23. September 2019
    
Odkiaľ sa vzal názov Slovák - Dolezite.sk

Odkiaľ sa vzal názov Slovák


  2012-10-09  (14:09)  |  Kultúra
  67% hlasovalo = 5  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Odkiaľ sa vzal názov Slovák

 

Niekoľko poznámok k  stati Sláva Slávnych Slávov

/uverejnené na www.z7h.sk/

Keď som asi v rokoch 1990-91 sedel v spoločnosti mojich priateľov a známych, tak prišla do debaty vtedajšia aktuálna téma, naša štátnosť a naša samostatnosť. Rozhovor bol o tom či sa oddeliť od Čechov, či je vôbec reálne mať vlastný štát, a o tom, aké to bude mať dôsledky pre našu budúcnosť. Samozrejme väčšina hovorila o katastrofálnych následkoch. Nestalo sa. Práve naopak. Ale súčasnosť nechcem rozoberať.

V určitom štádiu debaty prišla na rad téma odkiaľ sa vzal názov Slovák. V tom čase som sa výraznejšie zaoberal skrytými stránkami javov a vecí a úplne spontánne ma začali napádať myšlienky, ktoré neskôr začali mať logiku a súvis. Predniesol som svoju úvahu a zožal som dlhotrvajúci smiech. S týmito myšlienkami som sa od tých čias nikomu nezveril, ak tak len úzkemu kruhu známych.

Dnes sa mi dostala do rúk dokument „Sláva Slávnych Slávov" od autora J. Pachera. Som v úžase. Som v úžase najmä preto, že táto stať opisuje moje vtedajšie pocity o nás Slovákoch. Stať sa zaoberá našou minulosťou a naším slovenským vedomím na úrovni, ktorá nemôže byť neakceptovateľná. Táto stať má závery, ktoré stále viac pozitívne rezonujú, aj keď len v určitej časti Slovákov. Aj ja som sa zamýšľal, prečo som práve tu a odkiaľ pochádza názov Slovák. Autor hovorí o tom, čo aj ja cítim v súvislosti s naším chabím sebavedomým, za ktoré sa musím veľakrát hanbiť.

Autor hneď na začiatku uvádza kapitolu Prečo sa voláme Slováci. A o tom bola moja úvaha v tejto spoločnosti. Dovoľte mi preto, aby som ju stručne popísal, lebo si myslím, že táto úvaha by mohla obohatiť kapitolu Prečo sa voláme Slováci.

Pred tým než moju úvahu rozoberiem chcem uviesť niektoré moje základné myšlienkové východiská.

  1. 1. Nemyslím si, že minulosť bola primitívna, ani že mala menej hodnotných znalostí ako máme my dnes. Minulosť bola len iná. Narábala inými pojmami. Mala iné znalosti a filozofické východiská. Bola totiž úplne iná kvalita času ako je dnes. K tomu, čo sa nám zachovalo z minulosti, v akejkoľvek forme mám úctu, lebo to jednoducho prežilo tisícročia.
  2. 2. Ak sa niečo zachovalo v legendách názvoch, alebo iných reliktoch a prežilo to tisícročia, muselo to mať pre niekoho zmysel. Vedomie národa, etnika, alebo inej spoločenskej formácie si nezachováva nezmysly, ale len to čo má zmysel.
  3. 3. Každá vec alebo jav má vždy svoju zjavnú stránku, ktorú vnímame zmyslami, ale aj svoju skrytú duchovnú stránku, ktorú vnímame sprostredkovanie, srdcom, citom, podvedomím, alebo logickou dedukciou. Skúmanie skrytých a najmä duchovných stránok vecí a javov súčasná veda nepozná i napriek tomu, že existujú.

Odkiaľ sa vzal názov Slovák

Pri tejto úvahe začneme postupovať od konca. Skúsme v názvoch jednotlivých dnešných slovanských národov, alebo vetiev hľadať ich pôvodný, skrytý a dnes už prehliadaný význam.

Poliak

Odkiaľ sa vzal názov Poliak. V slovenčine slovo poliak je odvodené od podstatného mena pole. Teda označuje toho, kto pracuje na poli alebo má s  poľom niečo spoločné. Dnešné Poľsko je rovinatá krajina, za horami Karpatského masívu, na sever od Slovenska. Tiahne sa až po Baltické more. Teda je predpoklad, že toto územie pre tých čo naň prišli bolo charakteristické dostatkom plôch vhodných na pole, teda na obrábanie pôdy. Tí čo sa usadili na severe Európy sú Poliaci.

Srb

Odkiaľ pochádza názov Srb. Srb v Slovenčine znamená kosák. Teda dá sa dedukovať že skupina obyvateľstva, ktorá migrovala na juh bola charakteristická svojím srbom, teda kosákom. Sú to pestovatelia obilia. Srb bol symbolom zabezpečovania obživy a stal sa aj symbolom tohto národa. Srbi sú tí čo išli na Balkán.

Chorvát

Čo vyjadruje pomenovanie Chorvát. Je to aj Horvát, Teda názov odvodený od slovenského slova hora. Chorváti sú obyvatelia, ktorí obývajú hornaté pobrežie Jadranského mora. Aj ich mentalita je „horská" húževnatá. 

Rus

Názov Rus podľa môjho názoru pochádza zo staroslovanského slova rušať. My síce tento tvar už nepoužívame v tejto forme, ale máme rušnú ulicu, vyrušiť, zrušiť. Máme aj slovenský názov pre rušeň - latinská lokomotíva. Teda rušať znamená cestovať, pohybovať sa. Ale ruská krajina, jej veľkosť bola práve pre tento spôsob existencie podstatou. Teda tí čo išli na východ, alebo na východe ostali, boli tí čo rušali, cestovali, kočovali pohybovali sa po veľkom území.

Ukrajinec

Ukrajina je názov, ktorý má slovný základ v slovenskom slove krajina. Je to kraj, alebo okraj niečoho. Dnes pojem krajina používame v užšom zmysle ako ololie zastavaného územia sídla. V širšom slova zmysle krajinu chápeme ako veľké prírodné územie. Ukrajinci sú vetva, ktorá sa usadila na okraji niečoho. Ukrajina, alebo okrajina je územie, ako na okraji niečoho. Myslím si že je to okraj na východe Slovenska.

Čech

Názov Čech je podľa môjho názoru odvodený od pojmu češka. Češka v staroslovenčine bol názov pre dnešný pahorok. Západná emigrácia sa odsunula do územia charakteristického svojou pahorkatinou. Názov odvodený od praotca Čecha je umelo vytvorený. Avšak jeho priezvisko tiež má niekde tu svoj pôvod.

Ostatné slovanské názvy národov ako Lužickí Srbi, Bielorusi, Slovinci, Rusnáci, Rusíni, Zakarpatskí Rusi, sú len odvodeniny základných názvov.

Ale čo znamená názov Slovák?

Tu musím poznamenať, že drvivá väčšina Slovákov, ktorým som dal túto otázku nevedela podstatu tohto názvu objaviť.

Názov Slovák je odvodený od slovenského podstatného mena SLOVO. Teda slovný základ je slovo.

V Slovenčine ten kto dáva dobro, tak sa mu povie že je dobrák, ten kto je z nášho rodu je rodák, a ten kto dáva slovo je slovák, teda „dávač" slov.

V slovenčine máme mnoho podobných slov ako sú: novák, ľavák, pravák, drapák, parák, klenák, oravák, krivák, atď. Sú to slová odvodené od podstatných mien, prídavných mien, alebo od slovies. Nie som lingvista, ale je to jeden z princípov tvorby slovných odvodenín. Možno je táto úvaha primitívna, ale ja si myslím, že netreba za tým hľadať veľkú vedu, ani ekvilibristické dôkazy. Je to prosté a prirodzené.

 

Čo z tejto úvahy vyplýva? 

Z uvedeného vyplýva, že tí ktorí dali slovo sú Slovania a jadrom slovanstva sú Slováci. Slováci dodnes sú nositelia všeobecného názvu sústavy Slovanských národov. 

Pôvodná reč, z doby Cyrilo - Metodejskej, bola Stará Slovenčina, teda nie Slovienčina. Slovenčina bola a aj je, pôvodným základom všetkých ďalších súčasných slovanských jazykov. Pozrime sa z tohto pohľadu na niekoľko ďalších skutočností.

Pojem Slovania

Jeho pôvod je zrejmý už v prvotných písomnostiach. Ale názov Slovania nebol odvodený ani od Poliakov ani od Rusov. Bol odvodený od slovného základu Slovák. Teda uznáva sa spoločný slovný základ Slováci a Slovensko pre všetky slovanské národy. Tento pojem používa aj v súčasnej historickej vede. Význam má v tom, že oddeľuje jednotlivé - Slovákov ako národ od všeobecného názvu sústavy národov.

Cyril a Metod

Šírenie kresťanstva v 9. storočí nášho letopočtu do slovanského teritória sa začalo v Nitre. Ale prečo práve v Nitre, prečo nie napríklad na Morave? Prečo Cyril a Metod prišli práve do Nitry?

Odpoveď je jednoduchá. Prišli do hlavného mesta, teda prišli do jadra, centra Slovanstva. Ak chcela svätá stolica šíriť kresťanstvo, tak predsa by nevyslala vierozvestov do provincie. Prišli tam, kde bol predpoklad, že šírenie kresťanstva padne na úrodnú pôdu. Tlmočili ho niekomu, kto mal v rámci slovanského etnika čo najväčší vplyv a to bolo Nitrianske kniežatstvo.

Slovensko ako jadro slovanského teritória

Predpokladám, že Slovensko je územím odkiaľ sa realizovala dnes známa slovanská migrácia, alebo jadro staršej migrácie do Európy vzniklo práve na našom území. Čo ma k tomuto tvrdeniu oprávňuje? Slovensko je gravitačný stred širších dnešných slovanských území. Nenechajme sa pomýliť že Slovensko nie je v geometrickom strede. Je v smere gravitačného, západného spádu. Tento pohyb súvisí s pohybom za slnkom, teda je ovplyvnený otáčaním zeme na východ. Tak postupovala väčšina civilizačných pohybov v európskom priestore. Tento stred slovanského teritória určuje historicky Nitra. Od Slovenska sa rozprestierajú iné slovanské národy na všetky svetové strany.

Prečo jadro slovanstva je práve na Slovensku?

Predstavme si že prví Slovania, ktorí prišli do Európy mali slobodnú voľbu výberu územia, aj keď to asi nebolo celkom tak. Slovensko z hľadiska konfigurácie terénu má výnimočné vlastnosti, ktoré sa v Európe len tak často neopakujú. Slovensko je umiestnené v severnej časti Karpatskej kotliny. Na severe a západe sme chránení horami voči severozápadnému nepriaznivému vzdušnému prúdeniu. Na juhu sú úrodné nížiny, teda terén sa zvažuje na juh. Sme zo širšieho pohľadu na ideálnom južnom svahu. Dunaj ako prirodzená hranica Slovenska odplavuje všetky negatívne energie mimo nášho územia. Ak by ste si hľadali ideálny pozemok na rodinný dom tak potom by mal mať tieto vlastnosti. Máme temer všetky krajinné typy. Máme vlastné zdroje čistej pramenitej vody, obrovské zásoby podzemnej vody na žitnom ostrove. Ak temer kdekoľvek na Slovensku zrealizujete geologický vrt, nájde sa nejaká minerálna alebo termálna voda. Máme veľké množstvo nerastov, dreva, uhlia.

Tieto zdroje existovali aj v minulosti. Prečo práve tu sa naši predkovia Starí Slováci usadili? A prečo práve Nitra je pod Zoborom? Ak všade prší tak pod Zoborom neprší. Ako som spomenul na začiatku, nehovorme o našich predkoch, a vôbec o predkoch všeobecne, že boli primitívni a neznalí. Vybrali si strategicky pre život ideálnu polohu. Dodnes sme ju neopustili. Mysleli pred 5 alebo 10 tisíc rokmi aj na nás?

Slovenčina pretrvala

Ako je to možné, že 1000 rokov boli na Slovensku úradné aj vyučovacie jazyky iné ako slovenčina. Bola tu latinčina, maďarčina, nemčina, čeština. A slovenská reč pretrvala. To nesúvisí s tým, že Slováci žili izolovane v primitívnych podhorských zaostalých osadách, kde sa civilizácia nedostala, ako to vysvetľuje súčasná hrubohmotná materialistická veda v školských učebniciach. To súvisí s niečím iným. Súvisí to s vyšším vedomím a so širším poslaním, ktoré je v jadre slovanstva, teda v nás Slovákoch zakódované. Slovenský človek neutekal do cudzích dvorov, ale zachoval si srdce, zachoval si čisté duchovné hodnoty a hlavne tým zachoval aj seba samého, nie vojenskou silou. Slovenská reč pretrvala preto, že na našom území sa nachádza posvätné jadro niečoho vyššieho, posvätné a duchovné jadro Slovanstva.

Slovenčia ako spoločný základ

Je úplne zrejmé, že Slováci najlepšie rozumejú všetkým slovanským jazykom. Slováci sa aj najrýchlejšie zo všetkých slovanských národov učia iné slovanské jazyky. Dokážu s ľahkosťou preberať iný slovanský akcent, výslovnosť aj prízvuk. Rus vždy hovorí slovensky s ruským prízvukom. Čech nevie potlačiť český prízvuk aj keď je čeština slovesne nám najbližší jazyk. Avšak slovenskí herci nemajú s češtinou problém. Slovák Poliakovi aj Srbovi vždy rozumie, ale Poliak Srbovi už menej, alebo vôbec. Slovenské slová sa v slovenčine používajú v ich základnom pôvodnom význame. V iných slovanských jazykoch majú tieto slová obyčajne významové posuny. Teda spoločným základom všetkých slovanských jazykov je Slovenčina.

Pohľad z úrovne starších dejín

Nie som historik, a predpokladám, že určite niekto vie túto stať odborne lepšie popísať. Vráťme sa k úvahe, že ten kto dáva slovo je v slovenčine slovák, teda dávač slov. Otázka znie: Odkedy táto skupina národov má názov Slovák? Teda názov, ktorý vyjadruje, že sa jedná o skupinu ľudí, etnikum, alebo národ, ktorý dáva slová. 

Slováci v staroveku

Aj Slovania, alebo lepšie Starí Slováci museli do strednej Európy odniekadiaľ prísť. A keď prišli, tak si určite so sebou doniesli aj svoje pomenovanie, názov. Kto im ho dal? Dali si ho sami, alebo niekto, kto im dal reč omnoho skôr a poveril ich, aby to slovo, ktoré dostali a naučili sa ho, šírili ďalej? Dostali toto poverenie od Boha?

Nie sme náhodou tí, ktorí širšiemu svetu, alebo možno aj ľudstvu dali reč? 

Ak určitá skupina ľudí - národ nesie pomenovanie, ktorého podstatou je „ten kto dáva slová", tak toto pomenovanie síce mohla táto skupina ľudí si dať sama, ale tí čo tieto slová prijímali, museli názov tejto skupiny aj akceptovať a tlmočiť ďalej. Akceptovali ho preto, lebo dávanie slov bola realita, ktorá mala pre nich význam. A ako som povedal na začiatku. Ak by toto pomenovanie nemalo zmysel, tak by sa z dejín vytratilo, tak ako sa z dejín vytratilo určite mnoho iného, čo pre následné generácie nemalo význam.

Preto posledné dôkazy o doteraz nepreložiteľných textoch /Kréta, Etruskovia a pod. / ktoré sú zrazu preložiteľné slovanským slovami a slovanskými princípmi reči, teda, že sú slovanského pôvodu, neprekvapuje. Netvrdím že to boli Starí Slováci, o ktorých tu hovorím. Hovorím o predkoch omnoho starších. Hovorím o Starých Slovanoch, o ktorých existencii sa začali množiť dôkazy doslova v z celého sveta. Ich vek sa v niektorých prípadoch odhaduje až na 40 tisíc rokov.

Určite niekto vie od čoho sú odvodené názvy iných starovekých národov, ako sú Kelti, Germáni, Galovia, Helvéti, Hungári atď. Neviem pôvod týchto názvov popísať, ale tieto názvy budú mať určite svoju hlbokú logiku, súvisiacu s povahou, miestom, alebo tradíciou toho ktorého národa. Logika vzniku týchto pomenovaní a ich zachovanie bude podobné s logikou vzniku pomenovania Slovákov, resp. Slovanov.

Čo z nášho mena vyplýva

Slováci, ako zachované jadro Slovanstva doteraz splnili svoju historickú úlohu, ktorá spočívala v zachovaní kolektívneho duchovného vedomia Slovanov. Slováci a ich reč prežili posledných 1000 ťažkých rokov. Nemali sme vlastný štát, ani vlastné stredoveké kráľovstvo na rozdiel od iných slovanských národov. Vyššie kolektívne vedomie je v nás, aj keď si to mnohí neuvedomujeme. Dôkazom toho je skutočnosť, že sme jednoducho prežili, že sme si zachovali reč a že máme svoju vlastnú duchovnú identitu. Nenechali sme si prestrihnúť korenie, nenechali sme si zobrať svoju duchovnú silu, aj keď sa o to, ako v minulosti, tak aj dnes mnohí snažia. Už je neskoro. Aká je naša dejinná úloha? Rozmýšľajme, veď sme nositelia pre ľudstvo výnimočného mena. Aké nesieme posolstvo od toho, kto nám zveril toto meno?

Slovo na záver

Predpokladám, že táto úvaha môže vyvolať v určitej časti slovenského intelektuálneho sveta vlnu zhovievavých úsmevov, tak ako u mojich priateľov v roku 1991. Ale viem aj to, že dnes je kvalita času trochu iná. Verím, že sa nájde ja iná odbornejšia argumentácia. Som presvedčený, že hlbšie poznanie sa dá hľadať aj inou ako len hrubohmotnou, materialisticko-mechanickou cestou.

Autor:Pavol Mrázek

 

 


Ing. arch. Pavol Mrázek
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
jano . nomobake71   |   ip:91.236.69   |   2012-10-09  (16:52)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  toto presne napadlo aj mna ked som sa nad tym zamyslal


SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:92.40.234   |   2012-10-09  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmi sugestívne napísaný a fascinujúci článok a ďakujem autorovi zaň.
Dnešný človek (aj Slovák) však žiada dôkazy. Poslednou dobou sa objavilo tých nových informácií (o Slovanskej minulosti) toľko, že často sú protichodné a mätúce. Čo je na škodu veci, keďže to poukazuje na jeden jediný fakt, že autorom ani tak nejde o odhalenie pravdy samotnej ako len o predvedenie svojich teórií a názorov.

A zmätený čitateľ súď a vyber si!


prave . mytigymo47   |   ip:37.188.20   |   2012-10-09  (17:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekný článok


klifton . gexisesu84   |   ip:178.41.16   |   2012-10-09  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nechápem, prečo mi nechceš pustiť príspevok


klifton . gexisesu84   |   ip:178.41.16   |   2012-10-09  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chcelo by to napísať od kedy sa voláme slováci. pretože my nie sme slováci ale SLOVENI a aj to je od základu slovo.klifton . gexisesu84   |   ip:178.41.16   |   2012-10-09  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
("Ako nám dávno sľubovali proroci,
Kristus prichádza zhromaždiť národy,lebo je svetlom tohto sveta... ... Preto čujte, SLOVIENI, toto: Dar tento je naozaj od Boha daný ... dar Boží dušiam, nikdy nehynúci, tým dušiam, ktoré ho prijímajú.
Matúš s Markom, Lukášom a Jánom učia všetok ľud a vravia: ... čujže, všetok ľud SLOVIENKSKY,
čujte Slovo, od Boha prišlé, slovo živiace ľudské duše..."
Proglas) r. 862
klifton . gexisesu84   |   ip:178.41.16   |   2012-10-09  (19:27)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  

pretože žijeme na Slovensku, hovoríme po Slovensky a aj naše ženy sú Slovenky.


klifton . gexisesu84   |   ip:178.41.16   |   2012-10-09  (19:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podarilo sa po rozložení :o)))))))


cheguevara . dilosify71   |   ip:159.253.1   |   2012-10-09  (19:30)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Subjektivny clanok, vela skrytej ale neobjasnej pravdy. Vec je taka, ze sme narod, ktoremu pisali dejiny ine narody. A teraz sa prebudzaju ludia, ktori vidia veci vcelkovej suvislosti inak ako je to pisane v knizkach. Nemyslim si, ze je to iba nazor ci teoria. Mozno v tomto podani ano, pretoze tu neodzneli vierolomne fakta. Ale je to iba otazka casu, pokial sa zacne vedecka debata na tuto temu. A nebudu zamerne prehliadane fakta.
Fakta, ktore nesedia v skladacke inych.


cheguevara . dilosify71   |   ip:159.253.1   |   2012-10-09  (19:32)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Mimochodom. Mame slovenky, zijeme na Slovensku, rozpravame po slovensky, ale muzi su uz slovaci. Za inach okolnosti, by tu boli Slovacky, zili by sme na Slovacku, a rozpravali by sme sa Slovacky... Takze slovak je cechizmus


Ra . sywelybe59   |   ip:195.91.10   |   2012-10-09  (19:48)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Bude dobre ak sa tomu bude venovat viac ludi...


SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:92.40.234   |   2012-10-09  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemyslím, že sa do toho niekto pustí na oficiálnej úrovni. Ide o Slovinsko, s ktorým by sme napr. v angličtine mali totožné názvy. A politici predsa musia mať vo všetko jasno!

Zavadzia nám tu Slovinsko a ako som pred nedávnom čítal, jeden z návrhov pred vytvorením 1. ČSR v 1918 zahrňoval územie ČSR plus Slovinsko s úzkym koridorom pozdĺž súčasných maďarsko-rakúskych hraníc. Ak by toto vtedy prešlo, tak dnes nemáme problém, Slovensko, Slovenia.


Jozef . diciqilu78   |   ip:78.98.109   |   2012-10-09  (19:57)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Autor članku je dosť blízko pravdy. Správne by slováci (muži) mali byť označovaní ako Sloveni, teda tí , ktorí žijú a tvoria podľa Slova (podľa Písma, pričom ženy sú pomenované správne - Slovenky. Sloveni sú v podstate všetky slovanské štáty rôznych "kmeňov" (Rusi,Poliaci, Češi atď. Najbližie k nositeľovi Slova však majú Slováci - Slovenky. Je to na dlhšiu diskusiu a vysvetľovanie, ale toto je podstata veci názvoslovia Slováci Sloveni. teda tí ktorí "nesú" resp. majú "vniesť" Slovo do života ostatných národov.


mackouko . hitivehu83   |   ip:85.216.19   |   2012-10-09  (20:09)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Našu históriu nám zničilo kresťanstvo. Bola to genocída ako o 600 rokov neskôr v Amerikách. Všetci, čo sa nechceli podrobiť Cirkvi svätej a to je jedno či rímskej, alebo byzantskej boli povraždení. Spálili sa naše písomnosti - mali sme svoje písmo. Písalo sa na plátno. Zaviedli nám cyriliku, aby z nás urobili dobrých otrokov. Na naše posvätné miesta postavili svoje kostoly aby vykynožili akúkoľvek spomienku na naše dejiny. Vnútili nám svojho krutého boha. Skoro sa im to podarilo. Ozaj, ak ste čítali Platóna, Atlantída mala TRI DOMINANTNÉ VRCHY. Údajne z toho vznikol potom symbol trojzubca. Ktorý národ má na svete vo svojom znaku TRI VRCHY? Ten dvojkríž nám tam vnútili po genocíde ako symbol ich víťazstva a našej poroby.
To len na okraj.

Paľo, si to veľmi dobre napísal a z posmechu si nič nerob. Mne sa tiež smiali.


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2012-10-09  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  minule som pozeral taky film americkej propagandistickej produkcie s nazvom ,,vikingovia,, je to starsi film, ale co ma na tom zaujalo nebol antonio anderas, ale ze ty vikingovia tam podla vsetkeho bojovali s velkou moravou? inak si neviem vysvetlit tu moravsku venusu nafarbenu na cierno, co sa objavaila v tom filme???


Sloven . nekipexu03   |   ip:188.112.1   |   2012-10-09  (20:28)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Pekný článok, ale my sme Sloveni, žijeme na Slovensku a máme Slovenky a celé to vychádza z azbuky "e" sa číta ako "ie" čiže SLOVENI sa číta a v latinke píše ako SLOVIENI. Základom Slovanstva je v Rusku a centrom je stará TARTÁRIA s centrom neďaleko Omska a Slovieni sa voláme podľa kniežaťa Slovena, ktorý bol vodcom našich predkov. S tými Poliakmi a Srbmi to sedí. ET-RUS-KOVIA, Ukrajinci sú Rusi žijúci u krajá, mimochodom existovala Kyjevská RUS a žiadna Ukrajina, čiže Ukrajinci sú RUSI, Bielo-RUS-ko.


slov . jokaxowi89   |   ip:217.112.1   |   2012-10-09  (20:37)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  se vždy myslel, že slave znamená otrok. Služebník.

Tak nás bral Řím. A tehdejší covilizace.

Rozdělení - Spíš naopak ?

Istě, aj Němci nám závidíja.

Budujeme blahobyt i přímo kveteme. Česko i Slovensko. Peníze přehazujeme vidlama.
Fakt že jo.


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-10-09  (20:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máme tu druhého Slovena, chcelo by to zmenu....

Sloveni - Slováci a Slovenky už dávno predbehli iné národy, len škoda, že to nedokážu aj vnímať, a nedokážu už sami kráčať....


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.176   |   2012-10-09  (20:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ing. arch. Pavol Mrázek

Zaujímavé vývody. Doporučoval by som v tomto prípade sa oboznámiť so stránkami www.vedy.sk a www.Nikolaj Levašov, kde je uvedených množsto odkazov na túto problematiku. Možno by bolo zaujimavé pre mnohých sa s tymito stránkami oboznámiť a potom sa vyjadriť. Som zvedavý, či by sa potom na pôvod a odvodenie názvu "Slovák" zmenil, alebo by autor zostal na tom istom stanovisku pri odvodeninách iných príslušníkov Europy v článku uvedených. S pozdravom, veľa úspechov pri štúdiu uvedených stránok.


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.176   |   2012-10-09  (20:54)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Opravujem názov druhej stránky www.Nikolaj Levašov.sk.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-09  (20:58)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  OH Bože..! To sú nezmysli...

Keď už sa niekto tak zaujíma o pôvod slova Slovák, mal by si aspoň prečítať existujúcu literatúru o tom. Nie začať s naivnými konštrukciami.

Poliak je od slova Poľanin, množné číslo Poľane. Meno jedného zo Slovanských kmeňov žijúcich na území Poľska niekedy okolo 8-10 toročia.

Srb neznamená kosák, odkiaľ toto autor zobral? Srb neznamená v Slovenčine nič. Ani v žiadnom inom jazyku. Špekuluje sa, že by mohlo byť odvodené od "srbati". A niekoľko ďalších teórií. Z kosákom nemajú nič spoločné.

Chorvát neprekvapivo tiež nieje od slova "hora". Odkiaľ ten názov pochádza sa nevie, špekuluje sa, že to môže byť od Iránskeho "Harahvat" čo by naznačovalo že Chorváti neboli pôvodne Slovanský kmeň. Tak ako neboli Bulhary.

Rus je najpravdepodobnejšie Škandinávskeho pôvodu a znamená "veslári" -pôvodne Vikingovia, ktorý založili Ruský štát. Existujú aj iné, "neškandinávske" teórie.

Ukrajina znamená okraj -v zmysle pohraničie.

Slovák je od staroslovenského "Slovenin", množné číslo "Slovene" ženský rod "Slovenka", prídavné meno "Slovenský". Pôvodne to bol pravdepodobne názov všetkých Slovanov. Neskôr od 9-10 storočia už len názov Slovanov žijúcich v Panónii a okolí (Morava, Slovensko, Maďarsko, časti Rakúska, Slovinsko a Slavónsko) a jedného kmeňa v blízkosti Novgorodu.

Od čoho je slovo Slovenin/Slovák/Slovan/Slovenec odvodené nieje známe. Existuje niekoľko teórií:

-od slova "Slovo" -teda ľudia čo hovoria zrozumiteľným jazykom. V protiklade k "Nemci" -ľudia, ktorým nerozumieme (nemý).

-od slova "Sláviť" (napríklad omšu) -ľudia sláviaci/oslavujúci toho istého boha/bohov -ľudia rovnakého náboženstva.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-09  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mimochodom Slovenin sa zmenil na Slováka niekedy okolo 12-14 storočia ako výsledok zmien v Slovanských jazykoch. Rovnako ako Slovenin sa zmenil na Slováka sa zmenil Poľanin na Poliaka. Zaujímavé je, že v prípade Slovenina sa zmenil len mužský rod. žena Slováke tak nieje Slováčka ale Slovenka, krajina v ktorej Slováci žijú tak nieje Slovácko ale Slovensko a jazyk, ktorým hovoríme je Slovenský nie Slovácky.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-09  (21:09)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  A ešte jedna zaujímavosť: Slováci hovoria "Slovinec", "Slovinsko". Ale Slovinci sami seba volajú "Slovenec", "Slovenci". Ich ženy sú "Slovenki" a ich jazyk volajú "Slovenskí" (v minulosti zrušili Y a používajú len I).

To zjavne ukazuje na spoločný pôvod. Podobne je to so Slavónskom v Chorvátsku. Ak by do Panónie neboli prišli Maďari, dnes tu možno žije jeden jediný veľký národ.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-09  (21:44)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  K ďalším nezmyslom v článku:

Slovo Slovania je od slova Slovene. Pôvodného označenia všetkých Slovanov. Slováci nie sú o nič "pôvodnejší" Slovania než Polici, Česi, či Rusi. Jediný rozdiel je, že si ponechali pôvodný názov.

Šírenie kresťanstva začali Franský (hlavne Bavorský) kňazi, nie Cyril a Metod. Tí už boli kresťanským kniežaťom Rastislavom pozvaný na pokresťančené územie. A dôvod pre ktorý boli pozvaný bol aby kresťanstvo šírili v Slovanskom nie Latinskom jazyku ako to robili Frankovia. Slovania totiž Latinčine nerozumeli. Prvý kresťanský kostol dal na Slovensku postaviť knieža Pribina a vysvätil ho Salzburský biskup Adalram okolo roku 828. Či bol Pribina pôvodne ešte pohan alebo sa už narodil ako kresťan sa nevie. Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu pravdepodobne roku 863 alebo 864 -teda skoro 40 rokov neskôr.

Odkiaľ pôvodne migrovali Slovania nieje známe, najpravdepodobnejšie to bolo odniekiaľ z Východnej Európy, presnejšie dnešnej Ukrajiny, možno východného Poľska. Na Slovensku nieje o Slovanoch spred roku 500 ani chýru ani slychu. Ani v archeológii, ani v miestnych názvoch -toponymách ani v existujúcich písaných záznamoch. Naopak, vie sa, že na Slovensku pred príchodom Slovanov žili Germáni, konkrétne Longobardi a Gepidi. O tom existujú písomné záznamy. Takže žiadne jadro.

Slovenčina pretrvala na Slovensku preto, že ňou hovorili naši predkovia Slováci. A až do 19 storočia to nikomu nevadilo a nik sa o to akým jazykom hovoria nestaral. A neskôr Maďari nemali dosť času na Maďarizáciu. Jednoducho to nestihli.

Slovák nieje "dávač slov". Pokiaľ je slovo Slovák vôbec odvodené od slova Slovo (čo nieje vôbec isté) tak znamená ten ktorý hovorí (zrozumiteľným jazykom).

Etruskovia rozhodne nehovorili Slovanským jazykom, nehovorili dokonca ani Indo-Európskym. Ich reč je preložená, autor píše nezmysli. Čo sa týka Kréty, preložené nie je písmo nazvané "Lineárne A". Je to písmo, ktoré používali Mínojci. Slovenčinou sa rozhodne preložiť nedá.


bo . weqefuga24   |   ip:88.100.79   |   2012-10-09  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  I předchozí psali ve smyslu, že původní označení je Sloven, dodnes: Slovenka.
Čech - některý jihoslovanský jazyk prý tímto označuje pastevce.
(ajtaksada píše: Srb neznamená kosák, odkiaľ toto autor zobral? Srb neznamená v Slovenčine nič. Ani v žiadnom inom jazyku.) ??. Srb - jenže i v češtině podobné slovo srp značí slovenské kosák.
(Rus je najpravdepodobnejšie Škandinávskeho pôvodu a znamená "veslári" - pôvodne Vikingovia, ktorý založili Ruský štát. Existujú aj iné, "neškandinávske" teórie.) Ovšem názor, že Prus (původně slovanský kmen) a Etrusk mají za základ „Rus“ nelze jen tak snadno odmítnout. Pak jméno Ruska může být starší, než byl přínos Skandinávců pro východní slovanskou zem.
Text autora udává, že řeč Slováků se skoro nevyvíjela, ve srovnání s jinými slovanskými řečmi. Jaká by mohla být toho příčina?


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2012-10-09  (22:19)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  takze ty vikinogovia predca len mali problem s velkou moravou? zevraj ked sa clovek postavy na nitranskom hrade na kazdu svetovu stranu 1000km daleko.. taka bola velka velkomoravska risa, ale slovaci uz vtedy nevedeli drzat spolu, tak to vsetko aj dopadlo, svetoplukova kliadba hovori o tisicrocnom zotroceny vo vlastnej zemi, zniceny vsetkoho co sa budovalo cele generacie, nuz, ludia su nepoucitelny, ci vtedy, ci dnes, kazdy dobyvatel chlapou vyvrazdil(popripade zotrocil), zeny a deti usetril, asi preto sme dnes vseci povetcinou taky pekny a mame v zilach stale krv vytazov....xixixi dokaz nasej historie je hlavne vela dnesnich slov povodom cudzich, ktore patria k nasmu jazyku, napr. caj, papuca, december, zicherka, langos atd.


klaudia . tafaneku67   |   ip:212.183.6   |   2012-10-09  (22:21)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  http://www.vedy.sk/sk/kultura.php#cvp.......my to už dávnejšie noie len tušíme ale vieme...a západ nás schválne osočuje, špiní pohŕda...aby sme neprišli nato kto sme a aké poslanie tu na zemi máme...čítajte, utajené dokumenty, ktoré ukrýva Vatikán, o našom pôvode, koreňoch..9 storočí pokresťančovanie najväčšia genocída našej rasy...o tom sa nepíše..veľká Tartária a Dária...existuje na webe už vbšetko...len nie vzápadných jazykoch milý priatelia...Sláva Slovanom!


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-09  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bo >> "jenže i v češtině podobné slovo srp značí slovenské kosák."

SrB a SrP nieje to isté. V Češtine tak ako v Slovenčine "srb" neznamená nič.

bo >> "Ovšem názor, že Prus (původně slovanský kmen) a Etrusk mají za základ „Rus“ nelze jen tak snadno odmítnout. Pak jméno Ruska může být starší, než byl přínos Skandinávců pro východní slovanskou zem."

Starý Prusi neboli Slovanský ale Baltský kmeň. Tak ako Litovci a Lotiši.

Etruský jazyk nebol dokonca ani Indo-Európsky. Do dnes nieje zaradený do žiadnej jazykovej skupiny.

Nemôžeš vziať dve náhodné slová ktoré sa podobajú a tvrdiť, že majú spoločný pôvod. Podobnosť môže byť totiž čisto náhodná. A na základe takejto podobnosti robiť závery o etnicite ľudí, ktorý ich používali sa nedá už vôbec. Navyše zjavne nemáš šajnu čo tie slová vlastne sú a odkiaľ. Etrusk totiž vôbec nie je Etruské slovo. Etruskovia sami seba volali Rassena/Rasna. Etruskami ich volali Rimania! A v Latinčine je to "Tusci" alebo "Etrusci".

bo >> "Text autora udává, že řeč Slováků se skoro nevyvíjela, ve srovnání s jinými slovanskými řečmi. Jaká by mohla být toho příčina?"

Autor sa mýli. Prípadne vyslovene klame. To už vie len on sám. Reč Slovákov sa vyvíjala tak ako všetky ostatné Slovanské reči. Stačí ak dáš Slovákovi prečítať staroslovenský text, napríklad "ZÁKON SUDNYJ LJUDEM" alebo "PROGLAS" v originále (prepísaný do Latinskej Abecedy) a uvidíš to sám.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-09  (22:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  www.vedy.sk je čisté šarlatánstvo. Dávajte si na to pozor. Nieje to seriózny zdroj.


jozef . cucexuso04   |   ip:87.197.12   |   2012-10-09  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Emil Páleš - Duchovná úloha strednej Európy


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-09  (22:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto je Staroslovenský otčenáš:

Otče náš, iže jesi na nebesiech, da sviatitsja i mja Tvoje, da pri idet carstvije Tvoje, da budet volja Tvoja jako na nebesi, i na zemlji. Chlieb naš nasuščny dažď nam dnes i ostavi nam dolgy naše jako že i my ostavljajem dolžnikom našim i nevvedi nas vo i skušenie no i zbavi nas ot lukavavo. Amen.

A toto je ten istý očenáš v Slovenčine:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. Amen.

Porovnaj si to. Môžeš skúsiť aj Češtinu prípadne iné Slovanské jazyky. Záver si spravíš sám.


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2012-10-09  (22:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksa, vyzera to tak ze sa vyznas, co teda robi soska velkomoravskej venuse v tom filme o tych vikingoch? je jasne ze ta soska tu bola vela tisicrokov pred tym ako bola velkomoravska risa, takze ta risa co bola pred velkou moravou v casoch kedy ta soska vznikla by sa mohla nazyvat naozaj Velka!


gofy . faqeselu1   |   ip:91.148.9.   |   2012-10-09  (23:02)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  fakt dobre.konecne po dlhom case dobry clanok.dakujem


miso . xehubevu86   |   ip:178.41.10   |   2012-10-09  (23:09)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  taku somarinu som uz davno necital


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-09  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kombajn, prosím špecifikuj, o ktorej soške "Vekomoravskej Venuše" hovoríš? Pod filmom predpokladám myslíš "The 13th Varrior".

Ak myslíš sošku, ktorá sa objavila vo filme, v prvom rade ten film je natočený podľa knihy "Eaters of the Dead". Tá kniha je historická FIKCIA. Je z časti napísaná podľa cestopisu Arabského cestovateľa Ahmada ibn Fadlana a s časti na starogermánskej báji "Beowulf".

Filmová soška samotná je čistý výtvor filmárov a podľa toho čo som v tom filme videl je inšpirovaná soškami Venúš z paleopitu ...to je asi 25000-30000 rokov pred Kristom. Príklad je známa Věstonická Venuša.

Neskúšaj sa učiť históriu z Hollywoodskych filmov. Silne nedoporučujem.

http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bstonick%C3%A1_venu%C5%A1a

http://en.wikipedia.org/wiki/Eaters_of_the_Dead

http://en.wikipedia.org/wiki/The_13th_Warrior


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2012-10-09  (23:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada, mal som na mysli tuto venusu http://www.moravany.sk/fileadmin/moravany/obcan/obec/kulturne_pamiatky/Venusa.pdf suhlasim ze vo filmoch je historia vseliaka, ono ked chce niekto zmenit buducnost tak musi najprv zmenit minulost, to je jasne, a uz dlho sa to robi cez televizor, pred tym sa to robilo cez nabozenstvo atd.. podla mna je predctava o buducnosti taky isty omyl ako predctava o historii, aj ked tieto veci sa z pohladu casu spajaju v pritomnosti a velmi spolu suvsia, preto by sa historii a je jedno ci kratkodobej, alebo dlhodobej mala venovat velka pozornost, inak sa niektore udalosti mozu doslova zopakovat, ciastocne sa tak uz deje...xixixi


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-09  (23:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kombajn, Moravianska Venuša nieje z Veľkej Moravy. Moravianska sa volá preto, že bola nájdená v Moravanoch nad Váhom. Je zhruba z toho istého obdobia ako Věstonická Venuša, teda z Paleolitu. Je vyrobená z mamutej kosti. So Slovanmi nemá nič spoločné.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Moravianska_venu%C5%A1a


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2012-10-10  (00:44)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ajtaksada, to vies sranda musi byt aj ked na chleba nebude, ale podla mna by rozobor DNA ludi co zili v tej dobe na uzemi slovenska a ludi co ziju dnes stal zato, asi by sme boli prekvapeny, ako sme skutocne ,,stary,, a kam vlastne skutocne patrime.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-10  (01:17)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Rozbory DNA sa robili. Problém s DNA je, že ti nepovie akým jazykom človek hovorí/hovoril ako sa oblieka/obliekal a k akému kmeňu patrí/patril. Navyše celý výskum DNA je vlastne stále len v plienkach. Preto k tým výskumom treba byť opatrný.

To čo sa napríklad skúma je Haploskupina. Je to drobná a dosť vzácna mutácia Y-DNA. Prenáša sa len cez mužov. To čo ti povie je, že nejaký človek je potomkom neznámeho muža spred niekoľko tisíc rokov, ktorému DNA takto zmutovala. Dá sa veľmi približne určiť čas tej mutácie. Všetci jeho mužský potomkovia tú mutáciu nesú ďalej. O tom mužovi ti ale nepovie absolútne nič. Tie mutácie sa vetvia: povedzme máš prvú takú mutáciu a nazveš ju R. O niekoľko tisíc rokov sa vyskytne daľšia mutácia tej istej DNA, tak ju nazveš R1 R2 R3. R1 o ďaľších niekoľko tisíc rokov zmutuje na R1a, R1b, R1c. R1a potom na R1a1 R1a2 atď (striedaš písmená s číslami). Keď by si si to nakreslil, je z toho čosi ako strom s vetvami.

O ženských predkoch samozrejme nevieš vôbec nič.

Sú pokusi priradiť Haploskupiny historickým etnikám. Napríklad o R1a sa občas tvrdí, že je "Slovanská" o R1b že je "Germánska a Keltská" a podobne. Bral by som tieto snahy s veľkou rezervou.

To čo si treba uvedomiť je, že národnosť nijako nesúvisí s génmi. Národnosť je identita založená na pôvode -komu si sa narodil. Samozrejme každý človek má 2 rodičov. jeho gény budú teda pol na pol pomiešané. A to sa deje v každej generácii. Geneticky "čistý" človek neexistuje.


Emka . xyqimeqa3   |   ip:213.81.18   |   2012-10-10  (06:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada . waqumyci00,
čo Ti hovoria dominantné gény, dokazovanie svojho pôvodmu židmi do 3. kolena a pravidlá slovenského pravopisu?
A ešte niečo:
http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=624
http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=640
http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=185


Emka . xyqimeqa3   |   ip:213.81.18   |   2012-10-10  (06:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada . waqumyci00 "Bral by som tieto snahy s veľkou rezervou."
Vieš, je šťastie, že sa genetika tak krásne rozvíja a nedovolí tým tzv. "oficiálnym historikom" totálne falšovať dejiny a likvidovať celé národy podľa priania svojich pánov:

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Odkial_sa_vzal_nazov_Slovak_200.html?rand=25#ixzz28rpkcQiz

Maďari neexistujú, tvrdí profesor L. L. Cavalli - Sforza

Prof. L. L. Cavalli - Sforza zo Standard University v USA, keď študoval otázku sťahovania národov a ich jazyky v závere svojho výskumu konštatoval, že obyvateľstvo Maďarska je v Európe anomáliou. Používa jazyk dobyvateľov z Ázie, ale obyvateľstvo Maďarska nie je etnicky maďarské - ono je prevažne slovanské, definitívne európske.
Prof. Cavalli - Sforza spolu so svojimi spolupracovníkmi potvrdzuje spomínanú anomáliu genetickým výskumom krvi, publikovaným v Scientific American vyd. v novembri 1991. Podľa tohto výskumu gén, o ktorý sa dlhoročný výskum ľudí a jazykov všetkých kontinentov prof. Cavalli - Sforza opieral je Rh - negatívny faktor v krvi. Tento sa v Afrike, Ázii a u amerických Indiánov vôbec nevyskytuje. Je však typický pre Európanov. V prípade Maďarov profesor Cavalli - Sforza vyvodzuje, že pôvodní aziatski dobyvatelia nanútili svoj jazyk podmanenej väčšine a ťažko možno dokázať čo i len zvyšky ázijsko - maďarských génov v dnešnom obyvateľstve Maďarska.
Podľa profesora je obyvateľstvo úplne vymenené. Preto dnes , kto hovorí o "maďarstve" z etnického hľadiska iba fantazíruje. Väčšina Maďarov to vie, ale sa bojí o tom hovoriť, čo samozrejme spôsobuje u nich vnútorné napätie, konfúziu, extrémizmus a môže byť jednou z príčin vysokého percenta samovrážd maďarského obyvateľstva. Mnohým historikom a antropológom Maďarska by pomohlo oboznámiť sa so závermi amerického vedca a možno by sa presvedčili, že by mali mať radi Slovanov, z ktorých vlastne pochádzajú. Po roku 1945 mali "Maďari" na juhu Slovenska možnosť sa prihlásiť za Slovákov - ak si nájdu aspoň jedného slovenského predka. Toho si väčšina aj na juhu skoro našla.
Tak vlastne objavili, čo historici, etnológovia i jazykovedci dávno vedia: Maďari na južnom Slovensku sú vlastne pomaďarčení Slováci. Tak isto Maďari v Maďarsku, ktorí už stáročia nejavia mongoloidné črty aziatskych predkov. Nie je žiadnym tajomstvom, že i sám kráľ sv. Štefan (1000 - 1038) zakladateľ Uhorska bol etnicky len z polovice Maďar a jeho deti boli už z troch štvrtín Európania a doma sa zhovárali po nemecky - jazykom Štefanovej manželky a jej nemeckej čeľade. Pred niekoľkými rokmi sa uskutočnil prieskum v Maďarsku, v ktorom sa 48 % respondentov vyslovilo, že niektoré časti susedných štátov by mali patriť Maďarsku.
Tento fakt je pre Slovensko veľmi znepokojujúci a nemal by sa podceňovať. Aj v súčasnosti sme svedkami revizionistických snáh v Maďarsku. Mnoho Slovákov si kladie otázku: "Z čoho pramení tento ultranacionalizmus, rozpínavosť, nespokojnosť a prehnané sebavedomie Maďarov"? Tieto nedemokratické vlastnosti vyplývajú predovšetkým zo skutočnosti, že maďarskí historici napísali nepravdivé dejiny, ktoré oplývajú maďarským velikášstvom a každý žiak si ich musí osvojiť nielen na hodinách dejepisu, maďarčiny, ale prakticky na každej vyučovacej hodine. Napríklad je známe, že v Maďarsku sa maturuje z predmetu : dejepis!
Tento postup výchovy k maďarskému chápaniu dejín opísal už v r. 1934 český historik na Karlovej univerzite v Prahe Dr. Josef Macúrek, ktorý sa veľmi dôkladne zaoberal dejinami Maďarov a Uhorska. Preštudoval množstvo literatúry a v knihe sa odvoláva na vyše 1133 literárnych odkazov. Pre nás je v knihe zaujímavá časť: " Rozvoj maďarskej historiografie v druhej polovici 19. a zač. 20. storočia - jej nedostatky." Historik Macúrek poukazuje na sedemzväzkové dielo profesora V. Hómana a Gy.Szekfüho, ktorí určili svoje dielo na výchovu mladých maďarských generácií. V diele sa hovorí o Uhorsku ako o "maďarskom národnom štáte". Príchod nemaďarských národností do Uhorska kladú napospol do 16. - 18. st., do doby tureckých vojen a kolonizácie v prvej polovici 18. st. O dejinách Nemaďarov sa píše len veľmi málo a spomína sa len maďarský živel na Slovensku, v západnom Uhorsku a v Chorvátsku. Maďarská historiografia uvádza, že Maďari ako živel neobyčajne štátotvorný a obdarený zvláštnym politickým zmyslom ihneď po príchode do Podunajska utvoril jednoliaty uhorský štát v novšej podobe. Tradične učia, že Maďari sú praobyvatelia zeme pred všetkými ostatnými národmi Uhorska, že až do 16. st. bolo Uhorsko národným štátom v ktorom Maďari tvorili aspoň 80% všetkého obyvateľstva. Dr. Macúrek končí vetou: " Všemi těmi a podobnými představami maďarská historiografie stále vychováva nové a nové maďarské generácie a vnucuje je i cizině, která nemá možnosti, aby se přesvědčila odjinud o pravdě."
Ak sa v maďarských školách vyučuje takýto dejepis, tak sebavedomie Maďarov stúpa až do rozpínavosti a nárokmi na územia, ktoré im nikdy nepatrili. Práve naopak nárokovať by sme si mohli celú Panóniu, veď je tu mnoho dôkazov o osídlení starými Slovákmi. Najmarkantnejším dôkazom je názov mesta Tihany, ktoré pochádza od slova "tichý". Takisto archeologické nálezy svedčia o slovenskom osídlení Panónie. Predseda Občianskeho združenia Slovenský juh Dr. František Bartošek zistil, že u nás v učebniciach dejepisu pre základné školy s vyučovacím jazykom maďarským, nie je ani zmienka o existencii Veľkomoravskej ríši a okrem toho sú tam iné nepravdy. Je smutné, že tieto učebnice boli schválené Ministerstvom školstva SR.
Naša nová vláda s ministerstvami školstva zo zahraničia ( Ukrajiny, Chorvátska, Slovinska, Srbska atď.) by mali trvať na tom, aby medzinárodné inštitúcie preverili maďarské učebnice za účasti slovenských historikov a trvať na pravdivom prednášaní dejín strednej Európy v maďarských školách s cieľom: predísť vyvolávaniu napätia a nepokojov v strednej Európe. Som presvedčený, že keby v medzinárodných inštitúciách sedeli nestranní odborníci a dôkladne preskúmali maďarské i naše dejiny, uspeli by sme tak isto ako v Haagu v spore o Vodné dielo Gabčíkovo.
eru24 . xiliwyqy18   |   ip:91.148.10   |   2012-10-10  (06:46)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Knjazi Rusi sa vtedy volili na vece, kde by cudzinca nikdy nezvolili. Rjurik bol v skutocnosti synovcom kniezata Gostomysla, ktory jeho a jeho bratov pozval a nezacal hned vladnut v Novgorode, ale v Ladone. Povodom boli Rjurikovci Ljutici a nijaki Vikingovia, ktori nemohli tvorit novy stat, ked sami nijaki nemali, tak ani nemal z coho vychadzat. Co si este historicka veda vymysli za hluposti?


JeanLaroux . kacisany0   |   ip:194.50.64   |   2012-10-10  (07:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A kto bol prvým človákom ?


lenlen . lovegigu11   |   ip:195.212.2   |   2012-10-10  (07:50)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Slovensko
Slovenka
Sloven - ked sa stane krestanom tak Slovak

Sloven = Slovien

Slovinsko a Slovensko
kym tu neboli madari tak si pozhanajte mapu kade sli hranice Velkej Moravy a Kniezactiev

Nakoniec to bolo aj tak len kniezactvo, ktore spadalo pod Kyjevsku Rus

To ale ciernoprdelnici nepriznaju , pretoze by inac museli s farbou von ako tu pokrestancovali Slovienov a vybili 9 milionov ludiajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-10  (08:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Emka, ešte raz, to aké máš gény o tvojej etnicite nehovorí vôbec nič. Pretože tie dve veci spolu nesúvisia.

Tu máš mapu Haploskupín Y-DNA na Slovensku. Povedz mi, ktorá z tých 10 je Slovenská. A povedz mi, čo sú ostatný ľudia čo majú zvyšných 9: http://www.genebaze.cz/cgi-bin/ydhd.cgi?lang=sk&;n=sk

lenlen, ak Veľká Morava pod niečo spadala, bola to Franská ríša.


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2012-10-10  (08:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  historiu pisu vitazi a tak to aj vyzera. v skole nas ucia, ze nam tu vladol nejaky fransky kupec Samo a podobne nezmysly. V rimskych kronikach a letopisoch sme nazyvani "Ethné megalá" (preveliky narod). A boli sme to my, kto zastavil rimsku expanziu za dunaj. zial manipulacia s historiu sa da len tazko dokazat, hlavne takou davnou.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-10  (08:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  eru24, prečítaj si Nestorovu kroniku z 12 storočia a tam máš napísané, kto boli Rusi a koho si zvolili.

Alebo si prečítaj Byzanské záznamy o Rusoch a tam to máš tiež.


bo . weqefuga24   |   ip:88.100.79   |   2012-10-10  (08:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada napsal:
„na Slovensku pred príchodom Slovanov žili Germáni, konkrétne Longobardi a Gepidi. O tom existujú písomné záznamy. Takže žiadne jadro.“
Žádné písemné záznamy nejsou o tom, že na Slovensku žili před příchodem Germánů Sloveni. Byly takové záznamy napsané nebo nebyly? Pokud byly, byly pak později zničeny?
***
Věda si zakládá na tom (od Poppera), že její názory jsou vyvratitelné (falsifikovatelné). Také své názory opravuje, doplňuje, vyvrací...
Později nahrazuje i opačnými.
ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-10  (08:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bo, áno samozrejme. Ale to že o niečom neexistuje záznam nieje dôkaz o jeho existencii. To by bolo absurdné. Na to aby si mohol predpokladať, že na území Slovenska žili pred Germánmi Slovania musíš ten predpoklad na niečom založiť. To čo robí autor tohto článku a www.vedy.sk je že vezmú dve úplne náhodne sa podobajúce slová (napríklad srb a srp), sfalšujú pár faktov (napríklad vyhlásia, že Slovenčina sa nezmenila alebo, že v Slovenčine srb znamená kosák), pridajú k tomu svoje subjektívne pocity a na základe toho vytvoria teóriu. A všetkých ostatný potom obvinia, že ju utajujú.


julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-10-10  (08:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Historiografia je silna zbran!

kombajn-Sidorov predstavuje teoriu,ktora by suhlasila s tym filmom,zalozenym "iba" na cestopise a legendach..teda tych kanibalov..neviem,aku sosku tam pouzili,ale amici idu na efekt:-)

Ajtaksada-a poucis nas,preco moze byt kultura,ci artefakty starogrecke,-egyptske,-cinske,-germanske..
A u nas len nejake kultury "popolnicovych poli","motuzkovej keramiky" a take poeticke nazvy..a staroslovenske?!Kto to nedovoli?:-)


julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-10-10  (09:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada-pre Rimanov bol German kazdy,kto prisiel z provincie Germania..s testermi DNA boli na tom asi tiez zle:-)


bo . weqefuga24   |   ip:88.100.79   |   2012-10-10  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pro ajtaksada:
„na území Slovenska žili pred Germánmi Slovania musíš ten predpoklad na niečom založiť.“
Jak s názory Antonína Horáka: O Slovanech úplně jinak. (Nakl. Lípa 1991)
Např. Pohanské obětiště Velestúr, s. 83
Dalo by se psát stále dál.


julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-10-10  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A pracujme so slovami..toponymia,lingvistika:-)


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-10  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo, "kultúrou" sa v archeológii a historiografii označuje spoločenstvo, ktorého meno a etnicitu nepoznáme. Zväčša jednoducho preto, že tí ľudia nezanechali žiaden písaný materiál o sebe. Tak preto máme na Slovensku v staršej histórii len kultúry.

Čo sa Germánov týka, vo význame v akom ho používame dnes (teda v etnickom) sa používa len od 18. storočia. Germáni sami seba nikdy Germánmi nevolali (a dodnes nevolajú). Slovo Germán používali Rimania. A áno, bol geografického charakteru: Germán bol každý kto pochádzal z Germánie -čo bolo územie na sever od Francúzka až skoro po Ural.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-10  (09:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bo, na Velestúre som bol zhodou okolností tento víkend. Žiadne Slovanské obetište to nieje (nie také o ktorom by sa vedelo). Je to falzifikát ktorý v národno buditeľskej horlivosti vymyslel Križko z Kremnice a vysekal mu to nejaký Kremnický obuvník či mäsiar.

Pozri si video: http://veda.sme.sk/c/4951002/ked-sa-ludia-snazia-oklamat-historiu.html


Sakirusekera . najihyry5   |   ip:92.52.36.   |   2012-10-10  (10:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Srbsko = Serebrennaja Rus = Strieborná Rus, takto je to dejinne správne...
EtRUSkovia...nech sa neopakujem, nick SLOVEN to dobre vysvetľuje...

ajtaksada : už stačilo tvojho vyplachovania mozgov, dnes už si každý môže overiť všetky pramene...cituješ a oháňaš sa dôkazmi historikov, ktorí sú už dávno spochybnení...tuším si sladko hajkal...

Sláva nášmu rodu, sme Slovania, SLÁVIME našich predkov, komu to ešte nie je jasné ? použite svoj um, na to nám bol daný...

a najmä, viac sa treba zaujímať o naše vlastné dejiny, kto iný, ak nie my, kedy, ak nie hneď teraz, aj keď už včera bolo neskoro...
kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2012-10-10  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo, narod bez historie nieje narod, ale kolonia, preto o nasej historii je tichucko, dokonca niektory maju problem so sochamy atd.. proste najprv treba odctranit, alebo aspon dobre prekrutit historiu a potom tie dalsie veci idu tak nejako spontane, staci sa pozriet na dnesnich ludi, nevedia ani kde je sever, o historiu ani nezakopnu, a ked sa uz pozeraju na nejaky historicky film, je to propaganda historie nejakej inej krajny, slovensko uz nema nic, ani historiu, na slovensku je najlepsie nebyt slovak a nadavat na slovensko, k tomu dospel tento narod a stat, z hladiska buducnosti, aku moze mat podla teba buducnost?


malaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2012-10-10  (10:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen : máš skvelé príspevky...viditeľne si v obraze, myslím, že si jedným z tých, ktorí si mozog nenechajú len tak pregumovať...
Krovak . fugeputy8   |   ip:195.146.1   |   2012-10-10  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kombajn: Vikingovia su natoceni podla Crichtonovej knihy. Ak od fikcie chces odvadzat nejake historicke fakty, nieco isto nie je v poriadku. Je pravda, ze zaklad romanu vychadza z istych historickych zdrojov, ale autor si pozical tu nieco tam nieco a vytvoril gulas. Zakladom su opisy z kronik, legenda o beowulfovi a pod. Napriklad uvod, kde pridu do tabora "vikingov" pokial viem vychadza z opisov zivota slovanskych kmenov (teraz uz tapam, ale pravdepodobne nejakeho arabskeho cestovatela). A tak dalej.


Krovak . fugeputy8   |   ip:195.146.1   |   2012-10-10  (11:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a pozeram ze rychlejsie pisem ako citam - ajtaksada to napisal predo mnou.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-10  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sakirusekera, Etrusk je latinské nie Etruské slovo. Etruskovia sami seba volali Rasna. Tie svoje podvody si nechaj pre debilov, ja ti na to tvoje New Ageové ezoterické vymývanie mozgov neskočím.


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-10  (11:09)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  závidím srbom tohoto človeka
http://www.youtube.com/watch?v=hg8LSqYfGiI&;feature=related

tento človek dostal od haagu 2 roky za pohŕdanie súdom a asi to je jediná vec ktorú na neho vedeli našiť lebo domov ho pustiť nechceli asi tušia že on je ten pravý človek čo by dokázal spojiť južných slovanov tipujem že tí čo nariadili aby mu súd dal 2 roky vedeli že do 2 rokov niečo vypukne a do tej doby sa nesmie vrátiť domov.

súdni proces je fraška sledoval som ho, medzi sudcami samí žid,černoch,číňan,

doslova výsmech slovanom do tváre...

čo sa týka článku rád sa k nemu vyjadrím ale teraz idem a hrýbi:D

len ku jednému človeku

AJTAKSADA:
ty si tento?
http://www.mojevideo.sk/video/debe/neverte_konspiraciam.html

debil čo má na každú otázku odpoveď
keď vidím tento tip ľudí začínam uvažovať o tom že príjmem názory pána klimova lebo taký ľudia čo žijú medzi nami a nevážia si našu históriu nieje nič iné len všivavý b*zerant.
Milan . nofocape63   |   ip:87.244.25   |   2012-10-10  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čierny, biely, červený, žltý,američan, európan, afričan, áziec, kresťan, žid, moslim ...... nekonečné delenie sa. A predsa je to vždy len ČLOVEK. Ak by ste ako vyslanec tejto planéty a ľudstva, po dlhej ceste vesmírom, narazili na inú civilizáciu, ako by ste sa predstavili? Ako Slovák z Nitry? Alebo Maďar z Búdy? História je síce zaujímavá, ale mala by nám slúžiť len ako zdroj poučenia.


lenlen . lovegigu11   |   ip:195.212.2   |   2012-10-10  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milan to nie je pravda
biely je sice clovek, ale nie je to iste ako cierny
tak isto zlty je iny ako ruzovy

rozdiel je pomerne velky
dokonca aj fyzicky, aj kulturne

nikde netvrdim ze niekto je lepsie
tvrdim ze je tu rozdiel
a ten treba akceptovat pretoze rozmanitost prirody je to co je nadhernePandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-10-10  (11:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavé... Podľa tejto teórie aj Cigán by musel byť človek, ale v skutočnosti je ako zviera či parazit. V tej úvahe ti niečo nesedí. A tak je to aj medzi tebou vymenovanými názvami. Deliť sa je nutné. Heslo, že všetci sme si rovní, ponechajme sfetovaným aktivistom pre "lidská pcháva"... :-DDD


Emka . xyqimeqa3   |   ip:213.81.18   |   2012-10-10  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada . waqumyci00
Problém je však v tom, či máš gény zodpovedajúce obyvateľstvu, ktoré tu žije niekoľko tisícročí. Ak niekto hovorí ňapr. po maďarsky, neznamená to, že je maďar-potomok turkoidných kmeňov.
peter . nanidihe23   |   ip:82.210.24   |   2012-10-10  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pozrite aj:

tajnedejiny.sk


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-10  (12:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Emka, to, že je niekto Maďar samozrejme neznamená, že jeho predkovia boli Maďari. Presne pre to ti hovorím, že národnosť nemá s genetikou nič spoločné. Tak ako kopa Slovákov má kde akých predkov.


rogue . dojygyje40   |   ip:188.112.1   |   2012-10-10  (13:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tazko hladat dejiny ked krestanstvo za 1000 rokov sa o ne postaralo a tak upadli do zabudnutia...ale pekny clanokclassique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-10  (13:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  niečo ma napadá v súvislosti zo Samom ako zjednotiteľom slovanských kmeňov
jedná sa len o teóriu

každý pozná tú armádnu taktiku útok pod falošnou vlajkou
preto ma napadá že germáni možno frankovia mali zálusk na slovanov/rovnako ako rimania/
a preto si najímali avarov s chazarského khanganu aby útokmi oslabovali a strašili
slovanov ktorí sa pod strachom podrobili a zjednotili do samovej ríše..
a podľa mňa samová ríša bola len satelit franskej ríše a samo bol agent frankov..

napr je známe že rimania podporovali hunov, huni mali svoje centrum práve v mieste dnešnej budapešti na územiach najúrodnejšej pôdy/ak si chcete podrobiť národ musíte ho zbaviť sebestačnosti,aby ste ho zbavili sebestačnosti musíte národu vziať úrodné pôdy,/
napr som sa dočítal v maďarských zdrojoch že slovo buda je od mena bleda čo bol atilov brat
no ja si myslím že to bolo naopak a keď atilov brat dobil budín nazval sa bledom alebo budom a teda ak má buda slovanský pôvod značí to že slovania boli na území dnešného maďarska skôr ako húni...

toto isté robili následne avari/u mnohích letopiscoch hun,avar,maďar, dokonca turek, označovaní za jedno/

všetci pochádzajú s khanganov čo sú mongolo-turkické prakticky multikultúrne zriadenia
ja ich volám proste liahne alebo výchovne...ide o systémy ktoré boli budované na závislosti, každý člen khanganu bol závisli od svojich chánov a teda museli plniť ich rozkazi ako pes..

ak mali frankovia možno, rimania zálusk na "slovaniu" tak proste si zaplatili
žoldákov o napr 10 000 jazdcov aby rozbili centrum slovanov to urobili najskôr húni.
ktorí mali preukázateľne dobré vzťahy s rímskou ríšou.
bolo to robené v zmysle ľudia a územie naše, korisť bude vaša.
následne po nich ohrozovali slovanov avari a zjednotil ich franský kupec
a však ja si myslím že to nebola sloboda slovanov ale skôr len určité východisko
a samová ríša bola podriadená franskej ríši tak isto ako veľká morava ktorá bola tiež ohrozovaná vpádmi turko-mongoloidními etnikami s oblasti kaukazu..
a svätopluka porazil arnulf len tak že sa spojil s maďarmi ďalšia súvislosť.

čo sa týka slovanov je to podľa mňa dovodené od slova SLOVO a má poukazovať nato že sú to tý
čo sa dorozumievajú slovami...

podľa mňa sme tvorili celok ktorí bol v pádmi najatých žoldákov prerezaný na sever a na juh a možno preto sú také odlišnosti v jazykoch lebo po prerezaní sa už slovania a ich jazyk formoval nezávisle od seba,

aká je súvislosť medzi keltmi a slovanmi
niekde som čítal že slovinci pochádzajú práve od veneti ktorých na sever vytlačili rimania.

http://en.wikipedia.org/wiki/Veneti_%28Gaul%29

http://en.wikipedia.org/wiki/WendishEmka . xyqimeqa3   |   ip:213.81.18   |   2012-10-10  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada . waqumyci00
Existuje ešte jedna skupina, ktorá tiež používa pojmy rasa, predkovia a náboženstvo tak, ako im to kedy vyhovuje! Som toho názoru, že doteraz boli Maďari potomkami turkoidných kmeňov! Genetika totiž potvrdzuje, že našipredkovia tu žili odjakživa a nemali turkoidné gény!


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-10  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Emka, a ktorý "gén" je ten "turkoidný"? Mimochodom Starý Maďari boli pravdepodobne zmiešaný z Ugro-Fínskych a Turkických kmeňov. A možno primiešaný s trochou Iránsky hovoriacich ľudí.

Čo sa týka dnešných Maďarov, ich predkovia tu žili minimálne tak dlho ako Slovenský. Geneticky sa totiž skoro vôbec nelíšime.


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-10  (14:11)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ajtaksada
geneticky sa od nich nelíšime lebo sú to pomaďarčený slovania
jedine čo tu zostalo po maďaroch je ich jazyk
a zase dôvod prečo tu zastal ich jazyk môžeme hľadať u habsburgovocov
a prečo sa snažili udržať silou, mocou tento upadajúci jazyk?
no možno sa balí toho Herderovho proroctva o zániku maďarského jazyka do 30 rokov
a teda opätovného prepojenia severných a južných slovanov a myslím že geneticky sme to už dávno dosiahli...peter . nanidihe23   |   ip:82.210.24   |   2012-10-10  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=185


333 . mukerise0   |   ip:85.216.14   |   2012-10-10  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  „Národ slovenský, kňazstvo i staršina naša,
kroz nás ti, slávny cáre! svoj pozdrav prináša.
Zem tá, na ktorú kročiť mieni tvoja noha,
to je zem naša, daná Slovänom od Boha.
Pozri: tu jej končiny valný Dunaj vlaží,
tam Tatra skalnou hradbou okol nej sa väží.
A zem to požehnaná! Chvála Bohu z neba,
máme pri vernej práci voždy svoj kus chleba.
mor ho! úryvok


Zvyk náš je nie napadať cudzie vlasti zbojom:
Slovän na svojom seje, i žne len na svojom,
cudzie nežiada. Ale keď na naše dvere
zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere:
kto je, ten je; či je on zblíza, či zďaleka:
Vo dne, v noci na stole dar boží ho čaká.
Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovänom:


-to len aby ste vedeli ako to je so slovanmi,skae sme a kto nám dal zem našu.,


slovák,podla članku odvodený názov od slova.


a na počiatku bolo slovo.a to slovo bol PánBoh stvoriteľ neba i zeme.


teda slovák,je boži narod.vyvolený PánomBohom stvoriteľom neba i zeme,
pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom.
A človek nad človeka u nás nemá práva:
sväté naše heslo je: Sloboda a sláva! —


Krovak . fugeputy8   |   ip:195.146.1   |   2012-10-10  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klasik: no a to sa prave dostavame k tomu co hovoril ajtaksada - hovorit pri narode o nejakom genetickom zaklade je obvykle viac nez pochybne


333 . mukerise0   |   ip:85.216.14   |   2012-10-10  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a k slovu rušať


rušať-znamená cválať na koni,,nie cestovať


julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-10-10  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333-rusky rusat znamena pohybovat
-a veny su zily,ak to pasuje do obrazu:-)
-"pravda,bohy,vydana.."takze monoteizmus tazko

-My sme Sloveni,Slovinci su Sloveni,Madari maju cez 50% slovenskych genov-mevychadza z toho,ze niekedy tu bola risa Slovenov?Nebudme uzkoprsi,ved dnesna historia su rozpravky nemeckej a prazskej skoly!:-)


Sakirusekera . najihyry5   |   ip:92.52.36.   |   2012-10-10  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada : keď nemáš argumenty, tak urážaš ?
nemám nič spoločné s New Age, ezoterikou, ani necítim potrebu podvádzať...

to ty si nejako príliš horlivý vyvracať všetky dôkazy svedčiace v prospech Slovanov...prečo asi ? každý sa svojimi vyjadreniami zaradí sám...

šíriš tu nepravdivé informácie...ANONYM . sipyrige36   |   ip:195.168.7   |   2012-10-10  (19:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada . waqumyci00

Ešte raz:
Maďari neexistujú, tvrdí profesor L. L. Cavalli - Sforza

Prof. L. L. Cavalli - Sforza zo Standard University v USA, keď študoval otázku sťahovania národov a ich jazyky v závere svojho výskumu konštatoval, že obyvateľstvo Maďarska je v Európe anomáliou. Používa jazyk dobyvateľov z Ázie, ale obyvateľstvo Maďarska nie je etnicky maďarské - ono je prevažne slovanské, definitívne európske.
Prof. Cavalli - Sforza spolu so svojimi spolupracovníkmi potvrdzuje spomínanú anomáliu genetickým výskumom krvi, publikovaným v Scientific American vyd. v novembri 1991. Podľa tohto výskumu gén, o ktorý sa dlhoročný výskum ľudí a jazykov všetkých kontinentov prof. Cavalli - Sforza opieral je Rh - negatívny faktor v krvi. Tento sa v Afrike, Ázii a u amerických Indiánov vôbec nevyskytuje. Je však typický pre Európanov. V prípade Maďarov profesor Cavalli - Sforza vyvodzuje, že pôvodní aziatski dobyvatelia nanútili svoj jazyk podmanenej väčšine a ťažko možno dokázať čo i len zvyšky ázijsko - maďarských génov v dnešnom obyvateľstve Maďarska.
Podľa profesora je obyvateľstvo úplne vymenené. Preto dnes , kto hovorí o "maďarstve" z etnického hľadiska iba fantazíruje. Väčšina Maďarov to vie, ale sa bojí o tom hovoriť, čo samozrejme spôsobuje u nich vnútorné napätie, konfúziu, extrémizmus a môže byť jednou z príčin vysokého percenta samovrážd maďarského obyvateľstva. Mnohým historikom a antropológom Maďarska by pomohlo oboznámiť sa so závermi amerického vedca a možno by sa presvedčili, že by mali mať radi Slovanov, z ktorých vlastne pochádzajú. Po roku 1945 mali "Maďari" na juhu Slovenska možnosť sa prihlásiť za Slovákov - ak si nájdu aspoň jedného slovenského predka. Toho si väčšina aj na juhu skoro našla.
Tak vlastne objavili, čo historici, etnológovia i jazykovedci dávno vedia: Maďari na južnom Slovensku sú vlastne pomaďarčení Slováci. Tak isto Maďari v Maďarsku, ktorí už stáročia nejavia mongoloidné črty aziatskych predkov. Nie je žiadnym tajomstvom, že i sám kráľ sv. Štefan (1000 - 1038) zakladateľ Uhorska bol etnicky len z polovice Maďar a jeho deti boli už z troch štvrtín Európania a doma sa zhovárali po nemecky - jazykom Štefanovej manželky a jej nemeckej čeľade. Pred niekoľkými rokmi sa uskutočnil prieskum v Maďarsku, v ktorom sa 48 % respondentov vyslovilo, že niektoré časti susedných štátov by mali patriť Maďarsku.
Tento fakt je pre Slovensko veľmi znepokojujúci a nemal by sa podceňovať. Aj v súčasnosti sme svedkami revizionistických snáh v Maďarsku. Mnoho Slovákov si kladie otázku: "Z čoho pramení tento ultranacionalizmus, rozpínavosť, nespokojnosť a prehnané sebavedomie Maďarov"? Tieto nedemokratické vlastnosti vyplývajú predovšetkým zo skutočnosti, že maďarskí historici napísali nepravdivé dejiny, ktoré oplývajú maďarským velikášstvom a každý žiak si ich musí osvojiť nielen na hodinách dejepisu, maďarčiny, ale prakticky na každej vyučovacej hodine. Napríklad je známe, že v Maďarsku sa maturuje z predmetu : dejepis!
Tento postup výchovy k maďarskému chápaniu dejín opísal už v r. 1934 český historik na Karlovej univerzite v Prahe Dr. Josef Macúrek, ktorý sa veľmi dôkladne zaoberal dejinami Maďarov a Uhorska. Preštudoval množstvo literatúry a v knihe sa odvoláva na vyše 1133 literárnych odkazov. Pre nás je v knihe zaujímavá časť: " Rozvoj maďarskej historiografie v druhej polovici 19. a zač. 20. storočia - jej nedostatky." Historik Macúrek poukazuje na sedemzväzkové dielo profesora V. Hómana a Gy.Szekfüho, ktorí určili svoje dielo na výchovu mladých maďarských generácií. V diele sa hovorí o Uhorsku ako o "maďarskom národnom štáte". Príchod nemaďarských národností do Uhorska kladú napospol do 16. - 18. st., do doby tureckých vojen a kolonizácie v prvej polovici 18. st. O dejinách Nemaďarov sa píše len veľmi málo a spomína sa len maďarský živel na Slovensku, v západnom Uhorsku a v Chorvátsku. Maďarská historiografia uvádza, že Maďari ako živel neobyčajne štátotvorný a obdarený zvláštnym politickým zmyslom ihneď po príchode do Podunajska utvoril jednoliaty uhorský štát v novšej podobe. Tradične učia, že Maďari sú praobyvatelia zeme pred všetkými ostatnými národmi Uhorska, že až do 16. st. bolo Uhorsko národným štátom v ktorom Maďari tvorili aspoň 80% všetkého obyvateľstva. Dr. Macúrek končí vetou: " Všemi těmi a podobnými představami maďarská historiografie stále vychováva nové a nové maďarské generácie a vnucuje je i cizině, která nemá možnosti, aby se přesvědčila odjinud o pravdě."
Ak sa v maďarských školách vyučuje takýto dejepis, tak sebavedomie Maďarov stúpa až do rozpínavosti a nárokmi na územia, ktoré im nikdy nepatrili. Práve naopak nárokovať by sme si mohli celú Panóniu, veď je tu mnoho dôkazov o osídlení starými Slovákmi. Najmarkantnejším dôkazom je názov mesta Tihany, ktoré pochádza od slova "tichý". Takisto archeologické nálezy svedčia o slovenskom osídlení Panónie. Predseda Občianskeho združenia Slovenský juh Dr. František Bartošek zistil, že u nás v učebniciach dejepisu pre základné školy s vyučovacím jazykom maďarským, nie je ani zmienka o existencii Veľkomoravskej ríši a okrem toho sú tam iné nepravdy. Je smutné, že tieto učebnice boli schválené Ministerstvom školstva SR.
Naša nová vláda s ministerstvami školstva zo zahraničia ( Ukrajiny, Chorvátska, Slovinska, Srbska atď.) by mali trvať na tom, aby medzinárodné inštitúcie preverili maďarské učebnice za účasti slovenských historikov a trvať na pravdivom prednášaní dejín strednej Európy v maďarských školách s cieľom: predísť vyvolávaniu napätia a nepokojov v strednej Európe. Som presvedčený, že keby v medzinárodných inštitúciách sedeli nestranní odborníci a dôkladne preskúmali maďarské i naše dejiny, uspeli by sme tak isto ako v Haagu v spore o Vodné dielo Gabčíkovo.
Robo . xybemefy0   |   ip:85.135.14   |   2012-10-10  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada: kedy a odkiaľ sem prišlo sedem ázijských kmeňov, z ktorých jeden boli aj Maďari je hodnoverne doložené a ani dnešní Maďari to nepopierajú. Fakt, že tu na strednom Dunaji pred nimi žili Sloveni, ktorí sú predkovia dnešných Slovákov je tiež nespochybniteľný. Stačí napríklad okolo 3000 slov týkajúcich sa hospodárstva, ktoré Maďari prevzali zo Slovenčiny. Takže to čo tvrdíš "Čo sa týka dnešných Maďarov, ich predkovia tu žili minimálne tak dlho ako Slovenský" je sprostá demagógia.
classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-10  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klasik: no a to sa prave dostavame k tomu co hovoril ajtaksada - hovorit pri narode o nejakom genetickom zaklade je obvykle viac nez pochybne

nie som za nadradenosť už som to spomínal ale dám ku príkladu balkán
keby sa urobili genetický rozbor všetkých štátov na balkáne možno by sme prišli k určitým
faktom že by to možno mohlo zabrániť vojenským konfliktom

koľko stojí genetický test ale nemyslím oficiálnu cenu ale cenu na vynaložené prostriedky ktoré na tento výskum treba, zaujíma ma cena tejto služby a porovnaj to s cenou jednej riadenej strely tomahawk a povedz či by takýto výskum nestál daňových poplatníkov menej ako vojny.


balkán je podobná situácia, ľudia podobnej genetickej skupiny útočia na svoju možno rodinnú genetickú skupinu len preto lebo sú inej etnickej/náboženskej skupiny.

do gentiky sa nevyznám tak ani neviem či je niečo také realne
ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-10  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sakirusekera, nepravdivé údaje tu šíriš ty. A bez jediného argumentu. Klamstvá rozhodne v prospech Slovanov nie sú. Zato vyhovujú ezoterickým mentálnym pozliepancom ktoré propaguje www.vedy.sk.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-10  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM, Sforza netvrdí, že Maďari neexistujú. Sforza tvrdí, že geneticky sú totožný s okolitým Európskym obyvateľstvom. O tom, či Maďari existujú alebo nie sa nemusíme ani baviť. Stačí zájsť do krčmy v Dunajskej Strede a opýtať sa na nich. Miestny ti nejakých ukážu.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-10  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Robo, tak si pozri genetické štúdie už spomenutého Sforzu. Predkovia dnešných Maďarov tu žijú minimálne tak dlho ako predkovia dnešných Slovákov. Veľmi málo dnešných Maďarov je potomkami tých staromaďarských kmeňov, ktoré sem v 9 storočí prišli z Ukrajiny. Prestaňte už konečne pliesť genetiku s národnosťou.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:85.135.14   |   2012-10-10  (23:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada: vravíš to isté, čo ja, ale dezinformuješ. "Veľmi málo Maďarov sú potomkovia staromaďarských kmeňov" , to samozrejme nemôžeš poprieť. Ale o tých zanedbateľných 5% predkov, ktorí sem prišli až v 9. storočí, opierajú dnešní Maďari aj svoju národnosť. Národnosť tvorí v prvom rade jazyk a písmo a tiež kultúra. Písmo sme my Sloveni mali vlastné (minimálne hlaholiku)na rozdiel od Maďarov. Školstvo a kultúru sme mali neporovnateľne lepšie rozvinuté, dokonca podľa vzoru byzantskej akadémie, ktorá bola špičkou vtedajšej Európy. Citujem maďarskú archeologičku Csemicky-Sós:
"Veľmi si vážime príchod Pribinu, Koceľa a ich vladykov do Panónie. Archeologické nálezy nám v dostatočnej miere identifikujú ich vysokú kultúrnu úroveň. Tam, kde boli vybudované chrámy, boli aj kňazi, tam boli aj školy. To sú atribúty vzdelanosti, to sú semiačka kultúry."
Starých Maďarov vyhnali a zdecimovali ich ženy a deti Pečeňehovia a Bulhari spolu s Chazarmi a bojovníci, ktorí sa zachránili sa tu usadili v močaristom potisí, odkiaľ podnikali 50 rokov lúpežné nájazdy po celej Európe, ktorú terorizovali až kým ich Franský kráľ Otto porazil na hlavu a tá lúpežná nevzdelaná horda bola donútená prijať kresťanstvo a naučiť sa od Slovenov žiť usadlým hospodárením.

Tak čo tu meleš o nejakých predkoch - "Starých Maďarov".

Tí na rozdiel od Slovenov v podstate zanikli a dnes sú to na 95% vlastne Slováci, resp. Sloveni a Nemci. O tom svedčí nielen genetika, ale aj archeológia, kultúra a dokonca aj jazyk. Nie nadarmo museli pomaďarčovať názvy geografické aj názvy miest a osád. Len to všetko našťastie nestihli... Korunovačné mesto v "obsadenej zemi" Maďarov sa volá Székesfehérvár, čo v preklade znamená Stoličný Belehrad. Čo myslíš, odkiaľ sa to nabralo? Takže odporúčam: učiť sa, učiť sa, učiť sa, alebo prestať provokovať.


povazan . wohicygu14   |   ip:85.216.19   |   2012-10-11  (00:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobry clanok, len tak dalej


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-11  (01:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM, je úplne jedno, kto boli predkovia dnešných Maďarov a je úplne jedno, koľko starých Maďarov sem do Panónie prišlo. Mimochodom bolo ich viac ako 5%. Slovania a Germáni, ktorých spomínaš boli totiž tými Maďarmi asimilovaný. To, že Maďari neexistujú to sú len tvoje fantázie. V skutočnosti je ich 10 miliónov a každému zdravému človeku je to očividné. To aké majú gény totiž s tým ako sa sebaidentifikujú spolu vôbec nesúvisí. Ale to je tebe asi ťažko vysvetliť lebo plávaš vo svojej fantázii, kde ľudia majú čisté gény. Nemajú. Slovenský gén neexistuje tak ako neexistuje Maďarský. Gény národnosť nemajú. Existuje len národná kultúra, reč, zvyky. Zmier sa s tým.


Pozorovatel . roqypebu38   |   ip:178.40.67   |   2012-10-11  (02:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mas pravdu. A je pravda-informacia, ktora ti da za pravdu :). Nie je vsak mozne ju uverejnit v dnesnych casoch, ale slubujem, ze sa dockas casu, ked budeme davat "slova" pravdy. Je to nasa uloha. Na to bola vytvorena slovencina a slovania, teda my. Skolime a ucime sa aby sme pomohli svetu k jedinej ceste z temnoty svetla. Sme najduchovnejsi narod na svete. Som hrdy na to ze som slovak, a ze sme prezili nespocetne snahy nas zlikvidovat a zotrocit, ktore nas zocelili a zeceluju do dnesnych narocnych dni. Neboj sa nikdy nedostavame ulohy ktore sa nedaju zvladnut.


Emka . xyqimeqa3   |   ip:213.81.18   |   2012-10-11  (06:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada . waqumyci00
V tej Dunajskej Strede sú to takí "Maďari" ako Aexander Petrovič alebo Vojtech Kohn...

Alexander Petrovič alias Petöfi Sándor sa narodil v Kiskörösi, v obci , ktorá vtedy bola obývaná takmer výlučne Slovákmi. Jeho otcom bol novohradský Slovák Štefan Petrovič a matkou bola Slovenka z Tiešneho pri Právne (Turiec) Mária Hrúzová. Táto Marína (tak ju volali) sa pri návšteve svojich príbuzných v Pešti, ktorá v tom čase bola obývaná prevažne Nemcami, Slovákmi, Srbmi a Židmi, zoznámila a neskôr sa vydala za Štefana Petroviča. Ich syna Alexandra krstil miestny slovenský kňaz v luteránskom kostole, kde sa v tom čase používala biblická slovenčina. Aj maďarskí historici (Csukas a ďalší) dokázali, že materinskou rečou manželov Petrovičových a ich syna bola slovenčina a že ani otec, ani matka A. Petroviča –Petöfiho sa ani za celý svoj život dobre po maďarsky nenaučili, aj keď neskôr roky bývali v maďarskom prostredí (Félegyháza, Szabadszálás).
Desaťročného syna Alexandra Petroviča-Petöfiho poslal otec do evanjelickej školy do Pešti. Tu aj konfirmoval u Jána Kollára, autora Slávy dcéry a stúpenca slovanskej vzájomnosti. Potom krátko navštevoval piaristické gymnázium. Keďže v škole zle prosperoval, ako trinásťročného ho otec poslal do gymnázia v Aszode v mestečku s prevažne slovenským obyvateľstvom. Jeho obľúbeným profesorom tam bol uvedomelý Slovák, profesor Štefan Koreň. Roku 1838 otec A. Petroviča-Petöfiho poslal syna do gymnázia v Banskej Štiavnici. Aj tu zle prosperoval a prepadol z dejepisu Uhorska, ktorý ho učil známy slovenský národný buditeľ Daniel Lichard.
Uvedené skutočnosti dokazujú, že A. Petrovič-Petöfi sa narodil ako Slovák, syn slovenských rodičov, jeho materinským jazykom bola slovenčina, rástol aj do školy chodil v slovenskom prostredí. A na tom pán Csáky nič nezmenia ani vaše polopravdy, či klamstvá. Je však tiež pravdou, že dospievaním sa A. Petrovič postupne maďarizoval až do takej miery, že sa zmenil na uvedomelého Maďara. Aj meno si zmenil na Petöfi Šándor. Svojou básnickou tvorbou sa zapísal zlatými písmenami do maďarskej literatúry. A po zásluhe. Jeho básne patria k najlepším, aké boli v maďarčine napísané. Je zaujímavé, že aj zatiaľ prvé známe dielo napísané v maďarčine ”Hallotti beszéd”, podľa výskumu maďarských vedcov, tiež napísal Slovák.
Nie je účelom tohto článku objasňovať kedy, prečo a ako sa Slovák Alexander Petrovič stal uvedomelým Maďarom Sándorom Petöfim. Presnú odpoveď by azda nebol schopný dať ani on sám. Z histórie vieme, že najmä v 19. a 20. storočí pomaďarčovanie v Uhorsku bolo bežným zjavom. Týkalo sa to všetkých nemaďarských národností v Uhorsku, najmä Nemcov, Židov, Slovákov a Rumunov. Spolu viac ako 2-3 milióny nemaďarov v Uhorsku sa zmenilo na Maďarov. Spôsoby pomaďarčovania boli rôzne, či už pod tlakom politickým, spoločenským,
ba niekedy i fyzickým. Zaujímavý prípad uvádza J. Škultéty: ”Už v prvej tretine 19. storočia slovenských sedliakov z Lajos-Komárna vo Vespríme palicovali na dereši verejne preto, že si v kostole bránili slovenčinu.” Ja nepredpokladám, že by sa podobná metóda bola použila i pri zmene Petroviča na Petöfiho.
Je známe, že A. Petrovič-Petöfi písal básne od čias, keď sa naučil písať, a to v slovenčine. Žiaľ, zatiaľ sa tieto jeho prvotiny nenašli.
S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou je dokázané, že A. Petrovič-Petöfi nepadol hrdinskou smrťou pri Segesvári, ale bol zajatý ruským kozáckym oddielom. V Rusku potom žil v dedine Barguzin (neďaleko Bajkalského jazera), kde sa oženil s dcérou poštmajstra a používa svoje pôvodné meno písané na ruský spôsob Alexander Stepanovič Petrovič. Zomrel v roku 1856 a pochovali ho na miestnom cintoríne. Potvrdila to aj antropologická expedícia (rok 1989), ktorej členmi boli vedci z Maďarska, Ruska a USA.


chi . jinuwefu67   |   ip:70.83.54.   |   2012-10-11  (06:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada, v tvojich prispevkoch je tolko gramatickych chyb, ze tvoje vedomosti musim filtrovat tym najjemnejsim sitom. Vyznas sa v dejinach, ale ak pises o jazyku, hlavne o tom svojom a chces, aby tvoje prispevky boli vieruhodne, mal by si si dat viac zalezat na tom, aby si pisal bez chyb. Nemozes napisat 'Stary Madari' a ine 'nezmysli'.


chi . jinuwefu67   |   ip:70.83.54.   |   2012-10-11  (07:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja si myslim, ze mena narodov sa formulovali podobnym sposobom, akym sa formulovali nase priezviska. Vymyslel nam ich niekto iny. Napriklad taky...Dubinsky. Pochybujem, ze sa tak Dubinsky nazval sam. Nazvali ho tak jeho susedia, aby vedeli, o kom to rozpravaju. Mozno ho najprv volali 'ten, co byva pri dubovom lese' a potom to skratili. Teoria, ze 'Slovak' je odvodene od 'slova' je az priliz evidentna, ci logicka a z toho dovodu dost potutelna. Ja som niekde cital, ze Chorvati dostali svoje meno od Germanov, ci nejakeho germanskeho naroda, uz si to presne nepamatam, z germanskeho(?) slova znamenajuceho 'kravatu', pretoze Chorvati nosili kravaty. Mozno ich najprv volali 'ti, co nosia kravaty' a potom to skratili. Takze Chorvati su mozno taki Kravatnici. Mozeme v analyze pokracovat, ak vypatrame povod germanskeho(?) slova pre kravatu. Mozno je odvodene od slova 'uzol', ale rovnako moze byt odvodene od slova, ktore s uzlom, ci viazanim nema nic spolocne, ako napriklad...'kopka', 'kopec', 'vrch'...


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-11  (08:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chi, ďakujem, budem sa v gramatike snažiť zlepšiť. Viem, že nieje dobrá.

Čo sa Chorvátov a kravaty týka, je to naopak. Slovo kravata je odvodené od slova Chorvát. Vzniklo vo Francúzku ako "cravat" zo slova "Croates" -Chorváti po Francúzky. Chorvátsky vojaci totiž nosili šatky okolo krku počas tridsaťročnej vojny.


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-11  (08:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada . waqumyci00:

opäť tu nejde o genetickú čistotu a ani nič podobné
ale poukázať nato že sú príbuznej genetickej skupiny
to my sme ich asimilovali už dávno st.maďarov!
dali sme ich do takej pozície že sú z nich dnes cigáni

to čo ty nazývaš asimilácia slovanov nebolo prirodzené ale politicky motivované

http://www.rozhlas.cz/cro6/dokument/_zprava/shakespeare-jako-politicky-katalyzator-v-habsburske-mona
rchii--926408

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Fariz%C3%A1cia

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernovsk%C3%A1_trag%C3%A9dia

niektorí maďari sú ukrivdený za trianonskú zmluvu a to až 48% maĎarov tvrdí že im napr.horná zem patrí.
ale nikto stých maďarov nežil v roku 1920 NIKTO
tak začo sú ukrivdený čo chcú???
to isté môžem tvrdiť i ja som ukrivdení zato že maďari nás slovákov
rozdelili zo slavónčanmi a slovincami 9st a to nám spravili tí praví maďari
nie tý pomaďarčený slovania ktorý chcú hlušiť svojich bratov len preto lebo ich niekto naučil na iný jazyk.hold ja to vždy budem vravie p...baný habsburgovici židovský rokovina nech vás všetkých napadne aj rothshieldovcamiMOJA MAĎARSKÁ DIEVKA TO POCHOPÍ


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-11  (09:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Emka, viem veľmi dobre, kto je Petrovič aj to, aký mal pôvod. On sám však seba považoval za Maďara. A na tom jeho pôvod nič nezmení.

Mimochodom asimilácia funguje aj naopak. Podľa teba všetci, čo na Slovensku nemajú čisto Slovenský pôvod nie sú Slováci? Detvanci, ktorý sú potomkami Rumunov nie sú Slovenský? Čo Kremničania, tiež to nie sú Slováci? A čo Spišiaci či Kežmarčania?

A ešte stále mi nik nenapísal, ktoré že to sú tie Slovenské (alebo Slovanské) gény a ktoré sú to tie Maďarské. Stále o nich hovoríte tak by som už rád vedel, ktoré to sú.


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-11  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  spýtam sa takto keby si maďari chceli ukrojiť
felvidék s poslednými najúrodnejšími pôdami
a najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej európe
ako by si to posudzoval? lebo podľa štatistík je na tomto
území viac maďarov ako slovákov teda tých etnických odlišných len v jazyku
nie v genetike!ja bývam na tom území mám krásne veľký pozemok
no bohužial som etnicky slovák,

veľa maĎarov sktorími som sa ja po krčmách rozprával tvrdia že za veľkého uhorska
bolo najlepšie, ja sa pýtam komu??a ako to môžeš vedieť keď máš 40 rokov!
lebo tak sme sa to učili!


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-11  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
ajtaksada . waqumyci00 | ip:178.40.12 | 2012-10-11 (09:03)

ukáž ny jednu historickú zmienku o tom že slováci niekoho asimilovali násilne keď je jazyk
silnejší ako jazyk inej kultúri je prirodzené že sa cudzia kultúra asimiluje a to je aj prípad primitívneho maďarského jazyka ktorý by už dávno neexistoval keby mu habsburgovci nepomohli!ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-11  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique, prečo sem pletieš politiku? Začali ste s tým, že Maďari nie sú Maďari, lebo nemajú maďarské gény. Chcel som vedieť ktoré že to sú tie Maďarské gény a ktoré sú tie Slovenské. Nedozvedel som sa. Teraz zrazu píšeš o politike.

Mne je u prdele, či si Maďari v tom svojom Veľkomaďarskom komplexe robia na niečo nárok alebo nie. To s ich génmi nijako nesúvisí. Ja sa nemienim zúčastňovať infantilných hier kto tu bol prvý a komu čo patrí. Poznám históriu a viem, kto sem kedy prišiel. A tiež viem, že to kto má aké územie s tým nijako nesúvisí. Nárok na nejaké územie ti história nezabezpečí, na to potrebuješ pušky, peniaze a silných spojencov.

Slaboduchých pretekov v genetickom onanovaní medzi Slovákmi a Maďarmi o to kto má väčšieho a staršieho vtáka sa nemienim zúčastňovať. To čo totiž rozhoduje je kto drží v ruke pušku.


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-11  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je furt o politike keby nebolo politiky nebolo by ani maďarov
to sa ti tu furt snažím vysvetliť a ty len furt o tom svojom...

skús si najsť štatistiky o obyvatelstve uhorksa pred maďarizáciou!
maďarizácia bola politicky motivovaná preto treba ťahať politiku do toho
čo politikou začalo lebo politikou to aj musí končiť ak nechceš aby to skončilo vojnou!


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-11  (09:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique, to kto má aké gény ti v politike nepomôže. Opakujem už niekoľký krát, etnicita s genetikou nesúvisia. To, že Maďari majú viac pomiešané gény ako Slováci je pre politiku úplne jedno. To či je niekto Maďar alebo Slovák s tým aké má gény nijako nesúvisí.

To si myslíš, že keď Maďarská armáda prekročí Dunaj, že im ukážeš nejaký genetický výskum a oni v momente začnú tancovať odzemok a krepčiť? Lebo zrazu zistia, že nemajú "Maďarské gény"?

A stále si mi nepovedal, ktorý gén je ten Maďarský a ktorý Slovenský. Už by som sa to rád dozvedel.


Vlado . jamahake41   |   ip:91.127.18   |   2012-10-11  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nejde mi prispevok


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2012-10-11  (11:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef
To je vskutku brilantná kniha. Páleša som vždy bral s rezervou, ale toto je fakt dobré ...


Vlado . bepuhelu72   |   ip:91.127.18   |   2012-10-11  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto mi ide a ked nepisem tex tak nic???


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-11  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keď maďari prekročia dunaj už bude neskoro na politiku ty hlupák! a na teba už reagovať nebudem !!

-múdri sa v čase mieru pripravujú na vojnu-


Emka . xyqimeqa3   |   ip:213.81.18   |   2012-10-11  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Turkoidné gény? Také jednoduché a ty to nevieš? Nevieš ako sa líšia aziatské turkické kočovné kmene (s hojným zastúpením chazarov) od pôvodných európskych národov?
Že vieš kto bol Alexander Petrovič je možné, ale ja hovorím o tom, že "Maďari" z tej Dunajskej Stredy sú takí istí "Maďari" ako Petrovič (Alebo ako "Béla Vámbery"?)!


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-11  (14:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Emka, prestaň sa krútiť a vyhovárať na Petroviča. Oháňala si sa profesorom Sforzom a jeho genetickou štúdiou. Napíš mi, ktoré gény sú Maďarské a ktoré sú Slovenské.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-11  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique, hlupák si ty, prestaň svoju politickú agendu vydávať za históriu či dokonca genetiku.


oc . gyxomose7   |   ip:213.81.18   |   2012-10-11  (15:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clanok je dost plytky. Vyzdvihujem nadsenie, no vsetko bolouplne inak. Ako so "slovanmi", tak s "madarmi". Problem pri hladani povodu tkvie v akceptovani vzitych zakladnych dogiem, ktore su scsestne. V principe nemozno budovat na nestabilnych zakladoch. Je to tak rozsiahla tema, ze sa neda "odbavit" jednym ci dvoma, co by rozsiahlejsimi clankami. Tento clanok mozno zhodnotit v kratkosti vetou: "autor je kdesi uplne vedla".


julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-10-11  (16:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oc-mozno je clanok plytky,ale otvara diskusiu.Ak je tvoj prispevok vsetko,co si chcel k teme pridat,tak je to este plytkejsie,ako clanok..No ak mas relevantne informacie,argumenty,ci nazory,sem s nimi!Nech to tu naberie hlbku:-)


Sakirusekera . najihyry5   |   ip:92.52.36.   |   2012-10-11  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada : aj keď ťa pretrhne, milý oponent, uvedom si, že Slováci každým dňom viac a viac prestávajú byť v pozícii, kedy musia dokazovať svoj dávny a slávny pôvod...to už len skostnatení deformátori skutočných dejín urputne bojujú za svoje vymyslené teórie, ktoré neobstoja zoči-voči jasným vedeckým dôkazom...

dovolím ti prevolávať so mnou : Sláva slovanským rodom !


PEET . tojiregu37   |   ip:78.98.84.   |   2012-10-11  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Niečo dobre. Niečo zle. Rušať úplne mimo. Ale ako snaha pekné.


chi . jinuwefu67   |   ip:70.83.176   |   2012-10-12  (04:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada, ta tvoja teoria o Chorvatoch je vieruhodnejsia, ved ked Chorvati sa zucastnili niekde nejakej vojny, museli sa asi uz aj nejako volat. A kedze Francuzi vtedy kravaty nepoznali. nazvali ich, teda tie kravaty, po Chorvatoch. Nebudu predsa vymyslat nejake nove slova. Trocha mi iba nesedi jedna vec: Chorvati po chorvatsky su Hrvati. Viem, ze Francuzi 'h' nevyslovuju, ale akym sposobom sa dostalo na zaciatok 'kravaty' to 'c', ktore my vyslovujeme ako 'k'? Nevies nieco o tom?


chi . jinuwefu67   |   ip:70.83.176   |   2012-10-12  (05:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada, o tych Detvancoch, ze su potomkami Rumunov, to som vobec nevedel. A stale mi tie ich kosielky pripadali take exoticke. Ja si myslim, ze aj ked clovek vie, ze nema povod slovensky, moze sa sam povazovat za Slovaka. To mu nikto zakazat nemoze. Ja sam mam neslovensky povod, no povazujem sa za Slovaka. Chces od ludi, aby ti napisali, ake su geny slovenske a geny madarske. Neviem, ci vedia, co od nich chces. Ja osobne by som nevedel, co presne ti napisat. Jedine, co ma napada, je ze mnohi Madari nosia fuzy, kdezto Slovaci uz pomenej. Je to preto, lebo maju ine geny?


Emka . xyqimeqa3   |   ip:213.81.18   |   2012-10-12  (06:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada . waqumyci00
Ešte stále nič? Čo Ti teda hovoria šikmé aziatské oči, vlasy ako konské chvosty, malé krivé nohy ? Ani ten Vámbery (orginál Vamberger)?
Maďar ako potomok turkických kočovníkov a turula musí mať gény týchto koočovníkov! Ak ich nemá, tak je to "Maďar", alebo zbastardený Slovák!
A ešte raz. Že vieš kto bol Alexander Petrovič je možné, ale ja hovorím o tom, že "Maďari" z tej Dunajskej Stredy sú takí istí "Maďari" ako Petrovič, "Béla Vámbery", alebo Košút! Alebo List, ktorého uvádzate ako „maďarského" hudobného skladateľa, klavíristu, reprezentanta tzv. novonemeckej školy. Zo Slováka, ktorý po maďarsky nikdy nevedel – urobili Maďara. Aj v Malej slovenskej encyklopédii (Encyklopedický ústav SAV Bratislava 1993, s. 398) citujú tohto hudobného génia ako „maďarského“ hudobného skladateľa.

Otec i matka, ba i prarodičia Franza Lista boli Slováci. Toto odhalil slovenský Švajčiar, hudobný teoretik a pedagóg Miroslav Demko vo svojej knihe Franz List - compositeur slovaque (2003), ktorá vyšla vo francúzštine. Autor fundovane a kultivovane zobrazuje osobnosť a kreativitu Franza Lista, jeho životné peripetie a rýdzo slovenský pôvod. Cituje aj deformácie uhorských a maďarských historikov o jeho živote. Aj o zamlčovanej pravde Listovho pôvodu.

Starý otec F. Lista pôsobil ako učiteľ vo Svätom Jure pri Bratislave. Bol to slovenský intelektuál, podpisoval sa ako List. Špekulatívne sa niektorí autori snažili jeho priezvisko kamuflovať, pomaďarčovať a písali Liszt. Starý otec Gregor AdamList mal konflikt s grófom Esterházym a pre svoje slovenské presvedčenie bol zo služieb školstva vyhodený. Skončil ako pomocný robotník na píle! Tieto reálie sa do duše F. Lista vryli hlboko. Aj Listov otec Adam patril ku slovenským intelektuálom,bojovníkom proti maďarskej totalite a rozpínavosti. Listovci predstavovali v Bratislave rozvetvenú slovenskú rodinu. Na základe dokumentov vieme, že gróf Andrássy chcel na stranu maďarstva získať F. Lista, čo sa mu nepodarilo. Franz List presadil cenu pre nášho Jána Levoslava Bellu. List sa dovoli postaviť chrbtom otvoreniu maďarskej akadémie v Budapešti 4. novembre 1875, kde bola celá maďarská elita. Odmietol účasť, hoci sa v tomto zápase cítil v cudzom svete osamotený. Nehlásil sa za Rakúšana, ani za Nemca, ba ani za Francúza. Cítil sa byť telom a dušou Slovákom -Uhrom. Napísal: „Ty si moja vlasť, moje nebo a moje jediné miesto na odpočinok!“

Franz List veľmi dobre poznal, aj ako intelektuál, ako hovoril, históriu starých Slovákov. Vedel argumentovať osudovými dejinami našich predkov. Tvrdil, že my, Slováci, sme autochtónnym národom v Uhorsku a Maďari od nás prevzali kultúrua civilizačné trendy. Maďarov chápal ako prisťahovalcov, kočovníkov. Nepridal sa k Lajosovi Kossuthovi, renegátovi. Nesúhlasil s jeho „revolučnými“ myšlienkami, ktoré okliešťovali slovenské záujmy.

Životopisci a historici zámerne zamlčujú Listov obdiv k staroslovenským dejinám. Franz List sa verejne hlásil k odkazu slovanských apoštolov, svätcov Cyrila a Metoda. Keď sa v roku 1863 konali oficiálne oslavy príchodu Cyrila a Metoda na našeúzemie v Ríme, List si považoval za povinnosť, aj na podnet pápeža Pia IX., zložiť dielo Slavino slavno Slaveni (Slávme slávne Slovania) na text srbského básnika Meda Puciča (1821–1882). Dielo predviedli členovia mužského zboru so sprievodom organu. Na oslavách sa osobne zúčastnil aj Franz List, keďže mal úzke a priateľské vzťahy s pápežom Piom IX.

Podľa Miroslava Demku mal Franz List už vtedy obavy o svoj život. Vyhrážky, prenasledovanie? List nachádzal komplexnejší vzťah k Slovensku a k Bratislave, kde neraz s veľkým úspechom koncertoval. Na počesť ostrihomského kardinála Jána Scitovského napísal skladbu Missa solennis – La Messe de Gran (Ostrihomskáomša). Napísal aj skladbu Totentanz, čo v preklade znamená Slovenský tanec. O Listovom príchode na oslavy príchodu slovanských apoštolov na naše územie, ktoré sa konali v Ríme, sa dozvedel celý kultúrny svet. Bol to podnet aj pre biskupaŠtefana Moyzesa, ktorý vyzval nitrianskeho biskupa Roškovianskeho, aby sa angažoval na spoluorganizovaní kultúrneho stánku na Slovensku. Mal na mysli založenie Matice slovenskej.

julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-10-12  (08:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chi-myslim,ze Chorvati si hovoria Hrvati a v niektorych jazykoch je neprirodzene zoskupenie spoluhlasok bez samohlasky(nemaju slabikotvorne r/l),tak maju problem s vyslovnostou..asi:-)
emka-vdaka za ten referat o Listovi.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-12  (08:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chi, neviem prečo Francúzi použili c namiesto h a nie niečo iné. To by chcelo niekoho, kto sa vyzná vo Francúzštine.

Detvanci sú (z časti, tiež nie sú geneticky čistý) potomkovia Valachov (Vlachov -iné meno pre Rumunov, po Maďarsky Oláh=Rumun). Boli to pastier, pôvodom z Rumunska, ktorý migrovali niekedy v 14-17 storočí Karpatským oblúkom. Prišli až na Slovensko a niektorý skončili až na Morave (Valašsko). Usadzovali sa vo vyššie položených miestach, ktoré pôvodné obyvateľstvo nevedelo hospodársky využívať. Napríklad na lazoch v Podpoľaní ale aj na Horehroní. Od panovníkov dostali rôzne práva a výsady a neplatili dane. Volá sa to Valašská kolonizácia v historiografii: http://sk.wikipedia.org/wiki/Valasi_%28severn%C3%A9_Karpaty%29

Mimochodom oni k nám priniesli bryndzu. Tá pochádza pôvodne z Rumunska.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-12  (08:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Emka, Maďari patria medzi Ugro-Fínov nie Turkov. V Európe medzi nich partia aj Estónci a Fíni. Predpokladá sa, že medzi Maďarskými kmeňmi mohli byť aj Turkické alebo Iránske kmene. Neskôr bolo Uhorsko doosídľované inými kočovnými národmi z východu: Plavci, Pečenehovia napríklad. To ale už neboli pôvodný Starý Maďari.

Môžeš ísť hľadať svojich šikmookých a konsko-chvostých aj do Fínska alebo Estónska. Ale možno aj oni sú zbastardený Slováci, kto vie. Keď môžu byť Etruskovia...

A stále si mi neukázala ten gén. Máš genetickú štúdiu profesora Sforzu na ktorú si sa odvolávala. Poslal som ti aj link na mapu Y-DNA haplogrúp na Slovensku. Ktorý gén je Maďarský a ktorý Slovenský?

Je jedno, kto má aké gény, dôležité je ako sám seba identifikuje.


Emka . xyqimeqa3   |   ip:213.81.18   |   2012-10-12  (10:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne ako vašich chazarských predkov. Keď genetika vyvráti vaše "historické drísty" tak platí "samoidentifikácia", alebo pocity! No a s tými génmi to je jednoduché, stačí si pozrieť genetický kód človeka a nájsť časť, ktorá zodpovedá turulím predkom, šikmému oku alebo konskému chvostu


N_ergy . jovohama91   |   ip:195.80.18   |   2012-10-12  (10:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Paci sa mi clanok... aj to ze niekto vidi taketo hodnoty. Ale ja skor presadzujem vyssi zaujem povodu cloveka ako takeho. Ja nie som narodnostne zalozeny, a uz vobec sa mi nepaci myslienka ze som dajaky obcan. Som clovek a pozemstan. To co mi dava zmysel je kultura roznych oblasti tohoto sveta. Zvysok je len skatulkovanie. A podla mna nemusi znamenat ze co narod to ina kultura, to sa od toho neodvija aj ked je to tak popisovane.
Ego bokom,, genom je stejny a to by sme si mali vsimat. A zvyky ci kulturu a sposob zivota inych akceptovat a ucit sa z nich.


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-12  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada . waqumyci00

valasi sú rusíni teda slovania a bohvie čím boli rumúni predtým než boli romanizovaní...
Thoron . wukufega97   |   ip:94.229.39   |   2012-10-12  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dosiel som po Rusov...stacilo


julo . gopomipy8   |   ip:78.102.17   |   2012-10-12  (17:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada-ako vies,ze Longobardi a Kvadi boli etnicky Germani?A kto zil na uzemi Panonie?


jarka . cydagosy5   |   ip:89.173.14   |   2012-10-12  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mackouko, ten dvojktíž nám do znaku nevnútili, je to slovanská runa - znak Slovanskej Bohyne Morény, ochrankyne Slovenska. RKC vie vôbec odôvodniť dvojkríž? Na Slovensku sa hojne používal, a preto ho začali vydávať za svoj, aby slováci zabudli. A takmer sa im to podarilo.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-13  (17:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Emka, veď ich už napíš. Krútiš sa v tom ako hlísta v zadku a furt nič. Ktorý je to gén? Veď sa stačí pozrieť na ten ´"genetický kód" človeka nie? Tak sa pozri a napíš nám.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-13  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique, potom prečo sa Valsai volajú Valasi -čo je len iné meno pre Rumunov a nie Rusíni?

Už si videl Rusína, čo si hovorí Rumun? Ja nie.

Valasi pochádzajú z Rumunska, preto sa volajú, tak ako sa volajú. To že po ceste Karpatami sa miešali s inými národmi je druhá vec.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-13  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jarka, dvojkríž pochádza z Byzancie. Neviem o tom, že by Gréci používali "Slovanské runy".

Dvojkríž sa okrem Slovenska a Byzancie používal a používa v Maďarsku, Rusku, Srbsku, Francúzku a mnohých iných krajinách.

RCK s dvoj-krížom nič nemá, nieje to symbol katolíckej ale východnej cirkvi.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-13  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo, Longobardi vytvorili v taliansku kráľovstvo. Oni položili základy feudálneho Talianska, Podobne ako Frankovia Francúzka a Góti Španielska. Dochovalo sa o nich dosť veľa materiálu. Písaného aj hmotného. Napríklad "Historia Langobardorum" (História Longobardov) od Paula Deacona napísaná v 8 storočí. Tu ju máš v Anglickom preklade: http://www.northvegr.org/histories%20and%20chronicles/history%20of%20the%20lombards/index.html


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-13  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj tak sa dá
čo sa týka valachov ktorých si spomínal ty
http://sk.wikipedia.org/wiki/Valasi_%28severn%C3%A9_Karpaty%29

pôvodne to isté, čo Vlach, čiže výraz, ktorým Slovania veľmi dávno (napr. Nestor) označovali ľudí galského alebo keltského pôvodu; v užšom zmysle (mn. č. Valachovia) iný názov pre keltských Volkov, čiže Walahov, v juhovýchodnej Európe

http://sk.wikipedia.org/wiki/Valach
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
keby som ja prezidentom SR tak by som vymenil dvoj kríž za pravoslávny troj kríž aspoň by ten tretí krivý kríž poukázal na to čo si myslím o cirkvi ,pokrivenosť:DmalaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2012-10-13  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada : jarka správne uvádza všetko vo svojom príspevku...

ty nám tu predkladáš diela historikov, ktoré boli napísané zámerne za účelom deformovania skutočných dejín...


chi . jinuwefu67   |   ip:70.83.167   |   2012-10-13  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada, este mi vysvetli preco sa Taliansko po polsky povie Wlochy. Co aj Taliani su, ci boli Valasi? Alebo v tom maju Poliaci gulas? Ja mam z toho spanielsku dedinu.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-13  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique, slovo Vlach prebral Nestor, tak ako iný Slovania od Germánov, ktorý tak označovali svojich Romanizovaných susedov. Keltského aj iného pôvodu. Prečo sa Rumuni volajú Rumuni dúfam vieš.

Toho istého pôvodu ako názov Valach je aj Wels a Walónia.

So Slovanmi to nemá nič spoločné.


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-13  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no podľa mňa od slova roma, rím...ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-13  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chi, to ti neviem povedať, musíš sa spýtať Poliakov. Ale odpoveď bude pravdepodobne v tom čo som uviedol pre classiquea.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-13  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique, áno správne. Rumun znamená "Riman". Sú to Romanizovaný Dáci. A Valachmi ich nazvali Germáni od ktorých to prevzali iné národy. Nielen Slovanské. Maďari ich volajú "Olah" napríklad.


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-13  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj tak sa dá
a čo tento dvoj krýž?:D
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Prince_Rastislav.JPG
chi . jinuwefu67   |   ip:70.83.167   |   2012-10-13  (20:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada, este nieco o tych Chorvatoch. Chtiac-nechtiac, slovo Hrvati vidim ako Hrbati. Mozno preto, lebo 'v' a 'h' sa foneticky dost podobaju. 'Viktor' znie to ako 'Biktor'. Spanieli zachadzaju az do extremov, ked hovoria 'Cuva' a 'Habana'. Nemyslis si teda, ze slovo 'Chorvat' predsa len moze mat povod v slove 'hrb', ci 'hrbat', cize 'vrch', ci 'hora'? A ked uz sme pri tom, nemoze byt slovo 'chrbat' odvodene od slova 'vrch' alebo naopak. A ked uz sme pri tom, kedze sa slovensky tenista Hrbaty vola Hrbaty, nemohol by mat chorvatsky povod? Ved keby mal slovensky, nevolal by sa potom Hornak alebo Horny?


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-13  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale podľa wiki rumúnsko vzniklo spojením dákov, gótov a slovanov takže každý mal na formovaní rumúnska vplyv a to sú všetko indoeurópske kmene čo sa o maďaroch nedá povedať ale opäť upozorňujem na pôvodných lebo tí tu už dávno nie sú rovnako sa avari zmizli aj oni a niet habsburgovcov rovnako by tu už nebol ani maďarský jazyk.

tu je o vplyve slovanov na rumúnský jazyk
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavic_influence_on_Romanian
ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-13  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique, vieš kedy bola namaľovaná tá ikona, kým a kde?


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-13  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem kým a kde?ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-13  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokiaľ viem ja, tak pôvod mena Chorvát je neznámi. Jedinú teóriu, o ktorej som počul je tá o iránskom pôvode. Ale je to len teória nič viac. Čo sa týka tej hory, neviem, na to aby si mohol takéto spojenia určiť musíš niečo o jazyku vedieť. A o pôvode tých slov. Akého pôvodu je hora? Inak povedané, nechal by som takéto špekulácie na lingvistov, ktorý to študujú. nemôžeš len tak spájať slová na základe možno náhodnej podobnosti.

Nikde som o spojení slov Chorvát a Hora nepočul, ak by to bolo iba trochu reálne spojenie, niekto by sa tým už zaoberal. Takže som skeptický. Ale možné je všetko. Odkiaľ slovo Chorvát pochádza sa nevie. Neexistuje o tom žiaden dôkaz, len dohady.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-13  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rumunsko vzniklo po 2 svetovej vojne.

Etnogenéza Rumunského národa to je samozrejme druhá vec. Rumuni boli pôvodne Dáci. Po tom ako ich dobyli Rimania boli Romanizovaný. Jednak asimiláciou jednak kolonizáciu z iných častí ríše. Neskôr sa tade prehnali Germánske kmene, Húni, Slovania, Avari. Jeden čas to vyzeralo, že v Rumunsku prevládnu Slovania. Nakoniec ale prevládli pôvodný obyvatelia a ich Latinčina. Ešte nie tak dávno sa tam v kostoloch slúžilo v Staroslovenčine a Rumunčina má veľa slov prevzatých zo staroslovenčiny. Aj veľa miestnych názvov má slovanský pôvod.


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-13  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  áno aj slováci vznikli po prvej vojne a trianone len maďari tu boli od jak živa je nám to všetkým jasné...


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-13  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique, to ja neviem, ty si ju sem zavesil. Ako sa ti mám k nej vyjadriť, keď neviem kedy, kde a kým bola namaľovaná. Čo viem určite je, že Rastislav bol za svätého kanonizovaný Pravoslávnou cirkvou v Čechách a na Slovensku v roku 1994. Či a kedy bol kanonizovaný aj inými Pravoslávnymi cirkvami to neviem. Takže tá ikona nebude veľmi stará.

Mimochodom mala by visieť v Slovenskom Národnom Múzeu.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-13  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique, zrejme ti všetko nebude jasné, keď si pletieš krajinu a národ. Napísal si, že "rumúnsko vzniklo spojením dákov, gótov a slovanov". Skús nám teda povedať, kedy vzniklo Rumunsko podľa teba.


chi . jinuwefu67   |   ip:70.83.167   |   2012-10-13  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A 'kraj' po chorvatsky znamena 'koniec'. Takze 'Ukrajina' by nemusela znamenat 'uzemie na kraji', ale 'uzemie na konci'. Su to vyznamy dost podobne, takze Nobelovu za to asi nedostanem.


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-13  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  obsah rumúnska, pochopil si ma len si ma aj tak musel chitiť za slovo..
ale rovnako môžme hovoriť o vzniku slovenska vzniklo v 93 ak nerátam prvú republiku
ale je asi nemožné aby sa kultúra a jazyk vyvinul do takej podoby za 20 rokov v akej podobe je na slovensku dnes, ale podľa židovských nacionalistických idiotov sme vznikli v 93.

chi . jinuwefu67   |   ip:70.83.167   |   2012-10-13  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada, mas pravdu, chcelo by to poriadnu lingvisticku studiu. Ja som iba taky lingvista-lajk, beriem to tak povrchne. Napriklad viem, ze 'hora, vrch' sa po japonsky povie 'jama'. To je co? Ale uz neviem, ako sa povie jama.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-13  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chi, o tej Ukrajine som sa bavil s Ukrajincami a Rusmi lebo ma to zhodou okolností zaujímalo a oni mi potvrdili, že to skutočne znamená krajina na okraji/pohraničie.


ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-13  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique, Slovensko ako štát (krajina) vzniklo po prvej svetovej vojne. Ako časť Československa.

Národ, to je samozrejme niečo iné. Slováci ako národ majú počiatky niekde v 8-9 storočí na Veľkej Morave a Nitrianskom kniežatstve. Niekedy tam sme sa ako národ začali formovať. Či sa naši predkovia už v tom čase cítili ako samostatný národ, oddelený od ostatných Slovanských kmeňov to je otázne. Určite sa tak už cítili niekedy v 14 storočí. Možno aj skôr. Vďaka tomu, že sme sa ocitli pod Maďarmi o nás pred 16 storočím existuje len málo zmienok. Tam kdesi sa začína objavovať aj slovo "Slovák" namiesto "Slovenin". Samozrejme, je to len iná forma toho istého slova. Významovo sú tie dva názvy totožné. Zmena vyslovovania nastala v rámci celkových zmien jazyka. Jazyk sa vyvíja a mení stále, nieje to statická vec. Národ je mimochodom tiež nie statický, tiež sa stále vyvíja a mení. Ako všetko živé. Slováci pred 600 rokmi neboli rovnaký ako mi dnes. Ale boli to stále Slováci.


classique . dapasava0   |   ip:217.12.58   |   2012-10-13  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no musím uznať že si nestranný prepáč za narážky
ajtaksada . waqumyci00   |   ip:178.40.12   |   2012-10-13  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V pohode, na internete sa stáva, že sa nepochopíme občas. Aj ty mne prepáč, ak som na teba sem tam vyskočil. Sláva Slávom ;)


jarka . cydagosy5   |   ip:89.173.14   |   2012-10-15  (00:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ajtaksada, tu máš aj odborné štúdie, dôkazy, že Slovania mali písmo minimálne pred 42 000 rokmi.Staré slovanské písomníctvo - Cyril a Metod boli vymyslení.
http://www.vedy.sk/sk/kultura.php#cam

Nájdeš aj iné zdroje poznania pravdy, než z histórie písanej temnými...


Interbulo . nikobodo04   |   ip:88.212.36   |   2012-11-21  (19:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K začiatku! Meno SLOV8ÁK bolo pejoratívne dohodené z Česka, ako KaDHák, buzerák a pod. v 15.storočí, keď sa menili dejepisné knihy a pálili naše Slovanské! Jasne nám mozgy vymietli,(nebol internet) ale čôsik nám v lebeniach ostalo....trebás o V.Tartárii...?!?!


Pak . sulyqehu6   |   ip:85.237.22   |   2012-11-24  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K teme narodnosti genov. Geny nemaju narodnost, to je fakt, ale naznacuju v akom pomere k tu zijucemu obyvatelstvu sa sem pristahovali madarske kmene. Kedze tieto mali inu geneticku skladbu ako slovania, je ich mozno na tomto zaklade rozlisit. Ak ten, nazvyme to "madarsky element", sa dnes vyskytuje v 5%ach genov oproti asi 25%am v starych madarskych hroboch z 10.storocia, a "slovansky element" sa zachoval, tak zrejme tu splynuli s vacsinou. "Madarsky element" myslim tie geny ktore su pritomne v prichadzajucich kmenoch a nie su pritomne v tu uz zijucom obyvatelstve.


Interbulo . nikobodo04   |   ip:88.212.36   |   2012-12-12  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Doteraz rozmýšľam, ako sa mohol udržať v Karpatskej kotline, v takom uzávere slovanských jazykov tento maďarský... Havel by povedal, to jsou paradoxy a Óbudu a Pešť by humanitárne zbombardoval..:-)


gdghjh . gyvynyqi85   |   ip:212.5.208   |   2013-01-29  (12:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobrý logický článok.


gdghjh . gyvynyqi85   |   ip:212.5.208   |   2013-01-29  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  taketo članky by sa mali maximalne zviditelnovat aby sa pozdvihlo slovenske narodne povedomie ktore je nulove a nie stale tu niekto bude pochybovat či to tak bolo alebo nie.toto kvitujem madarom že niekto u nich by napisal nejaky članok oslavujuci nejaku epochu ich dejin tak by sa nikto neozval proti aj keby na každe slovo v tom članku bol overeny proti dokaz lebo by to bol skrátka članok o ich peknom obraze a tým maju dalšie dobre body na sebavedomi.ale u nas ked sa napíše konečne dobrý članok ktorý može zdvihnut sebavedomie a hrdost na to že je slovak tak sa hned najde niekto kto začne pochybovat pýtat dokazy dobre že nie dvdečka z r.500n.l. čo to je?akýsi druh sm?


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-01-29  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslím, že kvalitne a vyčerpávajúco pojednáva o madarizácii náš velikán Ľudovít Štúr vo svojich dielach...
dokonca na dolezite.sk sú k tomu články...
v nich je vysvetlené madarské velikášstvo, podvody a pôvod ako slabý odvar...


HF . fysuqaxe12   |   ip:213.215.9   |   2013-02-06  (07:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://books.google.sk/books?id=iWI0AAAAMAAJ&;printsec=frontcover&dq=koll%C3%A1r&as_brr=1&redir_esc=y
#v=onepage&q=koll%C3%A1r&f=falsediskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!


2013-05-19  (12:43)  |  Kultúra
Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.

Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – lobby pedofilov


2013-04-06  (00:58)  |  Kultúra
Je důležité vědět, že program propagace a šíření homosexuality byl obsažen i v různých nacistických plánech pro oblast východní Evropy. Existovaly dva oficiální plány na snížení populace východní Evropy(např. i v Čechách či Polsku) pomocí potratů, antikoncepce a legalizace a zavedení homosexuality. U těchto populačních plánů byla homosexualita vždy přítomna.


Pološero KONEC PORNA V ČECHÁCH DOKUMENT CZ ZAJÍMAVÉ dabing cz


2013-03-10  (11:20)  |  Kultúra
Změna totalitního režimu u nás po roce 1989 měla i negativní stránky. Uvolnila se prostituce, drogový trh a začal se rozvíjet výdělečný pornoprůmysl. V tomto odvětví jsme se totiž během několika let vypracovali až na úplnou světovou špičku. Proč se dnes nad tímto dříve tak výnosným podnikáním stahují mračna?


Nešťastné děti - ukážte pravdu zákazníkom !!!


2013-02-28  (22:41)  |  Kultúra
Ukážka ľudskej brutality a primitivity. Žiadajte, aby vám ukázali pravdu v reklamných spotoch !!!


Mystérium Hudby


2013-02-17  (12:33)  |  Kultúra
Hudba je v dnešnom svete veľmi dôležitá téma, pretože sa s ňou v podstate stretávame každý deň. Mnoho krát si ani neuvedomujeme akým silným nástrojom je a ako dokáže ľudí ovplyvniť. Tento 4.dielny dokument s dabingom nám odhalí vývoj hudby od 60-tych rokoch, cez rock a hippies až po súčastnú spoločnosť. Hudba bola stvorená ako nástroj na uctievanie Boha. Skutočne počúvame hudbu, ktorá uctieva nášho Stvoriteľa ?


Odhalenie Hudobného Priemyslu (1-11) video


2013-01-09  (21:14)  |  Kultúra
Takže čo má toto spoločné s hudobným priemyslom ? Vesmír je v podstate zložený z hmoty vibrujúcej na rôznych frekvenciách. Vesmír je tvorený zvukom a to zahrňuje aj nás, ľudské bytosti. Zvuk je používaný ako terapeutická pomôcka a dokáže zmeniť psychický a fyzický stav ľudí. Hudba aktivuje skoro všetky oblasti mozgu. Limbický systém je aktívny, keď máme rôzne príjemné zážitky. Rovnaká sieť neurónov je aktívna, keď počúvame hudbu, ktorá sa nám páči. Tieto neuróny umožňujú v mozgu regulovať neurotransmiter dopamín. Dopamín je jednej z neurotransmiterov, vďaka ktorým sa cítime dobre. Takže keď počúvate vašu obľúbenú hudbu, dochádza k chemickým zmenám v mozgu. Ako náhle osoba pozná obľúbeného umelca, začne ho napodobňovať. Ich pesničky a videá sú navrhnuté, tak aby ovplyvňovali poslucháčov a divákov, ktorí ich majú imitovať. Platí to tiež pre filmy a televízne programy. Keď máte skoro každú časť mozgu aktívnu, stanete sa náchylnými k psychologickým útokom.


Modré z neba prerastá Markíze cez hlavu


2012-09-11  (21:33)  |  Kultúra
V stredu som po dlhšej prestávke videla Modré z neba a ostala som v úžase. Markíza prešla do vyššieho levelu vyhrocovania emotívnych situácií na zvyšovanie sledovanosti postavenom na ľudskom nešťastí. Slzy, spomalené zábery na plačúce deti a do toho roztrasený hlas Vila Rozborila. Modré z neba už nemá nič spoločné s pôvodným zámerom o plnení snov bežným ľuďom. Je to továreň na emotívne vypäté situácie. Tomu je prispôsobený výber tém, spôsob natáčania a dramatizácie.


Ateistické Švédsko sa zbavuje kostolov


2012-08-31  (08:24)  |  Kultúra
Švédsko sa bude zbavovať kostolov. Niet za čo udržiavať veľký počet objektov — v krajine je podľa prieskumov viac ako 80 percent obyvateľov, ktorí sa hlásia k ateizmu. Lákať veriacich treba takými metódami, ktoré by sotva odobrili zakladatelia protestantských prúdov. Na miestach výkonu obradov sa otvárajú kúpeľne salóny a centrá čínskej medicíny. Profesor etiky, švédsky pastor Hans Berje Hammar sa obrátil otvoreným listom na spoluobčanov v ktorom navrhol vyhodiť kostoly do vzduchu, alebo nájsť iné využitie tým, že by sa z nich urobili pizzerie, obydlia, či priemyselné objekty.


Bosenské pyramídy


2012-07-28  (02:19)  |  Kultúra
Medzinárodná konferencia o pyramídach v Bosne, ktorá sa konala v roku 2011.


Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ze své praxe na jatkách


2012-07-23  (12:32)  |  Kultúra
Poměrně dlouho jsme váhali, než došlo ke zveřejnění tohoto článku. Po jeho přečtení asi pochopíte proč. Ke konečnému rozhodnutí přispěla diskuse o souvislosti vegetariánství s duchovním pokrokem, která se tady rozvinula. Článek opravdu není vhodný pro slabší povahy.


Prejav, na ktorý sa nezabúda


2012-07-18  (11:52)  |  Kultúra
Prejav od Ch. Chaplina, z filmu Diktátor - 1940, ktorý je vždy aktuálny a nadčasový, tak ako v roku 1940, tak ako dnes, v roku 2012...


Cesta do duše človeka: Úvod


2011-12-26  (22:01)  |  Kultúra
Obrazne sa hovorí, že dušou počítača je procesor. Naprogramovaným procesorom človeka je DNA, o čom bude reč. Ako sa archeólógia stala viac vedeckou, namiesto propagandy, a otvorenou, vďaka internetu, umožňuje nám pozrieť sa do hľbín histórie oveľa otvorenejšie. Pozrime sa na niektoré momenty z približne 500 000 ročnej histórie inteligentného života na zemi predtým, ako sa pozrieme na jadro samotného procesora- DNA.


Kvantový aktivista - film o spiritualitě kvantové fyziky


2011-12-12  (14:06)  |  Kultúra
V tomto inspirativním filmu revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé.


Život pochádza zo života


2011-11-13  (15:27)  |  Kultúra
Současná biologie staví na prědpokladu, že život je možné vysvětlit z hlediska chemie a fyziky, které obratem vysvětlují všechny jevy na základě vzájemného pusobení atomových částic... To je příčina našeho současného úpadku v otázkach pohledu na človeka, neboť lidská bytost se tímto stává buď nevedomým automatem, nebo pouhou smésicí automatických instinktu. Z tothoto duvodu muže být věda použita jako záštita bezohledného násilí a zároveň se v současné době největší měrou podílí na chybách lidstva, které mohou mít katastrofální následky.


Ježíš v Indii - dokument, 2008


2011-11-08  (16:10)  |  Kultúra
Vynikající dokument! - Kde byl Ježíš během svých „tajných let" mezi 12-ti a 30-ti lety svého věku??? Nový zákon o tomto období mlčí, ovšem v Indii je známo, že se Ježíš vydal na Východ, kde žil s hinduisty a buddhisty. Do jaké míry jsou tyto informace založeny na pravdě? Dokumentem provází bývalý fundamentalista z Texasu, který byl vyloučen z místní provinční církve, protože se PTAL NA PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK. Řekli mu: "Kdyby Bůh chtěl, abys toto věděl, dočetl by ses o tom v Bibli. Takže se starej raději o své spasení." Ovšem taková odpověď pro něj nebyla dostatečná a tak se vydal pátrat... Americký dokument, režie: Paul Davids.


Postoj západnej vedy k reinkarnácii


2011-10-16  (10:19)  |  Kultúra
Od svých počátků věda považovala reinkarnaci za pouhou náboženskou víru nebo pověru a zamítla zkoumání jejích tezí a důsledků. Jenže věda, což je jejím hlavním problémem, není schopná vysvětlit fenomén života. I přesto, že se snažila vysvětlit základ a původ života pomocí biochemických kombinací hmoty, nemohou tyto teorie uspokojivě vysvětlit například otázky ohledně tak rozmanitého množství životních druhů, vrozené schopnosti nebo zkušenosti lidí, kteří zažili klinickou smrt.


Náš Domov - Nosso Lar


2011-10-03  (13:20)  |  Kultúra
K zamysleniu nad doležitými otázkami našej existencie.


Filmová rozprávka "Obušku z pytle ven!" a jej reverzne-rasistický podtext


2011-09-21  (15:17)  |  Kultúra
Krátka úvaha o škodlivosti niektorých rozprávok


Kipling- pieseň mužov


2011-07-28  (19:39)  |  Kultúra
Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý, když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví, když čekat znáš, ba čekat beze mdloby, jsa obelháván, neupadneš v lež, když, nenáviděn, sám jsi beze zloby, slov ctnosti nadarmo však nebeřeš,


Prečo podporujeme hnutie Zeitgeist EN.


2011-06-30  (20:57)  |  Kultúra
Video EN.


O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku


2011-06-16  (20:51)  |  Kultúra
Jej totožnosť oproti posvätne uznávanej Esklarmonde z Foix potvrdil v prácach v anglickom jazyku Richard Stanley, keď si všimol tú skutočnosť, že všetci historici sa v angličtine odvolávali na ten istý zdroj z francúzskeho jazyka. Vznikol dojem, akoby nik nebol preskúmal staré okcitánske balady a romantické príbehy trubadúrov z onoho času, ako napríklad balady Guilhelma Montanhigola, ktorý bol priamym svedkom udalostí, ktoré popisuje. To viedlo k objavu mladšej Esklarmondy, ktorá oveľa lepšie zapadla do popisu nadľudskej ženskej bytosti ospevovanej nespočetnými baladami.


Čo najčastejšie ľudia lutujú na smrteľnej posteli ?


2011-06-15  (20:50)  |  Kultúra
Keď pani Bonnie Ware, zdravotná sestra, ktorá roky pracovala s umierajúcimi ľuďmi, zverejnila svoj zoznam hlavných 5 ľútostí ktoré ľudia vyjadrujú na smrteľnej posteli, trochu sme si tu v TNW zaplakali. Podľa blogu nasledujúce ľutovania zverejnené v r. 2010 v Observer, a my sme ich skopírovali nižšie. Ale miesto babičkiných rád ohľadne nenaplnených snov sme každé poľutovanie doplnili o niektoré skvelé rady ohľadne toho, ako tieto ľútosti v digitálnom veku nemať.


Medzi riadkami - Rozhovor s autorom knihy Skutočný príbeh o Mikešovi


2011-06-04  (16:13)  |  Kultúra
Moju pozornosť začiatkom tohto roku upútala malá, ale významná publikácia, ktorá bola vy-daná v obmedzenom náklade. Je s podivom, že tieto informácie boli u nás doteraz neznáme. No môže nás tešiť, že Slovensko drží takpovediac prím pokiaľ ide o vydanie tohto raritného diela. Preto vám prinášame veľmi zaujímavý a podnetný rozhovor s autorom a vydavateľom v jednej osobe, ktorý nám miestami ochotne zodpovedal pár otázok v príjemnom prostredí miestnej krčmy.


Mapa vedomia, mapa Vesmíru.


2011-05-20  (10:03)  |  Kultúra
Záblesk Ničota Plastičnosť Neporozumenie Dotyk Bolesť Hľadanie Zásah Tón Úžas Spokojka Citlivosť Dezorientácia Kĺzanie Skok Súvislosti Dno Plynutie Neviera Synergia Pochopenie Osvietenie Vôľa Svety Nekonečno Krútenie Tlkot Skepsa Posun Vyžarovanie Žiarivosť Jasnosť Zrýchlenie Blahosklonnosť Chvenie Bzučanie


Konzum - KONFLIKT


2011-05-11  (20:14)  |  Kultúra
Nie iba hip-hopove kapely bubnuju na poplach pred alarmujucim stavom konzumnej spolocnosti. Skupina Konflikt zaradila do posledneho albumu Somnium aj piesen Konzum, ktora kritizuje tento styl zivota a smerovanie ludstva. zaujal ma dobry text, hudba a fotky co piesen sprevadzaju a preto to sharujem...


Debordelizácia hlavy: čo máte riešiť


2011-05-09  (17:56)  |  Kultúra
Na zmenšenie zmätku vo svojej hlave, okrem odstránenia dilem, potrebujete ešte: ...


Pravda za pozadím porno fantázie.


2011-04-18  (13:36)  |  Kultúra
Odfarbené blondýnky vystupujúce v porno filmoch plných sexu, ktorých pohľad evokuje predstavu: "Chcem Ťa, túžim po Tebe" sú pravdepodobne jednou z najvačších lží všetkých čias. Verte mi, viem o tom viac než dosť. Celý ten čas som to všetko robila kvôli túžbe po moci a kvôli láske k peniazom. Vlastne som nikdy nemala rada sex. Nikdy som nechcela sex a v skutočnosti som strávila viacej času s Jack Daniels (alkohol) než s borcami s ktorými som súložila, nakoľko som za to bola platená. Áno, je to v skutočnosti tak, žiadna z nás nerobí porno rada. V skutočnosti to nenávidíme. Nenávidíme, ak sa nás dotýkajú cudzí ľudia ktorým na nás nezáleží. Neznášame byť ponižované odporným pachom ich prepoteným tiel. Niektoré ženy to nenávidia tak, že ich je medzi scénami počuť ako v kúpeľni dávia. Daľšie môžme nájsť fajčiť nekonečné množstvá Marlboro lights ...


Islam je z časti nepravé Vierovyznanie .


2011-04-17  (15:35)  |  Kultúra
Aj u nás na Slovensku občas pozoruje ako dospelých adolescentov rodičia nútia chodiť do kostola , ale aká je to viera keď to robím iba z vôle rodičov . Viera je podľa mňa vec presvedčenia , niečo v čom si snažím nejaké dobro vhodné pre moju dušu a povahu . Raz sa ma otec spýtal či nejdem do kostola ,lebo som trocha meškal , hneď som ho poslal niekam viera je osobná vec človeka . Blízka minulosť , prečo niektorý hudobníci začala dávať do skladieb satanské znaky ¬? Jedna teória je že ich rodičia od nich vyžadovali dosť veľkú nábožnosť a keď boli starší rozhodli sa tomuto vyhlásiť , možno im aj pán Boh dá za pravdu , že to bola od rodičov šikanovanie ,len to mohli slušnejšie vysvetliť a neurážať pána Boha , kázať môžeme malým deťom ktorý sa ničomu nerozumejú . Aká je potom islam viera , keď je tam všetko prikázané zákonom . Ten kto je neveriaci je iba otrokom štátu . Andrej Kotleba autor


A ČO AK SA ZEM NETOČÍ? PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE


2010-12-22  (19:49)  |  Kultúra
Pošpekuloval nedávno na stránkach Sme autor, ktorý sa snaží vidieť spoločnosť a – prečo sa zastavovať len pri nej - už aj prírodné vedy „inak“. De omnibus dubitandum! je základ descartesovskej metodickej skepsy, ktorá stála pri zrode modernej vedy. Klásť skeptické otázky sa preto môže ľahko javiť ako uplatnenie vedeckého prístupu. Prístup je však vedecký len v prípade, keď je skepsa kombinovaná s tvrdým nadretím dát a poznatkov, ktoré sa snažíme spochybniť . V opačnom prípade nejde o vedu, ale o veľmi lacnú a povrchnú snahu o originálnosť tam, kde chýbajú elementárne základy.


Aleister Crowley - hrdina našich čias


2010-11-23  (12:12)  |  Kultúra
Jeho životopisec J. Symonds o ňom napísal: "Nepoznal žiadne zábrany. Žiadostivo sa vrhal do každého dobrodružstva, ktoré zodpovedalo jeho nálade (čim strašnejšie, tým lepšie), a nemal žiadny strach pre šialenstvom ... Jeho potreba fantastických dobrodružstiev bola neukojiteľná ... Nemal žiadnu úctu k svojmu alebo inému telu." "Vo svojej vzbure proti bohu sa Crowley postavil na jeho miesto. Nebol to len dočasný postoj, ale presvedčenie, ktoré mu vydržalo a ktoré ovplyvnilo celý jeho život."


HOMOSEXUALITA U ZVIERAT JE MÝTUS


2010-11-11  (18:54)  |  Kultúra
1. Homosexualita je daná geneticky; 2. Homosexualita je nezvratná; 3. Keďže aj u zvierat nachádzame homosexuálny model, homosexuálne správanie je prirodzené


Ježiš


2010-10-14  (15:09)  |  Kultúra
V současné době je poměrně často zpochybňována jeho existence, poukazuje se na nedostatek historických důkazů, a někteří pokládají jeho život za zcela smyšlený. Přitom nikdo nemůže skutečně vyvrátit existenci Ježíše Krista v naší historii. Je určitě těžké představit si, že křesťanství vzniklo na základě smyšlené osobnosti a je to i dosti nepravděpodobné. Pokud budeme zkoumat vznik jakéhokoli náboženství, dojdeme k závěru, že většinou byla u svého zrodu inspirována skutečnou a moudrou osobností.


Ďaľšie z kultúry...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Čínsky múr - Ako bola financovaná najväčšia...
PnJamesMichael . denesuni33:   Dobrý deň, pán James Michael, legitímny a spoľahlivý poskytovateľ pôžičiek. Poskytujem pôžičky za jasných a zrozumiteľných podmienok a pri úrokovej sadzbe 3%. Od 3 000, 00 dolárov do 10 000 000, 00 USD, iba euro a libry. ......

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Analýza "úpravy cenníka" Slovenskej pošty za posledných 7 rokov

Od 1.1.2013 slovenská pošta upravila svoj cenník. Aby som to upresnil slovo "upraviť" je slovenské synonymum pre slovo zdražieť. V nasledujúcom článku sa dozviete ako sa "upravoval" cenník Slovenskej pošty od 1.1.2006. Ale aj napríklad 77,7% zdraženie dobierky oproti predchádzajúcemu cenníku.


Momentky z, ehm, z EHMK2013

Protičínské inscenace v Tichomoří

Komu a ako Hitler platil dlhy?

Zapomeňte na zedníky, vytiskněte si vlastní dům

Zmluvná pokuta telekomunikačných operátorov je zo zá...

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.5697 s