Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Analýza odhalení masového sledování občanů USA


Analýza odhalení masového sledování občanů USA

Odhalení (dávno známé) skutečnosti, že Obamův režim využívá Národní bezpečnostní agenturu NSA (National Security Agency) k tajnému odposlouchávaní, sledování a zaznamenávání všech typů komunikací mnoha set milionů Američanů a jiných národů, vyvolalo protesty v celém světě. V USA, ve kterých bylo toto odhalení publikováno nejrozsáhleji, došlo pouze k omezeným protestům některých nevládních organizací pro obhajobu občanských svobod, ale nevyvolalo žádný masový odpor.

 

Prý pouhé »narušování soukormí«

 

Kongresmani jak demokratičtí, tak i republikánští, stejně jako představitelé soudnictví, vyjádřili svůj souhlas s domácím špionážním programem, který nemá v dějinách obdobu. Ukázalo se, že situace je horší, než se předpokládalo. Když došlo k odhalení špionážního programu, představitelé Kongresu a Senátu ohajovali všechna vniknutí do elektronických mluvených i psaných komunikací amerických občanů. Prezident Obama a generální prokurátor Holder naprosto otevřeně bránili tyto světové špionážní operace prováděné NSA, jako hlavní prostředek prevence šíření terorismu. Otázky týkající se existence rozsáhlého aparátu tajné policie a dosažení trvalé kontroly občanské společnosti omezující občanská práva svobody projevu v mnohem překonávají tak zvané pouhé »narušování soukromí«, jak je bagatelizují mnozí »znalci« práva.

 

Nezodpovězené otázky
Většina obhájců lidských práv zaostřuje oprávněně svou pozornost na narušování práv občanů na soukromí zaručených ústavou. Nicméně, tito kritikové nejdou dost daleko, vyhýbají se základním, především politickým problémům. Nekladou si otázku, proč se tento masivní státní policejní aparát a univerzální špionáž staly rozhodujícími institucemi vládnoucího režimu. Proč celá exekutiva, legislativa a vedení soudního systému vyšly na veřejnost s tak nehorázným popíráním všech ústavních garancí? Proč volení představitele brání univerzální sledování všech občanů? Jaký druh politiky prosazuje policejní stát? Proč je tato součást dlouhodobé, celonárodní a zahraniční politiky nezákonná a neústavní? Jak je možné, že si Bílý dům arogantně přisvojil právo na takový druh sledování amerických občanů, který vyžaduje výstavbu rozsáhlých domácích špionážních sítí a miliardové výdaje na vybudování špionážní infrastruktury v době úsporných opatření, která omezují sociální programy?

 

Další soubor otázek se týká využívání dat, získaných tímto špionážním systémem. Dosud většina kritiků připouštěla existenci komplexní státní špionáže, ale vyhýbala se problému, jak jsou využívána získaná data o jednotlivcích, skupinách a hnutích. Podstatnou otázkou zůstává: K jakým represivním opatřením dochází na základě vyhodnocení získaných údajů? Nyní, kdy »tajemství« všezahrnující státní politické špionáže vyšlo na světlo a je diskutováno publikem, bylo by potřeba odhalit, jaké tajné operace následují proti těm, kteří byli označení za riziko pro »národní bezpečnost«.

 

Jakou politiku realizuje policejní stát?
Rozhodujícím důvodem pro přeměnu státu v gigantický špionážní aparát je charakter hluboce destruktivní domácí a zahraniční politiky, kterou vláda násilně prosazuje. V žádném případě nejde o pokračování v operacích, krytých odplatou za atentát z 11. 9. 2001. Růst počtu špionů, rozpočtů tajné policie a rozsáhlé sledování všech druhů komunikace obyvatelstva, souvisí s válkami, rozpoutávanými Američany na celé planetě. Rozhodnutí imperialistických vládců militarizovat americkou globální politiku vyžaduje velké množství finančních prostředků, které mohou být v současné krizi získány pouze tak zvanými »úspornými opatřeními« to je drastickým omezením výdajů na sociální služby, zdravotnictví, školství a pak využity k financování armády a vojensko-průmyslového a špionážního komplexu.

 

PRISM má identifikovat opozici
Dlouhodobé a rozsáhlé imperialistické války v zahraničí vedou k omezování životní úrovně desítek milionů prostých Američanů, zákonitě doprovázeném masovou nespokojeností. Potenciál sociálního odporu zřetelně naznačilo krátkodobé působení hnutí »Okupuj Wall Street« podporované 80 procenty obyvatel a které muselo být proto v nejkratším termínu zásahem represivního aparátu zlikvidováno. Program masového sledování občanů (PRISM), organizovaný státní Národní bezpečnostní agenturou (NSA) byl od počátku určen k identifikaci opozice, která se staví proti militaristické politice a snižování životní úrovně. Program označuje všechny, kdo nesouhlasí s vládní politikou za »bezpečnostní hrozbu« a umožňuje použít proti těmto osobám represivní aparát, který sám rozhoduje, jakou formu represe proti nim použije.

 

Preventivní zásah proti vlastním občanům
Rozšíření prezidentových kompetencí, doprovázené rozsáhlým růstem státní špionáže, si až dosud veřejnost uvědomovala pouze v souvislosti s jeho nezávislým rozhodováním (na základě zmocnění schválených Kongresem po 11. září 2001) o nasazení bezpilotních letounů k likvidaci údajných »teroristů« (i Američanů) v Afghánistánu, Jemenu a Pákistánu (zatím), schvalováním drobných zásahů k likvidaci nepohodlných osob v zahraničí (Usáma bin-Ladin) v libovolných místech planety. Veřejnost si málo uvědomovala tlaky politických elit obklopujících Obamu, požadujících policejní zásahy proti občanům, jako prevenci lidových revolt. V tomto kontextu je potřeba považovat politiku masové špionáže za »preventivní« zásah imperialistické moci proti občanům. Čím je větší rozsah takové státní operace proti lidu, tím je vyšší strach a nejistota disidentů a aktivistů. Útok na životní úroveň pracujících s cílem získat další prostředky pro vedení nekonečné série imperiálních dobyvačných válek a nikoli válka s cílem zlikvidovat tak zvaný terorismus, jsou hlavním důvodem pro masivní kybernetické útoky proti americkým občanům.

Evropa se »opičí« po USA
Tento postup přebírají všechny evropské imperialistické státy. Nejde pouze o narušování soukromí jednotlivce. Jde o zásadní otázku porušování kolektivních práv občanů svobodně se zapojit do opozičního hnutí k ochraně svých práv proti represivní sociální politice, prováděnou exekutivou imperialistického státu. Rozšiřování permanentních byrokratických institucí, zaměstnávajících přes milion bezpečnostních »sběratelů dat« je doprovázeno vytvořením instituce desítek tisíc »polních operátorů« a inkvizitorů, rozhodujících o tom, kdo z disidentů bude označen jako »bezpečnostní riziko« a vystaven restrikcím v souladu s politickými požadavky jejich politických bossů. Státní policejní aparát má vlastní pravidla sebeochrany a udržování své délky existence. Má vlastní spojení a sítě a může často soutěžit o své kompetence s Pentagonem. Policejní aparát je spojen s vládci Wall Streetu a s hlavními propagandisty mediálních prostředků. Přesto jim plně nedůvěřuje a musí je sledovat.

 

Špionážní aparát se nemusí bát odpovědnosti
Policejní stát představuje nástroj výkonné moci, který působí jako nosič pro posazování její arbitrážní výsadní role. Nicméně v administrativních otázkách exekutiva poskytuje policejnímu aparátu dostatek prostoru k tomu, aby mohl samostatně hodnotit chování disidentů. Vlastností aparátu je vysoký stupeň soudržnosti, vertikální disciplíny a vzájemné ochrany před vnějšími vlivy. Skutečnost, že se mezi statisíci špionů sledujících občany objevil pouze jediný člověk, kterým je podle kritérii aparátu zrádce Edward Snowden, je spíše výjimka potvrzující pravidlo. V těchto službách působí mnohem méně přeběhlíků, nebo zrádců, než v mafiánských organizacích Evropy a USA. Špionážní aparát sledující americké občany se nemusí obávat nějaké trestní odpovědnosti díky svým domácím a zahraničním spojencům. Je potřeba si uvědomit, že celé, ze dvou politických stran složené vedení Kongresu, je seznámeno s uvedenými operacemi a schválilo je a podílí se na nich.

 

Hlavním spojencem je Izrael a má protekci
Některé vládní instituce, jako na příklad »Vnitřní finanční služba« podávají špionážní instituci informace a označují zájmové politické skupiny a jednotlivce, na které by měla být zaměřena pozornost. Hlavním zámořským spojencem Národní bezpečnostní agentury (NSA) je Izrael. (Haaretz 8. 6. 2013). Špionážní software dodaly NSA dvě izraelské firmy (Verin a Narus), pracující pro MOSSAD, což umožnilo Izraeli možnost získávat od agentury údaje o amerických občanech, nesouhlasících s politikou Izraele. Publicista a kritik Steve Lendman poukazuje i na skutečnost, že prostřednictvím podobných softwarů Izrael beztrestně, dlouhodobě získává utajována obchodní a průmyslová data. Díky prezidentům 52 velkých sionistických organizací v USA, funkcionáři amerického ministerstva spravedlnosti špionážní případy, na kterých se podílejí Izraelci, neřeší. Velmi těsné vztahy izraelských tajných služeb s americkými brání hlubšímu vyšetřování izraelských špionážních operací, ke škodě bezpečnosti amerických občanů.

 

Oficiální politika administrativy
Veřejné odsouzení masové špionážní operace lze považovat za pozitivní krok, pokud se bude ubírat stejným směrem jako dosud. Stejně významné je ale odhalit, co se děje s lidmi, kteří byli na základě těchto údajů obvinění ze špionáže. Nyní tedy vyšlo najevo, že stát sleduje stovky milionů Američanů. Potvrdilo se, že masové sledování je oficiální politikou administrativy, schválené Kongresem. Američané však znají pouze fragmenty informací o represivních opatřeních, jako následek sledování »podezřelých skupin nebo jedinců«. Je pravděpodobné, že jednotlivé sekce špionáže pracují odděleně a samostatně. Lze tedy předpokládat, že sběratelé dat pracují odděleně od polních operátorů, kteří sledují rizikové skupiny a jednotlivce a získané údaje mohou být využívané pouze tajnou policií.

 

»Bezpečnostní rizika« nad ústavou
Klíčovými špionážními operativními pracovníky jsou ty osoby, které určují, podle přesně stanovených kritérií, který jedinec nebo skupina představují »bezpečnostní riziko«. Ti, kdo vyjadřují své kritické názory na zahraniční a vnitřní politiku, představují pouze riziko, ti, kdo se účastní veřejných demonstrací a protestních akcí, představují »vyšší« riziko a ten, kdo cestuje do konfliktních regionů, představuje nejvyšší riziko, a to i když nepřestoupil žádný zákon. Otázka zákonnosti občanových názorů a aktivit nevstupuje do rovnice špionážního experta, stejně jako žádná otázka týkající se zákonnosti jeho postupu proti občanům. Kritéria definující bezpečnostní riziko, převažují nad ústavními pořádky a garancemi.

 

Praxe zastrašování a vyšetřování pod nátlakem
Z mnoha publikovaných popisů různých kauz vyplývá, že nezákonně sledování legální kritici jsou většinou zadržováni, souzeni a vězněni. Jejich životy, stejně jako životy jejich rodin a přátel jsou zničeny. Je známo, že do stovek domů, bytů a kanceláří pořádá policie lovecké výpravy. Je známo, že členové rodiny, spolupracovníci, sousedé, klienti a zaměstnanci »podezřelých« jsou vyšetřováni pod nátlakem a zastrašováni. Především je dobře známo, že desítky milionů zákonů dbalých občanů, kritických k vnitřní a zahraniční válečné politice, je tímto způsobem zastrašováno policejním státem. V této atmosféře zastrašování každá kritická konverzace, nebo slovo řečené v jakémkoliv kontextu, může být interpretováno bezejmenným špionem jako »bezpečnostní hrozba«, jméno autora pak automatický zaneseno do stále se rozšiřujícího se seznamu »potencionálních teroristů«.

 

Pouhá existence a rozsah policejního státu je zastrašující. Kolik obyvatel USA a světa se nyní cítí donuceno předstírat svůj laskavý vztah ke svým teroristickým vládám jen proto, aby se chránili proti nebezpečí, že se z nicotných příčin dostanou na listiny teroristů a byli do konce svého života vystavení policejní, soudní a vězeňské brutalitě. Kolik občanů nyní, po odhalení toho, o čem se pouze domnívali, že snad existuje, vystoupí s kritikou svých imperialistických vládců, kterou se bojí doma byť i jen pošeptat své manželce nebo dětem, na veřejnosti? Čím je rozsáhlejší represivní tajná služba, tím jsou rozsáhlejší její operace. Čím jsou tvrdší úsporná ekonomická opatření, tím mají prostí lidé větší strach a současně pocit hnusu ze svých politických elit.

 

Strach není dobrý rádce
Přestože prezident Obama a jeho demokratičtí a republikánští partneři se čím dále tím více pyšní svým policejním státem a jeho efektivními bezpečnostními funkcemi, většina Američanů si stále více uvědomuje, že strach, vyvolaný doma v Americe, podporuje vedení imperialistických válek v zahraničí, že zbabělost, kterou projevují při konfrontaci s policejním státem, pouze povzbuzuje další omezování jejich životní úrovně. Kdy konečně pochopí, že odhalení rozsáhlého sledování je jen počátkem procesu řešení? Kdy už pochopí, že ukončení policejní zvůle státu je rozhodující pro demontáž plýtvajícího impéria, po kterém bude možné vytvořit bezpečnou a prosperující Ameriku.

 

James PETRAS
www.lahai ne.org
Překlad (kk)

 

zdroj:http://www.halonoviny.cz/a rticles/view/7423821
Author: James PETRAS # ManaHoqi68
Vláda2013-07-123
-
 46%  ( 3 people voted )
+
Ja len nechapem ako je mozne ze o tomto niekto nevedel uz velmi davno ? Desat rokov dozadu sme vedeli ze sa akakolvek komunikacia na nete sleduje a tak vzdy ked som kamosovi posielal postu som do predmetu dal slova ktore ten ich software urcite odchiti ako podozrive a tym padom si niekto ten mail aj skutocne precita v dakej tajnej sluzbe (na 99% USA). Cize predmet vyzeral vzdi asi takto:
BOMB, TERRORIST USA AL-KAIDA USAMA
No nepobavi to ked viete ze nas budu pozorovat :)
MM # SidaSafa91
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2013-07-12 12:14:24 d94b4912
PS: dufam ze vsetkym co tu pisete proti vlade a EU ci uz v clankoch alebo do fora je jasne ze nasa tajna sluzba to uz isto sleduje a chce zistit kto ste
Musia hladat dopredu stopy mozneho nepriatela a utocnika. Taketo stranky sa mnoho krat prave pre to zakladaju. Kym vy vyjadrujete nazor oni si vas podla tohto najdu.
A o googli a fuckbooku ani nehovorim :)
MM # SidaSafa91
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2013-07-12 12:21:34 d94b4912
politika je rovnako zla ako nabozenstvo, nabozenstvo je rovnako zle ako zbrane, zbrane su rovnako zle ako peniaze, peniaze su rovnako zle ako moc politikov.
fatima # VamoHura49
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2013-07-13 22:51:03 b228b5b6

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Žobrák a politik


Žobrák a politik
Chlap bez cti je ako hovno, ktoré sa tvári že je čokoláda. Je všetkým na smiech. Myslite na to, keď pôjdete nabudúce voliť. Čokoláda, ktorá smrdí, nie je čokoláda, ale h....
EVROPSKÁ KOMISE NEZMĚNÍ SVŮJ POSTOJ K PŘEROZDĚLOVÁNÍ AZYLANTŮ
RING VOĽNÝ – BITKA O VODU ZAČALA
Obeť na Golgote alebo ako sa stali kresťanské dejiny kriminálnymi.

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0233 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made