcť Anglicku zabrániť úniku zlatých rezerv. Anglicko sa vtedy snažilo udržať svoj chatrný kvázi zlatý štandard a k tomu potrebovalo dostatočné zlaté rezervy. Neskôr v rokoch 1928 a 1929 začal FED úrokovú sadzbu zvyšovať, čo len urýchlilo nevyhnutné.Koncom roka 1929 špekulatívna bublina na akciovom trhu spľasla.

Vtedy bol u moci prezident Herbert Hoover, ktorý je mainstreamom neraz vykresľovaný ako fanúšik voľného trhu, ktorý svojou libertariánskou politikou spôsobil najväčšiu krízu v dejinách. Opak bol však pravdou.Hooverove bezprecedentné zásahy do ekonomiky pomohli predĺžiť depresiu. Hoover zdanil mnohé dovážané produkty, Hoover sa snažil regulovať mzdy, Hoover zvyšoval dane pre všetky príjmové skupiny, Hoover cez deficitné financovanie masívne dotoval farmárov a rôzne verejné práce.

1929

Ikonická fotografia "Lunch atop a Skyscraper" zvečňuje stavebných robotníkov sediacich na nosníku jedného z rozostavaných mrakodrapov v New York City (1932). V pozadí môžete vidieť Central Park, ale zaujímavejšia je osoba v popredí celkom vpravo. Tento Slovák Gustáv (Gusti) Popovič z Vyšného Slavkova v roku 1932 poslal svojej žene pohľadnicu s touto fotografiou s textom: "Nič še ty neboj, moja milá Mariška, jak vidziš, ta ja furt s fľašečku. Tvoj Gusti." (https://en.wikipedia.org/wiki/Lunch_ato p_a_Skyscraper)

Prvé roky krízy boli poznačené opakovanými behmi na banky.Ľudia prichádzali o svoje úspory, keď mnohé banky pod náporom paniky nedokázali vyplatiť všetky vklady.

Po voľbách v roku 1932 sa prezidentom stal F. D. Roosevelt, ktorý začal presadzovať ešte tvrdšiu intervenčnú politiku než jeho predchodca Hoover.Táto politika masívnych výdavkov a regulácií dostala meno"new deal", alebo nový údel.Vláda v boji s nezamestnanosťou (25% v roku 1933) financovala verejné práce rôzneho druhu, vláda posilnila právomoci odborov, vláda regulovala mzdy a ceny, vláda "v boji proti nízkym cenám" platila farmárom aby likvidovala svoje prebytky plodín a dobytkanapriek tomu, že milióny Američanov hladovalo.

Počas Rooseveltovho prezidentovania vzniklo mnoho precedensov, ktoré formujú západnú civilizáciu dodnes.Vznikol napr. systém štátneho sociálneho poistenia, previazanosť zdravotného poistenia so zamestnaním, úrad na reguláciu finančného trhu, pracovného trhu a bývania. Vláda vytvorila schému štátneho poistenia bankových vkladov a pod.

Prezident Roosevelt tiež svojim nariadením z roku 1933 zakázal ľuďom vlastniť zlato.Ľudia museli svoje zlato odpredať vládeza vtedajšiu fixnú cenu $20,67 za uncu zlata.Neskôr vláda zmenila výmenný pomer bankoviek na $35 za uncu zlata a tak vlastne okradla ľudí o veľkú časť ich úspor.

Aj vďaka týmto a mnohým ďalším vládnym opatreniam, veľká hospodárska kríza bola veľká. A hlavneextrémne dlháv porovnaní s inštantnou depresiou z rokov 1920-1921, kedy vláda nechala veciam voľný priebeh.

Začiatok druhej svetovej vojny neskôr pomohol "zamaskovať" časť negatívnych dopadov hospodárskej krízy. Fabriky pod náporom vojnových výdavkov zmenili štruktúru výroby. Namiesto chladničiek a vysávačov, teraz vyrábali tanky a lietadlá.Kým ženy vyrábali zbrane, muži boli povolaní na front do Európy a Pacifiku. Štatistiky zamestnanosti opekneli a ľudia v strese z vojny si ľahko zvykli na zníženú životnú úroveň a prídelový systém. Keď vojna skončila, milióny vojakov sa vrátilo domov, fabriky reorganizovali výrobu, vláda masívne osekala svoje výdavky. Bolo po kríze.

1987 Čierny pondelok

V tzv. čierny pondelok 19. októbra 1987 stratili akciové trhy po celom svete rekordné hodnoty. Dow Jonesov index v ten deň stratil 22,61%.
Pád burzy bol do veľkej miery dôsledkom inflačnej politiky FED-u, ktorá čiernemu pondelku predchádzala. FED na čele s Paulom Volckerom medzi rokmi 1982 až 1987 zvoľnil menovú politiku.

1987

Dodnes ide o najväčší percentuálny pokles v histórii Dow Jonesovho akciového indexu v rámci jedného dňa

Dôsledky krachu na burze pocítil hlavne Wall Street a ľudia co investovali do akcií. Počet celkových držiteľov akcií klesol po čiernom pondelku z 53 mil. na 33 mil. Mnoho brokerských domov koncom 80-tych rokov prepustilo tisícky zamestnancov.

2001 Internetová bublina

Internetová bublina (ďalej len IT bublina) sa nafukovala od roku 1995 a spľasla v roku 2001. Aby sme však lepšie pochopili korene tejto krízy, musíme sa vrátiť na začiatok 90. rokov.

Americká ekonomika sa po recesii z rokov 1990 1991 začala zotavovať. Akciový trh začal pomaly rásť a FED sa začiatkom roka 1994 pustil do zvyšovania úrokov. Lenže príchodom dlhovej krízy v Mexiku na prelome rokov 1994 1995 a ďalších pridružených finančných problémov, FED začal svoju monetárnu politiku znova uvoľňovať a behom krátkej doby znížil úrokovú sadzbu o 0,75% zo 6% v júny 1995 na 5,25% vo februári 1996. Ešte radikálnejšia bola japonská centrálna banka, ktorá počas rovnakého obdobia znížila svoje úrokové sadzby z 1,75% na 0,5%. Časť dopytu po amerických aktívach tak bola dotovaná nie len politikou FED-u, ale aj uvoľnenou monetárnou politikov z iných krajín.

V rokoch 1997 1998 prebehla séria kríz v Ázii, v Brazílii, v Rusku a čiastočne aj v USA, kde jeden z veľkých hedžových fondov (LTCM) priznal masívne straty. FED v reakcii na tieto problémy tri krát po sebe znížil úrokové sadzby.

V roku 1999 sa záplava novo-vytvorených peňazí naplno pretavila do masívneho rastu cien aktív. No najväčšia nákupná horúčka nastala na trhu s akciami IT firiem.
Internet bol pre širokú verejnosť relatívne nová vec a investori si začali uvedomovať jeho potenciál. Lenže to trocha prehnali a pri investovaní boli príliš optimistickí. Mánia investovania do "firiem budúcnosti" postihla nie len veľké ryby, ale aj bežných ľudí. Mnoho ľudí dobrovoľne odišlo zo zamestnania a začali sa živiť len obchodovaním na burze. Po zdanlivo neustálom raste IT akcií koncom 90-tych rokov sa mnoho ľudí, ktorí dovtedy len stáli bokom, cítilo vynechaných z hry. Aj oni chceli naskočiť na "vlak príležitosti" bezprácneho zbohatnutia. Do IT akcií pred ich pádom investoval kde kto. Počas boomu koncom 90-tych rokov ľudia vyvinuli teórie o "novej ére", ktoré mali ospravedlniť nevídaný rast akciového trhu.

FED však začiatkom roka 1999 začal zdvíhať úrokové sadzby. Tesne pred splasnutím IT bubliny, bol čoraz očividnejší nedostatok programátorov, sieťových inžinierov, kancelárskych budov a iných zdrojov potrebných pre materializáciu všetkých investičných plánov. Bublina praskla. Akciový index NASDAQ, ktorý reflektuje hodnotu akcií mnohých IT firiem, klesol z 5048 bodov z marca roku 2000 na 2471 bodov ku koncu roka.

2001

Nasdaq Composite akciový index technologických firiem počas nafúknutia a spľasnutia "dot-com" bubliny. Bublina ako vystrihnutá z učebnice.

Teroristické útoky zo septembra 2001 americkej ekonomike rozhodne nepomohli, ale ich ekonomika bola v recesii už mnoho mesiacov pred útokmi. V Kalifornskom technologickom parku Silicon valley dostali vyhadzov státisíce ľudí.
FED v reakcii na recesiu 11 krát po sebe znížil úrokovú sadzbu.

2008 Veľká recesia (ale bez srandy)

FED uvoľnil menovú politiku v snahe zmierniť následky prasknutej IT bubliny z roku 2000-2001.Úroková sadzba klesla z úrovne 6,5% (december 2000) postupne na 1%, kde ju FED podržal do polovice roka 2004.
Novo-vzniknuté peniaze (plynúce z politiky FED-u) si našli cestu do akcií, komodít, ale obzvlášť do nehnuteľností.Kupovanie domov za účelom zbohatnutiasa stávalo čoraz populárnejším (flipping houses). Mnoho ľudí bolo čerstvo popálených z krachu IT bubliny a tak sa "investovanie do bývania" javilo ako výhodná alternatíva k obchodovaniu s neistými akciami. Napokon, ceny nehnuteľností v modernej histórii USA do tej doby viac-menej len rástli a tak sa u ľudí vytvorilo presvedčenie že to tak bude navždy.

Vláda tiež výrazne propagovala ideu "bývania vo vlastnom".Za účelom podpory bývania bolo za posledné desaťročia vytvorených mnoho vládnych programov a úradov. Daňové zákony zvýhodňovali vlastníctvo domu, pred prenajímaním. Úroky na hypotéke a dane z nehnuteľnosti sa dali dať do nákladov. Vlastníci mali výhody pri zdaňovaní príjmov z predaja ich domov.

Finančný trh mal tiež celú sadu motivácií k tomu, aby špekuloval na trhu s nehnuteľnosťami a hypotékami. Išlo nie len o spomínané nízke úroky FED-u, ale aj o štátne poistenie vkladov v bankách a vykupovanie problémových hypoték vládnymi agentúrami Fannie Mae a Freddie Mac.

Vláda takto deformovala trh s bývaním a hypotékami. Aj vďaka tomu, dopyt po nehnuteľnostiach rástol. Následkom čoho ceny amerických domov vzrástli za obdobie medzi rokmi 2002-2006 približne o 50%. Vďaka prepojenosti finančných trhov a podobnej monetárnej politike, sa realitná bublina nafukovala aj v mnohých iných krajinách po celom svete. Psychológia jednoznačne hraje rolu pri nafukovaní masívnej špekulatívnej bubliny, ale monetárna inflácia to celé umožňuje.

V roku 2004, začal FED z inflačných obáv zvyšovať úroky. Sadzba bola postupne zvýšená až na 5,25% (júl 2006). To už sa začali objavovať prvé známky problémov na trhu s hypotékami.Pokryvené motivácie počas realitného boomu prispeli k tomu, že hypotéky dostali aj menej bonitní dlžníci. Pod ťažobou zvyšujúcich sa úrokov, mnoho dlžníkov nevládalo splácať hypotéky.Rast cien nehnuteľností sa skončil a ceny začali klesať.To len pomohlo tomu, že ešte viac dlžníkov prestalo so splácaním hypoték a dom radšej nechali banke (v Európe to funguje inak).Bublina praskla.Ceny domov klesli o desiatky percent v priebehu 2 až 4 rokov.

Bublina na americkom trhu s nehnuteľnosťami bola prvou kockou v domine, ktorá padla.Nezamestnanosť začala narastať nie len v USA a akciové trhy sa prepadli po celom svete.Mnoho svetových finančných inštitúcií malo na svojich súvahách cenné papiere naviazané na problémové hypotéky z Ameriky. Banky si navzájom prestali dôverovať a obmedzili úverovanie medzi sebou.

V marci 2008 sa do problémov dostala významná investičná banka Bear Stearns, ktorá okrem iného tiež obchodovala s cennými papiermi krytých hypotékami. Na scénu nastúpil FED, ktorý poskytol pôžičku megabanke JP Morgan Chase a ten na oplátku banku Bear Stearns odkúpil.

Situácia bola iná v prípade pádu bankyLehman Brothersv septembri 2008. Táto 100 ročná mega-inštitúcia sa záchranného kolesa v podobe novo-vytlačených peňazí z FED-u nedočkala. Nevedno prečo. Naopak, deň po bankrote Lehman Brothers FED zachránil poisťovňu AIG. Tá v marci 2009 ohlásila vyplatenie rekordne vysokých odmien svojmu vedeniu v hodnote stovák mil. dolárov.
Americký kongres tiež schválil záchranný program TARP, v rámci ktorého sa daňoví poplatníci poskladali na pomoc americkým a zahraničným finančným inštitúciám presahujúcej hodnotu celého HPD vtedajšej Ameriky.

