22. August 2019
    
Poznejme nepřítele: Anatomie Fedu II. Je Fed soukromý? - Dolezite.sk

Poznejme nepřítele: Anatomie Fedu II. Je Fed soukromý?


  2013-01-24  (09:08)  |  Amerika
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Poznejme nepřítele: Anatomie Fedu II. Je Fed soukromý?

Kdo skutečně drží veškerou moc?

Minule jsme si řekli „suchá fakta“ ohledně organizace Fedu. Viděli jsme, jaké má orgány, a že se skládá z regionálních bank, které mají členské banky. Kdo ale doopravdy drží moc?

Ve Fedu je 7 guvernérů, 12 regionálních bank a tisíce členských bank, ale jak pozorný čtenář viděl, 100 % moci drží Washington, respektive prezident (a Senát). Udělejme si pokus a představme si, že celá země přijala argumentaci Rona Paula a chtěla by skoncovat s kvantitativním uvolňováním. Řekněme, že každá jedna z členských komerčních bank bude volit jen rakouské ekonomy. V každé z 12ti regionálních bank Fedu tedy 6 členů představenstva budou rakušané a tři budou dosazeni z centra. Šest je sice většina, ale prezidenta každé ze dvanácti bank Fedu musí schválit Rada guvernérů ve Washingtonu. A je to právě prezident, který svou regionální banku případně reprezentuje ve FOMC (pokud je na něm zrovna letos řada), který o kvantitativním uvolňování rozhoduje.

I kdyby se nějakým zázrakem povedlo, že projde „rakouský“ prezident všech dvanácti bank Fedu, tak FOMC má dvanáct členů, sedm z nich jich přímo jmenuje prezident a jen pět z nich jsou vyslanci regionálních bank Fedu. Takže prezidentovi vyslanci mají stále většinu, a to i v našem nepříliš pravděpodobném ideálním scénáři.

Je pravda, že jeden prezident jmenuje jen jednoho člena Rady guvernérů ob dva roky, takže i když je zvolen dvakrát, tak během svého prezidentství zvládne jmenovat jen čtyři. Nicméně i ten člen Rady guvernérů, který nemusí být loajální dnešnímu konkrétnímu prezidentovi, má motivaci být loajální prezidentskému úřadu obecně a s ním spojenému tisku peněz na státní výdaje: ať už je u moci kdokoliv.

A nakonec tu máme ještě „pojistku“, aby byl Fed značně benevolentní, když přijde na tisk peněz: šéf newyorského Fedu je v FOMC neustále, má místo garantované. New York rovná se Wall Street, kde sídlí banky, které z tisku peněz velmi profitují.

Je Fed soukromý, či státní?

Často se objevují názory, zejména ze strany levice, že Fed je soukromý. Například zde. Tvrdí, že Fed je kartelem soukromých bank, že jeho účelem je zničit měnu a nacpat peníze do chřtánu soukromým bankéřům, kteří jsou ve skutečnosti těmi, kdo tahá za nitky a federální vládu mají v zadní kapse kalhot. Podle nich Fed není složkou státu.

Legrace je, že v mnohých jednotlivých bodech mají naprostou pravdu. Nicméně Fed je soukromý jen na papíře, ale ve skutečnosti je státní. Prakticky veškerá moc je ve Washingtonu. Na soukromé banky je Fed jen napsaný, ale o ničem nerozhodují. Zdá se to povědomé? Ano, na tomto principu je postaven fašismus. Podívejme se na to detailněji.

Spíš soukromý?

Fed je nominálně skutečně 100% vlastněn členskými bankami. Když říkáme „kdo vlastní Fed“, myslíme tím „kdo vlastní 12 regionálních bank Fedu“, protože Fed jako samostatná entita neexistuje. Ale každou z 12ti regionálních bank vlastní členské, soukromé banky v tom onom distriktu. Takže například Federal Reserve Bank of Atlanta je vlastněna soukromými bankami v Georgii, Floridě atd. Funguje to tak, že každá regionální banka Fedu je akciová společnost a pokud chce banka být členem Fedu (a tím být musí, pokud chce dělat business mimo území svého státu), tak musí koupit akcie své regionální banky Fedu. A kolik? Musí jich koupit za 3 % výše svého kapitálu, přičemž akcie Fedu stojí pevnou částku $100 za akcii. Takže pokud má soukromá banka kapitál ve výši 10 miliard dolarů, musí koupit 3 miliony akcií (3 miliony krát $100 za akcii rovná se 300 milionů, což jsou 3 % kapitálu). Soukromá banka má navíc povinnost, pokud ji Fed o to požádá, přisypat další 3 %.

