Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

7 dôvodov, prečo ISIS nie sú muslimovia.


7 dôvodov, prečo ISIS nie sú muslimovia.

1. Zabíjajú ľudské bytosti bez spravodlivých príčin


Vy, kteří věříte! Buďte vytrvalí ve spravedlnosti, svědčíte-li před Bohem, byť i to bylo proti vám samým či rodičům anebo blízkým příbuzným a ať jedná se o bohaté či chudé, vždyť Bůh je ochráncem obojích! Nenásledujte tedy vášně své před spravedlností! A jestliže ji zkřivíte anebo od ní uhnete, tedy Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte. (4:135)

Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. (5:8)

A kvůli tomuto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka – nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi – byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré.(5:32)

nezabíjejte nikoho, koho Bůh vám zakázal, leda podle práva! A toto je to, co On vám přikazuje – snad budete rozumní! (6:151)

2. Chcú donútiť ľudí, aby nasledovali to isté náboženstvo, ako oni sami


Nebudiž žádného donucování v náboženství! (2:256)

I tobě jsme seslali Písmo s pravdou, aby potvrdilo pravdivost toho, co už před ním bylo zde z Písma, a bylo jeho ochranou. A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co seslal Bůh, a nenásleduj jejich učení scestná, vzdaluje se tak od toho, čeho se ti z pravdy dostalo. A každému z vás jsme určili pravidla a dráhu vyšlapanou. Kdyby byl Bůh chtěl, byl by vás věru učinil národem jediným, avšak neučinil tak proto, aby vás vyzkoušel tím, co vám dal. Předstihujte se vzájemně v konání dobrých skutků! K Bohu se uskuteční návrat vás všech, a On vás poučí o tom, o čem jste byli v rozporu. (5:48)

Neurážejte ty, které oni vedle Boha vzývají (6:108)

Kdyby byl Pán tvůj chtěl, věru by byli všichni, kdož na zemi jsou, vesměs uvěřili. Chceš snad donutit lidi, aby se stali věřícími (10:99)

A rci: "Pravda přichází od Pána vašeho; kdo chce, ať věří, a kdo chce, ať nevěří!" (18:29)

Rci: "Nevěřící! Já nebudu uctívat to, co vy uctíváte, a vy nejste ctitelé toho, co já uctívám, a já nejsem ctitelem toho, co vy jste uctívali, a vy neuctíváte to, co já uctívám. Vy máte své náboženství a já své náboženství mám." (109:1-6)

3. Ignorujú skutočnosť, že islam rešpektuje rozmanité náboženstvá a kultúry


Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož jsou židy, křesťany a sabejci , ti, kdož uvěřili v Boha a v den soudný a konali zbožné skutky – ti naleznou odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebudou zarmouceni. (2:62)

Nepři se s vlastníky Písma, leda způsobem nejvhodnějším a pouze s těmi z nich, kdož nespravedliví jsou. A rcete: "Uvěřili jsme v to, co bylo sesláno nám, i v to, co bylo sesláno vám, a náš Bůh a váš Bůh jedno jsou; a my do vůle Jeho jsme odevzdáni." (29:46)

Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější – a Bůh je vševědoucí a dobře zpravený. (49:13)

Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé. (60:8)

4. Ignorujú skutočnosť, že aj ne-muslimovia sú odmeňovaní Allahom za dobré skutky


Ten, kdo odevzdaně se obrací k tváři Boží a koná dobré, ten nalezne odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebude zarmoucen. (2:112)

Konejte dobré skutky, neboť Bůh miluje ty, kdož dobré skutky konají. (2:195)

Nejsou všichni stejní mezi vlastníky Písma; je mezi nimi obec přímá, jejíž členové přednášejí za noci verše Boží a na tváře své padají a věří v Boha a v den soudný, přikazují vhodné a zakazují zavrženíhodné a soutěží v konání dobrých skutků; a to jsou praví zbožní. Cokoliv dobrého učiní, nebude jim upřeno a Bůh dobře zná bohabojné. (3:113-115)

Ty však, kdož uvěřili a dobré skutky konali, uvedeme do zahrad, pod nimiž řeky tekou, a tam, nesmrtelní, navěky budou mít manželky čisté; a uvedeme je do stínu hustého. (4:57)

Takto my věru odměňujeme ty, kdož dobré činili. (77:44)

5. Nemajú náboženskú autoritu konať v mene muslimov


On je ten, jenž seslal ti Písmo, v němž některé verše jsou pevně stanovené, a ty jsou podstatou Písma, zatímco jiné jsou víceznačné. Ti, v jejichž srdcích je odchýlení, následují to, co je v něm víceznačné, usilujíce tak o rozkol a snažíce se o svévolný výklad toho; však nezná výklad toho nikdo kromě Boha. Ti však, kdož pevni jsou ve vědění, hovoří: "My v ně jsme uvěřili; vše, co obsahuje, od Pána našeho je!" A připomínají si to jedině ti, kdož rozmyslem jsou obdařeni. (3:7)

Vy, kteří věříte! Poslouchejte Boha a poslouchejte posla a ty, kdož mezi vámi mají autoritu! A jste-li ve sporu o nějakou věc, předejte její rozhodnutí Bohu a poslu – jestliže věříte v Boha a v den soudný (4:59)

To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte! A bojte se Boha, neboť Bůh je věru strašný v trestání Svém. (59:7)

6. Nezaobchádzajú s ľuďmi milosrdne a láskavo, ako Korán prikazuje Prorokovi a všetkým muslimom


Díky milosrdenství Božímu jsi byl k nim shovívavý; kdybys byl hrubý a srdce tvrdého, byli by věru od tebe odpadli. Odpusť jim tedy a pros za ně o odpuštění a poraď se s nimi v každé záležitosti. A až dospěješ k rozhodnutí, spolehni se na Boha, neboť Bůh miluje ty, kdož na Něj se spoléhají. (3:159)

A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré. (21:107)

Což odměnou za dobré se něco jiného než dobré může stát? (55:60)

7. Používajú násilie vtedy, keď je to zakázané


A když se jim řekne: "Nešiřte pohoršení na zemi!", tu odpovídají: "My ji jen polepšujeme!" Což však to nejsou právě oni, kdož pohoršení šíří, ale nemají o tom ponětí? (2:11-12)

Jestliže však se vás straní, aniž s vámi bojovali, a vzdají se vám na milost, pak Bůh vám nedává proti nim žádné oprávnění k boji. (4:90)

A nešiřte pohoršení na zemi poté, co stala se na ní náprava! A vzývejte Jej s bázní a touhou, neboť věru milosrdenství Boží jest blízké pro ty, kdož dobro konají. (7:56)

A budou-li ochotni k míru, buď k němu ochoten i ty a spoléhej na Boha, vždyť On slyšící je i vševědoucí. (8:61)Author: helper313 # QaraTacu42
Svet2014-09-0813
-
 58% ( 9 people voted )
+
Asi sú presvedčení, že všetci ostatní sú zvieratá.
vypIta placacka # FasePinu49
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-09-09 12:28:09 4e632ed9
Pozor!!

Cenzúra na dolezite.sk
Už niekoľko dní sa tu pokúšam začať debatku na tému referen-da oRodiNke, no adminko je zjavne proti...
Prepísal som článok, zmenil fotku, skúšal fórum..
Ďaľšou nepovolenou témou je: Sklad NATO V Poprade!
Vraj nezávislý portál... LOL!!!
Dávam za pravdu diskutérovi, ktorý to tu nazýva Kabaretom :D
Adminovi navrhujem premenovať portál na nedôležité.sk
meldo # FajuSuba76
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-09-09 15:35:08 c35b0892
alebo vtipné.sk

vypIta placacka # FasePinu49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-09 15:56:34 55d8bc65
meldo-"diskutér" ,ktorý to tu nazýva kabaretom je tu admin.
píše pod nickom Pandebil :)
Tak sa nečuduj :)

filip # WyboCeci64
-
 67% ( 8 people voted )
+
2014-09-09 16:33:29 5f67e9c5
Filip

A vieš, že aj to ma už napadlo? :)

meldo # FajuSuba76
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-09 21:14:21 c35b0892
Toto je "mierové" náboženstvo" islam :

https://www.youtube.com/watch?v=8D729Eu7r80

filip # WyboCeci64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-10 07:55:26 5f67a545
loading...
POZOR podla choreho koranu je moslimakom umoznene klamat ked ide o "dobro" islamu.
Takze hocico, co hovoria moze byt klamstvo.
peticie.com/peticia_proti_stavbe_meity_na_slovensk
u_a_v_celej_europe
Podpíšte a povedzte o tom aj svojim priateľom a známym- jedná sa o NAŠU budúcnosť!

Baron Prasil # DojuGapu52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-10 11:02:05 5b7f50f7
Ale to je inak znakom každého náboženstva - ospravedlniť čokoľvek, čo prehlási za dobré v mene svojej modly.
P.S.: Len pre info - petíciu proti u nás najrozšírenejšej sekte som už podpísal...


:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-10 11:20:43 d4254112
Helper 313 zasa s tym zacinas ty zufaly uchylacky sektar ?


STORM # CabiJote37
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-10 21:04:16 5f673327
Jo pěkný článek... Já jen nerozumím tomu, proč tedy v Islámském světě nevyjdou do ulic stovky miliónů demonstrantů odsuzujících ISIL, jako to bylo před několika lety, kdy v Dánsku nějaký bezvýznamný plátek zveřejnil jakési trapné karikatury Mohameda, do té doby ne moc známých humoristů... A proč tam nevystupují tisíce mulláhů atd. vyhlašujících na ISIL fattvu...? Podle mě, kdo mlčí souhlasí. A článek je jinak jen v souladu s učením v Koránu, že ne vždy je třeba říkat pravdu...
To je jedno # LixiCapi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-12 10:49:25 6def4db9
ja neviem, ja som zatiaľ žiadny teror zo strany isil/isis nezažil, aj keď na internete a v tv ukazujú všeličo.
ak som zažil nejaký teror, tak zo strany polície sr, síce ma nepodrezali, ale vzali mi peniaze a sledujú ma pomocou izraelských sledovacích prostriedkov a buzerujú pod vyhrážkami basy.
a zažil som aj teror zo strany zamestnávateľa. zdieranie.
ak by to aj bola pravda o isis, pokiaľ sa nezbavíme toho teroru čo nás kvári priamo, nemôžme nijako zasiahnuť proti inému teroru.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-13 11:40:14 b2295f3b
ešte k tomu isis, je to hlavne židovsko iluminátska propaganda. ako si správne helper uviedol v jednom videu, kde bývalý z veliteľov al kajdy hovorí, že bojovníci isis sú liečení v izraeli. v eľmi podozrivé je ako sa tie nepokoje v tej oblasti vyhýbajú jordánsku. nie sú tam výcvikové tábory?
irán dnes odmietol spoluprácu proti isis s us, a franciou, hoci predtým mal tendencie pomáhať kurdom a šítom. to je úplne pochopiteľné, predsa také operácie vyžadujú koordináciu jednotiek, a us by iste neprenechali velenie svojim jednotkám iránu. a irán zase us. tí by veľmi radi využili príležitosť a nahnali ich do pasce v boji s isisom. a to presne vyhovuje us a židom. rozdeľuj a panuj.
a isis sú natoľko fanatici, že to nepochopili a zabíjajú aj umiernených moslimov. takže plnia príkazy izraela a us, len teraz nabrali trochu na sile, tak ilumináti z izraela a us teraz trochu podporia druhú stranu, pre zachovanie "rovnováhy" (podobne ako po 1. vojne v zálive sadáma len oslabili, ale nechali ho fungovať.) a postarajú sa o to, aby sa bojovalo tam. nie u nich.
nie je to tak dávno, čo nám židovská a us propaganda tvrdila, že asadove vojská použili chemické zbrane proti civilom.tí tvrdili, že povstalci. aj keď nemali dôvod, pokazili by si verejnú mienku. (tých je viac frakcií, jednou z nich aj isis)
čo je pravda dnes? až dnes sa dozvedáme, že tam už niekoľko rokov jestvuje akési isis, ktoré neváha zabíjať ani civilov len preto, že sú šíti. a čo ak tie chemické zbrane ukoristili a použili oni?
až teraz us prezradili ich existenciu, dovtedy ich tajili, lebo ich vycvičili a teraz sa im trochu vymkli spod kontroly, tak chcú do toho zatiahnuť aj irán.
a novinári sa o to začali zaujímať, až keď podrezali zopár novinárov. a pritom si tam chodia zabojovať anglický a francúzsky občania.
a čo tí škrabáci vlastne čakali, pulitzerovu cenu? načo tam liezli?

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-15 21:40:33 b22942b5
No jasne, a vodca ISIS Baghdádí, je nastrčený Izraelský herec a agent mossadu Simon Eliot.
Peter Novak # PogiNupe83
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-16 13:14:54 c350b50d

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
p   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0314 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage