16. September 2019
    
21 September 2012 the Keshe Foundation - Dolezite.sk

21 September 2012 the Keshe Foundation


  2012-07-23  (08:56)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - 21 September 2012 the Keshe Foundation
Doporučujem každému nielen prečítať úvodné vyhlásenie, ale preštudovať túto stránku kompletne všetky záložky i podzáložky, obsahuje informácie o nových technológiách založených na báze voľnej energie. Tiež doporučujem šírenie kdekoľvek je to možné, najlepšou ochranou pred zastavením nových technológií je plná informovanosť všetkých ľudí. Je výsmechom našich súčasných novinárov, že o každej vražde v každom zapadnutom kúte napíšu , ale o tomto nevedia....... ( ako keby sa riadili podľa pesničky nesneží, nesneží a "oni" sú na lyžiarskom zájazde.... )
Jedná sa o stránku Keshe Foundation , originál nájdete na adrese
preložte si sami pomocou
preklad úvodného vyhlásenia :

24-Apríl-2012

21ého Apríla 2012 na prvej medzinárodnej prezentácii v Keshe Foundation centre v Belgicku Nadácia začala plný presun technológií svetovým vládam.

Keshe Foundation prostredníctvom svojho mravu svetovej rovnosti organizovala a vykonala prvú z rady ukážok všetkých jej technológií svetovým vládam.

Na tomto prvom stretnutí Keshe Foundation vysvetlila a ukázala a boli predvedené systémy a fyzicky dané ich vládnym predstaviteľom vyslancom a predstaviteľom všetkých zúčastnených národov na zaobchádzanie a skúšanie.

Na tomto stretnutí bola úplne vysvetlená plná prevádzka systémov pre všetky technológie vyvinuté Nadáciou a väčšina systémov bola ukázaná vo svojej prevádzke.

Na tejto pozvánke boli kontaktované a pozvané všetky národy charty Spojených národov, ktoré bolo možné kontaktovať.

Na túto ukážku boli priamo pozvané svetové vesmírne organizácie ako Európska vesmírna agentúra a NASA.

Preto od 21.4.2012 sú Vesmírna technológia a Know how Keshe Foundation priamo ponúknuté a dostupné voľne na prenos vládam sveta.

Od tohto bodu je zodpovednosťou národov priniesť vesmírne, zdravotnícke, potravinové a energetické objavy a technológie vyvinuté Keshe Foundation svojim občanom.

Kópia pozývacieho listu svetovým vyslancom v Belgicku je pripojená nižšie a informácia v pozvánke jasne uvádza, že naše technológie sú, budú a boli prenášané bez poplatku a bez akýchkoľvek väzieb všetkým národom.

Pozvali sme vyslancov Spojených Štátov Amerických, vyslancov najmenších ostrovných národov v karabínach po poslancov najbiednejších národov v Afrike. A tak sme začali plný prenos technológie všetkým národom bez ohľadu na ich veľkosť, farbu, vieru, finančnú silu a politickú orientáciu.

Druhé kolo ukážky pre národy, ktoré sa nezúčastnili z akýchkoľvek dôvodov bude organizované a usporiadané v Keshe Foundation centre v Septembri 2012.

Naša technológia od tohto bodu je v rukách vašich národov a od tohto Svätého dňa 21-Apríla-2012 sa naše poznanie stalo poznaním a majetkom vášho národa.

Dúfame, že svetové národy využijú toto poznanie na mierový vývoj pre pokrok ľudskej rasy.

Verne váš
M T Keshe

Zakladateľ Keshe Foundation

Nasleduje Kópia pozvánky predstaviteľom vlád

Citát:

Vec: Pozvánka pre Jeho/Jej Excellenciu Vyslanca

Ste srdečne pozvaní

Keshe Foundation láskavo pozýva Jeho/Jej Excellenciu Vyslanca a vašich vedeckých predstaviteľov alebo odborníkov v poli vesmíru, energie a zdravia, aby ste sa zúčastnili prvej medzinárodnej úkážky vesmírnej gravitačnej plazmovej technológie nadácie Keshe Foundation pre vlády a ich úradníkov v Belgicku.

Na tejto ukážke novej vesmírnej gravitačnej plazmovej technológie vyvinutej Keshe Foundation bude ponúknuté know how a plná technológia bude dostupná na prenos do vašej vlády.

Nová vesmírna gravitačná plazmová technológia umožní vášmu národu mať okamžite prístup priamo a bez veľkých výdavkov ku vesmírnemu programu, systému produkcie energie a technológiám medicínskych systémov, ktoré boli vyvinuté pre skúmanie vesmíru Nadáciou počas uplynulých štyridsiatich rokov, kde tieto nové objavy môžu vytvoriť okamžite nové pracovné miesta a dať prístup ku novým a energetickým zdrojom pre váš národ.

Táto ukážka bude zahŕňať:

Vysvetlenie prvého bez-pohonu a použitie nového gravitačného polohovacieho systému vesmírnej plazmy, ktorý bol vyvinutý Keshe Foundation. Toto umožní otvorenie vesmíru každému národu bez zdržania namiesto čakania desiatok rokov kým iné národy odovzdajú takú technológiu.

Kde odteraz ľudská rasa bude pracovať a rozvíjať vesmírnu technológiu ako kolektívna jednotka a nie ako oddelené vesmírne programy rôznych národov:
http://www.keshefoundation.com/en/applications/space

Medicínske uplatnenie novej vesmírnej gravitačnej plazmovej technológie, ktoré bolo odskúšané a bolo vyvinuté Keshe Foundation je možné čítať a vidieť podrobnejšie na:
http://www.keshefoundation.com/en/applications/medical

Schopnosti výroby energie novej vesmírnej technológie je možné vidieť na:
http://www.keshefoundation.com/en/applications/energy

Podľa mravu Keshe Foundation naše poznanie patrí vášmu národu a my ho prenášame ako celok a je to dar bez akýchkoľvek poplatkov a bez akýchkoľvek pripojených väzieb, plné know-how a všetky naše objavy vášmu národu, a dúfame, že vaše vlády použijú toto nové poznanie pre ďalšie zlepšenie života vašich národov a prinesú ich do súladu s ostatnými prosperujúcimi národmi dneška a v jednom spoločnom kroku do vesmírneho programu 21ého storočia.

Nová vesmírna gravitačná plazmová technológia nepracuje prostredníctvom princípu pálenia paliva ako sú zvyknuté v súčasnosti priemysel vesmírneho pohonu a energetiky. Nová technológia používa vesmírne zákony fyziky a jej princípy sú v súlade s tvorením pohybu a energie ako je získavaná vo vesmíre všetkými nebeskými telesami bez pálenia nejakého paliva vo vesmíre.

Ako my v Keshe Foundation hovoríme „Nepozorujeme žiadne krídla alebo motory a silové stanice pripojené ku zemi ale zem je v pohybe a tvorí svoju vlastnú energiu a udržuje svoju vzdialenosť od iných nebeských telies v slnečnej sústave prostredníctvom vesmírneho princípu tvorenia a polohovania svojich magnetických polí po milióny rokov s použitím vzájomného pôsobenia a polohovania magnetických polí ako je to vykonané všetkými pohyblivými nebeskými telesami vo vesmíre.

Takže poznanie človeka od tohto bodu s touto novou techológiou dosiahlo bod, že sme skončili so zvykom človeka páliť veci aby dosiahol pohyb a tvorenie elektrickej sily a používame vesmírny princíp polohovania magnetických polí v našich vyvinutých systémoch pre tvorenie pohybu, energie a zdravotnej starostlivosti.

Čo urobí vaša vláda a ako uplatní túto novú technológiu, ktorú prenesieme vášmu národu pre pokročenie vašich štátov, je rozhodnutie vašich vlád.

Môžete si prečítať viac o týchto nových vedeckých vynálezoch na Webstránke Keshe Foundation.
http://www.keshefoundation.com

Bude od vás láskavé ak by ste nám mohli poskytnúť mená úradníkov a v spôsobilosti v ktorej budú predstavovať váš národ na tejto ukážke aby sme mohli doručiť ich osobnú pozvánku vašemu veľvyslanectvu pre ich účasť.

Prosím potvrďte prijatie že predstavitelia z vášho národa sa zúčastnia tejto ukážky emailom na ------------------------ najneskôr do 20.4.2012

Na túto ukážku sú pozvaní vládni úradníci a medzinárodné diplomatické jadro všetkých národov.

Predvídali sme tri až päť predstaviteľov za národ na prvú ukážku pretože poslucháreň Nadácie má kapacitu sto sedadiel.

Ukážka vesmírnej gravitačnej plazmovej technológie je usporiadaná na 18hod 21.4.2012 v Keshe Foundation centre v Ninove, Blízko Bruselu.

Verne váš
M T Keshe
Riaditeľ Keshe Foundation
Vesmírna Technológia v službe ľudstvu

Nižšie uvedený text je kópiou oficiálneho pozvania k vodcovi svojich vlád prostredníctvom ich veľvyslanectva v Belgicku.
Tieto e-maily začnú opúšťať nadáciu a budú odovzdané do každého veľvyslanca v Belgicku v nasledujúcich dvoch týždňov.
Budeme zverejňovať názov krajiny a e-mailovú adresu používa, aby bolo možné sledovať vývoj vášho vlády odpovede.
Od teraz je na vás vidieť, že dôsledky tejto technológie sú chápané vo svojej krajine pôvodu.
Svetový mier pozvanie a uvoľnenie technológie

V nadväznosti na zasadnutie Kesha nadácie s vyslancami svetových pozvaní do Bruselu dňa 21. apríla 2012, teraz naše pozvanie patrí všetkým národom sveta prostredníctvom svojich veľvyslancov a ich vodcovia, aby sa zúčastnil stretnutia dňa 6. septembra 2012 v Kesha Foundation Center v Ninove , Belgicko (alebo v inom mieste národy môžu zvoliť).
Ako Vaša Excelencia si boli vedomí, sme pozvali zástupcov všetkých krajín na prvú prezentáciu našej technológie dňa 21. apríla 2012. Veľvyslanci niektorých krajín sa zúčastnili tohto stretnutia a iní sa rozhodli ignorovať výzvu, kvôli tlaku od iných národov, a rozhodol sa zúčastniť či odvolal na poslednú chvíľu.
Vďaka tejto druhej výzve sme sa priamo a jednoznačne vyzvať vodcovi svojho národa menovať kvalifikované osoby, ktoré sa môžu zúčastniť v nadchádzajúcom stretnutí v nadácii na 6. septembra v mene svojich vlád.
Dôvody pre túto výzvu a rokovania sú nasledujúce:
  1. Dňa 21. septembra 2012 Kesha Nadácia uvoľní prvej fáze svojej kozmickej technológie a gravitačné a magnetické v Magravs) systémy, ktoré vyvinul, aby sa všetci vedci po celom svete súčasne, na výrobu a duplicite.


    Od tohto okamihu bude medzinárodné hranice prestane mať žiadny skutočný význam. Toto je, pretože po prvej rokov bol systém postavený a uvedený do prevádzky pre verejnosť, bude doba jazdy napríklad z Teheránu do New Yorku asi 10 minút maximálne.

    Nové palubné systémy umožní každému jednotlivcovi, aby sa rovnakú dĺžku cesty v tom istom čase a za každú cenu sotva z akéhokoľvek miesta na tejto planéte. Plavidlo nebude zistiteľné súčasnej radarové technológiu.
  2. Energetická kríza bude vyriešená na mŕtvicu, a akonáhle sa táto technológia je v praxi právomoci, ktoré riadia dodávky energie a skrze ne súčasnej finančnej štruktúry nájdete ruky prázdne.
  3. Svet nedostatok vody budú riešené a vyriešené tým, že predloží túto technológiu pre verejnosť čoskoro po vydaní našej energie a vesmírnych technológií.
Ako sme to urobil?
Za posledných šesť rokov sme použili medzinárodnú patentového systému, aby sa ubezpečil, že každý národ a hlavné vedci na celom svete majú kópiu našich patentov, ktoré vlastní. (Skontrolujte prosím európskeho patentu a medzinárodnej servery pre sťahovanie počtu stiahnutie.)
Tak sme zabrániť prípadné blokovanie tejto technológie jednotlivci alebo skupiny a teraz väčšina národov sú v držbe našich patentov na výrobu energie, zdravotnícke systémy a cestovanie vesmírom.
Týmto spôsobom sa metódy používané v minulosti, aby sa zabránilo medzinárodný vývoj, prekonal a teraz všetky krajiny majú rovnakú príležitosť pracovať spoločne, že táto technológia vyvinutá bezpečne.
Hlavné je, že naša technológia je určená k voľne k dispozícii pre každú vládu v prospech všetkých občanov. Prostredníctvom systémov sme vytvorili každý národ môže mať prístup k toľko energie, vody a potravín, koľko potrebujú, rovnako ako k novým metódam zdravotnej starostlivosti a dopravy, to všetko za veľmi nízku cenu.
Podľa jeho chartu Kesha nadácie a všetky jeho technológie sú vo vlastníctve národy na svete. Tieto patenty sú aktíva každého jednotlivca na tejto planéte, a nemožno tvrdiť o jednej osobe alebo organizácii alebo národ. To znamená, že všetky príjmy generované technológií patrí k národu, ktorý využíva toho.
Budeme uvoľnenie zoznam krajín, ktoré boli pozvané na zasadnutí dňa 6. septembra 2012 a plnej e-mailovej adresy tých, ktorí dostanú pozvanie, tak to bude len na vás, ako vládu, aby známe, kto z vášho národa sa zúčastní tohto stretnutia.
V čase, keď tento e-mail príde na svoje veľvyslanectvo bude kópia umiestnené na fóre Foundation a na webových stránkach tak, aby vaše občania budú mať na pamäti, ponuky, ktoré bolo urobené na vás. Potom to bude pre vás, aby vaša odpoveď poznajú, rovnako ako nadácia, a budeme zbierať mená menovaných delegátov a nechajte svoje úradníci vedieť, kde a ako splniť.
Po tomto stretnutí bude prezentácia dňa 21. 09. 2012 bude prvým krokom vo výučbe programu Kesha nadácie podeliť sa o svoje znalosti a dať ju do rúk ľudí po celom svete. Akonáhle sú tieto nové technológie a ich výhody sú známe širokej verejnosti, budú predstavitelia všetkých národov je potrebné rozhodnúť, ako idú na ich vykonanie pre zlepšenie každého.
Na tom mieste budú dve možnosti: buď budeme všetci pracovať spoločne zmeniť život každého na Zemi k lepšiemu tým, správne vzorce správania alebo pokročilé národy sveta budú v blízkej budúcnosti záplavu imigrantov v Desiatky tisíc húfne ženou do veľkých miest.
Sme pripravení prezentovať technológiu k svojim zástupcom v žiadnom prostredí, aby mohli pochopiť jeho dôsledky a zmeny, bude dosiahnuť.
Od tejto chvíle môžeme uistiť, že žiadne dieťa alebo dospelý zomrie smädom alebo hladom, a že žiadny národ bude napadnutá inou, pretože potenciálne vojenské aplikácie novej technológie sú tak strašne deštruktívne, že budeme mať inú možnosť, než pripustiť, že boj nad zdrojov planéty, je minulosťou.
Tam nebolo nič zlé na ochranu národný majetok, ale teraz ako vodcovia menších oblastí na Zemi, je vašou povinnosťou vidieť, že jej zdroje sú k dispozícii pre zdieľanie, a to s pomocou našej technológie každého z nás základných potrieb v oblasti energetiky, vody, potravín a zdravotnej starostlivosti sú splnené.
Kesha Nadácia neberie ohľad na farbu pleti, národnosť, náboženské vyznanie alebo politickej príslušnosti, a tak náš hovor je chodiť do každej vlády vymenovať tím vedcov prísť a vidieť naše technológie z prvej ruky. Potom sa môže rozhodnúť, či ich využiť. Ak máte ignorovať toto pozvanie váš národ nebude mať čoskoro inú možnosť, než nasledovať národov, ktorí sa rozhodli rozvíjať.
Vyzývame svojho národa začať proces svetovej spolupráce čo najskôr, pretože akonáhle sú tieto systémy v prevádzke, sú hranice, ktoré oddeľujú jedna krajina z iného nebude mať žiadny význam.
Sme pripravil pôdu pre zmenu kurzu pre ľudstvo a v nasledujúcich mesiacoch uvidíme ju dokončil. V blízkej budúcnosti budú ľudia, aby sme si uvedomili, že sme tu, aby medzi sebou a nie byť doručená, pretože všetky zdroje budú k dispozícii všetkým v rovnakom čase av rovnakej miere.
MT Kesha
Zakladateľ a správca riaditeľ nadácie Stichting na Kesha
http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/nov-svet-vo-nej-energie-a-nov-ch-zdravotn-ch-technol-gi-sa-otv-ra

sxg
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Sakirusekera . najihyry5   |   ip:92.52.36.   |   2012-07-23  (10:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Však na r. 2012 bolo avizované prelomové obdobie , či ? zmena systémov...vraciame sa k technológiam našich predkov...


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-23  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže Tesla sa nemýlil...)


tartus . micexude92   |   ip:213.160.1   |   2012-07-23  (11:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to su teda blbci. vymyslia taketo superveci a daju ich tym najvetsim zlodejom a zlocincom.

raz darmo, aj tesla zomrel ako zobrak hoci cely svet vyuziva jeho patenty.


chany . bakejase18   |   ip:95.103.24   |   2012-07-23  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Blbost, za 3-4 kw generator chceju 5000eur a este platis 100eur rocne za udrzbu?! To je akoze aka free energy?!


DrHujer . doducyve62   |   ip:95.103.10   |   2012-07-23  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nič neukážu, nestihnú a budú mať výhovorku, že chceli sme, máme, a už nieje :-)Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-07-23  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Okrem toho, že článok sa nedá normálne čítať, už jeho prológ je na smiech. To si môžu čítať akurát chorobní konšpirátori na nedeľných čajoch...! :-DDD


Shrek . lixyniwe35   |   ip:78.230.18   |   2012-07-23  (12:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ja som strasne zvedavi co z toho vzijde. Podla mna je to len dalsi blaf v poradi. Ak by to nahodou nebol, tomu Keshovi by iranci ani nedovolili z krajiny vycestovat. Predpokladam ze 21. septembra ziadna demonstracia nakoniec nebude, ale nechajme sa prekvapit.

Doterajsie skusenosti s podvodnikmi su asi take, ze stale bol v tom nejaky hacik. Bud chudakovi nejaka vlada znemoznila to zverejnit, alebo jeho experiment fungoval super (az na skryty kabel pod stolom:) ).

Prial by som si aby uz nasli nejaky zdroj pre ludstvo, ale mam pocit, ze bez extremne velkeho mnozstva vynalozenej energie to nepojde.

Ako jedinu perspektivnu zatial vidim jadrovu fuziu. Ak by boli lacnejsie zdroje energie, nevynakladal by predsa cely svet tolko penazi na ITER vo Francuzskom Cadarache.


vrtula . nawocaqe39   |   ip:95.103.21   |   2012-07-23  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podľa stránky to pozvanie poslali aj našemu ministerstvu, Lajčák je zrejme chazar, ale šak Iránsky židia sa tam majú fajn:
http://www.tvina.sk/index.php?program=5&;video=2558
Takže by ma zaujímalo vyjadrenie MZV a či to posunuli aj vedeckej obci.fester . gexyhuga63   |   ip:95.103.87   |   2012-07-23  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravda je taká,že Američanom v Iráne nikdy nešlo o jadrové zbrane,ale o túto technológiu.
Veď to bezpilotne špionážne lietadlo im Iránci zvesili z oblohy touto gravitačnou technológiou.


Majkl65 . hajipybo6   |   ip:92.52.52.   |   2012-07-23  (16:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fester, na tom niečo bude...
no, niektoré kroky USA dokazujú, že vedia prd o Iráne, jeho obrane a jeho technológiách. Teraz, tesne pred možnou vojnou zázračne vyvinuli technológie? Hahaha, tí budú mať v zálohe fakt neskutočné veci, ktoré sionisti v živote nevideli.


tibir . tigasebe46   |   ip:91.148.20   |   2012-07-23  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...tak ako Irán, Severná Korea, tak aj nacistické Nemecko pracovalo v izolácii od ostatného sveta a vymyslelo dovtedy nepoznané technológie...


peter . nanidihe23   |   ip:82.210.24   |   2012-07-23  (18:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poskytnut to vsetkym znamena vyhnut sa vojnam o tieto technologie. Ale inak je to uz trochu dost toto. Ako sa bude jazdit Tour teraz?:)


Rusty . cyjymecu28   |   ip:195.91.4.   |   2012-07-23  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem preco ale mam tento krat ten isty nazor ako pande. Ten clanok je hrozny.


matej . dijapexu33   |   ip:195.91.7.   |   2012-07-23  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ved preto amerika a izrael chce napadnut iran, pretoze chcu aby nepretlacili free energy. Ved aj v Amerike mali uz vymyslenu free energy a museli koli tomu zomriet niektory ludia.


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2012-07-24  (00:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Invázia kapitalizmu
Aby kapitalizmus v západnej Európe mohol prežiť, tak si musel nájsť suroviny ropu a plyn v iných častiach sveta, keď cez invázne vojny a vojnové zločiny proti ľudskosti drancuje zdroje surovín afrických krajín a ožobračuje tieto arabské a africké krajiny.

V strednej a východnej Európe si musel zasa nájsť lacnú pracovnú silu s pomocou zástupcov ľudu týchto krajín pre kúpyschopnosť svojho obyvateľstva a to tovarov z týchto stredo a vychodo európskych krajín čiže kolónii západu,

hlavne veľmoci Nemecka, Veľkej Británie, Francúzka a ďalších menších krajín západnej Európy pre svoje nespokojné obyvateľstvo.

V strednej a východnej Európe pluralitné strany, ktoré tu vznikli po roku 1989 sa stali zradcami záujmov obyvateľstva svojich krajín a slobodné mienkotvorné média o tomto jednaní s obyvateľmi strednej a východnej Európy mlčia v týchto krajinách.

Klamu nás finančnou a hospodárskou krízou, dlhmi štátov, povinnými reštrikciami a nutným odbúravaním sociálnych systémov v každej krajine sveta. Je to podvod a lož. Peňazí je dostatok pre všetkých ľudí sveta, oni sa neťažia zo zeme, ale sa tlačia s papiera a farieb ktorého je dostatok, akurát, že dochádzajú suroviny pre priemysel,

tak sa za účelom znižovania produkcie v priemysle umelo vytvorili finančnou politikou bánk dlhy štátom.
Elity chcú zredukovať ľudstvo, aby sa nemuselo plytvať dochádzajúcimi surovinami našej planéty a neznečisťovať ešte viac ekosystém a životné prostredie pre dnešné a budúce finančné a politické elity sveta čiže plutokraciu a oligarchov našej planéty.
Pre seba si stanovili trhové platy, zisky s podnikania a kašku na životy obyčajných ľudí, ktorí sú podľa finančných elít v dobe vyspelých technológii v priemysle nepotrební.

Na Slovensku nám vytvorili legitímne zvolení zástupcovia ľudu po roku 1989 kapitalizmus s lacnou pracovnou silou,
keď dnes až 80 % vyrobeného tovaru na Slovensku so 400 tisícmi produktívnych robotníkov Slovenska sa draho predáva podnikateľmi v zahraničí občanom s trhovou mzdou a to
aj robotníkom západnej Európy s trhovou mzdou v ich krajinách

a aby to nebolo zo strany čestných podnikajúcich podnikateľov na Slovensku, nebolo malo, tak si niektorí z nich pred príchodom k nám vypýtali od našich zástupcov ľudu aj daňové prázdniny a Ty ktorí ich nedostali aj s tými ktorí ich dostali,


tak niektorí z nich z čestných podnikateľoch sú registrovaní v daňových rajoch, napríklad na Cypre, aby sa vyhli daniam na Slovensku a čestne si vytvorili zaslúžený zisk so svojej namáhavej podnikateľskej práce.
Tak takýto super prosperujúci kapitalizmus nám naši zástupcovia ľudu po roku 1989 zaviedli na Slovensku aj v celej východnej a strednej Európe
a Brusel poctivo mlčí
a chystá sa nám škrtať štátne rozpočty už od roka 2013, nakoľko to považuje za správne pri konsolidácii verejných zdrojov a dlhu našej krajiny, ktoré vraj sme si narobili až príliš sociálnou politikou po roku 1989 vo svojich krajinách.


Matess . hihequji26   |   ip:213.195.2   |   2012-07-24  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Beru to s velkou rezervou, jenomže pokud je na článku trochu pravdy, pak do jiného světla přivádí útok na autobus v Bulharsku.Jinak nápad je to skvělý, mít k dispozici technologii, která skokově změní svět, asi bych to jinak neudělal. Kdo se ujme vynálezů, které jsou takto převratné, no armáda a stát, který nejdřív prozkoumá možnosti vydělání peněz. Teprve nakonec to budou mít močnost využít občani. Když by se to rozdalo všem státům, je tu dost vysoká pravděpodobnost, že se něco z toho dostane ven mezi lid. A to je pro mne dost zajímavá představa. Že bych se mohl dožít radikální změny v současné technologii.


duri . xetepuci18   |   ip:89.173.14   |   2012-07-25  (16:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Akoze, ak chces dat ludom precitat text prelozeny nejakoym Google translatom, tak to sem radcej ani nedavaj! Kto to ma citat? Daj sem radcej link na original clanok a hotovo.

BOZE PRECO MA TRESCES!


jelito . belyhiwu37   |   ip:178.40.19   |   2012-07-25  (16:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takže vďaka novej je mi jedno akej energii sa dostaneme z Teheránu do USA za dobu kratšiu ako 10 minút ???

VÝSMECH... ale strašnýýýý VÝSMECH, už na tomto je vidno že je to chobotina. Si chcem predstaviť materiál z ktorého bude "vozítko".
Preťaženie čo bude pôsobiť na cestujúceho je tiež malina...Milan . nofocape63   |   ip:188.121.1   |   2012-07-31  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako sa hovori "prilis dobre, aby to bola pravda " .
Vela veci tam nesedi . Niekto Mr Keshe chce vytiahnut z ludi "cash".


PavoKraj . gybevege45   |   ip:95.103.53   |   2012-08-11  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Väčšina vašich príspevkov svedčí o vašej inteligencii... Takmer nikto z Vás si poriadne neprezrel stránku Keshe Foundation a už vôbec nie patenty, ktoré už sú v súčasnosti platné zaregistrované a funkčné... S takýmto prístupom ľudí sa pokrok rodí len veľmi ťažko, na Slovensku tobôž... :(
Jedna vec je byť skeptický a druhá vec je byť tupý blbec, ktorý všetko odmietne ako podvod bez akejkoľvek snahy dozvedieť sa viac... hanbite sa...


peter . nanidihe23   |   ip:37.188.19   |   2012-09-26  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uz preslo zopar dni od toho odhalenia nic sa nikde o tom nepise tak zase to boli bludy.


mch . kakelyva45   |   ip:217.75.80   |   2012-11-05  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj ste si niekto klikli na niektory z tych odkazov? asi nie pretoze tomuto nemoze nikto verit, nakresy ako z detskej rozpravocky a nulove informacie o nejakej technologii.


6205 . dolojinu22   |   ip:78.98.212   |   2012-11-23  (20:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Snad tym fantasmagoriam neverite? Co mate v hlave?


mpl . kanatepe10   |   ip:62.197.22   |   2012-12-09  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Výklad o zmysle, význame a realizácii Keshe technoólgií treba prenechať ľuďom, ktorí sa tým zaoberajú seriózne a hlavne s nohami na zemi, oni sú aj jedine kompetentní o tom hovoriť. Nie fantasti a rojkovia, ktorí len plávajú vo svojich fantáziách a snažia sa zablysnúť na tom, k čomu ich nikto nevyzval ani neoprávnil!


171 . xykovowu42   |   ip:81.89.60.   |   2012-12-26  (07:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .....jasne že sa o tom nikde nepíše ľudia musia ostať nevedomí .....ved toto je technologia ktorá by mohla komplet zmeniť svet.....vláda a hocijaký vodcovia by prišli o stamiliony a moc ktorú majú vďaka rope farmaceutickým spoločnostiam a neviem čoho vsetkého.
aj keby to cele ´keshe´ bol výmysel niečo také sa proste musí stat lebo nakoniec zničíme samých seba.


bk . webahaxa13   |   ip:81.89.60.   |   2012-12-26  (07:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otvorte oči ľudia už konečne,tento starý systém už nefunguje.Nechajte ten svoj skeptizmus na chvíľu na pokoj a zamyslite sa konečne nad budúcnosťou tejto zeme :)


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2012-12-26  (09:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bk, je to úžasná progresívna etapa ľudstva, ale sám vidíš, koľko ľudí reaguje negatívne...sú to tí, ktorí sa boja neznámeho, nepoznaného, tiež tí, ktorí sa podieľajú na zisku z dnes už vlastne zastaralých technológií, drancujúcich našu planétu...

ľudia, radšej sa pridáte k tým, ktorí tvrdia, že ľudstvo treba zredukovať ?
Tu vám je ponúknuté množstvo patentov, ktoré dokazujú, že žiadna redukcia ľudstva nie je potrebná, PRE KAŽDÉHO je vo vesmíre DOSTATOK, len sa treba VYMANIŤ Z OKOV...

vývoj nezastavíš...


malaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2012-12-26  (10:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pande, už chápeš, o čom ten akože "koniec sveta" ? ide o zánik technokratickej civilizácie ako ju poznáme dnes, nastupujú staronové technológie,ktoré boli pred nami dlhodobo statočne ukrývané ...rozum do hrsti...

sa neboj, pre každého je aj bude...alebo ti vadí, že každý bude zdravý, sýty, bude mať dostatok, bez parazitovania na iných ?
Slupy . retyjuha35   |   ip:92.245.20   |   2013-03-06  (23:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jedna z možností ako sa podielať aj ked nepriamo na posunutí technológií keshe ludom je táto: ak niekoho takeho poznáte odporučiť ho ,povedať mu ,skontaktovať ho nech sa pokúsi túto technologiu od kesheho vyrobiť.Štát teda slovenská akadémia vied ponúka na prefinancovanie projektu (kesheho reaktor) 140 000 eur...prosím vás ak niekoho poznáte kto zapadá do tejto kategórie prosim kontaktujte ho s týmto odkazom ..Dakujem http://tech.sme.sk/c/6718257/sav-chce-vratit-sikovnych-vedcov-na-slovensko.html


WEBDISKUSASK . qebabile63   |   ip:92.52.3.1   |   2014-01-25  (10:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie som si istý, či SAV pustí (už len z princípu) projekt "Keshe reaktor". Neprejde to cez ľudí tam sediacich vo vedení... zničilo by to Fickovu "stabilitu". Panovníci sa boja akejkoľvek zmeny pomerov... energetických, ekonomických a tým pádom ja, resp. hlavne politických :-(diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Návrhy na zlepšenie ekonomiky

Naši páni politici nám často hovoria, že radi by niečo s ekonomikou urobili. Avšak hovoria, že to nie je možné. Možné to určite je. Spôsobov je hneď niekoľko. NSP sa snaží zabrániť presadeniu týchto nápadov


Prečo Židia nepovažujú Ježiša za spasiteľa

Socialne istoty v USA?

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Koniec demokracie - nový systém

Chemtrails jsou prý globální skrytou operací pro totá...

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Ako sa chcel stať Kubo súčasťou strednej triedy

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.3729 s