18. September 2019
    
Aleister Crowley - hrdina našich čias - Dolezite.sk

Aleister Crowley - hrdina našich čias


  2010-11-23  (12:12)  |  Kultúra
  58% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Aleister Crowley - hrdina našich čias

Kráľ mravnej zkazy - aj tak nazývali muža, ktorý sa  narodil 12. októbra 1875 v Leamingtone v okrese Warwickshire v Anglicku v hospodársky dobre situovanej, ale veľmi bigotnej rodine. Rodičia boli členmi náboženskej sekty Plymouth Brethern. Ich prehnaná zbožnosť, ktorá sa premietala do výchovy mala naňho úplne opačný efekt. Matka ho vraj v detstve extrémne fyzicky trestala, ale aj viedla k estetickej senzibilite a učila ho hrať šach tak, že už v šiestich rokoch v tejto hre vynikal. Po smrti otca r. 1887 bol poslaný do Škótska k svojmu strýcovi. V roku 1895 skončil štúdium chémie v Londýne a neskôr študoval na Trinity College v Cambridge filozofiu, ekonómiu a klasickú filológiu. Získal dobré znalosti v oblasti prírodných vied, naučil sa latinsky, grécky a francúzsky. Prekvapoval svojimi šachovými výkonmi (dokonca sa zúčastnil medzinárodného šachového turnaja v Berlíne). Už ako študent napísal a vydal knihu básní, hneď na to ďalšiu, ktorá bola označená za pornografiu. Ale Crowley bol tiež vášnivým horolezcom a na jednej túre vo Švajčiarsku sa zoznámil s istým chemikom, ktorý v ňom prehĺbil záujem o okultné náuky a v roku 1897 ho zoznámil v Londýne s jedným zo zakladateľov rádu Zlatý úsvit (Golden Dawn - jeden z najvýznamnejších okulných rádov) Samuelom Mathersom. O rok sa Crowley stal členom rádu (pod menom Perdurabo) a zoznámil sa tu s Allanom Bennetom (1872 - 1923), ktorý sa veľmi intenzívne zaoberal praktickou mágiou. Crowley, ktorý v tej dobe žil zo značného dedičstva po otcovi ho vzal k sebe. Rovnako ako Crowley trpel astmou a k liečeniu, ale i k magickým účelom užíval ópium, morfium a kokain. A tak sa Crowley od neho naučil nielen praktickú mágiu, ale aj závislosť na narkotikách, s ktorou bojoval až do konca života.

Crowley rýchlo postupoval v hodnostiach rádu a už v máji 1899 získal stupeň Philosophus a v októbri toho istého roku sa rozhodol uskutočniť nebezpečnú magickú operáciu podľa Abramelinovej knihy, evokáciu svojho strážneho anjela. Na tento účel kúpil dom v mestečku Boleskine, blízko jazera Loch Ness. Tento dom si vybral po dlhom hľadaní, aby plne vyhovoval všetkým podmienkam pre magické úkony, ktoré ho očakávali. Započal časovo náročnú magickú operáciu, ale neustále narážal na početné prekážky, ocitol sa dokonca v ohrození života. Chatka a terasa sa plnili "tieňovými postavami", démonmi, ktorých nebolo možné kontrolovať. Jeho domáca už nemohla zniesť túto atmosféru a jedného dňa bez stopy zmizla. Jeho kočiš, zaprisahaný abstinent, prepadol opilstvu. Crowley operáciu podľa Ambramelina nemohol dokončiť (podarilo sa mu to až neskôr v Číne).

Po rozporoch a neskoršom zániku rádu Golden Dawn, ktorý zapríčinil sám Crowley odcestoval do Mexika. Neskôr sa oženil s Rosou Kellyovou a odišiel na svadobnú cestu. Na Cejlóne navštívil Benneta a odtiaľ odcestoval do Káhiry, kde Crowley vystupoval ako knieža Chioa Khan. Jeho psychicky labilná manželka, ktorá bola médiom mu "predala" správu, aby navštívil v určitú dobu určitý chrám. Tam "obdržal" posolstvo božstva nazývaného Aiwass, ktoré neskôr vydal ako Knihu zákona (Liber Legis). Táto kniha, podľa Crowleyho vysvetľuje Univerzum. Formuloval v nej svoj povestný thelemický zákon (z gréckeho thelema - vôľa): "Do what thou wilt, is the whole of the Law" - Konaj, čo ty chceš, nech je celý zákon! Po epoche Izis a Osirisa má prísť epocha Hóra (1904), nový aeon. Crowley neskôr sám seba označil za Veľkú šelmu 666 , Antikrista (v detstve ho tak častovala matka) a prijal meno Mega Therion. O tri roky neskôr založil rád, ktorý nazval Argentinum Astrum (AA), Strieborná hviezda, príležitostne tiež Atlantskí Adepti. V roku 1912 navštívil Crowleya v Londýne Theodor Reuss, hlava rádu Ordo Templi Orientis (rád sa zaoberal prevážne sexuálnou mágiou), a keď spoznal, že Crowley sa k svojim poznatkom v sexuálnej mágii dopracoval sám, ustanovil ho hlavou tohto rádu v Anglicku a Írsku. V roku 1913 sa Crowley nachádza znovu v Paríži a jeho manželka v tej dobe už beznádejne prepadla alkoholizmu a žila v psychiatrickej liečebni. Ešte predtým uskutočnil Crowley v marockej púšti roku 1908 svoju známu evokáciu démona Choronzona spolu s priateľom básnikom Victorom Neuburgom, s ktorým ho údajne spájal homosexuálny vzťah. Roku 1914 odcestoval do USA a zostal tam až do roku 1919. Tam poznal Leah Hirsigovú, jednu zo svojich obľúbených partneriek pri magických sexuálnych aktivitách. Po krátkom pobyte v Anglicku, kde sa mu podarilo vyhnúť potrestaniu za jeho pronemeckú propagandu, ktorú vyvíjal v USA počas prvej svetovej vojny, odcestoval na jar 1920 na Sicíliu, aby tu vybudoval svoje "Thelemské opátstvo", akési centrum pre sexuálne magické operácie, ale i komunitu, ktorá by žila podľa princípov Knihy zákona.Komunitu tvorili okrem neho Leah Hirisgová, v tej dobe tehotná s Crowleyom, s malou dcérou, ktorá tu zakrátko zomrela, istý Alastor de Kerval a vdova Ninette Shumwayová s dvoma synmi. Ráno sa členovia komunity schádzali k pozdravu Slnku, počas dňa sa venovali štúdiu, prednáškam Crowleya a sexuálne magickým aktom, zvlášť v období, keď do komunity prišla novicka. Jedným z najperverznejších magických aktov, ktoré Crowley vykonával, bolo ukrižovanie predtým pokrstenej žaby, predstavujúcej Ježiša Krista. Komunitou prešlo mnoho ľudí, vrátane jednej známej americkej herečky, ktorá zhnusená tunajšími pomermi zakrátko odcestovala. Jedným z členov bol aj Raoul Loveday, ktorý pricestoval so svojou ženou, ale po krátkom pobyte náhle zomrel, pravdepodobne na otravu krvi. Po tejto a iných neblahých udalostiach fašistické úrady Crowleya vykázali z Talianska. Niektorí jeho nasledovníci skončili v útulkoch pre choromyseľných. V máji 1923 musel odcestovať do Tuniska. Sprevádzal ho oddaný člen komunity Norman Mudd, bývalý profesor matematiky na univerzite v Kapském Meste, ktorý sa vzdal svojho povolania a odcestoval za Crowleyom na Sicíliu. Neskôr sa v Paríži rozišli a Mudd žil nejakú dobu s Leah Hirsigovou, ktorú Crowley opustil a musela sa živiť prostitúciou. Neskôr bol Mudd vytiahnutý z Temže, usudzovalo sa na samovraždu.

Po tomto žil Crowley nejaký čas v Nemecku, oženil sa s Máriou Teresou de Miramar. Crowley našiel v Nemecku odporcov (ako všade), ale i prívržencov a mecenášov. Pretože bol roku 1929 vykázaný aj z Francúzska, pobýval v Nemecku často, hlavne v rokoch 1936 - 1938. Rok pred začiatkom druhej svetovej vojny až do svojej smrti žil, podporovaný svojimi priaznivcami európskymi i americkými, v Anglicku, kde roku 1944 vydal knihu o tarote The Book Of Thoth a usporiadal výbor zo svojho diela. Žil najprv v Londýne a naposledy v penzióne v Hastingse, kde v noci 1. decembra 1947 zomrel na zlyhanie srdca. Na miestnom cintoríne bol pochovaný za recitácie Hymny na Pana, ktorú k veľkému rozhorčeniu mestskej rady predniesol jeden z jeho žiakov. Bol to posledný zo škandálov, ktorými naplnil svoj život a zároveň začiatok jeho "slávy".

Dá sa povedať, že Crowley nikdy netrpel komplexom menejcennosti, skôr naopak, považoval sa za génia nielen v oblasti mágie, ale i za skvelého umelca. Ako maliar sa porovnával s Paulom Gauguinom a ako básnik s Williamom Skakespearom (rovnako ako Shakespeare sa narodil vo Warwickshire). Napísal množstvo básní venovaných mágii, sexu, diablovi, a tiež niekoľko pornografických diel. V roku 1922 vydal čiastočne autobiografickú novelu Denník drogového zloducha.
Velká zásluha sa mu pripisuje za vytvorenie jeho tarotovej sady, ktorú pod jeho vedením namaľovala Frieda Harris. Nie menšiu zásluhu má na rozvinutí systému sexuálnej mágie a rôznych s tým spojených praktík. Napísal rad dnes veľmi cenených spisov o mágii.
Ale Crowley nebol len básnik, mág a spisovateľ, bol tiež známym himalájskym horolezcom, človekom, ktorý lovil tigrov v Indii, cestoval cez Čínu, bol obávaným šachmajstrom, majstrom jógy, horlivým zástancom Nietzcheho, znalcom ezoterických tradícií, obľúbeným objektom bulvárnej tlače, človekom závislým od heroínu, ktorý sa podľa niektorých zdrojov prísnou sebadisciplínou sám vyliečil, bol známy svojim úspechom u žien, dôkladným znalcom ľudí, človekom, ktorý sa vyhlasoval za vtelenie Cagliostra a Elifasa Léviho, človekom s pevnou vôľou, bezhraničným egocentrikom a zvrhlíkom par excellence, ktorému žiadny extrém nebol cudzí.

Jeho životopisec J. Symonds o ňom napísal: "Nepoznal žiadne zábrany. Žiadostivo sa vrhal do každého dobrodružstva, ktoré zodpovedalo jeho nálade (čim strašnejšie, tým lepšie), a nemal žiadny strach pre šialenstvom ... Jeho potreba fantastických dobrodružstiev bola neukojiteľná ... Nemal žiadnu úctu k svojmu alebo inému telu."

"Vo svojej vzbure proti bohu sa Crowley postavil na jeho miesto. Nebol to len dočasný postoj, ale presvedčenie, ktoré mu vydržalo a ktoré ovplyvnilo celý jeho život."

 

Práva človeka:

Konaj, čo ty chceš, nech je celý Zákon.

Nie je žiadneho Boha okrem človeka.

Človek má právo žiť svojim vlastným životom.

Človek má právo žiť spôsobom akým chce.

Človek má právo obliekať sa ako chce.

Človek má právo pobývať kde chce.

Človek má právo cestovať po zemskom povrchu kam chce.

Človek má právo jesť čo chce.

Človek má právo piť čo chce.

Človek má právo myslieť si čo chce.

Človek má právo hovoriť čo chce.

Človek má právo písať čo chce.

Človek má právo tvoriť čo chce.

Človek má právo maľovať čo chce.

Človek má právo tesať čo chce.

Človek má právo pracovať ako chce.

Človek má právo odpovedať ako chce.

Človek má právo milovať ako chce, kedy, kde a koho chce.

Človek má právo zomrieť kedy chce a ako chce.

Človek má právo zabiť tých, ktorí by chceli týmto právam odporovať.

 

zdroj: www.mikesh.szm.sk


Ivan Mikulík
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
joplins   |   ip:79.138.25   |   2010-11-23  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ktovie co tento nestastnik vravi teraz,,,


cccc   |   ip:147.232.1   |   2010-11-23  (22:00)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ľutujem ho


joplins   |   ip:79.138.25   |   2010-11-23  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dodavam.. clovek ma pravo sa ist vyklátit kedy sa mu chce a nemusi sa nikoho pytat.. cista arogancia..

clovek ma pravo dat svinom zabarenu šečku na rano a tiez sa nikoho nemusi pytat,, neslychana drzost..


klasick   |   ip:217.112.1   |   2010-11-23  (23:23)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  klasický satanismus. Pokud by lidé propagovali a žili jeho teze, bylo by peklo na Zemi.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-23  (23:33)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Ano clovek ma pravo..

Ale clovek aj nesie zodpovednost za to co kona.

Slobodna volba je totiz velka zodpovednost.atheist   |   ip:217.12.48   |   2010-11-24  (08:09)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  vidím že katolícka úderka sa tu zase zišla a už hodnotí. Keby bolo na vás tak ho upálite, umučíte, alebo čokoľvek len je už mŕtvy. Ja som si zas so záujmom prečítal skrátený životopis jedného blázna, o ktorom som už počul, ale nikdy nie takto ucelene. Rád by som si takéto články prečítal aj o iných kontroverzných osobnostiach minulosti ale aj súčasnosti - napr. Rasputin a LaVey podobne. Je zaujímavé sledovať ako ide genialita ruka v ruke so šialenstvom.


nn   |   ip:85.216.20   |   2010-11-24  (08:16)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  S tymi "pravami cloveka" sa da vacsinou suhlasit.


joplins   |   ip:79.138.22   |   2010-11-24  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  atheist. kazdy sme ovplyvnený určitým duchovnom , no mam dojem ,ze ty vidis len druhych a seba nie.. keby zil Jezis tak ty by si bol asi prvy co by do neho hadzal kamene ale ides nam tu hovorit ,ze by sme najradcej Crowleya upalili..aka to ironia... a vies co, ja ti taku nenavist nemam voci nemu.,. poznam aj dnes satanistov a cuduj sa svete neupalujem ich...


vronski   |   ip:95.102.74   |   2010-11-24  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to klasik:
"Pokud by lidé propagovali a žili jeho teze, bylo by peklo na Zemi."

Zloz si ruzove okuliare. Prave peklo je praveze len tu na Zemi, to ze ty si nahodou v teplom pelechu relativneho bezpecia na situacii nic nemeni.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-24  (12:47)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Tu sa len prejavuje neskonala tuzba niekoho po slobode, ktora v tych dobach taka samozrejma nebola. No ak sa to aj s odstupom casu poniektorym zda trufale, rad by som vedel, co sa mu na tom nepaci. Ktora cast toho versa vas tak dokazala znechutit?


NeniDolezite   |   ip:92.52.1.1   |   2010-11-24  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hadajte kto je jeho vnuk xDD


JaViem   |   ip:193.110.1   |   2010-11-24  (15:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  George BushKonzervant   |   ip:213.70.5.   |   2010-11-24  (17:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
"Nemal žiadnu úctu k svojmu alebo inému telu."
"Niektorí jeho nasledovníci skončili v útulkoch pre choromyseľných."
"Nepoznal žiadne zábrany."

Naozaj úplne normálne - priam obdivuhodné... A ozaj, v čom bola jeho doba "menej slobodná" ako tá tvoja?


martin   |   ip:158.193.9   |   2010-11-24  (17:03)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Na rozdiel od obmedujuceho neslobodného kresťanského desatora sú Práva človeka vyjadrenie skutočne ludských potrieb. Len slobodný človek je Človekom.Nie je miesta pre pokoru, pokora je prejav slabosti. Odkaz pre krestansku uderku - strčte si to vaše užasne kresťanstvo a pedofilnych fararov do riťi(tam kam vždy aj patrilo). Jedine čo kreštania kedy vedeli robiť bolo upalovať kacirov, mučiť ludí a zabranovať pokroku. (všetko samozrejme v sulade s desatorom :-). Neviete prečo im sloboda tak hrozne nevonia ? Asi by namali dosť kacirov a penaží.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-24  (17:59)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Konzervant, to ako zil je jedna vec ale to, co je hore napisane, skus mi povedat jeden vers, ktory ti vadi, nerad sa opakujem ale pre nechapavych to musim.


joplins   |   ip:79.138.22   |   2010-11-24  (18:09)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  rafael.. hned prvy zakon je blby.. konaj co ty chces!!! ok tak sa ked sa toho tak zastavas, tak nenadavaj na to ze sionisti chcu ovladnut svet, ze ozobracuju urokmi cely svet, ze robia vojny., atd atd.. zije sa ti fajn??? keby bola druha svetova a pridu fasisti a znasilnia ti matku aj zo zenou a potom ich zabiju a teba potom zavlecu do pracovneho tabora a odovodnia to zym,ze len robia co chcu , co by si im na to povedal???? a odpovedz mi....


joplins   |   ip:79.138.22   |   2010-11-24  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  inac musim povedat ze cely tento posahany Crowley je ako cigan!!SAME PRAVA A ZIADNE POVINNOSTI.moj kamos raz povedal. z bagance cloveka neurobis.


kubci   |   ip:91.127.18   |   2010-11-24  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v zasade mal ten pan podla mna pravdu, ale je to na mna prilis ciste, nevidim ziadny kontext a preto to nemozem zhodnotit poctivo...
a pozor - myslim si ze velmi dobre vedel co vyplyvalo z takeho zivota, jemu by ste nemuseli vraviet ze je za svoje skutky zodpovedny - to vie totiz kazdy jeden z nas a preto aj teraz stekate zbytocne..


Konzervant   |   ip:213.70.5.   |   2010-11-24  (21:29)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Rafael:
Máš pravdu, ako celku tomu nie je čo vytknúť - je to fantasmagória, od ozajstného pošahanca, ako to vidno na jeho živote, popísanom vyššie.
Tento človek je príkladom zvrhlosti - dekadencie človeka späť ku opici, a tá veršovánka na záver má byť asi ich zhrnutím.
Celá absurdita spočíva v neduhu jeho egoizmu - v chorobnej snahe utlmiť svoje neukojiteľné nutkavé potreby a túžby; a absolútne nesvojprávne si ich vysníval na právo!

Neexistuje v žiadnej spoločnosti ani pre jediného jedinca - vrátane diktátorov a podobných masochistov moci - právo podobné jeho zvrhlej predstave. Právo jedinca je ohraničené slobodou, potrebami a právami iného.
Takýto bezhraničný dríst može vzísť len z naozaj veľmi ťažko chorej hlavy...


joplins   |   ip:79.138.22   |   2010-11-24  (21:47)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  konzervant.. vyborne si to napisal...


Jozef   |   ip:158.197.2   |   2010-11-24  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslím si, že či veriaci, či neveriaci, aký je v tomto prípade rozdiel? Veď toto je anarchia. Aj zlá demokracia sa dá nazvať anarchiou. My vlastne žijeme vo veľmi podobnom svete. Každý si robí čo chce a beztrestne. Človek má práva a povinnosti. A čím vyššia moc, tým by mala byť väčšia zodpovednosť. A ten, čo by tohto pána obhajoval musí ísť celkovo proti tejto internetovej stránke.


NoirOrioN   |   ip:212.5.222   |   2010-11-25  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Atheist... :-))), dúfam, že vieš, že LaVey, akože satanista :-), bol maďarský emigrant plus pôvodne sa volal Lévy :-)) - myslím, že to nepotrebuje ďalší komentár. Tento "šialený ""génius""" bral narkotiká a už svojím pra-pôvodom musel mať v sebe gény ukrivdenosti, pocitov ublíženosti a nespravodlivosti. A takýto magor dokáže ovplyvniť ďalších, najmä dospievajúcich, ktorí pociťujú rovnakú nespravodlivosť a túžbu po "slobode a voľnosti", no ak majú rozum a vyrastú, musia si klopať na čelo - podobne ako aj ja, fanúšik blackmetalu, no keď príde debata na satanizmus, musím sa len "chápavo" usmievať...


Skorica   |   ip:78.98.215   |   2010-11-25  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi zaujimavy pribeh jedneho genialneho sialenca.


brain   |   ip:92.52.24.   |   2010-11-25  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  velmi skratena verzia, pozrite si dokument... a kazdy kto mal v rukach jeho tarrot tak pochopi, že všetko zle je na niečo dobre...


firex   |   ip:13.21.125   |   2010-11-25  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  suhlas s tym panom, v podsate opisuje to ak to v skurocnosti v prirode a vesmire je...
Pokial ludia este neboli zotroceni a zili naozaj slobodne v prirode a kazdy mal svoju dusu ktoru citil tak platili presne tie pravidla, este aj dnes to mozete najst v niektorych oblastiach nedotknutych civilizaciou ze kazdy si je tam vedomy sameho seba a nedovoli nikomu sahat mu a kontrolovat jeho myslienky a ani si to nikto nedovoli, lebo vie ze je by mohol zle skoncit..


joplins   |   ip:79.138.24   |   2010-11-25  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  firex , mas to trochu pomylene,nie? vo vesmire platia tvrde a nemenne zakony a pravidla a nie svojvola a bezuzdnost!v prirode to iste.zvierata maju hierarchie a teritoria.. nemozu si zit kde sa im zachce.. oni posluchaju tie zakony instiktivne!no tento tu si urobil zo svojho zivota a sveta zabavku a kolotoc..mozem ist na hociktoru atrakciu chcem.


brain   |   ip:92.52.24.   |   2010-11-25  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jj človek je prvy software so slobodnou voľbou :)


Konzervant   |   ip:95.102.14   |   2010-11-26  (01:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, Ď. Aj tvoje postrehy sú fakticky frefné.

Problém týchto diskusii je vždy jeden a ten istý - jeden nevie, či sa rozpráva so začínajúcim puberťákom, alebo naozaj dospelým prepnutým fetišistom. Na pubertiakov ma niekedy moje odpovede aj trocha mrzia. Pre dospelých "svojprávnych" úchylov všetko málo - iba poriadneho bachara a tmavú samotku.
Podobne mal byť poriešený i ten magor, o ktorom je článok.


Krovak   |   ip:95.105.15   |   2010-11-26  (09:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins: suhlasim s Tvojou myslienkou, ale priklad so zvieratami je vcelku nestastny - vo zvieracej risi su tieto "pravidla" dane vacsinou podla ludovej mudrosti (admin mi odpusti vulgarizmus) "Vacsi pes je.e" kde si zachce moze zit ten silnejsi jedinec a to tak ze toho slabsieho z teritoria vytlaci.
Podstatne pre ludi je to, ze si mozu uvedomit ze vzdy je niekto silnejsi a ked nieco take robi tak by mal vediet, ze "bozie mlyny melu pomaly ale isto"...


adam   |   ip:195.80.16   |   2010-11-26  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a prečo sa k tomu blábolu nevyjadril azgaroth, či ho písal!? xaxaxa


papezLevX   |   ip:213.81.21   |   2010-11-30  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LUDIA TOTO JE PRESNE PRISPEVOK KTORY OSVETLUJE niektore diela RUSKYCH AUTOROV SOLZENICINA A DOSTOJEVSKEHO - a prave PRETO SU TIE DIELA OZNACENE ZA: antisemitské ..., KDE PISALI ZE KDE SA OBJAVIL VPLYV ....TEJTO SKUPINY... UPADALI MRAVY, MORALKA A KRESTANSTVO,LUDSKOST, EKONOMIKA ... KTO NAM TOTO SVINSTVO ZASE PONUKA AKO VZOR ?, NIE JE TO PRIAMY DVOKAZ ZE DIELO: - Sto rokov spolu - MALO CISTU PRAVDU ???
VIDITE UKAZKOVY PRIKLAD V KOHO RUKACH JE SVET ....


aladinsamva   |   ip:178.41.18   |   2011-04-19  (19:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://it.gloria.tv/?media=124462

citajte..


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-04-19  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako už toto može niekto porovnávať s bardonom:)


bubo . civovuta51   |   ip:194.126.2   |   2012-01-31  (10:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  firex , mas to trochu pomylene,nie? vo vesmire platia tvrde a nemenne zakony a pravidla a nie svojvola a bezuzdnost!v prirode to iste.zvierata maju hierarchie a teritoria.. nemozu si zit kde sa im zachce.. oni posluchaju tie zakony instiktivne!no tento tu si urobil zo svojho zivota a sveta zabavku a kolotoc..mozem ist na hociktoru atrakciu chcem.MOzes mi udat jediny dovod preco si myslis ze by to tak nemohlo byt . Kazddy si je strojcom vlastneho osudu a je na nom ci si neha od niekoho diktovat co ma robit kde ako naco alebo pojde svojou vlastnou cestou. A tieto vase krestanstvom ovplyvnene diskusie mi uz fakt lezu na nervy!


Peter . fikymigu16   |   ip:78.99.41.   |   2013-04-29  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pán Ivan Mikulík,a poznáte aj iných "hrdinov" dnešných čias ?


brano . pelasedo59   |   ip:77.247.22   |   2013-04-30  (06:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hnus...a sra čky v mozgu Mikulíka

"Človek má právo milovať ako chce, kedy, kde a koho chce.

Tak ja by som chcel milovat poležiačky, o 20.00 večer v Mikulíkovej obyvačke jeho manželku. Ak by Mikulík tomuto mojmu právu odporoval mám právo ho zabit.

Ludia hodte nanho siet, ten človek patrí urýchlene do blazninca aj s hrdinom Crowleym.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!


2013-05-19  (12:43)  |  Kultúra
Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.

Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – lobby pedofilov


2013-04-06  (00:58)  |  Kultúra
Je důležité vědět, že program propagace a šíření homosexuality byl obsažen i v různých nacistických plánech pro oblast východní Evropy. Existovaly dva oficiální plány na snížení populace východní Evropy(např. i v Čechách či Polsku) pomocí potratů, antikoncepce a legalizace a zavedení homosexuality. U těchto populačních plánů byla homosexualita vždy přítomna.


Pološero KONEC PORNA V ČECHÁCH DOKUMENT CZ ZAJÍMAVÉ dabing cz


2013-03-10  (11:20)  |  Kultúra
Změna totalitního režimu u nás po roce 1989 měla i negativní stránky. Uvolnila se prostituce, drogový trh a začal se rozvíjet výdělečný pornoprůmysl. V tomto odvětví jsme se totiž během několika let vypracovali až na úplnou světovou špičku. Proč se dnes nad tímto dříve tak výnosným podnikáním stahují mračna?


Nešťastné děti - ukážte pravdu zákazníkom !!!


2013-02-28  (22:41)  |  Kultúra
Ukážka ľudskej brutality a primitivity. Žiadajte, aby vám ukázali pravdu v reklamných spotoch !!!


Mystérium Hudby


2013-02-17  (12:33)  |  Kultúra
Hudba je v dnešnom svete veľmi dôležitá téma, pretože sa s ňou v podstate stretávame každý deň. Mnoho krát si ani neuvedomujeme akým silným nástrojom je a ako dokáže ľudí ovplyvniť. Tento 4.dielny dokument s dabingom nám odhalí vývoj hudby od 60-tych rokoch, cez rock a hippies až po súčastnú spoločnosť. Hudba bola stvorená ako nástroj na uctievanie Boha. Skutočne počúvame hudbu, ktorá uctieva nášho Stvoriteľa ?


Odhalenie Hudobného Priemyslu (1-11) video


2013-01-09  (21:14)  |  Kultúra
Takže čo má toto spoločné s hudobným priemyslom ? Vesmír je v podstate zložený z hmoty vibrujúcej na rôznych frekvenciách. Vesmír je tvorený zvukom a to zahrňuje aj nás, ľudské bytosti. Zvuk je používaný ako terapeutická pomôcka a dokáže zmeniť psychický a fyzický stav ľudí. Hudba aktivuje skoro všetky oblasti mozgu. Limbický systém je aktívny, keď máme rôzne príjemné zážitky. Rovnaká sieť neurónov je aktívna, keď počúvame hudbu, ktorá sa nám páči. Tieto neuróny umožňujú v mozgu regulovať neurotransmiter dopamín. Dopamín je jednej z neurotransmiterov, vďaka ktorým sa cítime dobre. Takže keď počúvate vašu obľúbenú hudbu, dochádza k chemickým zmenám v mozgu. Ako náhle osoba pozná obľúbeného umelca, začne ho napodobňovať. Ich pesničky a videá sú navrhnuté, tak aby ovplyvňovali poslucháčov a divákov, ktorí ich majú imitovať. Platí to tiež pre filmy a televízne programy. Keď máte skoro každú časť mozgu aktívnu, stanete sa náchylnými k psychologickým útokom.


Odkiaľ sa vzal názov Slovák


2012-10-09  (14:09)  |  Kultúra
V určitom štádiu debaty prišla na rad téma odkiaľ sa vzal názov Slovák. V tom čase som sa výraznejšie zaoberal skrytými stránkami javov a vecí a úplne spontánne ma začali napádať myšlienky, ktoré neskôr začali mať logiku a súvis. Predniesol som svoju úvahu a zožal som dlhotrvajúci smiech


Modré z neba prerastá Markíze cez hlavu


2012-09-11  (21:33)  |  Kultúra
V stredu som po dlhšej prestávke videla Modré z neba a ostala som v úžase. Markíza prešla do vyššieho levelu vyhrocovania emotívnych situácií na zvyšovanie sledovanosti postavenom na ľudskom nešťastí. Slzy, spomalené zábery na plačúce deti a do toho roztrasený hlas Vila Rozborila. Modré z neba už nemá nič spoločné s pôvodným zámerom o plnení snov bežným ľuďom. Je to továreň na emotívne vypäté situácie. Tomu je prispôsobený výber tém, spôsob natáčania a dramatizácie.


Ateistické Švédsko sa zbavuje kostolov


2012-08-31  (08:24)  |  Kultúra
Švédsko sa bude zbavovať kostolov. Niet za čo udržiavať veľký počet objektov — v krajine je podľa prieskumov viac ako 80 percent obyvateľov, ktorí sa hlásia k ateizmu. Lákať veriacich treba takými metódami, ktoré by sotva odobrili zakladatelia protestantských prúdov. Na miestach výkonu obradov sa otvárajú kúpeľne salóny a centrá čínskej medicíny. Profesor etiky, švédsky pastor Hans Berje Hammar sa obrátil otvoreným listom na spoluobčanov v ktorom navrhol vyhodiť kostoly do vzduchu, alebo nájsť iné využitie tým, že by sa z nich urobili pizzerie, obydlia, či priemyselné objekty.


Bosenské pyramídy


2012-07-28  (02:19)  |  Kultúra
Medzinárodná konferencia o pyramídach v Bosne, ktorá sa konala v roku 2011.


Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ze své praxe na jatkách


2012-07-23  (12:32)  |  Kultúra
Poměrně dlouho jsme váhali, než došlo ke zveřejnění tohoto článku. Po jeho přečtení asi pochopíte proč. Ke konečnému rozhodnutí přispěla diskuse o souvislosti vegetariánství s duchovním pokrokem, která se tady rozvinula. Článek opravdu není vhodný pro slabší povahy.


Prejav, na ktorý sa nezabúda


2012-07-18  (11:52)  |  Kultúra
Prejav od Ch. Chaplina, z filmu Diktátor - 1940, ktorý je vždy aktuálny a nadčasový, tak ako v roku 1940, tak ako dnes, v roku 2012...


Cesta do duše človeka: Úvod


2011-12-26  (22:01)  |  Kultúra
Obrazne sa hovorí, že dušou počítača je procesor. Naprogramovaným procesorom človeka je DNA, o čom bude reč. Ako sa archeólógia stala viac vedeckou, namiesto propagandy, a otvorenou, vďaka internetu, umožňuje nám pozrieť sa do hľbín histórie oveľa otvorenejšie. Pozrime sa na niektoré momenty z približne 500 000 ročnej histórie inteligentného života na zemi predtým, ako sa pozrieme na jadro samotného procesora- DNA.


Kvantový aktivista - film o spiritualitě kvantové fyziky


2011-12-12  (14:06)  |  Kultúra
V tomto inspirativním filmu revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé.


Život pochádza zo života


2011-11-13  (15:27)  |  Kultúra
Současná biologie staví na prědpokladu, že život je možné vysvětlit z hlediska chemie a fyziky, které obratem vysvětlují všechny jevy na základě vzájemného pusobení atomových částic... To je příčina našeho současného úpadku v otázkach pohledu na človeka, neboť lidská bytost se tímto stává buď nevedomým automatem, nebo pouhou smésicí automatických instinktu. Z tothoto duvodu muže být věda použita jako záštita bezohledného násilí a zároveň se v současné době největší měrou podílí na chybách lidstva, které mohou mít katastrofální následky.


Ježíš v Indii - dokument, 2008


2011-11-08  (16:10)  |  Kultúra
Vynikající dokument! - Kde byl Ježíš během svých „tajných let" mezi 12-ti a 30-ti lety svého věku??? Nový zákon o tomto období mlčí, ovšem v Indii je známo, že se Ježíš vydal na Východ, kde žil s hinduisty a buddhisty. Do jaké míry jsou tyto informace založeny na pravdě? Dokumentem provází bývalý fundamentalista z Texasu, který byl vyloučen z místní provinční církve, protože se PTAL NA PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK. Řekli mu: "Kdyby Bůh chtěl, abys toto věděl, dočetl by ses o tom v Bibli. Takže se starej raději o své spasení." Ovšem taková odpověď pro něj nebyla dostatečná a tak se vydal pátrat... Americký dokument, režie: Paul Davids.


Postoj západnej vedy k reinkarnácii


2011-10-16  (10:19)  |  Kultúra
Od svých počátků věda považovala reinkarnaci za pouhou náboženskou víru nebo pověru a zamítla zkoumání jejích tezí a důsledků. Jenže věda, což je jejím hlavním problémem, není schopná vysvětlit fenomén života. I přesto, že se snažila vysvětlit základ a původ života pomocí biochemických kombinací hmoty, nemohou tyto teorie uspokojivě vysvětlit například otázky ohledně tak rozmanitého množství životních druhů, vrozené schopnosti nebo zkušenosti lidí, kteří zažili klinickou smrt.


Náš Domov - Nosso Lar


2011-10-03  (13:20)  |  Kultúra
K zamysleniu nad doležitými otázkami našej existencie.


Filmová rozprávka "Obušku z pytle ven!" a jej reverzne-rasistický podtext


2011-09-21  (15:17)  |  Kultúra
Krátka úvaha o škodlivosti niektorých rozprávok


Kipling- pieseň mužov


2011-07-28  (19:39)  |  Kultúra
Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý, když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví, když čekat znáš, ba čekat beze mdloby, jsa obelháván, neupadneš v lež, když, nenáviděn, sám jsi beze zloby, slov ctnosti nadarmo však nebeřeš,


Prečo podporujeme hnutie Zeitgeist EN.


2011-06-30  (20:57)  |  Kultúra
Video EN.


O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku


2011-06-16  (20:51)  |  Kultúra
Jej totožnosť oproti posvätne uznávanej Esklarmonde z Foix potvrdil v prácach v anglickom jazyku Richard Stanley, keď si všimol tú skutočnosť, že všetci historici sa v angličtine odvolávali na ten istý zdroj z francúzskeho jazyka. Vznikol dojem, akoby nik nebol preskúmal staré okcitánske balady a romantické príbehy trubadúrov z onoho času, ako napríklad balady Guilhelma Montanhigola, ktorý bol priamym svedkom udalostí, ktoré popisuje. To viedlo k objavu mladšej Esklarmondy, ktorá oveľa lepšie zapadla do popisu nadľudskej ženskej bytosti ospevovanej nespočetnými baladami.


Čo najčastejšie ľudia lutujú na smrteľnej posteli ?


2011-06-15  (20:50)  |  Kultúra
Keď pani Bonnie Ware, zdravotná sestra, ktorá roky pracovala s umierajúcimi ľuďmi, zverejnila svoj zoznam hlavných 5 ľútostí ktoré ľudia vyjadrujú na smrteľnej posteli, trochu sme si tu v TNW zaplakali. Podľa blogu nasledujúce ľutovania zverejnené v r. 2010 v Observer, a my sme ich skopírovali nižšie. Ale miesto babičkiných rád ohľadne nenaplnených snov sme každé poľutovanie doplnili o niektoré skvelé rady ohľadne toho, ako tieto ľútosti v digitálnom veku nemať.


Medzi riadkami - Rozhovor s autorom knihy Skutočný príbeh o Mikešovi


2011-06-04  (16:13)  |  Kultúra
Moju pozornosť začiatkom tohto roku upútala malá, ale významná publikácia, ktorá bola vy-daná v obmedzenom náklade. Je s podivom, že tieto informácie boli u nás doteraz neznáme. No môže nás tešiť, že Slovensko drží takpovediac prím pokiaľ ide o vydanie tohto raritného diela. Preto vám prinášame veľmi zaujímavý a podnetný rozhovor s autorom a vydavateľom v jednej osobe, ktorý nám miestami ochotne zodpovedal pár otázok v príjemnom prostredí miestnej krčmy.


Mapa vedomia, mapa Vesmíru.


2011-05-20  (10:03)  |  Kultúra
Záblesk Ničota Plastičnosť Neporozumenie Dotyk Bolesť Hľadanie Zásah Tón Úžas Spokojka Citlivosť Dezorientácia Kĺzanie Skok Súvislosti Dno Plynutie Neviera Synergia Pochopenie Osvietenie Vôľa Svety Nekonečno Krútenie Tlkot Skepsa Posun Vyžarovanie Žiarivosť Jasnosť Zrýchlenie Blahosklonnosť Chvenie Bzučanie


Konzum - KONFLIKT


2011-05-11  (20:14)  |  Kultúra
Nie iba hip-hopove kapely bubnuju na poplach pred alarmujucim stavom konzumnej spolocnosti. Skupina Konflikt zaradila do posledneho albumu Somnium aj piesen Konzum, ktora kritizuje tento styl zivota a smerovanie ludstva. zaujal ma dobry text, hudba a fotky co piesen sprevadzaju a preto to sharujem...


Debordelizácia hlavy: čo máte riešiť


2011-05-09  (17:56)  |  Kultúra
Na zmenšenie zmätku vo svojej hlave, okrem odstránenia dilem, potrebujete ešte: ...


Pravda za pozadím porno fantázie.


2011-04-18  (13:36)  |  Kultúra
Odfarbené blondýnky vystupujúce v porno filmoch plných sexu, ktorých pohľad evokuje predstavu: "Chcem Ťa, túžim po Tebe" sú pravdepodobne jednou z najvačších lží všetkých čias. Verte mi, viem o tom viac než dosť. Celý ten čas som to všetko robila kvôli túžbe po moci a kvôli láske k peniazom. Vlastne som nikdy nemala rada sex. Nikdy som nechcela sex a v skutočnosti som strávila viacej času s Jack Daniels (alkohol) než s borcami s ktorými som súložila, nakoľko som za to bola platená. Áno, je to v skutočnosti tak, žiadna z nás nerobí porno rada. V skutočnosti to nenávidíme. Nenávidíme, ak sa nás dotýkajú cudzí ľudia ktorým na nás nezáleží. Neznášame byť ponižované odporným pachom ich prepoteným tiel. Niektoré ženy to nenávidia tak, že ich je medzi scénami počuť ako v kúpeľni dávia. Daľšie môžme nájsť fajčiť nekonečné množstvá Marlboro lights ...


Islam je z časti nepravé Vierovyznanie .


2011-04-17  (15:35)  |  Kultúra
Aj u nás na Slovensku občas pozoruje ako dospelých adolescentov rodičia nútia chodiť do kostola , ale aká je to viera keď to robím iba z vôle rodičov . Viera je podľa mňa vec presvedčenia , niečo v čom si snažím nejaké dobro vhodné pre moju dušu a povahu . Raz sa ma otec spýtal či nejdem do kostola ,lebo som trocha meškal , hneď som ho poslal niekam viera je osobná vec človeka . Blízka minulosť , prečo niektorý hudobníci začala dávať do skladieb satanské znaky ¬? Jedna teória je že ich rodičia od nich vyžadovali dosť veľkú nábožnosť a keď boli starší rozhodli sa tomuto vyhlásiť , možno im aj pán Boh dá za pravdu , že to bola od rodičov šikanovanie ,len to mohli slušnejšie vysvetliť a neurážať pána Boha , kázať môžeme malým deťom ktorý sa ničomu nerozumejú . Aká je potom islam viera , keď je tam všetko prikázané zákonom . Ten kto je neveriaci je iba otrokom štátu . Andrej Kotleba autor


A ČO AK SA ZEM NETOČÍ? PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE


2010-12-22  (19:49)  |  Kultúra
Pošpekuloval nedávno na stránkach Sme autor, ktorý sa snaží vidieť spoločnosť a – prečo sa zastavovať len pri nej - už aj prírodné vedy „inak“. De omnibus dubitandum! je základ descartesovskej metodickej skepsy, ktorá stála pri zrode modernej vedy. Klásť skeptické otázky sa preto môže ľahko javiť ako uplatnenie vedeckého prístupu. Prístup je však vedecký len v prípade, keď je skepsa kombinovaná s tvrdým nadretím dát a poznatkov, ktoré sa snažíme spochybniť . V opačnom prípade nejde o vedu, ale o veľmi lacnú a povrchnú snahu o originálnosť tam, kde chýbajú elementárne základy.


HOMOSEXUALITA U ZVIERAT JE MÝTUS


2010-11-11  (18:54)  |  Kultúra
1. Homosexualita je daná geneticky; 2. Homosexualita je nezvratná; 3. Keďže aj u zvierat nachádzame homosexuálny model, homosexuálne správanie je prirodzené


Ježiš


2010-10-14  (15:09)  |  Kultúra
V současné době je poměrně často zpochybňována jeho existence, poukazuje se na nedostatek historických důkazů, a někteří pokládají jeho život za zcela smyšlený. Přitom nikdo nemůže skutečně vyvrátit existenci Ježíše Krista v naší historii. Je určitě těžké představit si, že křesťanství vzniklo na základě smyšlené osobnosti a je to i dosti nepravděpodobné. Pokud budeme zkoumat vznik jakéhokoli náboženství, dojdeme k závěru, že většinou byla u svého zrodu inspirována skutečnou a moudrou osobností.


Ďaľšie z kultúry...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Osmnáct kritických postřehů z USA

Do Spojených států jezdím zhruba dvakrát ročně, ale ještě nikdy jsem se nezdržel tak dlouho v malém městě (šest týdnů, Ormond Beach, Florida). Stejně tak jsem tam nikdy nebyl v době tak podivné nálady, jaká byla v letošním lednu a únoru (taková podivná směs strachu a naděje...). A tak jsem si všiml věcí, které jsem dříve neviděl. Některé mě nadchly, jiné mě rozesmutnily. A protože se přikláním k rozšířenému názoru, že americká společnost je vcelku nemocná, viděl jsem spíše to negativní.


Ron Paul: Pachatelé finanční katastrofy by měli být ...

EKONOMICKÁ KRÍZA - trochu z iného pohľadu

Hypotéční krize v USA končí, píší česká masmé...

Nedostatek vody ve světě

Dolar musí být odstraněn

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.2009 s