16. September 2019
    
Manipulácia v masových médiách - Dolezite.sk

Manipulácia v masových médiách


  2008-12-15  (12:28)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
manipulacia - Manipulácia v masových médiách

Prečo manipulácia?

Podľa mnohých teoretikov je hlavnou úlohou médií vo vyspelých krajinách zachovanie súčasného status-quo v spoločnosti. "Akákoľvek informácia v správach je v prvom rade zaujímavosť, v druhom potenciálne využiteľná informácia a v treťom, najhlbšie, potvrdenie o stave sveta." (Ivan Vágner) Každé médium napokon sleduje cieľ svojich majiteľov a tým je bez výnimky zisk. Nijaký majiteľ si teda nepraje destabilizáciu systému, v ktorom finančne prosperuje. (Práve preto sa NIKDY v našich médiách neobjaví myšlienka, že demokracia možno nie je ten najlepší možný systém usporiadania spoločnosti.)

Podľa knihy Feudalizmus... alias Americký kapitalizmus sa k základnému cieľu - potvrdeniu ideálnosti aktuálneho spoločenského systému - pridávajú ďalšie štyri úlohy: pripraviť spoločnosť na nadchádzajúce akcie elity, obraňovať a ospravedlňovať akcie elity, zdiskreditovať tých, ktorí kritizujú činnosť elity a v čase volieb pomôcť kandidátom elity k zvoleniu.

Tu sa vynára základná otázka: manipulujú novinári verejnosť vedome? Odpoveď je podľa môjho názoru záporná - aj v (z nášho pohľadu) najextrémistickejších periodikách, ktoré sa v názore a pohľade na udalosti najviac odchyľujú od väčšinového či konvenčného pohľadu, sú totiž redaktori presvedčení o tom, že ich pohľad je "objektívny" a manipuláciu sú pohľady ostatné. Dalo by sa dokonca povedať, že sila presvedčenia o tom, že vlastný názor je "pravdivý" (správny, objektívny), je spoľahlivým barometrom náchylnosti novinára k manipulácii. Nijaký novinár si nepripustí, že výberom fotky alebo voľbou titulku manipuluje čitateľa v smere vlastného názoru, to však neznamená, že sa spätne nedajú odhaliť základné spôsoby a znaky manipulácie.

"Bolo by klamstvom tvrdiť, že mediálna realita vzniká ako úmyselná manipulácia - ide skôr o kozmetickú úpravu skutočnosti - vytváranie pseudoudalostí, výber tém, "o ktorých sa hovorí", zdôraznenie negativizmu a elitárstvo (etnocentrizmus)," konštatuje Ivan Vágner v knihe Televízne správy - psychický nátlak?

Ďalej definuje hlavné dôvody, prečo podľa neho v praxi dochádza k manipulácii
1. Je treba naplniť určité množstvo strán, minút vysielania. To vyžaduje mať neustále nejakú "tému dňa", prichádzať so stále novými odhaleniami a domnienkami.
2. Je nutné kalkulovať s ekonomickými hľadiskami - informácie sa predávajú. Je nutné ich teda mať rovnako rýchlo ako konkurencia, aj keď nejdú dostatočne do hĺbky a nie sú dostatočne podrobné. Je nutné prinášať tak pestrý a zaujímavý obraz sveta, aby to čitateľa či diváka uspokojilo.
3. Je treba poskytovať skôr tie informácie, ktoré čitateľ očakáva, než tie, ktoré sú k dispozícii. V praxi to znamená, že pri výbere z agentúrneho servisu dostane prednosť správa o atentáte pred správou o novom spôsobe zavlažovania, aj keď prvá správa má len obmedzený niekoľkohodinový dopad, zatiaľčo druhá môže ovplyvniť budúce desaťročie. Iným spôsobom naplňovania očakávaní je elitárstvo: vždy sa dáva prednosť elitným štátom (tým, ktorá majú väčšiu váhu v medzinárodnom rozhodovaní, prípadne lepšie obchodné styky s naším štátom) a elitným menám pred štátmi a jedincami neelitnými, neznámymi a teda nemediálnmi
4. Všetky tieto informácie musia byť naviac pokiaľ možno stručné, jasné a musia dovoľovať včasné spracovanie. Informácie o katastrofách, násilí a terosisme a všeobecne negatívnych javoch sú obľúbené aj preto, že umožňujú jasné a stručné spracovanie

Metódy manipulácie

Michael Parenti prináša v práci Methods of Media Manipulation prehľad základných metód, ktoré sa používajú v masmédiách na manipuláciu recipientov. Patrí medzi ne vynechanie a potlačenie, lži, neúplné informácie a ich opakovanie, nálepkovanie, trasmisia falošných hodnôt, nevyváženosť, framing a "učenie divákov nepýtať sa, prečo".
Vynechanie a potlačenie

Najčastejšou metódou manipulácia je jednoducho ignorácia niektorých správ, informáciía myšlienok. Vynechať sa môže niektorý detail správy, ale aj celá správa, ignorovať sa môže jeden aktér udalosti, alebo systematicky celé myšlienkové prúdy. Potláčanie správ sa často deje v rámci "štátnych záujmov".

Učebnicovým príkladom je likvidácia komunistickej strany a jej prívržencov v Indonézii v roku 1965. Indonézska armáda za výdatnej podpory USA vyvraždila polmilióna ľudí. Generáli takisto zničili stovky nemocníc, knižníc a škôl, ktoré založili komunisti. Prvá zmienka o tomto "incidente" v amerických médiách sa objavila v časopise Time až po troch mesiacoch, ďalší mesiac trvalo, kým informáciu priniesol denník The New York Times. Správa bola sprevádzaná komentárom oslavujúcim indonézsku armádu, ktorá "správne a s maximálnou starostlivosťou splnila svoju úlohu".

Po príklady však netreba chodiť do Indonézie - stačí si uvedomiť, ako bola vo všetkých našich médiách prezentovaná kauza "drogovania" Richarda Müllera. Obídeme teraz skutočnosť, že R. Müller bol obviňovaný najmä z porušovania zákona, o čom by predsa len mal rozhodnúť skôr súd, než redaktor zachvátený hnevom spravodlivých. Keď sa sústredíme na samotnú "drogovú otázku", zistíme, že Richard Müller urobil pre protidrogovú osvetu viac, než ktorýkoľvek iný umelec - každé jeho prodrogové či "nie-dostatočne-protidrogové" slovo totiž vyvolalo na druhý deň v médiách opačnú reakciu stonásobného rozsahu. Najďalej zrejme zašla Pravda, ktorá dokonca zriadila dočasnú kvázirubriku, v ktorej pohoršení Müllerovi kolegovia vyhlasovali, že drogy sú zlé a na inšpiráciu ich nikdy nevyužívali. Všetkým novinárom pritom úplne uniklo, že slovenský spevák nebol prvým, kto využíva drogy pri svojej tvorbe. Kto by však chcel brať ľuďom "dobrých" Beatles? A kto by chcel narúšať krásne vykreslený obraz o 100-percentne negatívnych drogách a nechávať čitateľovi priestor na myslenie?

Novinári sa predbiehali vo vykreslovaní negatív drog a manipulovaní ľudí k "správnemu" postoju. Odborníci pritom vedia, že podobná horlivosť môže byť vyslovene kontraproduktívna - mladí ľudia, ktorým je takáto propaganda určená, totiž automaticky prestanú takýmto médiám dôverovať (ak dôveru nestratili už skôr) a skôr sa utvrdia vo svojom "undergroundovom" postoji. V rámci neho je negovanie mentorských výlevom produkovaných aj hlavnými masmédiami jedným z najvýraznejších prvkov.


Z konkrétnych príspevkov možno spomenúť napríklad komentár Petra Tótha uverejnený 8. 3. v SME, otitulkovaný "Dajte mu náhubok!" (príloha č. 1). Autorovi a zrejme ani väčšine čitateľov vôbec nezišlo na um, že žiadajú odobrať inému právo, za ktoré sami horlivo niekoľko rokov bojovali. V anti-Müllerovskej psychóze vyvolanej novinármi výkrik "Dajte mu náhubok!" pritom vôbec nevyznel podozrivo. V širšom kontexte sa však nedá interpretovať inak ako: sloboda slova áno, ale len pre tých, ktorí so mnou súhlasia!! Posledné dve vety článku doslova znejú: "Médiá sú však zodpovedné za dôsledky šírenia takýchto obludností. Ich autorom by však nemali dávať priestor, ale náhubky na ústa."

Zrejme najviac tabuizovanou témou je naše štátne zriadenie. Dá sa ešte pochopiť, že vzhľadom na históriu a kultúru nášho regiónu sa v médiách neobjavujú úvahy o tom, či je demokracia, vláda väčšiny reprezentovanej úzkou elitou, pre nás tým jediným možným spoločenským zriadením. Drzosť a neobmedzené presvedčenie o vlastnej pravde, ktoré je vlastné západnej kultúre (stelesnenej v jej novinároch), sa však naplno prejavuje v informovaní o iných krajinách a kultúrach. Médiá nepripúšťajú kompromis - Čína, Kuba Angola či Rusko majú pre sebou ešte "dlhú cestu" k demokracii a nikoho nenapadne, prečo by mali krajiny bez demokratickej tradície Tu sa priam ponúka konšpiračná teória o tom, že takáto zmienka sa v médiách nemôže objaviť práve preto, aby občania štátu náhodou nezačali sami (sic!) a v širších súvislostiach uvažovať o VLASTNOM štáte.

Nálepkovanie

Médiá môžu veľmi úspešne ovplyvniť vnímanie podávanej udalosti tým, že udalosť, jav alebo zúčastnenú osobu vopred "onálepkujú" slovom či slovným spojením - frázou. Tá má v mysli recipientom už vopred preddefinovaný význam s výrazným znamienkom plus alebo mínus. Čitateľ či divák tak môže ihneď spoznať, či je správa "dobrá" alebo "zlá", a potažmo či je "dobrý alebo zlý" jej protagonista. Vylúčená je tak akákoľvek interpretácia odlišná od interpretácie autora.

Takéto onálepkovanie môže mať dokonca mimoriadne silný terapeutický účinok: desiatky zranených na televíznej obrazovke, výbuch auta v susednom meste či znásilnenie na našom sídlisku by sa nemohli na televíznej obrazovke zjavovať tak často, keby ich desivosť nebola vzápätí neutralizovaná frázami "útok pravicových extrémistov", "vybavovanie účtov" či "žena pochybných mravov". Takto ide razom o niečo pochopiteľné, priam očakávané, takže sa vlastne nič nedeje.

Príklad na POZITÍVNE NÁLEPKY: stabilita, spoľahlivá obrana, bojovníci za slobodu (na ospravedlnenie podpory terorizmu) zdravá ekonomika; nezávislá republika, samostatný štát, štátna zvrchovanosť, synovia národa (Zmena).

NEGATÍVNE NÁLEPKY: ľavicoví teroristi, islamskí teroristi, konšpiračné teórie, pravicoví extrémisti; agresia, klčovať vlastné korene, rozvrat štátu, satanisti, slobodomurári, okultné praktiky, globalistická okupácia (Zmena), exhibicionizmus a zvrhlosť (SME), drogovať; dvojaký meter, iredentisti, pohrobkovia, obnažiť úmysly, osvedčený scenár (Slovenská republika).

Keď sa množstvo nálepiek sústredí v jednej vete, môže z toho vzniknúť aj takáto fascinujúca konštrukcia: "Komunisticko-internacionalistický útok zo slobodomurármi podrobeného Východu a Česka dnes vystriedala pseudodemokraticko-globalistická okupácia zo slobodomurármi riadeného západu..." (Ferdinand Ďurčanský, Zmena 14. marca 2000) "Nevidí to len ten, kto to nechce vidieť," žiada sa dodať ďalšiu obľúbenú manipulátorskú frázu . Všimnime si ešte, že jednotlivé vymenované frázy sú výrazne plnovýznamnové - dokonca z jedného slova sa dá úplne presne určiť téma článku i názor autora. Nálepka skrátka definuje subjekt bez toho, aby bolo nutné podávať ďalšie detaily, ktoré by, nedajbože, mohli viesť k uvažovaniu čitateľa a vytvoreniu vlastného názoru, odlišného od názoru autora.

Transmisia falošných hodnôt

Pod heslom "objektivita" novinári bezhlavo prenášajú všetky oficiálne vyhlásenia, vrátane lží a výmyslov. Lži sú dokonca vítané - vytvárajú najväčší priestor na reakciu druhej strany a následne výrobu série pseudospráv. Za čias McCarthyho si za takýto spôsob práce vyslúžili novinári prívlastok "stenografi moci"

Nevyváženosť

Novinári vedia, že vypočuté majú byť obe strany. Bohužiaľ "obe" strany neznamená "všetky" strany. Ku všetkým otázkam sa teda vyjadruje "vláda" a "opozícia". Alternatívne názory, nepolitici, extrémisti (u nás počas vojny v Juhoslávií napríklad ľudia, ktorí sú proti zabíjaniu ako takému) nemajú šancu.

Framing (forma správ)

"Ohnúť pravdu je lepšie, než klamať," tak znie základná poučka, pod ktorou novinári páchajú dennodenné manipulácie. V praxi sa používajú mnohé spôsoby, medzi najnevinnejšie patrí ovplyvňovanie obsahu pomocou zmeny poradia správ a ich rozmiestnenia (napokon vždy musia byť "nejako" umiestnené).

Fatálnym činiteľom je aj samotný novinársky jazyk. Najokatejším príkladom jeho využívania je vytrvalé "úvodzovkovanie" názvov nepriateľských inštitúcií časopisom Zmena (takzvaná Európska unia, "Severoatlantická alianca"). Literatúra uvádza mnohé príklady, kde dokáže správne použitie jazyka dokonca účinne pôsobiť na podvedomie recipientov. Počas vojny v Perzskom zálive sa používali v amerických masmédiách termíny ako "chirurgický útok raketou" (má navodiť pozitívny pocit spájajúci sa so zahraňovaním životo a "dobrými" lekármi), známe je tiež spojenie "americkí vojaci sa dostali do "target-rich enviroment" (doslova prostredie bohaté na ciele, v praxi to často znamenalo, že začali strieľať do davu).

Zjavná je manipulácia vyplývajúca z názvu americkej rakety PeaceKeeper (Mierotvorca), s manipuláciou jazykom sa však často stretávame napríklad aj v titulkoch v SME či v Slovenskej republike. ("Migaš na funkciu ešte nedorástol" ako spravodajský titulok) Takéto titulkovanie je mimoriadne vďačné, pretože dokáže "do správneho významu" posunúť aj inak neutrálnu agentúrnu správu.

Samostatnou kapitolou je výber fotografií - tiež je vždy nutné "nejakú" vybrať, čo dáva manipulátorom do rúk takmer nezničiteľný argument. Jeden príklad na nevedomú manipuláciu v rámci mantinelov a zámerov konkrétneho periodika - k výročiu vzniku Slovenskej republiky 14. marca radi uverejňujú mienkotvorné médiá najmä notoricky známu fotografiu Jozefa Tisa, ktorý vyznamenáva nemeckých vojakov. Táto ponúka len veľmi malý priestor na ďalšiu interpretáciu - Tiso bol zlý, lebo vyznamenával fašistov, a hotovo. Zmena, ktorá Tisa obhajuje, však uverejnila fotografiu s popiskom "Slovenský prezident Dr. Jozef Tiso so svojimi rodičmi". Za pozornosť stojí už i samotný popisok (v mienkotvornom médiu by bol Tiso určite identifikovaný inak, napríklad "Prezident fašistickej slovenskej republiky Jozef Tiso), ale podstatná je otázka - prečo sa "ľudská fotografia" Tisa v hlavných médiách nikdy neobjaví, rovnako ako sa v Zmene neobjaví fotografia s nacistickými vojakmi?

Ekvivalentom takýchto techník v elektronických médiách je najmä tón prezentácie, intonácia moderátora, a ďalej sprievodné zvukové a obrazové efekty pri čítaných správach i obrazových príspevkoch.) Najmä televízny hlásatelia navyše podľa Ivana Vágnera okolo seba vytvárajú akúsi auru dokonalej istoty, ktorá by však mohla byť nazývaná aj "autoritatívna ignorancia". Prejavuje sa v poznámkach ako "Ako to dopadne? Čas ukáže..." či "Nikto nevie, čo bude ďalej." (Čo by malo správne znieť "Ja to neviem a keď to neviem ja, tak to určite nevie nikto.")

Prečo manipulácii podliehame?

Podľa Ivana Vágnera sú tu tri hlavné faktory, ktoré manipulácii nahrávajú.
1. Informácie do seba zapadajú. Všetky médiá navyše prezentujú tie isté pseudoudalosti, je teda mimoriadne ťažké uvedomiť si, že ide skutočne o pseudoudalosť.
2. Celou svojou výchovou sme predurčení veriť tomuto druhu informácií.
3. Aspoň malú časť z informácií si môžeme overiť (alebo si to aspoň myslíme) Heslom správ je aktuálnosť a nás ani nenapadne pochybovať o tom, že "čerstvá" správa je dôležitejšia, než správa včerajšia. Neustály prúd nových informácií, ktoré "musíme" vstrebať, nám zabraňuje zamyslieť sa nad ich skutočnou hodnotou, prehliadnuť manipulácie a jej metódy. Učia nás, že v modernej dobe treba mať vždy ČO NAJVIAC informácií - a práve to hrá manipulátorom do karát. Čím viac informácií máme, tým je menej pravdepodobné, že sa nad nimi dokážeme skutočne zamyslieť..

Použitá literatúra

VÁGNER, Ivan: Televizní zprávy - psychický nátlak?. Praha : Argo, 1997. 150 s.

PARENTI, Michael: Methods of Media Manipulation (In: Carl Jensen: 20 years of Censored News, Project Censored)

Neznámy autor: Feudalism ...alias American Capitalism (kapitola 3: Manipulation of The Media).

Námet televíznej relácie
- Veríte médiám?

Čas vysielania: raz mesačne, pred hlavnou spravodajskou reláciou (18:15) 45 min Ciel relácie: mediálna výchova. Relácia by mala naučiť divákov spoznávať manipulatívne metódy v práci novinárov a chápať, že ako pasívny diváci sú často tercom manipulácie. Diváci by si mali pri sledovaní relácie uvedomovať, že výsledný dojem z tej-ktorej reportáže či správy často závisí nie na skutočnosti, ale na osobnom postoji novinára.
Zároveň by mala poukazovať na prehrešky novinárov voci etike a profesionalite, ktoré sa vyskytnú v priebehu uplynulého mesiaca.

Nácrt scenára: Prvých dvadsať minút relácie by tvorili dve desaťminútové reportáže (príspevky) na rovnakú, v spoločnosti aktuálne diskutovanú či kontroverznú tému (napríklad právo homosexuálnych rodín na adopciu detí, legalizácia drog, štát na národnostnom ci obcianskom princípe, prínos športu pre spoločnosť...).
Vyznenie dvoch príspevkov by však bolo presne opačné - jeden by vyznieval výrazne pozitívne, druhý negatívne (vzhľadom k téme). Neboli by pritom použité nijaké falošné dokumenty, mystifikácie či klamlivé informácie. Na vyvolanie pozitívneho a negatívneho dojmu by sa používali len ,,bežné" metódy - tendenčné zoraďovanie faktov, spochybňovanie ,,nesprávnych" názorov vypovedajúcich, nenápadné komentatívne výrazy a podobne...
Oba príspevky by pripravoval iný novinár (skupina novinárov). Redaktormi by boli externí pracovníci, renomovaní skúsení novinári z televízie, no i z rozhlasu a tlače (pripravili by námet, prípadne scenár relácie).
Po skončení príspevkov by redaktori (prípadne kameramani a iní zúčastnení tvoriví pracovníci) v diskusii vysvetlili, aké metódy použili na vyvolanie jednoznačného dojmu z relácie. V poslednej časti by sa prezentovali ukážky z objavených tendenčných a manipulatívnych príspevkov v slovenských médiách za uplynulý mesiac (v prípade iných televízií a konfliktu s autorským zákonom by boli prehrešky stručne popísané). Diváci by boli pritom vyzývaní, aby sami vyhľadávali príklady manipulácie médiami v televízií, rozhlase aj v tlači a zasielali ich redakcii.
Autori relácie by zároveň spolupracovali s vytvorenou Mediálnou radou, či Etickým súdom novinárov (prípadne existujúcou inštitúciou najbližšou tejto funkcii) pri poukazovaní na jednotlivé prehrešky. V prvých dieloch relácie by zároveň bolo možné názorne dokázať, ako tendenčnosť vplýva na názory recipientov: vybraná skupina dobrovoľníkov by sa rozdelila na dve polovice, pričom každá by zhliadla len jednu z reportáží - ,,pozitívnu" alebo ,,negatívnu" a následne by vyjadrila svoj názor na predloženú problematiku.

 

zdroj: http://afinabul.blog.cz/0812/manipulacia-v-masovych-mediachShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Antabus   |   ip:64.255.18   |   2009-12-21  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto je fakt dolezite.sk pochopit! Je to dolezite.sk, ze oni maju skoro dokonaly system, ktory pracuej proti nam. A dolezite.sk, prop.sk, zvedavec.org.blisty.cz atd naburavaju ich system. My dakujeme statocnym!


SH   |   ip:213.151.2   |   2009-12-21  (22:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takto som este o manipulacii nepremyslal, dakujem za clanok


firex   |   ip:84.72.12.   |   2010-04-26  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  perfektny clanok, potleskJozef   |   ip:95.105.17   |   2011-06-22  (16:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako názorná ukážka manipulácie je vpravo hore výber článku "Na zamyslenie". Samé bohapusté lži a obviňovania.
> Pápež Leo X. postavil baziliku svätého Petra predajom poukazov z pekla a poukazov do neba.
Boli ste v tej bazilike? Ja áno. Obdivovali ste ju? Ja áno. Obdivovali ste Michalangelovu Pietu? Ja áno. Toto všetko postavila katolícka cirkev a zanechala budúcim pokoleniam. A čo zostane po autorovi onoho článku? Iba smrad.

> Držali masy v ignorantstve a v temnote odopieraním základného vzdelania.
Písmo na Slovensko priniesli svätí Cyril a Metod.Školstvo na území Slovenska sa vyvíjalo už od 9. storočia a súviselo s príchodom slovanských vierozvestov Konštantína a Metoda (r. 863). Konštantín vytvoril prvú slovanskú abecedu – hlaholiku, ktorá bola základom pre šírenie vzdelania. Obaja bratia založili na našom území i prvé školy, v ktorých boli vyučovaní budúci kňazi staroslovienčinou, zrozumiteľnou im i ľudu našich krajín. Správy o kláštorných a katedrálnych školách sa nezachovali, pretože všetky archívy boli spálené pri tureckých vpádoch. Prvá zmienka o kláštornej škole, ktorú založili benediktíni pod Zoborom pochádza až z konca 10. storočia.

Školstvo na Slovensku sa začalo vo väčšej miere rozvíjať v stredoveku. O školách z obdobia Veľkej Moravy vieme veľmi málo. Jeho existenciu možno predpokladať podľa pomerne vysokej úrovne ekonomicko-spoločenských pomerov a kultúry (písomníctva), najmä vo väčších centrách (Nitra). Viac správ, od 13.storočia aj písomných, sa zachovalo o školách, ktoré zriaďovala rímsko-katolícka cirkev ako monopolný činiteľ ideológie vo feudálnej spoločnosti. Podľa toho, pri ktorej cirkevnej ustanovizni vznikali, nazývali sa kláštorné školy, farské školy a kapitulské školy.

Falošné mýty okolo križiackych výprav
Otázka: Niektorí autori tvrdia, že križiacke výpravy, to boli agresívne vojny proti mierumilovnému islamskému svetu. Čo si o tom myslíte vy?
Odpoveď prof. Maddena:
Ťažko je predstaviť si, ako môže niekto, kto skutočne pozná historické zázemie, niečo také tvrdiť. Pôvodný cieľ prvej križiackej výpravy - ako je uvedený v pápežskej výzve a v početných križiackych výsadných listinách - to bola reakcia na agresiu moslimov voči kresťanom na východe a išlo o opätovné získanie území kresťanských vlastníkov, ktoré si medzitým privlastnili moslimovia.
Mnohí nepriatelia križiackych výprav tvrdia, že i keď križiaci nosili kríže a rôzne náboženské symboly, išlo im len o zhohatnutie a o získanie teritórií. Aký je váš názor na toto?

Toto pomerne zastaralý pohľad, ktorý teraz už učenci zväčša odmietajú. Ten bol založený na viktoriánskej skúsenosti s kolonializmom, ktorý však nemá žiadnu náväznosť na stredoveké križiacke výpravy. Teraz už vieme, že tie sa finančne takmer v žiadnom prípade materiálne nevyplácali. Križiaci často seba a svoje rodiny úplne finančne vyčerpali, aby mohli uhradiť náklady na svoje výpravy. Ak niečo počas nich získali (a to sa nestávalo často), to nikdy nepresahovalo náklady. A väčšina križiakov nemala záujem zostať na východe, ale chceli len splniť svoj sľub a potom sa vrátiť domov tak rýchlo, ako bolo možné.

Niektorí hovoria, že križiacke výpravy boli čosi ako stredoveký kolonializmus pod náboženským rúškom. Je to pravda? Mohli by ste sa k tomu vyjadriť?

Kolonializmus - ak má vôbec nejaký význam - si vyžaduje niektoré veci: v prvom rade domovskú krajinu, ktorá financuje a riadi koloniálnu expanziu, ďalej koloniálnu vládu, naviazanú na domovskú a koloniálnu politiku exploatácie v kolónii. Križiacke výpravy nič z tohto nemali. Tie nepodporovala žiadna domáca krajina. Financovali a podnikali ich jednotlivci v kresťanskom svete pre svoju vlastnú dušu a pre spoluveriacich v zahraničí. Vlády v križiackych štátoch boli nezávislé a nemali spojitosť so žiadnom európskou krajinou. A Európania nemali koloniálnu politiku a nešlo im o exploatáciu Východu. Prevažujúcim účelom Jeruzalemského kráľovstva bolo strážiť posvätné miesta a životy kresťanských pútnikov, ktorí ich navštevovali.

Možno historicky obhájiť nasledujúcu tézu: I keď Západ po siedmej a poslednej križiackej výprave stratil politickú kontrolu nad Svätou zemou a Blízkym východom, úsilie kresťanov v 11. až 13. storočí zastavilo výpady moslimov na Európu a tým sa zabránilo tomu, aby sa európska pevnina stala v stredoveku moslimskou?

Toto v niekoľkých prípadoch neplatí. Siedma križiacka výprava vlastne nebola poslednou. Tie pokračovali až do 16. storočia. Známa bitka pri Lepante v roku 1571, to bola tiež križiacka výprava. Katolíci síce stratili pevninu, ale Cyprus a Rhodes si udržali celé stáročia. Ja som presvedčený, že je férové povedať, že križiacke výpravy zdržali postup moslimských impérií - zvlášť Otomanského - smerom do Európy dosť dlho na to, aby sa Európania mohli účinne brániť. Ja nepochybujem, že keby tu križiackych výprav nebolo, západná Európa by sa bola ocitla v moci moslimov rovnako ako juhovýchodná.

Štvrtú križiacka výpravu vidia niektorí v najnegatívnejšom svetle. Vy ste túto križiacku výpravu podrobne študovali. Mohli by ste sa vyjadriť k niektorým mýtom ohľadom štvrtej križiackej výpravy?

Najväčším mýtom je to, že pápež Innocent III. a Doge Enrico Dandolo vraj zmenili jej pôvodný cieľ, aby si mohli podmaniť Konstantinopol. V skutočnosti však pápež niekoľkokrát zakázal križiakom pohnúť sa smerom na Konstantinopol a keď tam potom už boli, zakázal im mesto napadnúť. Takisto nie je pravda to, že križiakov viedla smerom na Konstantinopol ich nenávisť voči Grékom a závisť kvôli ich impériu. Križiaci napokon prišli do Konstantinopola na pozvanie gréckeho nástupníka trónu, ktorý im prisľúbil, že im v križiackej výprave pomôže. Križiaci napadli Konstaninopol až vtedy, keď ich grécky priateľ zradil, odmietol im vyplatiť sľúbenú odmenu alebo sa pridať k výprave. Ale aj vtedy sa pustili do neprívetivých činov až potom, keď Gréci zavraždili ich bývalého priateľa a križiakom nariadili opustiť mesto bez odmeny, bez podpory a dokonca aj bez potravín. Štvrtá križiacka výprava, to je tragédia, ale v tej zohrali dôležitú rolu Gréci a obyvatelia Latia. rozhovor s Thomasom Maddenom, profesorom St. Louis univerzity.
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

19 minút....

19 minút, ktoré možno niekomu predsa pomôžu zmeniť pohľad na určitý fakt....


ČESNEK + OCET + MED = Zázračný přírodní lék

Ľ. Huďo – Aprílové udalosti vo svete, rok 2012

Proč jsou Amiši zdravější než většina Američanů

„Základnou príčinou našej neslobody je nevedomos...

Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpeč...

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4263 s