Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

Miloslav # NihyMopi07


Jak mainstreamová média otevřeně ohrožují naši společnost


Jak mainstreamová média otevřeně ohrožují naši společnost
Vždy když čtu podobné kritické úvahy o neutěšeném stavu určité oblasti společnosti , uvažuji o tom, že na světě je už nyní velké množství rozumných a moudrých lidí, kteří si uvědomují, že současná národní i mezinárodní politika je bohužel založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž platí zákony džungle. V současném zastaralém a nefunkčním pojetí politiky prognózují politologové budoucnost podobně jako meteorologové počasí. Je nejvyšší čas začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně, globálně realizovat. Nebude.li se uvedený problém urychleně řešit, tak to špatně dopadne. Globální demokratická vláda by mohla být organizací, která by rozumným a moudrým lidem byla cestou k dohodě, co bude v budoucnosti následovat. Osobně se domnívám, že v rámci vzniku globální demokratické vlády vznikne univerzální učení, které bude zahrnovat v jednotném pojetí víru i vědu. Více lze nalézt v následujících odkazech:
h
ttp://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis
-vsem-lidem-na-planete.html

http://miloslav7.blogspot.cz/2014/12/jednotny-vyk
lad-vedeckeho-nabozenskeho.html


Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-04-11 05:07:46 b2d194ac

Omyl draka Šmaka


Omyl draka Šmaka
Bohatí nejsou správci kapitálu. Jsou vlastníci kapitálu. V současném uspořádání světa platí: peníze=moc. Je neoddiskutovatelným faktem, že i na začátku 21. stol. pořád existuje na zemi mnoho bohatých velmi inteligentních lidí, kteří svůj um a schopnosti soustřeďují na vzájemné soupeření, které nepřináší žádné hodnoty, ale naopak války a ničení hodnot. Je nejvyšší čas začít něco globálně v lidských vztazích měnit. Zdroje planety jsou téměř vyčerpané a solidní přežití lidstva vyžaduje zásadní změnu reálných mezilidských vztahů nejen v mezinárodní politice. Jednu možnou cestu pozitivní změny současného stavu světa popisuje článek: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html


Zdroj
-
 64% ( 4 people voted )
+
2015-04-04 16:42:17 b2d194ac

Levičáci vedou severoatlantickou civilizaci do záhuby


Levičáci vedou severoatlantickou civilizaci do záhuby
To není apríl, že právě Vám je určen následující dopis: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopi
s-vsem-lidem-na-planete.html
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-01 20:58:44 b2d194ac

PRÁVĚ PROPUKÁ VÁLKA: SAÚDOVÉ ZAČÍNAJÍ BOMBARDOVAT JEMEN, AMERICKÁ VOJSKA PŘISTUPUJÍ K AKCÍM


PRÁVĚ PROPUKÁ VÁLKA: SAÚDOVÉ ZAČÍNAJÍ BOMBARDOVAT JEMEN, AMERICKÁ VOJSKA PŘISTUPUJÍ K AKCÍM
Válku NE! Jednáním válčících stran lze umlčet zbraně. Dohodou znepřátelených stran lze ukončit válečný konflikt a nastolit mír. .Evoluci politického uspořádání světa je možné pouze zpomalit ne zastavit. Američané v připravenosti na kosmopolitizaci zaostávají za evropskými kolegy. Jedna možná cesta k novému mírovému politickému uspořádání světa je uvedena v článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-03-27 18:48:00 b2d194ac

Osvobodili nás komunisté od fašistů?


Osvobodili nás komunisté od fašistů?
Souhlasím se závěrem článku: "O zásadních problémech se nediskutuje, společnost je natolik polarizovaná, že vznikají dva monology plné vzájemných urážek a bagatelizací. Stali jsme se nevděčnou a neochotnou společností, jejíž jedna půlka si poplakává, že za komunistů bylo lépe."
Vize a naděje na pokrok v uspořádání lidské společnosti skončily s koncem socialistické soustavy. Předtím a poté to je jenom boj. Přežije nejsilnější, nejfikanější, nejtvrdší, nejsobečtější, nejzákeřnější, nejpodlejší… Uznávám, že někoho takový svět může těšit, líbit se mu, může to považovat za nejlepší a jedině možnou cestu lidstva. Já k takovým lidem nepatřím. Alternativa možné cesty k mírové budoucnosti lidstva je uvedena v článku: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopi
s-vsem-lidem-na-planete.html
Zdroj
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-03-21 23:39:50 b2d194ac

Meritokracie


Meritokracie
Souhlasím s tvrzením, že zformování nové vlády bude vyžadovat úplný převrat v myšlení a hodnotách, oproti dnešnímu překroucenému způsobu uvažování. Jedna možná cesta vzniku nové vlády je uvedena v článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html


Zdroj
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-03-09 09:15:32 b2d194ac
loading...

6 NEJVĚTŠÍCH ILUZÍ, KTERÉ NÁS ZOTROČUJÍ V MATRIXU


6 NEJVĚTŠÍCH ILUZÍ, KTERÉ NÁS ZOTROČUJÍ V MATRIXU
Článek výstižně popisuje současný neutěšený stav společnosti lidí v rámci celé planety, ale ani náznakem se nezmiňuje o tom jak by se mněl tento stav změnit. Jedna možná cesta k lepší budoucnosti lidstva je uvedena v článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 65% ( 7 people voted )
+
2015-02-28 14:53:14 b2d194ac

PROROCTVÍ AMERICKÝCH INDIÁNŮ A BUDOUCNOST PLANETY


PROROCTVÍ AMERICKÝCH INDIÁNŮ A BUDOUCNOST PLANETY
Představa, že přijdou „Bojovníci duhy“, aby šířili zprávu, jak se starat o naši planetu a správně žít, je bohužel představa, která patří do říše snů. Realistická představa budoucnosti lidstva je uvedena v článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-02-23 18:30:52 b2d194ac

Hospodárske krízy a ich pôvod


Hospodárske krízy a ich pôvod
Souhlasím s tím, že prvním krokem na cestě k ozdravení globální ekonomiky je zrušení centrálních bank nebo alespoň odstranění jejich monopolu na emisi peněz, a to je možné pouze za předpokladu, že se zásadně změní světový pořádek. Jedna možná cesta k změně organizace správy světa je uvedena v článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-02-23 15:29:27 b2d194ac

CNN informovala, že Obama zvažuje vyzbrojení proamerických jednotek na Ukrajině. Freudovské přeřeknutí? (+ foto)


CNN informovala, že Obama zvažuje vyzbrojení proamerických jednotek na Ukrajině. Freudovské přeřeknutí? (+ foto)
USA jsou největším světovým obchodníkem se zbraněmi. Podle některých odhadů vyrábějí tři čtvrtiny světové produkce zbraní. Spotřeba zbraní ve válkách je bytostním zájmem vojenskoprůmyslových komplexů. Z hlediska výrobců zbraní je každý důvod k válce dobrý důvod. Výrobci zbraní jsou skutečnými vítězi každé války. Zisky vojenskoprůmyslových komplexů jsou podmíněny mařením lidských životů a ničením vytvořených hodnot ve válkách. Je čas tuto uvedenou skutečnost změnit. Jedna možná cesta realizace potřebné změny je uvedena v článku: h
ttp://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis
-vsem-lidem-na-planete.html

Zdroj
-
 59% ( 7 people voted )
+
2015-02-14 19:50:20 b2d194ac

Změna paradigmatu


Změna paradigmatu
MEZINÁRODNÍ POLITICKÉ ORGANIZACE JSOU V HLUBOKÉ KRIZI
VÝCHODISKEM MŮŽE BÝT JEJICH GLOBÁLNÍ NTEGRACE
Co se to v současné mezinárodní politice děje?
Z přemíry špatných zpráv čiší zoufalá beznaděje.¨
Na prahu dvacátého prvního století
bude druhá studená válka prokletí.
Situace v mezinárodní politice je tak nerudná.
že je i třetí světová válka pravděpodobná.
Stojí za to připomenou klasikova slova:
"Další bude klacky a kameny vedena znova."
Je na světě velké množství rozumných lidí,¨
Jak se dohodnout na budoucnosti nikdo nevidí.
Naznačený problém má jedno možné řešení,
které je třeba uvést bez zbytečného prodlení.
PROGNÓZA BUDOCNOSTI LIDSTVA
bude globálně každodenní čtení,
TEORIE VŠEVÝVOJE večerní modlitba.
kterou zavedou všechny církve bez prodlení.
Prognóza budoucnosti lidstva : http://mi
loslav7.blogspot.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-l
idstva.html

Teorie vševývoje reálskutečnosti:
http://miloslav7.blogspot.cz/2014/07/teorie-vsevyv
oje-posledni-definitivni.html


Zdroj
-
 81% ( 16 people voted )
+
2014-12-18 18:41:27 b2d194ac

Politická hyperkorektnost aneb kam se hrabe Orwell


Politická hyperkorektnost aneb kam se hrabe Orwell
Co se to v současné mezinárodní politice děje?
Z přemíry špatných zpráv čiší zoufalá beznaděje.¨
Na prahu dvacátého prvního století
bude druhá studená válka prokletí.
Situace v mezinárodní politice je tak nerudná.
že je i třetí světová válka pravděpodobná.
Stojí za to připomenou klasikova slova:
"Další bude klacky a kameny vedena znova."
Je na světě velké množství rozumných lidí,¨
Jak se dohodnout na budoucnosti nikdo nevidí.
Naznačený problém má jedno možné řešení,
které je třeba uvést bez zbytečného prodlení.
PROGNÓZA BUDOCNOSTI LIDSTVA
bude globálně každodenní čtení,
TEORIE VŠEVÝVOJE večerní modlitba.
kterou zavedou všechny církve bez prodlení.
prognóza: http://mi
loslav7.blogspot.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-l
idstva.html

teorie:
http://miloslav7.blogspot.cz/2014/07/teorie-vsevyv
oje-posledni-definitivni.html


Zdroj
-
 67% ( 5 people voted )
+
2014-12-17 21:25:28 b2d194ac
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Chce to víc Musků


Chce to víc Musků
Vítězství má mnoho otců, porážka je sirotek, říká klasik. Dnes získává úsloví ještě nový obsah. Jako by úspěšný výzkum, inovace a převratné nápady ani jednoho otce mít ...
Vítej zpátky, brontosaure!
ABSURDISTÁN
Generální ředitel Siemens vysvětluje, proč k sankcím na Rusko nikdy nedojde

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0274 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles