22. September 2019
    
Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič - Dolezite.sk

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič


  2013-01-13  (17:48)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Vážený pán prezident,

v predchádzajúcich dňoch sme mali my, podľa Vášho slovníka „ulica“, možnosť prečítať si viaceré Vaše stanoviská k reakciám občanov Slovenskej republiky na Vaše rozhodnutie nevymenovať doc. Čentéša, legitímne zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora, do tejto funkcie:

(http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=16785,

http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=16795).

V tejto súvislosti Vám chcem na úvod poďakovať. Áno, znie to na prvý pohľad nelogicky vzhľadom na Vaše doterajšie pôsobenie vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky. A predsa to logiku má. V tieto dni totiž robíte pre občanov našej krajiny viac, ako by ste určite chceli. Otvárate oči aj tým, ktorí boli donedávna Vašimi priaznivcami.

Vďaka Vám už skutočne len málokto môže nevnímať súvislosti a nevidieť realitu. A to je veľmi podstatné, aby sme konečne mali na čele krajiny tých správnych ľudí hodných pozícií, ktoré zastávajú – charakterných, čestných, zodpovedných, neskorumpovateľných. Ľudí vysokých morálnych a odborných kvalít, ktorí si zaslúžia našu úctu a dôveru.

Pán prezident, Vaše rozhodnutie nevymenovať doc. Čentéša za generálneho prokurátora je obrovskou ranou demokracii na Slovensku, je to opovrhnutie spravodlivosťou, opovrhnutie nami, občanmi Slovenska. Svojím konaním dlhodobo preukazujete hlbokú neúctu voči právu, zákonom nášho štátu vrátane Ústavy SR, k základným princípom demokracie a v neposlednom rade voči občanom tejto republiky. Nevymenovanie zákonne zvoleného kandidáta na funkciu generálneho prokurátora je posledným klincom do rakvy demokracie na Slovensku. Neúcta občanov voči Vašej osobe, ktorej podľa Vašich slov nerozumiete, je tak len obyčajným zrkadlom tejto Vašej neúcty. Jednoducho: „Čo zasejem, to budem žať.“

Vašimi vyjadreniami z predchádzajúcich dní zase len zbytočne dávate podnet na zosmiešňovanie Vášho konania. Tieto Vaše stanoviská vyznievajú ako paródia na Vaše konanie, ako príspevky, ktoré píšu humoristi, aby pobavili paródiou verejnosť. Vy, pán Gašparovič, ale nie ste vo funkcii prezidenta republiky preto, aby ste šírili humor a týmito Vašimi vyjadreniami, ktoré pôsobia komicky najmä kvôli rozporu s Vašimi skutkami, sa tak arogantne vysmievate občanom do očí. Prejavujete tým voči nám všetkým hlbokú neúctu a strácate aj posledné zvyšky dôstojnosti.

Vaše stanoviská z predchádzajúcich dní, rovnako ako stanoviská Róberta Fica, vykazujú jasné znaky prejavov komunistických pohlavárov. Sú zmesou klamstiev, manipulácií, pekne znejúcich, ale vo Vašom podaní, žiaľ, len prázdnych a trápnych fráz, osočovania, zosmiešňovania, zastrašovania a rozoštvávania s cieľom rozdrobiť silu tých, ktorí sa postavili na stranu obhajoby spravodlivosti, princípov demokracie a dodržiavania zákonov.

Áno, doteraz to vždy zaúčinkovalo. Stačilo nasľubovať istoty a čo najčastejšie opakovať, ako Vám záleží na občanoch a ako všetko robíte pre nich. Opakovali ste to s nádejou, že stokrát opakovaná lož sa v očiach verejnosti stane skutočnosťou. Ako mnohokrát predtým. Preto ste asi mnohí prekvapení, že tentokrát to nefunguje. Našťastie a konečne. Preto teraz tá panika z Vašej strany, keď vidíte, že ľudia si začali uvedomovať súvislosti a začínajú sa otvorene domáhať toho, čo im patrí.

V reakcii na iniciatívu p. Kusého sa pýtate: „Uvedomuje si však pán Kusý, k čomu občanov vyzýva a aké posolstvo vysiela do zahraničia? Kde je jeho diel zodpovednosti za pokoj, stabilitu a prosperitu v tejto krajine?“

Predstavte si, pán prezident, že ste to dokonale vystihli. Stále väčšia časť „ulice“, čiže občanov tvoriacich tento štát, si, našťastie, presne toto uvedomuje. Uvedomuje si svoj diel zodpovednosti za pokoj, stabilitu a prosperitu v tejto krajine a preto sa aktivizuje na obranu demokracie a právneho štátu a stavia sa na odpor voči arogancii moci, ktorú reprezentujete. Preto ste aj s Róbertom Ficom takí zneistení a reagujete podráždene. To, čo Vás desí a čo Róbert Fico označuje za útok na štátnosť a cirkus, je v skutočnosti odhodlanie občanov brániť spravodlivosť, demokratické princípy, právny štát.

Áno, doposiaľ ste spolu s Róbertom Ficom dokázali mnohých občanov oklamať, že pre nich kauza vymenovania riadne zvoleného generálneho prokurátora nie je vôbec podstatná a že pre nich je podstatné, aby mali plné peňaženky. Takto ste sa snažili odpútavať pozornosť ľudí a vyvolať ich nezáujem. Lenže teraz nastal čas, že si aj mnohí z nich uvedomili súvislosti. Pochopili, že súvislosť medzi čestným, zodpovedným, neskorumpovateľným generálnym prokurátorom, jeho zodpovednou prácou a peňaženkou bežného občana tejto krajiny je oveľa priamejšia, ako si predtým mysleli.

Veľká časť občanov už pochopila, že finančná kríza a nedostatok peňazí je len pre nich, nie pre výkonnú moc, politikov, politické strany a ich mecenášov, spriaznených podnikateľov, finančné skupiny, oligarchov ovládajúcich v skutočnosti tento štát a parazitujúcich na bežných občanoch tejto krajiny. Pre nich žiadna finančná kríza nie je, oni bohatnú na úkor občanov Slovenska naďalej, a to aj s požehnaním súdnej moci. Občan už pochopil, čo znamenajú Vaše výzvy k solidarite, k uskromneniu sa, k zodpovednosti.

Peňazí je v skutočnosti dosť pre každého občana štátu. Len akosi naši zvolení predstavitelia zabudli naozaj myslieť národne a cítiť sociálne. A toto myslenie a cítenie uplatňovať v praxi. Konať, nie rozprávať. Absenciu skutkov nahrádzajú pre istotu vyššou frekvenciou omieľania dobre znejúcich prázdnych sľubov a rečí. Dúfajú, že konanie proti záujmom občanov vyvážia v očiach verejnosti častejším slovným presviedčaním o práci v prospech národa, o záujme o občana. Táto hra je ale pre stále väčšiu časť občanov už veľmi priehľadná, pán prezident. Finančná kríza je v skutočnosti krízou morálky tých, ktorý ovládajú našu krajinu, naše životy a rozkrádajú náš štát, peniaze občanov a daňových poplatníkov. Naše peniaze. A chcú stále viac a viac. Preto vyzývajú bežných občanov k solidarite, k uskromneniu sa, k zodpovednosti. A túžia, samozrejme, zostať pri moci. Aj preto je pre nich taký dôležitý „spoľahlivý“ generálny prokurátor.

Pán Gašparovič, stále viac ľudí si uvedomuje, prečo Róbert Fico potrebuje nutne takého generálneho prokurátora, akým bol Dobroslav Trnka. Chápu aj to, prečo napr. ľudia okolo Mikuláša Dzurindu tiež mali záujem presadiť Dobroslava Trnku. Vedia, prečo bol Dobroslav Trnka pre nich tým „spoľahlivým“ kandidátom. Veď sa už, mimochodom, veľakrát v minulosti „osvedčil“. Obyvatelia tejto krajiny vnímajú aj to, prečo ste sa Vy osobne odhodlali k tak zúfalému kroku, akým je nedodržanie ústavy a tým k úplnej diskreditácii vlastnej osoby.

Jednoducho občan stále viac chápe, prečo sa mnohí tak boja čestného, neskorumpovateľného generálneho prokurátora. A chápe aj to, že o čo viac sa ho mnohí „mocní“ boja, o to viac je potrebný pre bežného občana, aby chránil jeho záujmy. Žiadna terciálna záležitosť. Naopak, je to nesmierne dôležité pre každého jedného občana tohto štátu.

Pán prezident, asi ste si mysleli, že nás, občanov tejto krajiny, dokážete klamstvami a manipulatívnymi technikami umlčať navždy. Ako vidíte, mýlili ste sa. Každé divadelné predstavenie sa raz skončí. Posledná kvapka práve pretiekla. My občania, si zaslúžime dôstojných, úprimných, zodpovedných, charakterných a neskorumpovaných predstaviteľov, zaslúžime si na čele štátu takých reprezentantov, ktorí skutočne sledujú naše záujmy a pracujú pre dobro občanov. Nie takých, ktorí pošliapavajú demokraciu na Slovensku, nedodržiavajú zákony a konajú proti záujmom občanov. Nie takých, ktorí rozkrádajú našu republiku, prípadne sa rozkrádaniu bez slova prizerajú, alebo mu svojím konaním napomáhajú. Chceme len to, čo nám, občanom a daňovým poplatníkom tejto krajiny, patrí, a preto sme v práve. Nie slová, skutky.

Tie Vaše súčasné útoky a útoky Róberta Fica a celej strany Smer voči všetkým, ktorí sa po Vašom rozhodnutí nevymenovať doc. Čentéša za generálneho prokurátora aktivizujú na obranu demokracie a spravodlivosti na Slovensku, vyznievajú len ako zúfalé reakcie poukazujúce na nervozitu a strach z toho, že verejnosti už nie je ľahostajné konanie proti záujmom tohto štátu a jeho občanov.

Pán prezident, Vy ste si spolu s Róbertom Ficom zvolili uplatňovať aroganciu moci a tejto krajine veľmi škodíte, rovnako ako tí, ktorých želania vo svojich funkciách plníte. Ani náhodou nesledujete záujmy občanov. Naopak, Vaším konaním sú záujmy občanov tejto krajiny výrazne poškodzované.

Zvolili ste si mimoriadne arogantné správanie, opovrhovanie „ulicou“ a názorovými oponentmi, ich ponižovanie a zosmiešňovanie. Samozrejme, ponižovaním a zosmiešňovaním iných ste ponížili a zosmiešnili len sami seba. Odpisujete iných pre ich skutočné hodnoty, ktoré nevyhovujú Vašim potrebám a potrebám tých, na pokyn ktorých konáte. Pritom ste v očiach verejnosti odpísali seba – svojou aroganciou, pošliapavaním demokracie, porušovaním zákonov vrátane ústavy, chýbajúcimi morálnymi a odbornými kvalitami. Je to smutné a zároveň spravodlivé. Božie mlyny melú pomaly, ale isto a každému sa všetko dobré aj zlé raz vráti. Toto je prirodzený zákon, nie vytvorený ľuďmi, a preto je dokonalý, absolútne spravodlivý, platí pre každého rovnako a vždy sa dodrží. Je nezmanipulovateľný, nezneužiteľný a nedá sa obísť. Pred týmto zákonom sme si, našťastie, všetci rovní. A na to ste, pán prezident, akosi zabudli. Rovnako ako Róbert Fico, viacerí predstavitelia Ústavného súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a všetci ostatní zainteresovaní v nevymenovaní doc. Čentéša za generálneho prokurátora. Aj preto je najvyšší čas, pán prezident, prevziať konečne zodpovednosť za doterajšie konanie. Ešte stále je priestor na sebareflexiu a na ukončenie neférovej hry hranej doposiaľ s občanmi Slovenskej republiky. Prajem Vám v tejto súvislosti silu rozhodnúť sa správne.

Vaše rozhodnutie nevymenovať zákonne zvoleného generálneho prokurátora do funkcie a následné veľavravné a veľmi čitateľné reakcie Vás aj Róberta Fica na oprávnené pobúrenie verejnosti spôsobujú presný opak toho, čo by ste si želali. Mnohým sa konečne otvárajú oči. Stále väčšia časť občanov SR prestáva byť ľahostajná k dianiu v našej krajine a nachádza v sebe odhodlanie postaviť sa na odpor voči arogancii moci. Začíname si viac uvedomovať našu zodpovednosť za vlastné životy a fungovanie štátu, v ktorom žijeme. Ide totiž o naše životy a životy našich detí. A my, všetci, si zaslúžime dôstojný život v spravodlivej spoločnosti. Nachádzame v sebe dostatočnú morálnu silu, ktorá dokáže prekonať nespravodlivosť, bezcharakternosť, aroganciu moci aj silu peňazí. Vás, pána Róberta Fica a mnohých ďalších to síce desí, ale my, občania tejto krajiny, sme tak, konečne, na dobrej ceste, pán prezident.

 

S pozdravom

 

občan Slovenskej republiky

 

 

Zdroj:

http://faithblog.blog.sk/detail-sme-na-dobrej-ceste--pan-prezident-gasparovic.html?a=6f98061b058a9e1566cbbf70412898a4


vil
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-01-13  (19:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otravný dedo z Košíc, poslal si kópiu aj do Grázelkováčovho paláca...? :-DDD


xxx . wefipipy88   |   ip:213.151.2   |   2013-01-13  (19:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  drahá proAmerická opozícia....koho zaujíma nejaký generálny prokurátor, potrebujete ho len na to aby ste kryli vase spinave ksefty.
Ked budete vrestat obesit h.scaka a b.benikovu mate moju podporu. A ked budete vrestat "do basy s r.dicovou a d..rindom pretoze povolili americkym dronom utocit podla vlastneho uvazenia na uzemi slovenska" vyjdem s vami do ulic.

ale s vykonstruovanymi chujovinami na mna prosim nechodte


Tan . nakyremy48   |   ip:195.168.2   |   2013-01-13  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  xxx - máš moj obdiv.
Ale śpina sa nájdu všade http://udalosti.badatel.sk/272/mena-clenov-vlady-ktori-hlasovali-za-prelety-nato/


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-13  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  On ten odchádzajúci --do dchôchodku -- "klepkáč" - s dlhým kladivom--- o kolesá na žel.stanici... sa pýtal svojho nadrideného ..."prečo a načo som to 40 rokov robil v zime aj v lete"..????


xxx . wefipipy88   |   ip:213.151.2   |   2013-01-13  (20:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ozaj aby som nezabudol, dolezite.sk uz nie je nezaujaty portal, dva krat som im poslal prispevok o skorumpovanosti a praktikach nasich podnikatelskych elit a dvakrat mi ho bez slova vysvetlenia scenzurovali. DOLEZITE.SK=CENZURA. Cize pokial chcete publikovat nieco skutocne zaujimave s informacnou hodnotou, odporucam zvazit ine portaly, najlepsie v zahranici, rusku skratka niekde kde nase trapne tajne sluzby nedosiahnu.

lucim sa so zelanim : Von z NATO, Von z EU


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-01-13  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No Čenteš, to by bola pohroma teda, veľké plus pre Gašparoviča zato, tobôž keď vieme, že ako voľba prebehla, kto bol vtedy pri moci, cirkusanti jedná radosť! Samozrejme príspevku veľké mínus, aj keď nie som priaznivec Gašparoviča.


rex . sucuqese17   |   ip:188.121.1   |   2013-01-13  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prezident Gaspatovic sa rozhodol spravne !

Gaunera , ktory skartoval vypoved poslanca Matovica a aj ju vymazal z pocitaca je bezprecedentny skutok a trestny cin!

Takyto podvodnik a nimand predsa nemoze davat zaruku zakonnosti v zlocineckom mafianskom state !

Docent Centes mal byt davno trestne stihany za manipulacie s vypovedou poslanca Matovica , ktory vypovedal o pdvodoch a kupovani hlasov pri volbe generalneho prokuratora !

Tento arogantny clovek mal davno sediet v CPZ a nie otravovat svojimi "mentalnymi vykalmi" verejnost !

Politicky zlocin reprezentovany zlodejskymi fasizoidnymi bandami SDKU-DS, KDH a SAS , ktore sa registruju ako politicke strany sa ruje o tuto komunisticku diktatorsku poziciu zo strachu pred vysetrovanim ich bohatej trestnej cinnosti !


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-13  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Áááále či tam bude alebo nebude veď nových ""komediantov" sa nájde furt či ľavotoľivých či pravotočivých ... či jak v Čechach či tetovaní či šikmooký či izraelský či učiaci sa češtinu... čičo.. A furt len zadlžujeme seba si...


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.95.   |   2013-01-13  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokladám za správne,že p. prezident nevymenoval čenteša za gen. prokurátora. Veď to bola fraška, kým ho vtedajšia koalícia vôbec schválila za kandidáta. Použili a porušili všetko čo potrebovali, len aby ho schválili.

Pevne dúfam, že tí ústavno-politickí experti súčasnej opozície sa zase mýlia, ako mnoho krát v minulosti.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-01-13  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aby ten čo domaval loparikom na žel stanici v 1989 mal čo rozkradnuť ,preto


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-01-13  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak už nie koza ale pes


eva . runicega61   |   ip:78.157.16   |   2013-01-13  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Asi jsme se špatně učili ?a pro honbu za živobytím mnohé neuvědomujeme.
Říká se škola základ státu.
Když se ,ale ve škole nedostaneme k podstatě existenci, marně stále tápeme a neustále hledáme ...něco co se cyklicky opakuje.
Je chyba v médiích,v politicích pravá ,levá.
Za co potom berou peníze daňových poplatníků!?Nehospodaří ,ignorují,nebo jsou to arogantní nevzdělanci.
Třeba se vrátit k základům existence-chování ,odpovědnosti,čestnosti .Přece dosáhnout vedoucí postavení je jako poslání "Boha".Vše od toho se odvíjející.


motyl . licuqyce98   |   ip:91.127.36   |   2013-01-13  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gorilaci robili pri volbe podvody hned som vedel že nas nebude trápiť nejaky posraty prokurator, robia si z nas všetci tam hore prdel


Andrej . bomefumi93   |   ip:91.229.29   |   2013-01-14  (07:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemozem sa nesmiat nad vykonstruovanym politickym procesom,ktorym sa snazi opozicia napadnut prezidenta,hoci ho neobhajujem.Je zaujimave,ze opzicii vadi prezident,ale nevadi jej mnozstvo skandalov,tazka zivotna situacia obcanov,likvidacia dochodcov,nezamestnanost,ci korupcia,vadi jej prezident a rozhodnutie prezidenta nevymenovat Dr.Skartovaca,poskoka oligarchie.Neviem co chcu dokazat tymito divadielkami na "demokraciu",je vsak jasne,ze niekomu ide o to,aby sa vsetko krasne zamietlo pod koberec,teda dr.Skartovac je vynikajuci adept na post generalneho prokuratora..Kam sme to dosli,politicke procesy su vraj minulost,ale zistujeme,ze sa v tomto nezmenilo vobec nic..


Vrtk . vapoqysa27   |   ip:84.47.50.   |   2013-01-14  (08:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Myslím,že celkom jasne to vysvetlil platformista z KDH Procházka ,ktorý sa vyjadril,že podporí schodzu za odvolanie prezidenta,ale zdrží sa pri hlasovaní o jeho odvolaní.Prečo asi?


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.11   |   2013-01-14  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sloveska prokuratura a sudnictvo su v takom stave, ze je uz takmer jedno, kto bude generalnym prokuratorom a predsedom najvyssieho sudu... Za celu historiu Slovenska su to len pajaci nadrziavajuci kriminalnym aktivitam jednej, alebo druhej strany politickeho a tym aj podnikatelskeho spektra... O obcanoch a nejakej spravodlivosti tu tieto urady nikdy neboli...

Skor by ma zaujimal urad prezidenta, ked uz o nom clanok hovori. Tam by sa mala vykonat zasadna zmena. Doteraz sme tam mali len pajacov - Kovac, Suster, Gasparovic... Jeden lepsi, ako druhy...

Idealne by tuto funkciu mala zastavat osoba na patricnej, nielen moralnej a etickej, ale tiez inteligencnej a vzdelanostnej urovni. Osoba, ktora by dokazala reprezentovat Slovensko bez trapasov, preslapov a tiez bola schopna komunikovat na najvyssej urovni aj v niekolkych jazykoch. Nie preto, lebo mame malo tlmocnikov, ale preto, ze aj keby prejavy a prihovory prezidenta mohli nadalej odznievat v slovencine, bolo by pre Slovensko lepsie, ak by v zaujme tvorenia dobrych vztahov s inymi krajinami, jeho najvyssi predstavitel obcas dokazal prehovorit aj v aspon jednom svetovom jazyku...

Na druhej strane, ak takeho nemame, alebo takeho z nejakych politickych dovodov nechceme, potom navrhujem na buduceho prezidenta SR Vladimira Franza!!! To je ten potetovany a piercingovany mimozemstan, ktory kandidoval v Cechach...

Ten by nas aspon jednoznacne a dokonale dostal na mapu sveta. Nikto by si nas uz nikdy nepomylil so Slovinskom a ani ziadnou inou krajinou...

Sucasny saso, ako aj vsetcia jeho predchodcovia nas v ociach zahranicia len posuvali stale viac a viac do tiena kompletnej narodnej bezvyznamnosti a statnej nepodstatnosti...


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.11   |   2013-01-14  (09:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  HRUSKA (xxx)

Vidis, vidis... A nevravel som ti to?

Najprv tu vytvoris skupinu internetovych partizanov, vyzbrojis ich, vycvicis ich a potom sa cudujes, ze ta sleduju a cenzuruju???

Clovece, ved opdkedy si zacal na tvojej dedine rozmiestnovat iranske rakety dlheho doletu a stavat mesity a navrhol deportacie obyvatelov USA, teba uz sleduje aj CIA... Tie male lietadielka, neustale lietajuce v tvojej blizkosti, to su americke ozbrojene drony...

Bolo ti to cele treba? Teraz sa uz bojis aj napisat Hascak, Bubenikova, Radicova, Dzurinda... A to je len zaciatok...


omikron123 . gajyjifu2   |   ip:188.112.1   |   2013-01-14  (09:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S autorom článku plne súhlasím!!!


Bludar . tucarile1   |   ip:178.41.35   |   2013-01-14  (09:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Centes - generalny prokurator z rodu goril...


Naco nam modreho nesvojpravneho panacika Centese ?

Akoze on vyriesi kriminalitu na najvyssich miestach ???


WHUAHHAHAHAHAHHAHHA


Slovan . tigeqeme48   |   ip:213.160.1   |   2013-01-14  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   http://www.youtube.com/watch?v=KJvX7uxSmRk
Viď. 36 min 27 sek. - do 31.12.2016 sa Slovensko pravdepodobne stane súčasťou EURAZIE.
ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.97   |   2013-01-14  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovan

Podla ruskeho planu do 30.12.2016, ale ten plan akosi zatial nevychadza...?

Do 30.12.2012 tam uz predsa mali byt Bielorusko a Kazachstan...? Mozno som len nevsimavy, ale nezda sa mi, ze by tam uz boli?

My nakoniec asi skoncime v nejakej africkej unii SSS, Slovensko - Sudan - Somalsko... A nasim prezidentom bude vajda z Luniku IX.


pako . sidodeto0   |   ip:178.143.2   |   2013-01-14  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gašpi strať sa nám z očí aj s ficom a ostatnými manipulátormi.


dendista . ladehehu02   |   ip:195.28.75   |   2013-01-14  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pako môj milý, nebolo by podstatne jednoduchšie poslať skutočné GORILY do vazenia z pravicových, liberálnych strán, ktoré sa povstali zo žumpy ako Fenix a za pomoci zionmédií vytvorili gorilý valec,ktorým chcú doraziť Slovensko celkom na kolena,lebo ich pánom sa zachcelo zbíjať aj to posledné čo nám ešte zostalo.Ovce ako pako sú z toho nadšení,že budú už len lietať s holými zadkami.Tunelári,zločinci,zapredanci z KDH,sdkú,sas,most aj s matajúcimí bláznami sa už tešia na rabovanie podľa príkazu a scenára z IVO a skupiny mafiánskej z lóže Bnia Brith ,kde robí poslušného bajáca Mikloško s bezákom.


Blbolg . caciwycu33   |   ip:62.152.23   |   2013-01-15  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zabudol si napísať, že tí občania, za ktorých sa tu skrývaš, sú vlastne modrí Šmolkovia, ktorí nevedia "kde domov můj". ;-7


kafaka . davymetu71   |   ip:195.28.75   |   2013-01-15  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ratujte blbolga, stálo sa mu nešťastie! Bocian KDH Kristian mu pustil na hlavu balvan preto je z neho farboslepý opantaný zanietený obhajca modrej ,gorilej sforký mafiánov z kdh,sdkú,sas, a matajúceho smolka s modrým belmom.


Eva . kydamaja53   |   ip:78.157.16   |   2013-01-16  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Klondaik,uprostřed Evropy.
Slováci Češi lidé přeci vědí,že "bez práce nejsou koláče".Že bez vracení se k půdě a zpět k práci a výrobě potravin doma.Přežijeme.
Víme taky ,když budeme zpět investovat všechny zisky doma do výroby a pod.,zase budou ty "koláče".
"máme se jako v ráji i dnes",/...zemský ráj to napohled.../jen se špatně přerozděluje HDP.Podhodnocuje se práce ve službách i v tom "zametání"a odklízení vládního hnoje doslova.Stále jim nedochází,že nepotřebujeme vpravo ani vlevo.Prostě dohromady.
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Verejný kemp

Dokument. Je nadherne vidiet ze nie vsetci maju zalepene oci peniazmi.


„Impérium zla“ – fakty a obrazy

Irán, ropa, finanční kolaps 2012 Lindsey Williams 8.12....

Nacistické praktiky armády v Egypte

"Slobodná" Wikipédia!?!

Štít bude dusit demonstranty nízkofrekvenčním ...

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Ako také ovce

Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.4058 s