2008

Španielsko 2008. Medzi rokmi 2000 až 2009 v tejto slnečnej krajine pribudlo 5 miliónov nových obytných jednotiek (k už existujúcim 20 miliónom).

FED tiež v reakcii na ekonomické problémy začal uvoľňovať menovú politiku. Úroková sadzba bola znížená (postupne až na nulu) a v rámci série programov QE v rokoch 2008 až 2013 (kvantitatívne uvoľňovanie) FED za vytlačené peniaze nakúpil štátne dlhopisy a aktíva privátnych inštitúcií v hodnote tisícok miliárd dolárov.

2017+?

Najdlhšie obdobie bez ekonomickej recesie v USA trvalo 10 rokov a priemer je 4 roky. Posledná recesia sa v USA skončila v roku 2009. Od vtedy sú úrokové sadzby významných centrálnych bánk na rekordných minimách a ceny akcií na rekordných maximách. Byť alarmistom je pri tejto konštalácii rozhodne na mieste. Už len pre istotu.

20--

Recesie v USA. Kontrakcie HDP, doba trvania jednotlivých recesií a veľkosť "prestávok" medzi nimi.

Necháme sa prekvapiť, ako sa situácia rozuzlí tento raz. A kedy.

Zdroje a súvisiace materiály:

http://voxeu.org/article /lessons-18th-century-unconventional-mon etary-policy
https://wiki.mises.org/w iki/Panic_of_1825
https://object.cato.org/ sites/cato.org/files/serials/files/cato- journal/1999/1/cj18n3-7.pdf
http://libertystreetecon omics.newyorkfed.org/2015/04/crisis-chro nicles-the-panic-of-1825-and-the-most-fa ntastic-financial-swindle-of-all-time-.h tml
https://en.wikipedia.org /wiki/Panic_of_1907
http://wiki.mises.org/wi ki/Panic_of_1907
https://www.fas.harvard. edu/~histecon/crisis-next/1907/docs/Kavo ussi-Panic_of_1907.pdf
http://finweb.hnonline.s k/komentare-a-analyzy/581512-panika-ktor a-zmenila-svet
http://www.theglobalmove ment.info/wp/the-panic-of-1907-the-histo ry-of-the-banking-system
http://wiki.mises.org/wi ki/Depression_of_1920%E2%80%9321
http://wiki.mises.org/wi ki/Wall_Street_Crash_of_1929
http://wiki.mises.org/wi ki/Black_Monday_(1987)
http://wiki.mises.org/wi ki/1997_Asian_Financial_Crisis
http://wiki.mises.org/wi ki/Dot-com_bubble
http://wiki.mises.org/wi ki/Great_Recession
https://en.wikipedia.org /wiki/Spanish_property_bubble
https://wiki.mises.org/w iki/Malinvestment#Spanish_housing_bubble
http://wiki.mises.org/wi ki/European_sovereign_debt_crisis_(2010% E2%80%93present)
https://fred.stlouisfed. org/(štatistiky FED-u)
The Politically Incorrect Guide to the Great Depression and the New Deal (kniha od Robert P. Murphy)
Zlé peniaze (kniha od Juraj Karpiš)
Ako si médiá robili srandu z "alarmistu" Petra Schiffa (2006 2007):https://youtu.be/67wa95z E1OU
Peter Schiff na konferencii pred hypotekárnymi bankármi v roku 2006:https://youtu.be/HIpoqcb cGCUAuthor: Ondrej Turis # FeryMowi76
Svet2017-02-08
-
 58%  ( 2 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   še
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Aktuálně ke snižování řeckého dluhu


Aktuálně ke snižování řeckého dluhu
Potápějící se Řecko míří k bankrotu. EU mu doslova vnucuje pomoc, o kterou Řekové vlastně ani nestojí. Řecko zaměstnává EU posledních pět let od roku 2010, kdy de facto ...
Žijeme v 1984?
Největší studie gay bratrů poodhaluje původ homosexuality
DEMOKRACIA PROTI MENEJ ŠTÁTU

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0421 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made