Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

franco # WobaCupa83
Legalizujte dimetyltryptamín (DMT)!


Legalizujte dimetyltryptamín (DMT)!
OSN a štátna moc si dovolili urobiť niečo nesmierne kontroverzné. Ilegalizovať prirodzený ľudský hormón je naprostá absurdita. Každý, kto vlastní zakázanú psychotropnú látku v akomkoľvek množstve, porušuje zákon. To znamená, že porušujú zákon úplne všetci občania. ... Avšak ako mnohokrát upozorňujem, ľudská hlúposť nepozná hraníc. Keby na miesto nezmyselného búrenia proti štátnej moci ľudia radšej demonštrovali za to, čo je rozumné – za legalizáciu DMT.


Vláda2014-12-2311
-
 52% ( 13 people voted )
+

Existencia UFO potvrdená ex-ministrom obrany Kanady


Existencia UFO potvrdená ex-ministrom obrany Kanady
Rozhodne nefandím rôznym UFO sektárom. Avšak asi nie všetci viete, že existenciu UFO potvrdili aj samotní vládni predstavitelia. Zdá sa, že nedávno nastala v problematike UFO, určitá revolúcia. Ide o relatívne nové informácie, nemusí o tom každý vedieť: existencia mimozemských civilizácii nie je fantazmagóriou. Podľa juhoamerických šamanov existujú mimozemské civilizácie, ktoré sú k nám obyvateľom zeme priateľské, ale aj také civilizácie, ktoré ohrozujú záujmy ľudí na zemi


Armáda2014-02-1935
-
 42% ( 21 people voted )
+

Politika a démonické sily


Politika a démonické sily
Kresťanské názory poznáme, ale je dobré sa dozvedieť, ako vidia sily zla v politike šamani. Peter Chobot vysvetľuje čo znamenajú nezrozumiteľné časti v Biblii


Komentáre2014-01-30117
-
 53% ( 7 people voted )
+

Likvidácia príbytkov. Krutosť v mene Biblie


Likvidácia príbytkov. Krutosť v mene Biblie
Vieme, že Palestína je okupovaná a to neskutočne krutým spôsobom. Sionizmus je postavený na báze Biblie. Izrael vznikol okupovaním Palestíny a obsadením tohto územia. Izraelská vláda sa snaží zlikvidovať všetkými spôsobmi aj tých posledných Palestínčanov, ktorý sa v Palestíne nachádzajú, početnými demoláciami domov, v ktorých Palestínčania bývajú. Takéto zločiny by si nedovolili nacisti. Sú tu videá s veľmi emocionálnymi zábermi


Blízky východ2014-01-2266
-
 71% ( 11 people voted )
+

História: v akého Krista verili prví kresťania?


História: v akého Krista verili prví kresťania?
Ide o skutočne veľmi paradoxné fakty: prečo vyhlásila cirkev za svätých tzv. heretikov, ktorí popierali Božstvo Krista? Podľa môjho názoru z dôvodu núdze. Keď všetci teológovia s pred roku 325 boli podľa cirkvi heretici, nemohla by z rannej cirkvi vyhlásiť za svätého nikoho a to by bolo ľuďom veľmi divné a podozrivé. Preto cirkev musela konať a niekoho aj s tých „heretikov“ vyhlásiť za svätých


Cirkev2013-12-2883
-
 44% ( 8 people voted )
+

Neznáme fakty o Biblii


Neznáme fakty o Biblii
Jazyky Aramejčina a Hebrejčina Ide o jazyky, ktoré sú pre nás veľmi nezrozumiteľné, majú úplne iný spôsob vyjadrovania, ich forma je veľmi primitívna. Hebrejčina naviac nemá ani žiadne gramatické pády, žiadne jednotné či množné číslo. Preklad týchto jazykov skôr pripomína prácu detektíva, ktorý sa snaží preložiť do zrozumiteľného jazyka čo tým chcel daný autor povedať. Ak má viacero slov vo vete viacero širokých významov, neraz je ťažké vôbec skonštruovať samotnú vetu prekladu, resp. aj vôbec povedať, čo tým chcel autor povedať. Prekladateľ musí byť nemalý génius, vziať do úvahy nemôže len významy slov v slovníku, ale aj ich synonymický rad. Musí mať aj veľmi komplexný spôsob myslenia.


Cirkev2013-12-2226
-
 38% ( 3 people voted )
+


Mimořádně odporný příklad komunistického udavačství


Mimořádně odporný příklad komunistického udavačství
tento článok tu už na dolezite bol, pokial viem

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-08 14:28:23 5057d10a

Prečo nie je násilie v Starom zákone v poriadku?


Prečo nie je násilie v Starom zákone v poriadku?
jurosiq: ty budeš pravdepodobne kostolná ovca

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-08 12:41:16 5057d10a

Prečo cirkev pomenovala svojho nepriateľa krásnym menom Lucifer?


Prečo cirkev pomenovala svojho nepriateľa krásnym menom Lucifer?
a upozorňujem, že na pochopenie tohoto článku je treba aj trochu inteligencie.Bez nej to nepôjde

Zdroj
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-03-04 18:13:50 5057d10a

Biblické zázraky mohli byť javy UFO. Máme na to dôkazy


Biblické zázraky mohli byť javy UFO. Máme na to dôkazy
Ďakujem, že ste v komentároch dali niektoré zaujímavé odkazy a videá k téme

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-02 18:52:57 5057d10a

Biblické zázraky mohli byť javy UFO. Máme na to dôkazy


Biblické zázraky mohli byť javy UFO. Máme na to dôkazy
Pozor na sektu menom Rael. Ide o veľmi rafinovanú sektu, ktorá má vo svojom učení aj veľa zdanlivo logických a rozumných vecí. Nenechajte sa ňou nachytať. Už len to nie je v priadku, že autor sekty s veľkou obľubou cituje a uznáva Starý zákon Biblie,čo je násilná kniha zla. Nič dobré od tejto sekty nečakajte okrem rafinovaného vymývania mozgov

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-02 16:47:47 5057d10a

Biblické zázraky mohli byť javy UFO. Máme na to dôkazy


Biblické zázraky mohli byť javy UFO. Máme na to dôkazy
Tak tento citát je veľmi zaujímavý. Môže to súvisieť so súčasnými veľmi častými únosmi mimozemšťanov v USA?
...lebo keď (zazneje) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba,a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristu, potom my, ktorí zostaneme na žive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch do vzduchu naproti Pánovi, a tak stále s Pánom budeme. Tak sa potešujte vospolok týmito slovami. (1. Tesalonickým 4:16-18)
**************************************
Ďalšie miesta v Biblii, ktoré by sa mohli dať vysvetliť činnosťou UFO:
Kniha Exodus - kapitola 13 21 Pán šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, v noci zasa v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať.22 A nikdy nezmizol oblačný stĺp cez deň, ani ohnivý stĺp v noci spopred ľudu.

Kniha Exodus - kapitola 14 19 Nato Boží anjel zmenil svoje miesto. Predtým šiel pred izraelskými vojmi a teraz sa odobral za ne. Aj oblačný stĺp zmenil svoje miesto spopred nich a postavil sa za nich.20 Takto sa dostal medzi egyptské vojsko a medzi izraelské vojsko. A oblak bol na jednej strane temný, na druhej osvetľoval noc, a tak sa celú noc nedalo k tamtým priblížiť.24 V čase rannej stráže Pán hľadel v ohňovom a oblačnom stĺpe na Egypťanov a egyptské vojsko uviedol do zmätku.25 Spôsobil tiež, že im kolesá z vozov odpadávali a že len s ťažkosťou mohli napredovať. Tu Egypťania vraveli: "Utekajme pred Izraelitmi! Veď Pán bojuje za nich proti Egypťanom!"

Kniha Exodus - kapitola 16 10 Keď to Áron oznámil celej spoločnosti Izraelitov, oni sa dívali na púšť a tu sa zjavila Pánova sláva v oblaku!

Kniha Exodus - kapitola 19 16 Keď nastal tretí deň, začalo za rána hrmieť a blýskať sa. Hustý mrak zakrýval vrch a silno zaznieval zvuk rohu. I chvel sa strachom všetok ľud v tábore.17 Mojžiš však vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a oni sa postavili pod samým vrchom.18 Vrch Sinaj bol celkom zahalený v dyme, lebo Pán zostúpil naň v ohni, a dym vystupoval z neho ako z pece. Celý vrch sa hrozne triasol.

Kniha Exodus - kapitola 33 9 A len čo Mojžiš vošiel do stánku, spustil sa nadeň oblačný stĺp a
ostal stáť pri vchode do stánku. Potom sa rozprával s Mojžišom.10 A všetok ľud videl stáť oblačný stĺp pri vchode do stánku. Tu všetci povstali a každý sa vrhol (na zem) pri vchode do svojho stanu.11 Pán sa však rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom. Potom sa vrátil do tábora. Ale jeho služobník, mladík Jozue, Nunov syn, sa nevzďaľoval zo stánku.

Kniha Exodus - kapitola 34 5 Keď sa potom Pán zniesol v oblaku, Mojžiš sa postavil k nemu a vzýval Pánovo meno.

Kniha Exodus - kapitola 40 34 Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva. 35 Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom vznášal oblak a Pánova sláva napĺňala príbytok. 36 Keď sa oblak od stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali počas celého svojho putovania na pochod; 37 a keď sa oblak nezdvihol, nepohli sa až dotiaľ, kým sa nezdvihol. 38 Cez deň totiž ležal nad stánkom oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň, počas celého ich putovania.

Kniha Numeri - kapitola 11 1 Ľud začal volať k Pánovi, že sa mu zle vodí. Keď to Pán začul, zahorel hnevom. Vyšľahol oproti nim Pánov oheň a strávil okraj tábora. 2 Tu ľud volal o pomoc k Mojžišovi. A keď Mojžiš orodoval u Pána, oheň uhasol. 3 Preto nazvali to miesto Tabera, lebo tam vzbĺkol proti nim Pánov oheň

Druhá kniha Samuelova - kapitola 22 7 V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie preniklo k jeho sluchu. 8 Zem sa pohýbala a zachvela; nebesia sa otriasli a pohli v základoch, lebo vzplanul hnevom. 9 Dym sa mu valil z nozdier a spaľujúci oheň z jeho úst, vyletúvali z neho žeravé uhlíky. 10 Znížil nebesia a zostúpil: čierne mračno pod jeho nohami. 11 Zasadol na cheruba a vzlietol, vznášal sa na krídlach vetrov. 12 Stánok si urobil vôkol seba z čierňavy vôd a hustých oblakov. 13 Pred žiarou jeho tváre sa do žerava rozpálilo uhlie. 14 Pán z neba zahrmel a zaznel hlas Najvyššieho. 15 Vyslal šípy a rozprášil ich, vrhol blesky a zmietol ich. 16 Otvorili sa morské hlbočiny a základy zeme sa odkryli. Pred Pánovou hrozbou, pred víchricou jeho hnevu.

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 17 1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. 2 Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. 3 Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. 4 Vtedy Peter povedal Ježišovi: "Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi." 5 Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho."

Skutky apoštolov - kapitola 1 9 Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. 10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve 11 a povedali: "Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať."

Druhá kniha kráľov - kapitola 2 11 A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-01 16:57:43 5057d10a
loading...

Biblické zázraky mohli byť javy UFO. Máme na to dôkazy


Biblické zázraky mohli byť javy UFO. Máme na to dôkazy
No toto: až taká fantazmagória to nie je, celé si to prečítaj

Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-03-01 15:03:07 5057d10a

Kresťanské spoločenstvá, najväčšie nebezpečenstvo v súčasnosti


Kresťanské spoločenstvá, najväčšie nebezpečenstvo v súčasnosti
Jambo: napísala si celkom zaujímavú poznámku.
Komunistom sa nepodarilo zlikvidovať kresťanstvo, lebo sa ho snažili zlikvidovať silou a primitívnou ideologickou argumentáciou marxizmu. Ale omnoho väčšia sila ako zlikvidovať kresťanstvo je ohlasovanie pravdy, prebúdzať kresťanov z ich sebaklamu. To už má omnoho väčšiu silu. Média by mali byť po správnosti plné takých informácii o kresťanstve aké sú na stránke 1meditcia.wz.sk.

A fanatické sekty, tie by mali byť bez milosti radikálne likvidované

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-18 13:14:18 5057d10a

Kresťanské spoločenstvá, najväčšie nebezpečenstvo v súčasnosti


Kresťanské spoločenstvá, najväčšie nebezpečenstvo v súčasnosti
Gejza Hufnagel: stránka ABC1meditacia.wz.sk[/ur
l] nie je ateistická

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 20:51:35 5057d10a

Kresťanské spoločenstvá, najväčšie nebezpečenstvo v súčasnosti


Kresťanské spoločenstvá, najväčšie nebezpečenstvo v súčasnosti
Na stránke to ten článok, pokračuje nasledovne, kontroverznejšiu časť som radšej vynechal, aby mi to admin zverejnil:

Preto je potrebné, aby vznikli spoločenstvá pravého duchovna a pravdy, aby sme tak ukradli iniciatívu cirkvám. Takéto spoločenstvo je ale vec budúcnosti.
Čo sa ale dá urobiť už v súčastnosti je konanie meditácie podľa tejto knihy. Na budovanie pravého duchovna nepotrebujeme cirkev ani kostol, Božie kráľovstvo je v nás, v našom vnútri, nie ho hľadať vonku.

Infiltrácia do kresťanských spoločenstiev – záchrana duší
Nie je dobré byť pasívny, ale robiť aj niečo aktívne. Je treba vedieť aj kráčať proti prúdu. Treba konať aktívne dobro.
Preto drahí čitatelia tejto stránky/knihy infiltrujte kresťanské spoločenstvá, navštevujte ich, chvíľu sa pretvarujte, že ste kresťan, získajte čo najviac mailových/Facebookových kontaktov a potom im spropagujte túto stránku.
Alebo môžete využiť inú možnosť: zámerne navštívte kresťanské spoločenstvo len preto, aby ste sa mohli kresťanov odhovoriť od ich viery a oslobodiť od pút temnoty. Ak máte dar múdrosti a rečníctva, pôjde Vám to úspešne. Použite argumenty z tejto stránky.
Kresťania v spoločenstve sa k Vám budú pravdepodobne správať veľmi milo a budú zhovorčiví, s cieľom chytiť do pasce novú ovečku. A práve túto situáciu využite na verbálny protiútok, samozrejme všetko robte s láskou a trpezlivosťou. Z láskou sa snažte vyslobodiť úbohé duše zo síl kresťanskej temnoty
Počítajte aj s tým, že fanatických bigotných kresťanov neodhovoríte od viery, môžete ale trochu umierniť ich kresťanský fanatizmus pravdivými argumentami o temnom kresťanstve. Naopak snažte sa venovať energiu na odhováranie od kresťanstva na tých členov spoločenstva, ktorí nie sú tak stabilní, nestihli byť tak veľmi zmagorení kresťanstvom, teda majú určitý zmysel pre pravdu a objektivitu
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 18:59:26 5057d10a

Genocida bílé populace – reálná hrozba, nebo výmysl radikálů?


Genocida bílé populace – reálná hrozba, nebo výmysl radikálů?
Islam je náboženstvo nenávisti a zla
Islam je medzinárodne tolerovaná forma satanizmu

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-15 22:00:39 5057d10a
Nízko hodnotený príspevok


AHOJ - Ad HOnorem Jesu!


AHOJ - Ad HOnorem Jesu!
Zdroj
-
 38% ( 6 people voted )
+
2014-02-07 18:26:44 5057d10a
Nízko hodnotený príspevok


O čo ide v Kijeve


O čo ide v Kijeve
Zdroj
-
 25% ( 22 people voted )
+
2014-02-07 18:25:54 5057d10a
Nízko hodnotený príspevok


Švýcarský obranný systém


Švýcarský obranný systém
Zdroj
-
 26% ( 17 people voted )
+
2014-02-07 18:25:01 5057d10a

Hlasovanie k správe "LUNACEK"


Hlasovanie k správe "LUNACEK"

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.skZdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 14:54:57 5057d10a

Rozsáhlé vraždění (nenarozených) dětí očkovacím průmyslem a našimi vládami


Rozsáhlé vraždění (nenarozených) dětí očkovacím průmyslem a našimi vládami

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.skZdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 14:52:11 5057d10a

EU začíná mít mrazení z euroskeptických stran


EU začíná mít mrazení z euroskeptických stran

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.skZdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-02-07 14:51:34 5057d10a
Nízko hodnotený príspevok


Temné tajomstvá neonacistov


Temné tajomstvá neonacistov
Zdroj
-
 33% ( 5 people voted )
+
2014-02-07 14:50:29 5057d10a

Eurovolby – taktika protivníka


Eurovolby – taktika protivníka

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.skZdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 14:48:38 5057d10a
Nízko hodnotený príspevok


Válka světů: Komplexní společnost


Válka světů: Komplexní společnost
Zdroj
-
 38% ( 3 people voted )
+
2014-02-07 14:46:18 5057d10a

Sen o decentralizaci státní správy


Sen o decentralizaci státní správy

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.skZdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 14:45:56 5057d10a
Nízko hodnotený príspevok


Bilak, důkaz zločinnosti a hlouposti komunistů, zemřel bez trestu


Bilak, důkaz zločinnosti a hlouposti komunistů, zemřel bez trestu
Zdroj
-
 33% ( 5 people voted )
+
2014-02-07 14:45:46 5057d10a

Kompletní program ZOH Soči 2014


Kompletní program ZOH Soči 2014

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz.
sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz.sk

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 14:44:40 5057d10a

Volný trh = pokrok a bohatství


Volný trh = pokrok a bohatství

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 12:56:57 5057d10a

Dva mosty a jeden Brusel


Dva mosty a jeden Brusel

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk


Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-04 12:53:54 5057d10a

KEĎ SI POLÍCIA NEVIE PORADIŤ S KARTÁRMI Z WALHALY


KEĎ SI POLÍCIA NEVIE PORADIŤ S KARTÁRMI Z WALHALY

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk


Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-02-04 12:53:32 5057d10a

Ľudské priority súčasnosti


Ľudské priority súčasnosti

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 12:50:40 5057d10a

Umělý sníh, který netaje


Umělý sníh, který netaje

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk


Zdroj
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-02-04 12:50:04 5057d10a

