20. September 2019
    
Nepodmienený základný príjem, versus Odvodový bonus - Dolezite.sk

Nepodmienený základný príjem, versus Odvodový bonus


  2010-02-14  (09:26)  |  Ekonomika
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Nepodmienený základný príjem, versus Odvodový bonus

Nepodmienený základný príjem, versus Odvodový bonus

Ing. Gabriel Karácsony, 12.02.2010

    Strana SaS má vo svojom programe zavedenie odvodového bonusu (OB). Richard Sulík ešte v r. 2007 dal na tému odvodového bonusu článok na "HNblogy". Z pohľadu dnešného stavu sociálneho a ekonomického systému, tento prvok považujem za veľmi pokrokový, sociálne spravodlivejší, ako je terajší systém.
    Som ale zástancom oveľa dôslednejšieho riešenia sociálneho a daňového systému, ktorý spočíva v princípe realizácie nepodmieneného základného príjmu (ZP), v spojení s realizáciou systému jedinej dane.
Tieto dve reformy, teda reformu sociálneho systému a reformu daňového systému, považujem za výzvu a víziu pre parlamentné voľby v r. 2014.
Použil som texty z článku Richarda Sulíka (čierny text) ako výchdzie pre moje komentáre a porovnania (červený text).

Trilógia: Odvodový bonus, darmožráči, odborári a vláda
(Richard Sulík, 12.02.2007, HNblogy)

Odvodový bonus a darmožráči.
Položme si jednu zásadnú otázku. Môžeme v 21. storočí a v strede Európy nechať niekoho umrieť hladom? Samozrejme, že nemôžme, veď kto by sa chcel na to dívať. A hladom umrieť nemôžme nechať len chorého, či nezamestnaného, ale aj úplne obyčajného lenivca. Jednoducho náš štát sa musí, a robí to už aj dnes, postarať nielen o tých, ktorí sa vlastnou prácou uživiť nedokážu, ale aj o tých, ktorí sa vlastnou prácou živiť nechcú.
Súhlasím !

Keď sa zhodneme na tom, že občianska spoločnosť nesmie dopustiť, aby jej členovia jedno z akých dôvodov umierali hladom, môžeme pristúpiť k otázke "koľko". Koľko je tá správna suma? My síce našich ničnerobiacich nechceme nechať umrieť hladom, no zároveň nemá tento výkvet civilizácie stáť majland. A tiež nechceme, aby táto suma bola tak vysoká, že nemať vlastný príjem sa oplatí. Dostávame sa k životnému minimu, čo je najnižšia možná čiastka nutná na prežitie.
Súhlasím, pričom životné minimum = ZP

Takže všetkým, ktorí nemajú žiaden iný príjem, dá štát životné minimum, bez toho aby skúmal, kto má akú boľačku, či robiť nemôže alebo nechce a či si prácu nevie nájsť naozaj alebo len akože. Na druhej strane tí, ktorí sa o seba postarať vedia a chcú, tím nemusíme dávať nič a spejeme k tretej otázke: Ako spraviť prechod od životného minima pri nulovom vlastnom príjme k nulovej podpore pri príjme vyššom? Dnes sa to rieši dvomi spôsobmi, jeden horší, než druhý. Buď sa dávka pri určitom príjme jednoducho utne (napríklad pri podpore v nezamestnanosti alebo pri náhradnom výživnom) alebo sa s rastúcim príjmom rapídne znižuje (napríklad dávka v hmotnej núdzi, ktorá klesá o 75 halierov za každú zarobenú korunu).
Prvá veta platí v plnom znení. Avšak, ZP prináleží každému a v rovnakej výške, bez ohľadu, či sa o seba vedia, alebo chcú, nevedia, alebo nechcú postarať. Takže sa nemusíme starať ako spraviť prechod od životného minima pri nulovom vlastnom príjme k nulovej podpore pri príjme vyššom.

Výsledkom je, že štát sociálnymi dávkami úspešne konkuruje nízkym mzdám a preto nezamestnaných tvoria väčšinou ľudia bez vzdelania, ktorí sa za vyššiu mzdu zamestnať nedokážu. Je úplne logické, že dnešný systém, generujúci 84%-né marginálne zdanenie (to chce byť akože odborný pojem pre triviálne súvislosti), nemôže motivovať k tomu, aby si tí, ktorí sú bez príjmu, intenzívne hľadali akúkoľvek prácu. Naopak, dnešný systém akúkoľvek motiváciu pracovať za nízku mzdu definitívne zabíja.
Táto úvaha je v poriadku pre OB. Pre ZP však počítame s diametrálne odlišným daňovým systémom, ktorý nebude viazaný na mzdy, či príjmy. Naviac, pri ZP sa už nepočíta s existenciou inštitútu minimálnej mzdy. Mzda bude výlučne vecou dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pričom však počítame s tým, že mzdy budú v novom systéme nižšie práve o výšku ZP. Motiváciou pre ďalšie príjmy, napríklad vo forme mzdy za prácu, bude snaha jedinca žiť na vyššej sociálnej, ekonomickej a kultúrnej úrovni, ako by mu to umožňoval len ZP.

Riešenie spočíva v tom, že každému človeku priznáme životné minimum, ktoré bude s jeho rastúcim príjmom mierne (mierne znamená 10%) klesať. Dajme teda všetkým 5,5 mil. obyvateľom dávku vo výške životného minima zníženú o 10% ich vlastných príjmov a sme pri odvodovom bonuse.
V prípade ZP je to prosté - každý človek, od narodenia, až do smrti, má ZP bez akýchkoľvek ďalších podmienok.

Odvodový bonus nie je nič iné, ako priznanie dvoch základných (životné minimum na dospelých a na deti) a štyroch mimoriadnych štátnych dávok, ktoré spoločne zohľadňujú životnú situáciu občana a následné zníženie o 10% vlastných príjmov, čím je zohľadnená príjmová situácia občana. Toto je podstata, všetko ostatné sú detaily a kto chce vedieť viac, tomu rád pošlem knihu Odvodový bonus.
ZP je priznanie jednej základnej dávky (výška ZP diferencovaná pre dospelých, resp. deti, alebo podľa počtu spoločne žijúcich ľudí v domácnosti, môže byť predmetom diskusie) pre všetkých bez akýchkoľvek ďalších štátnych dávok zohľadňujúcich rôzne životné situácie. Samozrejme, bude existovať prechodná doba - hybridný systém pre tých, čo sa narodili pred zavedením ZP. Pre nových poberateľov ZP, ak by chceli mať vyššie príjmy, ako je ZP aj v situáciách, kedy nemôžu pracovať, sa odporúča dobrovoľné komerčné poistenie akéhokoľvek druhu.

Odvodový bonus neskutočne zjednodušuje systém. Dnešných 13 odvodov nahrádza dvomi, 70 sociálnych dávok nahrádza šiestimi a počet parametrov by v prípade jeho zavedenia klesol z 291 na 19. Takéto výrazné zjednodušenie je docielené aj tým, že zásluhovosť sa presúva do súkromného sektoru a štát bude financovať už len solidaritu. A keďže odvody budú už len solidárne, bude možné nimi zaťažiť aj kapitál a nie len prácu, čo spolu s inými opatreniami umožní ich zníženie z dnešných 36% (resp. 48,6% z hrubej mzdy) na rovnú polovicu. Zníženie odvodov na polovičku znamená, že čistý príjem priemernej slovenskej rodiny stúpne o cca 4.000 Sk. Odporúčam mzdovú kalkulačku pre presný výpočet zaťaženia konkrétnych príjmov.
V prípade ZP, v kombinácii s novým daňovým systémom, sa úplne zrušia všetky odvody, aj všetky druhy sociálnych dávok. O počte parametrov by sa dalo hovoriť len v prípade odlišnej dávky ZP pre deti. Osobitne by sa riešili prípady, keď napríklad ZP nepostačuje na životné minimum z dôvodu zdravotného, či telesného postihnutia, ktoré človeka vylúčia z pracovného procesu a dotyčný nemá pre takýto prípad uzavretú poistku. Toto by bolo riešené v rámci poskytovania bezplatnej zdravotnej starostlivosti (teda nie cestou sociálnych dávok, či príplatkov).

Práve Odvodový bonus citeľne zvýhodňuje široké, nízko zarábajúce vrstvy obyvateľstva, na rozdiel od daňovej reformy, ktorá mala prínos hlavne pre hospodárstvo a tých, ktorým to hospodárstvo patrí (majitelia firiem, kapitálu, nehnuteľností).
ZP je spravodlivý a nediskriminujúci (či už záporne, alebo kladne). ZP zabezpečuje bez administratívy základné právo na život. Nevylučuje akýkoľvek iný príjem nad rámec ZP. Nový daňový systém je koncipovaný nie na zdanení práce a výkonov, ale na zdanení peňazí, ktorých pohyb predstavuje všetky formy spotreby. Tu platí - veľké peniaze, veľká spotreba, veľká daň (v absolutných číslach).

Odvodový bonus a odbory
Napríklad také odbory by mali teraz jasať, veď práve ich klientela si polepší najviac. Oni by asi aj jasali, keby tu nebolo jedno keby. Problém je ten, že zamestnávatelia tiež podporujú tento projekt a tam musia byť odborári kvôli triednemu boju zásadne proti, a to aj vtedy, keby zamestnávatelia navrhli zoštátnenie, alebo dokonca zodborovanie podnikov. Aké sú vlastne výhrady odborárov? Ja osobne som zachytil tri, ktoré stoja za reč:
Odbory v systéme ZP a jednej dane stratia svoje opodstatnenie v dnešnom ponímaní. Nebudú mať o čo "bojovať", lebo mzdy budú výlučne vecou dohody zamestnanca a zamestnávateľa, minimálna mzda prestane existovať a dane a odvody budú v tomto zmysle minulosťou. Pre odbory zostane priestor len v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce, prípadne v oblasti "zkultúrňovania" pracovného prostredia a podmienok pre výkon práce. V prípade zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov by sa asi niektoré veci riešili osobitne, ale vzhľadom na predpokladané mzdy, súvisiace so zavedením ZP, tieto nebudú príliš lákavé pre cudzincov.Po prvé je to námietka, že Odvodový bonus nezohľadňuje marginalizované skupiny. Táto námietka bola do mája 2006 oprávnená, lebo prvá verzia „Redistribučný odvod a Odvodový bonus“ skutočne nezohľadňovala rôzne životné situácie a priznávala každému občanovi len životné minimum. Tento nedostatok bol aj na základe pripomienok odborárov odstránený a druhá verzia „Odvodový bonus“ už zohľadňuje mimoriadne životné situácie akými sú invalidita, pestúnstvo, osamelé matky a dieťa do 3 rokov.
V systéme ZP, mimoriadne životné situácie budú riešené cez bezplatné zdravotníctvo, alebo cestou dobrovoľného poistenia. V každom prípade však je zabezpečený ZP.

Druhá námietka je husársky kúsok makroekonóma a analytika Českej odborovej centrály, pána Martina Fassmana, ktorého si naši odborári privolali ako medzinárodnú posilu. Pán Fassman tvrdí, že Odvodový bonus je „zázračný peňazovod od štátu k firmám“, čo chce znamenať, že firmy budú platiť „stále nižšiu mzdu, pretože majú vytvorený systém‚ štátnej poisťovne‘, ktorá ich zamestnancom bude prispievať (doplácať mzdy) priamo úmerne ku klesajúcim mzdám“. Toto by bola pravda vtedy, keby štát garantoval napr. minimálnu mzdu 7.600 Sk a všetkým, ktorí zarábajú menej, by doplatil rozdiel. Kto zarába 7.500 Sk, tomu štát doplatí 100 Sk a kto zarába 4.600 Sk, tomu doplatí 3.000 Sk. Samozrejme, že v takto nastavenom systéme by firmy znižovali mzdu.
Odvodový bonus ale takto nefunguje a preto nie je žiadnym peňazovodom. A pre pána Fassmana nechám preložiť kapitolu 6 do češtiny, lebo očividne mu nejaké drobnosti unikli. Odvodový bonus je totiž nastavený tak, že každému občanovi garantuje životné minimum, ktoré klesá s rastúcim príjmom. Kto má mzdu 7.600 Sk, dostane Odvodový bonus vo výške 4.220 Sk (4.980 Sk životné minimum znížené o 10% zo 7.600 Sk). Keď zamestnávateľ zníži mzdu na 4.600 Sk, tak odvodový bonus stúpne o 300 Sk na 4.520 Sk. Zníženie mzdy o 3.000 Sk má teda za následok zvýšenie štátnej podpory len o 1/10 (300 Sk) a keď toto chce byť peňazovod, tak gratulujem.
V systéme ZP a jednej dane je táto diskusia irelevantná. ZP v žiadnom prípade nie je zviazaná so mzdami, ani s daňami v dnešnom ponímaní. Jediná daň bude zrážkovou formou, v určitej %-tuálnej výške automaticky odvádzaná do štátnej pokladnice v reálnom čase a plynule priamo z bankových inštitúcií. Z tejto štátnej pokladnice sa budú prerozdeľovať prostriedky na vyplácanie ZP a pokrytie všetkých ostatných potrieb a funkcií čtátu.

Tretia výhrada našich odborárov je už otrepaná pesnička, ale vždy znie odborne a kvalifikovane. Diskusia na túto tému prebieha asi takto: Odborári, napr. ústami poradkyne Ing. Naile Prokešovej Csc, povedia, že Odvodový bonus nedodržuje medzinárodné záväzky, ktoré Slovensko uzavrelo. Moja odpoveď znie, že to nie je pravda a že Odvodový bonus dodržuje všetky medzinárodné záväzky a sú vymenované v kapitole 13. Konkrétne sa jedná o tieto: Dohovory Medzinárodnej organizácie práce č. 26 z roku 1928, č. 37, 38, 39 a 40 z roku 1933, č. 102 z roku 1952, č. 128 z roku 1967 a č. 130 z roku 1969, ďalej Európska sociálna charta z 18.10.1961 a usmernenia Rady (EEC) č. 1408/71 a č. 574/72. Nato odborári povedia, že to nie sú všetky, ale odmietajú prezradiť, ktoré chýbajú, lebo predsa „nebudú robiť prácu za mňa“. Toľko na tému odborná diskusia. A samozrejme pán Fassman následne nemá problém tvrdiť, že po zavedení Odvodového bonusu „Slovensko nebude schopné plniť celý rad medzinárodných záväzkov“.
Medzinárodné záväzky v oblasti práce, zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, treba vo väzbe na ZP a jedinú daň preskúmať a v prípade potreby ich prehodnocovať. V žiadnom prípade však tieto nesmú fungovať tak, aby obmedzovali suverenitu štátu v týchto oblastiach.

Okrem týchto troch výhrad som zozbieral ďalších 28 a spolu s mojimi stanoviskami tvoria kapitolu 16.
Zatiaľ nekomentujem.

Odvodový bonus a vláda
Vláda, keďže ľavicová, by mohla jasať tiež. Veď práve Odvodový bonus kompenzuje dopad daňovej reformy, ktorú pán Fico tak často kritizoval. V knihe Odvodový bonus z mája 2006 sa na str. 87 nachádza odsek s názvom „V čom má Fico pravdu“, v ktorom súhlasím s jeho kritikou a tvrdím, že daňová reforma nemala priamy prínos pre obyvateľstvo, ale pre hospodárstvo. Práve Odvodový bonus najviac zvýši čistú mzdu ľudí s podpriemernými príjmami. Okrem toho tento inteligentný ľavicový projekt, ktorý podporuje väčšina ekonómov rieši niekoľko problémov, ktorým táto vláda čelí:
Projekt ZP a jedinej dane nemôžeme zaškatuľkovať do pravice, či ľavice. Tento systé je extrémne sociálny a solidárny, pričom v ničom neobmedzuje tvdé kapitalistické podnikanie alebo vlastnícke práva. Je to systém prenikajúci naprieč celým politickým spektrom.

1. Zníženie počtu úradníkov o 20%
      Odvodový bonus zjednocuje miesto výberu daní, výberu odvodov a vyplácania sociálnych dávok (okrem dôchodkov), ktorým budú daňové úrady. To znamená upsvary (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) budú bezpredmetné a to je hneď elegantne zrušených 9.500 úradníckych miest. Všeobecne, keď chce táto vláda reálne ušetriť počet úradníkov, bude musieť najprv zjednodušiť systém.
ZP a jedna daň vyvolá podstatne väčšie zníženie počtu úradov a úradníkov. Dnešné úrady práce, sociálne a zdravotné poisťovne, ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, daňové úrady stratia opodstatnenie. Ubudne neuveriteľné množstvo administratívy súvisiacej s daňovými priznaniami, hláseniami, výkazmi pre poisťovne, ročnými zúčtovaniami a všetkými naväzujúcimi činnostiami, ako sú kontroly, vymáhania, pokuty a penále atď, atď.. Toto nie je iba zníženie administratívy, toto je obrovská úľava, zníženie pracnosti, zložitosti a stresu pre milióny občanov. Hovorím o kvalite života.  

2. Spoločné miesto výberu
      Len presunutie výberu odvodov zo Sociálnej poisťovne na Daňové úrady povedie k zmätku a k zvýšeniu počtu úradníkov. Daňové úrady budú vedieť peniaze Sociálnej poisťovni len postúpiť, čo administratívnu náročnosť zvyšuje. V novom systéme daňové úrady každému daňovníkovi priznajú odvodový bonus a zároveň vyberú daň a odvody. Vedia teda položky priamo saldovať a až táto skutočnosť umožní zjednotenie výberu daní a odvodov, ktoré povedie k zjednodušeniu.
Už nebude treba hovoriť o spoločnom mieste výberu. Výber bude realizovaný priamymi prevodmi peňazí z bánk do štátnej pokladnice. Inštitúcia, spravujúca štátnu pokladnicu, bude peniaze distribuovať podľa presných pravidiel, určovaných parlamentom. Kontrola, vzhľadom na jedinú daň, bude výrazne jednoduchšia. Predpokladá sa, že podnikajúce subjekty budú mať povinnosť realizovať všetky finančné operácie len bezhotovostnou formou cez banky.

3. Oveľa vyššie zaťaženie práce ako kapitálu
      Tak nad týmto by sa práve ľavicová vláda mala vážne zamyslieť. Kapitálu je dosť a jeho zaťaženie je 19%. Práce je málo a jej zaťaženie je 48%. Odvodový bonus zaťažuje prácu rovnako ako kapitál a síce 43,3% do výšky 10-násobku životného minima a 19% potom.
Dnešné dane a odvody budú "pohltené" jedinou daňou, a to daňou, ktorá zdaňuje peniaze. V peniazoch je zhmotnený celý výsledok práce, a to práce ľudí aj strojov, ako aj ostatný nahromadený kapitál. Každý pohyb týchto peňazí predstavuje automatický odvod dane v určenej výške (napríklad 0,7 % z každého pohybu). V podstate je to daň, ako podiel z celospoločenského bohatstva.

4. Časovaná bomba menom prvý pilier
      Ďalšia chuťovka pre ľavicovú vládu. Predošlá vláda bola pravicová a zaviedla zásluhový druhý pilier, čo sa javí ako skvelá vec. Zároveň aj do prvého pilieru vniesla zásluhovosť, čo vôbec nie je skvelá vec, lebo sa nielen že úplne vytratila solidarita, ale aj chudobní preukazateľne doplácajú na bohatých. Spolu s vyslovene odfláknutým prevedením sa z prvého pilieru stala časovaná bomba.
Piliere sociálneho a dôchodkového poistenia v systéme ZP zaniknú. Bude riešený len prechodný stav, súvisiaci s postupnou realizáciou ZP. Nik nebude doplácať na nikoho ! Odvráti sa hrozba výbuchu časovanej bomby v dôchodkovom systéme.

5. Podpora detí
      Tá je dnes nízka, rovnaká pre chudobných aj bohatých a nerozlišuje počet detí v rodine. Odvodový bonus podporuje detí vo výrazne vyššej miere, zároveň podpora s rastúcim príjmom rodičom klesá a tiež rozlišuje počet detí v rodine.
ZP aj pre deti, nebude viazaný na príjem rodičov nad rámec ZP. Nevylučujeme diferenciáciu výšky ZP vo vzťahu na počet ľudí (detí) v jednej spoločnej domácnosti.

6. Platby štátu do zdravotnej poisťovne
      Do konca roku 2006 platil štát za „svojich“ poistencov 4%, momentálne to je 5%, ale len do apríla a potom opäť 4%, i keď sa dnes nevie ako sa to stane. Odvodový bonus takýto problém nepozná, lebo každý človek, aj ten, ktorý nemá vlastné príjmy, má príjem od štátu, z ktorého mu je medziiným strhnutý odvod na zdravotné poistenie. Zároveň sa tento odvod platí so všetkých príjmov, nie len z práce.
Zdravotné poistenie cestou zdravotných poisťovní nebude. Všetci občania však budú automaticky "zdravotne poistení" štátom garantovanou bezplatnou zdravotnou starostlivosťou, financovanou zo štátnej pokladnice.

Viac na http://www.danubka.sk/


Gabriel Karácsony
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
klifton   |   ip:78.99.170   |   2010-02-14  (10:59)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  p. Sulík tára. Kapitalizmus - vykorisťovanie človeka človekom - nezreorganizuje žiadnymi bonusmi ani podobnými náhradami. Uzákonte povinnosť pracovať a zaveďte daň pre podnikateľov vo výške 90% príjmu a máte po problémoch. Prestaňte s multikulturalizmom. Zrušte banky a vytvorte len jednú štátnu, ktorá bude zároveň emisnou. Prestante podporovať priekupníkov a znížia sa ceny tovarov. Vyrábajte len toľko, koľko sa spotrebuje a nebude kríza z nadvýroby.

SaS: Sulík a.s., Sulík a spol., Sulík a syn, Sám a Sebe :o))))))))))


ejha   |   ip:80.242.33   |   2010-02-14  (11:09)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Cele to Sulikovo SaS znie strasne pekne ale vo vysledku je to iba dobre spocitany kalkul. Maju peniaze na vsetko a maju marketing = oblbnu dostatocny pocet ludi. Sulik uz bol vo vlade, dokonca v oboch (osvietilo ho az teraz ???).
Maju to dobre premyslene nastupili kusok pred volbami su novi, nova nadej nova sanca (i ked su to ludia ktori uz boli aktivny).
Cela ta ich peticia ktora primitivne ovplyvnuje ludi .... ano jasne kto by nechel aby poslanci mali lacne auta a podobne daj sem podpisem.... ale akym stylom sa zbieraju podpisi ..>
robia to studenti ako brigadu , nerobi to nikto z presvedcenia odhodlania vo volnom case robia to studenti ktory su plateny za kazdy jeden podpis ktory zozeny (ako vravim premysleny marketingovy tah - kto to chcel obmedzit tych darmozracov? aha to co som podpisal ma na starosti Sulikova Sas idem volit jeho)


A aby som este nieco ku zakladnemu platu:
Je to krasna myslienka ale utopisticka ako uz krasne myslienky casto byvaju. plne by som ho podporil ak by spolocnost na to bola pripravena ..lenze prichadza prekvapenia ONA NIE JE
Urcite by to fungovalo v spolocnosti kde ludia hladia na blaho ostatnych vsetci su uvedomely a podobne....
ale vratme sa do reality a teraz prosim kazdeho z vas ktory zije v realnom svete (nie uradnici od statistik a klimatizovanych kancelarii ani snilkov dobre zabezpecenych) rozhliadnite sa okolo seba... co uvidite >>
ciganov ktory nic nerobia iba pytaju dajte im zakladny plat a uz ich nikto neprinuti pohnut prstom (uz teraz maju davky s ktorych ziju ale to je ako zachrana ZP je cisto ako keby ste im povedali uz nemusite robit tuna mate robte iba ak chcete lepsiu spolocnost - neni sanca ze sa uvedomia) dalej si vezmite bezdomovcov uz teraz kazdy dostane davku v nudzi ale ten bezdomovec nema ani len snahu vybavit si obcianku aby mohol o nu poziadat radsej bude odo man pytat peniaze a rovno na vino lebo ako my vysvetlil s kamosom sa chce trocha zabavit

a este jeden postreh k tomu uz som na vysokej skole (na takej kde sa aj nieco studuje nie iba podvadza a nie je hlavne vediet vykecat sa zo skusky ale vediet fakty )
ked porovnam vsetky tri stupne da sa povedat ze kde by mohol fungovat zakladny plat ... a teraz to neberte ako urazku ti co maju iab strednu ale je to prave vysoka skola v takej spolocnosti by to fungovalo ...
vidim ze moji spoluziaci zostali uz iba taki ludia ktori su tu lebo chcu studpovat chcu sa zlepsovat a vo vysledku chcu prospiet spolocnosti chcu nieco vylepsovat vynaliezat ako inziniery = pre takych ludi by ZP plat fungoval lebo to robia z presvdcenia
ked si vezmem aj strednu skolu ktora ma uroven a uci ludi nieco prakticke tam je tiez vela ludi pre ktorych by ZP fungoval
ale ked si vezme zakladnu skolu (ktora je prierez nasou spolocnostou = j etam zahrnuta kazda skupina obyvatelstva), tuna ZP sancu nema a vyzyvam vas ostatnych obzrite sa na zakladnu skolu kolko aky ludia tam boli ... nie len taky ktory to s vami potiahli na strednu pripadne vysoku skolu ale aj dost ludi ktory nejavili zaujem o studium .. niektory boli preradeny do specialnych skol.. taky lenivy clovek alebo clovek pre ktoreho vedomosti ani prakticke zrucnosti nic neznamenaju nebavi ho nic = pre tych zakaldny plat nieje

Takze zakladny plat je uplatnitelny iba v dokonalej spolocnosti a to nasa zo vsetkymi ciganmi bezdomovcami a pristahovalcami ktory sa sem idu nahrnut a iba poberat podporu NIEJE

takze este raz vas prosim od snivania spat k realnemu svetu
je peknen pracovat an tejto mysliene a rozvijat ju raz hadam dosiahneme uroven kedy ju budeme moct aplikovat

budem rad ak budete reagovat na mno napisane veci


novyekonom   |   ip:91.148.14   |   2010-02-14  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ste spiatočmíci s vaším postojom nevybudujeme ani kamenný val.To nie je nápad Šulíka Nemci či Francúzi majú základný príjem v trochu inej forme už v pláne!Nesúhlas touto myšlienkov iba dáva mentálny a deficintný obraz osobnosti ktorá má zamietavý prístup k myšlienke aby každý človek mohopl žiť dôstojne!


joplins   |   ip:62.66.203   |   2010-02-14  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ejha- je to presne tak. no taketo temy sa tu uz pretriasali a stale su tu snilkovia co si mylslie,ze teraz je tu uz ono a teraz sa to stymto systemom ci myslienkou (ktoru vymysleli ci podporuju)oni uz vsetko zmeni a svet bude jeden -no raj!!!!

uz som to tu nie raz pisal ale stale ma ignoruju,no mozno ked si to jeden vsimne padne to na urodnu podu.

hovorim to iste ci ty. nebude z toho nic. a sice preto lebo viem citat historiu. boli tu uz vseliake systemy a aj neskutocne inteligentny lludia ktory vymyslali a stale sa to vsetko zrutilo. zivot je sinusoida a takto sa to kolise vo vsetkom, aj vzostup a pad aystemov je stale rovnaky.

a trosku musim oponovat aj tebe. ked bude spolocnost pripravene.!!§ kedy to bude???

nikdy. lebo clovek je skazeny zvnutra a vsetky sebelepsie myslienky ci napady sa caxom a mocou prekrutia a zmenia a uz je tu diktatura atd atd...

neda sa to!!! jednoducho to nejde a ak ano tak len na kratky cas, a znova bordel.. no ale kedze sme odsudeny zit v tomto tele asi tak 70-80 rokov neostava nam nic ine ako vydrzat, a vykrikovat ,ze vsetci su hlupi a keby uplatnia tu alebo onu mylsienku tak sa to uz zmeni!!!

a potom ked sa to nezmeni tak my sklopime usi a zomrieme a znova pridu dalsi Sulikovci , meciarovci Bushovci a Obamovci , ktory budu tvrdit , ze teraz sa to z ich myslinkou nepodmieneneho zakladneho prijmu zmeni.......

mamma mia... dokedy este???????????????


ANONYM   |   ip:91.127.13   |   2010-02-14  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mam otazocku odvodovy bonus ak to dobre chapem je ze veznu ciastku z odvodv za zamenanca a daju ju k vypolate zamesnancovy ?ak je to tak tak je to tak ze zamesnavatel bude mat stale rovnako mozno ze popritom zase viac lebo popri tom systeme sa to uz zariadi aby bol zas zvyhodneni a zamesnanec o cosi viac ale automatycky v stat o to menej.takze kv konecnom dosledku bude zas len obycajny obcan nie majitel firmy okradnuty.zas len dalsia habadura na obycajnych ludi.ako dik ale pravica je len pravyca aj ked akoze nova:)


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-02-14  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
Obama chce zaviesť nepodmienený základný príjem ?

ejha
Článok je otom že odvodový bonus je hlúposť čo si potvrdil aj ty svojou analízou. Pointa je v tom že nepodmienený základný príjem je niečo iné čo aj autor článku jasne dokázal ! Pointa je v tom že každý z nás 5 500 000 slovákov potrebuje žiť, každý rovnako nikto nemá dve ústa a dve bruchá a nespotrebuje 5 striech nad hlavou samotný majitel banky tiež potrebuje základné prežitie, všetci sme si rovný či už sa vám to páči alebo nie. Vysvetlitemi že keď sme ludia všetci pozostávame z ludského tela a každý potrebujeme základné prežitie ako by to mohlo byť NEfér pre každého keby sme sa percentuálne rovnako nato skladali ? Na výdavky ktoré rovnako potrebujeme ? Argumentuj reálne prečo nezaviesť nepodmienený základný príjem ?!


martin   |   ip:78.99.97.   |   2010-02-14  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto je myslienka dvoch svajciarskych studentov nie sulikov napad..da sa to uskutocnit upravenim danoveho systemu,hlavne dph. je o tom dokumenthttp://dolezite.sk/Zakladny_prijem_pre_vsetkych_video.html


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-14  (12:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM | ip:91.127.13 | 2010-02-14 (12:02)

presne si to vystihol,uz davno som to šulikovi napisal,ani neodpovedal.Dokonca na jednej diskusii na hnonline priznal ze nevie ako sa to bude financovat,uplny magor.
Tak este raz:
ZP je ked sa zoberu firmam zisky t.j.100% zdanenie a rozdeli sa to vsetkym ludom .Lebo ludia vytvorili ten tovar co sa predal za cenu v ktorej bol zapocitaný zisk.Nie majitel ktorý len sleduje ucty a ani nevie co sa v jeho firme vyraba a ake su problemy,lebo vsetko riesia ludia-zamestnanci.
Ale kto trosku rozumie ekonomike musi vzapati pridat ze je potrebne zaroven obmedzit mzdy na cca rocny prijem 25-30000€ lebo tie filcky majitelske by si cely zisk presunuli do svojej mzdy a boli by sme tam kde predtym.

A toto presne bolo odskusane s obrovskym uspechom v povojnovom Nemecku Ludwigom Erhardom.
Len sa to inac volalo ale podstata je vzdy len jedna,fyzikalna, nemenna,lebo prudenie roznych medii cez potrubie je fyzikalna zalezitost ,nie ekonomicka.Preto ekonomovia mozu riesit vsetko mozne len od penazi a penaznych tokov ich treba poslat co najdalej.


Filip   |   ip:213.151.2   |   2010-02-14  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Tiež to Sulíkové referendum, slovensko rovnako ako iné krajiny má dnes závažné problémy ktoré treba riešiť a to v SaS referende máme odpovedať na tak smiešne banálne malichernosti? S výnimkou otázky o možnosti voliť cez internet,tak to už by sa len pekne dalo hrať s percentami.A tá Sulíková úboha jednostranná "kritika" prezentovaná v regionálnych novinách.Tiež jeho priateľstvo s Ivetou Radičovou, verím, že o tejto "dáme" ešte bude diskusia,potom sa vecne vyjadrím.


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-14  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a treba si uvedomit ze zobratie zisku sa týka aj bank,lebo aj tie su podnikatelske subjekty,takze zdanenim zisku sa vlastne zoberu aj uroky bankam.Treba este ale zostatnit centralnu banku lebo ona sa len podvodne tvari ako státna,de facto je sukromna.A tiez treba zakonom zriadit ze vsetky peniaze NBS su prijmom pre statny rozpocet.A zaroven zakazat obchodovanie s nasou menou na akychkolvek financných trhoch a nasu menu menit s inými menami na principe PKS/parity kupnej sily/ tak ako to vysvetluju D.Ricardo a G.Cassell


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-14  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este lepsie je urcit aby mzda majitela firmy bola maximalne urcity nasobok minimalnej mzdy resp.zakladneho prijmu
Myslim si ze ludia uz zacinaju chapat o com je vsetko zlo na svete a ako funguju peniaze a ze prave ovladanie tlacenia penazi dava moc do ruk urcitej skupine ludi ktorá organizuje na svete len vojny a pohromy a týchto by bolo potrebné eliminovat a odstavit od tvorby a správy penazí.Ved vieme kto to je.


ANONYM   |   ip:91.127.13   |   2010-02-14  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv
mozno aj na to dojde:)raz ale to ludia musia prist na to a pocuvat a dedukovat a nie si stale mysliet ze ich nazor je najlepsii a veskeru diskusiu zamietnut pokial je odlisna od ich nazoru.a mozno to nikdy nebude lebo to neni sudene.Sas je zastancom financnych mafiij a bohatych podnikatelov dufam ze to dojde vsetkym ludom skor ako spravia zas CAPA zahradnikom:(a k tym 100%ziskom uz teraz je dan 19%a ako ju vseci obchadzaju.pokial tu bude tykyto sytsem demokracie tak neni sanca na zvysenie dane a na to aby sa skutocne aj platila na to zabudni.to by tu musel byt zvoleni niekto ako hugo chavez.a nie zapredany politicke strany a celi parlament.si uz videl aby si niekto urobil tazsie zakony sam na seba?


LordX   |   ip:95.102.48   |   2010-02-14  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ejha - "le akym stylom sa zbieraju podpisi ..>
robia to studenti ako brigadu , nerobi to nikto z presvedcenia odhodlania vo volnom case robia to studenti ktory su plateny za kazdy jeden podpis ktory zozeny"

O ziadnu brigadu sa nejedna, ani ja ani nikto koho poznam za zbieranie podpisov ziadne peniaze nedostal, tak neklam!

A iste by som si vedel predstavit aj lepsie referendove otazky, ale vzdy je su lepsie aspon take, ako sa len stazovat na forach a nerobit vobec nic, ved aj maly krok vpred je lepsi ako stat ne mieste. Uz len koli tej poslaneckej imunite tu peticiu podpisem.

Odvodovy bonus sa jednoducho pomocou zmeny parametrov moze plynulo pretavit do zakladneho prijmu, az na neho bude spolocnost pripravena (podlamna este nie je). Stacilo by postupne zvysovat vysku zivotneho minima a znizovat klesanie zavisle od prijmu. V porovnani s dnesnym systemom dani a odvodov je OB obrovske zjednodusenie a velky krok vpred.

Zakladny prijem je sice este jednoduchsi, ale pokial niekto zaraba tych 40 000 a viac, je podlamna zbytocne davat mu ZP, preto je lepsie riesenie postupne sumu znizovat - statu to moze usetrit velke peniaze a rozdiel pre ludi to bude minimalny. V tom je OB lepsi.


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-14  (13:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Yanath
podnikatel a remeselnik ci zivnostnik POKIAL NEZAMESTNAVA DRUHYCH LUDI tak to co mu zostane z tržieb po odpocitani nakladov a daní je jeho MZDA, nie zisk, zisk je to co zostane tomu kto zamestnava druhych ludi okrem seba.Ked nikoho nezamestnavas tak ho ani nemozes okradat.Zisk vznika iba tam kde je zamestnavatel a zamestnanec.Keby boli vsetci zamestnanci podielnici na zisku cely zisk by sa im rozdal podla podielu vykonanej práce tak by nebol problem.
Ani toto nevies pochopit tak ako mozes pochopit zakladny prijem...


LordX   |   ip:95.102.48   |   2010-02-14  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  napisal somm vyssie ze spolocnost na zakladny prijem este nie je pripravena, no je to blbost... ak by bol len vo vyske zivotneho minima, nie nejaky horibilny, tak je to v poriadku.


Filip   |   ip:213.151.2   |   2010-02-14  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Nie je cieľom ZP zas len podpora lenivých,neochotných pracovať,darmožráčov,cigánov,prisťahovalcov a pod.? Logiku to má. Ak by sa Sulík s Radičovou dostali k moci, kto za nimi stojí? Celkom oficiálne je Radičová zakladateľkov a prezidentkou SOROSOVEJ nadácie na slovensku.Soros člen o.i. Trilaterálnej komisie na čele ktorej stojí Zbigniew Brzezinski. Tiež sa o ňom hovorí ako o nastrčenej osobe Rotshildovcov atď. atď. Soros sa cez svoje nastrčené osoby o.i. dosť angažuje v podpore, nadprávach, rôznych vymoženostiach práve takých darmožráčskych živlov ako sú prisťahovalci, cigáni, rôzny zaháľači a pod. takmer vo všetkých štátoch europy.Proste rozklad,deštrukcia spoločnosti aj touto cestou. Teraz nepíšem o ďalších známych negatívnych aktivitách.Ak je Radičová OFICIÁLNE Sorosov človek spriatelená so Sulíkom, kam povedú našu spoločnosť v prípade úspechu vo voľbách? Nie je nepodmienený základný príjem skôr spiatočníctvom za dnešnej spoločenskej situácie?


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-14  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
uz som to tu niekde pocital kolko by to na Slovensku vychadzalo na osobu...149 € mesacne
to nie je o pripravenosti spolocnosti ci nepripravenosti...je to presunutie urciteho toku penazi ..konkretne z vreciek zamestnavatelov do vreciek zamestnancov a stat by absolutne o nic neprisiel len by nevznikala situacie ze bohatí bohatnu a chudobní chudobneju,napriek tomu ze chudobní pracuju a bohatí nic nerobia.Nie je to paradox????Peniaze by sa mali dostavat za vykonanu prácu.
Aj prislušnicky najstarsieho remesla na Krížnej ci pri Slovnafte musia vykonavat urcitú prácu napriek tomu ze vlastnia ten najvynosnejsí pracovný nástroj:-))))))


ejha   |   ip:80.242.33   |   2010-02-14  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
k tomu zbieraniu podpisov > nevravim ze to nerobia niektory z presvedcenia ale moj kamos mi povedal, ked som mu nadhodil ze aj tak nezozbieraju dost podpisov: On povedal ze urcite hej lebo to dali cez agentury ako brigadu pre studentov.
takze neklamem kamos mal zbieranie podpisov ako brigadu a dostal za to zaplatene


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-14  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Filip
mas spravne postrehy,ale my sme tu proti Sulikovi,my chceme zakladný príjem,nie Sulika a jeho odvodový bonus či Radicovu ,obidvaja su len nastrcene figurky bandy svetových centralnych bankárov, tych istých co organizovali zamatovu revoluciu alias najvacsi podvod a krádež v historii SR


Vlastimilech   |   ip:213.194.1   |   2010-02-14  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tož, nevím... zdá se mi, že ten nápad MÁ NĚCO DO SEBE... ale asi jsem všemu neporozuměl:
Kdo bude dělat ty škaredé špinavé práce v zimě, sněhu, v noci v blátě?
Možná, že Vaši (slovenští) Cikáni jsou jiní :-) Ale tady bychom zřízením toho bezpracného příjmu vytvořili krmítko, líheň pro jejich velkorodiny... Cikáňata by rozepsali na jednotlivé členy, aby vyšli tak ty 3-4 na jednoho a už by se žilo...A jak by měl býti zdaněn ten pohyb peněz?


sharpiq   |   ip:92.52.49.   |   2010-02-14  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv: prestuduj si nieco kym sa zacnes ohanat pojmami o ktorych zjavne nemas ani paru. Zisk je to co dostanes ked od zarobeneho odpocitas to, co si nakupil (http://sk.wikipedia.org/wiki/Zisk) takze aj ked nikoho nezamestnavas je to tvoj zisk, z ktoreho si mozes urcitu cast vyplatit ako mzdu.


ANONYM   |   ip:78.99.116   |   2010-02-14  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sharpiq
nemil si murara z obchodnikom :)))


ANONYM   |   ip:78.99.116   |   2010-02-14  (17:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sharpiq +tebe podobny
keby ste vseci zmyslali ako cv tak uz sa mame davno fajn tak sa donho nenavazajte,ste len o hodny kus poznania za nim.


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-14  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sharpiq

skus porozmyslat nad tým ze kto nikoho nezamestnava tak jeho zisk je jeho MZDA a to nemoze nikomu vadit.ZISK je ked niekto niekoho zamestnava a nevykazuje zisk nulu 0, t.j. nerozdeli trzby na naklady,dane a mzdy ale zostane mu ZISK lebo na mzdy dal menej...na dane a naklady dat menej nemohol...tak je to okradanie ktore sposobuje znizenie dopytu a to ze tí co vyrobili tovary si ich vlastne ani nemozu kupit lebo neboli na ne vydane peniaze.Preto je v kapitalizme a v kazdej ziskovej ekonomike vzdy nadvýroba.Ale nie nadvyroba v tom zmysle ze by to ludia nepotrebovali...ale v tom zmysle ze sa vyraba a ludia si to nemozu kupit.Teda vobec nie ze by sa vyrobilo to co ludia nepotrebuju:To si treba uvedomit...ked to nejde do makovice treba ju trochu o mur buchnut alebo osprchovat v splachovaci...


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-14  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ked uz tu Wiki spominas tak asi jej nerozumies lebo tam je napisane

"že zisk je to, čo podnik(ateľ) „získa“, ale bez podnikateľskej mzdy "
takze ked nikoho nezamestnavas a nie je stanovena max výska mzdy tak vsetko si mozes dat do mzdy...opakujem este raz...KED NIKOHO NEZAMESTNAVAS,KED SI ZIVNOSTNÍK. potom ani nikoho nemozes okradat.
OK by bolo keby kazda firma vykazovala nulovy zisk a vsetky trzby by rozdelila na náklady,dane a mzdy,teda co by jej zostalo po odpocitani dani a nakladov vsetko by dala do miezd.Ale zaroven je treba stanovit maximalnu mzdu aby si majitel firmy nemohol dat zisk ako svoju mzdu.


jatotu   |   ip:91.127.11   |   2010-02-14  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano zisk je ked..wolksvagen mal v roku 2008 .zisk 8 miliard.sk.to je peniaze po odpocitani dnai ,mzdy,materialu atd.kam zmizlo tych 8 miliard?.?kam?.to si domyslite.


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-14  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jatotu

podnikanie zahranicneho subjektu na nasom uzemi a predavanie jeho vyrobkov na inom za rovnaku menu a platba dani z toho ...to je problem ktorý je na dlhsiu diskusiu....ale o tom to je ze to keby ludia vedeli ako to funguje tak uz by sa uplne zblaznili ze ako moze fungovat taketo sofistikované okradanie...no jednoducho ....da sa uskutocnovat iba na tupom a nevzdelanom národe...ale je mi luto ze ten narod za to nemoze...v tej tuposti ho udrziava neustale nahananie sa za pracou a boj o prezitie.
Verim ale ze sa to postupne zlepsí.


DEJAVU   |   ip:78.99.94.   |   2010-02-14  (19:27)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  SaS a celý pán Sulík, je jeden veľký G R C!!! To rovno môžu založiť stranu väzni z Leopoldova, tiež sú to vyholené hlavy a mnohí v ekonomike ďaleko zbehlejší ...


RS   |   ip:213.192.6   |   2010-02-14  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Dovolím si ocitovat někoho, komu dnešní "podnikatelé" nesahají ani k podpatku jeho bot, nebo aspoň většina a na které tady oprávněně nadáváte, je to s komentářem Milana Zeleného:

Jsem milionář a potřebuji své miliony právě tak, jako vy své pero a ruku nebo své řečnické nadání a byl bych
lidem bez nich tak málo užitečným, jako vy bez těchto nástrojů. Podnikatel nemůže podnikat bez „milionů",
pouze živnostník ano. Podnikatel své vydělané peníze investuje, živnostník spotřebuje. Profesor nemůže
„podnikat" bez osobních znalostí a informací. Kubelík nemůže „podnikat" bez svých houslí. Vy nemůžete vzít
Baťovy miliony a vytvořit to co on. Nemůžete převzít (oxeroxovat) profesorovy znalosti a stát se profesorem. Já
nemohu koupit Kubelíkovy housle a stát se houslistou, natož „Kubelíkem". Závidět fachmanovi kladivo je
nesmysl. Vlastnictví kladiva z vás neudělá fachmana. Vydělávat miliony je úplně něco jiného než mít miliony,
dostávat miliony, anebo krást miliony. Jsou milionáři a jsou milionáři....

Pomoci mistrovi ke jmění dary nemá významu. To by šlo rychle a snadno. K tomu by stačilo rozdělit tolik a tolik
peněz a už by byl počátek, jako když hospodyně dává do koše podkladek, aby navnadila slepice. Darovanými
penězi docílíme u člověka pravého opaku, protože člověk má delší paměť než slepice. Počne se spoléhat na dary
a ne na sebe. Zde jde o otázku mravní, o výchovu, o vybudování sebedůvěry, sebekázně. Baťa se darovanému
koni na zuby kouká a shledává, že dar je bezzubý. Nechce, aby se jeho podniky a spolupracovníci spoléhali na
dary, na jakékoliv přerozdělení peněz z jedné kapsy do druhé. Nevidí mravnost ve statní politice „podkladků" či
dotací, nevidí žádné pozitivní důsledky finančního „podkládání", leda u slepic. Morálka, znalosti, sebedůvěra
a sebekázeň se vytvářejí vlastní prací a vlastními výdělky. Darovanému koni se na zuby koukej, ve svém vlastním
zájmu.

Kdykoliv nacházím na botách , které vycházejí z dílny, špatně vytlačené šnyty (ořízku) nebo zkřivený podpatek,
nezajímá mě tato pokřivená práce. Ale zajímá mě, kde a v čem se pokřivil charakter lidí v dotyčné dílně. Je mi
naprosto jasné, že lidé s pokřiveným charakterem nemohou udělat rovnou práci. Kvalita výrobku není tak
důležitá jako kvalita procesu, který k výrobku vede. Kvalitní proces má za následek kvalitní výrobek, ne naopak.
Kvalita procesu je kontrolována lidmi, kteří v procesu pracují. Kvalita lidí je zárukou kvality výrobku, ne
naopak. Dnešní řemeslník neodvádí kvalitní práci protože jeho charakter je pokřivený: hledá jen, kde vyšetřit,
odbýt, ošidit a urychlit – jak vydělat co nejvíce peněz za co nejméně práce. Neumí po sobě ani uklidit. Pokřivená práce je prostým důsledkem pokřivených lidí. Opravovat pokřivenou práci je neefektivní ztráta času. Narovnat je
třeba proces a charaktery lidí.
Tomáš Baťasharpiq   |   ip:92.52.49.   |   2010-02-14  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv: ano? a ako chces klasifikovat to ze setris na napr. nove vybavenie? To tiez bude z tvojej mzdy? Co ak si si na otvorenie prevadzky pozical u rodiny a chces im to splatit?

Vela podnikov funguje na principe, ze niekto ma dobry napad (napr. vyrabat krajany chleba) ale nema prostriedky. Tak mu niekto pozicia peniaze na zacatie vyroby vymenou za to, ze dostanu percento zo zisku. To znamena ze oni dostanu vyssi vynos za to ze riskovali to co uz maju. To by vo vasom systeme nebolo mozne, pretoze bud by si dotycny nasetril dostatok prostriedkov a zacal sam alebo by nezacal vobec.

Zisk sam o sebe nie je zly pretoze moze byt investovany ci uz do rozvoja prevadzky, skolenia zamestnancov, nakupu noveho vybavenia atd. Rovnako nie je zly obycajny noz, ale moze byt pouzity zlym sposobom - to je vsak otazkov kontrolnych organov (dnes justicia, v minulosti napriklad cechy).

Neviem co mate stale s vydieranim a vykoristovanim a podobnymi zvastami. Ako som tu uz par krat pisal, kazdy, KAZDY! ma moznost ist, zalozit vlastnu firmu a ukazat nam ako na to. To ze si zamestnavatel obycajne znamena ze znasas omnoho vyssiu mieru rizika (splatky uveru, dostatok prostriedkov na vyplacanie) a povinnosti (uctovnictvo) nez ako zamestnanec.

Vy si to asi predstavujete tak, ze niekto zamestnava ludi pretoze ho to bavi vykoristovat ostatnych - to vsak vo vacsine pripadov vobec nie je pravda.


Ulsnsulk   |   ip:67.159.5.   |   2010-02-14  (22:47)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Sulíkové tajomstvo:
Tí čo sa tu zastávajú Sulíka, ste strasne lahko manipulovatelny. Este nie je vo vláde a už klame. Na eurokampan priznal v médiach ze minul 160.000 eur, pravdou je ze minul cez 500.000 eur. Sulík je riadna číslo, ale J&T mu drží palce;)


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-14  (23:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak toto ma zaujalo

"Darovanými
penězi docílíme u člověka pravého opaku, protože člověk má delší paměť než slepice. Počne se spoléhat na dary
a ne na sebe. Zde jde o otázku mravní, o výchovu, o vybudování sebedůvěry, sebekázně. Baťa se darovanému
koni na zuby kouká a shledává, že dar je bezzubý.

a vyvodzujem z toho nasledovný uzaver:

Netreba ziadny základný príjem,treba iba uzakonit aby kazdy zamastnanec bol podielnikom na zisku firmy v ktorej pracuje a firma musi rozdelit vsetok zisk medzi zamestnancov.

Stale sa bavime o tom istom len v inej farbe:
Treba zakazat zisk a urok.To je uplne celé.
Vsetko ostatne je iba varianta tohto.
A je uplne jedno ako sa to bude volat,ci kapitalizmus ci komunizmus.


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-14  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  resp. zisk a urok moze byt ked sa rozdeli podla vykonanej prace zamestnancom firmy.


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-14  (23:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a k tomu samozrejme jednu jedinu dan DPH...


julo   |   ip:94.113.13   |   2010-02-15  (01:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podla mna autor nepochopil spravne myslienku ZP...alebo som ju nepochopil ja:-)
On mysli,ze ZP je to iste,co zivotne minimum.Teda budes mat na nejaku garsonku,chlieb a mozno ti zvysi na oblecenie...
Ja som ZP pochopil tak,ze mi da vsetko,co potrebujem,vratane kultury,sice mozno ziaden luxus,ale budem moct dostojne zit,neplazit sa pred zamestnavatelom o ubohu mzdu,pokial nesuhlasim s podmienkami,neplazit sa pred uradnikmi o nejaku podporu,ci davku...malo by to byt o slobode,narovnani sa a slobodnom rozhodovani o tom,co so svojim zivotom...
A nech nikto nekeca o darmozracoch,ciganoch...to dnesny system pozitivnej diskriminacie a deklasovania cloveka na pracovnu silu ma na svedomi tieto problemy.


RS   |   ip:85.13.76.   |   2010-02-15  (03:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv:
Mám za to, že nějaký "základní příjem" od státu, od byrokratů by znamenalo zničení charakteru a podnikavosti lidí na úroveň pravých závislých socíků.
Ještě přidám něco o Baťovi, tam to tehdy fungovalo BEZ STÁTU a jeho milodarů:
T. Baťa byl geniálním podnikatelem, obchodníkem a svůj závod vybudoval s představou služby veřejnosti. Závod nebyl budován proto, aby zajistil slávu zakladatelům, ale aby povznesl rozvoj a přinesl práci lidem v chudém valašském kraji.
„Při své práci neměl jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí. Vybudoval jsem člověka, aby byl výkonnější a lépe sloužil zákazníkům a on potom vybudoval závod. Jsem přesvědčen, že největší ztráty v průmyslu a obchodě vznikají nesprávným stanoviskem, které zaujímá člověk ke své práci, svým spolupracovníkům a ke svým zákazníkům. Hlavní úlohou organizátora, jenž chce vybudovat velký podnik je, aby vytvořil morální a psychologickou základnu, na níž by se jeho pracovníci mohli zdárně vyvíjet.”
Aby člověk využil času v nevětší míře, musí mít to přesvědčení, že prospěch z toho zůstane především jemu, neboť jen tak bude pracovat jako na svém vlastním políčku.
Požadavek, aby byl každý dělník podnikatelem, je další, zcela moderní pojetí podnikání. Šlo o to změnit dělníka, který byl jenom vykonavatelem cizí vůle, v podnikatele. V člověka, který tvoří, který nad svou prací přemýšlí, který má radost z dosažených výsledků, který se cítí spolumajitelem, součástí podniku, pro kterého není podnik jenom zdrojem příjmů pro obživu získaných za co nejmenší výkon a s co nejmenší námahou. To umocnilo výkon a produktivitu.
Většina podniků o takovou spoluúčast dosud marně usiluje. Tomáš Baťa naučil lidi myslet a cítit tak, že jim práce byla pramenem uspokojení nejen hospodářského, ale také morálního, jako služba druhým.
Nikdy nedával nic svým spolupracovníků zdarma. V jeho podniku nebyl zaváděn socialistický paternalismus. Byl to paternalismus, který umožňoval žít s podnikem, cítit se jeho součástí, spolupodnikatelem, být součástí „vítězného týmu”, být hrdý na svůj podnik. Pracovník podniku neměl nic zaručeno, neměl nic jistého, musel o vše stále usilovat.
Baťa nekompromisně uplatňoval zásadu: „Dělejte třeba sebenepatrnější věc, ale dělejte ji nejlépe na světě.”
Přidám ještě svědectví jednoho "Baťovce":
Tak platy byly pěkné. Za bývalé republiky měl učitel 650-750 korun měsíčně a učitel, to byl někdo, na vesnici nad něho nebylo. Nejvyšší plat měli poslanci, 2 000 korun měsíčně. Baťův nejnižší plat byl 180 korun týdně. Když mě jako 14-letého postavili ke stroji – ale to jsem musel dělat – dostal jsem hned 720 korun měsíčně. Sotva jsem přišel do továrny, už jsem živil rodiče. Od těch 180 to potom šlo až po 500 korun týdně, což byl nejvyšší plat. Ani ředitel neměl víc jako těch 500 týdně. Ale každý a to je ten vtip – dostal za dodržení plánu. Když splnil týdenní plán, dostal 1000, 200 anebo i 20 000 za výkon. Kromě těch 500, samozřejmě. Já jako vychovatel jsem měl někdy i 10-15 tisíc. Jenže ty peníze byly uložené v Baťově bance na účtě a byly podmíněné podpisem šéfa v hierarchii. Nikdo s nimi nemohl manipulovat bez souhlasu nadřízeného.
A to proč?
V tom je právě ten vtip. Baťova koncepce decentralizovaného průmyslového podniku připomínala federální vládu spojenou s vládami provincií a obcí. V ní každá jednotka, oddělení, dílna měla svoji samosprávu. Každý ředitel, mistr, předák, každý dělník byl vlastně samostatný podnikatel. Když se vytvoří nějaká hodnota, rozdělila se mezi ty, kteří se o ni zasloužili, a to v takové míře, v jaké se na jejím vytvoření podíleli. A naopak, když někdo způsobil škodu, nesl za to plnou zodpovědnost. Ta zodpovědnost byla hierarchická zespodu až nahoru. Čili kdybyste byl u mě mistrem a uděláte mi v týž týden škodu řekněme za 100 000, zaplatíte 100 000 do haléře. To Vám strhneme právě z toho konta, kde máte našetřeno. A na to dávám pozor, abyste tam vždy měli nějakou rezervu, jinak nashledanou a vezmu si schopnějšího mistra.
Nadřízený byl tedy zodpovědný za svoje podřízené a když si vzal podřízeného, tak takového, o kterém věděl, že to dokáže. Tedy ne blba. Když ano, musel doplatit celý rozdíl, který na konce týdne” červeným” chyběl do plánu, z vlastní kapsy.Stejný vztah měl i mistr ke svým dělníkům. Každý dělník měl přidělený materiál (kůži) a plán. A podnikal. A podle toho, jak ho tam uměl šikovně otočit, a by to šilo, mohl ušetřit a měl zisk: anebo to zkazil, ale co nespravil, doplatil v hotovosti. Takže ten jednoduchý a účinný systém na stimulaci lidí k samostatnému myšlení a úsilí spočíval prostě v důsledném uplatňování spravedlnosti!
A navíc, uvědomte si, že takto nemohly vzniknout žádné škody, to bylo vyloučené. Podnik jako takový neriskoval nic, protože plán se vždy splnil: to vyplývalo ze samotné povahy systému jako předpoklad.sharpiq   |   ip:80.242.16   |   2010-02-15  (08:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RS: tlieskam! Toto keby sa podarilo nabit do hlav cv a jemu podobnych... Uplne zabudaju na zakladne motivacne faktory a psychologiu ludi - skoro kazdy clovek ma radost z dobre odvedenej prace a mal by byt podla toho hodnoteny. Ak sa mu podari vymysliet sposob ako vyrobit viac tovar za rovnaky cas, mal by z toho profitovat aj on. Clovek musi vidiet ze jeho snaha niekam vedie, inak sa z neho stane zivocich prezivajuci na socialnych davkach.


LordX   |   ip:158.194.1   |   2010-02-15  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv a jemu podobni zabudaju na to, ze ludia su prevazne lenive a sebecke tvory. Preto system musi ludi motivovat k praci, inac robit nebudu. Zakladny prijem ma umoznit prezit, ale nie zit.


durislav   |   ip:87.48.148   |   2010-02-15  (13:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre harpiq: Konečne si niekto na tomto fóre spomenul, že práve ľudia tvoria hodnoty. A títo ľudia majú svoje každodenné radosti a starosti, s ktorými žijú aj v práci. Preto je potrebné ľudí motivovať Je jedno, či je to robotník, majster, riaditeľ, živnostník, štátny zamestnanec. Prirodzenou vlastnosťou človeka je nerobiť. Pokiaľ ho správne nemotivujete, okamžite hľadá kde sa zašiť a uliať.
Všimol som si, že nám akosi tých živočíchov prežívajúcich na sociálnych dávkach utešene pribúda. Kto za to môže? Žeby naša súčastná sociálna vláda?
Stan   |   ip:91.190.19   |   2010-02-15  (14:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je videt ze tento server ma nevycerpatelnou zasobu mentalne podvyzivenych marxistickych debilku, co clanek o ekonomii,to kravina.


bublinka   |   ip:91.127.11   |   2010-02-15  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stan:co dalsia akcia na "vyriesenie" terajsej bezvychodiskovej situacie od tzv. ekonomov,to vacsia kravina,tusim je to jedna:jedna,takze co tu vyskakujes s tym vymytym mozgom.


cv   |   ip:217.75.75   |   2010-02-15  (16:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je videt ze tento svajciarsky zmrd uz nikde inde nedokaze diskutovat a nadavat ako na tomto serveri,na jeho stranku kde propaguje imbecilné sracky zo svojho mozgu mu nikto nechodí tak sa chodi odbavovat sem.V ziadnom jeho prispevku som necital nic este k veci.Ani nemozem, lebo predavac dlhopisov a predavac bananov na trhovisku je rovnaka uroven,len predavac bananov ma obycajne viac inteligencie ako tento pridrba ny cesky emigrant.
Zda sa ze mu vsetci jebu na jeho dlhopisy a sluzia mu iba ak na utieranie prdele.


Stan   |   ip:91.190.19   |   2010-02-15  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re bublinka:
bublinko, ty pologramotny bezmozku, to co ty povazujes za ekonomy jsou pouze zkorumpovane politicke loutky ktere nemaji poneti jak tento system funguje a uz vubec jak by fungovat mel. Proto to take pujde krasne do kytek, coz je velmi pozitivni, protoze to celou tu bankovni mafii splachne do kanalu a fyzicky trh zlata si opet vynuti krytou menu.


Stan   |   ip:91.190.19   |   2010-02-15  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re cv: nejak polevujes blbecku, kde mas sveho spolukretenka kri?


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-15  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Stan
debilku,ja a moj priatel kri praxujeme teraz spolu na miestnom trhovisku s vietnamcami a cinanmi a slubili nam ze ak sa naucime dobre predavat krepsilonove ponozky z Cíny tak nas zoberu do Svajciarska a budeme moct tam na blšom trhu predavat obligacie,futures, akcie a komodity.Nevieme sice co to je ale ze vraj je to nieco podobne ako umelohmotné ponozky ake nosis aj ty.
Tak sa tesime ze ak prideme do Zenevy ze ta urcite stretneme na cinskom trhovisku ako zametaca a upratovaca ich trhu,nakolko o tebe vedia aj vietnamci ze si najlepsí predavac a dokonca mas na to aj vyucný list.


Stan   |   ip:91.190.19   |   2010-02-15  (19:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re cv:
je videt blbecku ze jsi jeste nevytahl paty z vasi Horni Dolni, musim te zklamat ve Svycarsku zadne cinske trhy nejsou, na zdejsi agrarni vystave ale byvaji aukce volu, tak az prijedes, zkusim te nabidnout.


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-15  (19:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Stan
debilko a co uz obligacie ti nejdu na odbyt??
alebo ta vykopli z burzy a predavas teraz voly na agrarních výstavách alebo tam nebodaj sluziš ako vystavný kus z CR....


Stan   |   ip:91.190.19   |   2010-02-15  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re cv: musim te zklamat, diky tomu ze svet je plny tobe podobnych idiotu jdou obligace primo na dracku. Pokud prijedes do Svycar, vem s sebou kri, pri prodeji dvou volu budu moct nabidnout slevu.


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-15  (19:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Stan
to by sa ti hodilo....a co myslíš ze kolko by si za nas dvoch dostal?Stan   |   ip:91.190.19   |   2010-02-15  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re cv: moc velky kseft to nebude, vzhledem k oduvodnenemu podezreni na BSE vas asi daji do psiho zradla.


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-15  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  My sme velmi vzácne exemplare..:-)))))
Urcite by si nas dobre predal lebo takých volov este Svajciari nevideli.....


Stan   |   ip:91.190.19   |   2010-02-15  (19:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re cv: v tom musim skutecne souhlasit takove voly Svycarsko skutecne jeste nevidelo.


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-15  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Stan
tak to som rad ze konecne s nami suhlasís a ze sme ta presvedcili :-)))))


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-02-16  (01:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Filip
Rozlišuj medzi ZP a nepodmieneným ZP velký rozdiel :D pochopíš až vyrastieš


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-02-16  (01:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Filip
Rozlišuj medzi ZP a nepodmieneným ZP velký rozdiel :D pochopíš až vyrastieš


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-16  (06:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ekonom
vysvetli teda ten velky rozdiel....

Lebo v clanku sa píse o nepodmienenom zakladnom príjme.
Je aj podmienený zakladný príjem?

To len Sulikov odvodový bonus je podmienený len pre tých co pracuju.
Samozrejme ze nazorov moze byt vela ale ZP neexistuje zatial v ziadnej krajine,lebo ZP je 100% zdanenie ziskov a prerozdelenie vsetkým obcanom.Inak sa totiz neda financovat.


Stewe002   |   ip:86.44.143   |   2010-02-16  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ZP je vyborna myslienka a napad!! nemyslim si ze po zavedeni ZP budeme svedkami hromadneho pribudania lenivcov!.. Prave naopak! Schvalne ktory z vas by sa chcel len valat necinne doma?? alebo sa len poflakovat?? ano no da sa to urcity cas.. ale to nas rychlo prestane bavyt! Je velmi zaujimave ze ty najbohatsi milionary su ty co su najviac pracovne zaneprazdneny! iked by so svojim majetkom mohli kludne byt doma a nerobyt vobec nic!! Nie ZP je Hlavne o spravodlivosti! nie o podpore lenivcov! Na ekonomike sa podielame nielen pracou! ale aj inymi cinnostami.. Prave ze prace je potreba stale menej.. ale co s ludmi co by chceli pracovat ale jednoducho nie je prace pre kazdeho?? Nastava stav kedy vyrabame stale viac a viac ale nik si to nemoze dovolit kupit!! ako potom taka ekonomika moze fungovat? Nijako! Pri robotizacii a automatizacii spolu s pocitacmi sa praca stale ulahcuje ale ludi neubuda! ZP je zachrana.. su aj ine alternativy ale toto je nieco pouzitelne! CHCEM STRANU KTORA BUDE MAT V PROGRAME ZAVEDENIE ZP!


cv   |   ip:217.75.75   |   2010-02-16  (17:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pochopte ze zo zakladneho prijmu ktory u nas v SR vychadza momentalne 149 € na osobu sa vyzit neda takze kazdy by rovnako rad pracoval ako doteraz.Ale ked si zoberiete ze by napr. manzelia mali mesacne o cca 300 € viac ako doteraz tak by to ludom paradne pomohlo,mal by vlastne kazdy zaplatený mesacný nájom bytu,zvysil by sa prijem do statneho rozpoctu v dosledku zvysenia objemu DPH,zvysil by sa dopyt,znizila by sa nezamestnanost.Ano ,tvrdim ze by sa znízila nezamestnanost!!!!
A financovalo by sa to zo zisku PO,takze tým by to vobec nechybalo lebo za svoju pracu si zasluzia iba mzdu ako vsetci ostatní a nie ZISK,ten by isiel na ZP.


B   |   ip:78.102.18   |   2010-02-18  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SaS...sprosty ako sulik


KarcsonyGabriel   |   ip:82.119.23   |   2010-02-21  (22:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravím všetkých diskutérov. Som autorom článku, ale až teraz som objavil túto diskusiu, lebo väčšinou chodím na HNblogy. Som rád, že táto diskusia je taká, aká je. Je veľmi poučná. Zisťujem, že problematika základného príjmu v zásade nie je zatracovaná. Niektorí ju spochybňujú, lebo sa na ňu pozerajú z iného filozofického ponímania práva na život. Niektorí zas nepochopili princíp, alebo ho spochybňujú, lebo nevidia reálnu možnosť financovania. Ak by nám, teda mne a mojim priateľom, bolo všetko jasné a mali by sme všetko vyriešené, uchádzali by sme sa o miesta v parlamente v tohoročných voľbách. A keďže nás nenájdete na kandidačných listinách, znamená to, že nemáme všetko vyriešené.
Začali sme šíriť osvetu, vysvetľujeme, diskutujeme, korigujeme atď.. K tomu účelu zakladáme občianske združenie a prezentujeme sa na stránke " www.danubka.sk ". Môžete sa pridať.


ubor   |   ip:91.191.11   |   2010-02-22  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre RS:vyzbierané dane sa rozdelia medzi ľudí presne tak, ako sa v podniku rozdelí zisk. A preto ZP je v jednote s tým čo chcel Baťa. Tu nejde o sociálnu dávku , ale o podiel na spoločnom majetlu alebo zisku štátu.


KarcsonyGabriel   |   ip:82.119.23   |   2010-02-22  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ubor je Ľubor z DK ?


LadislavJakubk   |   ip:217.67.19   |   2010-02-22  (14:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravým všetkých priateľov i odporcov ZP.
Chcem poprosiť ,,CV", či by mi neposlal postup výpočtu ZP, ku ktorému sa dopracoval.
Robím si tiež nejaké výpočty a rád by som trochu porovnal postupy a prípadne vylúčil moje chyby, preto že mne to vychádza viacej.
Som rád, keď vidím, že sa ako základ berie BEZ ÚROKOVÁ EKONOMIKA, lebo to je naozaj základ a alfa omega spravodlivého ekonomického systému.
To čo tu máme dnes je iba bohapusté klamanie, okrádanie a podvod ľudí celého sveta ( cez úroky a zisky ), relatívne malou skupinou oligarchov a ich satanskými posluhovačmi.
Tí, ktorý sú proti uvedeniu ZP do reality, to buď nechápu svojím obmedzeným myslením, alebo vo veľkej miere participujú na súčasnom ekonomickom a peňažnom systéme.

A ešte jedna vec. raz určite príde doba, keď 98% výroby a produkcie budú vykonávať vysokovýkonné automatizované stroje a tým pádom bude 98% ľudí ,,nezamestnaných"!!!!!????
Nie. Ony budú pracovať, ale nie na linkách vo fabrikách, ale budú robiť to čo ich baví.
Tie stroje ich nahradia a ZP je rovnako rozdelená hodnota, ktorú tieto stroje vytvoria za nás a pracujú za nás a pre nás ľudí, aby nás oslobodili po všetkých stránkach.

S pozdravom, Ladislav
laco.jakubik@gmail.comcv   |   ip:78.98.209   |   2010-02-22  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takto odpoveda na otazku ako financovat odvodový bonus Sulík:
http://hnonline.sk/slovensko/c1-40055160-sulik-pre-hnonline-dzurinda-mal-ist-do-dochodku-uz-davno

ze:

Otázku položil: Simon (20.1. 07:35)

Dobry pan Sulik! Viete doveryhodne zdovodnit ako by sa financoval Odvodovy bonus? Neposielajte mi link na OB. Chcem vediet ci to viete zdovodnit. Dakujem.
Odpovedá:
Richard Sulík
(20.1. 15:25)
Neviem Vám to vysvetliť tu na pár riadkoch. Prepočty SAV majú desiatky strán, moje stále ešte niekoľko. Prepočty som prezentoval Klubu ekonomických analytikov a neboli spochybnené. Okrem odkazu na moju stránku, kde sa všetky nachádzajú, Vám viac povedať neviem

Pre p.Jakubika ako pocitam ZP

((1 779 888 000/19)*100)/5 325 000 = cca 1759 deleno 12=146 €/mesiac
1 779 888 000 € je dan co zaplatia rocne podnikatelia zo zisku teda z prijmu PO,/zobral som to tusim z vlanajsieho statneho rozpoctu/to je vlastne 19% z toho co si nechaju t.j. co ukradnu pracujucim co to odpracovali.A ja kedze tvrdim ze tieto peniaze sa maju rozdelit vsetkym obcanom bez ohladu na vek tak si vypocitam cely zisk tak ze to vydelim 19 a vynasobim sto a tuto sumu rozdelim vsetkym obcanom statu bez ohladu na cokolvek,dokonca aj Majskemu by som doprial aj Dzurindovi tych 146 € mesacne.Statu by ale absolutne nic nechybalo lebo automaticky by sa mu to vratilo cez zvyseny objem DPH.Ja sa na to pozeram technickými ocami ako na okruh ustredneho kurenia a jeho latkovu bilanciu preto ma nemoze dobehnut v tomto ziadny ekonom,lebo ekonomovia len trepu frázy co sa naucili a zakazali im nieco pocitat a oblbuju ich ze ekonomia nie je exaktna veda.
EKONOMIA je tak exaktna veda ako fyzika a matematika!!!!To budem tvrdit do smrti a ked budem mat viac casu na napisanie clanku tak Vam to vsetkým dokazem.bublinka   |   ip:95.102.22   |   2010-02-22  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cv:mam taky pocit,ze tretia cesta bude zavedena mozno naskor v rusku,pretoze slovaci ako tak pozeram,nemaju problemy s ekonomikou,ale s buzerantmi a cirkvou

Akú úlohu v tom hrá Rusko a krajiny bývalého východného bloku? Rusko je biely národ! Moskva je „najbelšia“ zo všetkých hlavných európskych miest! Napriek tomu, že v Ruskej federácii sú prítomné niektoré etnické menšiny, Rusko má väčší zmysel pre rasové porozumenie medzi svojou populáciou než ktorýkoľvek iný prevažne biely národ. Je tu všeobecné povedomie ľudí o bolševicko-židovskej invázii v roku 1917, v USA všeobecne nazývanej ako „Ruská revolúcia“, čo je pojem tak nepresný ako označenie zločineckého syndikátu vzniknutého v Rusku a šíriaceho sa po celom svete: „ruská mafia.“ Takzvaná „ruská mafia“ nie je ani ruská ani mafie. Je prevažne židovská a dnes je tým najnebezpečnejším a najsilnejším organizovaným zločinom na svete. Rusi majú tiež omnoho väčšie znalosti o silnom medzinárodnom sionizme a dominantnej židovskej roli v organizovaní imigrácie a multikulturalizmu, ktoré podkopáva Západ.

http://www.europskenarody.info/Je_Rusko_klucom_k_prezitiu_bielej_rasy.html

Beru v rusku emigrantov?


cv   |   ip:78.98.209   |   2010-02-22  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este k tej exaktnosti...
videli ste uz lietadlo ci auto ci elektraren bez meracich a regulacných mechanizmov????Asi nie.
Preto tých co kricia po deregulácii ekonomiky pokladam za takých blbcov ako tých co by nechceli meranie a regulaciu v elektrárnach,domoch,autách,lietadlách ,strojoch a pod.
Proste debili...a vsimnite si kolko takých chujov si hovorí ze su ekonomovia.
V ekonomike staci jednoduchá regulácia- zakazat urok a tvorbu zisku a ludia budu vyrabat iba to co skutocne potrebuju.Kolko debilit tu uz títo exoti nakecali o motivacii a lenivosti ludi...ja sa pýtam preco by mali ludia pracovat ked nic nepotrebuju???Preco???

A preco by nepracovali ked nieco potrebuju???

Cize o nejakej motivacii ziskom moze rozpravat len debil.Normalny zdravý clovek -nedebil pracuje preto aby mohol zit,a aby mal potrebné veci,cize svoju prácu vymiena za pracu ineho.
A hyeny v ludskej kozi tvoria zisk a urok!!!
To je cela pravda o ludstve a nic ine neexistuje co by tvorilo na svete take zlo ako tieto dve veci ktoré su prícinou vsetkeho zla.


cv   |   ip:78.98.209   |   2010-02-22  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka
samozrejme ze dnesne Rusko na cele s Putinom je perspektívna a rozumna krajina.Hanbu im robi chlast a z toho vyplyvajuca degeneracia niektorých obyvatelov ale inteligencia v Rusku ma super schopných ludí.A maju aj rozum a národne povedomie.Tam ked sa zacalo privatizovat tak privatízeri velmi rýchlo skoncili v truhlách.Narod nedovolil aby niekto zbohatol na ukor druheho.Samozrejme ta zapadna cvarga na cele s Gorbacovom im tam narobila paseku ale drzim im palce aby s Cinanmi porazili tuto svoloc demokraticku co ma v sebe menej demokracie ako mali komunisti.


bublinka   |   ip:95.102.22   |   2010-02-23  (00:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv:mne uz pripada normalnejsie schlastany clovek,ako tito peniazmi zdrogovani neandertalci.A smotank (ovsem skazena)ani boh nevie na com fici,lebo normalnle ludia bliju uz len z toho pohladu a mozem povedat,ze 90%.


Pavel   |   ip:81.201.48   |   2010-03-07  (00:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Základní příjem je na Rapidshare - Grundeinkommen s českými titulky,US NOW taky


GabrielKaracsony   |   ip:82.119.23   |   2010-03-07  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pavel, vďaka za info. So slovenskými titulkami je film na
" www.zakladnyprijem.sk ", alebo cez " www.danubka.sk ".


cv   |   ip:217.75.75   |   2010-03-08  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kedy uz niekto odpovie ze ako si predstavuje financovanie zakladneho príjmu?????
Nechapem ako moze niekto byt za zakladny prijemm ked nevie ako bude financovany.
Totiz nemoze byt nijak inak financovany ako 100% zdanením prijmov PO,teda ziskov firiem a stanovenim max.mzdy.
No skuste ma presvedcit ze nemam
pravdu,lebo chcem vediet co mate v hlavach.
Samozrejme ze som za jeho okamzite zavedenie.


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2010-03-08  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokúsim sa odpovedať:

Predpokladom je bezúročný bankový systém so štátnou bankou (bankami) a zreformovaná DPH, v ktorej budú zahrnuté všetky súčasné dane a odvody.

Potom budú príjmy štátneho rozpočtu tvoriť:
- Hlavne DPH
- Poplatky za držanie príliš veľkých obnosov peňazí v bankách, respektíve pokuty za neumožnenie ďalšieho požičiavania (kolobehu) týchto peňazí. (Zdanenie peňazí - Mnoho ľudí po tom volá. Ide o obmedzenie hromadenia zisku. Jedinec, alebo korporácia bude môcť hromadiť hotovosť iba ak jej umožní ďalej plniť svoju funkciu "krvi" ekonomiky)
- Poplatky za vývoz peňazí do zahraničia. Mali by byť také vysoké, aby sa udržal vyronaný stav exportu a importu hotovosti. (Obmedzenie okrádania ekonomiky o obeživo)
- to je všetko :)


marcelKE   |   ip:88.212.40   |   2010-03-08  (16:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravo na pracu - kazdy musi pracovat a musi mat pracu. Co je to za system, ktory nevie zabezpecit kazdemu pracu.
Zostatnit vsetky banky.
priama demokracia - decentralizovat stat. Preniest moc na obce a mesta + priama demokracia.


traba vychadzat zo socializmu nebol to dokonaly system, ale zatial najlepsi a najspravodlivejsi aky sme tu zatial mali (stacilo ho len vylepsovat).marcelKE   |   ip:88.212.40   |   2010-03-08  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor clanku.
A co neprisposobivi Romovia a im podobni? Ved tento tvoj ZP len im nahrava do karat. Nebudu nic robit a len premnozovat sa.


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2010-03-08  (16:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to síce OT, ale mne sa celkom pozdáva myšlienka internátnych škôl pre rómske deti. Malo by sa to brať ako POZITÍVNA diskriminácia, nie negatívna.


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-03-08  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miso_2
celkom Ti to dobre myslí, ale s DPH si ma nepresvedcil,lepsia je dan z prímu FO
ale dobra poznamka je ze pracujucim netreba davat ZP/zbytocna trubka/

Ale ja uz nemienim dalej nad nicim spekulovat,vsetko maju prespekulovane a vyriesene detailne na
http://www.ekonomickareforma.cz/pdf/reforma.pdf

http://www.ekonomickareforma.cz/pdf/reforma2.pdf

V tomto programe je vyriesene a zohladnene vsetko nad cim tu bádame uz najmenej rok.
Preto uz nejdem stracat cas vymyslanim niecoho co uz je vymyslene a odskusane nakolko je to to co sa udialo v povojnovom Nemecku len inak prefarbene.Podstata a vysledok bude rovnaký.Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2010-03-09  (04:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hej, aj mne sa celkom páči, ako to vymysleli :)


Fantomas   |   ip:78.99.164   |   2010-03-11  (17:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Základný príjem? Ja som za! A navrhujem nech každý dostane navyše ako darček zadarmo jeden RFID čip.
Bude navždy po problémoch a všetci budeme konečne jedna dokonalá spoločnosť.


Maria   |   ip:193.87.32   |   2010-03-17  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Základný príjem sme tu už mali a to v socializme. Dostávali sme mzdu,nie rovnakú ale jej výška bola určovaná vzdelaním a praxou. Odvádzali sme aj jednu daň.
Podmienkou bolo, chodiť do práce./niektorí chodili do práce, niektorí pracovali/
Základný príjem má chybu a to, že sa v ňom tvrdí, že ľudia nebudú musieť pracovať.
Aj tak dostanú príjem.
Ak sa budú chcieť mať lepšie budú pracovať.
Mám niekoľko otázok:
Kto bude robiť práce, ktoré aj teraz nechce robiť nikto?
Kto bude vyrábať nadbytok?
Z čoho sa bude dopĺňať finančný fond určený pre výplatu základnej mzdy?
*
Zabudli ste na zlé ľudské vlastnosti, ktoré pokazia každú dobrú myšlienku a bránia jej realizácii.
Inak zmeny v zdaňovaní je treba urobiť.
Čítam články Godwinsona, Sulíka aj Karácsonyho.
*
Nie zvyšovať dane.
Podnikateľmi sme totiž všetci. Len každý na svojej úrovni. Naša mzda je naším súkromným majetkom. Musíme sa učiť aby sme rozumeli ekonómom, aby sme si vedeli zabezpečiť vyšší príjem.
Mária Malaníková-výšivka


GabrielKaracsony   |   ip:82.119.23   |   2010-03-23  (09:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Maria" - V socializme to bolo filozoficky o niečom inom. Bol to systém nivelizačný (rovnostársky), pokiaľ ste sa cestou politickej angažovanosti nedostali do nomenklatúrnej funkcie.
Otázka práva, alebo povinnosti pracovať (byť zamestnaný), nie je tak jednoznačná. Môžeme niekoho nútiť pracovať ? Právo na prácu bolo v socializme degradované na povinnosť vyžadovaním "razítka" v občianskom preukaze. Ak niekto nemôže, alebo nechce pracovať (z pohľadu iných), máme právo mu odobrať právo na život tým, že mu neposkytneme základné potreby na prežitie ? Veď to nerobíme ani hrdelným zločincom, ktorí by ešte pred nedávnom odvisli na šibenici. Treba sa zbaviť tejto paradigmy a pochopiť človeka ako živú, mysliacu bytosť a nie ako nástroj.

Základným príjmom neodstránime zlo, ale oslobodíme všetkých dobrých a nevinných ľudi od obrovského množstva príkoria.
Súhlasím s tým, že keď sa ľudia budú chcieť mať lepšie (lepšie, ako by im dovoľoval základný príjem), budú si hľadať prácu, aby mali ďalší príjem. Hľadať prácu s pocitom, že ak ju nenájdem dnes, tak zajtra budem hladovať, takže príjmem akúkoľvek prácu, je úplne iné, ako hľadať prácu s istotou, že keď ju nenájdem dnes, zajtra nebudem hladovať, lebo mám vo vačku základný príjem. Základný príjem, z pohľadu jeho výšky, prirovnávame dnes k tzv. životnému minimu, ktoré je dnes na úrovni cca 185 €/mes. Myslím,že toto nemôže byť motívom pre masy ľudí, aby nepracovali. Tí, ktorí by nepracovali, nepracujú ani dnes.

Kto bude robiť práce, ktoré aj teraz nechce robiť nikto? Odpoveď je jednoduchá - treba ju zaplatiť tak, aby bol niekto ochotný ju robiť. V opačnom prípade si ju musím urobiť sám.
Kto bude vyrábať nadbytok? Nepochopil súvislosti - Aký nadbytok ? Čoho nadbytok ? Prečo nadbytok ? - Možno, že tieto otázky sú aj odpoveďou.
Z čoho sa bude dopĺňať finančný fond určený pre výplatu základnej mzdy? - základný príjem sa bude vyplácať z vybraných daní.
Zabudli ste na zlé ľudské vlastnosti, ktoré pokazia každú dobrú myšlienku a bránia jej realizácii. Nezabudol, toto mi je jasné. Koľko vecí a myšlienok bolo kedysi nepredstaviteľných a sú dnes realitou ?

Nie zvyšovať dane. V zásade súhlasím. Ak si dáte dohromady všetky príjmy štátu dnes (dane, odvody, poplatky, pokuty, mýta, dividendy, úroky ...) a prirovnáte ich k výdajom, dospejete k poznatku, že veľký rozdiel by nenastal ani pri systéme základného príjmu. Len možnosť obrovského zjednodušenia štátnej správy z tohto titulu, by znamenala citeľnú úsporu nákladov na ňu.

Ešte k poznámke "učiť sa aby sme rozumeli ekonómom". Dnešní ekonómovia, dokonca aj tí, ktorých finančná oligarchia sveta posúva k právu honosiť sa Nobelovou cenou, sú väčšinou poplatní dobe a svojim mecenášom (ostatní sú odstrihnutí ud možností verejne a masovo sa prezentovať, okrem internetu). Ich úlohou je zdôvodňovať a obhajovať dnešný ekonomický poriadok väčšiny sveta tzv. západnej civilizácie, ktorý je postavený na fungovaní úžerníckej ekonomiky, umožňujúcej bohatnúť bohatým bez práce a na úkor tých, ktorí tvoria skutočné hodnoty a potreby. Predtým ste spomenuli "nadbytok" - všetok nadbytok je na účtoch úžerníkov (v tomto prípade chápem úžeru, ako úrok).

http://dolezite.sk/Priatelia_zmenme_svoje_myslenie__203.html

http://www.zakladnyprijem.sk/home;jsessionid=863294F71C959E425AFA6E48BCAD635A


GabrielKaracsony   |   ip:82.119.23   |   2010-03-25  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Priatelia ! Rozhodol som sa. Končím s diskusiami na týchto stránkach, čím nechcem povedať, že končím s publikovaním úplne.

V diskusii k článku "Sulíkov "banán"", ma najviac zaujal tento výrok :

" Sulík je blížiaca sa katastrofa! Som zvedavý, kedy na to prídu ľudia, čo ho tak ospevujú..."

Toto ma "nakoplo" a doplnil som:

Súhlasím !!! Súhlasím, ale s dovetkom :

Katastrofa sa naozaj blíži, ale nie preto, že by k moci mal prísť Sulík. Je totiž úplne jedno, kto z kandidujúcich prevezme vládu po 12.06.2010. Nik z nich totiž neprichádza so zásadným riešením najväčších problémov spoločnosti. Existujúci sociálno-ekonomický systém nik nehodlá zmeniť ! Všetci skloňujú to isté, len s miernymi kozmetickými úpravami - všimli ste si to ?

Ktorá strana chce skoncovať s úžerníckou ekonomikou, odčerpávajúcou všetky vytvorené hodnoty na jednu kopu ?

Ktorá strana chce skoncovať s neskutočne zložitým, neprehľadným a nespravodlivým daňovým a odvodovým systémom ?

Ktorá strana chce jednoducho vyriešiť problém hmotného zabezpečenia najzákladnejšieho ľudského práva - práva na život ?

Máme teda na výber ? Môžeme sa akurát rozhodnúť voliť, alebo nevoliť, ale výsledok bude v každom prípade rovnaký - zlý !!!

Tieto voľby sú už dnes za nami - žiadna zmena nebude ! Pripravme sa na voľby v r. 2014 a poďme od počítačov do terénu. Pripravme skutočnú alternatívu pre voľby - možno už skôr, ako v r. 2014, lebo katastrofa môže prísť až veľmi rýchlo. Kto sa chce zapojiť, ponúkame mu možnosť na pôde " www.danubka.sk ", " info@danubka.sk "

Takže odteraz diskutujem len na pôde OZ DANUBKA a na diskusiách, prednáškach a seminároch, ktoré bude organizovať OZ DANUBKA, alebo na podobných akciách na ktoré OZ DANUBKA bude pozvané.Kotvik   |   ip:95.103.2.   |   2010-06-06  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Možno je ZP lepší ako OB, ale uvedomte si že je nutný prechod že sa to nedá zničoho nič na to nabehnúť. a myslím si že OB je pre to vhodný. Nie je možno taký dobrý ako ZP ale je v dnešnom svete určite "prechodnejší" cez parlament. A ruku na srdce ponúka Vám niektorá iná strana niečo lepšie ako OB? Volte SaS!! minimalne kvoli tomuto sa to sakra oplatí!!!


LordX   |   ip:178.40.15   |   2010-06-06  (17:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  OB zabezpeci z 90 % to iste co nepodmieneny ZP, lebo v podstate to je zakladny prijem, len ciastocne podmieneny. Ak sa ho podari presadit, v socialnej oblasti sa staneme vzorom pre cely svet. Na SaS a Sulika mozu mat ludia vselijake nazory, ale jeho odvodovy bonus je takmer idealny system, jednoduchy a elegantny.


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-06-06  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to CV a GabrielKaracsony: SUHLAS.

to Kotvik:
prechod na ZP je mozny aj postupne. A teda zacneme so ZP na urvoni 1€ a postupnou upravou / zmenou dani. Hned ako nam to dane umoznia, zvysime ZP na 2€. Cim dalej, tym bude ZP rast, a cim vyssie bude ZP, tym viac pracovnych miest sa uvolni (statne urady spravujuce dane, nezamestnanost). Zaroven so zakazanim expanzivnej tvorby depozit = koniec lacnych uverov = 100% krytie uverov peniazmi vyhradne viazanymi na terminovanych sporicich uctov, stat bude musiet PRIAMO BEZUROCNE VYEMITOVAT potrebne mnozstvo penazi, ktore sa stiahnu kazdy rok z ekonomiky vo forme splatenych starych uverov. Tieto peniaze mozu ist priamo na ZP. A su to STOVKY MILIARD ROCNE ! Cize moznosti su ...


Kotvik   |   ip:95.103.2.   |   2010-06-06  (19:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fajn ale ma to ZP v programe nejaká strana? nemá... a OB je neporovnatelne vyhodnejší pre všetky zučastnené strany ako doterajší systém.. Vravim len že treba voliť SaS. a nie stupídne LS-NS... ktoré ekonomické problémy nedokáže riešiť, skratka nemajú na to vzdelanie... A ak tak treba prekusnuť marihuanu alebo registrované partnerstva (ak to niekomu vadí) ide o to že to aj tak v Slovenskom parlamente neprejde - je to len lákadlo na určité skupiny voličov... Ak prejde OB tak sa bude lepšie žiť všetkým... a neni to ani pravicové ani lavicové...


LordX   |   ip:178.40.15   |   2010-06-06  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hej Kotvik presne tak.. nechapem preco tu ludia SAS tolko kritizuju, pritom OB je ako vystrihnuty z takychto stranok o alternativnych ekon. systemoch a k zakladnemu prijmu ma dost blizko. Stavim sa ze keby s tym prisla LS-NS alebo nejaka lavicova strana tak sa tu nad tym rozplyvaju.


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-06-06  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to LordX:

Problem je ze za Sas stoji korporatny podnikatelsky sektor zo zahranicia. Preto je nanajvys podozrive, ze pravicova strana chce pomoct STREDNEJ VRSTVE a to na ukor KORPORATNEHO SUKROMNEHO PODNIKATELSKEHO SEKTORA. Je to velmi podozrive, ze toto POHORSENIE si financuju same korporacie proti sebe.

Ostava otazka, ci niekde v OB nieje "chytak" ktory zatial nevidime, a skutocny ciel OB po zavedeni bude nakoniec uplne iny. Pripadne ci nema zruinovat ekonomiku tak, aby z toho "sukromny kapital" vytazil daleko viac.

Myslienka OB nieje zla, ovsem daleko lepsie je postupne zavadzanie ZP. Preco ist do niecoho noveho, ak vieme, ze uz existuje nieco este lepsie ?

Prave to, ze OB presadzuje krajne pravicova strana je velmi podozrive.

A skutocne s tebou suhlasim, ze keby s OB prisla nejaka lavicova strana, bolo by to daleko lepsie prijimane. Hold to su predsudky, zalozene na skusenostiach z pravicovych reforiem z historie a aktualnych okolnostiach vo svete.


LordX   |   ip:178.40.15   |   2010-06-06  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Problem je ze za Sas stoji korporatny podnikatelsky sektor zo zahranicia."

Nejaky dokaz tohto tvrdenia? Neviem o tom ze by Fax-copy bola zahranicna megakorporacia. SAS zastupuje prinajhorsom slovensky sukromny podnikatelsky sektor. Ci akakolvek pravicova strana je a priori zahranicnym agentom?


Kotvik11   |   ip:95.103.2.   |   2010-06-07  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pridavanie prispevkov do fora je nočná mora - admin


Kotvik11   |   ip:95.103.2.   |   2010-06-07  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to LordX:
tieto tvrdenia su tak konšpiratívne že to je uz aj na mna vela... ukaz mi ktora z terajších strán je tak pokroková, aby vedela čo to vobec je ZP? na FB som sa osobne zúčastnil diskusie s kandidátmi SaS na túto tému tý si dokument pozreli a debatovali a porovnávali s ludmi. Chceš mi povedať že nejaký fico, či slota by to robili? okašlali by ťa- tý su svojim vnimaním reality 50 rokov pozadu. Ja tvrdím že na ZP ešte celkovo nie su ludia pripravený a tým myslím konkretne slovensko.. vieš si predstavit čo by to spravilo s romskou komunitou? a ich populačným boomom? tí by nerobili už vobec a spití by boli stále keby mali dostatok penazí. Ide oto že najprv sa musí "zadubená" vačšina naučiť vnímať realitu inak než cez peniaze - musí pocítiť určitú výhodu a nevýhodu slobodnejšieho žitia a až potom možeš dôchodcovi, murárovi, rómovi s nedokončeným základným vzdelaním vysvetlovať že svet môže existovať bez penazí - resp. to že ked máš peniaze čo "vhodné" snimi robiť... tu nejde oto či to ide ekonomicky alebo administratívne ide oto že ludom sa musí začat meniť rebríček hodnot a to nikdy a nikde nebude z roka na rok...


Kotvik11   |   ip:95.103.2.   |   2010-06-07  (13:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ospravedlnujem sa prispevok mal byť
to Anunnaki


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-06-07  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Kotvik11

co ti na to povedat.

ad1: "tieto tvrdenia su tak konšpiratívne že to je uz aj na mna vela"
Mozes uviest ako si to myslel konspirativne, a ktore konkretne ?

ad2: "Chceš mi povedať že nejaký fico, či slota by to robili?"
Hovoril si Ficom a Slotom o tom ze to nikdy nezavedu a ani to nikdy neplanuju, ze si si taky isty ze by s tym nesuhlasili ? Alebo je to len tvoja predstava a balamuteniu ludi, ze to nikdo iny okrem Sas nemoze zaviest ?

ad3: "ťa- tý su svojim vnimaním reality 50 rokov pozadu"
Aha takze ZP, progresivne zdanenie, bezplatne skolstvo, zdravotnictvo (ktore funguje najlepsie na svete na Kube, Kanade, UK, Francuzku a podobne) je 50 rokov dozadu ?, a ze zaklad celej ekonomiky musi byt v poctivom podnikani ala zivnostnici a nie korporacie ? Mna udivuje tvoja GENIALITA, ako dokazes z 10 riadkoch v diskuzii na jednu malu konkretnu vec zhodnotit vnimanie reality v celom spektre nejakeho prispievatela. V tom pripade by som ani len nahodou nechcel vnimat realitu tak, ako ju vnimas ty ked toto dokazes odhadnut.

ad4: "vieš si predstavit čo by to spravilo s romskou komunitou?"
Precitaj si moje 10tky prispevkov, kde som tuto otazku riesil X krat pred viac ako rokom mozna aj pred niekolkymi rokmi. Ale pre chytraka, ktory prave objavil Ameriku, to tu napisem este raz. Prispevok na deti vo vyske 25% ZP (neskor skolopovinne aj 50%ZP) na jedno dieta. ZP pre deti priznavane stylom 1 rodic ma narok poberat ZP len na jedno dieta. Teda rodina ma narok na ZP pre dve deti, dalsie deti bez ZP. Pri rozvodoch teda po prisudeni druheho dieta jednemu rodicovy, tomu druhemu vziat moznost poberat prispevok co i len na to 1 dieta, pretoze to jeho uz prispevok bude dostavat u druheho rodica. To aby sa nestalo, ze si cigani spravia 4ry deti, a budu zit ako druh a druzka a kazdy bude brat prispevky jak na seba tak kazdy na 2 deti. Staci ? Naco by si cigan robil deti, ak by z toho nemal financny profit ? Naopak, vela slusnych ludi si zaopatry aj viac deti aj bez ZP, pretoze si to ekonomicky bude moct dovolit. Tym padom pomer asocialov/slusnuch ludi sa postupne zmeni v prospech slusnych ludi a nie naopak, ako je to teraz.

ad5: nakoniec, vyplacanie ZP nemusi byt v ziadnom pripade iba cisto len v peniazoch. Velka cast ZP moze byt vyplatena v listkoch na stravu, listkoch na elektrinu ci plyn, ci osatenie a podobne. Alebo ako ZP vydat zvlast obezivo, za ktore NEPOJDE legalne nakupit ALKOHOL a CIGARETY !

ad6: ludom rebricek hodnot nezmenis. Je to vychova deti od svojich rodicov, v skole a nasledne od prostredia, do ktoreho rodicia svoje deti pustaju. Ci uz kamarati, alebo TV strasne vela vplyvou je tam ale to isto vies aj sam. Musis najprv zmenit system. Pokial nezmenis system tak, aby videli prespektivu lepsieho zivota sami rodicia, a sami zacali vychovavat svoje deti inak, pretoze vidia, ze to ma zmysel, tak sa nic nezmeni. Prvy sa teda musi zmenit system a az potom sa zmeni samo myslenie ludi. A to hovorime o generaciach a nie rokoch. Opacne to nikdy neslo !

ad7: tebe nepride divne, ze strana ktora sa sama oznaci za pravicovu, teda PRE PODNIKATELOV a PROTI LUDU naraz chce zaviest opatrenie v PROSPECH LUDI a PROTI PODNIKATELOM ? Nieje ti divne, ze prakticky vsetci vysokovzdelany a skuseny sociologovia a socialny inziniery sa uz 30 rokov zhoduju na tom, ze ludska spolocnost musi mat rovnovahu verejneho a sukromneho sektora, pripadne prevahu verejneho sektora nad sukromnym ovsem so zachovanim sukromneho sektora ako zakladu (teda zivnostnictvo), aby sa udrzala a nedegradovala tato spolocnost na vsetkych urovniach jak kulturnych, tak hodnotovych a podobne ? Je to zivotna skusenost. Preto sa potom pytam, preco sa Sas oznacuje za PRAVICU. Bud je teda odborne vzdelana a teda vie ze chce robit pravicovu politiku PROTI LUDU v PROSPECH PODNIKATELOV, alebo je odborne nevzdelana (mysleno nechape vsetky suvislosti spolocnosti a ekonomiky) a mysli si ze PRAVICOVOU POLITIKOU pomoze LUDU ? Proste je to cele DIVNE.

ad Sas:
Ak chcu zaviest OB a ten bude teda zvyhodnovat nizsie vrstvy a ZNEVYHODNOVAT vyssie vrstvy ako korporacie a bohacov, potom jej drzim palce a som velmi statny ze sa objavili na politickej scene. Ale ako som pisal vyssie, je to pre mna krajne podozrive o com im ide, ked sa oznacuju inak PRAVICA, nez podla teba planuju konat LAVICA.


Čítajte viac: http://dolezite.sk/Nepodmieneny_zakladny_prijem_versus_Odvodovy_bonus_246.html#ixzz0qAfcWypuKotvik11   |   ip:95.103.2.   |   2010-06-07  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki
1. no chlapče moj milý keby si ma pochopil mohol si si ušetrit dosť riadkov. Ja netvrdím že OB je lepší, že ZP je horší. ZP je podla mna geniálna vec. Ale tiež som realista a radšej pojdem voliť stranu ktorá mi ponúka zlepšenie 30% (OB)oproti dnešnému stavu ako niekoho kto rozj-bla miliardi a nie je to nikde cítiť.
2. sas - je stredo pravá strana ale OB vyložene pravicový nie je + volajú sa sloboda a S O L I D A R I T A. - takže ma OB neudivuje
3. vôbec som neobhajoval pravicu pred lavicou... a neviem načo mne vysvetluješ že musia byt v rovnováhe pravicové aj sociálne pricnípy to som nikde nespochybnil
4. sorry že tvoje genialne riešenie romov neviem naspamat a že som nedokazal prečitat všetky tvoje príspevky..
5. fico nie je sociálny politik, slota nie nijaký politik to je nacionalista - a to nepridava ani korporaciam ani ludom - a toto mám voliť? len zato že ty si myslíš že nejaké nadnarodné korporacie stoja za SaS. Fico cenzuruje pomocou J&T jojku a STV pomocou HZDS - tak zakým stoja korporacie? HA? ...
6. Sulik bol poradca ministra financií aj u pravice mikloša/ aj u lavice /počiatka/ obidvom ponukal OB - nikto ho nechcel a preto si povedal že ked to nejde ako štátny zamestanec tak ho pretlačí ako politik a založil si stranu - čo je na tomto korporatívne? + je aspon odborník slota sam povedal že ani raz nečítal znenie zákona... tak čo mi tu ideš hovoriť také veci typu ako to možem vedieť či to fico alebo slota nechcu zaviesť? ked nechcú zaviesť ani slabý odvar z toho? no ti poviem ako to viem... nie som debo jak niekto...


Kotvik11   |   ip:95.103.2.   |   2010-06-07  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  milujem takych borcov čo si ani len neprečitajú volebné programy, neporovnajú a idu tu demagogov braniť... + si laskavo uvedom kde žiješ že na slovensku a tu sa nedaju - NEDAJU zavadzať vymoženosti západu /či už lavicové alebo pravicové/ lebo tu to každý kretén rozkradne.... !!! tak nebud naivný a nemysli si že tu sa da vybudovať zdravotníctvo pomocou lavicových rečičiek.. lebo si uvedom že na slovensku LAVICA neexistuje je tu len jeden bývali komunista ktorý ma sociálnej politiky plnu papulu a ludom v reale nedal nič. a hlavne na zapade ľavicový politici reformuju, upravuju zlepšujú - tu to robí iba pravica... aku reformu spravil fico? žiadnu ktorá by sa ozaj dala nazvať reformou... vid tu školsku! kde najprv aby umelo znížil nezamestnanost rozkazal Vš aby brali študentov viac ako do teraz a potom až ich zobrali im začali odoberať akreditacie... Ja mam diskusiu rád v pohode.. ale uvedom si laskavo že ak zavediem OB - budeme v Europe medzi prvými - v jednej spolkovej republike v nemecku sa to už deje neprišli tam žiadny korporatívny kapitalisti s bičami... !!! A ak by to malo byt na ficovi tak ZP už bude mať aj UGANDA len my nie - lebo bude stebou stáť na namestí a kričať že je to vymysel madarských korporatistov so Sorosom na čele :D :D


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-06-07  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Kotvik11:
a) niesom tvoj mily chlapcek a mozno by som mohol byt dokonca aj tvojim otcom, ale to by som ta naucil asi lepsie diskutovat a viac premyslat nad tym, co citas a co potom napises, to je moj nazor.

b) ja som netvrdil ze Sas KLAME! Si precitaj co som pisal. JE TO DIVNE ze to chcu spravit, ked je to ZJAVNE LAVICOVY krok a pri tom sa oznacuju ako PRAVICA ! OD stredu NAPRAVO sa radia VSETKY PRAVICOVE strany u nas, tak ako SDKU a dalsie. Necital som ich volebny program a ani nemam zaujem volit niekoho ineho neovereneho, ktory slubuje v programe pravo-lave veci, ale sam seba radi napravo. Zaroven su tam ludia uzko naviazany/spolupracuju podla mojho nazoru s VLASTIZRADCAMI a KRIMINALNIKMI z SDKU a dalsich stran. Preto si ich program ani nemusim citat, pretoze su pre mna uz len personalne neprijatelny.

c) s tym riesenim romov a inych etnickych "asocialov" (rozumen neprisposobivych) si zacal poucovat ty mna, ze si NEUVEDOMUJEM ze to by znamenalo ich POPULACNU EXPLOZIU. Ja som ta len poucil, ze si si neprestudoval vsetky moje prispevky a aj napriek tomu si ma obvinil ze si to NEUVEDOMUJEM, coz bolo klamstvo. Z tvojej neznalosti pretoze si tu novy, nemal si dotaz klast osobne mne, kedze si nepoznal moje nazory, ale ako problem na ktory si tam nasiel, pre ktory by to podla tvojho nazoru nefungovalo. To je podstata inteligentcnej diskuzie VS demogogickemu populizmu.

d) FICO je socialny politik, o tom niet najmensich pochyb, a urobil najvetsie socialne zmeny v prospech ludi, v porovnani s ktorymkolvek inym politikov v poslednych 10tich rokoch. Ak by to nebola pravda, dnes by bol milacik pravicovych stran, politikov a sukromnych medii a nebol by oznacovany za KOMUNISTU a podobne. Ak uz ani toto nevidis, snad casom uvidis, az budes starsi a skusenejsi. Cenzurovat sa bude vzdy, pokial budu media sukromne, a zaroven pokial budu 100% statne media zavisle na reklame, alebo ich vedenie nebude rozdelene rovnym dielom medzi pravicu a lavicu (ci opoziciu/koaliciu). Dovtedy necakaj nezaujate spravodajstvo a informacie.

e) LAVICA v SR existuje a je to nova strana, vola sa KSS. To je skutocna lavica. Povodna KSS sa premenovala pred par rokmi na SDL (teda KSS uz neexistovala) a po case vznikla uplne nova KSS, prevazne zlozena z lavicovo mysliacich idealistov, socialnych inzinierov a sociologov. Pre mna je SMER-SD malo vyrazna stredo-lavicova strana, a sam by som rad videl radikalnejsie riesenia a teda mohol spravit daleko viac. Rozhodne vsak spravil najviac zo vsetkych v prospech ludi ako som pisal vyssie.

f) opet pises ze ak by mal ZP zaviest FICO tak to bude skor v UGANDE. Pytam sa ta, ako to vies ? Rozpraval si sa s nim ? Mas nejake vyjadrenia z vedenia SMER-SD ? Alebo len POPULISTICKY a DEMAGOGICKY BEZ ARGUMENTOV a EXPRESIVNE sa snazis sirit tvoje osobne nicim nepodlozene presvedcenie ?

Tak prosim o MIER/PEACE aby sme mohli nadalej diskutovat na nejakej slusnej informativnej a inteligentnej urovni.


Kotvik11   |   ip:95.103.2.   |   2010-06-07  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prijmam tvoj názor - stým že zmierlivá debata sa ťažko pri téme politika drží na uzde. Len ma strašne zaráža to trieštenie ludského potenciálu a vznikanie trecích síl označovaním vecí ako pravicové a lavicové. ja pevne verím, že ak by politici - nie len tí naši chceli ludom dobre dokazali by sa aj oni dohodnuť, na tom čo je pre dobré ludí aj pre ich zamestnávateľov... rozumný kompromis. rozčuluje ma smer preto lebo v 2002 išli do volieb stým že je to stredová strana, ani pravo ani lavo - skratka politika zdravého rozumu no a to čo je teraz z nej - to čo maju v čechach pomenované ako KSČM. :) Isteže mier/peace. ved už len tým že sme tu máme určité spoločné vnímanie reality... a k našej lavicovej politike - teda ktoru zastupuje aj smer tam mi vadí to že neriešia problemy systematicky... slubia 13. dôchodok ale to situáciu dôchodcov nezlepší apod. Chápaj to tak že podla mna tu treba vela vecí zreformovať a zatial žiadne iné strany okrem pravice sa k tomu nepodujali. Velmi rad by som volil socialistov ako napr. v Norsku ale to by tu muselo byť tak ako tam 75% populácie stredná vrstva...
PS: tym že si naznačil že by si mohol byt mojim otcom usudzujem že si zrejme starší, a to je nevyhoda internetu že neviem ským diskutujem, a voči starším ľudom treba byť zmierlivejší a keby som to vedel volil by som jemnejšie slova, tymto sa ospravedlnujem... lebo tiež chcem aby mne bola dopriata ucta v neskoršom veku a bolo by kratkozraké chovať sa teraz opačne. :)


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-06-07  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to KarcsonyGabriel

Je mozne sa odzvediet o tej Vami navrhovanej dani z tranzakcie viac ?
Ak som pochopil spravne, tak by sa platila z kazdeho elektronickeho prevodu, cize teoreticky by hotovost prestala existovat ? Za dalsie ... velke podniky ktore zvladnu kompletny proces vyroby nejakeho vyrobku dajme teraz cisto extremny pripad od tazby zeleza, vyroby elektriny az po preda auta zakaznikovi v predajni, by teda statu odviedli najnizsiu dan a mali by tak cenovo najvyhodnejsie postavenie na trhu ? Kdez male firmicky ktore by si svoj produkt predavali medzi sebou, kde kazda by mala na svojom vystupe cenu uz aj s primeranym ziskom, ktory vlastne tym ze sa zdani a premietne sa to na vstupe dalsej malej firmicky v poradi ako vyssia vstupna cena ... vo vysledku budu teda male firmicky znevyhodnene ?

Pokial viem tak DPH sa zaviedlo prave preto, aby sa DAN platila iba raz, a to pri koncovom predaji hotoveho vyronku "fyzickej osobe".

Nebolo by daleko jednoduchsie zaviest miesto zdanenia tranzakcii ( a vsetkych ostatnych odvodov a dani), jedinu dan zo ZISKU/MZDY ? Alebo este lepsie 2 druhy dane:
1. dan zo ZISKu (zamestnavatelia)
2. dan zo MZDY (zamestnanci)

Jednak sa teda zotrie navysovanie cien vyrobku/polotovarov pocas vyroby medzi jednotlivymi mensimi firmami v procese vyrobi, takze korporacie nebudu mat vetsie vyhody ako male firmy. Zaroven sa da spravodlivejsie prerozdelit vyrobene bohatsvo v spolocnosti, pretoze DAN zo ZISKu by bola prirodzene o hodne vysia, ako DAN zo MZDY.

A je tu potom moznost tieto dve DANE spravit progresivnymi s cielom spravodlivejsie prerozdelit vysledky prace tak, ze ty co za malo prace dostavaju vela penazi by mali vyssiu dan.

Otazka tu ale stale zostava konkurencieschopnost v prostredi otvorenych EU trhov, pokial oni nezavedu stejny danovy system (ci uz z tranzakcie alebo mzdy/zisku) tak vdaka absencie DPH a nemoznosti zaviest cla, budu nase firmy v nevyhode na trhu.

Ako potom riesit toto ?


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-06-07  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dalej ako by to bolo riesene, ak by som presuval peniaze ja ako fyzicka osoba medzi svojimi bankovymi uctami v ramci stejneho statu, tiez by sa to zdanovalo ? Alebo by sa ta tranzakcna dan vztahovala len medzi uctami podnikatelskych subjektov (zisk-naklady) a v smere z podnikatelskeho ucetu na fyzicky (nepodnikatelsky-zamestnanec) ucet ?

A za dalsie, podla mna riesenie DANI je az druhorada otazka, pretoze najvetsie uniky sposobuje monetarny system komercnych bank a ich moznost vytvarat vlastne KREDITNE peniaze vo fomre uverou. Je vo Vasom plane teda urobit v prvom rade zmenu monetarneho systemu ?

Ta je samozrejme mozna viacerymi sposobmi, uvedmie len dve:
a) zavedenia 100% krytia uverov cisto terminovanymi sporiacimi uctami ( teda zrusenie kreditnych penazi = lacnych uverov = zrusenie expanzivnej tvorby depozit = frakcneho rezervneho systemu = banky budu moct pozicat len to, co si firmy/ludia ulozia na terminovane sporiace ucty ).
b) zavedenie elektronickej meny, ktora by nikdy neopustila uctovnictvo 100% statnej centralnej banky, ktora by ako jedina viedla jak ucty firiem tak ucty nepodnikatelov, a komercne banky by v podstate len "spravovali" tieto ucty stylom, ze by davali centralnym bankam prikaz z ktoreho uctu ktory maju v sprave chcu aby centralna banka presunula peniaze na urceny iny ucet v centralnej banke. Teda opet by doslo k zruseniu kreditnych penazi, a slo by pozicat len to, co podnikatelia/nepodnikatelia vlozia na na tieto ucty (presnejsie terminovane sporiace).

Iny realny system ktory by riesil problem KREDITNYCH penazi ma nenapada, resp. som o nom nepocul.


GabrielKaracsony   |   ip:82.119.23   |   2010-06-07  (23:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Priatelia, tu niekde povyše som napísal, že končím s diskusiou na dolezite.sk,lebo je to málo efektívne. Som prekvapený, že po čase sa tu rozprúdila takáto diskusia, naviac aj obsahovo "priateľská" a vecná. Len niekoľko poznámok :

- Problematika nepodmieneného základného príjmu sa začína pomerne intenzívne diskutovať. Naša skupina túto problematiku dala do kontextu s daňovým systémom a s problematikou ekonomického systému, ako takého, pretože tieto témy sa nedajú od seba oddeliť a riešiť ich izolovane.

- Považujem za nemožné, aby niektorá z terajších politických strán prijala program nepodmieneného základného príjmu, a keď by aj túto tému niektorá prijala, potom len preto, aby ju zamietla pod koberec.

- Hovoríme o systéme zdaňovania peňazí, alebo ich pohybu, ako o jednej možnej alternatíve pre jedinú daň, čiže nehovoríme, že je to jediná možná alternatíva, ale má niektoré vážne atribúty, ktoré v iných systémoch nie sú.

- Našu činnosť sústreďujeme do OZ DANUBKA, ktoré už začalo organizovať prednášky a diskusie " v teréne " a postupne týmito aktivitami pokryjeme celé územie SR. Zakladá sa česká sekcia nášho OZ, zaoberajúca sa tiež základným príjmom.

- Aktivity sme presunuli tiež na facebook, kde je založená skupina "Základný príjem, jedna daň a bezúročná ekonomika", ktorá v krátkom čase, cca za mesiac, má už takmer 200 členov.

- Žiadna politická strana tieto témy nemá v programe. SaS a jej odvodový bonus, nie je relevantným riešením, pretože podstata ekonomického systému Sulíkovej strany je taká istá ako napríklad SMERu, či SDKÚ, alebo ktorejkoľvek inej strany. Sulík, aj keby chcel, nič so svojím programom nevyrieši, lebo úžernícka, korporatívna ekonomika nepustí.

- OZ DANUBKA hľadá priaznivý politický subjekt a keď ho nenájde, zariadi vznik nového politického subjektu s týmto programom.


dunajk   |   ip:62.168.10   |   2010-06-17  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki
také tažke otazky nedavaj Gabovi, bude musiet napisat list Perhačovi aby vedel čo sa ho pýtaš lebo nema ani šajnu o čom rozpravas


DuchDoby   |   ip:94.78.95.   |   2011-04-09  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bol som tiež prívrženec nepodmieneného základného príjmu, kým som nenašiel komplexnejšie riešenie. A tým je ekonomika založená na zdrojoch. Existujúci monetárny systém vytvára NEDOSTATOK (čím je niečoho menej, alebo zdanlivo menej, tým je to vzácnejšie, a teda to umožňuje dosiahnuť väčší zisk), peniaze sú tvorené ako DLH (každé euro, dolár alebo inú menu niekto niekomu dĺži a ak by ho splatil, neboli by na svete vôbec žiadne peniaze. Dokonca by ostali aj nesplatené dlhy, pretože existujú úroky) a všetky subjekty sa snažia MAXIMALIZOVAŤ svoj ZISK (zamestnávateľ vykorisťuje zamestnanca, ten sa zase snaží mať čo najvyšší plat, podnikatelia v konkurenčnom boji uzatvárajú tajné dohody. Všetko toto vytvára myslenie typu: "ja a on", "my a oni", čo nie je zrovna pozitívna atmosféra jednoty a o braní ohľadu na ekológiu sa už vôbec nedá hovoriť). Súčasná ekonomika potrebuje na svoje prežitie CYKLICKÚ SPOTREBU (neustálu výrobu a predaj tovarov a služieb, ktorá keby neprebiehala, prúdenie peňazí sa zastaví a systém sa zrúti. Z toho dôvodu žiadna vyrobená vec nesmie mať dlhšiu životnosť ako stanovené maximum, firmy plánujú zastaranosť výrobkov a neustále zavádzanie nových, čím vzniká neúmerný odpad)

Zdrojová ekonomika funguje na báze existujúcich zdrojov, pričom všetky tovary a služby sú v nej dostupné bez použitia peňazí, výmenného obchodu alebo akejkoľvek formy dlhu či otroctva. Cieľom tohto nového spoločenského zriadenia je oslobodiť ľudstvo od monotónnych a nezmyselných zamestnaní, ktoré nijakým spôsobom neprispievajú k rozvoju spoločnosti, a na druhej strane podporiť nový rebríček hodnôt zameraný na sebarealizáciu, vzdelanie, sociálne povedomie a tvorivosť, ktoré sú v rozpore s povrchnými, do seba zahľadenými ideálmi prevládajúcimi v dnešnom svete - bohatstvom, majetkom a mocou. Viac o zdrojovej ekonomike na http://www.zeitgeistmovement.sk/www/ , najbližšie stretnutie s verejnosťou v sobotu 30.04.2011 na Z-Day 2011 v Nitre ( http://nr.zeitgeistmovement.sk/web/zapoj-sa/kalendar/details/25 )


dix1   |   ip:213.160.1   |   2011-06-09  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki
d) FICO je socialny politik, o tom niet najmensich pochyb, a urobil najvetsie socialne zmeny v prospech ludi, v porovnani s ktorymkolvek inym politikov v poslednych 10tich rokoch. Ak by to nebola pravda, dnes by bol milacik pravicovych stran, politikov a sukromnych medii a nebol by oznacovany za KOMUNISTU a podobne. Ak uz ani toto nevidis, snad casom uvidis, az budes starsi a skusenejsi. Cenzurovat sa bude vzdy, pokial budu media sukromne, a zaroven pokial budu 100% statne media zavisle na reklame, alebo ich vedenie nebude rozdelene rovnym dielom medzi pravicu a lavicu (ci opoziciu/koaliciu). Dovtedy necakaj nezaujate spravodajstvo a informacie.

Tak tymto si ma celkom pobavil Fico je rakovina ktoru treba odtstranit klame klame a klame nic realne za 4 roky neurobil len reci reci reci. Tebe on nieco plati. Ukáž my jednu jedinu reformu z dielne smeru. Ty si uz zabudol na tie reči o kríze. On hrabe len pre sebu to čo dorobil v sudnicvte, že on zatoči s finančnými skupinami jaj a kto by mu platil vylety na jachte. Tým nechcem povedať že teraz čo su bez chyby ale aj mečiar je oproti nemu len decko. Som zvedavý ako vysvetliš tie jeho zásahy do druhého piliera kvôli nemu vlastne nezarábajú on je len cesta Grécka jemu sa lahko rozdavolo ked nie z jeho. On je dobrý len do opozície tam nič nepokazí


pitbul   |   ip:195.91.11   |   2011-06-24  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dosť dobré myšlienky . Nikoho by sme nemali nechať umrieť hladom , ale ani zbytočne plytvať peniazmi .jnpucko . tyhateqy54   |   ip:213.160.1   |   2011-10-22  (04:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marihuanový šulin nech si nechá výplody svojho zhuleného mozgu na koksový dýchánek a nech nezaťažuje nimi pracujúcich. Hádzať do 1 vreca cigáňa čo nič nerobí len kradne a dôchodcu čo do štátu valil 40 rokov dôchodkové poistenie je úplne nemorálne, hlúpe a fanfasmagorické. Pracujúci, ktorí makajú od rána do noci, platia astronomické dane a odvody, sa dosť nadrú na to, aby živili takýchto tárajov a trubirohov. Bodaj by ho chytila taká strašná rakovina... som zvedavý, ako potom bude živoriť z 1 teplej polievky denne. Zgegne a ani pes po ňom neštekne.


jaysamuel . cavolyfy34   |   ip:197.210.4   |   2017-04-05  (13:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň pán / pani,
Ak budete potrebovať naliehavú prácu nadviazať úver, alebo budete potrebovať úver splatiť
váš dlh, budete potrebovať refinancovať úver? Potrebujete úver na nákup automobilu alebo A
dom? Ak áno, strach nič viac, ponúkame všetky druhy úverov bez úveru
skontrolovať s vhodným úrokovej sadzby !!! Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu. (
sterlingunicornfunds@gmail.com) pre viac informácií
Ďakujemdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Krustosti prehmaty a protirečenia biblie

(Ako naznačujú úvodné titulky, ide o zbierku niektorých najkrikľavejších prípadov, ktoré sú v rozpore so základnými princípmi ľudskosti, morálky, alebo objektívne dokázanej pravdy) Poznámka prekladateľa: Pri preklade z anglického originálu boli nezhody medzi znením biblie v anglickom jazyku (New Revised Standard Version = NRSV) a znením biblií v slovenskom jazyku . Boli použité dve verzie: (1.) Spolok Svätého Vojtecha a 2.) Tranoscius ) Prekladateľ sa zásadne pridržiaval citácií biblie v slovenskom znení ( zväčša: Spolok Svätého Vojtecha 1969.) Iba v prípadoch kde rozdiely boli nápadne výrazné až skresľujúce sa uvádza okrem slovenskej verzie aj doslovný preklad znenia v anglickej verzii. (NRSV ).


American reconstruction

Daniel Estulin: Globální vláda s.r.o.

Prečo chceme moc?

Vatikán a.s.: Tajné archívy odhaľujú pravdu o finanč...

Príbeh balenej vody

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.4228 s