Spíš státní?

S akciemi Fedu se ovšem nesmí obchodovat, ani jimi ručit za půjčku a ze zákona nesou 6% dividendu. Počet vlastněných akcií rovněž není v proporci se sílou hlasovacího práva; pokud tedy soukromá banka drží třeba 20 % akcií, tak to neznamená, že má 20 % hlasů na valné hromadě – jak je to s hlasováním a volbami představenstva, jsme vysvětlili výše (velké banky volí dva, středně veliké banky další dva atd.). Pokud banka zbohatne (zvýší se jí vlastní jmění), musí dokoupit akcie Fedu tak, aby udržovala potřebná 3 procenta. Prodat je nelze. Skutečně soukromé firmě samozřejmě představenstvo nejmenuje Washington. CEO Googlu ani Walmartu nejmenuje prezident USA a nepotvrzuje Senát.

Že je Fed spíše státní vyplývá i z toho, když se podíváme na jiné centrální banky všude po světě. Bank of England, ECB a další jsou jistojistě plně státní, ale chovají se naprosto stejně: tisknou peníze, kupují za ně státní dluhopisy, které státy vydávají k financování svých obludných výdajů, a zachraňují soukromé banky, když se dostanou do problémů.

Výsledek: Fed je státní, ale nejlepší kamarád soukromých bank

Není to tak, že si soukromí bankéři založili Fed, který si potom svou ekonomickou mocí podmanil chudáka federální vládu. Ne, Fed byl založen federální vládou. Na druhou stranu Fed slouží zájmům bank a velcí bankéři z něj skutečně profitují. Je to vzájemná symbióza bankéřů a politiků. Kartel jménem Fed ovšem stvořili politici (ovšem za nadšeného lobování bankéřů). Bez politiků a státního aparátu by ale bankéři mohli lobovat do aleluja, mohli by si i sami podobný kartel vytvořit, ale konkurence by jej vždy nakonec prolomila – ať již zevnitř „zradou“, nebo zvenčí novou bankou.

Jak Fed vydělává peníze?

Fed kupuje aktiva (za peníze, které vytiskne – o tom více v dalších článcích) a na těch vydělává úroky. Může například koupit státní dluhopisy, za které stát platí úroky. To jsou výnosy Fedu. Jaké má Fed náklady? Tak za prvé má „standardní“ náklady na platy svých zaměstnanců, na provoz budov, elektřinu, vodu a podobně. Fed také vypisuje různé granty a stipendia, která vyplácí ekonomům či studentům ekonomie, kteří jej chválí. Jednou ročně si udělají pořádné vánoční mecheche, to také něco stojí.

Za druhé tu jsou ony dividendy ve výši 6 %, které putují na konto členských bank. V roce 2011 se jednalo o 1,6 miliardy dolarů. A co se zbytkem? Ten putuje strýčku Samovi jako příjem státního rozpočtu (což mimochodem znamená, že ty úroky, co stát Fedu zaplatil za vydané dluhopisy, putují zpátky do té samé kapsy - šikovné, že?). V roce 2011 se jednalo o 75 miliard dolarů (2010 79 mld., 2009 47 mld. a předchozích 10 let kolem 30 mld. ročně - zdá se tedy, že se v krizi Fedu daří dobře).

Co z toho mají soukromé banky?

Proč by mělo být v zájmu soukromých bank, aby je někdo reguloval? Vždyť Fed je přeci buzeruje, nutí je držet nějaké rezervy, kupovat akcie Fedu, které nejdou prodat, atd. Jak jsme ale viděli, pro banky je to ohromně výhodné. Za prvé Fed umožňuje bankám držet jen částečné rezervy, tisknout peníze z ničeho a vydělávat na úrocích. Fed nedovolí podnikat bankám, které by měly plné rezervy a požadovaly od ostatních bank totéž, a tak je ohrožovaly. Když se nějaká banka už dostane do potíží, dostane bailout – Fed jí likviditu dodá, a navíc neřekne, která to byla.

Co z toho má stát?

No a pro stát je to rovněž náramně výhodné uspořádání. Jak jsme viděli, veškeré zisky Fedu mu jdou do kapsy. Pokud se politikům chce mohutně utrácet, ale nedostává se jim peněz z daní, Fed jim pomůže. Není to sice tak, že si stát řekne o sto miliard dolarů a Fed mu je natiskne – místo toho stát vydá dluhopisy, které v prvním kole koupí soukromí investoři. Ale pokud z těchto sto miliard jich Fed obratem od investorů koupí řekněme půlku, tak úroky z této půlky stát neplatí – respektive platí je Fedu a ten mu je pak vrací. Stát sice musí splatit jistinu, ale v praxi vidíme, že na splátku jistiny mu Fed zase půjčí a tak do jde dokola.

Kreativní účetnictví - může Fed zkrachovat?

V lednu 2011 Fed oznámil změnu v účetním vykazování svých zisků, které později posílá do státního rozpočtu (jedná se o oněch 75 miliard z roku 2011, viz výše). V čem změna spočívá? Standardní rozvaha má aktiva (= majetek) a pasiva (= zdroje, za které si pořídili ta aktiva). Pasiva se potom člení na vlastní zdroje a na cizí zdroje. Zisk je normálně součástí vlastních zdrojů. Je to přirozené – pokud se mi v businessu daří a vytvořím zisk, je samozřejmě můj. A tak tomu bylo i ve Fedu, ale jen do ledna 2011. Tehdy se rozhodli, že svůj zisk budou vykazovat v cizích zdrojích pod položkou „Závazky vůči státní pokladně plynoucí ze zisků“ (Liability for Residual Earnings Due to the US Treasury).

Co to znamená? Fed již nemůže zkrachovat. Krach totiž znamená, že vlastní zdroje firmy jsou záporné, a to se již nemůže stát. Dokud Fed vykazuje zisky, tak je všechno v pořádku. Problém nastává, pokud se ze zisků stanou ztráty. Pokud vzrostou úrokové sazby, a propadne se tedy cena dluhopisů, které Fed drží (cena dluhopisů je v nepřímém vztahu k úrokovým sazbám), Fed utrpí ztráty. Jelikož Fed drží obrovské množství státních dluhopisů (skoro dva biliony dolarů), mohl by vytvořit ztrátu tak velkou, že by vlastní jmění bylo záporné, a formálně by tedy zkrachoval. Fed samozřejmě zkrachovat nemůže, ale jistě by to vyvolalo spoustu nepříjemných otázek. A tak se Fed zařídil takto: pokud utrpí ztráty, tak místo vlastního jmění se prostě sníží cizí zdroje.

Jak vůbec můžou cizí zdroje být záporné? Cizí zdroje znamenají, že někomu dlužím peníze. Jak můžu někomu dlužit záporné peníze? Tím vlastně říkám, že někdo dluží mně peníze. Ale to není pravda – federální vláda Fedu žádné peníze dlužit v tomto ohledu nebude.

Kdyby podobné kreativní účetnictví provedla soukromá firma, máme tu skandál typu Enron, pár lidí půjde bručet a pár senátorů si udělá živnost stojící na buzeraci a šikaně poctivých firem. Když to samé udělá Fed, je to prostě H.4.1 Statistical Release.

Pokud se někdo chce podívat na rozvahu Fedu, vychází každý čtvrtek, je součástí takzvaného „H.4.1“ a lze ji najít zde. Je tam spousta balastu, ale Table 8 je samotná rozvaha.

http://www.mises.cz/clanky/poznejme-nepritele-anatomie-fedu-ii--895.aspx


Jan Mašek
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
JeanLaroux . kacisany0   |   ip:194.50.64   |   2013-01-24  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Proboha co za tele tohle psalo ?? FED, že řídí Washington ? To jako to město DC něco řídí ? Támhleten mrakodrap a támhleten most, tadyten kousek silnice řídí FED ? Co to je Washington ? To jsou lidé. Zastupitelé. Tyto zastupitele podpořili a dostali na funkci tj. ŘÍDÍ ti, kteří ve finále vlastní i FED. Takže co ? Bude mi tu někdo snad tvrdit, že v tej JůEsEj jsou zastupitelů nezávislí a fungují v zájmu lidu ? HA HA .. To by byl fór století


harry . paholenu0   |   ip:95.102.23   |   2013-01-24  (22:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Genialne vymyslene a prevedene.Postavene na ludskej slabosti a podplatitelnosti.


Vsetko sa da kupit.Otazkou je len cena.Toto je princip.

A nazvat FED statnym,pricom jeho akcionari su sukromny,v prepletenci tazko vysledovatelny,nemoznost predaja akcii atd,to su genialne tahy.

Ovsem koniec vyznamu Fedu sa blizi,ked splni svoj ucel,bude treba system prenastavit,bez toho aby sa prislo na jeho ulohu.A na to som zvedavy,jak to urobia.


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-24  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj harry :))

Ja tu nechci moc spamovat, kdyz se to netyka tematu...

Ale chtel sem se zeptat. Pestujes stevii? Protoze jak ne tak vrele doporucuju! Uz z jednoho klasickeho truhliku, na tri rostliny sklidis dostatek listu pro spotrebu jednoho cloveka... prezimovani velmi jednoduche... umistis do mistnosti kolem 2stupnu a udrzujes akorat bal tak vlhky aby uplne neproschnul... ona na zimu usycha(nadzemni cast)... na jare ji muzes rozmnozit delenim trsu...

A da se pouzit misto cukru prakticky kamkoliv...


harry . paholenu0   |   ip:95.102.23   |   2013-01-24  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nejme,diky za tip.Musim uznat,ze co sa tyka bylin,si sikovny.Drz sa toho,do buducna prospesne,a mozno aj cesta pre teba do buducna.Cau.


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-24  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dekuju.. neni zac.. Hlavne kdyz to tobe nejak pomuze! Nebo nekomu s tveho okoli!... :)

A Andelika lekarska se da pouzivat do zavarovani kompotu kyseleho ovoce protoze neutralizuje kyselost a snizuje spotrebu cukru...


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-24  (23:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Roste skoro vsude na vlhkych loukach...


Xerox . dotymote09   |   ip:64.121.13   |   2013-01-26  (11:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekne videjko k teme RSA Animate - Crises of Capitalism na youtubediskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


40 ‚DĚSIVÝCH‘ FAKTŮ O PÁDU AMERICKÉ EKONOMIKY


 - 40 ‚DĚSIVÝCH‘ FAKTŮ O PÁDU AMERICKÉ EKONOMIKY2013-05-29  (09:28)  |  Amerika
Pokud znáte někoho, kdo opravdu věří, že americká ekonomika je v dobrém stavu, tak mu jen ukažte statistiky z tohoto článku. Poodstoupíte-li a podíváte-li se na dlouhodobé trendy, je neuvěřitelné, co se s námi děje.

ZPRÁVA Z VEŘEJNÉHO SLYŠENÍ O ODHALENÍ MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE VE WASHINGTONU


2013-05-24  (09:12)  |  Amerika
Bývalí členové Kongresu USA vydali společnou zprávu z Veřejného slyšení o odhalení mimozemské civilizace (Citizen Hearing on Disclosure). Slyšení se konalo ve Washington, DC v Národním tiskovém klubu (National Press Club). Zpráva vyzývá Nadaci pro veřejné slyšení (Citizen Hearing Foundation), aby předal usnesení Valnému shromáždění OSN a to vyzval k uspořádání celosvětové konference o přezkoumání důkazů o možné mimozemské přítomnosti ovlivňující lidskou rasu.


HYDROPONICKÉ ZAHRADNIČENÍ V USA: POLICEJNÍ ŠIKANA LIDÍ, KTEŘÍ SI PĚSTUJÍ VLASTNÍ JÍDLO


2013-05-02  (09:14)  |  Amerika
Američané, kteří používají hydroponii jsou zjevně nejnovějším cílem šílené „války proti drogám“, která se už od té doby, kdy byla prvně v 80. letech vyhlášena, se zvrhla ze strašné na směšnou. Jen se zamyslete nad tímto případem: Před dvěma lety zaklepali policisté od narkotik na dveře domu muže, který si právě koupil sadbovou sestavu z místních zahradnických potřeb. Ti policisté se dožadovali, že chtějí jen vědět, co si tam plánuje pěstovat.


Proč Boston oslavuje stanné právo skandováním „USA, USA“?


2013-04-23  (10:03)  |  Amerika
Americký prezident už uznal atentátníky vinnými, federálové posílají zvláštní tým vyšetřovatelů z Gitma


TERORISTICKÉ ÚTOKY JSOU V REŽII FBI?


2013-04-22  (09:09)  |  Amerika
Toto jsou nejnovější informace týkající se tragických bombových útoků během Bostonského maratonu. FBI a další instituce mají dlouhou a dobře zdokumentovanou historii režírování teroristických akcí v zájmu získání větší moci.


Konfiskace úspor v Kanadě?


2013-04-05  (09:49)  |  Amerika
Vláda v Ottawě navrhuje „nouzové získání peněz“ v kyperském stylu. Politici západního světa jdou po vašich bankovních účtech. V podstatě je v novém rozpočtu kanadské vlády navrhováno „nouzové získání peněz“ kyperského stylu. Když jsem o tom poprvé slyšel, byl jsem poněkud skeptický, takže jsem se na to podíval sám. A hádejte co? Je to přesně tak, černé na bílém, na stranách 144 a 145 „Ekonomického akčního plánu 2013“, který již Harperova vláda předložila parlamentu.


USA: ARMÁDNÍ CVIČENÍ JSOU VE SKUTEČNOSTI PŘÍPRAVOU NA STANNÉ PRÁVO


2013-04-03  (09:20)  |  Amerika
Organizace Competitive Outcomes, která cvičí mladé rekruty z Výcvikových jednotek pro mladší záložní důstojníky (JROTC), Výcvikových jednotek pro záložní důstojníky (ROTC), programů pro kadety, zahraničních armád, policejních a požárních sborů, pořádá letos speciální výcvikové programy a semináře a sestavuje prováděcí manuály v Mariettě v Georgii, v Los Angeles a San Diegu v Kalifornii. Organizace spolupracuje s Armádou Spojených států, ozbrojenými i neozbrojenými divizemi ROTC a JROTC a rovněž s vojenským letectvem.


KONGRESMAN PŘIZNÁVÁ „CHEMTRAILS“


2013-03-26  (09:53)  |  Amerika
V dokumentu, který může být nazván prvním vládním uznáním „chemtrails“, veřejný činitel, jehož volební okrsek je v Clevelandu (Ohio), v návrhu zákona předkládaném Kongresu odkazuje na „chemtrails“.


DO USA PŘICHÁZÍ 20X VĚTŠÍ KOMÁŘI NEŽ TI NORMÁLNÍ


2013-03-15  (09:23)  |  Amerika
Super-rozměrní agresivní komáři s ‘dýkovitým’ sosákem se mají toto léto vyrojit na Floridě, čímž přinesou utrpení tisícům zdejším obyvatelům. To, co by se mohlo stát scénářem pro B-čkový hollywoodský film, komáři ze záplavové vody skoro 20x větší než jejich normální bratranci, mohou udeřit kterýkoliv den či noc, jejich vajíčka mohou zůstat spát i roky – a tito komáři by dokonce mohli odolávat i repelentům.


Konec amerického snu – část 2


2013-03-12  (09:49)  |  Amerika
Z amerického snu se rychle stává americká noční můra Když otcové zakladatelé USA zakládali národ, tak to dělali s úmyslem, aby vláda byla velmi omezená a lidé měli obrovské množství svobody.


80% žiakov v New York city nevie čítať a písať


2013-03-11  (17:37)  |  Amerika
Negramotnosť v New York city je na vzostupe: takmer 80 percent absolventov stredných škôl nemá základné vedomosti ako sú čítanie, písanie a matematika. Kritici poukázali na to, že len 13 percent absolventov škôl spomedzi Afro-Američanov a Latino v New Yorku dosiahnu vedomosti potrebné pre vysoké školy a 80-tim percentám všetkých absolventov chýbajú tieto vedomosti celkovo .


Plány koncentračních táborů v USA


2013-03-08  (08:49)  |  Amerika
…výtažky z plánů koncentračních táborů v USA odhalují děsivé skutečnosti. Nejen, že mají být použity pro občany USA, ale například i to, že při útěku je dovoleno užít smrtící střelby, stejně jako odstřelovači mají v případném srocení vyhledat a odstranit agitátory… Detaily, jako že lidé mají být profilováni a „aktivisté“ odděleni od ostatních, jsou už vlastně vcelku nepodstatné.


8 faktov, ktoré ste o amerických prezidentoch nevedeli!


2013-02-28  (09:39)  |  Amerika
Na počesť Dňa amerických prezidentov, ktorý sa každoročne slávi 18.februára, spomínajú ľudia na čokoľvek z ich slávnych životov. Deti v školách sa učia o ich chrabrých skutkoch, ktoré pre svoju krajinu vykonali riskujúc pri tom svoje životy. Niektoré zaujímavosti sa však v učebniciach určite nedočítajú. Mnohí si totiž neuvedomujú, že aj títo muži, ktorí sa stali symbolom najvyššej moci Spojených štátov amerických, boli len obyčajní ľudia.


SPOJENÉ STÁTY DALY SBOHEM ČTVRTÉMU DODATKU ÚSTAVY


2013-02-22  (09:30)  |  Amerika
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických potvrdilo protiústavní praktiku zabavování a prohledávání elektronických zařízení „bez jakéhokoliv podezření“ v pásu 100 mil od hranic – kde žije 197.4 miliónu Američanů, neboli 66 % celé populace.


Amerika dluží 222 tisíce miliard USD


2013-02-14  (09:19)  |  Amerika
Zhroucení finanční "pyramidy" je otázkou 2 – 5 let. Dluh Spojených států je dvacetkrát větší, než se oficiálně uvádí – říká americký ekonom Laurence Kotlikoff v interview s RT. Podle jeho propočtů činí 222 tisíce miliard dolarů. Tak drastický rozdíl mezi statistikou a realitou – říká ekonom - je možný jen proto, že se stále víc závazků prostě tají.


AMERIKA SE MĚNÍ V JEDNO VELKÉ VĚZENÍ PRO DLUŽNÍKY


2013-02-13  (11:45)  |  Amerika
Shakespearův Polonius dává svému synovi tuto klasickou radu: „Nebuď dlužníkem ani věřitelem.“ Mnozí z duchovních otců amerického národa to však viděli úplně jinak. Často žili na maximum: Byli vždy dlužníky a nikdy věřiteli. Jak vlastníci plantáží s tabákem či rýží, otrokáři a obchodníci, či pozemkoví a peněžní spekulanti, závisející na dlouhodobých úvěrech z nichž financovali svůj přepychový život, tak obchodníci a kramáři, řemeslníci a zemědělci i námezdní dělníci a námořníci. Bez dluhů by símě komerční ekonomiky sotva kdy dozrálo.


Obama podepsal novelu, která ruší strop státního dluhu


2013-02-06  (09:20)  |  Amerika
Prezident USA Barack Obama podepsal v pondělí novelu zákona o dočasném zrušení maximálně přípustné výše státního dluhu USA.


Závěrečná řeč kongresmana Rona Paula ke konci jeho posledního funkčního období


2013-02-01  (09:09)  |  Amerika
Ron Paul je americký kongresman, který působí v americké politice již přes 30 let. Vždy hájil základy americké ústavy a vždy hlasitě kritizoval její postupný rozklad, na němž postupně pracují všichni poslední američtí prezidenti za spolupráce a podpory většiny kongresu. I když je členem republikánské strany, tak vystupoval velmi často i proti vlastním spolustraníkům


Kandidát Nobelovy ceny: Obama se ptá vojenských velitelů, zda budou „střílet do amerických občanů?“


2013-01-24  (09:06)  |  Amerika
Předkládané šokující tvrzení pochází od “jednoho z předních amerických válečných hrdinů” Jim Garrow v roce 2009 nominovaný na Nobelovu cenu přišel se šokujícím tvrzením, když řekl, že vrcholný vojenský veterán mu řekl, že “lakmusovým papírkem” o otestování nových vojenských velitelů je to, zda poslechnou rozkaz ke střelbě do amerických občanů, nebo ne.


Americká vláda tvrdí, že pravda je příliš komplikovaná a nebezpečná, aby mohla být vyzrazena veřejnosti


2013-01-17  (09:24)  |  Amerika
“Když to děláme my, tak to není fašismus”: Historie se opakuje … V klasické historické knize o nacistickém Německu Mysleli si – Jsme svobodní, píše Milton Mayer: „To, co se tu dělo, bylo postupné navykání lidí, kousek po kousku, na to, že se jim vládne s překvapením; dostávají se k nim rozhodnutí přijatá v tajnosti;


USA plánovali atómový útok na Rusko a Čínu


2013-01-16  (09:38)  |  Amerika
V 60-tych rokoch minulého storočia čakali USA, podľa jedného z nedávno zverejnených dokumentov, formálne len na najmenší dôvod pre nukleárny útok na Sovietsky zväz a Čínu. Ako dôvod pre to by stačila hoci aj “neúmyselná udalosť”.


Kritik Obamova „seznamu na odstřel“ nalezen v New York City mrtev


2013-01-14  (09:44)  |  Amerika
Prominentní americký blogger a počítačový mág Aaron Swartz, který promlouval proti “listu na odstřel” presidenta Baracka Obamy a kybernetickým útoku proti Iránu, byl v New Yorku nalezen mrtev. Policie našla v pátek tělo tohoto 26-letého muže v jeho bytě v New York City v městské části Brooklyn, řekla mluvčí hlavního ohledávače mrtvol tohoto města.


Pokrytecké celebrity


2013-01-03  (09:12)  |  Amerika
Americká ústava zaručuje americkým občanom vlastniť zbrane preto, aby sa mohli brániť v prípade ak sa vláda vymkne z pod kontroly. Ak zabudne, že je tu na to, aby slúžila ľuďom a nie naopak. Podľa praotcov preto, aby nemohlo dôjsť k útlaku a k zneužívaniu štátnej moci.


11.září 2001 - Architekti podali vědecké důkazy o řízené demolici


2012-12-07  (16:09)  |  Amerika
Architekti a inženýři podali vědecké důkazy o řízené demolici 11.září 2001. Řešení záhady pádu 3. budovy Světového obchodního centra (budovy č.7), která spadla za rekordních 7 vteřin. Toto je nejlepší profesionálně vyrobený patnáctiminutový informativní a poutavý dokument AE911Truth o 11.září. Dokument o WTC 7. Prosím šiřte jej, též mezi architekty a inženýry.


Stredná v Texase trestá študentov, ktorí odmietnu byť sledovaní mikročipmi


2012-10-11  (17:34)  |  Amerika
Istý stredoškolský obvod v Texase na začiatku tohto roka čelil kritike po tom ako ohlásil, že bude vyžadovať od študentov, aby pri sebe po celý čas nosili ID kartu (identity card – doklad totožnosti, občiansky) obohatenú o mikročip. Študenti, ktorí odmietli byť monitorovaní tvrdia, že zo strany predstaviteľov školy cítia nepríjemnú odozvu.


Tajný osud Ameriky (2. časť)


2012-09-25  (15:36)  |  Amerika
Prvý diel pojednával o tajných dejinách dobývania amerického kontinentu. Tento druhý sa už priamo zameria na tajný osud Spojených Štátov Amerických, ktorý mu bol predurčený dlhú dobu pred ich založením a o ktorom píše vo svojej knihe aj slobodomurár Manly Palmer Hall.


Tajný osud Ameriky (1. časť)


2012-09-22  (12:10)  |  Amerika
Veľa ľudí verí, že myšlienka jednej svetovej vlády pod nevinným plášťom demokracie vznikla v 18. storočí, kedy začali naberať osvietenecké ideie na sile. Nie je tomu tak. Táto myšlienka je oveľa staršia. Aspoň tak to tvrdí okultista a slobodomurár Manly Palmer Hall vo svojom prevratnom diele „The Secret Destiny of America“ (Tajný osud Ameriky).


13 nejděsivějších experimentů na lidech prováděných americkou vládou


2012-09-17  (10:14)  |  Amerika
Ve Spojených státech byly prováděny četné experimenty na lidských pokusných subjektech, které byly považovány za neetické, a byly často prováděny nelegálně a bez vědomí nebo souhlasu jednotlivců.


Hrozí USA vojenský prevrat?


2012-09-04  (09:01)  |  Amerika
Nová správa vydaná Ruskou ”Federálnou službou pre vojensko-technickú spoluprácu” cirkulujúca v Kremli uvádza, že dôstojníci generálneho štábu boli minulý týždeň varovaní ich americkými partnermi počas cvičenia s North American Aerospace Defense Command (NORAD), že hrozba zvrhnúť Prezidenta Obamu prameniaca z ”niektorých prvkov” v rámci americkej armády je ”reálnejšia ako sa zdá” a môže veľmi dobre spôsobiť na zavedenie stavu stanného práva v Spojených štátoch.


Osmnáct kritických postřehů z USA


2012-08-11  (09:29)  |  Amerika
Do Spojených států jezdím zhruba dvakrát ročně, ale ještě nikdy jsem se nezdržel tak dlouho v malém městě (šest týdnů, Ormond Beach, Florida). Stejně tak jsem tam nikdy nebyl v době tak podivné nálady, jaká byla v letošním lednu a únoru (taková podivná směs strachu a naděje...). A tak jsem si všiml věcí, které jsem dříve neviděl. Některé mě nadchly, jiné mě rozesmutnily. A protože se přikláním k rozšířenému názoru, že americká společnost je vcelku nemocná, viděl jsem spíše to negativní. Možná se na to zaměřuji také proto, že styl života Američanů zcela bez rozmyslu kopírujeme i u nás. Zde je to, co mi dalo facku, otevřelo oči, přinutilo mě přemýšlet. Kolikrát to jsou kraviny, ale možná jen na první pohled.


Zoznam zúčastnených Bilderberg 2012


2012-06-01  (12:10)  |  Amerika
Včera 31.5.2012 sa v Chantilly vo Virgínii, Spojené Štáty Americké, začalo tohtoročné stretnutie neslávne známej skupiny. Uvidíme čoho sa v najbližších dňoch a týždňoch dočkáme, keďže je známe, že títo nikým nevolení a zastupujúci len svoje vlastné záujmy, každoročne ovplyvňujú politické a ekonomické dianie vo svete.


Odhaleno: Stovky slov, která americká vláda sleduje na internetu


2012-05-28  (09:26)  |  Amerika
Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost bylo donuceno vydat seznam klíčových slov a frází, které používá pro sledování známek terorismu nebo další hrozeb proti Spojeným státům na sociálních sítích a v online médiích.


Ďaľšie z Ameriky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Írán odříznut od systému SWIFT, unese takovou sankci?

Írán byl vyloučen z mezinárodního platebního systému SWIFT, který umožňuje finanční toky mezi bankovními institucemi po celém světě. Od soboty 17. března od 16:00 tak bude nefunkčních všech 675 íránských unikátních SWIFT kódů. Společnost pro světovou mezibankovní finanční telekomunikaci (SWIFT) svůj radikální krok zdůvodňuje jako nutný, kvůli nátlaku ze strany EU a USA.


Jak drahou moč vypouštíme do záchodu

www.dolezite.com

Žijeme v pseudosvete

K roku 2012

Nigel Farage: Katastrofa je tu a vy děláte jakoby nic

Archív

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Možno to niekomu bude znieť ako rozprávkový nadpis, ale nie je to tak úplne nezmyselné tvrdenie. Spotrebné dane, dane z pridanej hodnoty, dane z platu, dane z nehnuteľností sa dajú zrušiť veľmi jednoducho. A pritom štát môže ďalej fungovať a občania sa budú mať oveľa lepšie. Stačí na to málo, stačí len aby všetky strategické podniky a banky vlastnil štát. Naozaj, nič iné nie je potrebné. Už vidím ako sa ekonómovia chytajú za hlavu, čo to zas píšem za nezmysly! Veď bez daní štát nemôže existovať! Ja si myslím, že môže, a nie som sám..


V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí v...

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Táto kríza je ako rakovina: je čas konať hneď

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Lietadlá spred tisícročí


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3866 s