Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Velmi nepříjemné zrcadlo


Velmi nepříjemné zrcadlo

Už mnoho autorů, mezi nimi i já, někdy použilo výroku Olivera Cromwella v anglickém Parlamentu:

"Je nejvyšší čas, abych ukončil toto vaše zasedání, jež jste zostudili svým opovrhováním všeho dobrého a poskvrnili svými neřestmi. Jste než sebranka a nepřátelé schopné vlády. Je ve vás vůbec kousek dobrého? Je mezi vámi jediný muž, který alespoň nepatrně hájí zájmy státu? Jste nechutně odporní celému národu. Pověřili vás sem, abyste napravovali křivdy! Tak tedy! Seberte si své cetky a zamkněte za sebou. Ve jménu Boha, jděte!"

Skoro každý by ten výrok, právě v dnešní době, podepsal. O čem však Oliver Cromwell, budoucí diktátor, hovořil? Hovořil o státu, o všemocné diktatuře nějaké "schopné" vlády. Jako bych nacházel jisté paralely s dneškem. Jakým způsobem, nebo jakým měřítkem Cromwell posuzoval, která vláda je schopná?

Vzpomínám si na slova presidenta Zemana o vládě odborníků. Ale kdo jsou odborníci? Kdo to posoudí? Jsou odborníci Keynesiánského střihu a jsou odborníci rakouské ekonomické školy. Musíme přestat mávat fangličkami a potřebujeme se ptát, jaké věcné výsledky přináší keynesiánství a jaké výsledky přináší liberální ekonomika.

Keynesiánství vychází z představy, že stát má moc a musí ji uplatnit navzdory ekonomickému kalkulu. Jistým způsobem vlastně vychází z marxistických pouček. Nebo z univerza socialismu. Ten socialismus dostává a ovládá stále více, ať chceme či nechceme. Můžeme stavět pravicové vlády, můžeme mít národní a pravicové strany, ale i tyhle strany nemohou zaujmout své voliče jinak, než že jim budou nabízet stále vyšší životní materiální úroveň a stále snadnější život.

Uplatňuje se zde Marxovo učení o základně a nadstavbě. Podle Marxe je skutečný jen materiální svět a duchovno či kultura jsou jen jeho odrazy v jakési matrici. A český člověk tomu uvěřil. Průměrný Čech dnes skálopevně věří tomu, že čím lépe se bude mít po materiální stránce, tím vyšší a hodnotnější bude i jeho duchovní a kulturní život. Jen je to přesně opačné.

A tak, aby udržely voliče, již i pravicové politické strany opouští své ideje národní, mravní, opouští tradice a přestávají se odkazovat na řád světa daný vyšším řádem, třeba Bohem. Všichni jen nabízejí materiální zajištění a pohřbívají své ideály. Takže nabízejí něco, co stejně nedokážou, a pohřbívají to, co bylo skutečně důležité.

Všichni se vlastně podílíme na destrukci světa, v němž žijeme, a to je přesně to, co bolševici všeho druhu chtějí. Za chvíli už pro naše lidi nebude důležitá obrana národa, státu, historických tradic, naší víry a podobně tak jako kdysi. Bude důležité jen to, zda nám nasypou do žlabů a podestelou v chlévě. Socialisté hlásají svobodu, ale ve skutečnosti chtějí jen chovat dobytek zavřený v ohradách, lhostejný a nevšímavý, který by na jednu stranu verbálně ochraňovali před nějakými vlky, ale na druhou stranu aby jej mohli libovolně dojit, ždímat a vodit na jatka.

Češi ještě nedospěli. Budou opět jen oním ufňukaným děckem, které hledá nějakého silného tatínka, děckem, které si věčně stěžuje na poměry, stále omlouvá neúspěchy nepřízní dějin a žárlivě střeží své jiráskovské a kramářovské hračičky. Když takové rozmazlené dítě někdo okřikne, ono se schová a brečí. Když jsou na něho hodní, stále vyžaduje zvláštní ohledy, trapně se vychloubá a vydírá své okolí slovanskou vzájemností.

Církve už dávno varovaly před komunismem a socialismem marxistického typu, ale stejně tak i před mocí bezbřehého kapitálu. Úvěrování a zisky z úroků mohou trvat jen potud, pokud obyvatelstvo v moc peněz uvěří jako v nejvyšší životní hodnotu. Taková víra ovšem pozvolna vylučuje a vytlačuje víru v řád a v morální hodnoty. Třeba, neobratně řečeno, v Boha.

Nemíním zde plédovat pro církve obecně. Spíše mám na mysli víru v Boha jako jakési universum mravnosti, jakýsi obecný řád světa, přírody. Řád, který nemohou zvrátit nějaké stupidní státní zákony, protože do nich lze vměstnat naprosto cokoliv.

Model čistě ateistického, sekulárního státu selhává právě v tom, že se zaštiťuje pouze ekonomickými, obchodními a finančními zásadami. Nehledá mravnost a zásady slušnosti, ale preferuje mimočasové tyranské principy pre-kapitalismu osmnáctého století.

Podle dříve načrtnutého mechanismu konzumní zblbělosti, je patrné, že: ... Dál se tu bude čepovat pivo, ctihodní občané budou chodit do kina a na tancovačky a na povel budou mávat buďto svastikami, nebo srpem a kladivem a vždycky budou stát na té (v tom okamžiku) správné straně.

Ale tohle je přesně bezpáteřné měšťácké nic, bahno kolem nás, přízemní šklebící se poživačný hnus, to je skutečné nebezpečí pro svět.

Stát a národ se teď nechává kupovat a uspávat materiální a sociální úrovní tělesného života. Nechává se odvést ode všech vizí a stávají se z něj lenivci srdce a duše.

Proto se nám tak nechce bojovat za cokoliv a kohokoliv. Jen nový nepřítel a nová válka by mohly zastavit tuhle pozvolnou katastrofu, tu nenápadnou proměnu národa v dobytek.

Dnes jsme jako nemocní. Nejen my, ale celá rasa. Už se jen snažíme udržet daný stav. Nezajímají nás myšlenky, ale jen pohodlí a bezpečnost. V USA je to podobné, snad ještě horší. Všude je cítit únava a deprimující pesimismus.

Nehovořím o nacionalismu, ale o národním uvědomění. O vlastenectví, o cti, o mravnosti, o tom, proč je dobré a ctné být hrdým Čechem, Moravanem, Slezanem. Poskakování na Staromáku je přesně tím nepochopením, falší. Přistoupením na celou tu komerční, lacinou a prvoplánovou lež.

Čest jsme zahodili jako zbytečný balast. Poklonkujeme dnes Eurosajuzu, jako jsme druhdy poklonkovali Savětskomu Sajuzu. Před tím Hitlerovskému, nacistickému konceptu světovlády.

Nic jsme nepochopili, jsme národem sluhů, práskačů a otroků.Author: Petr Zavladsky # FuhiVynu56
Slovensko2014-06-213
-
 57%  ( 4 people voted )
+
cesi su blbi. staci ked si nejaky novodoby zlodej kupi vydavatelstvo novin .za dva mesiace sa stane predsedom CZ vlady.to mozu len blbi.a blbe ceske decka.vygumovane usa filmami.

pista bubuko # MymiVyti25
-
 54%  ( 3 people voted )
+
2014-06-22 14:45:15 4e63f0d4
..pišta bubuko25.. ešte aj meno evokuje .. ku konštatovaniu ..uvedenom vÚVODE ..Vážho snaženia --postaviť sa na piadestál NADHĹADU.. To vážne ..nejaký "Piťo" --"BuBu "--"Ko-koko"--. čosi povedal .. ja si myslím že si robíte srandu..sám zo seba... !Naši Češi sú určite zrovnateľný... a "nejaký " ..bbu..koko.. sa má právo vyjadrovať o národe ...ak si ../po vlastnom prdnutí utrie .. / Vyjadrovať sa o národe ..len táák..dáva predstavu o autorovi ..že je nie len plytký, ale aj... /ubohý/ Pr.: Taká Čína nech si uvedomí..., A Rusi sa musia spamätať...USA nech dajú pokoj celému svetu.../
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-06-22 19:24:15 58d4289b
Aké vecné výsledky prináša Keynes? Svätá prostota, to je čo za otázka? Ktorý podnikateľ sa riadi Keynesom alebo inými od života odtrhnutými teoretickými tárajmi, čo sú skôr kňazmi ako užitočnými ľuďmi? Isteže nikto, nevyťahujete plánovačov ako Hayek, sú guruami oddelenými od reality.
Komu majú prinášať osoh socialistické alebo iné poučky, všetkým? Takže si rovnostár? Obyčajný človek zarába pre seba, jeho netrápia ideologické vetičky, ale čo sám získava a ani veľmi nedbá či jeho postupy sú čisté v ideologickom zrkadle, aby sa sám povzniesol, sa aj napríklad uchádza o etatistické ponuky.
Vymenuj „pravicové“ strany, ktoré opustili tradície a prestali odkazovať na rešpektovanie daného vyššieho poriadku? Aké to boli „tradície“? Cajzlovská „pravica“ bola protikresťanská a hédonistická od počiatku jej zrodu, nijaký odklon sa nekonal, klameš sám seba, aby si obhájil voľbu ODS a tvoju dezerciu od tejto strany poukázaním na domnelý odchod tradícií do úzadia.
Boží poriadok je iného rámca, stojí mimo váš svet, nie je na vašom vôbec závislý, nečaká na vaše programové tézy, aj keby vysnená „pravica“ bľabotala vo svojich uzneseniach o morálke a tradíciách, tak by bolo najpodstatnejšie zistiť, či ich uplatnila do života, keď sa dostala do vrchných kabinetov.
Ty si sám boľševik, lamentuješ, že už nie je dôležitá obrana štátu, pretože si etatista, chceš každého donútiť, aby sa stal kolektivistom, aby bránil pepícky etatizmus, aby prestal hľadieť iba na vlastný prospech. Chceš ich nahnať do klietky otroctva, a vnucovať „tradície“, ktoré si vymyslel ty sám a nikoho iného nikdy nezaujímali. Si totalitný socialista, odmietaš výber a napokon aj tie tradície sú hnusom.
Aké cirkvi, nie náhodou heretické sekty, ktoré už dávno zanikli?
Moc kapitálu? Ty sa zastrájaš proti socialistom, píšeš ako oni, máš nepriateľov rovnakých ako oni, preto patríš medzi nich. Zisky z úrokov a zisky z predaja a zisky zamestnancov, niet rozdielu, okrem výšky ziskov, keď si celý čas tvrdil, ako ti chýbajú mravné postuláty, tak si klamal, pretože venuješ mimoriadnu pozornosť takýmto obchodom. Mravný superman závidí? Alebo by si chcel ochrániť ľud a zavrieť ho do ohrady, aby mu nikto neublížil, to je tá tvoja forma nesocialistickej slobody?
Na požičiavaní nie je nič zavrhnutiahodné, ani na úrokoch, jedná sa iba o ponuku, kto nemá prostriedky, si požičia, neznamená, že si z peňazí vyrezal modlu.
Máš pravdu, tebou opísaní sú dobytkom, ale ty sa snažíš, aby dobytok sa grupoval do celkov, aby sa ich dobytková osobná konštanta navýšila v celku do nekonečna, čo je ešte horšia predstava ako dnes. Len nech sa neorganizujú, nech myslia iba na seba. Neplánuj im nového nepriateľa, ktorý je iba tvojím nepriateľom, ich chceš použiť v boji za tvoje sebecké záujmy.
Hrdým čechom, to je dobrý vtip, kolektivistická mánia podobná komunistickej, zomknutosť a šírenie lží o súčasnosti a minulosti, stádovité jednanie bez uvažovania, nie žeby jednotlivec uvažoval, ale v stáde sa iba poslúchajú rečníci. České „vlastenectvo“ je nacizmom, vždy bol postavený na nenávisti a vraždách, najodpornejšie figúry sa chytajú českého „vlastenectva“, mindrákovia, zástery, klamári a zlodeji majú najväčšiu túžbu vyniknúť v dave. Našli by sa možno aj slušní českí vlastenci, ale im by som neodporúčal sa spájať s prvou skupinou.
Na poklonkovanie USA si zabudol zámerne? Potom je už úmysel zrejmý.

Lidhja # JojaVime40
-
 42%  ( 2 people voted )
+
2014-06-23 04:14:58 4e62208d

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
s   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Láska za časů dat


Láska za časů dat
Bystrá analýza databáze internetové seznamky poodhaluje, jak se lidé chovají, když se nikdo nedív...
Vyhodené peniaze?
5000 let starý buddhistický recept
KTO NEFILMUJE, OKRÁDA SVOJ VLASTNÝ TÍM

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0282 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage