20. September 2019
    
O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku - Dolezite.sk

O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku


  2011-06-16  (20:51)  |  Kultúra
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku

 

Richard Stanley, editované.

                                                                                            Časť 1 

Katari

 

Okcitánia medzi Francúzskom a Španielskom nebola národným štátom tak, ako poznáme krajiny dnes.  Jej grófstva navzájom spájali zložité príbuzenské vzťahy a manželské zväzky.  Na svoj čas mala pokročilú kultúru.  Veľké množstvo Židov a Moslimov medzi obyvateľstvom svedčí o nezvyčajne vysokom stupni náboženskej znášanlivosti.  Kríženie kultúry a vplyv Moslimského vzdelávania viedli k zrýchlenému pokroku umenia a vedy.   V Toulouse bola škola medicíny, ktorú si obľúbili hlavne Židia a v Salamanke bola škola mysticizmu.  V severnom Španielsku sa v tom čase dokončilo niekoľko častí kabaly a  územie sa vyznačovalo prekrásnymi ukážkami gotického umenia a architektúry.  Okcitánia priznala ženám podobné práva ako mužom, a ženám sa umožnil prístup k vzdelaniu a k spoločenskému postaveniu. Demokracia sa prejavovala voľbami capitoulov, alebo šerifov, ktorí dozerali na to, aby sa spravodlivosť uplatňovala voči každému človeku rovnako, a na spoločenský poriadok.  No predovšetkým si národy Okcitánie zakladali na dodržiavaní princípov rytierstva v medziľudskom konaní…

  

Inde v Európe bolo rytierstvo bez šľachtického pôvodu nemysliteľné, no v Okcitánii bolo možné ľudí povýšiť do rytierskeho stavu bez ohľadu na rasovú príslušnosť, národnosť, alebo  spoločenský pôvod, ak si to zaslúžili na základe mimoriadnych skutkov. Trubadúr by prisahal vernosť svojej dáme, akoby bol jej vazalom, a ona by ho prijala podľa princípov dvorskej lásky.  Zatiaľ čo sa úctivosť a vernosť  vysoko hodnotili, konať v každej situácii bez rozdielu čestne, sa očakávalo a cenilo najviac.  Verilo sa, že ak sa rytier chová voči každému veľkoryso a čestne, nemôže byť porazený v boji.

Okcitánske kresťanstvo neuznávalo potrebu cirkevného kléru pre spojenie človeka s Bohom. Reinkarnácia bola ústrednou témou učenia a vegetariánstvo sa považovalo za samozrejmosť.  Vyššie vyvinuté Duše v inkarnácii považujú mäso teplokrvných zvierat za vhodnú potravu pre vlkov a psov, nie však pre seba samých, zatiaľ čo rozdiel medzi Dušou človeka a zvieraťa je plynulý.  Rozdiel medzi vyšším zvieraťom a Dušou, ktorá sa stáva ľudskou, je otázkou pokračovania rastu Duše, zatiaľ čo ak sa Duša v ľudskej podobe zachová zversky, nezaslúži si naďalej nosiť podobu človeka, ale sa v inom živote vráti do nižšej podoby jestvovania.

 

Niektorí považovali katarstvo za staršiu formu kresťanstva podľa Jána Krstiteľa, zatiaľ čo iní ho mali za formou manicheistického kresťanstva,  ktoré sa v 12. storočí dostalo na juh Európy prostredníctvom bogomilského misionára Nikétu.

 

Ku koncu 12. Storočia sa katarstvo v Okcitánii už rozšírilo natoľko, že jeho vplyv začal ohrozovať výlučné postavenie rímskej cirkvi,  ktorá sa v tom čase snažila vynahradiť si stratu Svätej Zeme a vojnovú porážku v tretej krížovej výprave zväčšením svojej moci na Európskej pevnine.

 

V roku 1209 pápež Inocent III nariadil trestnú vojenskú krížovú výpravu proti takzvaným heretikom, ktorá sa rozrástla do genocídy Katarov, keď jej padlo za obeť približne osem miliónov ľudí, ak sa započíta strata životov v dôsledku vyčíňania inkvizície.  Veliteľom cirkevného ťaženia sa stal Šimon de Montfort, ktorý si vycibril svoje schopnosti vo Svätej Zemi, kde preukázal svoje nadanie v systematickom odsávaní bohatstva z dobytých miest a v ochudobňovaní národov.  Cirkevný dozor sa zveril Španielovi Dominikovi de Guzmánovi, ktorého neskôr kanonizovali ako Svätého Dominika.  Tento sa stal zakladateľom dominikánskeho rádu, čierno odetých mníchov, ktorí vykonávali úrad inkvizície, pozostávajúci z mašinérie teroru, vypočúvania a prenasledovania, podľa vzoru ktorého sa založil moderný policajný štát. 

 

To, že Okcitánia závisela na miestnom hospodárstve a jej územia neboli politicky zjednotené, spočiatku sľubovalo de Montfortovi ľahké víťazstvo, no šľachte zo severu to trvalo dlhšie ako jednu generáciu, než dosiahli svoje ciele.  Keď sa prach konečne usadil, Okcitánia zmizla z mapy Európy a jej jazyk a kultúru Rím udupal do popola.  Nielen že cirkev spálila všetky knihy a záznamy, ale zakázala rozširovanie písma a národ bol doslova určený na vymretie zavedením nových predpisov, podľa ktorých sa neuznávala právoplatnosť sobášov a plodenia detí s ľuďmi, ktorí nejedli mäso, alebo nehovorili po francúzsky.  Jedná sa tu vari o najtemnejšiu a najkrvavejšiu kapitolu v dejinách západu, ktorú moderní učenci opodstatnene označujú ako smrť medziľudského konania na základe cti.

 

Posledný útok na Katarov sa udial na  Montségure, podľa jeho názvu bezpečnejhore.  Bol to najvyššie postavený a najstarší hrad v oblasti, s ťažkým prístupom.   Jeho obyvatelia predložili svetu vrcholový príklad odolávania presile dlhšie ako rok, zatiaľ čo boli denne podrobení vojenským akciám. Mnohí šľachetní rytieri sa tam chopili zbrane naposledy, medzi nimi Lantar, Belissen a Caraman, ktorí boli spojení s kniežatstvami Raymonda de Pereilha z Montséguru, a veliteľa hradnej posádky, Pierre Roger de Mirepoixa.

 

De Mirepoix bol príťažlivého výzoru, čo zdôvodňoval tým, že vraj jeho rodina sú potomkami Belisenny, nie veľmi známeho lunárneho božstva, ktoré uctievali v Ibérii.  V tých dňoch reč o nadpozemskom pôvode mnohých panovníckych rodín nebola žartom, zatiaľ čo veľké množstvo kráľov a šľachticov sa domnievalo, že skutočne boli potomkami rôznych nadprirodzených bytostí a pohanských božstiev.   

 

De Mirepoix bol rovnako statočný, ako bol učený a zručný v miešaní látok, na základe čoho sa mu podarilo vyrobiť fosforeskujúce farbivo, ktorým natierali tváre a odevy obrancov hradu tak, aby v tme dávali dojem svetielkujúcich kostier, aby tak vyvolali strach v poverčivých kresťanských križiakoch, ktorí sa báli duchov.  Vychádzajúc zo starých tradícií uznávania lunárneho božstva, vďaka takejto zásluhe de Mirepoixa, ľudia z okolia Montséguru nazvali obrancov hradu synmi a dcérami Belisenny.

 

Hrad by ťažko bol ubytoval viac ako päť sto ľudí, zatiaľ čo boli obliehaní armádou sedem až desať tisíc vyzbrojených, bojom otužených žoldnierov.    

Počasie sa zhoršilo na jar roku 1244 a krátko pred jarnou rovnodennosťou hrad padol za obeť zrade prostredníctvom muža, ktorý v službe Katarom vystupoval ako pastier.  Brutálnym mučením z neho vynútili, aby vojakom ukázal cestu po strmej strane hory, ktorou obyvatelia pašovali čerstvé potraviny a iné potreby do pevnosti.  Šestnásteho marca 1244, vojská hnali posledných z Katarov, 225 mužov, žien a detí, dole kopcom, aby tam skončili svoje životy v obrovskej vatre v údolí, ktoré sa teraz volá Camp de Cremat alebo lúka upálených.

 

Napriek tomu, že sa pod diktátom inkvizície nasledovným kronikárom podarilo potlačiť pravdu o krížovej výprave proti juhu, to, čo ostalo z hradu sa stalo uctievaným symbolom Katarov.  Povesť Montséguru ako miesta na ktorom katarstvo dokázalo svoju morálnu presilu, sa nedala vymazať z ľudskej pamäti, a to neumožnilo cirkvi prehlásiť ho za posvätné miesto rímskej viery, tak ako sa to stalo s hradom Montserrat a mnohými inými pohanskými pamiatkami.

 

Všeobecne sa verí, že medzi múrmi hradu Katari strážili svätý poklad.  Niektorí tvrdia, že to bol zvitok rukopisov, kniha Bogomila Nikétu, alebo aj Kniha siedmych pečatí - prastará zbierka magických textov, ktorá ak by sa otvorila, by viedla k zmene poriadku sveta tak, ako ho my poznáme.   Mnohí sú toho presvedčenia, že citadela ochraňovala samotný Svätý Grál, Abrahámov kalich, alebo Nádobu poslednej večere ktorá obsahovala Kristovu krv.

Preložila a výroky o poznaní Katarov editovala Corascendea, Parféta 2010

Časť 2:

     Esklarmonda z Foix

   (c 1151 – 1215)

 

Podľa legiend, posvätný poklad strážila posledná veľkňažka Katarov - Biela pani z Montséguru - uctievaná Esklarmonda, ktorej samotné meno znamená svetlo sveta v starom okcitánskom jazyku.  Keď sa už zdalo, že je všetko stratené, z výšky sa zjavila holubica a svojím zobákom otvorila horu.  Esklarmonda vložila poklad do otvoru v skale, na čo sa hora opäť uzavrela.  Potom sa Esklarmonda sama premenila na holubicu a odletela smerom na východ...

 

Príbeh, ktorý si s odstupom času splietol totožnosť dvoch žien a stmelil ich do jedinej hrdinky, Veľkej Esklarmondy, si našiel cestu do piesní a poviedok, zatiaľ čo inšpiroval Wolfram von Eschenbachov epický príbeh z 13. storočia, s názvom  Parsifal, na ktorom sa neskôr zakladala oslavovaná Wagnerova opera.  Poslucháčovi rovnako príjemná, i keď o niečo menej známa, je Massenetova opera Esklarmonda, skomponovaná na konci 19. storočia,  ktorej úlohu hlavnej hrdinky nesmrteľne stvárnila Joan Sutherlandová.

 

V historicky doloženom skutočnom živote bola posledná veľkňažka Katarov jednou  Esklarmondou z Foix, ktorá bola dcérou Roger Bernarda I, grófa z Foix a Cecílie Trencavelovej.  Bola preto sestrou šľachetného Raymond-Rogera, grófa z Foix, ktorý sa otvorene vyslovil proti rímskej cirkvi, zatiaľ čo francúzski králi dostali chuť na jeho územie.  Vydala sa za Jourdaina de l'Isle-Jourdain, správcu de l'Isle-Jourdain.  Ich deťmi boli Bernard, ktorý neskôr zdedil územie Foix, Guillaumette, Olive, Othon de Terride a Bertrand, barón z Launacu.

 

Ovdovela v októbri 1200.  V roku 1204 prijala konsolamentum z rúk katarského biskupa Guilhaberta de Castres, čím sa stala Parfétou, členom zvoleného predstavenstva Katarov.   Ceremónia, počas ktorej tri ďalšie veľké šľachtičné (Aude z Fanjeaux, Faye z Durfort, a Raymonde zo Saint-Germain) tiež prijali konsolamentum, sa konala vo Fanjeaux, v prítomnosti jej brata, Raymond-Rogera, grófa z Foix.  Od toho bodu sa stala predstaviteľkou katarského hnutia a stala sa známou pod menom ‘Veľká Esklarmonda’. 

 

Konsolamentum bolo formou vysviacky, ktoré zahrnovalo kladenie rúk podľa starého vzoru z časov Krista a jeho apoštolov.  Esklarmonda prijala konsolamentum po plnom živote ako manželka a matka.

 

Usadila sa v Pamiers, a verí sa že to bola ona, kto navrhol Raymondovi de Pereilha aby posilnil hrad Montségur (Montsegùr) v príprave očakávaného útoku francúzskych katolíckych križiakov.

 

V roku 1207 sa zúčastnila, a pravdepodobne usporiadala, kolokvium v Pamiers  (niekedy tiež zvané kolokvium z Montrealu), ktoré bolo poslednou debatou medzi Katarmi a rímsko-katolíckou cirkvou, ktorú v rozhovoroch zastupoval Dominik de Guzmán (neskôr Svätý Dominik).  Debata sa preslávila tým, že keď sa Esklarmonda pokúsila na nej hovoriť, predstaviteľ rímskej cirkvi ju napomenul: "vráťte sa k svojmu vretenu pani, nepatrí sa Vám hovoriť v debate tohto druhu".  Takéto hrubé porušenie pravidiel slušnosti v Okcitánii, ktoré bolo jasné obecenstvu tak, ako by bolo jasným väčšine ľudí dnes, nebolo vôbec jasné Svätému Dominikovi a jeho sprievodu.  Tento prístup katolíckej cirkvi k osobe tak uznávanej ako bola Esklarmonda, mohol mať iba opačný výsledok ako bolo v úmysle, no ešte ani do dvadsiateho prvého storočia cirkev nepochopila podstatu katarstva, ani prečo jej predstavitelia prehrali v týchto debatách úplne a po každej stránke.  

 

Esklarmonda z Foix so svojou švagrinou Filipou založili internát pre Parféty pri Dun v Pyrenejach.  Bol to druh kláštora, ktorý slúžil ako starobinec pre parféty na odpočinku a súčasne bol ustanovizňou pre vzdelávanie dievčat.  Esklarmonde sa pripisuje aj otvorenie niekoľkých nemocníc, škôl a katarských kláštorov, čo bolo niečo, čím sa rímska cirkev predtým nezaoberala, ale začala podnikať neskôr, v rámci svojho snaženia o nadobudnutie hodnovernosti ako organizácia viery. Prvý kláštor Dominika Guzmána dodnes stojí pri Prouille, neďaleko Fanjeaux v Languedocu. 

 

Esklarmonda zomrela okolo roku 1215.  Tá skutočnosť, že nemá hrob veľmi neprekvapuje, keď sa vezme do úvahy, čo všetko boli heretici nútení podnikať na to, aby ukryli telá svojich blízkych pred križiakmi, ktorí vo svojej viere vo fyzické zmŕtvychvstanie na konci časov, radi štvrtili alebo ináč zneucťovali telá tých, čo im počas svojich životov unikli.

 

Esklarmonda z Foix sa do určitej miery stala ranným vzorom bojovníčky za práva žien.  Podľa aspoň jednej gnostickej cirkvi bola katarskou arcidiakonou v živote a  je teraz sväticou.  

 

Uchované záznamy dokazujú, že Esklarmonda, ktorá zahynula na lúke upálených bola na smrť chorou asi dvanásť ročnou dcérou Raymonda de Pereilhu. Dobyvatelia zniesli mladú Esklarmondu do údolia a tam ju vykotili do pripravenej vatry.   Dievča bolo pravdepodobne pomenované podľa uctievanej veľkňažky a historici tvrdia, že v legendách došlo k spleteniu dospelej Esklarmondy s dieťaťom, v dôsledku čoho obe splynuli do jedinej osobnosti známej pod menom Esklarmonda z Foix.


Časť 2 - dodatočná vďaka James Mac Donaldovi:


Esklarmonda z Montséguru

(1205 – 1244) 

 

Jej totožnosť oproti posvätne uznávanej Esklarmonde  z Foix  potvrdil v prácach v anglickom jazyku Richard Stanley, keď si všimol tú skutočnosť, že všetci historici sa v angličtine odvolávali na ten istý zdroj z francúzskeho jazyka.  Vznikol dojem, akoby nik nebol preskúmal staré okcitánske balady a romantické príbehy trubadúrov z onoho času, ako napríklad  balady Guilhelma Montanhigola, ktorý bol priamym svedkom udalostí, ktoré popisuje.  To viedlo k objavu mladšej Esklarmondy, ktorá oveľa lepšie zapadla do popisu nadľudskej ženskej bytosti ospevovanej nespočetnými baladami.

 

Esklarmonda z Montséguru bola nelegitímnou neterou Esklarmondy z Foix.  Esklarmonda d'Alion – niekedy označovaná ako Esklarmonda splodená mimo manželstva” mala modré oči svojich predkov, nosila vlasy po plecia v troch vrkočoch a v čase obliehania bola ešte stále mladou a úchvatne krásnou ženou...

           

Jej otec Raymond Roger, gróf z Foix, bol jedným z veľkých hrdinov juhu, ktorý bol v mladosti romanticky spojený s Etienettou de Penautier, najmilšou ženou  Languedocu a jeho poddaní si ho pamätali pod menom Raymond Drut alebo  Raymond milovaný.  Na jeseň v roku 1204, zatiaľ čo stopoval vlka v lesoch Ariège gróf zablúdil, až sa ocitol pred budovou s bielymi múrmi, kde zabúchal na bránu a požiadal o nocľah.  Bola to brána kláštora a Raymond, ktorý bol v chladnom vzťahu s manželkou Filipou, vstúpil do tajného milostného vzťahu s abatišou Na Ermengardou, ktorú stretol v ten večer.  Hoci pochádzala z vysokého šľachtického rodu zo severu, Na Ermengarda bola jedným z oddaných Katarov juhu.

 

Keď otehotnela, vrátila s ku svojej rodine v Telhe.  Na Ermengarda sa stala matkou dvojčat  - dievča pomenovali Esklarmonda po jej pobožnej tete a chlapca pokrstili  ‘Loup’ (Vlk), trebárs na základe otcovej činnosti v ten deň, keď sa ich rodičia stretli.  Deti vyrástli bez matkinho objatia.

 

Po dlhej ceste na sever a bolesti odchodu z bezprostrednej blízkosti ľudí s ktorými sa stotožnila, Na Ermingardin život vyhasol niekoľko dní po pôrode.  Kojencov zverili dojke.

 

Loupa poslali do kláštora, aby sa mu poskytlo vzdelanie, aké náleží mladému mužovi jeho pôvodu, zatiaľ čo mladá Esklarmonda sa usídlila v osemhrannej veži na Belpechskom majetku jej otca, kde ju mal pod dozorom grófov verný pobočník, starnúci Roiax.  Ich Duše sa stretli.  Roiax a dievča sa čoskoro spolu delili o svoju vášeň spojenú s akýmikoľvek činnosťami pod holým nebom, zatiaľ čo Esklarmonda prejavila vrodené chápanie chovania zvierat.  K tomu sa rodina postarala, aby sa inteligentnému dievčaťu dostalo na ten čas prvotriedne vzdelanie.

 

Podľa poverčivých bájok z tej doby sa o mladej čarodejnici povrávalo, že sa vraj túlala bez šiat po lesoch, kde sa stýkala s divokou zverou, ako aj s určitými padlými pohanskými božstvami, ktorých reč ovláda, a ktorých privolávala k sebe z okolitých lesov, aby jej pomáhali uskutočňovať jej čary.

 

Hovorili o nej, že sa nebojí mužov.  Hoci sa po svojej matke narodila ako žena nežného výzoru, Esklarmondino srdce skrývalo Hiawathu, veľkého náčelníka pôvodných národov Ameriky, a Jacques de Molaya, legendárneho posledného veľmajstra Templárskych Rytierov.

 

Raymond Drut, gróf z Foix, zomrel v roku 1223, asi na žalúdočné vredy, v priebehu bitiek o obliehaný Mirepoix, ktorých sa zúčastnil.  Vyskytlo sa aj podozrenie z otravy, avšak jeho smrť bola pravdepodobne prirodzená, možno iba urýchlená neprestajným nátlakom udalostí predchádzajúcich rokov.  Po otcovej smrti sa Esklarmonda zblížila s novou otcovskou postavou v jej príbehu, s Bernardom d'Alion, ktorý bol od nej o dvadsať rokov starší.  V rámci rytierskeho gesta sa Bernard, vysoký šľachtic z Ussonu, podujal zabezpečiť osiroteného rytiera v ženskej podobe prostredníctvom manželského zväzku.  Tým sa sprostredkoval dôležitý prístup k susednému Montséguru, ktorý dostala Esklarmonda ako súčasť svojho vena.  

 

Podľa záznamov inkvizície hrad jej manžela, Usson, poskytol prístrešie heretikom na úteku z Montséguru a podporoval obrancov pevnosti dodávkami zbraní a iných potrieb.

 

Esklarmonda zanechala svoj pohodlný život na hrade a svoje vznešené rúcha hodné kráľovnej a odetá v zbroji sa vydala do divokých Capsirských lesov, kde sa pripojila k svojmu bratovi, ktorý sa stal vodcom partizánov potom, čo ušiel z kláštora.  V pancieri rytiera podporila svojho brata v nejednej bitke, zapaľovala ohníky na štítoch, čo bolo jedinou formou komunikácie medzi utečencami, a  pomáhala chlapom uvoľňovať skaly, ktorými v roklinách pod nimi drvili postupujúcich križiakov.

 

Mnohí rytieri snívali o tomto vášnivom dievčati a podľa básnika Maurice Magrea 'ona dala svoju lásku viac ako jednému popri svojom koňovi a vedľa svojho meča, v tieni pyrenejských borovíc... '   Bola „živým svätostánkom veľkého a odvážneho Duchastelesnením mladosti a slobody.

                     

Križiaci v nej videli stelesnenie antikrista, predstaviteľku  živého svätostánku starých Bohov, hodnoty ktorých boli v priamej opozícii  s patriarchálnou hegemóniou Svätej rímskej cirkvi, alebo ako sa o tom vtipne vyjadril Magre, bola pre nich svätcom všetkých svätých nepoznanej cirkvi. 

 

Bernard d’Alion poznal česť. Jestvujú dôkazy o tom, že krátko pred koncom obliehania Montséguru previedol podstatnú sumu (150 melgueilských dinárov) do mešca španielskeho žoldniera Corbaria, mnohými bitkami zoceleného vojaka, ktorého aragonské jednotky zaujali pozície v Ussone.  Niektorí dejepisci navrhujú, že by bol mal v úmysle prelomiť okruh dobyvateľov, zatiaľ čo obrancovia hradu požiadali o prímerie na jar roku 1244. http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Navrat_Katarov.pdf Pravdepodobnejšie však je, že chcel sprostredkovať Esklarmonde a ostatným útek z Montséguru.  Do marca 1244 bolo v pevnosti veľa zranených, navyše malých detí a tých, čo boli starí a bezvládni. 

 

S pomocou svojho brata sa Esklarmonda postarala o prívod čerstvých zásob do pevnosti, až do konca.  Katari sa snažili spoločne dopracovať k tej hladine jestvovania, v ktorej predmety nemajú váhu, kde voda netopí a oheň nepáli, a kde sa blaženosť bezpodmienečnej lásky užíva navždy.  Esklarmondino meno sa neobjavilo v zozname tých, čo zahynuli na lúke upálených, keď hrad padol 16. marca 1244.

 

 

Esklarmonda zomrela tak, ako aj žila.  16. marca  zbraňami bránila Katarov až do svojho posledného dychu.  Sama si vyhasila život na skalách Montséguru, kde stretla človeka v ktorom rozpoznala predstaviteľa Boha na Zemi.   Bertrand Marty, duchovný vodca Katarov nadobudol prvé ľudské pochopenie o Bohu, o ktoré sa v rokoch 1242 až 1244 delil s 330 Parfétmi na Montségure.   Esklarmonda, ktorá počas obliehania zabezpečovala styk pevnosti s vonkajším svetom, ochotne hovorila o novom poznaní s  každým, koho stretla.

 

 

Aby zabránili jeho okypteniu a spáleniu, sympatizanti ukryli  Esklarmondino telo, a Corbariovi chlapi ho neskôr vyzdvihli.  Esklarmonde z Montséguru v tajnosti usporiadali veľkolepý pohreb veľkňažky v jaskyni, ktorá ukrývala Katarov.    Krátko po vypršaní prímeria Bernarda d'Alion zatkli, predviedli pred súd, a verejne ho upálili na mestskom námestí v Perpignane.  

 

Na lúke upálených ...boli plamene, čo sa dvíhali k nebu natoľko červené, a dym stúpal tak vysoko a priamo, že muži čo úzkostlivo vyhliadali z Toulose a Albi v smere Ariège, pochopili z tohto znamenia plameňov, že ich bratia zahynuli a že sa juhu potlačila jeho nádej. Hrad Montségur bol zbúraný.  Zachovali sa len kamene a meno Esklarmody, ktoré prežilo v ľudskej pamäti, zatiaľ čo v legendách Esklarmonda svätá” a Esklarmonda ľúbostná” splynuli do jedinej osobnosti –   Veľkej Esklarmondy Katarov”...

 

Napoleon Peyrat miestny pastor z ktorého 'Grande Histoire des Albigeoise' (Veľkých albigénskych dejín) medzi inými čerpal aj Magre, spomína, ako boli utečenci nemilosrdne prenasledovaní cez lesy a kopce, hnaní smečkami vycvičených psov, až ich jednotky senešala z Toulouse obkľúčili a zahnali ich do jaskyne Ornolac, s dvomi vchodmi.  Oba vchody obkľúčili, ale Albigénci použili rebríky, ktoré za sebou stiahli do ešte hlbšej a menej prístupnej časti jaskyne.  Na základe senešalovho rozhodnutia možnosť, že by ich tam napadli zbraňami, neprichádzala do úvahy.  Oproti mučeniu a upaľovaniu pri kole, ktoré by ich ináč čakalo, ho napadlo rozumnejšie a možno aj humánnejšie riešenie.  Oba vchody dal pevne zamurovať.  Nejaký čas stanoval na kopcoch Ariège.  Čakal.  Načúval,  či nepočuje dáku ozvenu z granitových priestorov pod zemou.  Potom opustil vrch, v ktorom sa utečenci pochovali zaživa.

 

Albigénci pravdepodobne prežili v tme nejaký čas, nakoľko v jaskyni mali sklad obilia.  Medzi nimi bolo niekoľko biskupov a množstvo novicov.  Keď si uvedomili, že sa ich pozemská bolesť končila, Katari si v tichu temna a s hlavami sklonenými, akiste spojili ruky v neviditeľnom znamení ich jednoty.  Lesy Ariège ukryli tajomstvo ich odchodu.  Duše Albigéncov sa vydali smerom k žiariacej katedrále vesmírneho svetla, ku ktorému cestu nájde ten, kto kráča priamo aj po hrboľatej ceste pozemskej...

 

Logickým by sa zdal názor historičky Elie Kercob, ktorá v Cahiers d'etudes Cathari (Záznamníky katarských rozborov) číslo 27, navrhuje, že tí čo prežili z Montséguru, by boli smerovali na Usson, kde by ich boli chránili jednotky Corbariovych žoldnierov.  Možnosť útulku v údolí Aude, ktoré náležalo šľachticovi Raymondovi d'Aniort, ktorý mal za manželku Marquesiu, sestru Pierre Rogera de Mirepoix, akiste tiež prišla do úvahy.  Osud rodiny d'Aniortov bol spojený s osudom Montséguru a o Raymondovi je známe, že sa zúčastnil rokovania o prímerie, ktoré predchádzalo zánik pevnosti.  Je možné, že ponúkol bezpečný prechod utečencom cez svoje územie…  

 

Po ôsmich storočiach Esklarmondinu prítomnosť naďalej cítiť vo vežovej časti zrúcanín Montséguru.  Pravda nehynie.  Spravodlivé ciele ostanú spravodlivými navždy.  Esklarmonda z Montséguru prišla do tohto sveta v snahe o dosiahnutie dokonalosti, pričom sa sama ochotne zriekla svojich pozemských životov.

 

 Preložila a editovala Corascendea, 16. júna 2011.

 

                                                           Pôvodná verzia needitovaného originálu v angličtine je k nahliadnutiu tu:

http://shadowtheatre13.com/whitelady.html

                                                                                    Grafická úprava Dhaxem.com

 

www.dhaxem.com 

 

Viac na tému Katarov na Dhaxem.com:

                                                                         http://www.dhaxem.com/elementary_read.asp

 


Dr Corascendea Cathar
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
pitbul   |   ip:195.91.11   |   2011-06-17  (17:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ďakujem za tento článok . Veľmi dobrý a zaujímavý .


alfo   |   ip:85.216.16   |   2011-06-18  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a dlhy, treba zredukovat a potom by bol citatelnejsi...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!


2013-05-19  (12:43)  |  Kultúra
Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.

Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – lobby pedofilov


2013-04-06  (00:58)  |  Kultúra
Je důležité vědět, že program propagace a šíření homosexuality byl obsažen i v různých nacistických plánech pro oblast východní Evropy. Existovaly dva oficiální plány na snížení populace východní Evropy(např. i v Čechách či Polsku) pomocí potratů, antikoncepce a legalizace a zavedení homosexuality. U těchto populačních plánů byla homosexualita vždy přítomna.


Pološero KONEC PORNA V ČECHÁCH DOKUMENT CZ ZAJÍMAVÉ dabing cz


2013-03-10  (11:20)  |  Kultúra
Změna totalitního režimu u nás po roce 1989 měla i negativní stránky. Uvolnila se prostituce, drogový trh a začal se rozvíjet výdělečný pornoprůmysl. V tomto odvětví jsme se totiž během několika let vypracovali až na úplnou světovou špičku. Proč se dnes nad tímto dříve tak výnosným podnikáním stahují mračna?


Nešťastné děti - ukážte pravdu zákazníkom !!!


2013-02-28  (22:41)  |  Kultúra
Ukážka ľudskej brutality a primitivity. Žiadajte, aby vám ukázali pravdu v reklamných spotoch !!!


Mystérium Hudby


2013-02-17  (12:33)  |  Kultúra
Hudba je v dnešnom svete veľmi dôležitá téma, pretože sa s ňou v podstate stretávame každý deň. Mnoho krát si ani neuvedomujeme akým silným nástrojom je a ako dokáže ľudí ovplyvniť. Tento 4.dielny dokument s dabingom nám odhalí vývoj hudby od 60-tych rokoch, cez rock a hippies až po súčastnú spoločnosť. Hudba bola stvorená ako nástroj na uctievanie Boha. Skutočne počúvame hudbu, ktorá uctieva nášho Stvoriteľa ?


Odhalenie Hudobného Priemyslu (1-11) video


2013-01-09  (21:14)  |  Kultúra
Takže čo má toto spoločné s hudobným priemyslom ? Vesmír je v podstate zložený z hmoty vibrujúcej na rôznych frekvenciách. Vesmír je tvorený zvukom a to zahrňuje aj nás, ľudské bytosti. Zvuk je používaný ako terapeutická pomôcka a dokáže zmeniť psychický a fyzický stav ľudí. Hudba aktivuje skoro všetky oblasti mozgu. Limbický systém je aktívny, keď máme rôzne príjemné zážitky. Rovnaká sieť neurónov je aktívna, keď počúvame hudbu, ktorá sa nám páči. Tieto neuróny umožňujú v mozgu regulovať neurotransmiter dopamín. Dopamín je jednej z neurotransmiterov, vďaka ktorým sa cítime dobre. Takže keď počúvate vašu obľúbenú hudbu, dochádza k chemickým zmenám v mozgu. Ako náhle osoba pozná obľúbeného umelca, začne ho napodobňovať. Ich pesničky a videá sú navrhnuté, tak aby ovplyvňovali poslucháčov a divákov, ktorí ich majú imitovať. Platí to tiež pre filmy a televízne programy. Keď máte skoro každú časť mozgu aktívnu, stanete sa náchylnými k psychologickým útokom.


Odkiaľ sa vzal názov Slovák


2012-10-09  (14:09)  |  Kultúra
V určitom štádiu debaty prišla na rad téma odkiaľ sa vzal názov Slovák. V tom čase som sa výraznejšie zaoberal skrytými stránkami javov a vecí a úplne spontánne ma začali napádať myšlienky, ktoré neskôr začali mať logiku a súvis. Predniesol som svoju úvahu a zožal som dlhotrvajúci smiech


Modré z neba prerastá Markíze cez hlavu


2012-09-11  (21:33)  |  Kultúra
V stredu som po dlhšej prestávke videla Modré z neba a ostala som v úžase. Markíza prešla do vyššieho levelu vyhrocovania emotívnych situácií na zvyšovanie sledovanosti postavenom na ľudskom nešťastí. Slzy, spomalené zábery na plačúce deti a do toho roztrasený hlas Vila Rozborila. Modré z neba už nemá nič spoločné s pôvodným zámerom o plnení snov bežným ľuďom. Je to továreň na emotívne vypäté situácie. Tomu je prispôsobený výber tém, spôsob natáčania a dramatizácie.


Ateistické Švédsko sa zbavuje kostolov


2012-08-31  (08:24)  |  Kultúra
Švédsko sa bude zbavovať kostolov. Niet za čo udržiavať veľký počet objektov — v krajine je podľa prieskumov viac ako 80 percent obyvateľov, ktorí sa hlásia k ateizmu. Lákať veriacich treba takými metódami, ktoré by sotva odobrili zakladatelia protestantských prúdov. Na miestach výkonu obradov sa otvárajú kúpeľne salóny a centrá čínskej medicíny. Profesor etiky, švédsky pastor Hans Berje Hammar sa obrátil otvoreným listom na spoluobčanov v ktorom navrhol vyhodiť kostoly do vzduchu, alebo nájsť iné využitie tým, že by sa z nich urobili pizzerie, obydlia, či priemyselné objekty.


Bosenské pyramídy


2012-07-28  (02:19)  |  Kultúra
Medzinárodná konferencia o pyramídach v Bosne, ktorá sa konala v roku 2011.


Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ze své praxe na jatkách


2012-07-23  (12:32)  |  Kultúra
Poměrně dlouho jsme váhali, než došlo ke zveřejnění tohoto článku. Po jeho přečtení asi pochopíte proč. Ke konečnému rozhodnutí přispěla diskuse o souvislosti vegetariánství s duchovním pokrokem, která se tady rozvinula. Článek opravdu není vhodný pro slabší povahy.


Prejav, na ktorý sa nezabúda


2012-07-18  (11:52)  |  Kultúra
Prejav od Ch. Chaplina, z filmu Diktátor - 1940, ktorý je vždy aktuálny a nadčasový, tak ako v roku 1940, tak ako dnes, v roku 2012...


Cesta do duše človeka: Úvod


2011-12-26  (22:01)  |  Kultúra
Obrazne sa hovorí, že dušou počítača je procesor. Naprogramovaným procesorom človeka je DNA, o čom bude reč. Ako sa archeólógia stala viac vedeckou, namiesto propagandy, a otvorenou, vďaka internetu, umožňuje nám pozrieť sa do hľbín histórie oveľa otvorenejšie. Pozrime sa na niektoré momenty z približne 500 000 ročnej histórie inteligentného života na zemi predtým, ako sa pozrieme na jadro samotného procesora- DNA.


Kvantový aktivista - film o spiritualitě kvantové fyziky


2011-12-12  (14:06)  |  Kultúra
V tomto inspirativním filmu revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé.


Život pochádza zo života


2011-11-13  (15:27)  |  Kultúra
Současná biologie staví na prědpokladu, že život je možné vysvětlit z hlediska chemie a fyziky, které obratem vysvětlují všechny jevy na základě vzájemného pusobení atomových částic... To je příčina našeho současného úpadku v otázkach pohledu na človeka, neboť lidská bytost se tímto stává buď nevedomým automatem, nebo pouhou smésicí automatických instinktu. Z tothoto duvodu muže být věda použita jako záštita bezohledného násilí a zároveň se v současné době největší měrou podílí na chybách lidstva, které mohou mít katastrofální následky.


Ježíš v Indii - dokument, 2008


2011-11-08  (16:10)  |  Kultúra
Vynikající dokument! - Kde byl Ježíš během svých „tajných let" mezi 12-ti a 30-ti lety svého věku??? Nový zákon o tomto období mlčí, ovšem v Indii je známo, že se Ježíš vydal na Východ, kde žil s hinduisty a buddhisty. Do jaké míry jsou tyto informace založeny na pravdě? Dokumentem provází bývalý fundamentalista z Texasu, který byl vyloučen z místní provinční církve, protože se PTAL NA PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK. Řekli mu: "Kdyby Bůh chtěl, abys toto věděl, dočetl by ses o tom v Bibli. Takže se starej raději o své spasení." Ovšem taková odpověď pro něj nebyla dostatečná a tak se vydal pátrat... Americký dokument, režie: Paul Davids.


Postoj západnej vedy k reinkarnácii


2011-10-16  (10:19)  |  Kultúra
Od svých počátků věda považovala reinkarnaci za pouhou náboženskou víru nebo pověru a zamítla zkoumání jejích tezí a důsledků. Jenže věda, což je jejím hlavním problémem, není schopná vysvětlit fenomén života. I přesto, že se snažila vysvětlit základ a původ života pomocí biochemických kombinací hmoty, nemohou tyto teorie uspokojivě vysvětlit například otázky ohledně tak rozmanitého množství životních druhů, vrozené schopnosti nebo zkušenosti lidí, kteří zažili klinickou smrt.


Náš Domov - Nosso Lar


2011-10-03  (13:20)  |  Kultúra
K zamysleniu nad doležitými otázkami našej existencie.


Filmová rozprávka "Obušku z pytle ven!" a jej reverzne-rasistický podtext


2011-09-21  (15:17)  |  Kultúra
Krátka úvaha o škodlivosti niektorých rozprávok


Kipling- pieseň mužov


2011-07-28  (19:39)  |  Kultúra
Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý, když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví, když čekat znáš, ba čekat beze mdloby, jsa obelháván, neupadneš v lež, když, nenáviděn, sám jsi beze zloby, slov ctnosti nadarmo však nebeřeš,


Prečo podporujeme hnutie Zeitgeist EN.


2011-06-30  (20:57)  |  Kultúra
Video EN.


Čo najčastejšie ľudia lutujú na smrteľnej posteli ?


2011-06-15  (20:50)  |  Kultúra
Keď pani Bonnie Ware, zdravotná sestra, ktorá roky pracovala s umierajúcimi ľuďmi, zverejnila svoj zoznam hlavných 5 ľútostí ktoré ľudia vyjadrujú na smrteľnej posteli, trochu sme si tu v TNW zaplakali. Podľa blogu nasledujúce ľutovania zverejnené v r. 2010 v Observer, a my sme ich skopírovali nižšie. Ale miesto babičkiných rád ohľadne nenaplnených snov sme každé poľutovanie doplnili o niektoré skvelé rady ohľadne toho, ako tieto ľútosti v digitálnom veku nemať.


Medzi riadkami - Rozhovor s autorom knihy Skutočný príbeh o Mikešovi


2011-06-04  (16:13)  |  Kultúra
Moju pozornosť začiatkom tohto roku upútala malá, ale významná publikácia, ktorá bola vy-daná v obmedzenom náklade. Je s podivom, že tieto informácie boli u nás doteraz neznáme. No môže nás tešiť, že Slovensko drží takpovediac prím pokiaľ ide o vydanie tohto raritného diela. Preto vám prinášame veľmi zaujímavý a podnetný rozhovor s autorom a vydavateľom v jednej osobe, ktorý nám miestami ochotne zodpovedal pár otázok v príjemnom prostredí miestnej krčmy.


Mapa vedomia, mapa Vesmíru.


2011-05-20  (10:03)  |  Kultúra
Záblesk Ničota Plastičnosť Neporozumenie Dotyk Bolesť Hľadanie Zásah Tón Úžas Spokojka Citlivosť Dezorientácia Kĺzanie Skok Súvislosti Dno Plynutie Neviera Synergia Pochopenie Osvietenie Vôľa Svety Nekonečno Krútenie Tlkot Skepsa Posun Vyžarovanie Žiarivosť Jasnosť Zrýchlenie Blahosklonnosť Chvenie Bzučanie


Konzum - KONFLIKT


2011-05-11  (20:14)  |  Kultúra
Nie iba hip-hopove kapely bubnuju na poplach pred alarmujucim stavom konzumnej spolocnosti. Skupina Konflikt zaradila do posledneho albumu Somnium aj piesen Konzum, ktora kritizuje tento styl zivota a smerovanie ludstva. zaujal ma dobry text, hudba a fotky co piesen sprevadzaju a preto to sharujem...


Debordelizácia hlavy: čo máte riešiť


2011-05-09  (17:56)  |  Kultúra
Na zmenšenie zmätku vo svojej hlave, okrem odstránenia dilem, potrebujete ešte: ...


Pravda za pozadím porno fantázie.


2011-04-18  (13:36)  |  Kultúra
Odfarbené blondýnky vystupujúce v porno filmoch plných sexu, ktorých pohľad evokuje predstavu: "Chcem Ťa, túžim po Tebe" sú pravdepodobne jednou z najvačších lží všetkých čias. Verte mi, viem o tom viac než dosť. Celý ten čas som to všetko robila kvôli túžbe po moci a kvôli láske k peniazom. Vlastne som nikdy nemala rada sex. Nikdy som nechcela sex a v skutočnosti som strávila viacej času s Jack Daniels (alkohol) než s borcami s ktorými som súložila, nakoľko som za to bola platená. Áno, je to v skutočnosti tak, žiadna z nás nerobí porno rada. V skutočnosti to nenávidíme. Nenávidíme, ak sa nás dotýkajú cudzí ľudia ktorým na nás nezáleží. Neznášame byť ponižované odporným pachom ich prepoteným tiel. Niektoré ženy to nenávidia tak, že ich je medzi scénami počuť ako v kúpeľni dávia. Daľšie môžme nájsť fajčiť nekonečné množstvá Marlboro lights ...


Islam je z časti nepravé Vierovyznanie .


2011-04-17  (15:35)  |  Kultúra
Aj u nás na Slovensku občas pozoruje ako dospelých adolescentov rodičia nútia chodiť do kostola , ale aká je to viera keď to robím iba z vôle rodičov . Viera je podľa mňa vec presvedčenia , niečo v čom si snažím nejaké dobro vhodné pre moju dušu a povahu . Raz sa ma otec spýtal či nejdem do kostola ,lebo som trocha meškal , hneď som ho poslal niekam viera je osobná vec človeka . Blízka minulosť , prečo niektorý hudobníci začala dávať do skladieb satanské znaky ¬? Jedna teória je že ich rodičia od nich vyžadovali dosť veľkú nábožnosť a keď boli starší rozhodli sa tomuto vyhlásiť , možno im aj pán Boh dá za pravdu , že to bola od rodičov šikanovanie ,len to mohli slušnejšie vysvetliť a neurážať pána Boha , kázať môžeme malým deťom ktorý sa ničomu nerozumejú . Aká je potom islam viera , keď je tam všetko prikázané zákonom . Ten kto je neveriaci je iba otrokom štátu . Andrej Kotleba autor


A ČO AK SA ZEM NETOČÍ? PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE


2010-12-22  (19:49)  |  Kultúra
Pošpekuloval nedávno na stránkach Sme autor, ktorý sa snaží vidieť spoločnosť a – prečo sa zastavovať len pri nej - už aj prírodné vedy „inak“. De omnibus dubitandum! je základ descartesovskej metodickej skepsy, ktorá stála pri zrode modernej vedy. Klásť skeptické otázky sa preto môže ľahko javiť ako uplatnenie vedeckého prístupu. Prístup je však vedecký len v prípade, keď je skepsa kombinovaná s tvrdým nadretím dát a poznatkov, ktoré sa snažíme spochybniť . V opačnom prípade nejde o vedu, ale o veľmi lacnú a povrchnú snahu o originálnosť tam, kde chýbajú elementárne základy.


Aleister Crowley - hrdina našich čias


2010-11-23  (12:12)  |  Kultúra
Jeho životopisec J. Symonds o ňom napísal: "Nepoznal žiadne zábrany. Žiadostivo sa vrhal do každého dobrodružstva, ktoré zodpovedalo jeho nálade (čim strašnejšie, tým lepšie), a nemal žiadny strach pre šialenstvom ... Jeho potreba fantastických dobrodružstiev bola neukojiteľná ... Nemal žiadnu úctu k svojmu alebo inému telu." "Vo svojej vzbure proti bohu sa Crowley postavil na jeho miesto. Nebol to len dočasný postoj, ale presvedčenie, ktoré mu vydržalo a ktoré ovplyvnilo celý jeho život."


HOMOSEXUALITA U ZVIERAT JE MÝTUS


2010-11-11  (18:54)  |  Kultúra
1. Homosexualita je daná geneticky; 2. Homosexualita je nezvratná; 3. Keďže aj u zvierat nachádzame homosexuálny model, homosexuálne správanie je prirodzené


Ježiš


2010-10-14  (15:09)  |  Kultúra
V současné době je poměrně často zpochybňována jeho existence, poukazuje se na nedostatek historických důkazů, a někteří pokládají jeho život za zcela smyšlený. Přitom nikdo nemůže skutečně vyvrátit existenci Ježíše Krista v naší historii. Je určitě těžké představit si, že křesťanství vzniklo na základě smyšlené osobnosti a je to i dosti nepravděpodobné. Pokud budeme zkoumat vznik jakéhokoli náboženství, dojdeme k závěru, že většinou byla u svého zrodu inspirována skutečnou a moudrou osobností.


Ďaľšie z kultúry...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Třetí Fatimské tajemství. Sdělení matky Marie celému světu.

Při třetím zjevení matky Marie ve Fatimě 13.7.1917 byla předána Lucii tři poselství, která měla být sdělena celému lidstvu.


Ľ. Huďo - Národnoštátne záujmy a NWO

Svätec Páter Pio bol podvodník, stigmy si robil ...

Vědci vytvořili mravenčí ‘supervojáky’

V USA schválili revoluční zákon: Armáda bude moci ...

McDonald v Bolívii zkrachoval

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.362 s