19. September 2019
    
Mobilní telefony - Dolezite.sk

Mobilní telefony


  2011-06-21  (02:44)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Mobilní telefony

Nynější spory týkající se toho, jestli mobilní telefony způsobují rakovinou, budou pravděpodobně pokračovat. Současný výzkum jasně ukazuje, že hlavní zájem bychom měli směřovat ne na to, jestli mobilní telefony způsobují rakovinu, ale na to, že mobilní telefony předčasně vyčerpávají naše energetické struktury a tím nás činí náchylnějšími k nemocem, nepořádku a chaosu. Zatím nejlepším řešením je limitování našeho osobního vystavování se, stejně jako zahrnutí řešení dokázaných výzkumem, kterými jsou Tachyonizované telefonní Mikro Disky...

Centrum pro výzkum rakoviny v Pittsburgu:

Diskuze týkající se toho, jaký mají mobilní telefony vliv na lidský organizmus, převažuje od jejich počátku. Na každý výzkum, který ukazuje na spojení mezi mobilními telefony a rakovinou, existuje pár vysoce financovaných studií, které jednoznačně tvrdí, že neexistuje žádné spojení mezi mobilními telefony a rakovinou.

Ve zprávě, kterou poslal 23. července 2008 Dr. Ronald B. Herberman, ředitel Centrumu pro výzkum rakoviny v Pittzburgu, přibližně 3000 fakultám a zaměstnancům říká, že děti by měly používat mobilní telefony jen v nejnutnějších případech, protože jejich mozky jsou stále ještě ve vývoji.

Herberman zakládá své varování na zatím nezveřejněných udajích. Říká, že získat odpovědi od vědy trvá příliš dlouho a domnívá se, že lidé by měli preventivně jednat už teď, obzvláště co se týká dětí.

“Skutečným cílem mého znepokojení je to, že by jsme neměli čekat na definitivní výsledek studie, ale raději se mýlit na té bezpečné straně než později litovat” říká Herberman.

Herbermanova rada zvyšuje znepokojení mezi mnoha uživateli mobilních telefonů a speciálně u rodičů

Toto varování od Dr. Ronalda B. Herbermana je v rozporu s mnoha studiemi, které nenacházejí spojení mezi rakovinou a používáním mobilních telefonů a s nedostatkem veřejného znepokojení ze strany amerického úřadu U. S. Food and Drug Administration.

Možná, že neexistuje žádný všeobecný souhlas, ale existuje jeden určitý fakt:
Mobilní telefony jsou složitou částí rostoucí většiny bezdrátových komunikátorů. Bezdrátový svět se stal naší přirozenou součástí jako mp3 nebo DVD. Naše technologicky se vyvíjející společnost rychle zapoměla na vytáčecí telefonní přístroje s ¼ kg sluchátkem, 33rpm desky, 8 mm domácí filmy a 10 MB hard disky. Trendy naznačují, že je jen otázkou času, než se drátové komunikační sítě odstraní, protože bezdrátová technologie bude dominovat obzoru. S tímto „vývojem“ přichází i zástup neviditelných elektromagnetických polí (EMP), radio-frekvenčního záření (RF) a mikrovln (MV), které zaplňují většinu metropolitních oblastí.

Když žijete ve velkoměstě skoro kdekoliv na světě, pravděpodobnost, že vy nebo někdo, koho znáte, využívá v dnešní době mobilní telefon, je skoro zaručená. Ekonomika je klíčovým faktorem ve vlivné debatě týkající se ohrožení zdraví mobilními telefony. Existují ti, kteří konstatují, že mobilní telefony opravdu představují zdravotní riziko a potom existují druzí, kteří si jsou jisti, že mobilní telefony nezpůsobují žádné význačné zdravotní riziko.

Pojďme se na to podívat a zvážit možnosti, co by se mělo stát, kdyby se potvrdilo, že mobilní telefony mají negativní dopad na zdraví. Kdyby mobilní telefony byly jednoznačně akceptované jako vážné ohrožení života, pravděpodobně by to zničilo komunikační svět, jak ho nyní známe. Když vezmeme v úvahu, že většina firem vlastní velké mezinárodní koncerny, právní důsledek by nevyhnutelně mohl zničit podnikové struktury a pravděpodobně by mohl úplně ovlivnit celou společnost jako celek. S přibližně 2 miliardami uživatelů mobilních telefonů, ekonomické a sociální rozvětvení kolísá. Kdokoli, kdo někdy použil mobilní telefon a dostal rakovinu, by přirozeně mohl obvinit a svalit finanční zodpovědnost na výrobce a tím vytvořit záplavu soudních žalob. Už jen čistě z tohoto důvodu možná nikdy nevznikne společný souhlas názorů na tuto odlišnou, spornou otázku, jestli mobilní telefony způsobují rakovinu nebo představují značné zdravotní riziko.

Ale co je rakovina?

Možná bude užitečné v tomto kritickém okamžiku přehlédnout označení a pohoršení slova rakovina a soustředit se na tuto háklivou situaci z jiné perspektivy. Z pohledu kvantové fyziky se všechno skládá z energií. Všechno buď získává, nebo ztrácí energii. Z holistického pohledu se ztrácení nebo získávání energie může porovnat s procesem stárnutí a mládnutí.

Mládnutí je synonymem negativní entropie. Negativní entropie je posun systému směrem k pořádku, k harmonii čili k rovnováze. Považujeme to za proces mládnutí. Pozitivní entropie je pólovým protikladem popisujícím směr systému k chaosu, nemoci nebo nepořádku. Je to proces stárnutí. Z holistické perspektivy se předpokládá, že skoro každá nemoc nebo porucha má své kořeny v energetickém vyčerpání nebo nerovnováze. Rakovina přichází z dlouhodobého energetického vyčerpání (pozitivní entropie). Toto je proces entropie. Toto je stárnutí specifické žlázy nebo orgánu, který nepochybně ovlivňuje celkový systém.

Z energetické perspektivy

je rakovina nebo jiná nemoc narůstající entropický proces. Jakýkoliv systém, který prochází entropií delší dobu, přijde přirozeně do stádia vyčerpání, jehož výsledkem je chaos, nepořádek, choroba nebo smrt.

Z holistické perspektivy


Zůstává otázka mobilních telefonů ve spojení s rakovinou sporná. Rakovina je vedlejším produktem, který je nevyhnutelně způsobený entropií. A proto by otázka měla znít: „Mohou mobilní telefony způsobit entropii?“ Podle jednoho experta na entropii Dr. Gabriela Cousense² je odpovědí důrazné ano!

Výzkum Dr. Gabriela Cousense

Pro tento výzkumný projekt vybral Dr. Cousens prototyp EMT (zkušební svalový přístroj) vyvinutý Dr. Burylem Panem Ph³ a použil ho na všechna svoje měření. „EMT je schopný změřit individuální snížení nebo zvýšení odolnosti svalů“, tvrdí Dr. Payne (Na obrázku vidíte aktuální model).

Zvýšení v EMT snímání reprezentuje účinek negativní entropie. Snížení v EMT reprezentuje entropickou reakci. EMT je jedinečný v tom, že je ovládaný testovacím jedincem. To odstraňuje subjektivitu výzkumníka. Během testovacího procesu použil každý z testovaných svůj vlastní mobilní telefon. Každý jednotlivec byl vyhodnocený dvakrát nebo třikrát na základě důležitosti výsledků. První ETM testování bylo získané na formulaci základní křivky. Dále jednotlivec, používající svůj vlastní mobilní telefon, zavolal a vedl obvyklou konverzaci. Mobilní telefon byl umístěný buď na levé nebo na pravé straně hlavy, podle preferencí jedince. Dr. Cousens pak získal druhé EMT měření po více než 2 minutové telefonní konverzaci. Druhé měření při porovnání se základní křivkou jedince ukázalo, jestli konverzace s mobilním telefonem měla entropický účinek nebo účinek negativně entropický. Jestliže druhé měření prokázalo entropickou reakci, umístil Dr. Cousens Tachyonizovaný telefonní Mikro Disk na baterii mobilního telefonu jedince. (Tachyonizovaný telefonní Mikro Disk je údajně nástrojem negativní entropie, schopným zharmonizovat elektromagnetická pole4). Osoba ještě jednou uskutečnila telefonní konverzaci ve více než 2 minutovém intervalu. Během této konverzace bylo získáno třetí EMT měření. I toto měření bylo porovnáno se základní křivkou.

 

Dr. Cousens systematicky otestoval 186 osob

Měření základní křivky byla získána jako první. Druhé měření odhalilo, že 90% jedinců zaznamenalo značné bioenergetické vyčerpání (entropii) během jejich telefonního rozhovoru s vlastním mobilním telefonem. Toto jasně objasňuje, že mobilní telefony opravdu zvyšují entropii. Po umístění Tachyonizovaného telefonního Mikro Disku na mobilní telefon jedince bylo zaznamenáno třetí měření. U 100% ze všech osob při znovutestování bylo zjištěné značné bioenergetické zvýšení, které převýšilo základní křivku. Podle důkazů Dr. Cousense jsou Tachyonizované telefonní Mikro Disky jediným z materiálů, které testoval a který zvrátil entropické účinky na testovaných jedincích. Je zajímavé poznamenat, že 7% osob nebylo jejich mobilními telefony ovlivněno a 3% zaznamenala značný bioenergetický nárůst, když se svými mobilními telefony telefonovali. Dr. Cousens tvrdí, že tato 3% jsou při jeho výzkumech stálá (konzistentní), že určité procento populace zažívá to, čemu on říká energetický zvrat. Pro tyto jedince fungují nejtypičtější terapie na jejich organizmu obráceně.

Závěrem Dr. Cousense je, že mobilní telefony mají entropický účinek na většinu lidí. Tvrdí, že nejlepší způsob, jak se vyvarovat biologickému vyčerpání, které tyto přístroje způsobují, je přestat je používat. Když však nemůžete žít bez mobilního telefonu, musíte se vyvarovat jejich entropickému působení. Podle osobního názoru Dr. Cousense jsou Tachyonizované telefonní Mikro Disky nejlepším řešením, dostupným pro harmonizaci a odstranění elektromagnetických polí, které mobilní telefony vytvářejí.

Nálezy Dr. Cousense týkající se mobilních telefonů a jejich účinků na biologické systémy jasně odpovídají na otázku entropie. Mobilní telefony mají pro většinu lidí entropický účinek na jejich systém. To znamená, že vyčerpávají bioenergii a vytvářejí chaos v organizmu uživatele. Nálezy Dr. Cousense také poskytují osvědčené řešení na problém s entropií.

Závěr:

Nynější spory týkající se toho, jestli mobilní telefony způsobují rakovinou, budou pravděpodobně pokračovat. Současný výzkum jasně ukazuje, že hlavní zájem bychom měli směřovat ne na to, jestli mobilní telefony způsobují rakovinu, ale na to, že mobilní telefony předčasně vyčerpávají naše energetické struktury a tím nás činí náchylnějšími k nemocem, nepořádku a chaosu.

Je dostatečné množství důkazů, které jasně naznačují důvody, proč bychom měli být znepokojení. Naneštěstí praktické řešení nabízené většinou výzkumníků, je omezit se vystavování mobilním telefonům. V tomto moderním světě, kdy se každý snaží udělat víc v kratší době, nevypadá toto řešení slibně. A jaké jsou možnosti těchto nových technologií? Jsme odsouzení na odstranění technologie jinou technologií? Je pravda, že žijeme v technické době a že naše posedlost technologií se zvyšuje. Proto jediné řešení je buď pomocí technologie, nebo její absencí. Vyřeší technické korporace správně jejich vlastní problém? Člověk by si myslel, že zodpovědní vůdci se spolehlivě rozhodnou pro své vlastní zákazníky. Jednoduché, rychlé řešení se zdá být extrémně nepravděpodobné vzhledem k tomu, že většina studií, které ukazují bezpečnost mobilních telefonů, jsou podporované speciálními zájmovými skupinami, které jsou často financované samotným finančním tepem tohoto průmyslu.

Možná nastal čas pro znepokojené jedince, aby vzali věci do vlastních rukou. Udělat to znamená být proaktivní. Někteří lidé pravidelně konzumují organickou potravu i napříč tomu, že potravinový průmysl tvrdí, že herbicidy a pesticidy jsou bezpečné. Někteří lidé pijí filtrovanou vodu nebo vodu z láhví ikdyž městské samosprávy tvrdí že voda, která vytéká z našich kohoutků, je bezpečná. Naštěstí nyní máme hloubkové studie jako například výzkum Dr. Gabriela Cousense. Tyto studie nám objasňují technologické řešení, které znepokojení jedinci mohou použít, aby se chránili pře zářením z mobilních telefonů i přes tvrzení výrobců, že toto záření je bezpečné. Náchylnost je trendem už od dob DDT. Konec konců je to naše budoucnost a budoucnost dětí našich dětí, která je tu v sázce. Proaktivní směr se jeví jako nejrozumnější směr. Nejlepším řešením je zatím limitování našeho osobního vystavování se, stejně jako zahrnutí řešení dokázaných výzkumem, kterými jsou Tachyonizované telefonní Mikro Disky.

Zdroj

Pravdu.cz

 


Adam
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Pandemonium   |   ip:85.248.61   |   2011-06-21  (08:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Bla... bla... bla.... Už sa teším na odborné diskusie typu "ako ilumináti vymysleli mobil, aby vysávali z ľudí energiu a tak ich zotročovali". Pritom sa nikto nevzdá závislosti na tej

šepkajúcej krabičke.


Iris   |   ip:144.36.13   |   2011-06-21  (09:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jde o to, ze opet nekdo tvrdi, ze mobil je neskody a vedci, ze je zdravi skodlivy. Nikdo tam o iluminatech nic nezminuje.....


lenlen   |   ip:194.228.1   |   2011-06-21  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium neviem o com to taras
ak si neznaly problemu tak sa opytaj
ano, elektromagneticke ziarenie moze byt aj prospesne ludskemu organizmu
ale vo vacsine pripadov tomu tak nie je


Wahunsenacawh   |   ip:95.173.64   |   2011-06-21  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium,

"Bla... bla... bla... ..."? To som si mohol myslieť. Zas jeden "skeptik". Myslím, že by si mohol zabrať trošku širší pohľad na problematiku technológií. Článok je pravdivý, aspoň čo sa týka toho, že technologie nemajú priaznivý účinok na ľudské zdravie. Nemusíme robiť žiadne "vždyspochybniteľné" výskumy, aby sme prišli na to, že uľahčovaním si života pomocou technológií si ho vlastne dvakrát tak sťažujeme, len to odmietame vidieť, to je všetko, bodka, punktum. Príde mi úplne smiešne, že ľudia dokážu kvôli komunikácii z jedného podlažia na druhé hnať hovor cez XYZ družíc a tisíce kilometrov, kvôli hociakej somarine len preto, aby nemuseli pohnúť vlastným zadkom. Už to je základ choroby, pretože prichádzame o bežný pohyb, a na to naozaj netreba žiadne rozsiahle výskumy žiadnych neviemako študovaných vedcov.

A pokiaľ ide o iluminátov, tých si sem vôbec ťahať nemusel. Všetko čo sa dá využiť na dobrý účel, dá sa využiť aj na zlý učel. Závisí len od človeka, akým spôsobom danú vec použije. Ľudia odmietajú vidieť, že sú leniví urobiť kroka a netrpezliví počkať si na osobu, s ktorou sa chcú rozprávať. Pokiaľ sa nenaučia ovládať vlastnú lenivosť a netrpezlivosť, budú otrokmi, a je jedno kto bude otrokárom ...


Pandemonium   |   ip:85.248.61   |   2011-06-21  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo neťahať do diskusie z recesie čokoľvek? Je toto predsa prtál podozrievavých konšpirátorov, čo za všetkým vidia oko nad pyramídou, práškovanie z lietadiel či existenciu všadeprítomnej modly?


Iris   |   ip:144.36.13   |   2011-06-21  (12:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je, ale to neznamena, ze kdyz nekdo odprezentuje vyslednou zpravu z nejakeho vyzkumu, tal ze budou hned vsichni tvrdit, ze se nas snazi znicit ufoni nebo ze to je pocatek apokalypsy


Whisk7   |   ip:2.24.55.2   |   2011-06-21  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som odlozil ziaric BlackBerry a presiel som na jednoduchy Samsung.
1 dovod: Spickove telefony spickovo ziaria a "varia mozog"
2 dovod: Co potrebujem od telefonu? Telefonovat, obcas sms, budik.
To ostatne mam doma / v praci (internet, TV, chat, ...) v aute (GPS,hudbu)
A Blackberry nema baterku - svetlo, Samsung to ma :)


tomike   |   ip:95.102.18   |   2011-06-22  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium: no daj este nieco. Dobre sa bavim vzdy ked citam prispevky od stupidusov ako si ty.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-06-22  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K tomuto už niet čo dodať. Snáď iba dobrú radu na dobrú noc: Zajtra si nezabudni vziať šiltovku, vraj budú zas práškovať...


Nikto   |   ip:158.193.8   |   2011-06-22  (23:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium, inak mna to tiez napadlo o tych iluminatoch. Ale ked som cital co ti na to odpisali som sa schuti zasmial. Myslim si ze kazda technologia ma svoje vyhody a nevyhody, ktore su z tohto clanku zrejmé.


prave   |   ip:62.169.18   |   2011-06-25  (09:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mobilný telefón najmä staršej značky silno vyžaruje citlivá osoba dosť nepriaznivo reaguje.Je to schopne spustiť krvácanie do mozgu.Minimálne vyvybruje bunky do riadneho varu že ostanú len škvarky.Kľudne si prikladajte mobil k hlave.Potom sa však nečudujte následkom.Ktoré sa objavia samozrejme z odstupom času.
Zámer tu je zjavný poškodzovať zdravie ľudí.Technológia a vyhody z nej plynúce sú druhoradé.
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

"(ne)Milujem" pasterizované výrobky !

Som veľmi mladý a tak ako môjmu otcovi , bratovi aj mne sa objavila nádherná plešinka ako ma ten pán na ilustračnej titulnej fotografií. Najprv som si myslel že to máme geneticky dané. Zmieril som sa tým, že to jednoducho tak musí byť. I keď strašne nerád si pripúšťam frázu „ že to tak jednoducho musí byť „. Nedávno som objavil tento zarážajúci článok :


Falcon HTV 2 zmizol.

Grékom ani euro zo Slovenska!

Dobré zprávy z channelingu: Pravda o Illuminátech vych...

Stále živé otázniky o smrti Milana Rastislava Štefá...

Nemeckí vojaci v Afganistane vyzývajú Angelu Merkelov...

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.2849 s