Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Duch


Duch

 

Duch môže byť dobrý alebo zlý. Dobrý duch je priateľský. Vzájomne si pomáhame žiť. Duch nemá hmotné telo – duch pozostáva z myšlienok, predstáv a obrazov, zo súvislostí a vzorov v našich mysliach – a zo živy, zo životnej sily, ktorú my týmto obrazom darujeme.

 

Duch je iná podoba života, odlišná od našej. My sme jeho nositelia – hostitelia. Potrebuje nás, aby sa mohol šíriť, rozmnožovať a vyvíjať v priebehu času. My potrebujeme ducha, aby sme prežili. Vzájomne sa dopĺňame – tak ako vtáčik orešnica potrebuje borovicu a borovica orešnicu – tak ako hríb masliak potrebuje borovicu a borovica masliak. To je priateľstvo – vzájomne obohacujúca závislosť.

 

Čo ale ak jedna strana zradí? Čo ak sa vzájomný a obohacujúci vzťah zmení na vzťah vykorisťujúci? Duch, čo len berie a nedáva, je zlý duch – zloduch. Kradne. Cudzopasí. Čo najrýchlejšie sa chce čo najviac nažrať pozornosti a živy a čo najviac sa rozšíriť. Bez ohľadu na hostiteľa a jeho zdravie a šťastie. Takýto duch vysáva a vyťažuje. Vykorisťuje ľudí a mení ich na trosky – na ochromených pudovo konajúcich nevedomých a odcudzených nevoľníkov. Takýto duch vyťažuje zem a našu podobu života – lesy lúky a záhrady mení na otrávenú púšť.

 

Dobrý duch – naopak – je pre nás prospešný. Je základňou vedomostí a sily predkov.

 

V našom jazyku sú veci zvyčajne z podstaty dobré. Keď povieme: "Je čas na obed." samozrejme sa tým myslí: "Je dobrý čas na obed." Rovnako je to z duchom. Keď poviem "duch", samosebou sa rozumie "dobrý duch". Ak tak nie je, treba to zvlášť zdôrazniť slovom "zlý". Naši predkovia nám vlastne v jazyku zanechali odkaz: Svet je dobrý.

 

Duch umožňuje spoločnosti či spoločenstvu ľudí šťastne a trvalo udržateľne žiť. Pomáha nám žiť v súlade s ostatnými bytosťami, s ktorými zdieľame nás životný priestor. Nežijeme bezducho – ale oduševnene – ctíme všetky bytosti kruhu života. Uvedomujeme si kolobehy vzájomnej výmeny, dopĺňania a obohacovania. Chválime prírodu za jej dary. – Národ má ducha, ak takto žije.

 

Naši slovenskí predkovia takto pred stáročiami žili. Hovorím teraz zo širšia prekračujúc hranice súčasných národov: boli to duchovní sloveni. Boli to ľudia slova, sily, svornosti, slobody, svetla, slnka, slávenia... Aspoň tak sa zdá podľa zvukového znaku "s-l-v" v koreni nášho mena a jeho súvislostí.

 

Duch je založený na pravde. Zloduch na lži. Duch nám pomáha pochopiť súvislosti a zosúladiť sa s pochodmi a dejmi nášho prostredia. Zloduch nás, naopak, stavia do rozporu so skutočnosťou. Dobrovoľne by sme sa totiž nenechali vykorisťovať – zloduch nás ale oklame, postupne nás zavádza – až nás zavedie do klietky lží – do kliatby. Uveríme lžiam, stotožníme sa s nimi, stotožníme sa s mylnými predstavami – a bezprostredná pravda skutočnosti nás zrazu ohrozuje. Sme posadnutí zlým duchom a v rozpore so samým sebou – pretože my sme vo svojej podstate pravdiví. Viera v lož je len pretvárka... Zloduch odvádza našu pozornosť preč od nás, od života, od zeme, od pravdivej skutočnosti práve tu a teraz. Uväzní našu pozornosť v cudzích predstavách budúcnosti, ženieme sa za lepšími zajtrajškami, za akýmsi duchovným nebom – a po nás potopa. Bojíme sa pravdy, neprijímame ju, útočíme na ňu. Nasilu ju prehliadame – pretože pravda ohrozuje klamlivého ducha, s ktorým sme sa stotožnili. Spolu s pravdou ničíme všetko skutočné: zem, život a seba samých...

 

Uverili sme, že "myslím – teda som" – že sme to, čo si myslíme. Uverili sme, že my sme duch. To preto sme pristali na jednostranné vyťažovanie... Uverili sme, že to my sme ten pán duch, čo ťaží – a pritom sme v skutočnosti korisťou. Zabudli sme, že sme živí. Zabudli sme byť tu na zemi – cítiť a vnímať práve prebiehajúci okamih. Pravda je to, čo sa práve deje. Akákoľvek predstava je z podstaty neúplná a zavádzajúca...

 

Zrazu si nie sme istí, či pravda vôbec jestvuje... Stotožňujeme sa s predstavami a úlohami... Kam dávame našu životnú silu? Našu živu, našu pozornosť? Sme zamestnaní, chodíme do práce, sme zaujatí knihami, filmami, nariadeniami... Učíme sa predstavám druhých, tomu, čo kto napísal a nariadil. Pracujeme na zmene týchto predstáv. Pracujeme z duchom. Áno, o ducha sa treba starať. Je múdre si ho ctiť a darovávať, obetúvať mu živu. Nie však na úkor seba – nie na úkor života – ale v súlade so životom.

 

Naši predkovia ducha ctili, uctievali. Na jeho počesť sa veselili a na slávnostiach obdarovávali. Spievali. Rozprávali si báje a príbehy. Divadlom si odovzdávali obrazy ducha. Obradne sa spájali sa s pravdou... Šplhali na strom života v strede sveta a v jeho korune lietali ako vtáky – tak ako lietajú duchom myšlienky. Obrazom ducha je okrídlená bytosť – a obrazom zeme je zmija. V ich spojení je sila. Táto sila preteká kmeňom stromu života. Vyteká spod kmeňa ako prameň – ako studnička živej vody, živy a múdrosti.

 

Áno, to spojenie so zemou sme stratili, hady sme zabíjali, stromy života vyťali a nahradili kovovými krížmi nad studenými umelými chrámami... Modlíme sa k okrídleným duchom, uctievame blikajúce obrazy, veríme v predstavu majetku a peňazí... Sme pohltení zloduchom a stali sme sa bezduchými, nevedomými si vlastného života.

 

Ešte však máme svoj jazyk – základ ducha. Obrazy ducha sú stále okolo nás – v znakoch miest, v dochovanej ľudovej obrazotvornosti. V našich koreňoch je odkaz nášho ducha. Stopy pravdy nás obklopujú... Veľa bolo uchovaného v našej reči, vo zvykoch a v knihách – stačí to objaviť, očistiť, rozdúchať – a oživiť. Dať do života. Stále máme našu krajinu, našu posvätnú zem slovenskú. Máme živú prírodu – aj vlk ešte behá v zbytkoch našich lesov... Stále sme ešte živí. Skutoční. Sila je v nás.

 

Keď očistíme nášho ducha od klamlivých predstáv. Keď sa vzdáme predstáv a postavíme sa pred svet nahí – pravdiví. Takí, akí sme. Skutoční. Zmyjeme zo seba choré vzory. Zahojíme, opravíme nášho ducha – prijmeme jeho zatemnené, potlačené a zakázané časti. Scelíme ho. Nie sme odkázaní len na naše slovenské pramene – pravda je jedna – všetky prírodné národy ju poznali. Jazyk si však držme čistý – pretože v cudzích slovách sa pochopenie stráca...

 

Zdroje tu sú. Pramene sú ešte živé. Buďme múdri – vycíťme, uvedomme si, čo je dobré – a žime to.

 

Dobrý duch nás chráni.

 

 

 

 

 

Prevzané z blogu krkavec.wordpress.com


 Author: Vlasto Krkavec # WomyKopi07
Slovensko2013-12-2515
-
 67% ( 8 people voted )
+
Duch je podstata, jadro každého človeka. Duch bez hmotného tela môže existovať, samozrejme nie na hmotnej úrovni. Telo bez ducha je mŕtve - nemá ho čo oživovať. Nemyslím si, že duch môže byť zlý, ak sa bavíme o skutočnom význame tohoto pojmu... Problém je, keď človek dopustí, aby jeho duch "hybernoval" resp. spal a nechá sa ovládať iba svojimi pudmi a "dobrými" radami svojho rozumu, resp. ega. Tam sú korene všetkého zla, lebo chýba nadhľad, chýba ľudskosť, spolupatričnosť a ušľachtilosť...

Duch však nie je niečo imaginárne a beztvaré. Je to také jednoduché, veď plne vyvinutý ľudský duch má tvar ľudského tela (možno bez pohlavných orgánov, ktoré nepotrebuje) a má právo vrátiť sa "domov" do duchovnej úrovne, do Raja, čo je neporovnateľne dokonalejšia a živšia úroveň oproti tomuto hmotnému Svetu. Veď všetko krásne a ušľachtilé, čo tvorí Príroda a aj ľudia má svoje pravzory práve na tejto úrovni. A podstatné je, že tam nie sú zlí ľudia, choroby a utrpenie...ako produkty ega a nízkych túžob.

Johny # JynaVaso24
-
 67% ( 8 people voted )
+
2013-12-25 12:36:29 c35b07f6
Prečo neveriť v Ježiša a veriť v Slovanských bohov? Prečo neveriť v Ježiša? Prečo veriť v Slovanských bohov?
Cirkev zámernými lžami urobila Ježiša Boha-Všehomíra
Podľa ariánov bol Ježiš obyčajný človek.
Podľa gnostikov bol Ježiš tiež len obyčajný osvietený človek.
Podľa hinduistov je to jeden z niekoľko tisíc bohov.
Nezabúdajme, že Ježiš bol dokázateľne samovrah nielen podľa Judášovho evanjelia ale aj podľa Biblie – aramejského originálu Pešity. To mu nijak nepridáva na jeho dôveryhodnosti.
(mimochodom aj gnostici tento Ježišov vzor samovraždy brali veľmi vážne a vnímali fyzické telo ako extrémne veľkú prekážku, ktorej sa je veľmi potrebné zbaviť. Gnostici boli čudáci)
Ježiš nemá žiaden citový vzťah ku Slovanskému národu, pretože bol Semita. Ak sa k nemu pomodlíte, je mu ľahostajnú čo bude s Vami.
Slovanskí bohovia majú citový vzťah ku Slovanom a ak sa k nim pomodlíme, vypočujú naše prosby


Viac na stránke

ABChttp://1meditacia.wz.sk/cp/Cesta_poznania.html[/
url]


franco # WobaCupa83
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-25 13:06:23 5057d10a
franco, tebe a tebe podobnym to uz musi VAZNE PRESKAKOVAT V GEBULIACH ,...takze, Jezis Kristus sa vlasne mucil a ukrizoval sam ??... Ludia kam chodite na take IDIOTINY???,... ved to uz ani rozum nebere a nie to este cit...
milan # MatoRica16
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-12-25 14:13:26 51204fbf
je to blbost milan naozaj mas pravdu, ale je uplne jednoduche a logicke vysvetlenie celej udalosti, tak ako ju opisuju sudobi historici.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-25 14:31:56 59ad5d21
2.9 Kauza Judáš a Judášovo evanjelium
http://1meditacia.wz.sk/cp/Cesta_
poznania.html#mozTocId102845

Tu je to dopodrobna vysvetlené, že Ježiš bol samovrah. Sú na to 100%né dôkazy

franco # WobaCupa83
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-25 15:02:34 5057d10a
franco # WobaCupa83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-25 15:04:00 5057d10a
loading...
franco, nechaj si ten dokaz pre seba ked ti to staci...Ono totiz Pravda je uplne prirodzena a jednoducha ved pochadza zo zdroja Pravdy od Stvoritela..Samozrejme ze to nie je ani tak ako to RKC a i ine cirkve vo svojich dogmach podavaju oveckam , i to je zamer a prekrucanie , vlasne vsetko okolo Zivota Jezisa Krista v cetne jeho tzv, neposkvrneneho pocatia ,.. dnes uz sa vie ze jeho otcom bol riman , rimsky vojak , teda Maria Bola oplodnena ,... jeho smrt a nanebevzatie v pozemskom tele , dalsia to Dogma a odporna loz , zamerna ,,, jeho telo pozemske mrtve zostalo tu na zemi , jeho duch opustil tuto zem , tak , ako kazdy iny ... a cirkevne podanie : BOL OBETOVANY ZA NASE HRIECHY ..,tak to uz je DOSLOVA IDIOTINA ; ,,zial bezmyslienkovo priimana obrovskou populaciou tzv. veriacich ... PRAVDA JE TAKA ZE JEZIS KRISTUS BOL PO POKRSTENI SLOVO UCINENE ; TEDA SLOVO PRE LUDI NA POUCENIE OD BOHA ; BOH BOL V NOM ;ON BOL BOZI SYN; ...nuz a pretoze Slovo ; teda Pravda v slove nebola vtedajsim vladarom , cirk. hodnostarom ale i ludom pohodlnna alebo nimi pochopena , bol za tuto hlasanu PRAVDU ZAVRAZDENY ... jednoduche nie ?? .. ved nakoniec nie je jediny kto zomrel za Pravdu ,...TO JE JEDNODUCHA A PRIRODZENA PRAVDA .. ziadne konstrukcie a prekrucanie..
milan # MatoRica16
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-25 16:10:56 4f9e99dc
Autor článku:
Pekne si Ducha zarazil, pomaly až do Zeme. Do úrovne, ktorá pripadá škriatkom a lesným vílam. No možno práve ich si mal na mysli. Reagujem podľa jednoduchej schémy Duch-Duša-Telo. To čo autor popisuje mi pasuje umiestniť niekde medzi Dušou a Telom. V poslednej dobe som započul niečo o morfogenetickom poli, može ísť o jeho popis.

imelo # TuqaNeca36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-25 17:12:11 b06ab9ff
Čo takto navštíviť MUDr. Chocholouška? Trepete nezmysly bez akýchkoľvek dôkazov a ešte sa o nich dokážete hádať.
Pock # SihySuri34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-25 17:25:19 c16eba66
jediny komentar zde, ktery jakoz takoz popisuje DUCHA spravne, je hned ten prvni od Johnyho ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-25 17:40:33 53d0513c
V Kumranskych papyrusoch, najdenych v jaskyniach na brehu Mrtveho mora sa uvadza, ze Nazaretsky bol clen sekty v tych jaskyniach zijucej. Bol znamy ako potulny ucitel a liecitel. Tiez podnecoval lud Palestiny k povstaniu proti qokupantom - Rimu. Kedze bol v tejto cinnosti dost uspesny, dostal sa aj do ludovej slovesnosti. Za podnecovanie k povstaniu ho Rim odsudil na smrt. Bol pribity na popravcie drevo - dve prekrizene brvna.
Neviem si predstavit, ak by Rimania boli vynasli gilotinu skor ako Francuzi, k comu by sme sa dnes klanali.

Gargamel # WiduPite21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-25 17:51:37 c35b0bf0
Autor článku mi chvíľami pripomínal Dej z filmu AVATAR. Čo má spoločné náš duševný život s dajakým duchom?To je potom ako vo vtipe so svetom. Boh a Lucifer hrajú spolu karty. Kto vyhrá ten vládne nad svetom.Každý človek má v sebe aj dobro aj zlo.Hovorí sa,že podľa toho čo viac kŕmiš to zvíťazí. Nemá to nič spoločné s dajakým duchom mimo nás.
Obyčajne s názormi --Johnyho --nesúhlasím ,ale tentoraz to v prvom odstavci svojho príspevku vystihol. Duch je skutočne podstata každého človeka,lebo je to jednoducho náš život.

Jambo # RuhiXowo85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-25 20:00:20 4e6369fb
Cognito ergo sum.
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-25 22:25:15 5d8903ed
duchu premyslis nahlas nebo v duchu ?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-25 22:39:55 53d0513c
prečo mi výrazové prostriedky, ktoré používa franco tak veľmi pripomínajú Petra, alias montenegra?
Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-25 23:55:07 c35b0411

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   tr
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0333 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage