23. September 2019
    
TORONTSKÉ PROTOKOLY - Dolezite.sk

TORONTSKÉ PROTOKOLY


  2012-06-14  (15:23)  |  Zo sveta
  73% hlasovalo = 12  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - TORONTSKÉ PROTOKOLY

Reč je o francúzsko – kanadskom (žijúcom v Québecu) žurnalistovi Serge Monastovi, ktorý sa narodil v roku 1945. Začínal ako básnik a spisovateľ krásnej literatúry, a v druhej polovici osemdesiatych rokov sa začal preorientovávať na investigativnú žurnalistiku. Zo začiatku pracoval v redakcii časopisu L’Enquête, ale preto, že mainstreamové média sa dištancovali od zverejňovania jeho „háklivých“ článkov, vytvoril si vlastnú agentúru  l’Agence Internationale de Presse Libre (Medzinárodná agentúra slobodnej tlače), kde publikoval výsledky vlastného pátrania a z faktov vyvodené konzekvencie. Jeho meno sa stalo známym, keď v roku 1995 dostal príležitosť vystúpiť v Kanadskej televízii, kde prezentoval vlastné zistenia a názory. Serga Monasta nespočetne krát obťažovali úrady Kanady ale aj USA: obviňovali ho zo spáchania rôznych trestných činov, viackrát ho zadržali, vykonali v jeho byte a v kancelárii viacej domových prehliadok, zabavili mu niekoľko kubických metrov nedokončených materiálov a dokumentov, zakázali sa mu stýkať so svojimi deťmi a v kruhu jeho priateľov zasievali nedôveru voči jeho osobe a pod.

            3. decembra 1996 RCMP (Kanadská kráľovská jazdná polícia) v Montrealy opäť ho zadržala. Obvinili ho zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy a na 24 hodín ho umiestnili do cely predbežného zaistenia. 4. decembra 1996 ho vypustili, a ešte v ten deň večer mu prišlo zle. Ráno 5. decembra vo svojom byte zomrel. Pitva (vykonanie ktorej musela jeho manželka žiadať, lebo ani jedna nemocnica nebola ochotná ju vykonať) skonštatovala nedostatočnú srdečnú činnosť. Serge Monast mal 51 rokov, celý život bol zdravý, v životospráve nemal žiadne zlozvyky a poznali ho ako veriaceho človeka.

Serge Monast v roku 1995 publikoval dokument „Torontské protokoly“ (Les Protocoles de Toronto), ku ktorým sa dostal dobrodružnou cestou. O spôsobe získania materiálu neprezradil veľa, lebo ako píše – niekoľko osudov, by mohol dostať do nebezpečia. Toľko ale prezradil, že nejde o čerstvý materiál, keďže protokoly vznikli v lete 1967, kedy vtedajší koordinátori myšlienky vytvorenia NWO sa zišli vo veľkom Kanadskom meste, aby vypracovali svoju stratégiu na nasledujúcich 50 rokov.

            V predslove informuje o tom, že tohto zhromaždenia sa zúčastnilo 18 ľudí: 6 čelných predstaviteľov najmocnejších bánk na svete, 6 čelných predstaviteľov najväčších nadnárodných energetických spoločnosti a 6 čelných predstaviteľov potravinárskeho konglomerátu. Monast, ktorý bol nadpriemerne inteligentný človek, ani to nepovažoval za náhodné, že vždy presne 6 ľudí reprezentovalo jednotlivé odvetvie, keďže je známe že v Biblii komu patrí číslo 666...?

            Skupina si vytýčila za svoj ciel, dosiahnuť dominanciu v troch oblastiach. Asi nikoho neprekvapí, že sa jednalo o oblasti hospodárskeho , politickéhospoločenského života. Podľa tejto skupiny „osemnástich“ každých 5 rokov sa musia stretnúť a každých 10 rokov (teda najbližšie v roku 2017) si musia aktualizovať stratégiu s vyhodnotením situácie, s určením nových smerov „úderu“ a to do tej doby, kým NWO sa nestane realitou.

 

            Nikoho nechcem ovplyvňovať, ale po prečítaní zhrnutého obsahu Torontských protokolov, každý si môže vytvoriť vlastný úsudok, že za uplynulých 45 rokov koľko (a ako) sa z toho uskutočnilo.

            Poďme teraz priamo k zásadám v protokole. Pre lepší prehľad sú zhrnuté do 15. bodov:

 

1. Je potrebné posilniť „Spoločnosť zábavy“ (Société des Loisirs) , ktorá nám už aj doteraz spravila veľkú službu. Uspokojenie individuálnych očakávaní ľudí riadené ich prvotnými pudmi sú slabé, pričom výsledkom sú ovplyvniteľné a manipulovateľné generácie. V záujme toho, musíme využiť všetky výdobytky audiovizuálnej technológie, a ich prostredníctvom vychovávať ľudí (s dôrazom na mládežň k individualistickému svetonázoru, lebo človek budúcnosti, má byť taký. Sebecký človek nemá ideály, nemá sny a ani vnútorné charakterové držanie.

 

2. Posilňovať rozširovanie anarchistických  ekologických názorov, s dôrazom na poslucháčov univerzít a vysokých škôl, lebo oni sú nepriateľmi národných štátov. Takzvané myslenie „ochrany prírody“ a „Zelení“ sú našimi prirodzenými spojencami (ale len taktickými), ale len do tej doby, kým útočia na systém národného štátu.

 

3. Nami ovplyvňovanú duševnú chudobu musíme vyvážiť falošnou virtuálnou technologickou masou, ktorá sa bude zdať ako vedecká. Najvhodnejším priestorom pre to je školský systém, kde klasické humánne vzdelanie musíme nahradiť rovnakým pragmaticky technickým spôsobom náhľadu na svet.

 

4. Musíme iniciovať medzinárodne slobodné obchodovanie, odstrániť hospodárske a politické hranice a dane ktoré zaťažujú zahraničný obchod, lebo tým národné štáty stratia jednu zo svojich  najsilnejších zbraní. Národné a vlastenecké cítenia sa stanú čím ďalej tým smiešnejším, čo napomôže globalizácii. Slobodný obchod bez hraníc, napomôže zvyšovaniu nezamestnanosti, menšie národné štáty stratia svoje konkurencieschopnosti a tradičné odvetvia národných hospodárstiev sa vyčerpajú a stratia svoje trhy.

 

5. Naši ľudia a sympatizanti v prvom rade obsadia oblasti v národných štátoch, a to na ministerstvách zahraničia, na migračných úradoch a v medzinárodných migračných agentúrach. Ich úlohou je, aby brány vyspelých krajín otvorili čo najširšie pre migrantov prichádzajúcich z krajín tretieho sveta (hlavne z Afriky a Ázie), lebo tak sa zvýrazní napätie medzi domácimi a prisťahovalcami. Manipulovaním tlače ovplyvňovať verejnú mienku nami požadovaným smerom, spôsobmi ktoré zodpovedajú našim záujmom a vždy rozširovať také správy, ktoré masy postrčia nami požadovaným smerom. V krajinách tretieho sveta  vznecovať ozbrojené konflikty a vojny, lebo pod vplyvom týchto udalostí, potom migranti hromadne budú prichádzať pred brány Západu.

 

6. Výrobu veľkých priemyselných komplexov fungujúcich v západnom svete, postupne premiestniť do tých štátov, ktoré ešte veria vo všemocnosti trhového hospodárstva a ich hlad po devízach, zatlačí do pozadia aj najelementárnejšie protiopatrenia: do krajín Východnej Európy, krajiny Stredozemného mora a Južná Amerika. Samozrejme, nadnárodné spoločnosti len do tej doby tam zostanú, kým im pracovnú silu môžu ponúknuť za otrockú cenu. Akonáhľe to bude potrebné a politické zmeny to umožnia, treba ísť ďalej na východ: Sovietsky zväz, Čína a ostatné Ázijské krajiny. Hostiteľské krajiny nahovoriť, aby brali úvery od medzinárodných peňažných inštitúcií (od IMF a Svetovej banky, ktoré je v našom vlastníctve). Keby sa zdráhali úverov, je treba zakolísať s ich ekonomikou, vyvolať krízu, nahnať ich do špirály zadlženosti, potom nepriamo nútiť ich aby pokrivkávali z jedného krízového rozpočtu do druhého krízového rozpočtu.    

7. Vytvoríme globálne hospodárstvo (Économie Globale), nad ktorým nebudú môcť vykonávať žiadnu kontrolu ani národné štáty, ani odbory. Globálne hospodárstvo skôr – či neskôr vytvorí svoju (tiež globálnu) politiku, dôsledkom ktorej sa vytvorí nutnosť znovu organizovania politických systémov, a pri jeho kolíske mi budeme bdieť.

8. Dôsledkom globálneho hospodárstva je globálna masová kultúra, do ktorej opatrne a vyváženým spôsobom musíme dať z každého náboženstva, z každej národnej kultúry, tradície, zvykov a trocha aj z vedy, aby každý bol spokojný. Prostredníctvom tlačových a elektronických médií upevníme uniformované (a nami predpísane) reklamy, ktoré vytvárajú vkus.

9. Musíme osmeľovať mierové operácie a mierové misie (hlavne pod záštitou OSN a NATO), ktoré podľa možnosti pred verejnosťou sa musia javiť ako humanitárne akcie (viď ešte úloha médií). Títo ozbrojenci v podstate slúžia tomu cieľu, aby naši ľudia, ktorí sú umiestnení v týchto organizáciách, mali pod dohľadom záujmové miesta sveta a ovplyvňovali tamojšiu situáciu. Miesta mierových operácií potom postupne preberú sily okamžitej reakcie a neskoršie aj jednoduchá prevencia môže poslúžiť k ozbrojenému zásahu v ľubovoľnej krajine sveta. Ku všetkému je ale potrebné pretvorenie základných dokumentov OSN a ostatných medzinárodných vojenských organizácií (okrem stávajúcich medzinárodných  vojenských síl), aby skôr – či neskôr boli k dispozícii aj medzinárodné policajné sily.

10. Jednotlivcom čím ďalej tým viacej zvyšovať ich bezmocnosť, a to aj v oblasti hospodárskej, ideologickej a citovej. Je potrebné zvyšovať hranicu dôchodkového veku, zvyšovať v ľuďoch neistotu v ich pracovných miestach (musia byť stotožnený s tým, že hoci kedy môžu byť prepustení), postupne treba znižovať nákupnú silu ich mzdy (napríklad prostredníctvom umelo vyvolávanej inflácie), pritom je potrebné zabezpečiť možnosť vymývanie mozgov jednotlivcov (primitívne televízne programy, manipulované vzdelávanie, riadená tlač, centrá konzumnej spoločnosti atď.). Oplatí sa zvažovať, nad vyvolaním spáchania takých závažných trestných činov, ktoré vyvolajú také veľké pobúrenia a ohlasy u ľudí, že sami budú volať po väčšej bezpečnosti a prítomností príslušníkov polícií a tajných služieb.

11. So všetkými prostriedkami treba zabrániť národným štátom, aby samostatne zmodernizovali svoje hospodárske oblasti. Z tohto hľadiska zvláštnu pozornosť si zasluhujú sektory energetiky, finančníctva, poľnohospodárstva a nové technológie. To sú tie neuralgické body, ktoré treba vyňať spod národnej kontroly a prednostne ich dať pod globálnu kontrolu.

12. Tam, kde sa len dá ľudskú pracovnú silu nahradiť strojmi, robotmi – podľa možnosti a vývoja technológií – nahradiť aj počítačmi.

13. Vytvoriť čím ďalej tým viacej databáz – rozmanitými spôsobmi, v závislosti na vývoji technológií – a zhromažďovať čím ďalej tým viacej údajov o jednotlivcoch. Tieto údaje v prípade potreby musia byť prepojiteľné a ich údržba a kontrola musí spadať pod národné zvrchovanosti. Ich potrebu ľuďom treba odôvodňovať prevenciou kriminality a bojom proti zločinnosti. Súbežne s týmito krokmi, čo najviacej sprísniť právne podmienky držania zbraní jednotlivcami.

14. Národné štáty, ktoré sa nám vzoprú je treba potrestať finančnými a hospodárskymi metódami, ideologickým znemožnením a v konečnom dôsledku takými extrémnymi metódami ako elektromagnetickými zbraňami vyvolané (a riadené) zemetrasenie, zmeny podnebia a počasia, znižovanie plodnosti mužov a žien (úplnou alebo čiastočnou sterilizáciou), atď.

15. Tých jednotlivcov, ktorý sa nepostavia do radu a svojimi činmi alebo slovami ohrozujú vytvorenie Nového svetového poriadku (NWO), je treba znemožniť, treba ich označiť, spraviť ich posmešnými a v konečnom dôsledku ich aj fyzicky zlikvidovať.

            Tak, toľko z oboznamovania sa s výňatkami z Torontských Protokolov. Serge Monast v decembri 1996 náhle zomrel a tesne potom z jeho bytu a z kancelárie zmizli stovky dokumentov. V januári 1997 prišli o život aj jeho dvaja spolupracovníci. Jeden pri dopravnej nehode, druhý (žurnalista – praktikant) údajne ako opitý vypadol z okna dvadsiateho poschodia. Serge Monast pred svojou smrťou (v novembri 1996) v jednej televíznej relácii prisľúbil, že o Protokoloch a ďalších exkluzivitách poslúži ďalšími podrobnosťami a dôkazmi, ale jeho náhla smrť mu v tom zabránila.

            Samozrejme okamžite sa našli ľudia, ktorí spochybnili celú záležitosť Protokolov. Mnohí tvrdili, že sa zbláznil: pomätený náboženstvom v každom rohu videl slobodomurárov, komunistov a medzinárodných bankárov. Iní zase upozorňovali na to, že Torontské protokoly v mnohom sa podobajú Protokolom sionských mudrcov, aby vybičoval antisemitizmus. Boli aj takí, ktorí tvrdili, že Serge Monast si to vymyslel sám ako reklamný chyták, aby ľudia viacej kupovali jeho knihy, ktoré boli už vydané.

            Myslím si ale, že myšlienky napísané v Torontských protokoloch, pohli s myslením mnohých, ktorí to prečítali. Žiaľ na internete o nich v slovenčine alebo češtine nenájdete skoro vôbec nič.  Je úplne jedno, za akých podmienok vznikli Torontské protokoly, kto to napísal a prečo, či je to podvrh alebo originál...atď. Len treba sa pozrieť na to, že čo sa uskutočnilo z toho čo je napísané v Protokoloch a zamyslieť sa nad budúcnosťou.

                                                                                              Ivan Vajda

Zdroje:

http://nom666.over-blog.com/article-7351999.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Monast

http://oireland.tripod.com/toronto.html

http://educate-yourself.org/cn/projectbluebeam25jul05.shtml

http://konteo.blogrepublik.eu/2012/04/21/a-torontoi-jegyzokonyvek/

 

 


Ivan Vajda
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
mrTvybrouk . pomykawe51   |   ip:85.237.22   |   2012-06-14  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo bolo na mojom príspevku zlé,že ste ho nezverejnili?


SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:84.13.204   |   2012-06-14  (18:44)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Mám z toho pocit, že to nie je originál, asi to napísal naozaj on.
Ale zlé alebo nepravdivé to nie je, naopak.


mrTvybrouk . pomykawe51

ak ti nevydajú článok, môžeš dať do diskusie aspoň jeho link, ktorý si uložíš do PC pri vkladaní...


malaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2012-06-14  (19:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A je to tu, zastrašovanie likvidáciou jednotlivcov, národov...aké veľmi tajomné úmrtie, ono vlastne ani nie je také tajomné...pôsobí to celé poriadnymi komplexami menejcennosti...


mkultra . jytewedu51   |   ip:91.127.64   |   2012-06-14  (20:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Serge Monast je spojený hlavne s konšpiráciou tzv. Project Blue Beam - čiže použitie hologramov na oblbnutie celej planéty. Stojí to za zváženie. Tretí svet by bolo ľahké oblbnúť, o hologramoch ani netušia a ako dokázal 9/11, tu na západe ľudia tiež veria tomu, čo povedia v TV.

Otázka znie, aké kvalitné hologramy dokáže vyprodukovať armáda ak komerčné hologramy majú dnes takúto kvalitu?

Snoop Dogg vystúpil s Tupacom na Coachella 2012!
http://www.youtube.com/watch?v=41R4z0uZyTw

Príde mi celku symbolické, že Tupac má na krku, kríž a Snoop Dogg 6cípu hviezdu.

Jo a mali by ste niečo o Snoopovi vedieť, predal dušu a natočil o tom klip :-)
http://www.youtube.com/watch?v=jLSTI7h6opg&;feature=related


jozef . cucexuso04   |   ip:87.197.12   |   2012-06-14  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  poznám aj staršie Protokoly ako Torontské Protokoly: Protokoly sionských mudrcov.


marth . holegage29   |   ip:2.217.235   |   2012-06-15  (02:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  diky Ivan,dobry clanok,len tak dalej...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + sedem =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Čínsky múr - Ako bola financovaná najväčšia...
PnJamesMichael . denesuni33:   Dobrý deň, pán James Michael, legitímny a spoľahlivý poskytovateľ pôžičiek. Poskytujem pôžičky za jasných a zrozumiteľných podmienok a pri úrokovej sadzbe 3%. Od 3 000, 00 dolárov do 10 000 000, 00 USD, iba euro a libry. ......

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Youtube videa mizí

Všiml jsem si zvýšeného mizení videí na serveru Youtube. Většinou pod rouškou, že dané video údajně porušovalo autorská práva. Je možné, že v nich byl uveden i kousek z nějakého televizního zpravodajství, ale je úžasné, že tedy není možné na Youtube ukazovat, co se například objevilo za nesmysly v samotném zpravodajství.


Podraz menom Obama - film CZ

Šrotovné versus investice do úspor

Esoteric Agenda - Film CZ

Obama v Bilderberg group?!

Google videa CZ/SK

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.249 s