Spoveď - Ničivé Následky Kresťanstva Pri Zničení Civilizácie


Spoveď - Ničivé Následky Kresťanstva Pri Zničení Civilizácie

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk


Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-04 12:48:01 5057d10a

Řecko je oficiálně nejzkorumpovanější zemí Evropy, my na tom nejsme o moc lépe


Řecko je oficiálně nejzkorumpovanější zemí Evropy, my na tom nejsme o moc lépe

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 12:46:33 5057d10a

K břehům Ukrajiny míří americké válečné lodě							
				K břehům Ukrajiny míří americké válečné lodě

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk


Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-04 12:45:41 5057d10a
Nízko hodnotený príspevok


Celente: Svět pohltí katastrofický globální kolaps a nepokoje							
				Celente: Svět pohltí katastrofický globální kolaps a nepokoje
Zdroj
-
 29% ( 7 people voted )
+
2014-02-04 12:45:10 5057d10a

Spoveď - Ničivé Následky Kresťanstva Pri Zničení Civilizácie


Spoveď - Ničivé Následky Kresťanstva Pri Zničení Civilizácie
Kresťanstvo uctieva a uznáva démonickú bytosť menom Jahve. Kresťanstvo a judaizmus majú k sebe veľmi blízko a oboje náboženstvá zničili našu spoločnosť a ponorili ju do démonickej temnoty otroctva

Zdroj
-
 56% ( 6 people voted )
+
2014-02-03 20:13:49 5057d10a

Monoteizmus v Biblii


Monoteizmus v Biblii
A EŠTE JEDNA VEC: JAHVE SA PREKLADÁ V BIBLII AKO PÁN (katolícky preklad) ALEBO HOSPODIN (protestantský preklad)

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-02 21:31:51 5057d10a

Monoteizmus v Biblii


Monoteizmus v Biblii
MOSLIMOVIA TOTIŽ STOTOŽŇUJÚ ALÁHA SO SATANOM MENOM JAHVE

Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-02 21:29:51 5057d10a

Monoteizmus v Biblii


Monoteizmus v Biblii
ŽIDIA MALI POVINNOSŤ VERIŤ/UCTIEVAŤ LEN V JEDNÉHO BOHA-SATANA-JAHVEHO, AVŠAK TO NEZNAMENÁ, ŽE SPOCHYBŇOVALI EXISTENCIU INÝCH BOHOV.
V KAŽDOM PRÍPADE JE ÚPLNE JEDNO ČI JE BIBLIA MONOTEISTICKÁ ALEBO, PODSTATNÉ JE ALE TO, ŽE JAHVE JE SATAN-DÉMON-DIABOL, JE TO PRIAMO NAPÍSANÉ V BIBLII.
http://dolezite.sk/Politika-a-demonick
e-sily-vCupqh.html

V MENE ALÁHA-SATANA RADIKÁLI V SÝRII VRAŽDIA TISÍCE NEVINNÝCH CIVILISTOV

Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-02 21:28:24 5057d10a

Křesťanská zpěvačka Natalie Grant odešla z Grammy po ‘satanistickém’ vystoupení


Křesťanská zpěvačka Natalie Grant odešla z Grammy po ‘satanistickém’ vystoupení
EXISTUJÚ DVE ZLÁ:
-JEDNO ZLO SÚ RÔZNE ILUMINÁTSKE ORGANIZÁCIE SATANISTICKEJ POVAHY, NAPR. PETER CHOBOT SPOMÍNA, ŽE TÍTO ĽUDIA ROBIA OBRADY, ŽE ZABIJÚ ZVIERA A OBETUJÚ HO
-DRUHÉ ZLO JE JE SAMOTNÉ KRESŤANSTVO, KTORÉ JE EŠTE NEBEZPEČNEJŠIE, LEBO NAVONOK VYSTUPUJE AKO DOBRO

Zdroj
-
 40% ( 5 people voted )
+
2014-02-02 21:18:00 5057d10a

Politika a démonické sily


Politika a démonické sily
haarpuna
Iste je pravda, že napr. 99% ezoterickej literatúry je odpad. Na stránke 1meditacia.wz.sk sa hovorí aj o podvodnej ezoterike-New Age. Kritik ezoteriky je aj Chobot.
Na stránke sú však seriózne návody
2.5 Súčasní odborníci a literatúra o meditácii. Meditačné kurzy

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 16:46:03 5057d10a

Politika a démonické sily


Politika a démonické sily
Kojokok
Povedzme, že pomenoval škodcov/nepriateľov. Nepopísal ich . Neuviedol spôsob ako sa ich zbaviť či bojovať proti nim, takže je to akože konštatácia stavu. Ak budeme vedieť ako ich objaviť, ako s nimi bojovať, ak budeme poznať ich slabiny, potom to bude reálny krok dopredu k lepšej budúcnosti ľudstva. Vie to niekto?

To si položil zaujímavú otázku: Chobot stručne hovoril v niektorých videách aj o tejto problematike. Hovorí, že nad človekom, ktorý ovláda meditáciu nemajú temné bytosti žiadnu moc. Takže riešením, je naučiť sa meditovať, to je cesta k Bohu. Tým bytostiam supaj najviac prekáža tento duchovný pokrok, ktorým je meditácia
Návod na meditáciu je tu, najviac odporúčam energetickú meditáciu:
http://1meditacia.wz
.sk/


Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-31 15:25:38 5057d10a

The Arrived - časť 37 - Zázrak dňa Eid


The Arrived - časť 37 - Zázrak dňa Eid
7.1.12.1 Islam (hoci hlavná téma je sionizmus, mierne odbočím od témy a budem hovoriť o Islame)
Mylne kresťania argumentujú, že Starý zákon je v poriadku, veď kresťanstvo je náboženstvo lásky. Avšak ten istý Starý zákon si sionisti a radikálni Islamisti vysvetľujú veľmi násilne a nebezpečne.
Kresťania by sa radi vyhovorili, že moslimovia berú násilie z Koránu, nie z zo Starého zákonu. Je síce pravda, že moslimovia sa viac riadia Koránom, ale veď Mohamed, ktorý napísal násilnícky Korán čerpal násilie nie zo seba ale zo Starého zákona. Mohamed bol inšpirovaný násilným a nenávidiacim, démonickým bohom Jahve.
Pre moslimské krajiny nech je veľkým poučením Palestína!! Pretože presne vďaka tej istej knihe židia likvidujú Palestíncov, ktorú Vy moslimovia uznávate a považujete za Božie zjavenie!! Je ním Starý zákon.
Moslimovia: kvôli vášmu Starému zákonu, z ktorého váš prorok Mohamed čerpal plno násilných, zlostných a nenávidiacich výrokov, vďaka tomuto istému Starému zákonu vám vyvražďujú a ponižujú židia bratov Palestínčanov
Islam je veľmi nebezpečné satanistické a nenávidiace náboženstvo. Islam je pre nás hrozbou. Islam treba zlikvidovať. Je nevyhnutné a veľmi dôležité mať pod kontrolou Islamských radikálov.
Aby sa zabránilo Islamskému radikalizmu, nie je nevyhnutné proti Talibanu používať vojenskú silu. Bolo by dobré vytvoriť aktívne diplomatické vyjednávacie organizácie, za pomoci Islamských vlád, zabezpečiť Islamských duchovným poučenia a školenia, aby islamskí kazatelia vzdelávali náboženské obyvateľstvo v mešitách s mierumilovnou interpretáciou Koránu. Bola by rozumná určitá revolúcia modernizácia Islamu, podobne ako Druhý Vatikánsky koncil, kedy sa nenávidiaca inkvizítorska Katolícka cirkev stala relatívne serióznou.
Ak nebudeme niečo z džihádistami robiť,môže byť ohrozená aj celá Európa

ABChttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania_2
.html[/ur
l
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-28 20:05:40 5057d10a

Ježiš povedal, že Jahve je diabol


Ježiš povedal, že Jahve je diabol
EŠTE ABY SOM SA VYJADRIL K ZÁSADNÝM TÉMAM, KTORÉ TU PADLI.
HEBREJČINA NAOZAJ NEROZLIŠUJE JEDNOTNÉ A MNOŽNÉ ČÍSLO. JE TO STAROVEKÝ VEĽMI PRIMITÍVNY A NEZROZUMITEĽNÝ JAZYK. GRÉCKY PREKLAD SEPTUAGINTA JE UŽ OVEĽA ZROZUMITEĽNEJŠÍ. PREKLADAŤ STAROVEKÚ HEBREJČINU JE DOSLOVA DETEKTÍVNA PRÁCA, PREKLAD JEDNÉHO VERŠU MÔŽE TRVAŤ AJ HODINY
**************
Aby som bol úplne objektívny, nedá sa povedať na 100%, že by bola moja interpretácia Biblie pravdivá. Ale ak zoberieme do úvahy, že starozákonný boha Jahve bol veľmi krutý a naozaj sa správal ako DIABOL A DÉMON (mimochodom veľmi zaujímavo o tom hovorí a argumentuje aj šaman Peter Chobot). Aj samotný kontext Jánovho evanjelia nás doslova nabáda použiť túto interpretáciu. PRI VŠETKEJ OBJEKTIVITE IDE O SKUTOČNE NAJPRAVDEPODOBNEJŠIU MOŽNOSŤ INTERPRETÁCIE DANÉHO ÚRYVKU BIBLIE.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-26 22:32:29 5057d10a

Ježiš povedal, že Jahve je diabol


Ježiš povedal, že Jahve je diabol
Prečo by Jahve nemohol byť démon? Peter Chobot používa zaujímavú argumentáciu, že Jahve je démon
ht
tp://www.youtube.com/watch?v=brr1HZY2DQU


Kniha proroka Ezechiela - kapitola 35
6 preto, ako žijem -hovorí Pán, Jahve -, obrátim ťa na krv a krv ťa bude stíhať. Preto, že si nenávidel krv, krv ťa bude stíhať.

Po videní proroka Ezechiela o hroznom masakre/vojny, kde je nespočetné množstvo mŕtvol, nasledujú nasledovné slová:
Kniha proroka Ezechiela - kapitola 39
17 Ty však, syn človeka! Toto hovorí Pán, Jahve: Povedz vtákom rôznych druhov a rozličným zverom poľa: Zhromaždite sa a poďte; zíďte sa zo všetkých strán na obetu, ktorú vám ja pripravím; na veľkú obetu na vrchoch Izraela. Budete jesť mäso a piť krv. 18 Mäso hrdinov budete jesť a krv kniežat zeme budete piť; sú to všetko barani, baránkovia, capi a tuční býci Bášanu. 19 Najete sa tuku dosýta a napijete sa krvi do opojenia z obety, ktorú vám pripravím.

Kniha proroka Jeremiáša - kapitola 46
10 Nuž ten deň je pre Pána, Jahveho zástupov, dňom pomsty, aby sa vyvŕšil na svojich nepriateľoch. Meč bude hltať a nasýti sa, opojí sa ich krvou. Veď obetu bude mať Pán, Jahve zástupov, v severnej krajine pri rieke Eufrat.

ŠAMAN PETER CHOBOT MI OTVORIL OČI. PO JEHO VYSVETLENÍ SOM PRVÝ KRÁT POCHOPIL TIETO VERŠE Z BIBLIE. ČLOVEKU ZAČNÚ PO CHRBTE LIESŤ AŽ ZIMOMRIAVKY, KEĎ POCHOPÍ NECHUTNE TEMNÚ A DÉMONICKÚ PODSTATU BOHA JAHVEHO


Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-25 23:57:43 5057d10a

Ježiš povedal, že Jahve je diabol


Ježiš povedal, že Jahve je diabol
333, ak mam byť úprimný veľmi ma tvoj príspevok rozosmial. Je paradoxne smiešne to, že nasratý :)
A čo tu splietaš s homosexualitou ty dilino? Neviem prečo vidíš vo všetkom homosexualitu. Radšej sa zamysli nad sebou, že je v tebe nenávisť

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-25 22:27:21 5057d10a

Ježiš povedal, že Jahve je diabol


Ježiš povedal, že Jahve je diabol
lp
ty ako cirkevný kresťanský fanatik, nedáš dopustiť na démonického boha Jahveho žiadnu kritiku, preto sa snažíš interpretovať uvedené verše svojsky

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-25 20:53:24 5057d10a

Ježiš povedal, že Jahve je diabol


Ježiš povedal, že Jahve je diabol
Sando
V tom je práve ten háčik, že neexistuje len jediná možná cirkevná interpretácia Biblie. Nuž ale pozri sa do starého zákonu, koľko je tam nenávisti, takže to, že je Jahve démon by celkom sedelo
Samozrejme kresťanský fanatik oddaný cirkvi nedá na démonického boha Jahveho dopustiť žiadnu kritiku.


Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-25 20:49:18 5057d10a

Ježiš povedal, že Jahve je diabol


Ježiš povedal, že Jahve je diabol
333
nemám pocit, že by si mal v sebe lásku. Odporúčam ti, aby sa sa zriekol kresťanstva. Je to démonické náboženstvo, ak sa ho zbavíš, už nebudú pôsobiť na teba démonické sily a budeš mať v srdci pokoj. Je to aj moja osobná skúsenosť, ktorú ti veľmi odporúčam :)

Zdroj
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-01-25 20:43:45 5057d10a

Môj otec Gulag -dokument


Môj otec Gulag -dokument
TAK VERU, HOLOKAUST NIE JE JEDINA GENOCIDA. ANI V KONCENTRÁKOCH NEBOLI LEN ŽIDIA

Podľa oficiálnej propagandy sa udáva, že židov zomrelo v koncentračných táboroch 6 miliónov čo je pravda, v skutočnosti sa počet obetí pohybuje medzi 5,5 - 6 milióna.
Áno, vskutočnosti zomrelo v koncentračných táboroch 6 mil. židov, avšak je to len polovica pravdy. Druhú polovicu pravdy mediálna a školská propaganda zatajuje.
Totiž celkový počet obetí z koncentračných táborov je 11 miliónov!!!
Avšak podľa oficiálnej propagandy zomrelo 6 mil. židov a z toho akoby vyplývalo, že aj celkový počet obetí v koncentračných táboroch bol 6 mil. čo by znamenalo, že 99% všetkých celkových obetí boli len židia a nikto viac.
Druhá polovica pravdy je tá, že v koncentračných táboroch bola druhá polovica nežidovských obetí z celkového počtu 11 mil. Je naozaj nechutné, ako sa mimovládne židovské a „ľudskoprávne“ organizácie oháňajú popieraním holokaustu, keď ani sami ho popierajú a zatajujú aj existenciu nežidovských obetí!!! Propaganda na druhých ukazuje prstom, že popiera holokaust, keď židia samí sú najväčšími popieračmi holokaustu. A mimochodom za popieranie holokaustu sú prísne zákony. Nech teda platia pre všetkých rovnako. Nech všetci sionistickí propagandisti sedia v base za to, že zatajujú aj druhú (približnú) polovicu obetí 5 mil.
Do koncentračného táboru sa mohol dostať každý človek z okupovaného Poľska, kto si dovolil nesúhlasiť z nacizmom. A takých ľudí bolo veľmi veľa.
Veľkou dezinformáciou je aj to, že sa hovorí len o malej časti nacistických zločinov. Koncentračné tábory neboli jediným miestom civilných obetí nacizmu. Celkovo nacisti zabili v Polsku 6 mil. ľudí, z toho 3 mil. židov a 3 mil. Poliakov.
Je nechutnou dezinformáciou, že nacizmus bol nepriateľský výlučne proti židom. Neustále sa hovorí len o židovskom holokauste. V skutočnosti to nebol len židovský ale aj Slovanský holokaust. Celkový počet Slovanských civilných obetí možno bude aj väčší ako počet židovských obetí. Masakre civilistov boli v nemalých počtoch aj počas vojenských výpadov na Ukrajinu, nehovoriac o mnohých ďalších nacistických civilných masakroch
Židia si holokaust určite zaslúžili ako spravodlivý Boží trest. Veď judaizmus je sám o sebe nenávisťou, židia veria v zlostného nenávidiaceho démonického boha Jahveho. Hoci súčasní židia určite rasou nie sú, napriek tomu sa správajú ako rasisti – ich boh Jahve ich učí nenávisti ku všetkým národom.
Každý žid=rasista. Každý žid, ktorý berie svoju vieru vážne a ortodoxne, je fanatický rasista a fašista. Darebák nacista Hitler vyhladil darebákov rasistov židov. Fašistické náboženstvo menom judaizmus nemá čo hľadať na tejto planéte. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme zničili všetky formy fašizmu – hlavne ten najnebezpečnejší judaistický

VIAC TU
ABChttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania_2.html[/ur
l]


Zdroj
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-01-25 20:12:51 5057d10a

Likvidácia príbytkov. Krutosť v mene Biblie


Likvidácia príbytkov. Krutosť v mene Biblie
MTCONQ
Pozri tento link, posuň dole, a v obsahu klikni na "Židia. Dezinformácie o Židoch"
ABChttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania_2.html[/ur
l]

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-25 15:01:20 5057d10a

The Arrived - časť 36 - Ramadán, Skutočný pôst a Dva Vlky


The Arrived - časť 36 - Ramadán, Skutočný pôst a Dva Vlky
7.1.12.1 Islam (hoci hlavná téma je sionizmus, mierne odbočím od témy a budem hovoriť o Islame)
Mylne kresťania argumentujú, že Starý zákon je v poriadku, veď kresťanstvo je náboženstvo lásky. Avšak ten istý Starý zákon si sionisti a radikálni Islamisti vysvetľujú veľmi násilne a nebezpečne.
Kresťania by sa radi vyhovorili, že moslimovia berú násilie z Koránu, nie z zo Starého zákonu. Je síce pravda, že moslimovia sa viac riadia Koránom, ale veď Mohamed, ktorý napísal násilnícky Korán čerpal násilie nie zo seba ale zo Starého zákona. Mohamed bol inšpirovaný násilným a nenávidiacim, démonickým bohom Jahve.
Pre moslimské krajiny nech je veľkým poučením Palestína!! Pretože presne vďaka tej istej knihe židia likvidujú Palestíncov, ktorú Vy moslimovia uznávate a považujete za Božie zjavenie!! Je ním Starý zákon.
Moslimovia: kvôli vášmu Starému zákonu, z ktorého váš prorok Mohamed čerpal plno násilných, zlostných a nenávidiacich výrokov, vďaka tomuto istému Starému zákonu vám vyvražďujú a ponižujú židia bratov Palestínčanov
Islam je veľmi nebezpečné satanistické a nenávidiace náboženstvo. Islam je pre nás hrozbou. Islam treba zlikvidovať. Je nevyhnutné a veľmi dôležité mať pod kontrolou Islamských radikálov.
Aby sa zabránilo Islamskému radikalizmu, nie je nevyhnutné proti Talibanu používať vojenskú silu. Bolo by dobré vytvoriť aktívne diplomatické vyjednávacie organizácie, za pomoci Islamských vlád, zabezpečiť Islamských duchovným poučenia a školenia, aby islamskí kazatelia vzdelávali náboženské obyvateľstvo v mešitách s mierumilovnou interpretáciou Koránu. Bola by rozumná určitá revolúcia modernizácia Islamu, podobne ako Druhý Vatikánsky koncil, kedy sa nenávidiaca inkvizítorska Katolícka cirkev stala relatívne serióznou.
Ak nebudeme niečo z džihádistami robiť,môže byť ohrozená aj celá Európa

ABChttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania_2.html[/ur
l]
Zdroj
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-01-24 10:44:38 5057d10a

Likvidácia príbytkov. Krutosť v mene Biblie


Likvidácia príbytkov. Krutosť v mene Biblie
V Katechizme Katolíckej cirkvi máme o Starom zákone napísané nasledovné (názor protestantských cirkví je presne rovnaký):
Starý zákon je neoddeliteľnou časťou Svätého písma. Jeho knihy sú inšpirované Bohom a zachovávajú si trvalú hodnotu, lebo Stará zmluva nebola nikdy odvolaná.
„Veď starozákonný poriadok spásy bol zameraný predovšetkým na to, aby pripravil… príchod Krista, Vykupiteľa sveta.“ Knihy Starého zákona „hoci obsahujú aj nedokonalé a prechodné veci“, dosvedčujú celú božskú výchovu (pedagógiu) Božej spasiteľnej lásky: v nich je „uložené vznešené učenie o Bohu a spásonosná múdrosť o živote človeka i obdivuhodné poklady modlitieb“; v nich „sa napokon skrýva tajomstvo našej spásy“.
Kresťania majú v úcte Starý zákon ako pravé Božie slovo. Cirkev vždy rozhodne odmietala myšlienku zavrhnúť Starý zákon pod zámienkou, že ho Nový zákon urobil pominuteľným.

Zdroj
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-01-22 23:04:57 5057d10a

The Arrived - časť 35 - Keď ľudia Západu vstúpia do Egypta, to je čas Sufyániho


The Arrived - časť 35 - Keď ľudia Západu vstúpia do Egypta, to je čas Sufyániho
7.1.12.1 Islam (hoci hlavná téma je sionizmus, mierne odbočím od témy a budem hovoriť o Islame)
Mylne kresťania argumentujú, že Starý zákon je v poriadku, veď kresťanstvo je náboženstvo lásky. Avšak ten istý Starý zákon si sionisti a radikálni Islamisti vysvetľujú veľmi násilne a nebezpečne.
Kresťania by sa radi vyhovorili, že moslimovia berú násilie z Koránu, nie z zo Starého zákonu. Je síce pravda, že moslimovia sa viac riadia Koránom, ale veď Mohamed, ktorý napísal násilnícky Korán čerpal násilie nie zo seba ale zo Starého zákona. Mohamed bol inšpirovaný násilným a nenávidiacim, démonickým bohom Jahve.
Pre moslimské krajiny nech je veľkým poučením Palestína!! Pretože presne vďaka tej istej knihe židia likvidujú Palestíncov, ktorú Vy moslimovia uznávate a považujete za Božie zjavenie!! Je ním Starý zákon.
Moslimovia: kvôli vášmu Starému zákonu, z ktorého váš prorok Mohamed čerpal plno násilných, zlostných a nenávidiacich výrokov, vďaka tomuto istému Starému zákonu vám vyvražďujú a ponižujú židia bratov Palestínčanov
Islam je veľmi nebezpečné satanistické a nenávidiace náboženstvo. Islam je pre nás hrozbou. Islam treba zlikvidovať. Je nevyhnutné a veľmi dôležité mať pod kontrolou Islamských radikálov.
Aby sa zabránilo Islamskému radikalizmu, nie je nevyhnutné proti Talibanu používať vojenskú silu. Bolo by dobré vytvoriť aktívne diplomatické vyjednávacie organizácie, za pomoci Islamských vlád, zabezpečiť Islamských duchovným poučenia a školenia, aby islamskí kazatelia vzdelávali náboženské obyvateľstvo v mešitách s mierumilovnou interpretáciou Koránu. Bola by rozumná určitá revolúcia modernizácia Islamu, podobne ako Druhý Vatikánsky koncil, kedy sa nenávidiaca inkvizítorska Katolícka cirkev stala relatívne serióznou.
Ak nebudeme niečo z džihádistami robiť,môže byť ohrozená aj celá Európa
ABChttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania_2.html[/ur
l]


Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-22 18:09:16 5057d10a

Ako zarábať “vlastnou hlavou”


Ako zarábať “vlastnou hlavou”
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.
.
V
IAC TU, KLIKNITE SEM

Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-19 15:25:10 5057d10a

Betonové domy. Domy kryté zeminou.


Betonové domy. Domy kryté zeminou.
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.
.
V
IAC TU, KLIKNITE SEM

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-19 15:24:47 5057d10a

Gigantická 3D tiskárna může během dne postavit domovy							
				Gigantická 3D tiskárna může během dne postavit domovy
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.
.
V
IAC TU, KLIKNITE SEM


Zdroj
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-01-19 15:24:18 5057d10a
Nízko hodnotený príspevok


Neuvěřitelný příběh Tippi Degré, která vyrostla mezi divokými zvířaty							
				Neuvěřitelný příběh Tippi Degré, která vyrostla mezi divokými zvířaty
Zdroj
-
 39% ( 8 people voted )
+
2014-01-19 15:23:09 5057d10a

Vládneme, nerušit -dokument (Česká politika)


Vládneme, nerušit -dokument (Česká politika)
.8 Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.
.
V
IAC TU, KLIKNITE SEM


.Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-19 10:19:23 5057d10a

Francouzskému prezidentovi nejde karta. Superstát, eurozázrak a záplavy Rumunů …


Francouzskému prezidentovi nejde karta. Superstát, eurozázrak a záplavy Rumunů …
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.
.
V
IAC TU, KLIKNITE SEM

.


Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-19 10:18:31 5057d10a

Mozkový trust elit: K zachování „nového světového řádu“ je zapotřebí „mimořádné krize“


											Mozkový trust elit: K zachování „nového světového řádu“ je zapotřebí „mimořádné krize“

8.8 Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.
.
VIAC TU, KLIKNITE SEM
.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-19 10:17:37 5057d10a

Neutralita netu umírá: Skončil už svobodný a otevřený Internet nebo teprve začíná?							
				Neutralita netu umírá: Skončil už svobodný a otevřený Internet nebo teprve začíná?

8.8 Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.
VIAC TU

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-19 10:15:27 5057d10a

Samočistící košile


Samočistící košile

8.8 Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.
VIAC TU

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-19 10:15:11 5057d10a

Čas na ekonomický ateismus


Čas na ekonomický ateismus

8.8 Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.
VIAC TU

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-19 10:14:40 5057d10a

Bitcoin: čekání na revoluci


Bitcoin: čekání na revoluci

8.8 Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.
VIAC TU

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-19 10:14:23 5057d10a

Čas na ekonomický ateismus


Čas na ekonomický ateismus

8.3 Existuje falošné vlastenectvo: ide o kresťanský patriotizmus.
Oslavovať Cyrila a Metoda ako svätých a dobrých vierozvestov, ktorí priniesli kultúru je scestné.
Je veľká dezinformácia, že nám Cyril a Metod priniesli písmo. Slovania mali písmo už pred tým. Žiaľ cirkevná štátna moc poctivo zlikvidovala všetky Slovanské pohanské písomnosti a tak sme my Slováci stratili kultúru. Cirkev nám zničila kultúru.
Kým ani krutý Stalin, ani 70 ročný komunizmus v Rusku nedokázal zničiť pravoslávne kresťanstvo a prehodiť ľudí na marxizmus, naproti tomu cirkvi sa vyznanie predkov podarilo zničiť a prehodiť na kresťanstvo. To znamená, že cirkevná diktatúra bola neporovnateľne, ale naozaj neporovnateľne krutejšia ako Stalinovský komunizmus!!
Tých, ktorí odmietli konvertovať, nemali problém zavraždiť. Na dennom poriadku bolo mrzačenie napr. odrezanie nosa za odmietnutie konverzie

Viac tu
http://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.htm
l


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 21:30:47 5057d10a

Francouzskému prezidentovi nejde karta. Superstát, eurozázrak a záplavy Rumunů …


Francouzskému prezidentovi nejde karta. Superstát, eurozázrak a záplavy Rumunů …

8.3 Existuje falošné vlastenectvo: ide o kresťanský patriotizmus.
Oslavovať Cyrila a Metoda ako svätých a dobrých vierozvestov, ktorí priniesli kultúru je scestné.
Je veľká dezinformácia, že nám Cyril a Metod priniesli písmo. Slovania mali písmo už pred tým. Žiaľ cirkevná štátna moc poctivo zlikvidovala všetky Slovanské pohanské písomnosti a tak sme my Slováci stratili kultúru. Cirkev nám zničila kultúru.
Kým ani krutý Stalin, ani 70 ročný komunizmus v Rusku nedokázal zničiť pravoslávne kresťanstvo a prehodiť ľudí na marxizmus, naproti tomu cirkvi sa vyznanie predkov podarilo zničiť a prehodiť na kresťanstvo. To znamená, že cirkevná diktatúra bola neporovnateľne, ale naozaj neporovnateľne krutejšia ako Stalinovský komunizmus!!
Tých, ktorí odmietli konvertovať, nemali problém zavraždiť. Na dennom poriadku bolo mrzačenie napr. odrezanie nosa za odmietnutie konverzie

Viac tu
http://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.htm
l


Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-18 21:30:39 5057d10a

Neutralita netu umírá: Skončil už svobodný a otevřený Internet nebo teprve začíná?							
				Neutralita netu umírá: Skončil už svobodný a otevřený Internet nebo teprve začíná?

8.3 Existuje falošné vlastenectvo: ide o kresťanský patriotizmus.
Oslavovať Cyrila a Metoda ako svätých a dobrých vierozvestov, ktorí priniesli kultúru je scestné.
Je veľká dezinformácia, že nám Cyril a Metod priniesli písmo. Slovania mali písmo už pred tým. Žiaľ cirkevná štátna moc poctivo zlikvidovala všetky Slovanské pohanské písomnosti a tak sme my Slováci stratili kultúru. Cirkev nám zničila kultúru.
Kým ani krutý Stalin, ani 70 ročný komunizmus v Rusku nedokázal zničiť pravoslávne kresťanstvo a prehodiť ľudí na marxizmus, naproti tomu cirkvi sa vyznanie predkov podarilo zničiť a prehodiť na kresťanstvo. To znamená, že cirkevná diktatúra bola neporovnateľne, ale naozaj neporovnateľne krutejšia ako Stalinovský komunizmus!!
Tých, ktorí odmietli konvertovať, nemali problém zavraždiť. Na dennom poriadku bolo mrzačenie napr. odrezanie nosa za odmietnutie konverzie

Viac tu
http://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.htm
l


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 21:30:15 5057d10a

Samočistící košile


Samočistící košile

8.3 Existuje falošné vlastenectvo: ide o kresťanský patriotizmus.
Oslavovať Cyrila a Metoda ako svätých a dobrých vierozvestov, ktorí priniesli kultúru je scestné.
Je veľká dezinformácia, že nám Cyril a Metod priniesli písmo. Slovania mali písmo už pred tým. Žiaľ cirkevná štátna moc poctivo zlikvidovala všetky Slovanské pohanské písomnosti a tak sme my Slováci stratili kultúru. Cirkev nám zničila kultúru.
Kým ani krutý Stalin, ani 70 ročný komunizmus v Rusku nedokázal zničiť pravoslávne kresťanstvo a prehodiť ľudí na marxizmus, naproti tomu cirkvi sa vyznanie predkov podarilo zničiť a prehodiť na kresťanstvo. To znamená, že cirkevná diktatúra bola neporovnateľne, ale naozaj neporovnateľne krutejšia ako Stalinovský komunizmus!!
Tých, ktorí odmietli konvertovať, nemali problém zavraždiť. Na dennom poriadku bolo mrzačenie napr. odrezanie nosa za odmietnutie konverzie

Viac tu
http://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.htm
l


Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-18 21:29:40 5057d10a

Bitcoin: čekání na revoluci


Bitcoin: čekání na revoluci

8.3 Existuje falošné vlastenectvo: ide o kresťanský patriotizmus.
Oslavovať Cyrila a Metoda ako svätých a dobrých vierozvestov, ktorí priniesli kultúru je scestné.
Je veľká dezinformácia, že nám Cyril a Metod priniesli písmo. Slovania mali písmo už pred tým. Žiaľ cirkevná štátna moc poctivo zlikvidovala všetky Slovanské pohanské písomnosti a tak sme my Slováci stratili kultúru. Cirkev nám zničila kultúru.
Kým ani krutý Stalin, ani 70 ročný komunizmus v Rusku nedokázal zničiť pravoslávne kresťanstvo a prehodiť ľudí na marxizmus, naproti tomu cirkvi sa vyznanie predkov podarilo zničiť a prehodiť na kresťanstvo. To znamená, že cirkevná diktatúra bola neporovnateľne, ale naozaj neporovnateľne krutejšia ako Stalinovský komunizmus!!
Tých, ktorí odmietli konvertovať, nemali problém zavraždiť. Na dennom poriadku bolo mrzačenie napr. odrezanie nosa za odmietnutie konverzie

Viac tu
http://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.ht
ml


Zdroj
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-01-18 21:28:28 5057d10a

Počatie Ježiša z Ducha Svätého a panenstvo Márie


Počatie Ježiša z Ducha Svätého a panenstvo Márie
Lp
neviem čo tu drístaš za hlúposti, úplne nesúvislo od veci, v probléme sa absolútne nerozumieš
Verš Lukáš 1,27 – preklad tohto verša v článku vôbec nie je kritizovaný, tak prečo na neho reaguješ.
Preklady sú robené podľa aramejskej Pešity, nie podľa gréckej verzie.
Numeri 4,12 je verš úplne odveci, neviem či máš v sebe 5 promile alkoholu, keď to tu splietaš
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 19:53:07 5057d10a

S příchodem odhalení o NSA je rekordní nárůst soukromí respektujících vyhledávacích enginů


S příchodem odhalení o NSA je rekordní nárůst soukromí respektujících vyhledávacích enginů

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-01-17 21:38:02 5057d10a

Jak občana přeměnit v poslušného otroka ve 12 krocích …


Jak občana přeměnit v poslušného otroka ve 12 krocích …

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-17 21:36:59 5057d10a

VIDEO: Moc nanotechnologií							
				VIDEO: Moc nanotechnologií

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-17 21:36:19 5057d10a

Příběh farmáře s kontaminovanou bio farmou, který bojuje proti Monsantu							
				Příběh farmáře s kontaminovanou bio farmou, který bojuje proti Monsantu

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-17 21:35:53 5057d10a

Le Penová: EU je nereformovatelná. Zbořili jsme Berlínskou zeď, zboříme i EU!


Le Penová: EU je nereformovatelná. Zbořili jsme Berlínskou zeď, zboříme i EU!

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-17 21:35:20 5057d10a

The Arrived - časť 32 - Šírenie strachu a urážok


The Arrived - časť 32 - Šírenie strachu a urážok

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-17 21:33:16 5057d10a

The Arrived - časť 31 - Škola získala medzinárodnú pozornosť ako prvá šítska škola v Egypte


The Arrived - časť 31 - Škola získala medzinárodnú pozornosť ako prvá šítska škola v Egypte

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-17 21:31:41 5057d10a

Le Penová: EU je nereformovatelná. Zbořili jsme Berlínskou zeď, zboříme i EU!


Le Penová: EU je nereformovatelná. Zbořili jsme Berlínskou zeď, zboříme i EU!

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-17 21:30:31 5057d10a

Výsluhové dôchodky pre spevákov?


Výsluhové dôchodky pre spevákov?

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-17 21:30:06 5057d10a

Zlo nejsou daňové ráje, ale naše vysoké daně


Zlo nejsou daňové ráje, ale naše vysoké daně

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-17 21:29:14 5057d10a

Zabere vám to pouze minutu čtení, a možná vás přivede k jinému myšlení							
				Zabere vám to pouze minutu čtení, a možná vás přivede k jinému myšlení

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-17 21:28:18 5057d10a

Jak McDonald’s zneužívá filantropii a cílí na děti							
				Jak McDonald’s zneužívá filantropii a cílí na děti

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-17 21:26:20 5057d10a

Ron Paul: Kongres se u reformy NSA podvoluje prezidentovi							
				Ron Paul: Kongres se u reformy NSA podvoluje prezidentovi

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-17 21:25:57 5057d10a

Prečo sú voľby podvod?


Prečo sú voľby podvod?

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-17 21:24:40 5057d10a

Odhaleno: Jak gangy ke korupci policie využily Svobodných zednářů							
				Odhaleno: Jak gangy ke korupci policie využily Svobodných zednářů

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-17 21:23:35 5057d10a

Vitajte bratia Slovania v EU


Vitajte bratia Slovania v EU

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-17 21:22:48 5057d10a

Komunitné financovanie 2.0


Komunitné financovanie 2.0

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-17 21:21:12 5057d10a

Komunitné financovanie 2.0


Komunitné financovanie 2.0

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-17 21:21:11 5057d10a

Moji sousedé jsou cikáni … otřesný příběh Oskara Dobrovodského


Moji sousedé jsou cikáni … otřesný příběh Oskara Dobrovodského

Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac klikni sem
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-17 21:20:32 5057d10a

PARAZITI Z EU


PARAZITI Z EU
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac kliknite sem
ht
tp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-17 21:09:46 5057d10a

Občan si iba otrok !


Občan si iba otrok !
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac kliknite sem
ht
tp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-17 21:08:31 5057d10a

Škola – je to celé zle


Škola – je to celé zle
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac kliknite sem
ht
tp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-17 21:08:24 5057d10a

VIDEO: Přehnané násilí policistů z americké Omahy za parkovací lístek							
				VIDEO: Přehnané násilí policistů z americké Omahy za parkovací lístek
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac kliknite sem
ht
tp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-17 21:06:26 5057d10a

Nigel Farage: EU ovládají velké banky, byznys a byrokracie							
				Nigel Farage: EU ovládají velké banky, byznys a byrokracie
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac kliknite sem
ht
tp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-17 21:06:12 5057d10a

Barack Obama – bez slitování nad bezbrannými a o metodách zabíjení nenarozených dětí


Barack Obama – bez slitování nad bezbrannými a o metodách zabíjení nenarozených dětí
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac kliknite sem
ht
tp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-17 21:04:59 5057d10a

OTÁZKY POLITICKEJ EMIGRÁCIE: VLASTIZRADA A SOFISTIKOVANÁ GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA


OTÁZKY POLITICKEJ EMIGRÁCIE: VLASTIZRADA A SOFISTIKOVANÁ GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac kliknite sem
ht
tp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html

Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-17 21:04:33 5057d10a

Nejskvělejší jídlo v dějinách lidstva


Nejskvělejší jídlo v dějinách lidstva
Povinnosťou každého Slovana, je si brať za manželku výlučne Slovanku
a každá Slovanka musí mať za manžela výlučne Slovana
Bohužiaľ dnes to funguje opačne. Čím väčšieho exota sa podarí zvábiť, tým je viac na to hrdá. A je to veľmi smutné, že to takto funguje. Je veľký hriech špiniť rasu, plodiť potomkov- krížencov. Pretože tak sa Slovanská rasa ničí a národ degraduje. Daný skrížený potomok bude mať ďalších potomkov a tak sa budú rozširovať do národa neslovanské gény a tým špiniť rasu. Avšak tu neide len o rasu ale aj dušu. Totiž deti nádorovo zmiešaných rodičov dedia po neslovanskom potomkovi aj jeho duchovné vlastnosti a celý systém duchovného tela. Tak sa aj duchovne ničí národ.
Slovanský národ je duchovne najvyspelejším, najviac ušľachtilejším a najinteligentnejším národom na svete.
Len jedna vec ho trápi – duchovné otroctvo démonickej temnoty kresťanstva.
Nemôžeme si nechať pošpiňovať národ cudzími národmi, aby sme duchovne a inteligenčne nezdegradovali.

Pre viac kliknite sem
ht
tp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html

Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-17 21:03:12 5057d10a
Nízko hodnotený príspevok


Válka světů: Malá společnost


Válka světů: Malá společnost
Zdroj
-
 36% ( 4 people voted )
+
2014-01-17 21:02:41 5057d10a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
ČESI SÚ NAJVIAC PRESEXOVANÝ NÁROD NA SVETE.
ČESI SA NA SEX DÍVAJÚ ÚPLNE INAK AKO SLOVÁCI, V ČESKU JE NEVESTINEC NA KAŽDOM KROKU, SNÁĎ NEJAKÝCH 30% SVETOVÉHO PORNA JE PRÁVE ČESKÉHO.
PRETO SA NEČUDUJTE, ŽE SA NA NA FÓRE DÍVA NA SEX INAK ČECH AKO SLOVÁCI

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 22:14:31 5057d10a

Astrálne cestovanie v praxi a jeho využitie


Astrálne cestovanie v praxi a jeho využitie
ASTRÁLNE CESTOVANIE JE VEC SKUTOČNE REÁLNA, NEEXISTUJE LEN FYZICKÝ ALE AJ DUCHOVNÝ SVET. ALE PODMIENKOU NA ASTRÁLNE CESTOVANIE JE MAŤ PORIADNE PREČISTENÉ ČAKRY A TO MÁ PRIRODZENE LEN MÁLOKTO. TREBA NAJPRV ROBIŤ MNOHO CVIČENÍ NA PREČISTENIE ČAKIER, INAK NA ASTRÁLNE CESTOVANIE MÔŽETE ZABUDNÚŤ
NEJAKÉ NÁVODY SÚ TU
http://www.lu
ciddreaming.wz.cz/

Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-16 21:21:11 5057d10a

Astrálne cestovanie v praxi a jeho využitie


Astrálne cestovanie v praxi a jeho využitie
PRE VIAC INFO KLIKNITE SEM
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html


9.3 Čo musíme vedieť o duchovnom tele pred meditáciou

(niektoré veci som už spomínal, ale pre istotu si ich zapakujeme)

Človek nepozostáva len z tela ale aj ducha. To je fakt a realita.

Človeka v skutočnosti neriadi jeho mozog, ale duch. Duch je hierarchicky nad mozgom, duch ovláda mozog a riadi ho. Duch a mozog spolu do určitej miery komunikujú.

Okrajová poznámka: Súčasná oficiálna veda popiera všetko duchovné, veď predsa musíme byť „exaktní“. Základným kameňom súčasnej oficiálnej vedy je ateizmus. Som si na 100% istý, že viacero vedcom čo skúmali mozog, sa podarilo pri výskume mozgu odhaliť, ako ho riadi čosi nepochopiteľné (teda ľudský duch), avšak báli sa medializovať svoje objavy, aby neboli ateistickými kolegami vysmievaní a tiež aby neriskovali kariéru, pre svoj „kontroverzný“ objav.


Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.

Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:

Prvý list Korinťanom - kapitola 15

44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.


Duchovné telo je akejsi „energetickej“ podstaty. (slovo energetický nie celkom doslovne vystihuje podstatu)


Duchovné telo je nesmrteľné a po smrti tela, duch opustí svoju fyzickú schránku

Zdroj
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-01-16 20:32:05 5057d10a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
PREČÍTAJTE SI VEĽMI ZAUJÍMAVÉ VECI O SEXE

Cirkev, apoštol Pavol a sexuálna revolúcia
Sexualita, pohlavný styk
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html

http://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html#mozToc
Id672090
http://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html#mozToc
Id955431

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 20:28:27 5057d10a

História: v akého Krista verili prví kresťania?


História: v akého Krista verili prví kresťania?
lp
diki za zaujímavý príspevok. V budúcnosti tu pribudne aj článok aj o gnostických prvkoch v Biblii - kanonických spisoch, ktoré cirkev vyretušovala zlými prekladmi

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-30 22:19:45 5057d10a

Duch


Duch
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-25 15:04:00 5057d10a

Duch


Duch
2.9 Kauza Judáš a Judášovo evanjelium
http://1meditacia.wz.sk/cp/Cesta_
poznania.html#mozTocId102845

Tu je to dopodrobna vysvetlené, že Ježiš bol samovrah. Sú na to 100%né dôkazy

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-25 15:02:34 5057d10a

Duch


Duch
Prečo neveriť v Ježiša a veriť v Slovanských bohov? Prečo neveriť v Ježiša? Prečo veriť v Slovanských bohov?
Cirkev zámernými lžami urobila Ježiša Boha-Všehomíra
Podľa ariánov bol Ježiš obyčajný človek.
Podľa gnostikov bol Ježiš tiež len obyčajný osvietený človek.
Podľa hinduistov je to jeden z niekoľko tisíc bohov.
Nezabúdajme, že Ježiš bol dokázateľne samovrah nielen podľa Judášovho evanjelia ale aj podľa Biblie – aramejského originálu Pešity. To mu nijak nepridáva na jeho dôveryhodnosti.
(mimochodom aj gnostici tento Ježišov vzor samovraždy brali veľmi vážne a vnímali fyzické telo ako extrémne veľkú prekážku, ktorej sa je veľmi potrebné zbaviť. Gnostici boli čudáci)
Ježiš nemá žiaden citový vzťah ku Slovanskému národu, pretože bol Semita. Ak sa k nemu pomodlíte, je mu ľahostajnú čo bude s Vami.
Slovanskí bohovia majú citový vzťah ku Slovanom a ak sa k nim pomodlíme, vypočujú naše prosby


Viac na stránke

ABChttp://1meditacia.wz.sk/cp/Cesta_poznania.html[/
url]


Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-25 13:06:23 5057d10a

Neznáme fakty o Biblii


Neznáme fakty o Biblii
feriens: Ďakujem
milo: zle si si prečítal článok. Mimochodom židia nehovoria hebrejčinou, ale jazykom jidiš čo je germánsky jazyk Chazarov. Píše o tom aj autor Nidal Saleh v slovenčine. Viac sa dozvieš o tom google

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-23 22:16:56 5057d10a

Neznáme fakty o Biblii


Neznáme fakty o Biblii
V budúcnosti by som chcel zverejniť nejaký článok z knihy Cesty poznania, kde sa bude spomínať Pešita.
To aby ste potom rozumeli ďalšiemu článku.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-23 17:18:04 5057d10a

The Arrived - časť 26 - Posol Eliáša, Ježiša a Imáma Mahdího


The Arrived - časť 26 - Posol Eliáša, Ježiša a Imáma Mahdího

Kresťanstvo nazýva človeka, ktorý zlú povahu, že je zlým. To je nesprávne.
Východné náboženstva hovoria, že zlá povaha je spôsobená rôznymi traumami, ubližovaním zo strany druhých, stresujúcimi situáciami, psychickými zraneniami.
Tieto veci vytvoria v človeku psychické bloky, čo sa prejaví zlou, nepríjemnou povahou alebo človek z nich začne druhým robiť zle.
Hlavným cieľom pokročilých východných meditácii, je práve odstrániť tieto psychické bloky.
Ak by sme všetci ovládali pokročilú meditáciu, žili by sme medzi sebou v harmónii
.
Kliknite na tento odkaz:
http://1meditacia.wz.sk/cp/Cesta_
poznania.html#mozTocId255603

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-23 17:13:05 5057d10a

Jak se žilo řidičům za socialismu: Řemeslo s nejzlatějším dnem


Jak se žilo řidičům za socialismu: Řemeslo s nejzlatějším dnem
http://1meditacia.wz.sk/cp/Cesta_
poznania.html#mozTocId255603


Kresťanstvo nazýva človeka, ktorý zlú povahu, že je zlým. To je nesprávne.
Východné náboženstva hovoria, že zlá povaha je spôsobená rôznymi traumami, ubližovaním zo strany druhých, stresujúcimi situáciami, psychickými zraneniami.
Tieto veci vytvoria v človeku psychické bloky, čo sa prejaví zlou, nepríjemnou povahou alebo človek z nich začne druhým robiť zle.
Hlavným cieľom pokročilých východných meditácii, je práve odstrániť tieto psychické bloky.
Ak by sme všetci ovládali pokročilú meditáciu, žili by sme medzi sebou v harmónii
.
Kliknite na tento odkaz:
http://1meditacia.wz.sk/cp/Cesta_
poznania.html#mozTocId255603

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-23 17:11:37 5057d10a
Nízko hodnotený príspevok


Jak se žilo řidičům za socialismu: Řemeslo s nejzlatějším dnem


Jak se žilo řidičům za socialismu: Řemeslo s nejzlatějším dnem
Zdroj
-
 36% ( 4 people voted )
+
2013-12-23 17:10:22 5057d10a

Britské a americké špionážní služby sledovaly charitativní organizace, Němce, izraelského premiéra a šéfa EU


Britské a americké špionážní služby sledovaly charitativní organizace, Němce, izraelského premiéra a šéfa EU
http://1meditacia.wz
.sk/


Kresťanstvo nazýva človeka, ktorý zlú povahu, že je zlým. To je nesprávne.
Východné náboženstva hovoria, že zlá povaha je spôsobená rôznymi traumami, ubližovaním zo strany druhých, stresujúcimi situáciami, psychickými zraneniami.
Tieto veci vytvoria v človeku psychické bloky, čo sa prejaví zlou, nepríjemnou povahou alebo človek z nich začne druhým robiť zle.
Hlavným cieľom pokročilých východných meditácii, je práve odstrániť tieto psychické bloky.
Ak by sme všetci ovládali pokročilú meditáciu, žili by sme medzi sebou v harmónii

http://1meditacia.wz
.sk/

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-22 16:16:46 5057d10a

Teroristé v Sýrii zničili univerzitní nemocnici al-Kindi


Teroristé v Sýrii zničili univerzitní nemocnici al-Kindi
http://1meditacia.wz
.sk/


Kresťanstvo nazýva človeka, ktorý zlú povahu, že je zlým. To je nesprávne.
Východné náboženstva hovoria, že zlá povaha je spôsobená rôznymi traumami, ubližovaním zo strany druhých, stresujúcimi situáciami, psychickými zraneniami.
Tieto veci vytvoria v človeku psychické bloky, čo sa prejaví zlou, nepríjemnou povahou alebo človek z nich začne druhým robiť zle.
Hlavným cieľom pokročilých východných meditácii, je práve odstrániť tieto psychické bloky.
Ak by sme všetci ovládali pokročilú meditáciu, žili by sme medzi sebou v harmónii

http://1meditacia.wz
.sk/

Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-12-22 16:16:10 5057d10a

10 předpovědí pro rok 2014 od Saxo Bank							
				10 předpovědí pro rok 2014 od Saxo Bank
http://1meditacia.wz
.sk/


Kresťanstvo nazýva človeka, ktorý zlú povahu, že je zlým. To je nesprávne.
Východné náboženstva hovoria, že zlá povaha je spôsobená rôznymi traumami, ubližovaním zo strany druhých, stresujúcimi situáciami, psychickými zraneniami.
Tieto veci vytvoria v človeku psychické bloky, čo sa prejaví zlou, nepríjemnou povahou alebo človek z nich začne druhým robiť zle.
Hlavným cieľom pokročilých východných meditácii, je práve odstrániť tieto psychické bloky.
Ak by sme všetci ovládali pokročilú meditáciu, žili by sme medzi sebou v harmónii

http://1meditacia.wz
.sk/

Zdroj
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-12-22 15:25:29 5057d10a

Strašlivá krutost ke zvířatům v Číně: Běsnící dav ubil psy za pouhé vkročení do města							
				Strašlivá krutost ke zvířatům v Číně: Běsnící dav ubil psy za pouhé vkročení do města
http://1meditacia.wz
.sk/


Kresťanstvo nazýva človeka, ktorý zlú povahu, že je zlým. To je nesprávne.
Východné náboženstva hovoria, že zlá povaha je spôsobená rôznymi traumami, ubližovaním zo strany druhých, stresujúcimi situáciami, psychickými zraneniami.
Tieto veci vytvoria v človeku psychické bloky, čo sa prejaví zlou, nepríjemnou povahou alebo človek z nich začne druhým robiť zle.
Hlavným cieľom pokročilých východných meditácii, je práve odstrániť tieto psychické bloky.
Ak by sme všetci ovládali pokročilú meditáciu, žili by sme medzi sebou v harmónii

http://1meditacia.wz
.sk/

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-22 15:25:01 5057d10a

Jak Evropa financuje džihád							
				Jak Evropa financuje džihád
http://1meditacia.wz
.sk/


Kresťanstvo nazýva človeka, ktorý zlú povahu, že je zlým. To je nesprávne.
Východné náboženstva hovoria, že zlá povaha je spôsobená rôznymi traumami, ubližovaním zo strany druhých, stresujúcimi situáciami, psychickými zraneniami.
Tieto veci vytvoria v človeku psychické bloky, čo sa prejaví zlou, nepríjemnou povahou alebo človek z nich začne druhým robiť zle.
Hlavným cieľom pokročilých východných meditácii, je práve odstrániť tieto psychické bloky.
Ak by sme všetci ovládali pokročilú meditáciu, žili by sme medzi sebou v harmónii

http://1meditacia.wz
.sk/

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-22 15:23:17 5057d10a

Špehování NSA: Boeing přišel o brazilskou zakázku na tryskáče							
				Špehování NSA: Boeing přišel o brazilskou zakázku na tryskáče
http://1meditacia.wz
.sk/

Siedma kapitola hovorí o meditácii
ktorá nám priamo zabezpečí šťastie, vnútorný pokoj, psychickú vyrovnanosť, ale aj osvietenie
Kresťanstvo nazýva človeka, ktorý zlú povahu, že je zlým. To je nesprávne.
Východné náboženstva hovoria, že zlá povaha je spôsobená rôznymi traumami, ubližovaním zo strany druhých, stresujúcimi situáciami, psychickými zraneniami.
Tieto veci vytvoria v človeku psychické bloky, čo sa prejaví zlou, nepríjemnou povahou alebo človek z nich začne druhým robiť zle.
Hlavným cieľom pokročilých východných meditácii, je práve odstrániť tieto psychické bloky.
Ak by sme všetci ovládali pokročilú meditáciu, žili by sme medzi sebou v harmónii
http://1meditacia.wz
.sk/

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-22 15:21:33 5057d10a
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

ISLÁM SE CHYSTÁ DOBÝT CELÝ SVĚT, „ZÁPAD“ MU TO DOVOLUJE


ISLÁM SE CHYSTÁ DOBÝT CELÝ SVĚT, „ZÁPAD“ MU TO DOVOLUJE
Známý tradicionalista katolické církve považuje západní civilizaci za slabou a upadající. Bývalý arcibiskup Raymond Burke v rozhovoru pro italské noviny Il Giornale hovořil o islámu a ...
MÍT TEN „SPRÁVNÝ NÁZOR“
Kde to žijeme. Zakázaný film v EU.
Nebojujte proti tým, ktorí vás utláčajú!

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.2935 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo