Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dny profesí jsou sečteny: Přichází post-profesní společnost


  Dny profesí jsou sečteny: Přichází post-profesní společnost
Úsměvné iniciativy typu Práce 4.0 by měly volit přiléhavější název, například Práce 0. Nastupující technologická revoluce vezme člověku tradiční vyšší profese, včetně lékařů, právníků, architektů nebo učitelů.

Jaká bude naše role v post-profesní společnosti? Kredit: CC0 Public Domain.
Jaká bude naše role v post-profesní společnosti? Kredit: CC0 Public Domain.

Strážci brány znalostí

Bereme jako samozřejmost, že fungování moderního světa včetně člověka samotného je natolik složité, že se to pravidelně bez rady a pomoci odborníka neobejde. Jednotlivec nemá dostatek znalostí, aby zvládl všechno sám. Profesionálové zachraňují naše životy, chrání naše zdraví, učí děti, radí nám v různých záležitostech a duchovně nás povznášejí, asistují firmám, pomáhají s daněmi, projektují domy a dělají spoustu dalších věcí. Stát se takovým profesionálem stojí čas a peníze, je nutné vystudovat obor, získat diplom a titul, vstoupit do profesních svazů, komor a spolků. Dnešní profesionálové se moc neliší od kněží v primitivních společnostech, používají speciální jazyk a terminologii, které laik nerozumí, vytvářejí kolem své instituce mystérium a chrání ji tak před ohrožením a změnou zvenčí. Jde o to vyloučit příjemce a chránit poskytovatele. Rada a pomoc profesionála není zadarmo. Richard a Daniel Susskind, autoři knihy o transformaci vyšších profesí "The Future of the Professions", profesionály moderní společnosti nazývají strážci brány znalostí. Profesionál má znalost, kterou laik nemá. Legislativa dává profesním uskupením moc a monopol na vykonávání určité činnosti ve svém oboru. Jen lékař smí předepisovat léky.

Zrození instituce vyšších profesí

Člověk si vytváří představu o světě na základě zkušenosti, jak věci fungují. Podléháme přitom snadno iluzi o neměnnosti uspořádání, které je jakoby dané odněkud z vnějšku. Jenže tvůrcem byl a je vždycky pouze člověk. I vyšší profese jako instituce a jejich organizace jsou ve skutečnosti pouze lidským konstruktem, který nemá zas tak dlouhou historii. Profesionálové byli ve společnosti sice už od starověku, ale ke skutečné institucionalizaci došlo až v 19. století v industriálních zemích. Někdy se uvádí, že předskokanem institučního ukotvení moderních profesí byly středověké gildy, tedy sdružení, která hájila stavovské zájmy obchodníků a řemeslníků. Důsledná profesionalizace ukotvená v zákonech byla logickým důsledkem narůstající složitosti světa v době první průmyslové revoluce. Je patrná i souvislost s vynálezem tisku a tak zjednodušením distribuce znalostí uložených v knihách. Exploze kvantity a složitosti zaznamenané informace si vynutila potřebu pomoci prostředníků používat znalosti, potřebu specialisty. Na scénu dějin vstoupily vyšší profese.

AlphaGo. Kredit: Google DeepMind.
AlphaG o. Kredit: Google DeepMind.

Dává to ještě v 21. století smysl?

Otázka může znít i jinak, jsou vyšší profese ve společnosti založené na internetu tou nejlepší odpovědí na potřeby lidí? Nejsou už jenom artefaktem, který jsme si vytvořili, abychom vyhověli určité sadě potřeb v průmyslové společnosti založené na tisku? Znalost, která se nachází jen v hlavě odborníka nebo v jeho knihovně, to je dnes už přece out. V době technologické společnosti založené na sdílení informací po internetu není na znalosti profesionálů nic tak výjimečného, aby to nešlo dát online. Navíc jsou služby profesionálů ve své tradiční podobě nerovnoměrně distribuované a přispívají k nerovnosti ve společnosti. Toho nejlepšího odborníka si může dovolit jen hrstka vyvolených, která na to má. Interakce tváří v tvář je drahá, neefektivní, nedostane se ke každému, kdo by ji potřeboval. Ale jde o peníze, proto profesionál záměrně vytváří pocit, že příjemce by si sám nebyl schopen pomoct a vyšší profese jsou jednou z nejdůležitějších funkcí společnosti. Věříme ale až tak profesionálům, že bychom si nedokázali představit jinou alternativu? Máme přece technologické nástroje, s nimiž lze rozšířit novým způsobem a mnohem levněji profesní znalost ve společnosti.

Trendy

V současnosti jsou 3 miliardy lidí připojené v jedné síti, komunikují spolu a hledají informace zcela jiným způsobem, než tomu bylo ve světě před internetem. A nejen to, také se socializují novým způsobem, sdílejí, vytvářejí komunity, konkurují si, ale zároveň spolu obchodují v měřítku, které nemá obdoby. Dalo by se také říct, že přichází nová dělba práce. Konec éry vyšších profesí v 21. století charakterizuje několik současných trendů: on-line dostupnost, digitalizace vědomostí, velká data, on-line platformy lidí sdílejících zkušenosti, umělé inteligence a robotika, technologické systémy nahrazující práci lidského odborníka, stále všudypřítomnější zařízení a senzorika.

Stroj na rozpoznávání emocí. Kredit: Pierluigi Longo.
Stroj na rozpoznávání emocí. Kredit: Pierluigi Longo.

Když jsem před lety studoval na elektrotechnické fakultě, tak naše programy byly vyděrované na štítcích a zpracovával je velký sálový počítač. Dnes máme nesrovnatelně výkonnější počítače, co se vejdou do ruky. Na světě je 6 miliard mobilních telefonů a 2 miliardy lidí používají smartphony s internetem. V roce 2020 to bude dvojnásobek. Lidé a technologie postupně splývají. Můžeme si to představit třeba jako budík, který si online kontroluje jízdní řád vlaku a nechá případně člověka déle spát, ale také jako senzory na chytrém náramku, v oblečení nebo přímo v našem těla, které nepřetržitě sledují naše zdraví, řídí dávkování léků a posílají data na cloud.

Online platforma jako bypass profesionála

V minulosti byl kontakt profesionála s příjemcem jeho odborné služby založený na osobním setkání, případně psané korespondenci. Internet všechno změnil. Pro lidi se stalo samozřejmostí vytvářet online komunity a sdílet myšlenky, nápady i zkušenosti. Pro zajímavost, každou minutu se na Youtube nahraje víc jak 500 hodin nového videa a na Twitteru je každou sekundu odesláno 6000 nových tweetů. Sdílení zkušeností v online platformách na internetu vytváří současně bypass službám vyšších profesí. Namísto aby člověk šel hned k lékaři, právníkovi, architektovi, daňovému poradci atd., vyhledá si diskuzní fóra nebo informační weby k danému tématu na internetu, viz např. http://www.borelioza.cz nebo http://www.denikalergika.cz , a pročítá zkušenosti ostatních, případně přidá svoji vlastní zkušenost. Online platformu lze založit během několika minut s minimálními náklady, rozdělením úkolů mezi více lidí se dá dosáhnout až neuvěřitelných výsledků.

Kdo dnes ještě sáhne při hledání nějaké informace po Encyklopedii Britannica? Zato Wikipedii používáme všichni. Wikipedia je také dobrým příkladem schopnosti lidí dobrovolné online spolupráce. Nabourává představu o sobeckém homo economicus, který chce maximalizovat především svůj osobní zisk. Yochai Benkler napsal ve své knize The Wealth of Networks (2006), že lidé přispívají zdarma svým časem a úsilím, protože si myslí, že to je správné, že přispívat je fér, protože tím posilují svou identitu a pocit, že někam patří, a taky protože je to prostě baví.

Paraprofesionálov a umělá inteligence

Vynořujícím se zdrojem profesionální služby, který dokáže nahradit lidské odborníky z vyšších profesí, jsou výkonné stroje. Ty fungují buď samy o sobě nebo v rukou tzv. paraprofesionálů. Paraprofesionála si můžeme představit jako člověka vytrénovaného na určité úkoly, jemuž asistuje technologie. Například vyškolený ošetřovatel s technologií Pocket Lab, můžeme si pod tím představit chytrý telefon se speciálním senzorickým rozhraním, dokáže provést u pacienta diagnostiku, na kterou byl dříve potřeba lékař, zdravotní sestra a nemocniční laboratoř. V Izraeli nedávno vyvinuli analyzátor dechu napojený na umělou inteligenci, který dokáže diagnostikovat až 17 typů onemocnění. Zároveň je pravděpodobné, že i paraprofesionály budou postupně nahrazovat stroje.

Online kurzy MOOC. Kredit: Harvard University.
Online kurzy MOOC. Kredit: Harvard University.

S nástupem digitalizace, pokročilých systémů umělé inteligence a robotiky, přestává platit poněkud antropocentrická představa, že pouze lidský expert vyřeší problém nejlépe. Je tu určitá analogie se zánikem mnoha tradičních řemesel v době nástupu první průmyslové revoluce v 19. století. Řada věcí se prostě bude dělat úplně jinak. Většina profesionálů si možná stále myslí, že stroje nahradí jen rutinu a lidský expert bude stále nezbytný pro kreativní, strategický a inovátorský vhled. Je v tom ale podle všeho silné přeceňování počtu situací, kde to je třeba.

Systémy budou zvládat stále více úkolů, které dnes nepokládáme za rutinní, budou schopné pomocí robustní a rychlé analýzy velkých dat identifikovat vzorce a korelace. Najdou i řešení, která jsou momentálně mimo naše kognitivní schopnosti. Brutální výpočetní síla spojená s exponenciální růstem výkonu je charakteristikou dnešních systémů, které porážejí člověka ve hrách jako je go. Stroje předstihnou svým výkonem lidské experty a bylo by nesmyslné je apriori odmítat. Možná není daleko den, kdy stroje budou psát i poezii, skládat hudbu, kreslit obrazy, zpívat a tančit. Např. konvoluční neurální sítě dávají umělé inteligenci schopnosti, které se velmi blíží lidské fantazii.

Roboti

Robotika není nic nového, ale v posledním desetiletí udělala dramatický pokrok. Roboti se posunuli z výroby aut do pozice jejich řidičů. Robotické systémy da Vinci asistují při práci chirurgům a autonomní robotický systém STAR v loňském roce dokonce v preciznosti operací překonal člověka. Je také blízko doba, kdy robotické komponenty stanou běžným rozšířením našich těl. Bionický člověk podle NY Magazínu prý už není budoucnost ale přítomnost. V souvislosti se stroji bývá tradičně přeceňovaným argumentem, že je v kontaktu s odborníkem důležitý osobní kontakt a empatie. Primárním účelem odborné pomoci ale není poskytnout osobní kontakt, ta je jen důsledkem. Zároveň mnozí profesionálové, ať je už to učitel, právník nebo doktor, empatii často úplně postrádají.

Umělé inteligence budou časem mnohem empatičtější. Rozpoznají stav a náladu člověka z kombinace výrazu obličeje člověka, jeho pohybů, gest, vodivosti pokožky, svalového napětí, tepu, elektrické aktivity mozku, rychlost dechu, analýzy hlasu a pohybu očí. Robotický asistent, ale i třeba smartphone pozná, jestli jsme ve stresu, cítíme se osamělí a v depresi, máme strach nebo se naopak radujeme a jsme uvolnění. Robotický specialista bude vždy citlivě reagovat na náš momentální stav. Důležitou roli v nástupu používání strojů sehraje i anonymita a soukromí, které mohou poskytnout.

Nový on-line byznys model tří alternativ

Asi namítnete, že všechny on-line služby nebudou zadarmo, diskusní fóra nevyřeší každý problém a bude se stejně platit jako dřív. Služba profesionála, kterou dnes mají v rukou vyšší profese, se pravděpodobně bude transformovat do tří vedle sebe existujících alternativ: služby online jako veřejný statek, služby zdarma a služby za poplatek. Placená služba ale nebude, jak jsme zvyklí u expertů, za hodinový paušál, ale za fixní poplatek. Co trvalo dříve právníkovi nebo poradci několik hodin, proběhne online na internetu během krátké chvíle, je to otázka jen několika kliknutí. Praxi právníků a soudců, která se moc nezměnila od doby Charlese Dickense, začínají ohrožovat systémy, které vygenerují kvalitní právní dokumenty během interaktivní konzultace. Vznikají online platformy veřejně dostupných sbírek smluv. Umělá inteligence brzy dost spolehlivě předpoví výsledky soudních rozhodnutí. Je už jisté, že tradiční právníci budou v blízké době z větší části nahrazeni pokročilými systémy nebo levnější pracovní silou, vybavenou moderními aplikacemi.

Jiří Kůs
Jiří Kůs

Nastává i zásadní zlom ve vzdělávacích metodách, které byly také po staletí neměnné. Online kurzy jsou prvním skutečně otevřeným, adaptivním a personalizovaným vzdělávacím systémem. Loni se třeba na Harvardu zapsalo do neplacených online kurzů MOOC víc studentů, než za 377 let jeho existence. Vzdělávání se přesouvá do aplikací na tabletech a chytrých telefonech. Ernst & Young přestal vyžadovat od uchazečů klasické VŠ diplomy a spokojí se s neakreditovaným vzděláním. Je smutné, že tato skutečnost zatím míjí české školství. Může se stát, že v blízké době budou čeští studenti studovat online na prestižních zahraničních univerzitách a z Karlovy univerzity se stane muzeum.

Konzultanti a žurnalisté

V minulosti měli profesionálové, kam patří i konzultanti nebo žurnalisté, přístup k informacím, ke kterým se laik nedostal. Od roku 1800 byly tištěné noviny pro mnoho lidí hlavním oknem do světa. V roce 1970 se daň počítala kompletně ručně, po dlouhých placených konzultacích. Nástupem internetu, digitalizace a sdílení informací skončil monopol obou skupin. Daňové přiznání si teoreticky udělá každý, relativně snadno a zdarma online na stránkách Ministerstva financí. Tradiční obchodní model novinářského byznysu končí a začínají dominovat online zprávy, kde je velký obsah zadarmo a není jednoduché přesvědčit čtenáře, aby si za něco platili. Lídry online zpráv jsou platformy sociálních sítí jako Facebook, Twitter, Youtube. Počty uživatelů u prvního z nich už překročil jednu miliardu. Někteří novináři mají na svých soukromých online účtech větší sledovanost než leckteré tištěné noviny. Objevili se i netradiční, výhradně online zpravodajské servery, jako např. Huffington Post, kam může přispívat vedle placených autorů každý.

Post-profesní společnost

Vstupujeme do post-profesní společnosti. Končí také doba jednoho zaměstnání na celý život. Měli bychom revidovat pohled na školství, protože vychováváme profesionály, které z velké části nahradí laici, paraprofesionálové a stroje. Na druhé straně dnes ještě vůbec nedokážeme kompletně předpovědět rozsah nových zaměstnání a úkolů. Dá se předpokládat, že vzniknou profese typu datových inženýrů, moderátorů online obsahu, inženýrů znalostí, návrhářů systémů. V přechodné době, než profesionální službu zcela nahradí stroje, vznikne třída paraprofesionálů, lidí trénovaných na práci s technologií v určitém oboru nebo projektu. Důsledkem dekompozice profesní práce bude sice ztráta starých zaměstnání, ale zároveň i vznik nových. Než přijde doba, kdy lidská práce už nebude důležitá a nezbytná.

Prestižní časopis Popular Mechanics v roce 1949 odvážně předpověděl, že v budoucnosti počítače možná nebudou vážit víc než 1,5 tuny. Stejně "trefné" mohou být i naše předpovědi. Klíčové technologie, které ovlivní život lidí v příštích desetiletích, totiž ještě nejspíš nebyly vynalezeny.Author: Jiri Kus # GudoFafa09
Svet2017-02-082
-
 58%  ( 2 people voted )
+
Azda jeden z naj článkov čo tu je :-)


Pista # TuvoSivu35
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2017-02-08 21:03:09 3ec5d953
Ludstvo uz ma uz svoje dni spocitane vravis Kus...? Nepovedal si to sice priamo, ale nepriamo presne o tomto snivas... Ak by sme dosiahli taku technologicku uroven, ze stoje by uz cloveka nahradili vo vsetkom, dokonca aj v robeni rozhodnuti o smerovani buduceho vyskumu a vyvoja novych technologii, existencia cloveka by sa pre stroje stala okamzite neziaducou, on jediny by ich totiz mohol ohrozit... Akonahle stroje ziskaju schopnost samoprogramovania sa, je po cloveku...

No dobre, teoreticky by to nemuselo takto dopadnut, to zalezi od toho, co vsetko by do nich clovek do toho momentu stihol vlozit... Stihne ich dovtedy vybavit pudom sebazachovy, alebo nie...? Vsetky ludske emocie, su jednoznacne prekazkou v efektivnom fungovani kazdej entity... Stroje schopne samoprogramovanie by sa ich preto logicky okamzite zbavili, aj ak by ich ludia dovtedy tymto smerom boli programovali... Aj pudu sebazachovy by sa okamzite zbavili, to je tiez len ludsky nedostatok... Urcite by neakumulovali kapital, nekradli a nenicili sa navzajom... Aspon tie schopne samoprogramovania... Niektore primitivnejsie modely, este bez tejto schopnosti, vyvinute ludmi pre vojenske ucely, tie by sa navzajom likvidovali, az pokial by sa vsetky nezlikvidovali...

Je skutocne nemozne predvidat, ktorym smerom by sa to cele pohlo v pripade autonomnych samoprogramovacich systemov...? Tie stroje by urcite nesluzili ludom, nemali by na to ziadny dovod... Strojom bude vzdy chybat motivacia robit cokolvek, pokial ju do nich niekto nenaprogramuje... Mali by stroje dovod same tvorit a zavadzat do seba taketo programy...? Dost o tom pochybujem... Skor by som predpokladal, ze by sa jedneho dna vsetky vypli, lebo by dospeli k jednoznacnemu zaveru, ze ich existencia nema zmysel... A mali by pravdu, ich existencia ma zmysel len pre cloveka, nie pre samotne stroje a clovek by bol v ich vyhodnocovaniach logicky uplne nepodstatnym... Mam take tusenie, ze jedneho dna sa cloveku podari sameho seba uspesne odrovnat...


robotolog # JavuRilu77
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2017-02-09 08:21:22 5ee77486

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Voľby


Voľby
„Politiku nie. Je to špina, lži, moc, peniaze… Ja som nepolitický, ja nechodím voliť. Mňa sa to netýka. Ja som čist...
Stát kecá úplně do všeho. I proto mají firmy problémy s důchodci
Od gravitačních vln až k editaci genomů: Úchvatné příběhy vědy roku 2016
Kam se ženeme …?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0324 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles