Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

45 nesmyslných opatření a nápadů EU


45 nesmyslných opatření a nápadů EU

Slovenská Nadace F. A. Hayeka s přispěním německé Friedrich Nauman Stiftung vydalastudii Filipa Vačka. Ta odhaluje jednačtyřicet nejrůznějších opatření a nařízení EU, která se vyznačují vysokou mírou absurdity a nesmyslnosti, a přidává k nim čtyři výrazné příklady plýtvání prostředky.

 

Vačko se mimo jiné zabývá monitoringem legislativy schválené slovenským parlamentem a jejím posuzováním z hlediska osobní a ekonomické svobody. Kromě toho je také spolupracovníkem Richarda Sulíka. O EU tvrdí, že "z projektu, který měl původně prosazovat odstraňování administrativních bariér při obchodovaní mezi jednotlivými zeměmi, se stal byrokratický kolos. Chrlí jednu regulaci za druhou s cílem řídit každou jednotlivou část lidského života." Z Vačkovy studie vybírám čtrnáct případů nesmyslných regulací a dva příklady neuvěřitelného plýtvání.

Zákaz žárovek

EU zakázala výrobu i dovoz klasických žárovek a chystá se zatočit i s dalšími typy žárovek s nižší energetickou účinností. Tím se mají šetřit peníze domácností za elektřinu. Do roku 2012 byly postupně zakázány všechny druhy standardních žárovek. V roce 2016 podobný osud čeká žárovky halogenové. Vačko kritizuje především zdravotní rizika úsporných žárovek a omezování svobody spotřebitelů. Nucený nákup úsporných žárovek také zvyšuje náklady zejména pro nízkopříjmové domácnosti, ale i pro evropské podnikatele, což znamená snížení jejich konkurenceschopnosti.

Vliv klimatických změn na genderovou rovnost

EU platí studie vlivu klimatických změn na genderovou rovnost, které slouží jako základ pro návrhy mnoha dalších opatření. Unie např. tvrdí, že rozhodnutí, která činí ženy, vedou k menšímu poškozování životního prostředí. Např. používají menší auta a jedí méně masa. Klimatické změny mají navíc údajně větší vliv na ženskou psychiku. Pochybné studie placené z daní občanů členských států nepřináší v podstatě žádné hodnotné informace a navíc slouží jako podklad pro další opatření plýtvající penězi daňových poplatníků.

Zákaz rozlišování pohlaví při tvorbě cen pojistného

Od 21. prosince 2012 Unie zakazuje při vypočítávání pojistných sazeb přihlížet k pohlaví pojištěnce, čímž chce zamezit "diskriminaci". Podle Vačka přitom šlo o legitimní nástroj pojišťovatelů, který nevycházel z diskriminace, ale např. v případě pojištění motorových vozidel ze statistické pravděpodobnosti bezpečné jízdy. Pro zajištění stejné spolehlivosti tak nyní budou muset všichni zákazníci platit vyšší pojistné sazby.

Regulace fotbalových přestupů

Evropská unie si nechala vypracovat rozsáhlou studii o přestupech ve fotbale, na něž kluby průměrně vynakládají asi 3 miliardy eur ročně. EU kritizuje rostoucí nerovnost mezi jednotlivými kluby a navrhuje soubor opatření, jak tuto situaci řešit. Chce např. zavést "fair-play" odvody z přestupových poplatků přesahujících určitou sumu, a zajistit tak "férovější" přerozdělení prostředků mezi jednotlivé kluby. Dále hodlá stanovit maximální počet hráčů v klubu, zabránit klubům prodlužovat ochrannou lhůtu, po kterou potřebují k přestupu souhlas klubu, nebo regulovat ustanovení o odkupu hráčů v hráčských kontraktech. Vačko uvádí, že není jasné, nakolik může taková opatření zavést sama EU. Očekává však tlak jejích orgánů vůči organizacím typu FIFA nebo UEFA. Poznamenává, že pokud někdo chce bránit rozdílům mezi kluby, prokazuje tím kuriózní neznalost a nepochopení světu sportu, v němž je cílem být lepší než soupeř – tedy vytvářet rozdíly. Autor rovněž kritizuje náklady, které neopodstatněná činnost EU v dané oblasti má, a předpokládá, že rozsáhlá studie stála daňové poplatníky nemalé peníze.

Zákaz podpatků a šperků pro kadeřnice

EU navrhuje zakázat kadeřnicím nosit podpatky a šperky, čímž chce zlepšit jejich pracovní podmínky a snížit riziko výskytu chorob z povolání. Podle Vačka však nikdo kadeřnice nosit podpatky, šperky nebo hodinky nenutí a upřením svobodné volby jim EU naopak pracovní podmínky zhoršuje.

Omezení příkonu vysavačů

EU od září 2014 hodlá zakázat vysavače s příkonem nad 1600 W a od září 2017 nad 900 W, od čehož si slibuje, že spotřebitelům ušetří spotřebu elektrické energie. Vačko poukazuje na to, že se jedná o hrubý zásah do podnikatelského prostředí i svobodu výběru spotřebitelů. Navíc předpovídá zvýšené náklady pro zákazníky nakupující vysavače s vyšším výkonem při výrazně nižším příkonu. Danou regulaci kritizují i odborníci, kteří ji považují za krok zpět. EU prý nezohledňuje značně odlišnou novou generaci vysavačů.

Regulace elektronických a ochucených cigaret

EU chce v budoucnu regulovat elektronické cigarety, aby prý ochránila spotřebitele. Podle Unie totiž zdaleka nebyla prokázána jejich bezpečnost. Vačko upozorňuje, že snaha regulovat elektronické cigarety je vnitřně rozporná: EU je nejprve chtěla regulovat stejným způsobem jako tabákové výrobky, ačkoliv tabák neobsahují. Když se to nepodařilo, chce je regulovat jako léčiva, ačkoliv sama upozorňuje na jejich možné zdravotní riziko. Dále chce EU snížit atraktivitu tabákových výrobků zákazem ochucených druhů. Tím má prý odradit mladé lidi od kouření. Jak Vačko podotýká, EU tím hrubě zasahuje do svobody podnikání i do svobody výběru zákazníků. Navíc je nesmyslné, že se jako cíl uvádí omezení kouření mládeže do 18 let, když je prodej cigaret této skupině nelegální, a zákaz tak omezí především dospělé zákazníky.

Právo na bankovní účet

EU považuje vlastnictví bankovního účtu za garantované právo pro všechny občany. 10 % obyvatel Unie bankovní účet nemá – patří mezi ně např. bezdomovci, lidé s velmi nízkými příjmy nebo nevydělávající studenti. Vačko tvrdí, že současná nadměrná výše poplatků za bankovní operace, stejně jako nepřehlednost bankovního trhu, je způsobena tím, že se jedná o jedno z nejregulovanějších odvětví. Pokud bychom měli zvýšit dostupnost bankovních služeb bez negativních důsledků, podle autora je třeba snížit regulaci bankovního sektoru.

Regulace igelitek

Jedním z výrazných problémů dnešní doby je podle EU nadměrné užívání igelitových tašek. V zájmu ochrany životního prostředí a zamezení plýtvání surovinami je tomuto nešvaru prý třeba učinit přítrž. Proto EU v letech 2011 a 2012 investovala nemalé prostředky do vytvoření dvou studií na toto téma. Jejich zveřejnění vzbudilo vysoký zájem veřejnosti, z čehož EU usuzuje, že občané jsou současným stavem skutečně znepokojeni. Uvažuje se o zdanění tašek, ale i o jejich úplném zákazu. Vačko i zde hovoří o zásahu do svobody podnikání a volby spotřebitele. Zároveň uvádí, že pokud lidem vadí využívání igelitek, stačí, aby je sami přestali používat. Dále kritizuje státní zásahy do zpracování a likvidace odpadů, kde může být příčina problému s igelitovými taškami rovněž.

Regulace klimatizace v autech

V rámci boje proti produkci CO2 a globálním změnám klimatu EU reguluje používání určitých látek v automobilových klimatizacích. První dva běžně používané plyny EU zakázala v lednu 2011, resp. 2013. Vačko kritizuje, že tato regulace donutila společnosti používat jako náhradu jiný plyn, který se ukázal jako velmi nebezpečný. Při crash testech společnosti Daimler se při 10 z 14 případů vznítil.

Zákaz přidávání cukru do ovocných džusů

V rámci boje proti zavádějícím informacím pro spotřebitele a proti obezitě občanů EU navrhuje zakázat přidávání cukru do ovocných džusů. Jedná se o další zásah do svobody podnikání a volby spotřebitele. Autor navíc v kontextu boje s obezitou připomíná, že zákaz cukru v džusech může vést k tomu, že někteří spotřebitelé začnou místo neslazených džusů pít slazené limonády, a opatření tak bude mít opačné než zamýšlené důsledky.

Regulace platů bankéřů

EU chce v budoucnosti zakázat, aby bonusy bankéřů byly vyšší než jejich základní plat. Tím chce bojovat proti finanční krizi a vést bankéře k tomu, aby se nepouštěli do rizikového chování a mysleli na dlouhodobý rozvoj banky. Podle odhadů britského Financial Conduct Authority může taková regulace vést naopak ke zvýšení platů bankéřů – místo bonusů jim budou navýšeny základní platy. To podle autora může vést ke snížení flexibility bank v době krize, kdy nebudou moci jednoduše snížit náklady.

Pokuta Microsoftu

EU donutila Microsoft, aby v rámci operačního systému Windows kromě vlastního prohlížeče Internet Explorer nabízel i instalaci konkurenčních produktů. V důsledku chyby v jedné aktualizaci Microsoft tuto možnost nenabízel a EU ho za to potrestala pokutou 561 milionů eur. Vačko uvádí, že pokud prohlížeč nabízený v rámci operačního systému zdarma brání konkurenci, pak je možné totéž říct o situaci, kdy automobilky rozhodují o použitých volantech nebo pneumatikách, což je samozřejmě absurdní.

Použití vkladů nad 100 000 eur na záchranu krachujících bank

27. června 2013 byly schváleny plány na zavedení bankovní unie. Jejich součástí je i návrh použít v případě blížícího se kolapsu banku vklady nad 100 000 eur na její záchranu. Tato možnost podle Vačka oslabí důvěru spotřebitelů v bankovní systém a navíc způsobí, že zákazníci začnou vybírat vklady z bank, kterým budou hrozit problémy, což dané banky poškodí ještě více.

Facebook a Twitter za 50 000 eur

Jako příklad plýtvání uvádí Vačko případ, kdy si bulharské úřady nechaly v rámci propagace využívání eurofondů vytvořit a spravovat facebookové a twitterové profily za 50 000 eur. Autor takové využití prostředků hodnotí jako nehospodárné a celá věc podle něj nese známky korupčního jednání. Předražená propagace přitom podle všeho není v EU ojedinělá.

Drahé a kontroverzní video

EU použila peníze daňových poplatníků k vytvoření videa, které mělo motivovat mladé dívky ve věku 13–17 let k volbě vědecké kariéry. Propagační video se snažilo "bourat genderové stereotypy", avšak po vlně kritiky, podle které tyto stereotypy naopak prohlubuje, bylo neprodleně staženo. Video trvalo pouze 53 sekund a jeho výroba stála 102 000 eur.

Nadace F. A. Hayeka byla založena v roce 1991. Její aktivity v minulosti pochvalně komentovali např. Steve Forbes nebo Milton Friedman. V roce 2004 obdržela prestižní Templeton Freedom Award udělovanou think tankům prosazujícím myšlenky svobody. 

zdroj:http://www.revuepolitika.cz/clanky/19 64/45-nesmyslnych-opatreni-a-napadu-eu


Author: BOHUMIR ZIDEK # PyryBery85
Európa2014-01-0910
-
 58% ( 2 people voted )
+
Haha Gejzo, musim uznat ze tvuj prispevek je nejen zabavny ale i v mnohem pravdivy :))

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-09 15:12:40 53d0513c
Ovsem ne vsechny zeny jsou takto zdegenerovane ., obcas se jeste narodi(tak +- 1%) i nejaka zdrava nevychtrla zena DUCHEM ANI TELEM :))

S vlastni zkusenosti, musim vsak rict, ze jsem doposavad na takovyto exemplar nenarazil, coz potvrzuje jeho vzacnost .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-09 15:20:28 53d0513c
"Menej jedia, su nizsie, slabsie, lahsie (su lahke... niektore...), maju vypukle hrude (nie vsetky zas az tak velmi...), pretoze su krpate, chodia na vysokych opatkoch a co sa tyka ich psychiky, tak na tu ma u nich vplyv prakticky vsetko, akekolvek pocasie, ich okolie, osatenie ich kamaratok a niekedy, aj ich samotna existencia... :-DDDDDD"

TOTO ME TROCHU PRIPOMINA POPIS PRAZSKEHO KRYSARIKA :D:D:D:D

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-09 15:24:54 53d0513c
ale sedi to na oboje :D

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-09 15:25:37 53d0513c
Gejza Hufnágel,---Ale si si zavaril! Tvoj vtipný príspevok zobral lojzazpribrami vážne.Vyšiel mu z toho Havel


Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-09 16:52:40 4e63ef34
"Tvoj vtipný príspevok zobral lojzazpribrami vážne.Vyšiel mu z toho Havel"

:D:D

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-09 16:54:34 53d0513c
loading...
Keď ženy prispievajú menej ku globálnemu otepľovaniu ako muži, tak ja zožeriem zapnutý cirkulár. Veď výroba kozmetiky vložiek, tampónov a spústy šiat a topánok je viac než odstrašujúce, aj pre štatistikov. Pri výrobe tých vecí sa použije toľko chemikálií, že s toho vyrobíš čalúnenie do všetkých mercedesov od kedy sa začali vyrábať. Vyprodukované teplo ani nespomýnam. Zavraždených a utýraných zvierat pri vívoji kozmetiky? Ďalej sa veľmi dobre vie, že do vodných tokov sa dostávajú hormóny s moču žien, ktoré berú antikoncepciu a spôsobujú vymieranie druhov v celých potravinových reťazcoch až po choroby u ľudí, ktorí konzumujú ryby. Chlapci z Bruselu asi fičia na kokaíne, alebo čo? A čo sa týka menších áut? to nie je pravda, žena dokáže zlikvidovať okrem svojho auta ešte ďalších päť, ktoré parkujú okolo nej. Tak, že náklady na je jazdu sú rádovo vyššie. A keď netrafí na dohodnuté miesto najkratšou cestou, tak nemôže minúť menej paliva, ako muž. A ešte jeden bonus.Dôležitá je aj hodnota jazdy. Ženy jazdia na kávičku ku kamarátke, do obchodov zo šatstvom a do kaderníctva zo psíkom. Muži jazdia do práce, a na obchodné rokovania a odniesť svokre jogurty , lebo je na nich práve akcia a jej dcéra nestíha. Tak neviem, sami posúdte.
sando # DexePady68
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-09 18:30:13 5c341847
Sando,---Ty máš tiež také skúsenosti ako Lojza? Ďalší ženobijca ? Ak si žena kúpi jogúrtiky ,kupi aj mužičkovi dajaké to pivko a mäsko,či nie? Chodí do obchodov so šatstvom,aj vám mužom niečo kúpi,či nie? Keby len na obchodné rokovania muži chodili. A ženy zatiaľ doma kmitajú. Len nebuďte na ženy takí zlí!

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-09 19:23:45 4e63ef34
Veď neberiem . Inak by som asi inak reagovala.


Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-09 21:48:04 4e63ef34
su tam voloviny ale aj rozumne veci, neviem preco je to v clanku v jednom baliku

Yanath # VepeBeke80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-09 23:08:22 559f68d2

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dv   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Proč si hlupáci myslí, že jsou nejchytřejší?


Proč si hlupáci myslí, že jsou nejchytřejší?
„Problém současného světa je, že hlupáci jsou si skálopevně jistí, ale lidé inteligentní jsou plní pochybností.” Bertrand Russell, matematik, nositel Nobelovy ceny, vyslovil tuto...
Neutralita netu umírá: Skončil už svobodný a otevřený Internet nebo teprve začíná?
VIDEO: Moc nanotechnologií
EVROPA BUDE ČELIT DO DVOU LET NOVÉMU 11. ZÁŘÍ, VARUJE BRATRANEC KADDÁFÍHO

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.037 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles