18. September 2019
    
Bitcoin pro začátečníky - Dolezite.sk

Bitcoin pro začátečníky


  2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Bitcoin pro začátečníky

Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.

Jedním způsobem (samozřejmě ne jediným), jak se této krádeži za bílého dne bránit, je například anonymní elektronická měna, jejímž neznámějším příkladem je právě Bitcoin. Tento článek by měl sloužit jako základní průvodce problematikou Bitcoinu – měl by nastínit, o co se jedná, jak funguje a jak ho používat.

Bitcoin je zcela virtuální měna – není ničím krytý a nemá žádnou fyzickou podobu. Jedná se prostě o sekvenci nul a jedniček v počítači. Transakce probíhá, stručně řečeno, tak, že pokud chce Alois zaplatit Břetislavovi 1 bitcoin (BTC), tak prostě na počítači napíše „Já, Alois, tímto převádím na Břetislava 1 BTC,“ následně tuto zprávu digitálně podepíše [1], a nakonec ji pošle Aloisovi. Alois tak stoprocentně ví, že Břetislav na něj skutečně 1 BTC převedl, a může ho utratit – bez starostí, protože má důkaz, že je jeho, a nikoliv Aloisův.

To nicméně nebrání Aloisovi, aby to samé provedl znovu – mohl by stejným způsobem převést 1 BTC třeba na Cecila a takto to opakovat do nekonečna. Bitcoiny existují pouze jako informace v počítači, proto se zdá, že je teoreticky možné je neomezeně vytvářet a utrácet.

To ale není pravda, protože zde existuje ještě jedna zábrana. Zmíněná podepsaná zpráva „Já, Alois, tímto převádím na Břetislava 1 BTC,“ totiž není zaslána pouze Břetislavovi, ale je zaslána všem účastníkům Bitcoin sítě. Všichni tito účastníci si transakce všech ostatních uživatelů ukládají ve svém počítači (tedy i vy máte v počítači historii všech transakcí na celé Bitcoin síti). U každého bitcoinu je tak v podstatě vedena evidence, k jakému účtu v danou chvíli patří a kdo ho může utratit. Díky tomu může komunita uživatelů velmi snadno při obdržení každé zprávy o každé nové transakci ověřit stav účtu platícího klienta, zda bitcoiny, které chce utratit, skutečně vlastní.

Pokud je vše OK, členové sítě transakci uznají, přidají ji na konec transakční historie, kterou si vedou, a vyrozumí o tom Aloise i Břetislava. Tím je transakce ověřena a Břetislav již může být plně spokojen, protože kromě digitálně podepsané zprávy od Aloise, která říká, že na něj převádí 1 BTC, má rovněž vyrozumění od uživatelů sítě, že s touto transakcí souhlasí a že Alois skutečně daný 1 BTC měl a nyní ho už nemá.

Kdyby se Alois pokusil o podvod a chtěl utratit bitcoiny, které nemá, komunita by to snadno poznala a tuto transakci by neuznala. V podstatě by se jednalo o tisk peněz se všemi přerozdělovacími důsledky, což pochopitelně není v zájmu nikoho s výjimkou podvodníka samotného. Daná transakce by nebyla zapsána do transakční historie vedené u každého uživatele a neexistovala by. Cecil by se mohl do krve hádat, že má od Aloise digitálně podepsaný příkaz o převodu 1 BTC na něj, ale nikdo by ho neposlouchal, protože se jedná o 1 BTC, který Alois vůbec neměl, a proto ho nemohl na nikoho převést.

V předchozích třech odstavcích jsme se dopustili velmi drastického zjednodušení, protože nemáme prostor pro detailní popis celého procesu. Ve skutečnosti se informace o probíhající transakci nerozešle všem, ale jen těm uživatelům, kteří se na ověřování specializují (běžný uživatel nemá zájem propůjčovat svůj výpočetní výkon) a jsou za to placeni poplatkem, který je ovšem pro koncového uživatele zcela zanedbatelný. Jimi ověřené transakce a aktualizované soubory s transakční historií se pak rozešlou zbytku uživatelů průměrně každých 10 minut. Systém je navržen tak, že kdyby chtěl ověřující uživatel podvádět a vnutit komunitě svojí „cinklou“ verzi transakční historie, musel by mít silnější počítač, než všichni slušní členové dohromady). Tolik ve stručnosti; pokud vás to zajímá, doporučuji wiki-stránky Bitcoin.

Je to jednoduché

Zní to složitě (a složité to je), ale uživatel nic z toho nemusí řešit. Běžný uživatel má na počítači klientský program, který vše dělá za něj. Takže když se v síti objeví několik nových aktualizovaných souborů s transakční historií, program si automaticky zjistí, který z nich vyhovuje kritériu nejvyššího výpočetního výkonu (soubory s historií jsou konstruovány tak, aby se informace o výkonu dala spolehlivě zjistit, více viz zmíněné wiki-stránky), a ten si stáhne (a to samé udělají všichni ostatní uživatelé). Že to tak program dělá, si může kdokoliv, kdo rozumí programování, ověřit, protože klientský program je open-source.

Stejně tak, pokud provádíte transakci, tak pouze zadáte platební údaje včetně čísla účtu protistrany a program už se sám postará o digitální podpis a rozeslání transakce k ověření komunitě. Po úspěšném ověření vás o něm automaticky vyrozumí, stejně tak jako protistranu. Z pohledu uživatele je tedy placení a přijímání bitcoinů jednoduché, dokonce jednodušší než dnešní běžný internet banking.

Jak bitcoiny vznikají

Možná se ptáte, kde se vzaly existující bitcoiny, jak vznikly nebo kolik jich je. Odpověď je, že bitcoiny vznikly pomocí tzv. „těžení“. Co tím myslíme? Už jsme si řekli, že každý bitcoin je prostě série jedniček a nul v počítači. To je sice pravda, ale je zde ještě jedna skutečnost: klientské programy jsou naprogramovány tak, aby přijímaly jen takové jedničky a nuly, které splňují určitá kritéria. Takovým kritériem může být třeba to, že daná sekvence nul a jedniček musí mít na začátku tři jedničky. To je jen pro představu – ve skutečnosti jsou ta kritéria mnohem složitější a jsou navržena tak, aby bylo nutné vynaložit poměrně velké množství výpočetního času (a tedy i elektrické energie) na nalezení kombinace, která kritérium splňuje. I zde platí, že klientský program snadno a automaticky může toto kritérium ověřit a automaticky přijmout jen vyhovující bitcoiny. Tím je zaručeno, že platný, komunitou uznávaný bitcoin může vytvořit jen někdo, kdo věnoval svůj počítač a elektrickou energii na splnění této matematické úlohy – tak jako těžař zlata musí vynaložit náklady, aby zlato vytěžil a pustil do oběhu.

Zmíněná matematická úloha i hodnota bitcoinů, kterou je těžař odměněn za její vyřešení, jsou zároveň navrženy tak, aby bylo možné vytěžit jen konečné množství bitcoinů, které je konkrétně cca 21 milionů). S každým dalším vytěženým bitcoinem je odměna měnší, takže náklady na těžbu jsou relativně čím dál větší. Díky tomu si můžeme být jisti, že se růst množství bitcoinů v oběhu zastaví nejpozději na čísle 21 milionů, ale nejspíš ještě dříve, protože v určitou chvíli bude těžba nových bitcoinů sice možná, ale příliš nákladná vzhledem k jejich hodnotě. V současné době je vytěžena asi polovina bitcoinů, v následujících letech se tedy stále bude jednat o inflační měnu, nicméně ta inflace bude neustále zpomalovat, a navíc je kompenzována rostoucí poptávkou po bitcoinech. Proces je nastaven tak, že v roce 2030 bude vytěžena drtivá většina bitcoinů.

Jaké jsou výhody?

Výhody jsou nasnadě:

Žádná centrální autorita (nejen státní, ale ani soukromá), tedy žádné nebezpečí podvodu ani tisku peněz. Neexistuje žádný server, na kterém by Bitcoin fungoval. Jedná se prostě o decentralizovanou síť jednotlivců a všechna výše zmíněná pravidla si vynucuje každý uživatel tím, že používá program, který je má v sobě naprogramována. Každý klientský program je nastaven tak, aby uznával pouze legitimně vytěžené bitcoiny, kterých bude konečné množství, a aby do počítače nakopíroval a nadále uznával pouze tu verzi transakční historie, na které se shodla většina ostatních uživatelů (váženo výpočetním výkonem). Dokud se většina uživatelů shodne na tom, že je nutné bránit vzniku nových peněz (s výjimkou jasně definovaného, dočasného a nákladného těžení), nebudou se tato pravidla měnit. Kdyby se nějací uživatelé rozhodli tento systém narušit a podvádět, neuspěli by, protože by byli v zanedbatelné menšině a zbytek komunity by je ignoroval. Systém je zkrátka navržen tak, že pro každého, kdo je v menšině, je nejziskovější dodržovat pravidla. A v menšině bude každý, protože i dnes, kdy je síť Bitcoin co do velikosti zanedbatelná, tak svým celkovým počítačovým výkonem převyšuje nejrychlejší počítač světa několikanásobně.

Systém nemůže zkolabovat. Na každém počítači je jedna kopie celé transakční historie celé sítě. I kdyby na polovině zeměkoule vyhořely všechny počítače, stavy účtů budou zachovány a systém bude fungovat dál.

Zanedbatelné transakční náklady. Jediným nákladem je výpočetní výkon uživatelů, kteří zajišťují ověření transakcí. Tito si momentálně neúčtují nic, protože je systém navržen tak, že matematická úloha, kterou musí vypočítat těžaři (jak jsme popsali výše), se zároveň používá jako úloha pro dokázání vynaloženého výkonu při ověřování nových transakcí. Těžaři tak během těžby bitcoinů zároveň ověřují transakce, a proto jim jako odměna za ověřování slouží právě vytěžené bitcoiny. Je samozřejmě pravda, že až se bitcoiny přestanou těžit, tito uživatelé o prováděnou činnost ztratí zájem. Proto jim bude nutné platit jinak – tedy přímý poplatek za ověřování transakcí. Nicméně už nyní je jejich odměna vzhledem k objemu ověřených transakcí zanedbatelná a s rostoucím počtem uživatelů v budoucnu bude ještě menší. Pravděpodobně tedy bude výrazně menší než běžné bankovní poplatky pro platby v rámci země, a pokud nebudete posílat expresní platbu a budete ochotni strpět drobné zdržení v řádu desítek minut, nejspíš budou zdarma.

Můžete posílat peníze po celém světě za stejných podmínek. Nepotřebujete k tomu žádného prostředníka.

Obrovská rychlost. Samotná transakce proběhne ne o moc pomaleji než poslání emailu. Její ověření pak dostáváte každých deset minut. Takže pokud chcete jedno ověření, musíte počkat deset minut, pokud naopak chcete 6 ověření, která se běžně považují za ekvivalent prakticky stoprocentní jistoty (to budete chtít, třeba když budete prodávat dům), musíte počkat hodinu. Srovnejte s jedním až dvěma pracovními dny, které potřebují na provedení transakce dnešní polostátní banky.

Snadné ověřování pravosti. Na rozdíl od zlata nemusíte bitcoiny nosit ke zlatníkovi a nechávat si zkontrolovat, jestli jsou pravé.

Anonymita. Na první pohled se sice zdá, že systém není vůbec anonymní, ostatně stav vašeho účtu a vaše transakční historie je známá celé síti. To ale vůbec nevadí – v síti totiž nevystupujete pod svým jménem, ale pouze pod svým číslem účtu (pouze se to nejmenuje číslo účtu, ale bitcoinová adresa, a skládá se z 27-34 číslic a písmen). Ostatní tedy nebudou vědět, že Petr Málek zaplatil 1 BTC firmě Ponožky na celý život, s.r.o., ale že 1sd2co5df987aFlKtDMb8SFs7d987 zaplatil 1 BTC ve prospěch 178we5d23rfoi9487n897Td5JNF8EfW. Co když se ale někomu podaří odhalit, co jednotlivé adresy znamenají? Například nějaký můj kamarád si také kupuje ponožky, zná tedy bitcoinovou adresu Ponožek na celý život, a protože občas posílá peníze i mně (jinak by to nebyl kamarád), tak zná i mojí adresu. Řešení je jednoduché – stačí nemít jednu adresu, ale třeba 100 adres. Adresy (a tedy i bitcoinové účty) si můžete generovat, jak se vám zlíbí. Stačí v klientovi kliknout na tlačítko a během vteřiny je vytvořen nový účet s novou adresou a s novým digitálním podpisem, který je známý pouze vám. Klidně můžete (a doporučuje se to) pro každou protistranu, se kterou obchodujete, vytvořit zvláštní účet. Tím se stává jakékoliv dohledání transakcí nemožné, protože můj kamarád nezná adresu, kterou používám pro placení vůči Ponožkám na celý život – zná pouze adresu, kterou používá pro placení mně, která je ovšem od té první odlišná. A nebojte, nemusíte se bát, že byste se ve svých stovkách účtu ztratili. Bitcoinový klient si všechny vytvořené účty ukládá, včetně příslušných digitálních podpisů. Vám potom neukazuje jednotlivé účty, ale pouze celkový součet všech vašich účtů, k nimž ve vašem počítači nalezl digitální podpisy. Z pohledu uživatele se to tedy tváří tak, že účet máte pouze jeden, jak jste zvyklí z dnešních bank.

Díky anonymitě je bitcoin ideální měna v prostředí despotického státu. Na rozdíl od zlata, na bitcoin nelze uvalit embargo, leda že by vláda vypnula celý internet. Nelze ho nikomu konfiskovat, protože stát nemá možnost zjistit, kolik bitcoinů vlastníte. Nelze transakce v bitcoinech danit, protože se neví, kdo je provádí. Dokonce se ani neví, jak jsou velké – to, že někde někomu někdo zaplatil 1 BTC, ještě neznamená, že mu zaplatil skutečně 1 BTC. Možná mu zaplatil 1 000 BTC, které za něj počítač v rámci anonymity rozdělil na 1 000 plateb po 1 BTC, a každá šla z jiného čísla účtu.

Bitcoin má ale samozřejmě i své nevýhody:

Když vám někdo ukradne digitální podpisy k vašim účtům, bude z nich moct navždy platit. Nicméně toto se dá ochránit tak, že si soubor s digitálními podpisy zaheslujete dostatečně silným heslem. Bitcoinový klient tuto možnost nabízí.

Když soubor s digitálními podpisy ztratíte (nebo si ho zaheslujete a zapomenete heslo), už nikdy své bitcoiny neuvidíte. Jak jsme si vysvětlili v [1], prolomit šifry je prakticky nemožné. Nikdo vám tedy nepomůže, i když bude sebevíc chtít. Protože jsou účty anonymní, digitální podpis je jediné, co dokazuje, že můžete daným účtem disponovat. Majitelem je ten, kdo se prokáže příslušným digitálním podpisem. Ztracení podpisu je analogie ke ztracení (nebo spíš spálení) bankovek.

Bitcoin je závislý na připojení k internetu. Bez internetu nemůžete své bitcoiny ovládat.

Protože je bitcoin relativní novinka a trh s bitcoiny je velmi malý, hodnota bitcoinu není stabilní. Je zcela běžné, že se během roku mění kurz bitcoinu k dolaru o desítky až stovky procent. Nicméně toto platí pro každý malý trh (např. pro nově vydané akcie malých firem) a s rostoucí popularitou se kurz stabilizuje. Pokud se bitcoin bude dále rozšiřovat, stabilizuje se i jeho hodnota. Do té doby je riskantní ho používat jako uchovatele hodnoty na dlouhou dobu, nicméně stále vám nic nebrání ho používat pro transakce a krátkodobou držbu.

Existuje málo míst, kde je bitcoin přijímán. Nicméně stále je řada míst, kde se dá uplatnit, a počet těchto míst roste. Zde se třeba můžete dočíst, jak argentinská půjčovna aut snížila své ceny o 30 % díky použití bitcoinů.

Bitcoin nemá žádné alternativní použití. Na rozdíl od zlata ho nelze využít v průmyslu. Je tedy možné, že při ochabnutí transakční poptávky by cena bitcoinů spadla na nulu. Na druhou stranu, využití zlata v průmyslu je tak malé, že při ochabnutí transakční poptávky po zlatě by se jeho cena nule blížila také, ačkoliv by jí nedosáhla úplně.

Závěr

Závěrem tedy lze říct, že jak bitcoin, tak zlato mají své výhody i nevýhody. Osobně nevidím důvod, proč by nemohly koexistovat tyto měny vedle sebe. Je možné, že ve svobodné společnosti, kde anonymita není díky neexistenci státního teroru tak důležitá, by zlato bitcoin z trhu vytlačilo (i když kdo ví – stále je zde ještě výhoda z hlediska rychlosti a transakčních nákladů), ale minimálně v době, kdy státy budou existovat a budou se chovat, tak jak se chovají, je bitcoin výhledově minimálně stejně dobrá, pravděpodobně i lepší alternativa. Samozřejmě to záleží na tom, jak ho veřejnost přijme a jak mu porozumí – může se klidně ukázat, že po něm není poptávka, a z toho obrovského nárůstu popularity (i kurzu) za poslední dva roky se vyklube splasknutí bubliny.

Rozhodně si ale myslím, že každý libertarián by se měl už jen z přesvědčení o tyto pokusy o soukromou měnu zajímat a měl by aspoň pár stovek korun do bitcoinů převést :)

Jak začít Bitcoin používat?

Nyní, když jsme si vysvětlili, co Bitcoin je a jak funguje, nadešel čas si ukázat, jak Bitcoin začít používat. Je to velmi jednoduché.

Nejprve si musíte stáhnout svůj klientský program. Existuje jich více, ale nejznámější a nejpoužívanější, který pochází přímo od vývojářů Bitcoin sítě a který je open-source, se jmenuje Bitcoin-Qt a je možné ho zdarma stáhnout zde. Tento prográmek si po stažení nainstalujete zcela běžným způsobem.

Po prvním spuštění vás čeká jedna nepříjemnost. Jak jsme uvedli výše, každý si ve svém počítači eviduje historii všech transakcí, které se v síti Bitcoin kdy udály. Po nainstalování Bitcoinu tuto historii samozřejmě v počítači nemáte, a proto si ji program musí stáhnout. To se děje právě při prvním spuštění. V současnosti soubor s historií zabere cca 7 GB, a navíc je nutné zkontrolovat, zda jsou soubory pravé, zda na sebe správně navazují a zda se skutečně jedná o verzi, na jejíž správnosti se komunita uživatelů shodla. Mně na běžném počítači toto trvalo skoro celý den. Naštěstí vás toto čeká jen při prvním spuštění. Při každém dalším spuštění už si program stáhne pouze transakce, které se udály od posledního spuštění. V každém případě můžete sledovat průběh tohoto procesu na grafu ve spodní části okna. Po doběhnutí tento pruh zmizí, stejně tak jako červené nápisy „nesynchronizováno“, a vy uvidíte aktuální historii posledních vašich transakcí, stejně tak jako aktuální stav účtu (tedy, lépe řečeno, součtu všech vašich účtů). V mém případě je udáván v mBTC, což znamená milibitcoiny, neboli tisíciny bitcoinu. Zde mimochodem docházíme k další výhodě – bitcoiny jsou nekonečně dělitelné (v současnosti je definován maximální počet desetinných míst, ten je ale možné v dalších verzích zvýšit, pokud by si to situace žádala). Na obrázku vidíte i údaj „Nepotvrzeno“ – tam je vidět objem plateb, které jste za poslední dobu přijali, ale zatím neuběhnul dostatek minut na to, aby byly potvrzeny zbytkem sítě.

Výhoda je, že proces stahování můžete přerušit, počítač vypnout a pokračovat příště. A ještě větší výhoda je, že existují alternativní klienti, kteří si neevidují celou historii, ale pouze nedávnou. S rostoucí popularitou Bitcoinu bude velikost souboru s historií příliš velká, a proto nejspíš bude uchovávána po částech na více počítačích. Každopádně v dnešní době je velikost stále ještě únosná, proto nevidím důvod se ohlížet po alternativních klientech. Až tato situace nastane, nejspíš dojde k příslušné změně i u Bitcoin-Qt.

Nastavovat nemusíte prakticky nic, ono ani moc není co, protože program je opravdu extrémně jednoduchý. Musíte si pouze vytvořit svůj první účet. To uděláte tak, že kliknete na Příjem mincí a pak Nová adresa.

Na obrázku jsou vidět všechny adresy, které jsem si dosud vytvořil. Takových bych tam klidně mohl mít tisíce – pro každého člověka, který mi kdy bude posílat peníze. Tím si zachovávám anonymitu.

Na dalším obrázku vidíme okno pro zadání transakce.

Stačí vyplnit (nebo spíš zkopírovat ze schránky) cílovou bitcoinovou adresu, napsat popisek a zadat částku. Nemusíte se bát překlepu – pravděpodobnost, že omylem zadáte jinou adresu, která existuje, je jedna ku čtyřem miliardám.

Program má i další funkce, například adresář bitcoinových adres, abyste si je nemuseli pamatovat, historii transakcí, možnost zaheslovat si soubor s digitálními podpisy, abyste mohli platit pouze po zadání hesla, atd. Tyto vychytávky si jistě ctěný čtenář vyzkouší sám.

Jak získat bitcoiny?

Při vytvoření prvního účtu samozřejmě bude na vašem kontě ošklivá nula. Bitcoiny můžete získat mnoha způsoby, mezi které patří třeba nákup na burze LocalBitcoins.com nebo MtGox.com.

Dolezite.sk je také na Bitcoinu

Pokud nám tedy chcete přispět nějaké peníze, už to nemusíte dělat jen přes normální banku nebo PayPal, ale můžete posílat bitcoiny na adresu 12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn .

Zajímavosti

Abychom uvedli také trochu statistik, tak současná dolarová hodnota bitcoinů v oběhu je cca půl miliardy dolarů. Bitcoin už tedy není žádný drobeček. Počet uživatelů není znám (kvůli anonymitě), ale odhaduje se na několik desítek tisíc. První transakce v bitcoinech nastala v roce 2010, jednalo se onákup dvou pizz za 10 000 BTC, což při dnešním kurzu odpovídá cca 10 miliónům Kč. Ne nadarmo se říká, že šlo svým způsobem o nejdražší pizzu v historii lidstva. Z toho jste asi také dovodili, že 1 BTC odpovídá cca tisíci korunám. Nicméně cena v poslední době hodně razantně vzrostla a je možné, že časem opět spadne níže. No a asi nejzajímavější je adresa www.bitcoinmonitor.com, kde můžete naživo sledovat transakce probíhající v síti Bitcoin.


[1] Digitální podpis funguje na principu asymetrického šifrování (tj. typ šifrování, kde pro převedení textu do šifrované podoby je třeba použít jinou šifru (pojmenujme ji A), než jakou je třeba použít pro rozšifrování (B), a tyto dvě šifry jsou na sobě nezávislé, tj. nelze pomocí znalosti jedné odvodit tu druhou). Když chcete něco digitálně podepsat, tak to zašifrujete šifrou A, kterou znáte pouze vy a nikdo jiný. Příjemce textu ho následně pomocí odpovídající šifry B rozšifruje (protože jste mu šifru B někdy dříve osobně předali třeba na flashce). Pokud se mu rozšifrování pomocí šifry B podařilo, má jistotu, že jste zprávu psali vy. Kdybyste zprávu nepsali vy a psal ji nějaký podvodník, který šifru A nezná (a musel tedy pro podepsání použít svojí šifru, např. X), příjemce zprávy by ji pomocí šifry B nedokázal rozšifrovat, protože šifra B pasuje pouze k A a nikoliv k X. Jak je vidět, digitální podpis dokáže zcela nahradit ruční podpis, respektive je mnohem lepší, protože se na rozdíl od ručního podpisu nedá napodobit ani zfalšovat (respektive dá, ale při použití dostatečně silné šifry by i nejlepším superpočítačům světa trvalo např. několik let výpočetního času, než by šifru prolomili a mohli tak zfalšovat digitální podpis). Nevýhodou je, že pokud vám někdo ukradne šifru A, může za vás jakkoliv podepisovat, je třeba si ji proto chránit heslem. U toho je pak nevýhoda, že pokud ho zapomenete, už nikdy nic nebudete schopni podepsat, resp. budete si muset vytvořit nový podpis (tedy řekněme šifru C) a k ní do páru vytvořit odpovídající veřejnou šifru D, kterou osobně předáte svým bankám a jiným firmám, kterým posíláte podepsané dokumenty

http://www.mises.cz/clanky/bitcoin-pro-zacatecniky-1014.aspx


Petr Málek
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Martin . nujogibe55   |   ip:85.216.15   |   2013-03-26  (10:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako je to s bitcoin? V clanku pisu same pozitiva, tu zas pisu presny opak:
http://www.darwin.sk/alternativna-mena-alebo-podvod-pre-masy-pozor-na-bitcoin.html


Anarchy . mefecydi35   |   ip:188.123.9   |   2013-03-26  (10:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bitcoin ak sa rozsiri zacne trpiet rovnakymi problemami ako EURO, DOLAR, alebo zlato.

1. Bitcoin nezmenil nic, len akokeby nahradil tazbu zlata tazbou na PC - vypoctovym vykonom. Je to blbost, naco mrhat drahocennymi zdrojmi a energiou na pocitanie zbytocnosti ?

2. Bitcoin je vlastne komoditna mena a ten co ma monopol na komoditu - energiu a vypoctovy vykon moze system zneuzivat.

3. Ked sa tvorba novych bitcoinov zastavi, zastavi sa aj ekonomicky rast. Na bitcoinoch sa zacne parazitovat rovnako, ako teraz s akoukolvek inou komoditnou menou. Vlastnici bitcoinov budu poskytovat pozicky a uvery chudobnym a budu pozadovat naspat este viac bitcoinov.

4. Zacnu sa tvorit dlhy, ktore sa nebudu dat splatit. Pozicky s urokmi splatitelne len v bitcoinoch nebudu splatitelne a dlhy budu len rast.


Jedine riesenie penazi je tvorba penazi, krytych realnou produkciou uzitocnych tovarov a sluzieb. Nikdy nie jednej akoze super meny krytej cim ? Co vlastne reprezentuje Bitcoin ? Premrhanu energiu a vypoctovy vykon.

Nie dakujem.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.93   |   2013-03-26  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krásny nadpis - Bitcoin pro začátečníky

Ono zo všetkými peniazkami je to rovnaké..
Vieme ako to chodí.. Začiatočníci vždy výjdu na psí tridsiatok. Zvlášť v oblasti financií.

Pokroćilí majú plné kontá..


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.93   |   2013-03-26  (10:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Projekt bitcoin - celkom dobrý na to aby ludia zabudli že ich niekto dobre obtiahol o eurá a doláče.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.93   |   2013-03-26  (10:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A vôbec, čo tam po eurách a doláčoch ale tie statky čo im takto ukradli.. Teraz chudobe hodia nejaké bitcoiny na pľac.


DrHujer . doducyve62   |   ip:178.41.83   |   2013-03-26  (10:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to nezmysel.


LordX . kyqabume9   |   ip:94.113.16   |   2013-03-26  (10:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martin - ano, Bitcoin bude v pripade slnecnej erupcie na nic. No myslim ze to plati aj o vacsine papierovych penazi a asi aj o zlate a inych alternativach. Nas svet je uz dnes tak zavisly na elektronike, vypoctovej technike a sietach ze ak k niecomu takemu dojde budeme mat ovela vacsie problemy ako strata uspor. V takom pripade ti pomozu len zbrane a zasoba zakladnych veci na prezitie, pravdepodobne ani zlato nebude moc mat cenu.

No pravdepodobnost takeho niecoho je mala, a pokial funguje internet, Bitcoin je velmi zaujimava alternativa. Ja osobne doverujem ovela viac nemennym matematickym zakonom na ktorych je postavena bezpecnost Bitcoinu ako akymkolvek ludom, vladam ci centralnym bankam.


anonym . batadecu27   |   ip:46.30.167   |   2013-03-26  (11:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tu m8te veli dlhu diskusiu, a velmi nasytenu informacne o bitcoine http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1872-usa-zacinaji-regulovat-bitcoin-uplatni-na-virtualni-transakc
e-predpisy-o-prani-spinavych-penez


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-03-26  (11:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  OK, skúsme inak - poďme rovno do podstaty. Čím je bitcoin krytý? Teda okrem toho geniálneho algoritmu. Je to predsa peniaz za ktorý sa kupujú hodnoty. Čo je teda hodnotou bitcoinu?

A bolo ticho ...


LordX . kyqabume9   |   ip:94.113.16   |   2013-03-26  (12:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang - tym genialnym algoritmom predsa. Krytie meny ma jedinu ulohu - zabranit tomu aby sa dalo rychlo a lahko zvacsovat jej mnozstvo v obehu. To ten algoritmus plni dokonale. Tak v com je problem? Co viac potrebujes?


LordX . kyqabume9   |   ip:94.113.16   |   2013-03-26  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Berem spat, ulohou bitcoin miningu nie je vobec len obmedzovat rast Bitcoinov - riesenym hashov vlastne kontrolujes integritu celej Bitcoin siete (blockchainov) a zabezpecujes ze kazda transakcia spravne prebehne. Teda vypoctovy vykon vynalozeny na bitcoin mining nie je vobec vynalozeny zbytocne, ale je dolezity pre spravne fungovanie siete.

http://www.bitcoins.sk/ako-ziskam-bitcoiny


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-03-26  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ten algoRIŤmus to je čo za krytie? Prečo by som mal vymeniť dom (hodnotu) za bitcoin krytý algoritmom?


LordX . kyqabume9   |   ip:94.113.16   |   2013-03-26  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lebo ich mozes v buducnosti vymenit napr. za iny dom. Taka je uloha meny (vymenneho prostriedku). A v pripade Bitcoinu mas aspon istotu ze tvoje bitcoiny nestratia hodnotu koli tomu ze niekto niekde vytvori kopu dalsich (samozrejme mozu stratit hodnotu z inych pricin ale to plati aj o zlate a akejkolvek inej komoditnej mene, tomu nezabranis).


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-03-26  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v čom je tá istota že nestratí na cene? Ako sám vravíte, je to kryté len algoritmom. Ako viem predvídať cenu bitcoinu?


LordX . kyqabume9   |   ip:94.113.16   |   2013-03-26  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Istota je ze bitcoiny nestratia na cene koli inflacii ich mnozstva. Inu istotu nemas, ako som vravel, mena moze stratit hodnotu aj z inych dovodov, ale tomu uz nezabranis, to plati napr. aj o zlate. Celosvetovy obrat bitcoinov predstavuje dnes v prepocte cca pol miliardy dolarov, co je HDP maleho statiku, teda cele uspory by som do toho urcite este nedaval, padli uz aj vacsie meny. Kazdopadne je to velmi zaujimavy projekt.


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-03-26  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale čo ja viem, že na cene aj strácajú. Nedávno 25% behom dňa. Ako to súhlasí s tvrdením že nestrácajú na cene?


DrHujer . rymynehu96   |   ip:87.197.15   |   2013-03-26  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  u nás na dedine sa neuchytí nič, čo je viazané na internet a počítače :-)


harry . paholenu0   |   ip:178.40.92   |   2013-03-26  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len tak v mojej predstave predavam jednu moju sliepku a pet vajec za bitcoiny.Sliepku som podal do ruk susedovi,on mi hned predomnou uhradza cez ntb tuto transakciu.Este nez stihnem uhradit dan,dph,spotrebnu dan,yebne elektricka siet.

Mam odviest aj tak dane?Sliepka je moja alebo jeho?

Neviem,tak v branke cakam,co sa bude diat.Black out skoncil,ntb nabehol./berem ze nejde na baterku,je vybita/.

Hodnota bitcoinu sa prudko znizila,lebo vela ludom doslo,ze co zaplatia bez elektriky s bitcoinom.Tak sa ho zbavili.

A co ja teraz s tou sliepkou v branke?Dohodnut novu cenu?Co ked padne elektrika zas.:}

Sused nesuhlasi,sliepku mi bere.Za dohodnutu cenu.No dakujem pekne za genialny algoritmus,genialne nas vsetkych oyebe.


xxx . wefipipy88   |   ip:213.151.2   |   2013-03-26  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bitcoin je bublina. Pre nechapavych - pyramidova hra alebo sposob ako naivnych odrbat o prachy....


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.93   |   2013-03-26  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Harry tak si Ty ale cudak.. Si mu mal predat za bitcoiny sliepku virtualnu

Ľaľa tu máš jakú parádnu virtuálnu farmu
www.farmerama.skLordX . kyqabume9   |   ip:94.113.16   |   2013-03-26  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja netvrdim ze nestracaju na cene. Ja tvrdim ze nestracaju (a zarucene nestratia) na cene *z dovodu inflacie ich mnozstva*. Mozu stratit na cene inak, napriklad tym ze poklesne dovera ludi v BTC alebo tym ze vznikla nejaka bublina ktora praskne (to bol dovod preco vtedy stratili 25% behom dna, a teraz sa rysuje dalsia bublina, cena BTC je momentalne dost vysoko, takze teraz neodporucam nakupovat). Cim viac ludi menu zacne pouzivat, tym menej turbulentna bude.


harry . paholenu0   |   ip:178.40.92   |   2013-03-26  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko veru som cudak.Ale ked mne sa ulutostilo toho hladneho suseda,vraj je po tych virtualnych dvojkilovych kurencoch furt hladny.
Tak mi treba,nech si tie svoje virtualne bitcoiny pichne nabuduce do ri..


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-03-26  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a sme doma LordX. Takže mena je kryta dôverou. To je jej skutočný fundament ... Teda niečo ako vklad v banke. Tá je v pohode, pokiaľ jej ľudia veria.


harry . paholenu0   |   ip:178.40.92   |   2013-03-26  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A pravdu maju tí co tvrdia.

PYRAMIDA JAK VYSITA.
harry . paholenu0   |   ip:178.40.92   |   2013-03-26  (12:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord x,mam roboty,ale este mi neda.

Tvoj vyrok

Cim viac ludi menu zacne pouzivat, tym menej turbulentna bude.

je velmi zaujimavy.Vies co sa stane,ak pol sprosteho ludstva sa necha nachytat,a vstupia do hry s Bitcoinom "tazke vahy" biznisu?

No to si nepraj vidiet.A az tie si bude predvidatelny algoritmus pochvalovat,to neboj.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.93   |   2013-03-26  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Harry podľa mojich vedomostí, tie tvoje hry zo sliepkami - sú tiež len pyramídové. Na začiatku ti stačila jedna sliepka a jeden kohút teraz sa ti to tam kotí a influje v kurniku.
Máš tých sliepok príliš veľa a predávaš ich príliš draho ako keby to bol neviem aký nedostatkový tovar.

PYRAMIDA JAK VYSITA v tom tvojom kurniku. :-))


LordX . kyqabume9   |   ip:94.113.16   |   2013-03-26  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang - samozrejme, ziadna mena nema hodnotu pokial nema doveru ludi.

harry - BTC nesplna definiciu pyramidovej hry, to vyhlasili kontrolne urady aj v US aj Europskej centralnej banky.


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2013-03-26  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sorry, ale ja som to cital iba po tuto vetu. ,,Bitcoin je zcela virtuální měna – není ničím krytý a nemá žádnou fyzickou podobu,, a tymto mi chce niekto nieco zaplatit? to tie papierove peniaze maju aspon inflaciu ktora sa da predpokladat a vcas sa daju zamenit za nieco co ma hodnotu...xixixi hentomu nerozumiem a preto to nechcem, ale zacinam mat pocit ze stale viacej ludi zije v nejakom virtualnom svete, a uz maju aj svoje peniaze, hotovy matrix...xixixi
harry . paholenu0   |   ip:178.40.92   |   2013-03-26  (13:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko :}}}

A neboj,nestihaju sa kotit,stiham žrat.


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-03-26  (13:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  každá jedna ponzi schéma stála a padla práve na dôvere. Ono totiž ..... dá sa klamať jednotlivec veľmi dlho alebo veľa ľudí chvíľu. Nikdy však nie veľa ľudí dlho.


harry . paholenu0   |   ip:178.40.92   |   2013-03-26  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord x.A vies co este budu vyhlasovat urady?

Ze konecne sa naslo nieco na bankarov,genialne s nimi vybabrete,nik uz vas nebude cez uzeru okradat bla bla bla.

Lordx,ti co pracuju s tymto systemom sveta,vedia, ze bankari zacnu mat teraz ofuky.Tak rychlo prešaltovat.Bankari zlikviduju bankarov.A budu virtualisti.

Ak raz na zaciatku kupim jeden bitcoin za euro,a za tri mesiace bude mat btc hodnotu 100 euro,tak co to je?

A ked bude mat hodnotu 100euro,a v priebehu piatich dni ani to jedno/je jedno ze z akeho dovodu,ci hack,alebo iny problem/tak co to je?

Ovsem uznavam,situacia by sa rapidne zmenila v momente uzakonenia btc ako jedinej meny.A to fakt ku.r....


Miso . fagilyle7   |   ip:85.237.22   |   2013-03-26  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prave pre tu bezpecnost nedavno ktosi ukradol 333 BTC, nevie sa ani kto ani ako :)


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-03-26  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Harry
Presne preto som začal s tým fundamentom, resp. krytím. Ak neviem prečo to vzrástlo na 100, tak neviem ani to, či to zajtra nepôjde na 40. A takto ja menu nechápem.

Mimochodom, presne tak ako úrok, je bicoin ČISTO INFLAČNÝ peniaz, vytvorený z luftu. Takže pozor na formulácie typu že nehrozí inflácia lebo masa je obmedzemá. Inflácia je celkom o inom - vo väzbe na tovary a služby.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.15   |   2013-03-26  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vážně chcete, aby vyvstala umělá "nutnost" uzákonit něco jako bitcoiny, aby pak byla ona "jistota", že budou mít nějaou cenu a že je budou muset "někde brát"?
Nejde o nic jiného jako u všech monopolizovaných měn, že je to podepřeno jen a jedině ZÁKONNÝM VYNUCENÍM (Peníze= Systém obchodovatelných PRÁV.)


Anarchy . mefecydi35   |   ip:188.123.9   |   2013-03-26  (14:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ovela lepsie riesenie penazneho systemu najdete na http://www.digitalcoin.info
Hodnotu penazi nemoze urcovat ich mnozstvo, ale realna produkcia, ktorou su kryte.
Idea je jednoducha.
Preco by nam mal centimeter = jednotka dlzky zakazovat nieco odmerat ? Mame malo centimetrov ?
Rovnako aj v ekonomike. Preco by nam peniaz = jednotka hodnoty mal zakazovat nieco produkovat ? Mame malo penazi ?

Dolezite predsa je, aby sme mali co merat a mali co produkovat.

Koncept Digital Coin, vymyslel Paul Grignon - autor znamych filmeckom Money as Debt. A ja s nim suhlasim, zatial som lepsi system zmeny neobjavil.

Bitcoin nie je riesenie. Je to obmedzenie poctu centimetrov :)


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-03-26  (14:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte k tomu logu bitcoin. Teda neviem ktorý dement to navrhol ale asi posledne na čo by som stavil svoju dôveru je čosi, čo sa podobá na dolár. Takže pod týmto symbolom mieru, lásky, demokracie, slobody a porozumenia kráčame k lepšej budúcnosti či ako? Tomuto hovorím veľmi zlý vtip už z princípu. Elita má monstrózny zmysel pre humor ...Anarchy . mefecydi35   |   ip:188.123.9   |   2013-03-26  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aby ste to chapali.

Su dva typy minci
Perpetual coin = jednotka hodnoty.
Credit coin = peniaze vydane producentom.

PC je teda jednotkou hodnoty. Jablko ma na trhu hodnotu napr 1 PC.
Mnozstvo mojich penazi = CC (nazvyme ich AC = AnarchyCoin) v obehu nemoze zmenit hodnotu jablka !

Teda ak ja ako producent jablk vydam 100 penazi(AC) do obehu a moja produkcia je stale 1 jablko tak moje jablko ma hodnotu 100 PC. (Velmi drahe oproti trhu a asi by nikto moje AC peniaze nechcel)

Ak vyprodukujem 100 jablk. A vydam 100 AC. Tak moje jablko ma hodnotu 1 PC. (To je cena porovnatelna na trhu a moje AC ludia budu akceptovat)

Vidite ze hodnota jablka sa nezmenila stale je 1 jablko = 1 PC. Trh nedovoli zmenit jeho hodnotu, ci uz vydam milion AC, alebo 1 AC.

Moje peniaze su kryte mojou produkciou a inak peniaze ani fungovat nemozu.


harry . paholenu0   |   ip:178.40.92   |   2013-03-26  (15:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nuz Smartang,takto musia ludom btc prezentovat,lebo ak by ho prezentovali ako NIC,co v podstate je,tak by sa ludia mohli laknut.

A znovu sme pri vyroku Ukulele a jej deda,co napisala minule.


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-03-26  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viem o životných skúsenostiach dedov už svoje. Viackrát som v živote zistil, že ten blbý som bol predsa len ja a nie môj dedo o ktorom som si to pôvodne myslel. Už mám pred šedinami rešpekt ... Ako starnem ... objavujem podobné hodnoty. No a teraz sa ja stávam "dedom" a minule mi syn povedal že mám predpotopné názory a že dnes "to" už neplatí :))))


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-26  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Harry

(((( Len tak v mojej predstave predavam jednu moju sliepku a pet vajec za bitcoiny.Sliepku som podal do ruk susedovi,on mi hned predomnou uhradza cez ntb tuto transakciu.Este nez stihnem uhradit dan,dph,spotrebnu dan,yebne elektricka siet.

Mam odviest aj tak dane?Sliepka je moja alebo jeho?

Neviem,tak v branke cakam,co sa bude diat.Black out skoncil,ntb nabehol./berem ze nejde na baterku,je vybita/.

Hodnota bitcoinu sa prudko znizila,lebo vela ludom doslo,ze co zaplatia bez elektriky s bitcoinom.Tak sa ho zbavili.

A co ja teraz s tou sliepkou v branke?Dohodnut novu cenu?Co ked padne elektrika zas.:}

Sused nesuhlasi,sliepku mi bere.Za dohodnutu cenu.No dakujem pekne za genialny algoritmus,genialne nas vsetkych oyebe.))))))Veľmi, veľmi pekné. Tak dobre som sa zabavila. Normálne mi dobre padlo.


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-26  (15:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko


(((( Harry tak si Ty ale cudak.. Si mu mal predat za bitcoiny sliepku virtualnu

Ľaľa tu máš jakú parádnu virtuálnu farmu
www.farmerama.sk))))))

Aj toto sa mi páči. Pokračujte chlapci prosím ďalej. Takáto konverzácia je priam na nezaplatenie. :)))))))))))

333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-03-26  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm tak to mam dosť je jasne že ľudia sprostejú čím dal vic,,,,


ale tažiť v pc love je fakt sila,,,,


takže tí tažítelia už teraz vyhrali ,lebo oni maju pravo tažiť a vy ostatní čo to axteptujete ako menu ste v prdeli,,,:)


takže niekto sa stal svojim napadom už milionarom...len musi ešte zblbnuť tu komunitu ...aby mu to zbaštila,,,


a akceptovala ako peniaz,,,no čo aj sprostosť je dar boži,,,


hm snad to neni svetova mena,,,buduca a podporovana elitou,,,,


ak chcem svetu vladnuť musím zaviesť menu jednotnu na svete,dalej ...spoločne naboženstvo,,,o to sa mi už postara františek,,,teda mne nie....aj pravoslavní sa už chcu spojit s rkc,,,mohamedi tez za chvili,,,a pod,,,však už žid staročia podkopava tradicie a oslabuje veriacich i neveriacich...teda obom zabrany . a nuti cih isť čim dalej viac do chudoby,,,len troška zabuda že sa chysta naneho uder tak ako slubene mu je...no ale k veci,,,,bitcon,,,z ničoho peniaz,teda vyťaženy z kompu za zložiteho algoritmu,,,s ktorym ....bude niekto obchodovať ...nie vyťaženym ale on už vyrobeným ,,,vyrobkom,,,,nuž fakt aj hluposť je dar boži,,,,


hm ja sa na to dam tež ale len ako tažbar...inak vas seru.....bez roboty ,,,budu sedeť na pivu za bitconi,,,,samozrejme jak tažiteľ,,,,a penezi aj tak ťažim,,,časom ked mi comp nataží budem aj na havaju ,,,na plaži,,,dokonca budu mať rožek zadara,,,,ale vy neťažitelia už nie,,,,


omg fakt ak na toto ľudia skočia,,,,tak niet v riši svetskej ,,,,tj aj zverskej aj ľudskej vačšieho hlu,paka ako ľudske seme,,,,

333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-03-26  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ešte niečo som sa divil že mi v poslednej dobe comp ,,,pracuje aj ked je v spiacom režime len zapnuty,,,


hm a to asi tažil pre niekoho bitconi....


harry . paholenu0   |   ip:178.40.92   |   2013-03-26  (17:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang

Viem o životných skúsenostiach dedov už svoje. Viackrát som v živote zistil, že ten blbý som bol predsa len ja a nie môj dedo o ktorom som si to pôvodne myslel. Už mám pred šedinami rešpekt ... Ako starnem ... objavujem podobné hodnoty. No a teraz sa ja stávam "dedom" a minule mi syn povedal že mám predpotopné názory a že dnes "to" už neplatí :))))

Co myslis,nemyslel si toto iste Tvoj dedo o jeho dedovi?Historia sa stale opakuje,furt dokola.A ti,co vedia ako tuto nekonecnu ludsku hlupost zneuzit,ju aj zneuziju.Zatial maju ludia pocit,ze je vsetko k ich prospechu. Zatial.

Ty mas zatial este moznost vyberu a relativnej slobody.Syn tvojho syna ju uz mat nebude.Ale mozno tak bude stastny,co ja viem?


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-03-26  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bitcoin, neBitcoin, úplne postačí ak sa ľudia začnú navzájom rešpektovať a prenechať právo na život všetkým.

..,"ale čo už, asi to tak má byť, že ľudstvo potrebuje padnúť na samé dno, aby skutočne pochopili akou cestou kráčajú"
TNT1973 . hamuqeno04   |   ip:217.145.1   |   2013-03-26  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
v clanku sa pise ako sa tvoria bitcoiny.ale uz sa tam zabudlo napisat ze KTO tie bitcoiny tvory?a kto bude kontrolovat akto bude kontrolovat toho tvorcu?tym teraz nemyslim ten algoritmus,ale konkretny ludsky personal a obsluhu toho superpocitaca.a v tomto ja vidim problem.bitcoin je vlastne pocitacovy program do ktoreho ma jeho stvoritel vstup cez kadejake servisne okienka na jeho vylepsovanie a servisovanie.o tychto vstupoch vie iba stvoritel tohto programu a ten moze(a bude) program vylepsovat vo svoj prospech bez toho aby mu do toho niekto zasahoval.
a ak ste si vsimli zamerne som pouzil vyraz stvoritel,pretoze kto bezvyhradne ovlada mnozstvo a vyrobu penazi je v podstate pan sveta.
NIE dakujem neprosim si!mam radsej realnu hodnotu v rukach a este radsej som mal staru menu kde bolo malim pismom napisane:bankovky su kryte zlatem a jinymi aktivami statni banky....


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-03-26  (17:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..perfektný postreh, 100% súhlas.


LordX . kyqabume9   |   ip:94.113.16   |   2013-03-26  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TNT - Bitcoin predsa nebezi na ziadnom superpocitaci, ide o decentralizovanu siet. Mas pravdu ze ak by niekto ovladol viac ako 50% vypoctoveho vykonu Bitcoin siete, mohol by algoritmus naburat. No uz dnes je vypoctovy vykon decentralizovanej Bitcoin siete viac ako vykon vsetkych TOP500 superpocitacov sveta dokopy.

https://en.bitcoin.it/wiki/Myths#Anyone_with_enough_computing_power_can_take_over_the_network


TNT1973 . hamuqeno04   |   ip:217.145.1   |   2013-03-26  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty ma stale nechces pochopit.ja tu nepisem o vonkajsom naburani sa.a nenapisal si mi KTO tvori tu siet?
a vraj decentralizovana?to tvrdi KTO?


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-26  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
LordX

Smartang a TNT dobre hovoria. Je to jednoducho tak, ale ak tomu vy sám veríte tak vám prajem veľa zdaru, snáď sa nesklamete.

Ale ja si myslím, že s vysokou pravdepodobnosťou áno.

K tomu výkonu "všetkých TOP500 superpočítačov sveta dokopy by som mala jedinú otázku, prečo ten výkon s ľahkosťou napadli hackery.

Ináč poviem to veľmi otvorene a úprimne, za tento útok som hackerom nesmierne vďačná a dúfam, že čo sa týka Bitcoinu a všetkých virtuálnych mien, že budú pokračovať naďalej.

Nemáte pocit, že tým útokom chceli hackery ľuďom sveta ukázať jeho značnú zraniteľnosť čo sa týka ochrany vkladov a zachovania hodnôt v tomto virtuálnom svete ktorý tu chce niekto presadzovať a tvoriť?


pal . jivavaqe35   |   ip:212.26.17   |   2013-03-26  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :))))autor vie???? ze existuje x- y- z,,,ludi ktori nemaju dokonca ani pristup k INTERNETU?:) NEVIE,,ale je to tvrdy fakt


LordX . kyqabume9   |   ip:94.113.16   |   2013-03-26  (18:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TNT - nastuduj si ako funguje Bitcoin. Siet tvoria uzivatelia, nie je tam ziadny centralizovany tvorca. Bitcoin je peer-to-peer a open-source.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sieť_so_vzájomným_sprístupňovaním


LordX . kyqabume9   |   ip:94.113.16   |   2013-03-26  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ukulele - o akom utoku to hovoris? Neviem o ziadnom podarenom utoku na Bitcoin siet.


TNT1973 . hamuqeno04   |   ip:217.145.1   |   2013-03-26  (18:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
fajn beriem,ale dodnes nikto nevymyslel dokonali program.dokonca ani velky softerovi mag Bill Gates s celim svojim štabom supermozgov v oblasti IT.a odrazu sa najde dokonali program ktory nebude potrebovat ziadne opravne subori?ziadnych technikov?ty tomu veris?ja nie a preto sa este raz musim opytat KTO ich bude vkladat do siete?a este raz KTO tu siet vytvoril?ak nevies jednoznacne odpovedat,tak mi tu nemusis chodit okolo horucej kaše a radsej nepis


ANONYM . sipyrige36   |   ip:87.244.22   |   2013-03-26  (19:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
LordX

Neznámý hacker ukradl 333 Bitcoinů (přes 12 000 eur ... - Dôležité.sk

Čítajte viac: http://dolezite.sk/#ixzz2OfhuSFsKLordX . kyqabume9   |   ip:94.113.16   |   2013-03-26  (19:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TNT - este raz, nikto nic "nevklada do siete". Pouzivatelia sa sami mozu rozhodnut aky klientsky softver pouzit, a ked sa v nom najde chyba, mozu pouzit iny softver alebo inu verziu atd. Kedze softvery su open-source, kazdy kto sa v tom vyzna moze skontrolovat ci sa v zdrojovom kode jeho softveru nenachadza nieco skryte.

Rovnako ako napr BitTorrent protokol na stahovanie, neexistuje jeden Torrentovy softver, existuju ich desiatky z toho vacsina s otvorenym kodom a ak by sa niekto pokusil pouzivatelom podhodit nejaky skodlivy, myslim ze by na to ludia prisli skor ako by sa velmi rozsiril. Mozes oblafnut par ludi, ale nie vacsinu ludi. To je podstata P2P sieti, nie je tam ziadny centralny prvok ktorym mozes ovladnut celu siet. Siet je tvorena jednotlivymi pouzivatelmi ktori su rovnocenni.

Inak nieco podobne sa uz stalo, v novej verzii popularneho bitcoin softveru bola chyba ktora sposobila problemy (nejednoznacnost transakcii), ale po jej odhaleni sa vsetci ktori stihli stiahnut novu verziu rychlo vratili k starej:
http://arstechnica.com/business/2013/03/major-glitch-in-bitcoin-network-sparks-sell-off-price-tempor
arily-falls-23/

Ak by sa vsak vacsina ludi rozhodla problem ignorovat a pouzivala novu zlu verziu, neexistuje sposob ako by developeri svoj program opravili - prave preto ze ide o decentralizovanu siet, nikto by nemohol ludi prinutit vratit sa k predoslej ci stiahnut opravu ak to sami nechcu, a bitcoin by mal problem. Nikto nemoze nic vlozit do siete ak to vacsina ludi nechce, dokonca aj keby islo o opravu problemu.


taky . wawycosu93   |   ip:217.112.1   |   2013-03-26  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Taky se vám nezobrazuje článek : http://dolezite.sk/DANE_POPLATKY_DANE_POPLATKY_DANE_POPLATKY_POKUTY_188.html


žádný text !


ANONYM . sipyrige36   |   ip:85.216.14   |   2013-03-26  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  taky


mne sa zobrazuje v poho


lima . hodafuja08   |   ip:188.167.4   |   2013-03-26  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Každá mena, alternatívna mena, či drahé kovy alebo kamene majú relatívnu hodnotu a to do slova. Pokiaľ bude niečo životne dôležitejšie ako tzv. peniaze, kovy, či kamene v tej chvíli strácajú svoju hodnotu aj zmysel. Príklad : Ak mám posledný peceň chleba, či posledný hlt pitnej vody, tak nie je v podstate táto životu udržujúca náležitosť za žiadne svetové platidlo alebo jeho alternatívu zmeniteľná (iba, ak pre samovraha). Jednoducho peniaze, zlato, diamanty sú v tej chvíli na nič t.j. nepoživateľné, nepitné a tým pádom nepoužiteľné. Peniaze a ostatné majú zrazu iba hoVnotu.


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.12   |   2013-03-26  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
Takze tu mame nieco ako perpeetum mobile. A riadi sa to samo. Teda nieco ako Skynet. Parada. Ak sa teda nieco posere, bude to nadobro lebo niet zivej duse co by do systemu oficialne vstupila. Neoficialne Vam penazenku z casu na cas vybielia hackeri. teda .... ste ma tak napadlo ci v tomto genialnom systeme nesedi trojan ktory na poziadanie elity spristupni platformu na manipulovanie.

Ale OK, ja by som to uzavrel snad tak ze je vela hier a pyramid na ktorych ludia chcu zbohatnut. Ale prepanakrala nenazyvajme to peniazmi. Toto nie je peniaz ani omylom a nikdy - dufam - ani nebude. Pretoze okrev dovery nema ZIADNU vnutornu hodnotu a nie je kryty absolutne nicim. Luft.


Anarchy . mefecydi35   |   ip:188.123.9   |   2013-03-26  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang mas pravdu. Bitcoin je luft, nema hodnotu. Skoda sa vsak hadat. Ludia musia sami chciet pochopit.


TNT1973 . hamuqeno04   |   ip:217.145.1   |   2013-03-26  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
pozri ja sa v IT technologiach velmi nevyznam a priznam si to,ale moj sedliacky rozum mi hovori ze ty o tom vies iba to,co si sa niekde docital a poviem ti velmi sa mylis a vo svojich odpovediach si protirecis.citujem:
...TNT - este raz, nikto nic "nevklada do siete"...

a dalej si to zabil tymto,citujem:

Inak nieco podobne sa uz stalo, v novej verzii popularneho bitcoin softveru bola chyba ktora sposobila problemy (nejednoznacnost transakcii), ale po jej odhaleni sa vsetci ktori stihli stiahnut novu verziu rychlo vratili k starej

takze sa uz niekolky krat pytam to iste:ak sa ten softver na stiahnutie neobjavil na nete zazrakom,tak KTO ho pre bitcoin vytvoril?
niekto to musel byt a ten niekto tu siet spravuje.KTO to je?vies mi na tieto otazky odpovedat?alebo ma len okradas o cas?
TNT1973 . hamuqeno04   |   ip:217.145.1   |   2013-03-26  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vies co?nemusis mi odpovedat,pretoze to nevies.ale zasa pouzijem moj sedliacky rozum a vidim logo bitcoinu ktory mi napadne pripomina dolar.tak skusme hadat kto v tom ma prsty?


perseus50 . hutufigy28   |   ip:91.127.6.   |   2013-03-26  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  autor petr málek.
tvoj článok je hodný 100 bitcoinov. zober si ich. dúfam, že ti padnú na úžitok.


LordX . kyqabume9   |   ip:94.113.16   |   2013-03-26  (22:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TNT - Vytvorili to ludia ktori naprogramovali daneho klienta, open-source programatori.

"niekto to musel byt a ten niekto tu siet spravuje"

Nespravuje, o nic viac ako programatori QBittorrentu spravuju torrenty alebo programatori LimeWire spravuju siet Gnutella. Nauc sa vyznam slova decentralizovana peer-to-peer siet. Je rozdiel medzi klientom a sietou.


TNT1973 . hamuqeno04   |   ip:217.145.1   |   2013-03-27  (08:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
nepresvedcil si ma a ked mi tu budes ako odpovede hadzat anglicke slova,tak ma nikdy ani nepresvedcis.slovensky jazyk sa mi paci viac a urcite sa v nom najde ekvivalent kazdeho anglickeho slova ktore si pouzil.mna doteraz nepresvedcil ani internet banking ani platobna karta.a naco aj?preto lebo je to pohodlnejsie?na to ja kašlem.mam rad hmotne veci a nie abstraktne hodnoty zalozene na dovere.aj ked je jasne ze dnesny penazny system je na tom istom.a myslim si ze takto zmyslajucich ludi ako ja je stale dost na to,aby sa takato zbytocnost ako je bitcoin neuchytila.
co bude nasledovat najblizsie?virtualny sex,alebo dokonca manzelstva?jedinecny algoritmus ti vygeneruje partnera presne podla tvojich predstav.predide sa tym pohlavnym chorobam a ked ti nejaky hacker šmikne zenu tak len zmačknes tlacitko reset a ste rozvedeny.
prajem ti prijemne mokre sny


Vrtk . wolajyno05   |   ip:84.47.44.   |   2013-03-27  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Aj napriek mediálnym upozorneniam sa stále nájdu ľudia čo vo svojej dôverčivosti čí v chamtivej snahe po rýchlom zbohatnutí naletia,falošným plynárom,rumunským cigánom,škrupinkárom a ďalším šikovným podvodníkom, tak prečo nie bitcoinistom?Najlepšie na tom je ,že dej bude prebiehať v virtuálnej podobe koniec a precitnutie do reality však už bude mať tvrdú reálnu podobu.Som zvedavý koľko naivných blbcov sa zas na Slovensku nechá nachytať!


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.14   |   2013-03-27  (09:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ! "Austrálie uvažuje jako první "vyspělá země" o opuštění režimu stanovování mezibankovních sazeb a do budoucnu využívání přímých cen od brokerů a z elektronického obchodování, uvedla tamní asociace AFMA" !ANONYM . sipyrige36   |   ip:85.216.14   |   2013-03-27  (13:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mám na zastancov bitcoinu otazočku


prečo može tlačiť,,,teda tažit bitcoin len vybrane množstvo ľudi a nie všetci zo svojcich compov,ked tu nejde o podvod?


ked je to len a len nekryta mena absolutne ničím?


me_vakerav . pukevale   |   ip:178.77.22   |   2013-03-31  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM: Kde jsi proboha přišel na to, že by mohlo těžit jen vybrané množství lidí? To je nesmysl, do těžení se může zapojit každý, i ty ;-)

A měna je krytá důvěrou, úplně stejně jako všechny ostatní měny.


corcho . nidojyra99   |   ip:62.152.22   |   2015-03-03  (10:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcel by som sa podeliť o svoje skúsenosti s genesis-mining

Aj keď ostatné cloud mining spoločnosti ako CEX.IO zamrazujú svoje ťažobné kapacity - čakajú na vyššie ceny BTC - pri súčasnej cene sú nerentabilné, GENESIS poskytuje službu ďalej. Moje osobné skúsenosti sú:
Genesis predáva už iba "sha256" ťažobnú silu ( primárne určená na ťažbu BTC). Ťažobná sila "scrypt" je momentálne vypredaná ( primárne určená na ťažbu LTC). U genesis-mining je možné aj s "sha256" ťažiť aj LTC, fungunguje to tak, že genesis-mining fakticky s „sha256“ ťaží BTC a vám pribudne na Váš účet LTC.
Môžu to takto robiť, keďže denné poplatky na elektriku a obnovu hardwaru za každý deň sú vo výške sú vo výške 0,0015$ za každý Mhash/s, tieto poplatky si strhávajú vo vyťažených kryptomenách, čiže od zákazníkov ktorí ťažia s protokolom „scrypt“ berú LTC. Ostatné alternatívne meny v prípade ak nemajú ich dostatok „na sklade“, jednoducho zobchodujú.
Moje výnosy... Za cca 75 USD som zo zvedavosti kúpil ťažobnú silu 0,15Thash/s (jeden Mhash/s vychádza na 0,49$). Denne mi po odpočítaní poplatku pribúda na konto 0,0017-0,0020BTC čo pri súčasnej cene BTC je cca 0,45-0,50$. Čiže súčasná návratnosť mojej investície je plus mínus 150 dní.
To neznie veľmi dobre, ale zase na druhú stranu, ak sa zaujímate o cryptomeny, veríte v ich úspech a hlavne veríte aj v rast hodnoty BTC, zo súčasných minimálnych hodnôt. Stojí za zmienku o tejto možnosti pouvažovať. Keďže poplatky sú pevne dané, každý rast hodnoty znamená vyššie reálne výnosy z ťažby.
BTW ak sa rozhodnete o nákup, nakúpte skôr v cryptomenách, lebo ak nakupujete ťažobnú silu s kartou, pozdržia Vám výnosy na 30 dní... Po 30 dňoch Vám všetky vyťažené coiny pošlú.
Ešte je zaujímavé, že môžete využiť zľavu 3% ak použijete tento affilate code M1v84APeterS . kytypesu7   |   ip:77.234.24   |   2017-06-18  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kryptomeny majú veľkú budúcnosť. Kto chce začať môže pozrieť sem:
http://bitcoininvest2.webnode.sk/diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Inflácia, kríza a Keynes.


2013-01-30  (09:14)  |  Ekonomika
Skoro každý vie, že inflácia sa prejavuje rastom cien. Má však ešte jeden nie veľmi známy dôsledok. Pre jeho objasnenie je vhodné položiť si otázku ako sa správa človek, alebo rodina ktorá má mesačne k dispozícii 1.000€ a ako sa správa tá istá rodina ak disponuje sumou 1.050€.


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Křesťanské bludařství

Stokrát se můžeme smát chlapovi v krumplované sukni, že si povídá s oplatkou, on ve svém realitě rozmlouvá s Bohem a pokud on nebude chtít, tak to tak i zůstane a my s tím nic nenaděláme, bez ohledu na to, že stejně dobře jako my ví, že v ruce nedrží boží tělo (není on to nakonec kanibalismus, když jeho bůh je (také) člověk?), ale tepelně zpracovanou směs mouky a vody.


Oko – sklovec, sietnica (Zelený zákal, krátko-ďaľ...

Čo je to duša?

O aspektoch vedenia psychologickej vojny

Len jediná dôveryhodná banka v histórii ?

Kauza Dominiqua Kahna skončená. USA nemajú zlaté ...

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.4411 s