22. September 2019
    

kam - príspevky vo fóre | dôležité informácie, denné správy, aktuálne spravodajstvo
Zobraziť príspevky iba od používateľa:

Křesťanské bludařství


2011-07-09  (22:56)  |  Náboženstvo a mystika | 90.178.192...
kam: "Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote.

black pixel

2012 - Revolúcia začala.


2011-03-19  (06:34)  |  Zo sveta | 90.178.192...
kam: "„Bohu je zaiste v každom čase a v každom národe milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Bohu sa však zapáčilo posväcovať a spasiť ľudí nie každého osve, bez akéhokoľvek vzájomného spojenia, ale vytvoriť z nich ľud, ktorý by ho pravdivo poznal a sväto mu slúžil. Vyvolil si teda izraelský ľud za svoj ľud, uzavrel s ním zmluvu a postupne ho formoval tým, že mu v jeho dejinách zjavoval seba samého a rozhodnutie svojej vôle a že si......


Krustosti prehmaty a protirečenia biblie


2011-01-15  (18:08)  |  Náboženstvo a mystika | 88.100.8....
kam: "Vo Svätom písme Boh hovorí človeku ľudským spôsobom. Pre správny výklad Písma treba teda dávať pozor na to, čo mali ľudskí autori v úmysle naozaj povedať a čo nám chcel Boh ich slovami skutočne zjaviť."

KKC 109
...


black pixel


Krustosti prehmaty a protirečenia biblie


2011-01-15  (18:07)  |  Náboženstvo a mystika | 88.100.8....
kam: "„Veď starozákonný poriadok spásy(702) bol zameraný predovšetkým na to, aby pripravil… príchod Krista, Vykupiteľa sveta.“(763) Knihy Starého zákona „hoci obsahujú aj nedokonalé a prechodné veci“, dosvedčujú celú božskú výchovu (pedagógiu) Božej spasiteľnej lásky:(708) v nich je „uložené vznešené učenie o Bohu a spásonosná múdrosť o živote človeka i obdivuhodné poklady modlitieb“; v nich „sa napokon skrýva tajomstvo na......


SLOBODA VOĽBY - pôsobivý filmový dokument


2010-10-25  (11:34)  |  Video | 147.232.194...
kam: natiahnute ako guma v gatiach sak to sa neda pozerat normalne musite mat nastavenu rychlost prehravania min 3x.... tych 10 mudrch viet mohli povedat aj na 10min videu a nie na vyse hodinovom videu to natahovat... a kto caka ze sa dozvie nieco nenormalne co este nikdy nepocul tak ma smolu... vsetko uz davno vieme a tento brak spred 20 rokoch uz davno zaspal dobu......

black pixel


Kolský supervrt. Plač a škrípanie zubami


2010-10-10  (04:39)  |  Náboženstvo a mystika | 88.100.8....
kam: "Nemôžeme byť zjednotení s Bohom, ak sa slobodne nerozhodneme milovať ho. Nemôžeme však milovať Boha, ak ťažko hrešíme proti nemu, proti svojmu blížnemu alebo proti sebe samým: „Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život“ (1Jn 3,14-15). Náš Pán nás upozorňuje na to, že budeme od neho odlúčení, ak nebudeme pomáhať vo vážnych potrebách chudobným a ......2010-10-03  (05:41)  |  | 88.100.8....
kam: "Život v Duchu Svätom uskutočňuje povolanie človeka (prvá kapitola). Spočíva v láske k Bohu a v ľudskej solidarite (druhá kapitola). Je nám udelený nezaslúžene (z milosti) ako spása (tretia kapitola)."

Katechizmus KC 1699 ...


black pixel


Ježišove výroky vytrhnuté z kontextu - 2. časť


2010-08-31  (04:12)  |  Náboženstvo a mystika | 88.100.8....
kam: "Dôstojnosť ľudskej osoby má pôvod v stvorení človeka(356) na Boží obraz a podobu (1. článok); uskutočňuje sa v jej povolaní k Božej blaženosti (2. článok). Je vlastnosťou človeka slobodne smerovať k tomuto zavŕšeniu (3. článok). Svojimi vedomými a dobrovoľnými činmi (4. článok) sa človek buď zameriava, alebo nezameriava na dobro prisľúbené Bohom a dosvedčované morálnym svedomím (5. článok). Ľudia budujú samých seba a vnú......


Čo je vlastne cirkev II ?


2010-08-25  (04:55)  |  Náboženstvo a mystika | 88.100.8....
kam: "Čnosť solidarity presahuje materiálne dobrá. Tým, že Cirkev šírila duchovné dobrá viery, podporovala aj rozvoj časných dobier,(1887) ktorému často otvárala nové cesty. Tak sa v priebehu storočí potvrdili Pánove slová: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo(2632) a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6,33).

black pixel


Zločiny cirkvi


2010-07-31  (12:54)  |  Z domova | 88.100.8....
kam: "„Kým Kristus, ,svätý, nevinný a nepoškvrnený‘,(1425-1429) nepoznal hriech, ale prišiel jedine preto, aby odčinil hriechy ľudu, Cirkev zahŕňa vo svojom lone hriešnikov, je svätá a zároveň stále potrebuje očisťovanie, ustavične kráča cestou pokánia a obnovy.“ (821) Všetci členovia Cirkvi, vrátane jej služobníkov, musia uznávať, že sú hriešnikmi. Vo všetkých je ešte pomiešaný – a to až do skončenia čias – kúkoľ hriechu s......2010-07-26  (01:04)  |  | 88.100.8....
kam: " Ateizmus sa často zakladá(396) na nesprávnom chápaní ľudskej slobody, ktorá zachádza až do odmietnutia akejkoľvek závislosti od Boha. No „uznávať Boha vôbec nie je v rozpore s dôstojnosťou človeka, lebo táto dôstojnosť má v samom Bohu svoj základ a svoje zavŕšenie“. (154) Cirkev vie „že jej posolstvo je v súlade s najskrytejšími túžbami ľudského srdca“."

Katechizmus KC 2126
...


black pixel


Len slabí ľudia veria v Boha


2010-07-24  (12:36)  |  Náboženstvo a mystika | 88.100.8....
kam: "Ale v dejinných podmienkach, v ktorých sa človek nachádza, stretá sa s mnohými ťažkosťami pri poznávaní Boha iba svetlom svojho rozumu.(1960)2010-07-15  (06:50)  |  | 88.100.8....
kam: "Boh inšpiroval ľudských autorov posvätných kníh. „Na napísanie posvätných kníh si Boh vyvolil ľudí, ktorými si poslúžil, aby jeho pôsobením v nich a skrze nich napísali ako praví autori všetko to a len to, čo chcel on, pričom použili svoje schopnosti a sily.“

black pixel2010-07-11  (11:39)  |  | 88.100.8....
kam: "„Čistotou sa majú vyznačovať ľudia podľa svojich rozličných stavov:(1620) jedni v panenstve alebo v Bohu zasvätenom celibáte, čo je vynikajúci spôsob, ako sa môžu ľahšie oddať jedine Bohu s nerozdeleným srdcom; druhí zasa takým spôsobom života, ktorý pre všetkých určuje morálny zákon podľa toho, či žijú v manželstve, alebo sú slobodní.“ Manželia sú povolaní žiť v manželskej čistote. Ostatní zachovávajú čistotu v zdrž......2010-06-29  (08:49)  |  | 88.100.8....
kam: "Ľudia vo svojich dejinách až podnes mnohorakým spôsobom vyjadrili toto hľadanie Boha(843, 2566) svojím náboženským presvedčením a náboženskými prejavmi(2095-2109) (modlitbou, obetami, kultom, rozjímaním atď.). Hoci tieto formy vyjadrenia môžu obsahovať nejasnosti, sú také univerzálne, že človeka možno nazvať náboženskou bytosťou:

black pixel


ČO JE PO SMRTI ?


2010-05-23  (06:45)  |  Náboženstvo a mystika | 88.100.8....
kam: Nemôžeme byť zjednotení s Bohom, ak sa slobodne nerozhodneme milovať ho. Nemôžeme však milovať Boha, ak ťažko hrešíme proti nemu, proti svojmu blížnemu alebo proti sebe samým: „Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život“ (1Jn 3,14-15). Náš Pán nás upozorňuje na to, že budeme od neho odlúčení, ak nebudeme pomáhať vo vážnych potrebách chudobným a maličk......2010-03-13  (02:55)  |  | 88.100.8....
kam: "Človek: svojou otvorenosťou pre pravdu a krásu,(2500) zmyslom pre morálne dobro, slobodou a hlasom svojho svedomia,(1730, 1776) túžbou po nekonečne a šťastí si človek kladie otázku o jestvovaní Boha. V tom všetkom poznáva znaky svojej duchovnej duše.(1703) „Keďže zárodok večnosti, ktorý [človek] v sebe nosí, nemožno zredukovať iba na hmotu,“ (336) jeho duša môže mať pôvod jedine v Bohu."

black pixel2010-03-05  (21:35)  |  | 88.100.8....
kam: "Svätý Ján Zlatoústy to dôrazne pripomína: „Nepodeliť sa s chudobnými znamená okrádať ich a pripravovať ich o život;… nevlastníme svoje, ale ich veci.“ (2402) „Najprv treba zadosť učiniť požiadavkám spravodlivosti, aby sa nedávalo ako dar lásky to, čo sa má povinne dať už z dôvodu spravodlivosti.“2010-03-01  (19:54)  |  | 88.100.8....
kam: " Kristova cesta „vedie do života“(1970) (Mt 7,14), opačná cesta „vedie do zatratenia“ (Mt 7,13). Evanjeliové podobenstvo o dvoch cestách má stále miesto v katechéze Cirkvi. Poukazuje na dôležitosť morálnych rozhodnutí pre našu spásu. „Sú dve cesty: jedna je cestou života, druhá cestou smrti; medzi nimi je však veľký rozdiel.“"

Katechizmus KC 1696

...


black pixel2010-02-28  (20:34)  |  | 88.100.8....
kam: "„Modlitba je povznesenie duše k Bohu alebo prosba k Bohu o vhodné dobrá.“ Z akej pozície hovoríme, keď sa modlíme? Z výšok našej pýchy a našej vlastnej vôle alebo „z hlbín“ (Ž130,1) poníženého a skrúšeného srdca? Kto sa ponižuje, bude povýšený. Poníženosť je základom modlitby. My „nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba“ (Rim 8,26). Poníženosť je predpokladom, aby sme dostali nezaslúžený dar modlitby: Človek je ......2010-02-28  (02:17)  |  | 88.100.8....
kam: "Iniciatíva kresťanských laikov je osobitne potrebná,(2442) keď treba zistiť a vynájsť prostriedky na to, aby požiadavky kresťanského učenia a života prenikli do sociálnych, politických a ekonomických skutočností. Táto iniciatíva je normálnou súčasťou života Cirkvi:

black pixel


Vatikánska cirkev na súde - nemá sa viac nazývať "kresťanskou"


2010-02-27  (06:32)  |  Zo sveta | 88.100.8....
kam: " Dobrý Pastier má byť príkladom a vzorom („formou“) pastorálnej služby biskupa.(1550) Biskup, vedomý si vlastných slabostí, „môže mať súcit s nevedomými a blúdiacimi. Nech sa nezdráha vypočuť podriadených, o ktorých sa stará ako o svoje pravé deti… Veriaci zasa majú byť oddaní biskupovi ako Cirkev Ježišovi Kristovi a ako Ježiš Kristus Otcovi.“


Cirkevný matrix - CIRTRIX


2010-02-23  (05:53)  |  Z domova | 88.100.8....
kam: "Cirkev podľa Kristovho príkladu varuje veriacich pred smutnou a žalostnou skutočnosťou večnej smrti, ktorá sa volá aj „peklo“.
Katechizmus KC 1056

Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha, lebo jedine v ňom môže mať človek život a blaženosť, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži."

KKC 1057

...


black pixel2010-02-22  (06:49)  |  | 88.100.8....
kam: " Výchova svedomia je celoživotná úloha. Už od prvých rokov vedie dieťa k poznávaniu a zachovávaniu vnútorného zákona vnímaného morálnym svedomím. Rozumná výchova učí čnostiam, ochraňuje alebo oslobodzuje od strachu, sebectva a pýchy, od nezdravých pocitov viny a hnutí samoľúbosti, ktoré pochádzajú z ľudskej slabosti a z ľudských chýb.(1742) Výchova svedomia zaručuje slobodu a prináša pokoj srdca."2010-02-20  (01:01)  |  | 88.100.8....
kam: " Kontemplatívna modlitba je tak najjednoduchším vyjadrením tajomstva modlitby. Je darom, milosťou.
Možno ju prijať len v pokore a v chudobe ducha. Kontemplatívna modlitba je zmluvný vzťah vytvorený Bohom v hĺbke našej bytosti. Kontemplatívna modlitba je spoločenstvo: v ňom Najsvätejšia Trojica stvárňuje človeka, Boží obraz, „na svoju podobu“."

Katechizmus KC 2713

...


black pixel2010-02-17  (00:18)  |  | 88.100.8....
kam: Aby sme mohli skúmať tajomstvo Cirkvi, treba najprv uvažovať o jej pôvode v pláne Najsvätejšej Trojice(257) a o jej postupnej realizácii v dejinách.

Katechizmus KC 758

...Kresťanský Nostradamus


2010-02-02  (19:45)  |  Z domova | 88.100.8....
kam: "Mnohí Židia, ba aj niektorí pohania,(528-529) ktorí mali účasť na ich nádeji, spoznali v Ježišovi základné črty mesiášskeho „syna Dávidovho“, ktorého Boh prisľúbil Izraelu. Ježiš prijal titul Mesiáša,(547) na ktorý mal právo, ale nie bez výhrad, lebo niektorí jeho súčasníci chápali tento titul príliš ľudsky, v podstate politicky."
Katechizmus KC 439

...


black pixel2010-02-02  (06:17)  |  | 88.100.8....
kam: "„Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána“ (Ž105,3). Hoci človek môže na Boha zabudnúť alebo ho odmietnuť, Boh neprestáva volať každého človeka, aby ho hľadal, a tak žil a našiel šťastie.(845, 2567) Ale toto hľadanie vyžaduje od človeka všetko jeho rozumové úsilie,(368) jeho dobrú vôľu, „úprimné srdce“, ako aj svedectvo iných, ktorí ho učia hľadať Boha.


Prečo pápež kritizuje Avatar ?


2010-01-26  (11:38)  |  Z domova | 91.127.174...
Kam: Kimaela veriaci nic neskryvaju, veriaci priamo poukazuju na problemy v spolocnosti a vidia aj sposob ako ich odstranit na rozdiel od takych mudrlantov ako si ty. Garantujem ti ze spolocnost bez viery ktoru ty propagujes skonci ovela skor ako priroda ktoru obhajujes. Z jednoducheho dovodu, pretoze nenajde v sebe mravny a moralny zaklad ktory usmerni jej vyvoj. Aby sa z ludi nestali spominane kobylky a aby sa nepozrali navzajom. Skor nez nieco napises rozmyslaj

black pixel


Rozhovor dvoch detí.


2010-01-26  (08:30)  |  Z domova | 88.100.8....
kam: " Človek môže prirodzeným rozumom s istotou poznať Boha,vychádzajúc z jeho diel. Ale je aj iný druh poznania (ordo cognitionis), ktorý človek svojimi silami nijako nemôže dosiahnuť, totiž druh poznania z Božieho zjavenia. Boh sa z úplne slobodného rozhodnutia zjavuje a dáva človeku. Robí to tak, že mu zjavuje tajomstvo seba samého,svoj dobrotivý plán, ktorý si v Kristovi od večnosti predsavzal v prospech všetkých ľudí. Naplno zjavuje svoj pl......


Prečo pápež kritizuje Avatar ?


2010-01-22  (16:07)  |  Z domova | 95.103.116....
Kam: Myslim ze autor vobec nechape podstatu viery v boha, akurat sa tak zmoze na otrepanu kritiku stredovekej cirkvi, kriziakov a sucasneho papeza. A najvtipnejsie je to ako sa sam autor"Myslitel" priznava ze podstatou jeho zivota a podnikania je vyhliadnut si svet a vyrabovat ho. Pripada mi to schizofranicke obvinovat papeza a zaroven sa priznat ze robi to iste.

black pixel


Zle preložená Biblia - Boh nestvoril svet!


2010-01-16  (06:57)  |  Zo sveta | 88.100.8....
kam: " Veľký záujem o tieto výskumy silno podnecuje otázka iného druhu, ktorá presahuje oblasť prírodných vied. Nejde len o to, aby sa vedelo, kedy a ako skutočne vznikol vesmír, ani kedy sa objavil človek, ale skôr o to, aby sa zistilo, aký je zmysel tohto vzniku: či ho riadi náhoda, slepý osud, anonymná nevyhnutnosť, alebo transcendentná, rozumová a dobrá Bytosť, ktorá sa volá Boh. A ak svet pochádza z Božej múdrosti a dobroty, prečo jestvuje ......


Zle preložená Biblia - Boh nestvoril svet!


2010-01-16  (06:55)  |  Zo sveta | 88.100.8....
kam: " Otázka o pôvode sveta a človeka je predmetom mnohých vedeckých výskumov, ktoré veľmi obohatili naše poznatky o veku a rozmeroch vesmíru,(159) o vznikaní živých foriem, o prvom objavení sa človeka. Tieto objavy nás nabádajú väčšmi obdivovať veľkosť Stvoriteľa a vzdávať mu vďaky za všetky jeho diela(341) a za inteligenciu a vedomosti, ktoré dáva vedcom a bádateľom. Oni môžu povedať so Šalamúnom: „On mi dal neklamnú znalosť vec......

black pixel


Zle preložená Biblia - Boh nestvoril svet!


2010-01-16  (06:45)  |  Zo sveta | 88.100.8....
kam: " „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“ (Gn 1,1). V týchto prvých slovách Písma sa tvrdia tri veci: Večný Boh dal pôvod všetkému, čo jestvuje mimo neho. On jediný je Stvoriteľ (sloveso „stvoriť“ – po hebrejsky bara – má vždy za podmet Boha). Všetko, čo jestvuje(326) (vyjadrené formulou „nebo a zem“), závisí od toho, ktorý mu dáva bytie. "

Katechizmus KC 290

...Ježiš je rómsky kráľ


2010-01-13  (07:26)  |  Z domova | 88.100.8....
kam: "Viera je istá, istejšia než akékoľvek ľudské poznanie, lebo sa zakladá na samom slove Boha, ktorý nemôže klamať: Isteže, zjavené pravdy sa môžu zdať ľudskému rozumu a ľudskej skúsenosti nejasné, ale „istota, ktorá pochádza z Božieho svetla, je väčšia ako tá, ktorá pochádza zo svetla prirodzeného rozumu“.

Katechizmus KC 157...


black pixel


Znásilnil 100 detí a cirkev mlčala - dokument


2010-01-12  (08:30)  |  Video | 88.100.8....
kam: " „Kým Kristus, ,svätý, nevinný a nepoškvrnený‘,(1425-1429) nepoznal hriech, ale prišiel jedine preto, aby odčinil hriechy ľudu, Cirkev zahŕňa vo svojom lone hriešnikov, je svätá a zároveň stále potrebuje očisťovanie, ustavične kráča cestou pokánia a obnovy.“ (821) Všetci členovia Cirkvi, vrátane jej služobníkov, musia uznávať, že sú hriešnikmi. Vo všetkých je ešte pomiešaný – a to až do skončenia čias – kúkoľ hriechu ......2010-01-11  (20:26)  |  | 88.100.8....
kam: "Cirkev vynáša úsudok o ekonomických a sociálnych otázkach, keď si to vyžadujú základné práva osoby alebo spása duší. Stará sa o spoločné časné dobro ľudí, lebo je zamerané na najvyššie Dobro, náš posledný Cieľ."
Katechizmus KC 2458...


black pixel2010-01-10  (19:11)  |  | 88.100.8....
kam: ad Yruslao:2010-01-10  (15:48)  |  | 88.100.8....
kam: mladý pán,
v súčasnom stave, v ktorom sa práve nachádzate, nie ste hodný mojej ďalšej pozornosti.
Prajem Vám skorú nápravu osobnosti.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ...


black pixel2010-01-10  (14:56)  |  | 88.100.8....
kam: za prvé: netykajte mi, nie ste mne doverná osoba
za druhé: svoje agresívne doporučenia si strčte za klobúk, nemáte právo komukoĺvek upierať právo na svoj slušne formulovaný prejav na verejnom médiu
za tretie: nie ste kompetentný ani v elementárnostiach sa vyjadrovať k tak závažnej téme, čoho dokazom sú konfúzne formulované a zoradené výroky, nadobúdajúce až bizarné formy...
2010-01-10  (14:14)  |  | 88.100.8....
kam: " ateizmus sa často zakladá na nesprávnom chápaní ľudskej slobody, ktorá zachádza až do odmietnutia akejkoľvek závislosti od Boha. No „uznávať Boha vôbec nie je v rozpore s dôstojnosťou človeka, lebo táto dôstojnosť má v samom Bohu svoj základ a svoje zavŕšenie“. Cirkev vie „že jej posolstvo je v súlade s najskrytejšími túžbami ľudského srdca“. "
KatechizmusKC2126...


black pixel2010-01-10  (14:11)  |  | 88.100.8....
kam: "Každý pokrstený je povolaný k čistote. Kresťan si obliekol Krista vzor každej čistoty. Všetci veriaci v Krista sú povolaní, aby viedli čistý život podľa svojho osobitného životného stavu. Pri krste sa kresťan zaviazal, že bude žiť svoj citový život v čistote. "
Katechizmus KC2348

...
2010-01-10  (08:23)  |  | 88.100.8....
kam: autor tzv. "ateista "sa kŕčovito snaží byť svojráznym mysliteľom; jeho schopnosti však na jeho ambície očividne ani pri enormnom úsilí nepostačujú.

black pixel2010-01-07  (07:42)  |  | 88.100.8....
kam: Vidíme, že Duch Svätý, hlavný autor Svätého písma, často pripisuje Bohu určité činy bez toho, žeby spomenul druhotné príčiny. To nie je primitívny „spôsob reči“, ale dôkladný spôsob, ako pripomenúť prvenstvo Boha a jeho absolútnu moc nad dejinami a svetom, a tak vychovávať k dôvere v neho.(2568) Modlitba žalmov je veľkou školou tejto dôvery.


Katechizmus KC, 304...
2009-12-26  (07:54)  |  | 88.100.8....
kam: Od viery v Boha Stvoriteľa nemožno oddeliť pravdu, že Boh pôsobí v každom konaní svojich stvorení. On je prvá príčina, ktorá pôsobí v druhotných príčinách a prostredníctvom nich: „Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči“ (Flp 2,13). Táto pravda nielenže neznižuje dôstojnosť stvorenej bytosti, ale ju zvyšuje. Veď stvorená bytosť, ktorú z ničoho vytvorila Božia moc,(970) múdrosť a dobrota, nezmôže ni......

black pixel


Manželstvo je prostitúcia?


2009-12-19  (07:41)  |  Zo sveta | 88.100.8....
kam: „Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky… ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi… Sám Boh je pôvodcom manželstva.“ (371) Povolanie na manželstvo je vpísané do samej prirodzenosti muža a ženy, ako vyšli zo Stvoriteľových rúk.(2331) Manželstvo nie je čisto ľudská ustanovizeň, hoci v priebehu storočí prešlo početnými zmenami v rozličných kultúrach, sociálnych štruktúrach a duchovných postojoch. Pri týchto ......


Neznášam charitu


2009-12-07  (06:34)  |  Z domova | 88.100.8....
kam: rozlišujte!
niekoré nadácie asi pomoc defraudujú,
avšak toto http://www.charita-adopce.cz/index.php funguje OK.

...


black pixel2009-11-11  (14:08)  |  | 88.100.8....
kam: pán akademický sochár sa napokon stal sám užitočným blbečkom resp. idiotom, a to pre slobodomurárskú lóžu pôsobiacu na Slovensku.

Že jeho srdceryvný spirituálny životopis pôsobí nanajvýš infantilne a kŕčovito, je už téma iná. ...
2009-10-25  (23:05)  |  | 88.100.8....
kam: veľmi "voltairovsky" jednostranný a nevyvážený "príspevok" ohľadne rádoby dejín cirkvi .
Biografické údaje sú naprosto vytrhnuté z historického kontextu a preto ako seriozny argument nepoužiteľné.
N.B.: Mnohé údaje sú naviac zavádzajúce, viz námatkou napr. Campanella a mnoho iných.
Resumé: bezcenný pamflet a brak.

...


black pixel2009-10-25  (05:35)  |  | 88.100.8....
kam: autor, ako i doteraz, mocne podlieha naivnému racionalizmu a redukcionizmu, s ktorým sa na poli religionistiky už dávno dosledne vyporiadali jej klasici Otto, Eliade, Schmidt.

Dokazuje svoju fatálnu neznalosť už len tým, že náboženstvo klasifikuje ako "ideológiu".

Na základe vyššie uvedeného si autor článku popravde musí uznať svoju epistemologickú nedostatočnost a podložený pocit podradenosti....
2009-10-21  (21:17)  |  | 88.100.8....
kam: keby sa radšej dotyčný autor miesto veľkohubých pamfletov venoval štúdiu slovenského pravopisu ako východiska pre svoje eventuálne ďalšie kroky.......

black pixel2009-10-17  (02:57)  |  | 88.100.8....
kam: "náhodnom vesmíre,70 ale Božím tvorom, ktorému Boh daroval nesmrteľnú dušu a od večnosti ho miloval. Ak by bol človek len plodom náhody alebo nevyhnutnosti, alebo ak by musel zúžiť svoje túžby do tesného horizontu situácií, v ktorých žije, ak by všetko bolo len vecou dejín a kultúry a človek by nemal prirodzenosť určenú presiahnuť samu seba v nadprirodzenom živote, vtedy by sa mohlo hovoriť o raste alebo o evolúcii, ale nie o rozvoji. Ke......


Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Brutálny podiel Sionizmu na Holocauste

Myslím si, že už nadpis znie dosť zaujímavo, takže už stačí len kliknúť pre viac informácií. BTW, vedeli ste, že iránsky prezident Mahmūd Ahmadinezhād nebol prvý, kto povedal, že Holocaust je mýtus?


Voda balená kontra voda vodovodná

Vymírající samci (CZ titulky)

Izraelská mluvčí: Kontrolujeme hloupé Američany

Největší omyly o dinosaurech

Sabotuje si NASA vlastní raketoplány?

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Ako také ovce

Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.1165 s